A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Kandy

Vandring och den heliga staden Kandy / Hiking and the holy city of Kandy

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Kandy är Sri Lankas näst största stad efter huvudstaden Colombo, men den är också uppsatt på Unescos världsarvslista sedan 1988 och är en av de viktigaste heligaste platserna för buddishmen, då enligt sägnen en av buddhas tänder finns här i tandtemplet (vi valde dock inte att besöka det denna gång). Förutom tandtemplet så finns det även andra viktiga tempel inom buddhismen här som vi dock besökte. Det är viktigt att veta att Sri Lanka en gång i tiden har varit ett kungarike som hade sitt huvudsäte i Kandy och det är dessa kungar som låtit uppföra flera speciella tempel i området. Vi gjorde två vandringar i områdena runt Kandy. Den första var en kortare tur på 4 km i Udawatta Kele skogen som är en naturpark ovanför det kungliga palatset i Kandy. Här finns en rik fauna och flertalet djur. Vi såg både apor, ormar och en armé av iglar när vi gick runt där. Vi fick också se jättelianerna som växer i området!

Vår andra vandring i Kandy gjordes med vår vän Nuwan som guide och han tog oss förbi risfält, genom skog, upp för berg och trappor för att se intressanta buddhistiska tempel som stod färdiga för 700 år sedan. Denna dag vandrade vi 12 km om man räknar med de sista två km som vi gjorde inne i staden Kandy! Det första stoppet var vid Gadaladeniya templet och detta tempel som byggdes år 1344 har tydliga influenser av hinduismen. Det andra templet vi besökte var Lankathilakatemplet som en av öns kungar lät bygga åt sin indiska fru. Det var vanligt att kungarna tog sig fruar från södra indien för undvika dåliga relationer med grannen i nordväst. Det kan också vara därför som buddhismen i Sri Lanka har vissa gudar gemensamma med hinduismen, bland annat Vishnu, Ganesha och Shiva, men de har också egna gudar som Saman vilken är beskyddaren av Sri Lanka och buddhismen i landet. Det tredje templet som vi besökte var Embekke som byggdes under samma århundrade som de tidigare och detta tempel är byggt i trä med en mängd utskurna motiv! Det är också helt byggt utan spikar och visar på en avancerad ingenjörskonst från 1300-talet.

Därefter tog vi bussen till Kandy och promenerade runt sjön i Kandy för att komma till kulturcentrumet där det visades Kandyansk dans på kvällen. Väldigt häftig upplevelse där vi fick se allt från att balansera roterande plattor på pinnar, eldslukning, volter och vandring på glödande och häftigt brinnande kol.

Kandy is Sri Lanka’s second largest city after the capital Colombo. It is also on the UNESCO World Heritage list since 1988, and is one of the most important holy places for buddhism, where according to legend, one of Buddha’s teeth is preserved in the temple of tooth (we chose not to visit it this time). Beside the temple of tooth, there are also other important old temples here that we visited. Sri Lanka was once a kingdom which had its headquarters in Kandy and it is the kings who built (or ordered to build) several special temples in the area. We did two hikes in the areas around Kandy. The first was a short walk of 4 km in Udawatta Kele forest which is a nature sanctuary above the royal palace in Kandy. It has a rich fauna and numerous animals. We saw monkeys, snakes and an army of leeches when we walked around. We also got to see the giant liana that grow in the area !

Our second hike in Kandy was with our friend Nuwan as a guide and he took us past rice fields, through woods, and up hills and stairs to see interesting Buddhist temples that was finished 700 years ago. This day we walked 12 km if we count the last 2 km we walked inside the city of Kandy! The first stop was at Gadaladeniya temple, and this temple built in 1344 has clear influences of Hinduism. The second temple we visited was the Lankathilaka temple that one of the island’s kings had built for his Indian wife. It was common that the kings took their wives from South India to avoid bad relations with the neighbors to the northwest. This may also be why Buddhism in Sri Lanka has some gods in common with Hinduism, including Vishnu, Ganesha and Shiva, but they also have their own god Saman which is the protector of Sri Lanka and Buddhism in the country. The third temple we visited was Embekke built in the same century as the others, and this temple is built of wood with a variety of cut-out motifs! It is also built entirely without nails and show advanced engineering from the 1300s.

Then we took the bus to Kandy and walked around the lake in Kandy to get to the cultural center where we wathed a Kandy dance show in the evening. Very cool experience where we got to see everything from balancing rotating plates on sticks, fire-eating, somersaults and walking on glowing and also fiercely burning, coal.

Kandysjön! Lake Kandy!

Kandysjön! Lake Kandy!

Vattenvaraner finns vid Kandysjön! Vatten monitor lizards can be found at Lake Kandy!

Stora vattenvaraner finns vid Kandysjön! Huge water monitor lizards can be found at Lake Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

Kandy!

Kandy!

Vi hittade jättebambuträd i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo trees in the Udawatta Kele Forest!

Vi hittade jättebambu i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo in the Udawatta Kele Forest!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! Views of Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! View over Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Det finns apor i Udawatta Kele-skogen! There are monkeys in Udawatta Kele Forest!

Apor i Udawatta Kele-skogen! Monkeys in Udawatta Kele Forest!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built the year1344!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built year 1344!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

VI gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Vi gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturers!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturer!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-huset i Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Dalarna!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-gården i Sundborn, Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Sundborn, Dalarna!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 or the day!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 for the day!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built the year 1344!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built year 1344!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We went through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We walked through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Tempelnummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Tempel nummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and frequently visited Kandyan dance!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and popular Kandyan dance!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Kandyansk dans / Kandyan dance:

Vår extrafamilj och blommor i överflöd! / Our extra family and flowers in abundance!

(Please scroll down to the orange text for the English version!)

Vi tog lokalbuss nr 45 från Trincomalee till den centrala provinsen Kandy och 5.5 timme senare var vi där och med huvudvärk efter den konstant bastunga, höga ljudnivån från indisk popmusik under hela bussresan. Vi hade via airbnb bokat en natt i ett homestay cirka 10 km utanför staden Kandy i en liten by som heter Henawala, men det vi inte visste var att vi skulle stanna fem nätter där och att vi skulle få en bonusfamilj som bor i Sri Lanka! Nuwan mötte oss vid infarten till deras hus och vi blev inbjudna till deras hem och till deras hjärtan! Vi har fått umgås med denna fina och oerhört generösa familj och lärt oss mycket om det singalesiska vardagslivet och matkultur! Vi har lärt oss hur man gör kokosmjölk av Nuwans fru Harshani och mamma Agnas. Vi har umgåtts med Nuwans syster Santhoshini och hennes man Chandika. Vi har skojat med Nuwans syskonbarn Tarushi , Hirushi , Ayen och Pabasara. Vi har fått vara med på en av Santhoshinis engelskalektioner för elever i årskurs 9 (14 år) och 11 (16 år). Vi har ätit fantastisk god mat och haft fredagsmys framför en singalesisk sångtävling på tv. Vi har delat en flaska singalesisk arrak med Nuwan, Chandika och deras vänner och berättat om våra kulturer och familjesituationer, samt sjungit sånger för varandra. Det var sorgligt att säga hejdå när vi var tvungna att lämna Kandy, men detta avsked var med ett löfte om återseende i framtiden!

Vi har också besökt botaniska trädgården i Kandy och där fick vi se ett överflöd av orkideér och träd. Vi har börjat gilla orkideér och vår favorit är Vanda Tessellata, som ni kommer få se en bild på nedan. Vi fastnade dock under ett träd när ett regnmoln kom in över Kandy, vilket händer rätt ofta då Kandy är omgivet av berg och det är monsunperiod i denna delen av landet just nu. Vi gjorde massor med andra saker i Kandy, men beskrivning av det och bilder kommer i nästa inlägg 🙂

We took the local bus No. 45 from Trincomalee to the central province Kandy and 5,5 hours later we arrived with a headache after the constant bass-heavy, high-noise level from the Indian pop music that was playing during the bus trip. We had booked one night through airbnb in a homestay about 10 km outside the town of Kandy in a small village called Henawala, but we did not know that we would stay five nights and would be able to say with joy that we have a bonus family living in Sri Lanka! We had contacted Nuwan through Airbnb and he met us at the entrance to his house and we were invited both to their home and their hearts! We’ve been hanging out with his lovely and extremely generous family and learned a lot about the Sinhala daily life and food culture! We have learned how to make coconut milk with Nuwans wife Harshani and mother Agnas. We have spent time with Nuwans sister Santhoshini and her husband Chandika drinking coffee. We have joked with Nuwans nieces and nephew Tarushi, Hirushi, Ayen and Pabasara. We have attended one of Santhoshinis English lessons for pupils in grade 9 (age 14) and 11 (age 16). We have eaten fantastic home-cooked food and had the “fredagsmys” (cozy friday) in front of a Sinhala song contest on TV. We shared a bottle of Sinhalese arrak with Nuwan, Chandika and their friends, and talked about our cultures and family situations, and sung songs for each other. It was sad to say goodbye when we had to leave Kandy, but this goodbye was with a promise of reunion in the future!

We also visited the botanical gardens in Kandy, where we saw an abundance of orchids and trees. We have started to like orchids and our favorite is Vanda Tessellata, captured in a picture below. We got stuck under a tree when the rain clouds came in over Kandy, which happens quite often because Kandy is surrounded by mountains and it is monsoon season in this part of the country right now. We did lots of other things in Kandy, but more on what we did in Kandy will be in our next post 🙂

Ulrika jobbar med ett blogginlägg på bussen mellan Trincomalee och Kandy :)! Ulrika is working on a blog post on the bus between Trincomalee and Kandy :)!

Ulrika jobbar med ett blogginlägg på bussen mellan Trincomalee och Kandy 🙂 Ulrika is working on a blog post on the bus between Trincomalee and Kandy 🙂

Vår första kontakt med en livslevande, frigående skorpion såg vi i vardagsrummet hemma hos Nuwan och Harshani. Det finns många giftiga djur (både landlevande och marina) här i Sri Lanka! Our first contact with a live, free-ranged scorpion was in the living room in Nuwan and Harshani's home. There are many poisonous animals (both terrestrial and marine living) here in Sri Lanka!

Vår första kontakt med en livslevande, frigående skorpion såg vi i vardagsrummet hemma hos Nuwan och Harshani. Det finns många giftiga djur (både landlevande och marina) här i Sri Lanka! Our first contact with a live, free-ranging scorpion was in the living room in Nuwan and Harshani’s home. There are many poisonous animals (both terrestrial and marine living) here in Sri Lanka!

Chandika, Nuwan, Pontus och Ulrika delar en flaska arrak och pratar om livet! Chandika, Nuwan, Pontus and Ulrika sharing a bottle of arrak and taking about life!

Chandika, Nuwan, Pontus och Ulrika delar en flaska arrak och pratar om livet! Chandika, Nuwan, Pontus and Ulrika sharing a bottle of arrak and taking about life!

Harshani visar oss hur man gör egen kokosmjölk! Harshani is showing us how to do your own coconut milk!

Harshani visar oss hur man gör egen kokosmjölk! Harshani is showing us how to do your own coconut milk!

Kokosmjölk tillreds! Coconut milk in the making!

Kokosmjölk tillreds! Coconut milk in the making!

Laga mat med en öppen vedeldad häll! Cook with an open wood-burning kitchen stove!

Matlagning med en öppen vedeldad häll! Cooking with an open wood-burning kitchen stove!

En av frukostarna som Harshani lagat till oss. Riskakor med chili dip! Supergott! One of the breakfasts that Harshani cooked for us. Rice cakes with chilli dip! So good!

En av frukostarna som Harshani lagat till oss. Mjölkriskakor med chili dipp! Supergott! One of the breakfasts that Harshani cooked for us. Milk rice with chilli dip! So good!

Santhoshini håller i sin engelskalektion. Hon driver det privat hemifrån och hon är riktigt duktig lärare! Santhoshini (Nuwan's sister) is holding her english class! She has private courses at her home and she is a really good teacher!

Santhoshini håller i sin engelskalektion som vi fick vara med på. Hon driver det privat hemifrån och hon är riktigt duktig lärare! Santhoshini (Nuwan’s sister) is holding her english class that we got invited to attend! She has private courses at her home and she is a really good teacher!

Chandika med hans yngsta barn Ayen! Chandika with his son Ayen!

Chandika med hans yngsta barn Ayen! Chandika with his son Ayen!

Chadika och Santhoshini med deras barn Tarushi, Hirushi (de är identiska tvillingar) och deras lillebror Ayen! The Chandika and Santhoshini family with Tarushi, Hirushi (they are identical twins) and their younger brother Ayen!

Chadika och Santhoshini med deras barn Tarushi, Hirushi (de är enäggstvillingar) och deras lillebror Ayen! The Chandika and Santhoshini family with Tarushi, Hirushi (they are identical twins) and their younger brother Ayen!

Ulrika visar familjen bilder från Sverig, men Ayen är mer intresserad av kameran! Ulrika is showing them pictures from Sweden, but Ayen is more interested in the camera!

Ulrika visar familjen bilder från Sverig, men Ayen är mer intresserad av kameran! Ulrika is showing them pictures from Sweden, but Ayen is more interested in the camera!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! The botanical garden in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! The botanical garden in Kandy!

Vår favoritorkideé, Vanda tessellata! Our favorite orchid, Vanda tessellata!

Vår favoritorkideé, Vanda tessellata! Our favorite orchid, Vanda tessellata!

Vanda Tessellata

Vanda Tessellata

Med lite fantasi kan man se en liten mus inne i orkideén! You can see a small mouse inside the orchid With a little imagination!

Med lite fantasi kan man se en liten mus inne i orkideén! You can see a small mouse inside the orchid with a little imagination!

Glatt ansikte! Happy face!

Glatt ansikte! Happy face!

Orkideé med en duva inuti! Orchid with a pigeon inside!

En orkideé med en duva inuti! An orchid with a pigeon inside!

Orkideé! Orchid!

Orkideé! Orchid!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Kungen av palmavenyn! Botanical gardens in Kandy! The king of palm tree avenue!

Botaniska trädgården i Kandy! Kungen av palmavenyn! Botanical gardens in Kandy! The king of palm tree avenue!

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑