A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: frihetsfaxen

Frihetsfaxen, avsnitt 84 / Freedom fax machine, episode 84

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu har avsnitt 84 av frihetsfaxen släppts där vi medverkar och berättar om Anarchapulco och det var jätteroligt att spela in detta avsnitt (youtube-versionen hittar ni här). Vi slog längdrekord med 3.5 timmars på frihetsfaxen och vi är väldigt nöjda över resultatet trots att tekniken strulade lite, det är vissa korta perioder då ljudet försvinner, och att vi låter lite trötta på slutet. Vi orkar dock inte göra om inspelningen så ni får ha överseende med detta! Denna podcast är enbart på svenska, så vi kommer även att göra en resumé här på bloggen som även kommer finnas på engelska! Lämna gärna en kommentar här om vad ni tycker om avsnittet!

Episode 84 of the Freedom fax machine has now been released, in which we are guests and we talk about the Anarchapulco conference (you can find the youtube version here). It was great to participate in this episode of the freedom fax machine and we beat the longest episode recorded with 3.5 hours! We are very pleased with the result even though the technology messed up a bit, there are short periods where the sound disappears, and we sound a little tired at the end. We do not want to redo the episode, so you just have to overlook those parts of the episode! This podcast is only in Swedish, so we will also do a recap here on the blog, which will be available in English!

Ulrika poserar med Larken Rose under konferensen! Ulrika posing with Lark Rose during the conference!

Ulrika poserar med Larken Rose under konferensen! Ulrika posing with Larken Rose during the conference!

 

170 mil senare! / 1 056 miles later!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har nu kommit fram till Jodhpur som ligger i Rajasthan i nordvästra Indien, ca 30 mil från den pakistanska gränsen. Jodhpur eller den blåa staden är ännu ett ställe som Rubia och Sumantra rekommenderade oss att se innan vi lämnar Indien och det ska bli spännande att utforska staden. Resan har gått bra och en intressant iakttagelse som vi gjort när vi åkt tåg är att transvestiter hoppar på tågen, klappar händer framför en person och vidrör sedan pannan innan de ber om pengar. Vi undrar vad det betyder, mer än att vilja få pengar förstås.
Så vad gör man när man har två dygn och 170 mil att slå ihjäl på en buss och ett tåg? Man läser såklart böcker och lyssnar på podcasts, så här kommer våra tips på bra böcker att läsa och podcasts att lyssna på.  

Mises.se (podcast, svenska)

Götterdämmerung (svenska)– Ett trevligt avsnitt om bostadsbubblan och vilken dålig position som svenska staten satt sig i när de låtit ränteavdraget vara kvar och mycket mera.
Yuri Maltsev om livet i Sovjetunionen (engelska) – Fantastiskt intressant avsnitt där Yuri berättar om hur han först kom i kontakt med frihetliga ideér när han under endast en natt i hemlighet läste boken Vägen till träldom av Friedrich von Hayek. Hade han blivit påkommen av KGB så hade han fått 6 års fängelse och personen som gett boken till honom hade fått 12 års fängelse för spridning av anti-sovjetiskt förtal under artikel 57 av USSR brottskod. Förutom om hur det var att leva i sovjetunionen och hans flykt till friheten i USA via Sverige så får vi även veta att han har en bild av Che Guevara på sitt kontor. Men det det är inte vilken bild som helst utan en där bilden är en mosaik av 2700 människor som Che Guvevara personligen avrättade.   

Frihetsfaxen (podcast, svenska)

Johanna Jablonski – Johanna pratar om hur hon blev anka då hon insåg varför hon hade så svårt att hitta ett jobb och att det är staten via alla skatter och regleringar som gjort henne (och alla andra) fruktansvärt dyra och riskabla att anställa. Det pratas en hel del om djur också, speciellt hästar. Johannas blogg kan ni hitta här

The Tom woods show (podcast, engelska)

Anarkokapitalism eller anarkosocialism – Avsnitt som handlar om varför det är så viktigt med privat äganderätt och varför ett samhälle utan äganderätt (exemeplvis kommunism) kommer leda till en massa konflikter.

Frédéric Bastiat (bok)

Det man ser och det man inte ser– Jättebra bok om varför skatter och regleringar aldrig leder till ökad välstånd för medborgaren i landet. De flesta kan se vad de får för skatterna (väldigt lite, jämför med hur mycket man tvingas betala in), men det viktiga är att alltid se vad som skulle varit där istället det vill säg det som inte syns. Han tar upp exempel som hur ett krossat fönster aldrig kan öka välståndet för ett samhälle trots att vissa vill hävda att det ger ett jobb till glasreparatören, som i sin tur kan betala bagaren som i sin tur kan betala sotaren osv  för det är det man ser. Vad man inte ser är vad ägaren till fönstret kunde ha gjort med dessa pengar om han inte behövde betala glasreparatören för det trasiga fönstret. Trots att boken skrevs för 160 år sedan är den fortfarande lika relevant idag.

Ernest Hemingway (bok)

Den gamle och havet– Väldigt fin novell om en mans kamp med en fisk. Den handlar också om fattigdom och hur man värnar om varandra i små samhällen. Väldigt fint skriven och man blir berörd av att läsa om den gamle mannens sätt att vända negativa tankar till sin fördel och hålla modet uppe när andra för länge sedan skulle ha givit upp.

We have now come to Jodhpur that is located in Rajasthan in northwestern India, about 300 kilometer from the Pakistani border. Jodhpur or the blue city, is another place that Rubia and Sumantra recommended us to see before we left India. The journey here went fine and an interesting observation we made when we have taken the trains in India is that transvestites are jumping on trains and they clap ther hands in front of a person and then touch the forehead before they ask for money. We wonder what that means, more than wanting to get money of course.
So what do you do when you have two days and 1056 miles to kill on a bus and a train? Reading books and listening to podcasts of course, so here are our tips on good books to read and podcasts to listen to.

Mises.se (podcast, Swedish)

Götterdämmerung (Swedish) – A nice  episode about the housing bubble and the poor position that the Swedish government is in when they let the interest tax-deduction be retained, and much more.
Yuri Maltsev about life in the Soviet Union (English) – Very interesting episode in which Yuri Maltsev tells how he first came in contact with libertarian ideas when he was one night secretly reading the book “The Road to the Serfdom” by Friedrich Hayek. Had he been caught by the KGB, he had received six years in prison and the person who gave the book to him had been given 12 years in jail for spreading anti-Soviet slander under Article 57 of the USSR criminal code. In addition to what it was like to live in the Soviet Union and his escape to freedom in the United States via Sweden, we also get to know that he has a picture of Che Guevara in his office. The image of Che Guevara is a mosaic picture of 2700 people that Che Guvevara personally executed.

Freedom fax (podcast, Swedish)

Johanna Jablonski – Johanna talks about how she became an ancap when she realized why she had such difficulty to find a job and how the state through taxes and regulations had made her (and everyone else) horribly expensive and risky to hire. They also talk a lot about animals too, especially horses. You can find her blog here.

The Tom Woods show (podcast, English)

Anarcho-capitalism or anarcho-socialism? – An episode about why it is so important to have private ownership and why a society without property rights (like communism) will lead to a lot of conflicts.

Frédéric Bastiat (book)

What is seen and what is not seen– Great book about why taxes and regulations never lead to prosperity for the citizens in a country. Most people can see what they are getting for the taxes they have been forced to pay (very little, compared to how much you have to pay), but the important thing is to be able to see what could have been there instead,  to always think about what is not seen. He takes up such things as how a broken window can never increase the wealth of a society, although some would argue that it gives work to the glass repairman, who in turn can pay the baker, which in turn can pay the chimney sweep, etc … for that is what you can see. What you do not see is what the owner of the window could have done with that money if he did not have to pay the glass repairman for the broken window. Although the book was written 160 years ago, it is still relevant today.

Ernest Hemingway (book)

The old man and the sea – Very nice short story about a man’s struggle with a fish. It is also about poverty and how you take care of each other in small communities. The book is nicely written and it is interesting to read about the old man’s way to reverse negative thoughts and keep his spirits up when others would long since have given up.

Solen gick ned lagom till att vi lämnade Gokarna! The sun went down just before we left the Gokarna!

Solen gick ned lagom till att vi lämnade Gokarna! The sun went down just before we left  Gokarna!

Så här ser brandberedskapen ut på en tågstation i Mumbai! This is how the fire preparedness looks like on a train station in Mumbai!

Så här ser brandberedskapen ut på en tågstation i Mumbai! This is how the fire preparedness looks like on a train station in Mumbai!

Pontus sovplats i en typisk sovvagn i Indien. Notera Ac:n i taket! Pontus sleeping place in a typical sleeper in India. Note the AC in the ceiling!

Pontus sovplats i en typisk sovvagn i Indien. Notera Ac:n i taket! Pontus sleeping place in a typical sleeper in India. Note the AC in the ceiling!

Frihetsfaxen avsnitt 57/ Freedom fax machine episode 57!

Här kan ni hitta avsnitt 57 av frihetsfaxen där vi är veckans gäster och vi pratar om vår resa genom sydöstra asien med ett libertarianskt perspektiv. Vi svarade inte riktigt på varför vi gör denna resa i podcasten, men vi har gjort ett inlägg om det tidigare som ni kan hitta här!

You can find episode 57 of the freedom fax machine podcast where we are this week’s guests where about our journey so far through south east asia. The entire podcast is in Swedish so it’s good if you have some knowledge of the Swedish language. We did not really describe why we are doing this trip in the podcast , but we have previous made a blog post about it that you can find here!

Mycket nöje! Enjoy!

Mycket nöje! Enjoy!

Libertarianer i Singapore / Libertarians in Singapore

Vi åkte till Singapore med fördomen att vi skulle komma till en dyrare variant av Manhattan, men det visade sig vara en underbar stad med mycket parker och grönområden och fantastiska byggnader och där man faktiskt kunde hitta hyfsat billiga ställen att äta på som kallas Hawker centers (det är food courts med många små bås där de säljer olika typer av mat). Första dagen spenderades i Gardens By The Bay som är som en Noaks ark för växter från världens alla hörn. Här finns praktexemplar av välskötta grönskande och blommande växter i stora futuristiska växthus och till och med vi blev förtjusta i alla orkideér som finns (hörde ni det Anna S, Sara L och Nina)! Vi fick även en försmak av alla häftiga byggnader i Singapore denna dag, men höjdpunkten för oss och anledningen till att vi åkte till Singapore var för att vi fått kontakt med några anarkokapitalister som bor i Singapore och lördag lunch var det dags för vår  första träff med Martina, Stefan, Nina och Damjan på Artistry café som självklart accepterar bitcoin! Vi spenderade två härliga dagar med våra nya vänner och de visade oss runt i Singapore och vi fick chansen att utbyta tankar och ideér med dem samt tipsa varandra om bra böcker och podcasts. Vi besökte också och betalade med bitcoin på Sarnies och CAD Café under dessa två dagar. På lördagkvällen fick vi uppleva förberedelserna inför firandet av Singapore 50 år som självständig stat där militären hade parad på gatorna och i luften och visade upp allt förutom ubåtar och kärnvapenspetsar (det har de säkert tillgång till då Israel står för utbildningen av den Singaporeanska militären enligt våra källor) och på kvällen var det fyrverkerier i marinan. På Söndagen tog Martina med oss till Haw Par Villa där Aw bröderna (som uppfann tigerbalsam) har skapat en park för att visa upp kinesisk mytologi, legender, sägner och delar av konfucianismen. Där kunde man bland annat hitta de tio domstolarna i helvetet och beroende på vad man hade gjort i livet så som att mörda, inte betalat skatt till att säga emot sina föräldrar så delades specifika straff ut, allt från att bli sågad itu, slängd i lava till att bli mald mellan stora stenblock eller få sitt hjärta utskuret. Detta visades väldigt grafiskt med välgjorda dockor och skulpturer. Martina visade oss även en hemlig väg in till den avstängda delen i parken och där hittade vi två gamla teatrar, och med åskovädret som rullade in så kändes det som att vara med i filmen “spirited away”. På kvällen drack vi öl med Stefan och pratade om skillnaden mellan anarkokapitalismen i Sverige för 10 år sedan och hur det ser ut idag och det går åt rätt håll kunde vi konstatera, frihetens filosofi har nått en mycket större publik sedan dess! Trots att Singapore är ett storebrorsamhälle med väldigt strikta sociala lagar så känns det ändå som att Singapore vore ett trevligt land att bo och arbeta i några år. Många av de sociala lagarna beivras inte och den ekonomiska friheten är enorm jämfört med många andra delar av världen. Det ska också tillägas att en del av de värsta sociala och ekonomiska restriktionerna enbart drabbar den inhemska befolkningen som har medborgarskap och det är mycket förmånligt att vara expat i Singapore. Här är en intressant lista med fakta om Singapore som vi fick reda på genom våra nya vänner.

 • Det är progressiv skatt på arbete på mellan 0-17%. Om man tjänar 42 000 kr/mån betalar man endast ca 3% skatt, vid 86 000 kr/mån är skatten ca 6% och vid 128 000 kr/mån så är skatten ohyggligt höga 9%. Dessa siffror är dessutom i överkant då du vanligtvis får tillbaka en hel del av denna skatt en gång per år om statens finanser ger överskott och utlänningar som jobbar i Singapore betalar ingen skatt där första året! Låginkomstagare som tjänar mindre än 126 000 kr på ett år betalar 0% i skatt.
 • Arbetslösheten är endast 2% och de har inga låtsas arbetsmarknadsåtgärder som Sverige och många andra länder har där de stuvar in arbetslösa för att slippa räkna dem i den officiella statistiken.
 • Du betalar skatt först efter ett år i landet i en klumpsumma, men du kan få skriva på ett avtal med ditt företag och där du får betala en massa pengar om du avbryter ditt arbetskontrakt i landet innan ett år har gått (det blir dyrt för dig).
 • Det är lag på att alla lägenheter ska ha ett bombsäkert skyddsrum i lägenheten, även om det är på 22:a våningen!
 • Det är en dold landskatt för expats, så det är oerhört dyrt för de utan medborgarskap att äga boende i Singapore.
 • Män med medborgarskap har obligatorisk 2 års militärutbildning och sedan obligatoriska rep-övningar flera gånger per år. Detta gör att lokalbefolkningen har en stor nackdel på arbetsmarknaden.
 • Det är statligt finansierad sjukvård för medborgare. Expats som bor i Singapore får teckna privata sjukförsäkringar, vilket är bra för dem!
 • Homosexualitet är förbjudet, men lagen beivras inte och du får vara homosexuell i landet. Du får dock inte hångla i det publika rummet men detta gäller även heterosexuella par!
 • Du får inte dricka eller äta i tunnelbanan och du får ej gå mot rött (beivras dock sällan)
 • Spöstraff är en vanlig bestraffningsmetod för brott som vandalism och grövre brott (men endast om du är man och vid god fysisk hälsa).
 • Tunnelbanan slutar gå 23.30 på vardagar för att goda medborgare ska sova för att orka jobba och inte vara ute och dricka.
 • Alkoholskatten är hög.

Vi hade iallafall en underbar tid i Singapore och vi sa adjö men på återseende till Stefan, Martina, Nina och Damjan och vi hoppas att vi kan ses snart igen! Vi flög tillbaka till Bali där vi är nu och tänkte att vi skulle lära oss att surfa. För våra läsare som kan svenska så vill vi tipsa att ni kan höra mer om Singapore och vår resa om ni lyssnar på denna veckas avsnitt av den anarkokapitalistiska podcasten Frihetsfaxen där vi var veckans gäster. Vi spelade in den mellan kl 01-03.30 vår tid så om vi är lite sega så är det för att vi var lite trötta på grund av den sena inspelningstiden och att vi hade rest från Singapore till Bali samma dag! Hoppas ni vill lyssna på oss! Avsnittet bör finnas att ladda ner torsdag eftermiddag svensk tid.

We went to Singapore with the prejudice that we would come to a more expensive version of Manhattan, but it proved to be a wonderful city with lots of parks and green spaces and amazing buildings and where you actually could find fairly cheap places to eat called hawker centers (food courts with many small stalls selling different types of food). We spent the first day in the Gardens By The Bay which is best described as a Noah’s Ark for plants from around the world. Here you find magnificent examples of well-tended and flowering plants in large futuristic greenhouses and even we became fond of all the orchids that can be found in the world (did you hear that Anna S, Sara L and Nina)! We also got a taste of all the cool buildings in Singapore that day, but the highlight for us and the reason we went to Singapore was that we had gotten in contact with some anarcho-capitalists living in Singapore and Saturday lunch  was the time for our first meeting with Martina, Stefan, Nina and Damjan on Artistry cafe that of course accepts bitcoin! We spent two wonderful days with our new friends and they showed us around in Singapore and we got the chance to exchange thoughts and ideas with them and tell each other about good books and podcasts. We also visited and payed with bitcoin at Sarnies and CAD Cafe during those two days. Saturday evening we got to experience the preparations for the celebration of Singapore 50 years as an independent state in which the military paraded the streets and in the air, and showed off everything except submarines and nuclear warheads (that they probably have access to if need be since we heard Israel is responsible for the education of the Singaporean military), and then there was a fireworks display in the marina. On Sunday Martina took us to Haw Par Villa, where the Aw brothers (who invented the famous tiger balm) created a park in the 1930’s for showcasing Chinese mythology, legends, myths and elements of Confucianism. Here you’ll find the Ten Courts of Hell that displays what can happen to you if  you commit murder, not pay taxes or contradict your parents and all kinds of other violations of the ethical code of that time. Depending on your crime you will be tortured by everything from being sawn in two, thrown into lava, squished between big boulders or get your heart cut out. All these penalties were shown very graphically with well-made dolls and sculptures. Martina also showed us a secret way into the sealed-off section of the park where we found two old theaters, and it felt like being in the movie “Spirited Away” with the thunderstorm that rolled in at the same time. In the evening we drank beer with Stefan and talked about the difference between the situation for the anarcho-capitalists in Sweden 10 years ago and how it looks today, and we could conclude that it is going in the right direction, the message and philosophy of freedom has advanced significantly since then! Although Singapore is a big brother society, with very strict social laws, it still feels like Singapore would be a nice country to stay and work in a couple of years. Many of the social laws are not prosecuted and economic freedom is huge compared to many other parts of the world. It must also be said that some of the worst social and economic constraints only affects the indigenous population with citizenship and it is very advantageous to be an expat in Singapore. Here is an interesting list of facts about Singapore as we found out through our new friends.

 • It is progressive labor taxes between 0-17% in Singapore. If you earn 5 000 € / month you only pay about 3% tax, at 9 000 € / month, the tax is about 6%, and at 15 000 € / month the tax is just over 9% approximately. These figures are in addition on the high side because you usually get back a lot of this tax once a year if the state treasury makes a surplus and additionally foreigners working in Singapore don’t pay taxes there in the first year! People who earn less than 15 000 € during a year pay 0% in taxes.
 • The unemployment rate is only 2% and they have no pretend labor market programmes like Sweden and many other countries have, where the government keeps the unemployed busy in meaningless programs to avoid counting them in the official statistics.
 • You pay tax only after a year in the country in a lump sum, but you can get to sign a contract with your company where you may be paying a lot of money if you cancel your contract of employment in the country before a year has passed (it will be expensive for you ).
 • It is law that all homes must have a bomb shelter in their home, even if it is an apartment on the 22nd floor.
 • There is a hidden land tax for expats, so it is extremely expensive for those without citizenship to own accommodation in Singapore.
 • Men with citizenship have mandatory two years of military training and then compulsory military exercises several times per year. So the locals are really disadvantaged on the labour market due to this.
 • There is state financed medical care for citizens. Expats without citizenships must take out private health insurance, which is good for them!
 • Homosexuality is prohibited, but the law is not enforced so you can be gay in the country. You may not however make out in public spaces but this also applies equally to heterosexual couples!
 • You are not allowed to eat or drink in the subway and jay walking is forbidden (but rarely enforced).
 • Caning is a common punishment method for crimes such as vandalism and more severe felonies (but only if you are male and in good physical health).
 • The subway stops running 23:30 on weekdays since good citizens should go to sleep to be productive at work the next day and not be out drinking!
 • The tax on alcohol is high.

We had a wonderful time in Singapore and we said goodbye and see you later to Stefan, Martina, Nina and Damjan and we hope we can meet again soon! We flew back to Bali where we are now and thought that we would learn how to surf. For our readers who understand Swedish, we want to tell you that you can hear more about Singapore and our journey if you listen to this week’s episode of the swedish anarcho-capitalistic podcast Frihetsfaxen where we were this week’s guests. We recorded it between the hours of 01-03.30 am our time so if we sound a little slow, it’s because we were a bit tired because of the late recording time and that we had traveled from Singapore to Bali on the same day! Hope you want to listen to us! The podcast should be available to download Thursday afternoon Swedish time.

Vår kapsel som vi bodde i! Our pod that we lived in during our stay!

Vår kapsel som vi bodde i! Our pod that we lived in during our stay!

Storebrorssamhälle. Big brother society.

Storebrorssamhälle. Big brother society.

Häftig byggnad i Singapore. Vi tyckte att det såg ut som Jetson-familjens hus! Cool building in Singapore. We thought it looked like the Jetson family house!

Häftig byggnad i Singapore. Vi tyckte att det såg ut som Jetson-familjens hus! Cool building in Singapore. We thought it looked like the Jetson family house!

Vår favoritbyggnad i Singapore. Vi hittade Reardon steel-företagets högkvarter ;)! Our favourite builidng in Singapore! We found the headquarters of the Reardon steel company ;)!

Vår favoritbyggnad i Singapore. Vi hittade Rearden steel-företagets högkvarter ;)! Our favourite builidng in Singapore! We found the headquarters of the Rearden steel company ;)!

Singapore!

Singapore!

Häftigaste hotellet vi sett med en stor pool på taket. Pontus i vänstra hörnet för jämförelse! Coolest hotel we've seen with a large pool on the roof. Pontus in the left corner for comparison!

Häftigaste hotellet vi sett med en stor pool på taket. Pontus i vänstra hörnet för jämförelse! Coolest hotel we’ve seen with a large pool on the roof. Pontus in the left corner for comparison!

På vår väg mot "Gardens of the Bay"! On our way to Gardens of the Bay!

På vår väg mot “Gardens By The Bay”! On our way to Gardens By The Bay!

Växthuset "Flower Doom" i "Gardens of the Bay"! The Flower Doom green house in the Gardens by the Bay!

Växthuset “Flower Doom” i “Gardens By The Bay”! The Flower Doom green house in Gardens by the Bay!

Flower Doom!

Flower Doom!

En drake gjord av rötter! A dragon made out of roots!

En drake gjord av rötter! A dragon made out of roots!

Flower doom!

Flower doom!

Ett grästräd som står emot eld kan hittas i Flower Doom! A grass tree that can withstand fire can be found in the Flower Doom!

Ett grästräd som står emot eld kan hittas i Flower Doom! A grass tree that can withstand fire can be found in the Flower Doom!

Växthuset "Cloud forest!. The green house "Cloud Forest"!

Växthuset “Cloud forest!. The green house “Cloud Forest”!

Cloud Forest har en massa orkideér! Cloud forest have a lot of orchids!

Cloud Forest har en massa orkideér! Cloud Forest have a lot of orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Köttätande legoblommor! Flesh eating lego flowers!

Köttätande legoblommor! Flesh eating lego flowers!

"Supertree groove" som kan hittas i "Gardens of the Bay". Supertree groove that can be found in Gardens of the bay!

“Supertree groove” som kan hittas i “Gardens By The Bay”. Supertree groove that can be found in Gardens By The Bay!

Utsikt över Flower Doom från "canopy skywalk". View of the Flower Doom from the canopy skywalk!

Utsikt över Flower Doom från “Canopy Skywalk”. View of the Flower Doom from the Canopy Skywalk!

SIngapore!

Singapore!

Hänger med ankor (NIna, Damjan, Stefan, Martina och vi!). Hanging out with ancaps (Nina, Damjan, Stefan, Martina och oss!).

Hänger med ankor (Nina, Damjan, Stefan, Martina och vi!). Hanging out with ancaps (Nina, Damjan, Stefan, Martina och oss!).

Ankor på gatan då våra nya vänner visar oss runt :)! Ancaps in the street when our new friends are showing us around!

Ankor på gatan då våra nya vänner visar oss runt :)! Ancaps in the street when our new friends are showing us around!

Häftiga byggnader! Cool buildings!

Häftiga byggnader! Cool buildings!

Singapore by night!

Singapore by night!

Singapore by night!

Singapore by night!

Haw Par Villa!

Haw Par Villa!

Haw Pur villa!

Haw Par villa!

Straffet som du kunde få i en av domstolarna. The penalty that you could get in in one of the courts!

Straffet som du kunde få i en av domstolarna. The penalty that you could get in in one of the courts!

Ett annat straff var att du kunde sågas mitt itu! Another penalty was that you could be cut in half!

Ett annat straff var att du kunde sågas mitt itu! Another penalty was that you could be cut in half!

Vi hittade en övergiven teater! We found an abandoned theatre!

Vi hittade en övergiven teater! We found an abandoned theatre!

Vi smög in i ett förbjudet område i parken och det kändes som om vi steg in i "spirited away"-världen. We sneaked in to a restricted area in the park and it felt like that we had entered the world from the movie spirited away!

Vi smög in i ett förbjudet område i parken och det kändes som om vi steg in i “spirited away”-världen. We sneaked in to a restricted area in the park and it felt like that we had entered the world from the movie spirited away!

Aw bröderna som grundade parken i Singapore under 1930-talet. The Aw brothers who founded this Park in Singapore in the 1930's

Aw bröderna som grundade parken i Singapore under 1930-talet. The Aw brothers who founded this Park in Singapore in the 1930’s

Vi började viska när vi kom in i den mörka teatern :)! We started whispering when we entered he dark theatre :)!

Vi började viska när vi kom in i den mörka teatern :)! We started whispering when we entered he dark theatre :)!

Kontrollrummet på teatern! The control room of the theatre!

Kontrollrummet på teatern! The control room of the theatre!

Spindelnätet ligger tjock över kontrollpanelen! The spider web lays thick over the control panel!

Spindelnätet ligger tjock över kontrollpanelen! The spider web lays thick over the control panel!

Urban exploring!

Urban exploring!

Urban exploring i den stängda trädgården! Urban exploring in the closed garden!

Urban exploring i den stängda trädgården! Urban exploring in the closed garden!

Singapore!

Singapore!

En väldigt god dessert (Chandola) som vi testade i Singapore. Det är is, kokosmjölk, svarta bönor (ligger under berget av is), socker och massa gelebitar! Det var gott! A very good dessert (Chandola) that we tested in Singapore. It is ice, coconut milk, black beans (located under the mountain of ice), sugar and pieces of jelly! It was good!

En väldigt god dessert (Chandola) som vi testade i Singapore. Det är is, kokosmjölk, svarta bönor (ligger under berget av is), socker och massa gelebitar! Det var gott! A very good dessert (Chandola) that we tested in Singapore. It is ice, coconut milk, black beans (located under the mountain of ice), sugar and pieces of jelly! It was good!

Häftig byggnad i Singapore! Cool building in Singapore!

Häftig byggnad i Singapore! Cool building in Singapore!

Club street i Singapore! På fredagarna stängs gatan för trafik och gatan fylls med uteserveringar! Club street in Singapore! On fridays this street are closed for traffic and the street fills up with outdoor cafes!

Club street i Singapore! På fredagarna stängs gatan för trafik och gatan fylls med uteserveringar! Club street in Singapore! On fridays this street are closed for traffic and the street fills up with outdoor cafes!

Enda platsen i Singapore där man får demonstrera! The only place in Singapore where you are allowed to demonstrate publicly!

Enda platsen i Singapore där man får demonstrera! The only place in Singapore where you are allowed to demonstrate publicly!

Speakers corner!

Speakers corner!

Singapore!

Singapore!

Militärparad (flygplan), Singapore 50 år / Military parade (aircrafts), Singapore 50 years:

Militärparad (allt annat), Singapore 50 år / Military parade (everything else), Singapore 50 years:

Fyrerkerier, Singapore 50 år / Fireworks, Singapore 50 years:

Crab market, första doppet och nyårsafton

Onsdag startade med att försöka hitta wifi och lägga ut alla inlägg vi skrivit och när det var gjort så tog vi en promenad för att se oss omkring i Kep och Kep Beach. Kep var tidigare en lyxig semesterort för franska societeten under kolonialmaktstiden och en gång i tiden stod det stora gårdar på dessa tomter, men alla hus förstördes och plundrades av den inhemska befolkningen efter att röda khmererna störtats. På kvällen hade vår promenad lett oss till Keps krabbmarknad och där ligger en hel del små restauranger som sticker ut mot vattnet. Där åt vi en supergod krabba med Kampot pepparsås och såg på när fiskarna hämtade in sin fångst av krabbor.

IMG_7030

Tomterna ekade tomma i gamla Kep och många stora byggnader var plundrade och skadade av brand. The ground plots echoed empty in old Kep and many large buildings were looted and damaged by fire.

Torsdag morgon gick vi upp väldigt tidigt (kl 7!) och startade dagen med en löptur till Kep beach för att ta  vårt första dopp för i år och äta frukost på stranden. Vi tog en lunch i centrum och blickade ut över alla människor som samlades där för att fira nyår. Det var dukat till fest och vi begav oss hemåt efter lunch genom att ta en rask promenad tillbaka.

Vi vill väldigt gärna tipsa om ett superbra avsnitt av Kristian och Hanna på frihetsfaxen (nr 33). Det förgyllde vår dag och var anledning till att vi tog en promenad hem för att få tid att lyssna på det. Det handlar om hur libertarianer (som är en väldigt bred grupp av människor) hur vi förhåller oss till andra människor och hur målet är att komma fram till det som är sant genom att argumentera med andra människor, samt skillnaden mellan libertarianer och socialister. Det vore väldigt kul om våra familjer (och andra som är intresserade hur vi tänker) ville lyssna på detta avsnitt! Tack Kristian och Hanna för ett oerhört bra avsnitt av frihetsfaxen!

Ulrika har även läst ut “The first fifteen lifes of Harry August” av Claire North och den boken är oerhört bra, Pontus har snart läst halva den boken. Kommer inte ihåg om det var Magnus eller Fredrik som tipsade om den när vi hade filmkväll hos Gunnar, men tack så mycket för tipset!

IMG_7046

Jättegod krabba med Kampot pepparsås! Pepparn smakar som rosépeppar, kryddpeppar och viol! Delicious crab with Kampot pepper! Pepper tastes like pink pepper, pimento and violets!

På kvällen firade vi nyårsafton på vår resort innan vi gick och lade oss. Ulrika vaknade dock av en smäll under natten och morgonen efter fick vi höra av Ryan (vår värd) att det skett en mopedolycka precis utanför vår resort där föraren kört av vägen och landat i risfältet. Han hade gått för att hjälpa till men det hade inte sett ut som om det hade gått så bra för personen som körde mopeden. Idag (fredag) har vi hyrt en moped som vi ska använda för att ta oss runt här på kusten (vi har hjälm och vi ska köra försiktigt!).

Wednesday started with trying to find wifi and update our blog with all the posts we’ve written. Afterwards, we took a walk to look around Kep and Kep Beach.Kep was formerly a luxurious holiday resort for french high society during the colonial period and large houses were standing on these ground plots, but all the houses were destroyed and looted by the indigenous population after the Khmer Rouge were overthrown. In the evening, our walk led us to the crab market in Kep beach and we found a lot of small restaurants standing next to the water. We ate a delicious crab dinner with Kampot pepper sauce and watched the fishermen while they were bringing in their catch of crabs.

20150219_104944

Första badet för året! First swim of the year!

Thursday morning we got up very early (7 am!) and started the day with a run to Kep beach to take our first swim of the year and have breakfast on the beach. We ate lunch in the center of Kep beach and watched all the people who gathered in Kep beach for the celebration of the Chinese new year. They were preparing for a big party as we went home after lunch by taking a brisk walk back.

We want to share a really good episode of the swedish podcast “frihetsfaxen” (no. 33) with Kristian and Hanna. It brightened our day and was the major reason we took a walk home to get time to listen to the whole episode. It’s about how libertarians (who is a very broad group of people) relate to other people and how the goal is to arrive at what is true by arguing with other people, and the difference between libertarians and socialists. It would be very nice if our families (and others who are interested in how we think) wanted to listen to this episode! Thanks Kristian and Hanna for an extremely good podcast episode!

Ulrika has finished reading “The first fifteen lifes of Harry August” by Claire North and the book is extremely good, and Pontus is not far behind to finish the book (he has read half of the book). We can not remember if it was Magnus or Fredrik who told us about this book when we had movie night with Gunnar, but thank you so much for the tip!

In the evening we celebrated New Year’s Eve at our resort before we went to bed. However, Ulrika woke up by a bang during the night, and the morning after we were told by Ryan (our host) that there had been a scooter accident just outside our resort. He had gone to help but it had not looked as if it had gone so well for the person who was driving the scooter, who had driven off the road into the field. Yesterday (Friday) we rented a scooter which we use to take us around here on the coast (we have helmets and we’ll drive carefully!).

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑