Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Tag: FreedomFest

Freedomfest Stockholm and everyday life in Asia

We have our everyday life in Asia and we are very pleased with it, but we think it’s a shame that we will miss this year’s edition of Freedomfest Stockholm, which will open its doors on Saturday 13th of May this year. Unfortunatley, the event will only be in Swedsih. We have attended several freedom fests over the years and Pontus was also one of the lecturers last year, and we really like that the conference attracts a lot of freedom-minded people in Sweden. Last year we were closer to 170 people attending and it was an incredibly inspiring day to meet with like-minded people around a small waterhole filled with freedom in socialist Sweden.
This year, lectures will be about everything from personal privacy online and how to be a Swedish prepper to the unfree world of Swedish schools, culture in the service of politics, and a speech workshop. However, we will miss Freedomfest this year because we chose to prioritize Asia and Bali instead.

However, we have had the opportunity to get to know one of this year’s speakers at Freedomfest, because he has chosen to settle down in Bali. Daniel, which is his name, is a co-founder to Mullvad, a company that offers VPN service so you can protect your online privacy. He lives here parts of the year together with his daughter T, and Rebecca, the mother to his child. Rebecca is also a very interesting person who is about to start up a transparent research institute named IGDORE based entirely on open-source, and which enables location-independent research without having to pay tremendous sums, known as overhead, to a university from one’s research grants. We have had the pleasure of spending time with all three before their time here in Bali was over for this time, but this is not the last time we will see each other. Our everyday life here will end soon, because Ulrika’s long-awaited family comes to Bali and we will hang out with them. Here are a bunch of pictures of our time living in Kelabang Moding during March and April.


Vi har vårt vardagsliv i Asien och trivs väldigt bra med det, men vi tycker att det är synd att vi kommer missa årets upplaga av Freedomfest Stockholm, som går av stapeln lördagen den 13:e maj. Vi har varit på flera freedomfester genom åren och Pontus var även en av föreläsarna förra året, och vi gillar verkligen att konferensen drar till sig en mängd frihetliga personer i Sverige. Förra året var vi närmare 170 personer och det var en otroligt inspirerande dag att få umgås med likasinnande runt ett litet frihetligt vattenhål i annars socialistiska Sverige.
I år kommer föreläsningar handla om allt från personlig integritet på nätet och hur man kan vara en svensk prepper till ofriheten i svensk skola, kultur i politikens tjänst och talarworkshop. Vi missar dock freedomfest i år då vi valt att prioritera Asien och Bali.

Vi har dock fått möjlighet att lära känna en av årets talare på Freedomfest, då han har valt att bosätta sig på Bali. Daniel är medgrundare till Mullvad, en VPN-tjänst för att skydda din personliga integritet på nätet. Han bor här på Bali delar av året tillsammans med sin dotter T, samt Rebecca som är mamman till dottern. Rebecca är också en väldigt intressant person som håller på att starta upp ett transparent forskningsinstitut vid namn IGDORE baserat helt på open-source och vilket ska möjliggöra platsoberoende forskning utan att behöva betala hiskeliga summor overhead till universitet från ens forskningsmedel. Vi har haft nöjet att umgås med alla tre innan deras tid här på Bali var över för denna gång, men det är inte sista gången vi kommer ses. Nu kommer dock vår vardag strax ta slut, då Ulrikas efterlängtade familj kommer hit och vi ska umgås med dem. Här kommer ett gäng bilder från vår tid boende i Kelabang Moding under Mars och April.

Daniel, T and Rebecca at our place in Kelabang Moding. We had so much to talk about, so we forgot to take photos when we we’re hanging out. Here is a rare photo that Pontus took when Ulrika was cutting fruits.

Ulrika and Rebecca talking over a fika, while T is playing in the play corner at the Down to earth cafe in Ubud.

Just after the Balinese new year celebration (Nyepi) was over, another religious holiday started: Galungan and Kuningan.

Galungan is a ten-day celebration of the victory of dharma over adharma and it is a time when their ancestral spirits come to visit earth. The final day of the celebration is called Kuningan.

Our host family’s Penjor, which is a tall bamboo pole which is decorated with coconut leaves and has an offering at the base. It is suppose to represent a mountain that provides safety and welfare for the family.

Ubud is all about Raw food and vegan-friendly foods.

However, you can find also find restaurants that offers meet. We are cooking our own meals most of the time, and we don’t eat so much meat here. This italian plate from Buonasera was really good.

We have also been to the movie theatre, Paradiso in Ubud. We’ve seen both the Disney movie Moana (with Rebecca and T) and a mystery, sci-fi movie called Coherence, a movie which we can highly recommend.

You can both eat and drink at the movies and the ticket serves as a discount in the restaurant for the full amount of the ticket. They are a vegan organic movie of course!

A cute cat trying to battle a Scooter at our local supermarket.

Ulrika is working on her yoga poses and finally manage to do the crow, a pose she has been thinking about for almost a year.

This is how Ulrika dress up for going to the immigration office to extend our visa. We stopped so Ulrika could take some pictures and Pontus snapped a photo of her and two girls walking home from school.

This is the view Ulrika took a picture of. It is a beautiful place we pass every time we’re going to and from Kelabang Moding. Ulrika loves our new camera.

Our new camera, Sony rx-100, is really useful when shooting in the dark and the only light comes from the moon.

A big moon over Ubud.

Ta sig runt i Vietnam och viktigt om inflation

Pontus och jag har hamnat i Da Nang idag som är Vietnams fjärde största stad. Lite information om hur man tar sig runt i Vietnam kommer här. Busstation heter “Ben Xe” och tågstation heter “Ga” i Vietnam, så har man google maps tillgängligt så är det bara att söka ex. “Ben Xe, Hoi an” och då ser man var busstationen ligger i Hoi An och även vilka linjer som stannar där. Då kan man åka runt billigare i Vietnam än om man köper biljetter med olika “travel agencies”. Bussarna mellan Hoi An och Da Nang är gula (med stor skylt där det står Hoi An-Da Nang, se bild nedan) och det är bara att vinka till dem att stanna när man vill åka med dem. Det ska kosta 18,000 VND (7 SEK)  mellan dessa två platser, men som turist får man betala 50,000 VND (20 SEK).

Nu vill vi byta ämne och prata inflation (eller var är den?)! Vi läser en del svensk media om riksbankens härjningar för att vi har för “låg” inflation och hur “viktigt” det är att få upp inflationen  till den magiska 2 procent nivån och det som rapporteras är tyvärr felaktigt. Svenska kronan är i en stor inflationskarusell idag (högre än 2%) i penningmängd räknat och det gör oss som har svenska kronor väldigt utsatta (detta gäller för alla människor med pengar i någon fiat-valuta, oavsett om det är i dollar, euro, yen eller baht). De 100 kr som du tjänar idag är värda mindre än 100 kr imorgon på grund av att riksbanken bokstavligen pumpar ut pengar skapade från ingenting. Det riksbanken mäter inflationen i är konsumentprisindex (kan ses som en varukorg med varor från olika marknader) och den är oerhört snedvriden. Exempelvis är de två största marknaderna där främst alla “nytryckta” riksbanks-pengar hamnar först inte ens med i denna varukorg. Dessa två marknader är aktiemarknaden och bostadsmarknaden och där har vi väldigt hög inflation istället, så att skrika att “inflationen är så låg” är felaktigt. Det som bland annat kan hända är när väl dessa nya pengar når de andra marknaderna, så kommer konsumentprisindex-”inflationen” (såsom riksbanken mäter inflation) stiga mycket snabbt och då är det inte roligt för människor som har stora lån eftersom centralbanken kommer att behöva höja styrräntan och priset på mat och dagliga konsumentprodukter kommer att stiga. Mycket mer om detta kan du höra Klas och Hans från Mises-institutet prata om i deras podcast nr 43 “Var är inflationen?” (på svenska!). Vi hoppas att människor som är intresserade av sin vardagsekonomi lyssnar på detta podcast-avsnitt!

Vi vill även tipsa om FreedomFest som går av stapeln 23:e maj i stockholm i år  som Klaus och Hans är inblandade i. Det är en oerhört intressant dag med väldigt trevliga människor och intressanta föreläsningar. Villl man lära sig mer om detta och t.ex. varför man inte ska använda SVT, kvällstidningar etc som sin främsta nyhetskälla så borde ni gå på detta! Vi har varit på detta seminarium tre år i rad och vi tycker att det är synd att vi missar det i år.

Pontus and I have traveled to Da Nang today, Vietnam’s fourth largest city. Here is some information about how to move around in Vietnam. Bus stations are named “Ben Xe” and train stations are called “Ga” in Vietnam. So if you have Google maps available, you can just search for e.g “Ben Xe, Hoi An,”. You will now see where the different bus stations are located in Ho An and also the routes that stop there. You can travel around cheaper in Vietnam with local buses and trains than if you buy tickets with various travel agencies. The buses between Hoi An and Da Nang are yellow (with a big sign that says Hoi An Da Nang, see picture below). Just wave your hand to make them stop and pick you up when you want to go with them. It costs 18,000 VND (7 SEK) between these two places for locals, but tourists pay 50,000 VND (20 SEK).

Now we want to change the subject and talk about inflation (or where is it?)! We read some Swedish media about the Swedish national bank’s ravages that Sweden has  “low” inflation and how “important” it is to get inflation up to the magical 2 percent level, and what is reported is unfortunately incorrect. Swedish krona is currently in a major inflationary carousel (higher than 2%) in money supply and it makes us who have Swedish kronor very exposed (this applies to all people with money in any fiat currency, whether it is in dollars, euros , Yen or Baht). The 100 SEK you earn today is worth less than 100 SEK tomorrow because the Swedish national bank is literally pumping out money created from nothing. The Swedish national bank measures inflation in the consumer price index (can be seen as a cart with products from different markets) and it is extremely distorted. For example, the two major markets where all the “newly printed” national bank-money goes to first are not even included in this consumer price index-cart. These two markets are the stock market and the housing market, and the inflation is high in these markets. So the scream about “inflation is so low” is incorrect. One of the things that can happen is once these new money reaches the other markets, the consumer price index-“inflation” (as how the Swedish national bank measures inflation) will rise very quickly and then it is not fun for people who have large loans, as the consumer price of food and every day household products will go up, and the central bank will need to raise interest rates. You can hear much more about this if you listen to Klaus and Hans from the Swedish Mises institute in their podcast #43 “Var är inflationen?” (in Swedish!). We hope that people who are interested in their everyday economy will listen to this podcast episode!

We would also  like to spread information about “FreedomFest”, which takes place on May 23 in Stockholm this year, and both Klaus and Hans are involved in arranging it. It is an extremely interesting day with very nice people and interesting lectures. If you like to learn more about this and, for example, why you should not use SVT, tabloids, etc. as your primary source of news, you should attend this seminar day! We have been at this seminar three years in a row and we think it’s a shame that we miss it this year.

IMG_7722

Bussen som går mellan Hoi An och Da Nang. The bus between Hoi An and Da Nang

 

© 2018 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑