Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Tag: Hubud

Bitcoin + Bali = True

If someone mentions Bitcoin and Bali in the same sentence we immediately think of Ubud and the Bitcoin community here. There are several restaurants, businesses, and co-working spaces around Bali where you can use bitcoin and meet a great group of bitcoin enthusiasts. These people are building solutions to be able to opt out of the current corrupt economic system and contribute to helping people to be part of a healthy and transparent financial system.

In Ubud, the co-working place Hubud is where you’ll find The Filter, a forum and educational place about Bitcoin, the activity can also be followed via their Youtube-channel. On Hubud, you can also find a bitcoin ATM where you can exchange your Indonesian rupiah to bitcoin.
Gary has organized weekly Bitcoin meetings in Hubud co-working space in Ubud for many years and has been a driving force for building a growing Bitcoin community. We met him when we were here 1.5 years ago and now we have the privilege to live in his house while he is away traveling in other parts of the world.

Other bitcoin-friendly co-working spaces in Ubud are The Onion and Outpost. The website bitcoinsinbali.org  gives a good overview of the Bitcoin activity happening on the island. Also Kuta is home to the largest Bitcoin exchange in Indonesia, Bitcoin Indonesia , which has over 270 000 customers.
According to coinmap.org there are over 60 companies in Bali which accept bitcoin as payment, and the website bitislands lists 14 restaurants, 9 service companies, 8 hotels, 2 travel agents, 4 transport companies , 4 clothing and jewelry stores, 2 spas, and 2 adventure agencies that accept bitcoin.

Bitcoin is still small in Bali, but we can see that a lot has happened here in Ubud since we were here 1.5 years ago and it is positive that the ecosystem is growing.
To learn about how bitcoin is different from the present economic system you can read the articles on Pontus educational website
startusingbitcoins.com.


Nämner någon Bitcoin och Bali så tänker vi genast på Ubud och Bitcoin-samhället som finns här.
Det finns ett flertal restauranger, företag och co-working ställen där man kan använda bitcoin och träffa ett härligt gäng bitcoin-entusiaster som bor på Bali. Dessa människor bygger lösningar för att kunna välja bort det nuvarande korrupta ekonomiska systemet och bidrar till att hjälpa människor att vara del i ett sundare och transparent ekonomiskt system.

I Ubud på co-working platsen Hubud finns The Filter, en mötesplats och utbildningplats om Bitcoin, vars aktivitet även kan följas via deras Youtube-kanal. På Hubud finns även en bitcoin bankomat där man kan växla indonesiska rupier till bitcoin.
Gary är en eldsjäl som organiserat Bitcoin-möten varje vecka på Hubud coworking space i Ubud sedan flera år tillbaka och varit en drivande kraft för att bygga upp ett växande Bitcoin-community. Vi träffade honom när vi var här för 1,5 år sedan och nu kunde vi få förmånen att bo i hans hus medans han är iväg och reser i andra delar av världen.

Andra bitcoin-vänliga co-working arbetsutrymmen i Ubud är The Onion och Outpost. Hemsidan bitcoinsinbali.org ger en bra överblick över den Bitcoin-aktivitet som pågår. I Kuta på Bali ligger även Indonesians största bitcoin-valutaväxlingsföretag Bitcoin Indonesia som har över 270 000 kunder.
Enligt coinmap.org finns det drygt 60 företag på Bali som accepterar bitcoin som betalning  och på hemsidan bitislands  listas 14 restauranger, 9 företagstjänsteföretag, 8 hotel, 2 resebyråer, 4 transportföretag, 4 klädes och smyckesbutiker, 2 spa-salonger samt 2 äventyrs- och upplevelseföretag som accepterar bitcoin.

Bitcoin är fortfarande litet i Bali, men vi kan se att mycket har hänt här i Ubud sedan vi var här för 1.5 år sedan och det är positivt att ekosystemet växer.
Om du vill veta mer om hur bitcoin skiljer sig från det nuvarande ekonomiska systemet så kan du se på Pontus föredrag från konferensen Internetdagarna i Sverige november 2016.

The Bitcoin center at Jalan Sugriwa.

We hang out at the Onion where you can eat and use their co-working space by paying with bitcoin.

Look for the orange and white bitcoin sign when you are in Ubud.

The backyard at the Onion.

It’s easy to pay with bitcoin using your mobile wallet of your choice.

On Hubud, you can use the bitcoin ATM to exchange your IDR to bitcoin.

Kismet is a restaurant in Ubud with nice food and the option to settle your bill with bitcoin. Kismet also have good wifi connection, but you’re not allowed to have computers on their dinner tables between 6 pm and 22 pm.

Meet up with the local bitcoin group! Lovely meeting and catching up with you guys!

Ubud med anarkokapitalister och bitcoin community

Vi hoppar över blogginlägget om dykningen på Bali så länge (kommer bli nästa inlägg istället) och hoppar direkt till Ubud, som är en underbar plats i södra Bali. Den stora anledningen till att vi hamnade här var att vi fått kontakt med familjen King som numera är digitala nomader och är anarkokapitalister! Familjen King är härliga och en stor anledning för dem att fly Sverige var för deras pojkars skull för att komma undan skolplikten och byråkratin vi har i Sverige (de har riktigt ruskiga erfarenheter av detta) och de är verkligen en inspiration för oss. Det är också intressant att det är få människor vi gillar så mycket på en gång och har riktigt roliga diskussioner som med anarkokapitalister. Det är en njutning att kunna luta sig tillbaka och lufta frustration om människor som helt ignorerar icke-agressionsprincipen och glädjas över den decentralisering och globalisering som faktiskt sker i världen.  De flesta vi träffat som är anarkokapitalister hamnar direkt i vänner-högen även om vi endast träffat dem en gång IRL eller online i olika diskussionsgrupper. Det var även via Caroline som vi kom i kontakt med hubud (en hub för expats här i Ubud) och en relativt stor bitcoingrupp som har en specialvecka om bitcoin denna vecka på hubud som vi tänkte vara med på. Det var även här som vi kom i kontakt med vår första uttagsautomat för bitcoin och vi konverterade självklart lite fiat-valuta till bitcoin när vi var där.

Ulrikas syster Rebecca som besöker oss på sin semester fick hänga med på pizzakväll med familjen King (Caroline, Paul, Winston och Henry) och vi fick även följa med på en heldagsutflykt till olika sevärdheter runt omkring Ubud. Vi besökte en balinesisk dansuppvisning (Barongdansen), åkte upp på vulkanen Kintamani, besökte kaffeodling och vi smakade på kaffe där kaffebönan processerats i Sibetkattens tarmsystem, samt besökte olika tempel och fick uppleva den balinesiska landsbygden. Förutom att hänga med anarkokapitalister så har vi även besökt Monkey forest här i Ubud och bara njutit av varandras sällskap innan det var dags för Rebecca att bege sig hemåt, vilket visade sig vara en betydligt längre och krångligare sak än att enbart sätta sig på ett plan och flyga hem. Först på grund av vulkanutbrott som stängde flygplatsen i sista minuten, sedan på grund av att hennes pass försvann och krånglet med att fixa ett temporärt pass på 24 timmar sammanfallande med hinduismens största helgdag här.

We will skip the blog post about diving in Bali for now (it will be our next blog post instead) and jump straight to Ubud, which is a wonderful place in the south of Bali. The major reason that we ended up here was that we got in contact with the King family who now are digital nomads and are anarcho-capitalists! The King family is really interesting and one of the reasons for them to escape Sweden was for their boys sake to escape compulsory schooling, the unfriendly company environment in Sweden and the swedish bureaucracy (they have really terrible experience of all this) and they are truly an inspiration to us. Another interesting reflection that have come to us is that there are few people we instantly like so much and have really fun discussions with as anarcho-capitalists. It is a pleasure to be able to sit back and vent our frustration about people who completely ignore the non-agression principle and rejoice over the decentralization and globalization that is happening all over the world. Most people we meet who are anarcho-capitalists ends up on our friend-list even though we only met them once IRL or in online discussion forums. It was also through Caroline that we came in contact with hubud (a hub for expats here in Ubud) and they have a relatively large bitcoin group that now have a special week dedicated to spreading the word of bitcoin in Ubud, and which we are planning to participate in. It was also here that we came in contact with our first bitcoin ATM and of course we took the opurtunity to convert a little fiat currency in to bitcoin when we were there.

Ulrika’s sister Rebecca that is visiting us on her vacation got to joine us for a pizza night with the King family (Caroline, Paul, Winston and Henry) and the next day we went on a full day excursion to various attractions around Ubud with them. We visited a Balinese dance performance (the Barong dance), went up on on the volcano Kintamani, visited a coffee plantation and there we tasted the coffee where coffee beans are processed in the digestive systems of Civet cats, as well as visited various temples and we got to see the Balinese countryside. In addition to hang out with anarcho-capitalists, we have also visited the Monkey Forest here in Ubud and just enjoyed each other’s company before it was time for Rebecca to fly home. That turned out to be a much longer and more complicated story than just boarding an airplane and fly home due to a volcanic eruption that closed the airport at the last minute, and in addition a passport that disappeared and the hassle to fix a temporary passport in 24 hours during Hinduism’s biggest holiday here.

En hub för expats (och lokalbefolkning) som stannar i Ubud för att arbeta! A hub for the expat community (and locals) that stay and work in Ubud!

En hub för expats (och lokalbefolkning) som stannar i Ubud för att arbeta! A hub for the expat community (and locals) that stay and work in Ubud!

Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!

Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!

Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!

Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!

Rebecca vid palatset i Ubud! Rebecca at the Ubud palace!

Rebecca vid palatset i Ubud! Rebecca at the Ubud palace!

Bananer är för apor ;)! Bananas are for monkeys ;)!

Bananer är för apor ;)! Bananas are for monkeys ;)!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest! Väldigt tevligt naturreservat för apor där de får röra sig fritt (och naturligtvis lämna parken om de vill!). Very nice nature reserve for monkeys where they are free to move around (and of course leave the park if they want to!)

Monkey Forest! Väldigt trevligt naturreservat för apor där de får röra sig fritt (och naturligtvis lämna parken om de vill!). Very nice nature reserve for monkeys where they are free to move around (and of course leave the park if they want to!)

Lunch vid ett av våra favoritställen i Ubud (Pissari Bali café) med utsikt över risfälten! Lunch at one of our favorite places in Ubud (Pissari Bali cafe) overlooking the rice fields!

Lunch vid ett av våra favoritställen i Ubud (Pissari Bali café) med utsikt över risfälten! Lunch at one of our favorite places in Ubud (Pissari Bali cafe) overlooking the rice fields!

Mötte upp Caroline och hon tog med oss till "Creative Reuse Center" som är ett pysselställe för barn med återvunnet material. Met up with Caroline and she took us to the "Creative Reuse Centre" which is a crafts place for children with recycled materials.

Mötte upp Caroline och hon tog med oss till “Creative Reuse Center” som är ett pysselställe för barn med återvunnet material. Met up with Caroline and she took us to the “Creative Reuse Centre” which is a crafts place for children with recycled materials.

Pizza med familjen King! Pizza with the King family!

Pizza med familjen King! Pizza with the King family!

Sedan gick vi till en reggaebar för att lyssna på musik och dansa. Rebecca blev uppdragen på scenen och fick sjunga med sångaren efter att vi ivrigt pekat på henne ;)! Then we went to a reggae bar to listen to music and dance. Rebecca was dragged up on stage to join the singer for a song after we eagerly pointed him to her ;)!

Sedan gick vi till en reggaebar för att lyssna på musik och dansa. Rebecca blev uppdragen på scenen och fick sjunga med sångaren efter att vi ivrigt pekat på henne ;)! Then we went to a reggae bar to listen to music and dance. Rebecca was dragged up on stage to join the singer for a song after we eagerly pointed him to her ;)!

Posering med en av kvinnorna som var med i dansgruppen som visade upp Barongdansen! Posing with one of the women who were in the dance group who showed up the Barong dance!

Posering med en av kvinnorna som var med i dansgruppen som visade upp Barongdansen! Posing with one of the women who were in the dance group that performed the Barong dance!

Första templet för dagen som vi besökte! Our first temple for the day that we visited!

Första templet för dagen som vi besökte! Our first temple for the day that we visited!

Fåniga föräldrar tycker Winston och Henry ;)! Silly parents thinks Winston and Henry ;)!

Fåniga föräldrar tycker Winston och Henry ;)! Silly parents thinks Winston and Henry ;)!

Vulkanen Kintamani. The volcano Kintamani.

Vulkanen Kintamani. The volcano Kintamani.

Sibetkatten som processerar dyra kaffebönor genom matspjälkningssystemet! The civet cat that processes expensive coffee beans through their digestive system!

Sibetkatten som processerar dyra kaffebönor genom matspjälkningssystemet! The civet cat that processes expensive coffee beans through their digestive system!

Kaffe -och teprovning (ja, vi provade bajskaffe och det var inget speciellt med det)! Coffee and tea tasting (yes, we tried the poop coffee and it was nothing special)!

Kaffe -och teprovning (ja, vi provade bajskaffe och det var inget speciellt med det)! Coffee and tea tasting (yes, we tried the poop coffee and it was nothing special)!

Nästa tempelbesök med heligt vatten som bara fungerar om man tror på det (enligt vår chaufför för dagen)! Visit th next temple that had holy water that only works if you believe in it (according to our driver for the day)!

Nästa tempelbesök med heligt vatten som bara fungerar om man tror på det (enligt vår chaufför för dagen)! Visit th next temple that had holy water that only works if you believe in it (according to our driver for the day)!

Risfältplatåerna i Tegalalang utanför Ubud! Här kan man se vulkanaskan från vulkanen Raung på Java som bildar en tät vit dimma över Bali! The rice field plateaus in Tegalalang outside Ubud! Here you can see the volcanic ash from mount Raung on Java which form a dense white mist over Bali!

Risfältplatåerna i Tegalalang utanför Ubud! Här kan man se vulkanaskan från vulkanen Raung på Java som bildar en tät vit dimma över Bali! The rice field plateaus in Tegalalang outside Ubud! Here you can see the volcanic ash from mount Raung on Java which form a dense white mist over Bali!

Sista lunchen innan Ulrikas syster Rebecca skulle åka hem trodde vi, men hon fick ytterliggare två nätter på Bali pga vulkanaskan som stängde flygplatser. The last lunch before Ulrika's sister Rebecca would fly home we thought, but she got two more nights in Bali due to volcanic ash shutting down airports.

Sista lunchen innan Ulrikas syster Rebecca skulle åka hem trodde vi, men hon fick ytterliggare två nätter på Bali pga vulkanaskan som stängde flygplatser. The last lunch before Ulrika’s sister Rebecca would fly home we thought, but she got two more nights in Bali due to volcanic ash shutting down airports.

Jättevackra penjor som pryder vägarna här i Ubud för att fira Galungan som är en hinduisk högtid! Beautiful Penjor that decorates the roads here in Ubud for the hindu celebration called Galungan!

Jättevackra penjor som pryder vägarna här i Ubud för att fira Galungan som är en hinduisk högtid! Beautiful Penjor that decorates the roads here in Ubud for the hindu celebration called Galungan!

Vi har flyttat till en balinesisk familj som har ett homestay här i Ubud och det här är vår fantastiska trädgård! We have moved in with a Balinese family that have a homestay here in Ubud and this is our wonderful garden!

Vi har flyttat till en balinesisk familj som har ett homestay här i Ubud och det här är vår fantastiska trädgård! We have moved in with a Balinese family that have a homestay here in Ubud and this is our wonderful garden!

Barongdansen / The Barong dance:

© 2018 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑