A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Kerala backwaters

Kerala Backwaters!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista dagen i Alleppey spenderades på en båt och i en öppen kajak för att utforska de små kanalerna i Kerala Backwaters. Vi hade med oss en jättetrevlig gudie som tog oss in i ett fantastiskt landskap med mycket grönska, risfält och färgglada hus som kantade kanalerna. Det är ett landskap som vi aldrig trodde att vi skulle hitta i Indien, men vi har lärt oss att Indiens landskap är så mångfacetterad och man vet aldrig vad man hittar bakom nästa krök. Vi fick också se en örn på nära håll och flera blå kungsfiskare, som även pryder flaskan på en god öl som vi bekantat oss med här i Asien. Ulrika vågade till och med ta sig ett dopp i det mörka vattnet trots sin rädsla för döda kadaver och lik, fast först efter det att Pontus hoppat i och kollat att vattnet var fritt från ovanstående saker. Det var faktiskt vårat första dopp här i Indien och efter badet var det dags att ta båten tillbaka till Alleppey. Sedan var det dags att ta farväl av det kommunistiska Kerala för att ta nattåget norrut till den betydligt  liberalare staden Bangalore som även kallas Indiens silicon valley. Tågresan gick betydligt bättre än vad vi hade förväntat oss och det gick bra att sova på britsarna som var det som erbjöds och vi fick för första gången använda oss av våra reselakan som vi släpat med oss hela resan. Det var också kul att se den anarki som rådde på tågstationen när spåren fylldes av nyanlända resenärer som tog sig mellan perrongerna genom att klättra ner på spåren istället för att använda trapporna och gångbroarna över spåren.

Vi vill också verkligen rekommendera vår fina värd Anthony som vi bodde hos i Alleppey! Han har ett litet homestay och driver ekoturism här i Alleppey och du får gärna hälsa från oss om du har vägarna förbi! Han har också en litet fint café vid en av kanalerna där vi drack fantastiskt gott kaffe!

The last day in Alleppey spent on a boat and in an open kayak to explore the small canals of the Kerala Backwaters. We had a very nice guide with us that took us into a fantastic landscape with greenery, paddy fields and colorful houses lining the canals. It is a landscape that we never thought we would find in India, but we have learned that India’s landscape is very diverse and you never know what you find behind the next bend. We also got to see an eagle up close and several blue kingfishers, which also adorns the bottle on a very good beer that we familiarized ourselves with here in Asia. Ulrika even dared to take a swim in the dark water despite her fear of dead carcasses and corpses, though only after Pontus jumped in and checked that the water was free of the above things. It was actually our first swim here in India and after the bath, it was time to take the boat back to Alleppey. Then it was time to bid farewell to the Communist Kerala to take the night train north to the much more liberal Bangalore city also known as India’s Silicon Valley. The train ride was much better than what we had expected and it was great to sleep in the bunks that was offered and for the first time we got use for our travel sheets which we dragged with us throughout the trip. It was also fun to see the anarchy that prevailed at the train station when most of the newly arrived travelers climbed down on the train tracks between the platforms instead of using the stairs and bridges over the tracks.

We would like to highly recommend our host Anthony that we stayed with in Alleppey! He has a small homestay and operates eco-tourism here in Alleppey and feel free to say hello from us if you are passing by! He also has a nice little cafe at one of the canals where we had really good coffee!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

IMG_1415IMG_1402

En örn! An eagle!

En örn! An eagle!

IMG_1422

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

IMG_1434

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year's graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year’s graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Vårat första doppet i Indien! Our first dip in India!

Vårat första dopp i Indien! Our first dip in India!

Transport av ris! Transport of rice!

Transport av ris! Transport of rice!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

IMG_1454

Anthonys fina ekologiska husbåt som du sova över i! Anthony's delicate ecological houseboat you can sleep over in!

Anthonys fina ekologiska husbåt som du kan sova över i! Anthony’s nice ecological houseboat that you can sleep over in!

wpid-20151013_123345.jpg

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Yoga och cykling! / Yoga and bicycling!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har tagit oss nedför bergen och hamnat vid Indiens sydvästra kust i den lilla staden Alleppey (eller Alapuzha) och är en del av ett stort område som kallas “Kerala backwaters”. Kerala backwaters är en samling sötvattensjöar, floder och kanaler som bildar ett 900 km långt nätverk precis vid kusten och innehåller ett rikt djur- och växtliv. Vi hyrde cyklar för att utforska omgivningen och det blev en 22.5 km cykeltur ute på landsbygden. Det blev mycket hälsande och vinkade till lokalbefolkningen och vi cyklade även och tittade på de berömda husbåtarna som åker omkring i Kerala backwaters. Vi har bestämt att vi inte kommer åka med dem, för att inte bidra med ännu mer föroreningar som dessa båtar gladeligen dumpar i vattnet. Vi ska däremot paddla kajak i de små kanalerna runtomkring Alleppey, men vi inväntar en bra dag för att undvika regn och oväder när vi är ute på vattnet. Monsunperioden har inte riktigt släppt sitt grepp om detta område riktigt än. Vi har dock provat lite morgonyoga och vi båda behöver öva betydligt mer på vår flexibilitet för vi var oskönt stela. Vi har haft privata lärare som kommit till oss på morgonen och lärt ut både Hatha- och Asthangayoga. Vi föredrar nog Asthangayoga trots att de är mer åt det religiösa/flum hållet (när man ska be till sin gud får man bara hoppa över det och tänka på annat). Asthanga kändes mer som träning och Hathayoga var mer som lugna stretchövningar. Det ser iallafall väldigt roligt ut när vi försöker oss på de olika positionerna då Pontus har sjukt stela ben och Ulrikas balans är oerhört dålig på grund av hennes utslitna fotleder (allt för många gånger med stukade fötter på fotbolls- och handbollsplanen har gjort sitt).

Detta blev ett kortare inlägg, men förhoppningsvis händer massor med spännande saker i framtiden som vi kan berätta om. Paddla kajak ser vi fram emot, men förhoppningsvis så kommer vi kunna få till en träff med några libertarianer och/eller bitcoinentusiaster här i Indien också så småningom!  Skön omväxling från alla kommunistsymboler vi sett här hittills. Hammaren och skäran har vi sett många gånger här och vi förstår faktiskt inte hur man öppet kan visa sitt stöd för Che Guevara som var en homofob, väldtäktsman, pedofil och mördare (förutom på grund av okunskap förstås, som med det mesta). Här är en länk till en youtube-video värd att lyssna på om Che guevara av allas vår Stefan Molyneux.

We have travelled down the mountains and landed on India’s southwestern coast in the small town of Alleppey (or Alapuzha) and Alleppey is part of a large area called Kerala backwaters. Kerala backwaters are a collection of freshwater lakes, rivers and canals that form a 900-km network right next to the coast and it contains a rich flora and fauna. We rented bikes to explore the surroundings and ended up biking 22.5 km in the countryside. The ride contained a lot of saluting and waving to the local people and we even took the bikes to look at the famous houseboats that go up and down on the lakes in the Kerala backwaters. We have decided that we will not go with them, because we do not want to contribute even more to the pollution that these boats gladly dump in the water. We will however go kayaking in the small channels around Alleppey, but we await a good day to avoid rain and bad weather when we are out on the lake. The monsoon season has not quite released its grip on this area just yet. However, we have tried some morning yoga and we realised that we both need to practice much more on our flexibility. We have had private teachers who come to us in the morning and we have been taught both Hatha and Asthanga yoga. We prefer Asthanga yoga despite it being more towards the religious direction (when we should pray to a god we just skip it and think of other things). Asthanga felt more like a workout and Hatha yoga was more like calm stretch exercises in the morning. It looked very funny when we tried the different positions, Pontus has really stiff legs and Ulrika’s balance is extremely poor because of her worn ankles (too many times with sprained feet on the soccer and handball court).

This was a short post, but hopefully a lot of exciting things will happen in the future that we can tell you about. We look forward to kayaking and hopefully we will be able to meet some libertarians and/or bitcoin enthusiasts here in India! That would be a nice change from all the communist symbols we’ve seen here so far. We have seen to many hammer and sickle-symbols here and we really do not understand how people so openly show their support for Che Guevara who was a homophobe, rapist, pedophile and murderer (except because of ignorance of course, as is usually the case). Here is a link to a youtube video worth watching about Che Guevara by Stefan Molyneux.

En av kanalerna i Alleppey! One of the canals in Alleppey!

En av kanalerna i Alleppey! One of the canals in Alleppey!

Vallar getter på järnvägen! Herding the goats on the railroad!

Vallar getter på järnvägen! Herding the goats on the railroad!

Alleppey var en viktig hamn förr i tiden och Allepeybron underlättade transporten av gods från fartygen in till land! Alleppey was an important harbour in the past and Alleppey bridge facilitated the transport of goods from ships to land!

Alleppey var en viktig hamn förr i tiden och Allepeybron underlättade transporten av gods från fartygen in till land! Alleppey was an important harbour in the past and Alleppey bridge facilitated the transport of goods from ships to land!

Stranden i Alleppey och Pontus spanar ut över Lackadivsjön! Alleppey beach and Pontus looking out over Laccadive Sea!

Stranden i Alleppey och Pontus spanar ut över Lackadivsjön! Alleppey beach and Pontus looking out over the Laccadive Sea!

våra cyklar! Our bikes!

våra cyklar! Our bikes!

Svenska cyklister passerar! Swedish cyclists coming through!

Svenska cyklister passerar! Swedish cyclists coming through!

Ett hus, en trädgård! A house, a garden!

Ett hus, en trädgård! A house, a garden!

Det finns många fina kanaler i Alleppey! There are many nice canals in Alleppey!

Det finns många fina kanaler i Alleppey! There are many nice canals in Alleppey!

En av många husbåtar som åker omkring i Kerala back waters! A houseboat among others that drives around in Kerala Backwaters!

En av många husbåtar som åker omkring i Kerala back waters! One of the many houseboats that drives around in Kerala Backwaters!

Busshållplats! Bus stop!

Busshållplats! Bus stop!

Ett träd med röda löv bryter av all grönska! A tree with red leaves breaks all the greenery!

Ett träd med röda löv bryter av all grönska! A tree with red leaves breaks off the greenery!

Vägkonst! road art!

Vägkonst! road art!

Kerala backwaters!

Kerala backwaters!

Väldigt utsmyckade lastbilar finns också i Indien! Very decorated trucks can also be found in India!

Utsmyckade lastbilar finns också i Indien! Decorated trucks can also be found in India!

Jättefina dekorationer! Very nice decorations!

Jättefina dekorationer! Very nice decorations!

Vattentornet i Alleppey! The water tower in Alleppey!

Vattentornet i Alleppey! The water tower in Alleppey!

Vi cyklade förbi en kyrka som liknade ett sagoslott! We rode past a church that resembled a fairytale castle!

Vi cyklade förbi en kyrka som liknade ett sagoslott! We rode past a church that resembled a fairytale castle!

Väldigt skönt ställe att vänta på innan Yogan börjar på morgonen! Very nice place to hang out before starting the yoga class in the morning!

Väldigt skönt ställe att vänta på innan yogan börjar på morgonen! Very nice place to hang out before starting the yoga class in the morning!

En position som Pontus klarade mycket bättre än Ulrika! A position that Pontus did much better than Ulrika!

En position som Pontus klarade mycket bättre än Ulrika! A position that Pontus was much better at than Ulrika!

Och en övning som Ulrika klarade bättre än Pontus! And an exercise that Ulrika did better than Pontus!

Och en position som Ulrika klarade bättre än Pontus! And a position that Ulrika was better at than Pontus!

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑