A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: homestay

Kerala Backwaters!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista dagen i Alleppey spenderades på en båt och i en öppen kajak för att utforska de små kanalerna i Kerala Backwaters. Vi hade med oss en jättetrevlig gudie som tog oss in i ett fantastiskt landskap med mycket grönska, risfält och färgglada hus som kantade kanalerna. Det är ett landskap som vi aldrig trodde att vi skulle hitta i Indien, men vi har lärt oss att Indiens landskap är så mångfacetterad och man vet aldrig vad man hittar bakom nästa krök. Vi fick också se en örn på nära håll och flera blå kungsfiskare, som även pryder flaskan på en god öl som vi bekantat oss med här i Asien. Ulrika vågade till och med ta sig ett dopp i det mörka vattnet trots sin rädsla för döda kadaver och lik, fast först efter det att Pontus hoppat i och kollat att vattnet var fritt från ovanstående saker. Det var faktiskt vårat första dopp här i Indien och efter badet var det dags att ta båten tillbaka till Alleppey. Sedan var det dags att ta farväl av det kommunistiska Kerala för att ta nattåget norrut till den betydligt  liberalare staden Bangalore som även kallas Indiens silicon valley. Tågresan gick betydligt bättre än vad vi hade förväntat oss och det gick bra att sova på britsarna som var det som erbjöds och vi fick för första gången använda oss av våra reselakan som vi släpat med oss hela resan. Det var också kul att se den anarki som rådde på tågstationen när spåren fylldes av nyanlända resenärer som tog sig mellan perrongerna genom att klättra ner på spåren istället för att använda trapporna och gångbroarna över spåren.

Vi vill också verkligen rekommendera vår fina värd Anthony som vi bodde hos i Alleppey! Han har ett litet homestay och driver ekoturism här i Alleppey och du får gärna hälsa från oss om du har vägarna förbi! Han har också en litet fint café vid en av kanalerna där vi drack fantastiskt gott kaffe!

The last day in Alleppey spent on a boat and in an open kayak to explore the small canals of the Kerala Backwaters. We had a very nice guide with us that took us into a fantastic landscape with greenery, paddy fields and colorful houses lining the canals. It is a landscape that we never thought we would find in India, but we have learned that India’s landscape is very diverse and you never know what you find behind the next bend. We also got to see an eagle up close and several blue kingfishers, which also adorns the bottle on a very good beer that we familiarized ourselves with here in Asia. Ulrika even dared to take a swim in the dark water despite her fear of dead carcasses and corpses, though only after Pontus jumped in and checked that the water was free of the above things. It was actually our first swim here in India and after the bath, it was time to take the boat back to Alleppey. Then it was time to bid farewell to the Communist Kerala to take the night train north to the much more liberal Bangalore city also known as India’s Silicon Valley. The train ride was much better than what we had expected and it was great to sleep in the bunks that was offered and for the first time we got use for our travel sheets which we dragged with us throughout the trip. It was also fun to see the anarchy that prevailed at the train station when most of the newly arrived travelers climbed down on the train tracks between the platforms instead of using the stairs and bridges over the tracks.

We would like to highly recommend our host Anthony that we stayed with in Alleppey! He has a small homestay and operates eco-tourism here in Alleppey and feel free to say hello from us if you are passing by! He also has a nice little cafe at one of the canals where we had really good coffee!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

IMG_1415IMG_1402

En örn! An eagle!

En örn! An eagle!

IMG_1422

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

IMG_1434

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year's graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year’s graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Vårat första doppet i Indien! Our first dip in India!

Vårat första dopp i Indien! Our first dip in India!

Transport av ris! Transport of rice!

Transport av ris! Transport of rice!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

IMG_1454

Anthonys fina ekologiska husbåt som du sova över i! Anthony's delicate ecological houseboat you can sleep over in!

Anthonys fina ekologiska husbåt som du kan sova över i! Anthony’s nice ecological houseboat that you can sleep over in!

wpid-20151013_123345.jpg

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Vilda djur på nära håll! / Wildlife up close!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter att ha fått tips från lokalbefolkningen så bestämde vi att nästa destination i Indien skulle bli Kumily, som ligger cirka 10 mil söder om Munnar. Kumily ligger vid en stor nationalpark och tigerreservat (Periyar nationalpark), som var vad vi ville besöka. Morgonen började dåligt, vi gick upp 5.15 för att åka med direktbussen mellan Munnar och Kumily, men det visade sig  att den bussen var inställd. Men det löste sig genom att vi istället fick göra en  jättefin bussresa på 5.5 timmar på slingriga vägar, genom många småbyar och där vi fick byta buss i Cherutoni och Kattapanna. Även om denna resa tog längre tid än vad det skulle ha gjort med direktbussen, så var det värt det med tanke på allt vi fick se på vägen. Det är så lätt att åka med lokalbussarna här, då det finns många vänliga människor som är hjälpsamma och visar oss till rätt buss.

Vi hade fått tips om ett homestay  i Kumily när vi var i Munnar, så vi mötte upp med ägaren, Ajamal, på busstationen och det visade sig vara ett perfekt rum att bo i under vår vistelse här. Huset ligger vid skogen, utanför stadskärnan och turistområdet, men det går ändå snabbt att promenera in till centrum. Ajamal och hans familj är jättetrevliga och hjälpsamma, så vi kan verkligen rekommendera att bo med dem om man planerar att besöka Kumily.

Vår plan var att besöka nationalparken här och vi valde att göra en tur som innehöll både vandring och paddling med bambuflottar på Periyarsjön just för att det skulle vara störst chans att få se en vild elefant från bambuflotten. Trots en del planering så valde vi nog den sämsta dagen vädermässigt att gå på vandring och paddla på vattnet i en nationalpark. Regnskurarna avslöste varandra och åskmullret kom och gick under hela dagen, men det gjorde absolut inget då vi hade en fantastisk dag där vi fick se väldigt många djur! Vi såg 20 elefanter (varav 3 unga elefanter) och  vi råkade komma riktigt nära 3 stycken elefanter då vi rundade en liten kulle. Det var verkligen inte med mening så vi fick skynda oss in i skogen för att inte bli attackerade och vara tvungna att använda oss av den beväpnade vakt som vi hade med oss (det hade varit riktigt tråkigt).  Vi fick även se en liten elefantunge bada i sjön och spruta ned sin mamma med vatten på ett oerhört lekfullt sätt. Tydligen är det väldigt ovanligt att se så många elefanter på samma gång (detta var första gången på 5 dagar som elefanterna visade sig överhuvudtaget) och än mindre att få se de skygga bisonoxarna som lever i naturreservatet. Bisonoxarna är till och med ovanligare att se än de få tigrar som lever i nationalparken och vi såg 20-30 stycken i olika omgångar under vår vandring. Vi räknade även in ett rådjur, fem vildsvin (varav en som blev uppretad av ett gäng småfåglar), vilda höns, en blå skorpion, giftiga spindlar, apor och en massa fåglar. Vi tittade också på  kanelträd, samt ingefära plantor och stora gurkmejaplantor som växte vilt i djungeln och det var riktigt gott att få smaka på färsk gurkmeja. Vi besökte även en liten ö som lokalbefolkningen använde som fiskeläger och vi fick se hur de tog till vara på den infångade fisken.

Nöjda, trötta, blöta och en timme försenade kom vi tillbaka till ingången av nationalparken och tackade våra guider och vandringskamrater för en väldigt speciell dag. Vi är väldigt medvetna om vilken fantastisk tur vi hade med djurlivet under dagens vandring så de gjorde inget att tigrarna inte valde att visa sig denna gång ;). Det är precis så här vi vill uppleva djur; i det vilda och på deras villkor!

After receiving advice from locals, we decided that our next destination in India would be Kumily, located about 100 kilometer south of Munnar. Kumily is located near a large National Park and Tiger Reserve (Periyar National Park), which was what we wanted to visit in this area. The morning started badly when we went up 5:15 to take a direct bus between Munnar and Kumily and the bus was cancelled. Instead, we got the opportunity to do a really nice 5.5 hour bus ride on winding roads through many small villages and where we had to change bus ‘both in Cherutoni and Kattapanna. Even though the bus ride took longer time than the direct bus  it was worth it considering all things we got to see during the ride. It is so easy to use public buses here, there are so many friendly people that helps us on our way and who show us to the right bus.

We had received a tip about a homestay in Kumily before we left Munnar, so we met up with the owner, Ajamal, at the bus station and it proved to be a perfect place to stay during our stay here. The house is located next to the forest outside the town center and tourist area, but it is only a short walk into the city center. Ajamal and his family are very nice and helpful, so we can really recommend to stay with them if you are planning to visit Kumily.

Our plan was to visit the National Park here and we chose to do a tour that included both hiking and bamboo rafting on lake Periyar, because rafting on the lake would increase our chances to see a wild elephant. Despite some planning, we probably chose the worst day weather wise to go hiking and rafting on the waters. Rain showers came after each other and the thunder noise came and went during the day, but it did absolutely nothing because we had an absolutely amazing day, where we got to see so many wild animals! We saw 20 elephants (including three young elephants) and we happened to get close to three elephants when we rounded a small hill. This was not intentional so we had to hurry into the forest to avoid being attacked by the elephants and having to make use of the armed guard that we had with us (that would have been unfortunate). We also got to see a young elephant bathing in the lake and spray down his mother with water in a very playful way. Apparently, it is very rare to see so many elephants at the same time (this was the first time in five days that the elephants showed themselves at all), and the chance is even less to see the shy bison that live in the national park. The bison is even rarer to see than the few tigers that live in the National Park and we got to see 20-30 bisons at different locations during our hike. We also counted in one deer, five wild boars (including one who was mocked by a gang of small birds), wild chickens, a blue scorpion, poisonous spiders, monkeys and lots of birds. We also looked at a cinnamon tree, ginger plants and large turmeric plants that grew in the wild jungle, and it was really good to get to  taste fresh turmeric. We also visited a small island that the local villagers use as a fishing camp in the National Park and we saw how they took care of the caught fish.

Happy, tired, wet and one hour late we came back to the entrance of the National Park and thanked our guides and trekking mates for a very special day. We are very aware of the amazing luck we had with the wildlife during the day’s trekking so it did nothing that the tigers chose not to show up this time ;). This is exactly how we want to experience animals; in the wild and on their terms!

Det är superenkelt att åka med lokaltrafiken i Indien! It's super easy to go with public transport in India!

Det är superenkelt att åka med lokaltrafiken i Indien! It’s super easy to use public transport in India!

Inte lätt att passera mötande bussar på sträckan Munnar-Kumily! Not easy to pass oncoming buses on the route between Munnar and Kumily!

Inte lätt att passera mötande bussar på sträckan Munnar-Kumily! Not easy to pass oncoming buses on the route between Munnar and Kumily!

Vårt härliga homestay i Kumily! Our lovely homestay in Kumily!

Vårt härliga homestay i Kumily! Our lovely homestay in Kumily!

Aporna som levde i skogen vid vårt homestay! The monkeys that lived in the forest next to our home stay!

Aporna som levde i skogen vid vårt homestay! The monkeys that lived in the forest next to our home stay!

Ulrika dansade happydance för en av aporna som blev förtjust, förvånad och förskräckt på samma gång! Ulrika did a happy dance for one of the monkeys who was delighted, amazed and was horrified at the same time!

Ulrika dansade happydance för en av aporna som blev förtjust, förvånad och förskräckt på samma gång! Ulrika did a happy dance for one of the monkeys who was delighted, amazed and was horrified at the same time!

Ulrika och hennes vän apan! Ulrika and her friend the monkey!

Ulrika och hennes vän apan! Det var vi som var djuren i bur den här gången! Ulrika and her friend the monkey! It was us who were the animals in the cage this time!

Snygga strumpor som skyddade mot det vanligaste djuret i nationalparken, blodiglarna... Stylish socks that protected against the most common animal in the national park, the leeches ...

Snygga strumpor som skyddade mot det vanligaste djuret i nationalparken, blodiglarna… Stylish socks that protected against the most common animal in the national park, the leeches …

Addera lite tobakspulver på det, så håller sig de flesta iglarna borta! Add a little tobacco powder and most of the leeches will stay away!

Addera lite tobakspulver på det, så håller sig de flesta iglarna borta! Add a little tobacco powder and most of the leeches will stay away!

Tydligen gillar inte elefanter rött, rosa eller lila färger, så Ketakira och jag fick låa t-shirtar av Pontus för att inte öka risken för att elefanter skulle attackera oss! Apparently, elephants do notlike red, pink or purple colors, so Ketakira and Ulrika had to borrow t-shirts from Pontus to decrease the risk that the elephants would attack us!

Tydligen gillar inte elefanter rött, rosa eller lila färger, så Ketakira och jag fick låna t-shirtar av Pontus för att inte öka risken för att elefanter skulle attackera oss! Apparently, elephants do notlike red, pink or purple colors, so Ketakira and Ulrika had to borrow t-shirts from Pontus to decrease the risk that the elephants would attack us!

Vår beväpnade vakt för dagen. Han berättade dock att han aldrig behövt använda vapnet, inte ens för att skjuta ett varningsskott! Our armed guard for the day. However, He told us that he never had to use the weapon, not even to fire a warning shot!

Vår beväpnade vakt för dagen. Han berättade dock att han aldrig behövt använda vapnet, inte ens för att skjuta ett varningsskott! Our armed guard for the day. However, He told us that he never had to use the weapon, not even to fire a warning shot!

En häftig växt som växte på träden! A cool plant that grew on the trees!

En häftig växt som växte på träden! A cool plant that grew on the trees!

VI hittade ett träd som elefanthonorna änvänder som medicin efter en förlossning. Mot vad var lite oklart! We found a tree that female elephants uses as medicine after giving birth. For what was a little unclear!

VI hittade ett träd som elefanthonorna änvänder som medicin efter en förlossning. För vad var lite oklart! We found a tree that female elephants uses as medicine after giving birth. For what was a little unclear!

Kanelträd! CInnamon tree!

Kanelträd! Cinnamon tree!

Vi hittade flera spår efter tigrarna som lever i reservatet! We found several traces after the tigers that live in the reserve!

Vi hittade flera spår efter tigrarna som lever i reservatet! We found several traces after the tigers that live in the reserve!

En blå skorpion korsade vår väg! A blue scorpion crossed our path!!

En blå skorpion korsade vår väg! A blue scorpion crossed our path!!

Vi satte oss på bambuflotten och paddlade vidare längre in i nationalparken! We sat on the bamboo raft and paddled further into the national park!

Vi satte oss på bambuflotten och paddlade vidare längre in i nationalparken! We got on the bamboo raft and paddled further into the national park!

Vi kom till fiskestationen och där fick vi se hur de tog tillvara på dagens fångst! We came to the fish station and there we got to see how they took care of the day's catch!

Vi kom till fiskelägret och där fick vi se hur de tog tillvara på dagens fångst! We came to the fishing camp and there we got to see how they took care of the day’s catch!

Vi fick även se en lustig ål med näbb! We also got to see a funny eel with beak!

Vi fick även se en lustig ål med näbb! We also got to see a funny eel with beak!

Översvämmad bambuflotte, regn och åskskurar. Härlig dag för att leta efter elefanter! Flooded bamboo raft, rain and thunderstorms. Beautiful day to look for elephants!

Översvämmad bambuflotte, regn och åskskurar. Härlig dag för att leta efter elefanter! Flooded bamboo raft, rain and thunderstorms. Beautiful day to look for elephants!

Vi hittade massor med bison. De är svårfångade på bild då de flyr så fort de upptäcker en. We found lots of bison. They are hard to catch in a photo, because they flee as soon as they discover you.

Vi hittade massor med bison. De är svårfångade på bild då de flyr så fort de upptäcker en. We found lots of bison. They are hard to catch in a photo, because they flee as soon as they discover you.

Vi hittade massor av gurkmejeplantor. Färsk gurkmeja är supergott! We found lots of turmeric plants. Fresh turmeric is super good!

Vi hittade massor av gurkmejeplantor. Färsk gurkmeja är supergott! We found lots of turmeric plants. Fresh turmeric is super good!

Vi hittade elefanterna tillslut! We finally found elephants!

Vi hittade elefanterna tillslut! We finally found elephants!

Elefanter som blöter ned maten innan de stoppar det i munnen! Elephants who wet their food before they put it in their mouth!

Elefanter som blöter ned maten innan de stoppar det i munnen! Elephants who wet their food before they put it in their mouth!

Elefanthonan med sin lekfulla unge! The female elephant with her playful kid!

Elefanthonan med sin lekfulla unge! The female elephant with her playful kid!

Tack till våra guider och vandringskamrater för en fantastisk dag tillsammans i Periyar nationalpark! Thanks to our guides and hiking companions for a fantastic day together in the Periyar National Park!

Tack till våra guider och vandringskamrater för en fantastisk dag tillsammans i Periyar nationalpark! Thanks to our guides and hiking companions for a fantastic day together in the Periyar National Park!

Vår extrafamilj och blommor i överflöd! / Our extra family and flowers in abundance!

(Please scroll down to the orange text for the English version!)

Vi tog lokalbuss nr 45 från Trincomalee till den centrala provinsen Kandy och 5.5 timme senare var vi där och med huvudvärk efter den konstant bastunga, höga ljudnivån från indisk popmusik under hela bussresan. Vi hade via airbnb bokat en natt i ett homestay cirka 10 km utanför staden Kandy i en liten by som heter Henawala, men det vi inte visste var att vi skulle stanna fem nätter där och att vi skulle få en bonusfamilj som bor i Sri Lanka! Nuwan mötte oss vid infarten till deras hus och vi blev inbjudna till deras hem och till deras hjärtan! Vi har fått umgås med denna fina och oerhört generösa familj och lärt oss mycket om det singalesiska vardagslivet och matkultur! Vi har lärt oss hur man gör kokosmjölk av Nuwans fru Harshani och mamma Agnas. Vi har umgåtts med Nuwans syster Santhoshini och hennes man Chandika. Vi har skojat med Nuwans syskonbarn Tarushi , Hirushi , Ayen och Pabasara. Vi har fått vara med på en av Santhoshinis engelskalektioner för elever i årskurs 9 (14 år) och 11 (16 år). Vi har ätit fantastisk god mat och haft fredagsmys framför en singalesisk sångtävling på tv. Vi har delat en flaska singalesisk arrak med Nuwan, Chandika och deras vänner och berättat om våra kulturer och familjesituationer, samt sjungit sånger för varandra. Det var sorgligt att säga hejdå när vi var tvungna att lämna Kandy, men detta avsked var med ett löfte om återseende i framtiden!

Vi har också besökt botaniska trädgården i Kandy och där fick vi se ett överflöd av orkideér och träd. Vi har börjat gilla orkideér och vår favorit är Vanda Tessellata, som ni kommer få se en bild på nedan. Vi fastnade dock under ett träd när ett regnmoln kom in över Kandy, vilket händer rätt ofta då Kandy är omgivet av berg och det är monsunperiod i denna delen av landet just nu. Vi gjorde massor med andra saker i Kandy, men beskrivning av det och bilder kommer i nästa inlägg 🙂

We took the local bus No. 45 from Trincomalee to the central province Kandy and 5,5 hours later we arrived with a headache after the constant bass-heavy, high-noise level from the Indian pop music that was playing during the bus trip. We had booked one night through airbnb in a homestay about 10 km outside the town of Kandy in a small village called Henawala, but we did not know that we would stay five nights and would be able to say with joy that we have a bonus family living in Sri Lanka! We had contacted Nuwan through Airbnb and he met us at the entrance to his house and we were invited both to their home and their hearts! We’ve been hanging out with his lovely and extremely generous family and learned a lot about the Sinhala daily life and food culture! We have learned how to make coconut milk with Nuwans wife Harshani and mother Agnas. We have spent time with Nuwans sister Santhoshini and her husband Chandika drinking coffee. We have joked with Nuwans nieces and nephew Tarushi, Hirushi, Ayen and Pabasara. We have attended one of Santhoshinis English lessons for pupils in grade 9 (age 14) and 11 (age 16). We have eaten fantastic home-cooked food and had the “fredagsmys” (cozy friday) in front of a Sinhala song contest on TV. We shared a bottle of Sinhalese arrak with Nuwan, Chandika and their friends, and talked about our cultures and family situations, and sung songs for each other. It was sad to say goodbye when we had to leave Kandy, but this goodbye was with a promise of reunion in the future!

We also visited the botanical gardens in Kandy, where we saw an abundance of orchids and trees. We have started to like orchids and our favorite is Vanda Tessellata, captured in a picture below. We got stuck under a tree when the rain clouds came in over Kandy, which happens quite often because Kandy is surrounded by mountains and it is monsoon season in this part of the country right now. We did lots of other things in Kandy, but more on what we did in Kandy will be in our next post 🙂

Ulrika jobbar med ett blogginlägg på bussen mellan Trincomalee och Kandy :)! Ulrika is working on a blog post on the bus between Trincomalee and Kandy :)!

Ulrika jobbar med ett blogginlägg på bussen mellan Trincomalee och Kandy 🙂 Ulrika is working on a blog post on the bus between Trincomalee and Kandy 🙂

Vår första kontakt med en livslevande, frigående skorpion såg vi i vardagsrummet hemma hos Nuwan och Harshani. Det finns många giftiga djur (både landlevande och marina) här i Sri Lanka! Our first contact with a live, free-ranged scorpion was in the living room in Nuwan and Harshani's home. There are many poisonous animals (both terrestrial and marine living) here in Sri Lanka!

Vår första kontakt med en livslevande, frigående skorpion såg vi i vardagsrummet hemma hos Nuwan och Harshani. Det finns många giftiga djur (både landlevande och marina) här i Sri Lanka! Our first contact with a live, free-ranging scorpion was in the living room in Nuwan and Harshani’s home. There are many poisonous animals (both terrestrial and marine living) here in Sri Lanka!

Chandika, Nuwan, Pontus och Ulrika delar en flaska arrak och pratar om livet! Chandika, Nuwan, Pontus and Ulrika sharing a bottle of arrak and taking about life!

Chandika, Nuwan, Pontus och Ulrika delar en flaska arrak och pratar om livet! Chandika, Nuwan, Pontus and Ulrika sharing a bottle of arrak and taking about life!

Harshani visar oss hur man gör egen kokosmjölk! Harshani is showing us how to do your own coconut milk!

Harshani visar oss hur man gör egen kokosmjölk! Harshani is showing us how to do your own coconut milk!

Kokosmjölk tillreds! Coconut milk in the making!

Kokosmjölk tillreds! Coconut milk in the making!

Laga mat med en öppen vedeldad häll! Cook with an open wood-burning kitchen stove!

Matlagning med en öppen vedeldad häll! Cooking with an open wood-burning kitchen stove!

En av frukostarna som Harshani lagat till oss. Riskakor med chili dip! Supergott! One of the breakfasts that Harshani cooked for us. Rice cakes with chilli dip! So good!

En av frukostarna som Harshani lagat till oss. Mjölkriskakor med chili dipp! Supergott! One of the breakfasts that Harshani cooked for us. Milk rice with chilli dip! So good!

Santhoshini håller i sin engelskalektion. Hon driver det privat hemifrån och hon är riktigt duktig lärare! Santhoshini (Nuwan's sister) is holding her english class! She has private courses at her home and she is a really good teacher!

Santhoshini håller i sin engelskalektion som vi fick vara med på. Hon driver det privat hemifrån och hon är riktigt duktig lärare! Santhoshini (Nuwan’s sister) is holding her english class that we got invited to attend! She has private courses at her home and she is a really good teacher!

Chandika med hans yngsta barn Ayen! Chandika with his son Ayen!

Chandika med hans yngsta barn Ayen! Chandika with his son Ayen!

Chadika och Santhoshini med deras barn Tarushi, Hirushi (de är identiska tvillingar) och deras lillebror Ayen! The Chandika and Santhoshini family with Tarushi, Hirushi (they are identical twins) and their younger brother Ayen!

Chadika och Santhoshini med deras barn Tarushi, Hirushi (de är enäggstvillingar) och deras lillebror Ayen! The Chandika and Santhoshini family with Tarushi, Hirushi (they are identical twins) and their younger brother Ayen!

Ulrika visar familjen bilder från Sverig, men Ayen är mer intresserad av kameran! Ulrika is showing them pictures from Sweden, but Ayen is more interested in the camera!

Ulrika visar familjen bilder från Sverig, men Ayen är mer intresserad av kameran! Ulrika is showing them pictures from Sweden, but Ayen is more interested in the camera!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! The botanical garden in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! The botanical garden in Kandy!

Vår favoritorkideé, Vanda tessellata! Our favorite orchid, Vanda tessellata!

Vår favoritorkideé, Vanda tessellata! Our favorite orchid, Vanda tessellata!

Vanda Tessellata

Vanda Tessellata

Med lite fantasi kan man se en liten mus inne i orkideén! You can see a small mouse inside the orchid With a little imagination!

Med lite fantasi kan man se en liten mus inne i orkideén! You can see a small mouse inside the orchid with a little imagination!

Glatt ansikte! Happy face!

Glatt ansikte! Happy face!

Orkideé med en duva inuti! Orchid with a pigeon inside!

En orkideé med en duva inuti! An orchid with a pigeon inside!

Orkideé! Orchid!

Orkideé! Orchid!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Kungen av palmavenyn! Botanical gardens in Kandy! The king of palm tree avenue!

Botaniska trädgården i Kandy! Kungen av palmavenyn! Botanical gardens in Kandy! The king of palm tree avenue!

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑