1878 days are how long we have been voluntarily homeless, but this has now changed. After five years we now have keys and a contract for our own home. Home is no longer Sweden for us, but Prague. There are many reasons behind this, but one reason spells worldschooling, which is not allowed in Sweden. Other reasons we may perhaps share in the future, but for now we will make Prague, the Czech people and their culture our home in the world.
I don’t know how frequent our updates here will be, but we will still update you on Othilia’s development and special occasions.

We hope to see you in Praha!


1878 dagar är hur länge vi har varit frivilligt hemlösa, men detta har nu förändrats. Efter fem år har vi nu nycklar och ett kontrakt för vårt eget hem. Hem är inte längre Sverige för oss, utan Prag. Det finns många orsaker bakom detta, men en anledning stavas världsskolning, vilket inte är tillåtet i Sverige. Det finns också andra skäl, som vi kanske delar med oss till er i framtiden, men för tillfället kommer vi fokusera på att göra Prag, det tjeckiska folket och deras kultur till vårt hem i världen.
Jag vet inte hur ofta vi kommer uppdatera här, men vi kommer fortfarande att uppdatera bloggen om Othilias utveckling och speciella tillfällen.

Vi hoppas på att få träffas i Praha!

The keys to our home – after 1878 days it feels almost surreal.
Our home just after we signed the contract. Our home is on the upper floor.
This is our door. We feel so excited to open this new chapter in our life. We will not call ourselves nomads anymore, our homebase is here behind this door.