Vi hyrde cyklar en av dagarna och utforskade grannön, Don Khone, som ligger en gammal tågbro ifrån Don Det! Det var kolonialmakten frankrike som under 1800-talet kontrollerade sydostasien och de var rädda för att det brittiska imperiet ville få kontroll över sydostasien. Fransmännen började då trappa upp militärresurserna och nyckelpunkten i sydostasien var den viktiga Mekongfloden, så fransmännen ville få upp många krigsfartyg på Mekongfloden. Problemet var att denna del av Mekongfloden (4000 öarna-området) hyser väldigt många öar och vattenfall, så de fick bygga en tåglinje från södra delen av Don Khone till norra delen av Don Det för att frakta båtarna över land för att lyckas med sin plan. Nu finns rälsen inte kvar längre men man kan hyra cyklar och cykla mella öarna (Dagens tips är att passera bron innan kl 8 och efter kl 17 så undviker du att betala avgifter till staten!).

Vid södra änden av Don Khone kan du hyra en båt för att åka ut och se på Irrawadidelfinerna som tyvärr är utrotningshotade. Vi fick se dem på håll (de höll till på den kambodjanska delen av Mekongfloden denna dag), men det det gjorde inget då vi iakttog dem i sitt naturliga habitat och vi ville inte störa! Det bjöds även på äventyr då vi kom till en trasig bro, men vi lyckades forcera den (människor och cyklar) och kom över på andra sidan utan olycksfall!

Denna vecka har även bjudit på att fira nyår i Laos (tredje nyåret för oss på fyra månader). Vid Don Khone vankades det stor fest och den tydligaste traditionen är att de normalt reserverade Laos-invånarna började föra vattenkrig med varandra och oss turister! Temperaturen är nu uppe i 40 grader under dagen, så en hink med vatten kastandes på sig var bara skönt!

Pontus blev dagens hjälte under en av dagarna i Don Det. Han räddade en liten pojke från att drunkna för att han var observant (till skillnad från föräldrarna som satt på en restaurang och drack öl) och såg att pojken som knappt kunde simma hade problem med de starka strömmarna. Så dagens viktiga information handlar om att det är väldigt viktigt att veta att barn inte låter, skriker eller viftar när de är nära att drunkna! När vi gick från stranden så fick Pontus en öl i belöning av pappan som sett det hela och var tacksam.

We rented bikes one of the days and explored the neighboring island Don Khone, which is only an old railway bridge away from Don Det! The colonial power France that controlled Southeast Asia during the 1800s were afraid that the British Empire wanted to gain control of Southeast Asia. The French began to increase their military resources and a key point in Southeast Asia was the Mekong River, so the French wanted to install many warships on the river. The problem was that this part of the Mekong River (the 4000 islands area) harbors many islands and waterfalls, so they had to build a railway from the southern part of Don Khone to the north part of Don Det to transport the boats over land for their plan to succeed. The rails are not there anymore but you can rent bikes and bike between the Islands (Today’s tip is to cross the bridge before 8 am and after 17 pm to avoid paying fees to the government!).

At the southern end of Don Khone, you can rent a boat to go out and look at the endangered Irrawaddy dolphins. We got to see them at a distance (they kept to the Cambodian part of the Mekong River this day), so we got no good pictures from this amazing moment, but that didn’t bother us because we got to observe them in their natural habitat and the whole experience was on their terms! We also got to experience a small adventure when we came to a broken bridge, but we managed go across the damaged part (people and bicycles) without any injuries!

We also got to celebrate our third new year celebration here in Laos (the third New Year for us in four months). The big party was at Don Khone (we did not attend that) and the most obvious tradition was that the normally reserved Lao-residents began putting up water wars between each other and us tourists! The temperature is now 40 degrees during the day, so a bucket of water splashed on your body was just nice!

Pontus became the hero of the day during one of the days in Don Det. He saved a little boy from drowning because he was observant (unlike the parents who sat in a restaurant and drank beer) and saw that the boy who could barely swim had problems with the strong currents. So todays important lesson is that it is very important to know that children do not sound, scream or wave when they are close to drowning! The father was very thankful and bought Pontus a beer.

En dag för att upptäcka Don Khone som ligger på andra sidan floden! A day of exploring Don Khone that is located on the other side of the river!

En dag för att upptäcka Don Khone som ligger på andra sidan floden! A day of exploring Don Khone that is located on the other side of the river!

Vi hittade ett gammalt lok som lämnats av fransmännen! We found an old locomotive left by the Frednch!

Vi hittade ett gammalt lok som lämnats av fransmännen! We found an old locomotive left by the French!

IMG_8173

Inga bilder på delfinerna men det är här de lever! Finns ca 80 stycken kvar i detta område! No pictures on the dolphins, but this is their natural habitat. There are approximetly 80 dolphins left that is living here!

 

IMG_8188

Festförberedelser inför nyårsfirandet på ön! Preparation for the big new year party on the island!

Den trasiga bron som vi, en annan svensk (från Sala!), en irländare och en koreansk kvinna lyckades ta oss över! The damaged bridge that we and another swedish guy, an irish guy and a korean girl managed to climb over!

Den trasiga bron som vi, en annan svensk (från Sala!), en irländare och en koreansk kvinna lyckades ta oss över! The damaged bridge that we and another swedish guy, an irish guy and a korean woman managed to climb over!

Ett till vattenfall! Another waterfall!

Ett till vattenfall! Another waterfall!

IMG_8210

Vi passerade några byar på vägen runt ön! We passed a few village on our way around the island!

Fantastisk natur! Fantastic nature!

Fantastisk natur! Fantastic nature!

IMG_8215

En gammal fransk byggnad som hyser en skola idag! An old french building that is housing a school these days!

IMG_8217

Don Khone i solnedgången! Don Khone during the sunset!

IMG_8219

Linda F och Anna S Mojiton är god här enligt Pontus! Linda F and Anna S, the Mojito tastes good here according to Pontus!!!