A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Fab dive center

Vraket USAT Liberty och jätterockor / USAT Liberty wreck and Manta rays

Efter mycket strul så har vi lyckats att få ordning på tekniken och därför hoppar vi nu tillbaka lite i tiden och berättar om dykningen i Bali. Medan Rebecca slutförde sin Open Water-kurs i början av juli så dök vi med Fabien och Anita vid dykplatserna runt Amed och Tulamben, och vi fick bland annat uppleva att dyka i kristallklart vatten och få uppleva vraket USAT Liberty som har en väldigt intressant historia.  Detta vrak finner man på 7 – 30 meters djup nära stranden i Tulamben på en sluttande sandbotten. USAT Liberty blev torpederad av en japansk ubåt 1943 mellan Bali och Lombok. Besättningen och andra fartyg i området försökte då bogsera USS Liberty i hamn, men då fartyget tog in för mycket vatten så valde man att dra upp fartyget på stranden för att kunna bärga lasten. Där stod det i 20 år ända tills vulkanen Agung fick ett massivt utbrott och lavafloden från vulkanen puttade ner fartyget i havet och resultatet blev en av Balis bästa dykplatser. Vi gjorde totalt fyra dyk runtomkring Amed och där ligger de flesta dykplatserna precis vid strandkanten så vi fick för första gången gå i med dykutrustningen från land. När Rebecca klarat slutprovet och fått sitt dykcertifikat (grattis igen, Rebecca!!!) bestämde vi oss för att göra några fun dives ihop alla tre. Vi hade en oerhörd tur att Fabien och Anita planerade en dagstur till Nusa Penida (en ö precis utanför Balis sydöstra kust) där det finns en “cleaning station” för jätterockor (deras naturliga plats dit de kommer för att få parasiter avlägsnade). Vi följde med på dagsturen och första dyket för dagen var vid denna plats, så i 45 minuter och i riktigt kallt vatten (22 grader!) fick vi vara nära dessa eleganta varelser och det var en fantastisk upplevelse. Vi dök också vid två andra riktigt bra dykplatser den dagen. Den ena var Crystal bay där filmen “Eat, Pray Love” spelades in, och där solfisken (Mola Mola) har en “cleaning station”, men vi såg tyvärr ingen och det var inte riktigt säsong för solfisken där ännu. Däremot fick vi se ett fantastiskt korallrev, en stor giftig vattenorm och andra spännande fiskar (tex. flying gurnard) och slå vårt köldrekord i en 21 grader kall ström. Rebecca fick göra sitt första drift dive (då man bara följer med strömmen) och det häftigaste var att få uppleva att strömmen helt plötsligt ändrade riktning! Så dykning vid Balis östkust kan varmt rekommenderas, riktigt klart vatten och fantastiska koraller, djurliv och vrak!

We have finally sorted out all our technical problems so we will jump back in time and tell you about our diving in Bali. While Rebecca completed her Open Water course in the beginning of July, we dived with Fabien and Anita at dive sites around Amed and Tulamben, and we got to experience diving in crystal clear waters and see the wreck of the USAT Liberty that has a very interesting history. This wreck is found at 7-30 metres depth near the beach in Tulamben on a sloping sandy bottom. USAT Liberty was torpedoed by a Japanese submarine in 1943 between Bali and Lombok and the crew and other ships in the area tried to tow the USS Liberty back to the harbor, but the ship took in too much water, so they chose to strand the ship on the beach in order to salvage the cargo. The USAT Liberty stood there for 20 years until the volcano Agung had a massive eruption and the lava river from the volcano pushed down the boat into the sea, and the result became one of Bali’s best diving spots. We made a total of four dives around Amed and most dive sites are just off the shore so we had our first experience of going in to the water with diving equipment from the shore. When Rebecca passed the final examination and received her diving certificate (congratulations again, Rebecca !!!), we decided to do some fun dives together all three. To our fortune, Fabien and Anita was planning a day trip to Nusa Penida (an island just outside off Bali’s southeast coast) where there is a “cleaning station” for giant manta rays (a natural place where they come to have parasites removed). We went on the day trip and the first dive of the day was at this place, so for 45 minutes and in really cold water (22 degrees!) we had the opportunity to be really close to these elegant creatures and it was a fantastic experience. We also dived at two other really good dive sites that day. One was at Crystal Bay, where the movie “Eat, Pray Love” was filmed, and where the sunfish (Mola Mola) has a “cleaning station”, but unfortunately  we didn’t see any Mola Mola this day. probably because there was not quite the season for Mola Mola yet. However, we saw fantastic coral reefs, a large poisonous water snake and other exciting fishes (eg. the  flying gurnard) and beat our previous cold record in a 21 degrees cold current. Rebecca did her first drift dive (when you just go with the current) and the coolest thing was to experience how the current suddenly changed direction! So diving at Bali’s east coast is highly recommended, really clear water and stunning coral, wildlife and wrecks!

Rebecca gör provet för att få dykarcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her diving certificate!

Rebecca gör provet för att få dykcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her dive certificate!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang Gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! Problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! It was a bit problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Nusa Penida!

Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

USAT Liberty-vraket och barracudan Barry / USAT Liberty wreck with Barry the Barracuda:

Tulamben:

Artficiella pyramider och driftdyk / Artificial pyramids and drift dive:

Gyttjedyk / Mud dive:

Snöll sköldpadda vid gyttjedyk / Friendly turtle at mud dive:

Manta point, Nusa Penida:

Crystal bay, Nusa Penida. Spotted banded sea snake (very poisonous):

Drift dive, Nusa Penida. Spotted flying gurnard:

Amed, Bali!

Vi fick uppleva vår hittills mest intressanta flygresa mellan Jakarta och Denpasar i underhållningsväg. Från vårt fönster fick vi se ett pågående vulkanutbrott och längst fram i planet så fick vi nöjet att höra ett live-uppträdande med gitarr av en ur kabinpersonalen. Vi landade på eftermiddagen i Bali och blev upphämtade av vår chaufför, Kuhman, som körde oss till Amed i nordöstra Bali som inte alls är lika överexploaterat av turister som de södra delarna. Här väntade en femdagars vistelse med dykning för oss och dykkurs (PADI open water) för Rebecca. Amed var en av de fattigaste delarna av Bali och det är inte förräns de senaste åren som turister börjat ta sig hit (dykcenter har börjat öppnas här) och levnadstandarden har höjts väsentligt. Vi bokade in oss hos Fab dive center efter att ha hittat deras Airbnb-sida och läst på tripadvisor där de har väldigt bra recensioner. Fabien (ägaren) och Anita är så trevliga och oerhört duktiga i vad de gör, så om du är i närheten och vill dyka så kan vi verkligen rekommendera dem. Vi blev även inbjudna till deras 1-årsfirande som dykcenter och Rebecca hade fixat billig tax-free tequila till festen som bjöd på trubadurer, grillat, världens godaste potatismos som Fabien hade lagat och sprit. Rebecca började med sin dykkurs första morgonen i Amed och redan på eftermiddagen så gjorde hon sitt första dopp i havet med dykutrustning. Pontus och Ulrika hyrde en moped för att utforska Amed med närområde och få se det “riktiga” Bali som Fabien kallar det och det var väldigt trevligt. Vi har träffat väldigt trevliga människor som vi bott med och vi hoppas att vi kan få träffa er igen i framtiden och tack Jan för fisken :)!

We experienced our most interesting flight so far between Jakarta and Denpasar. From our window we got to see an ongoing volcanic eruption, and we had the pleasure of hearing a live performance by one of the cabin crew playing his guitar in the front of the plane. We landed in the afternoon in Bali, and was picked up by our driver, Kuhman, who drove us to Amed which is situated in the north east of Bali which is much less exploited for turists than the southern parts. Here awaited a five-day stay with diving for us and diving course (PADI open water) for Rebecca. Amed was one of the poorest areas of Bali and only in the last years tourists have started to come here (many dive centers have opened) and the standard of living has increased significantly. We booked diving and accommodation with the Fab dive center after finding their Airbnb-site and their tripadvisor page where they have very good reviews. Fabien (the owner) and Anita are so nice and extremely good at what they do, so if you are nearby and want to dive, we can really recommend them. We were also invited to their 1-year celebration party as a diving center and Rebecca had fixed cheap tax-free tequila to the party that included troubadours, grilled meat, the world’s most delicious mashed potatoes that Fabien had cooked and spirits. Rebecca started her open water course our first morning in Amed and already in the afternoon she made her first dip in the sea with scuba gear. Pontus and Ulrika rented a scooter to explore Amed and it’s neighborhood to see the “real” Bali as Fabien called it and it was very nice. We have met very nice people that we lived with and we hope we can see you guys again in the future and thank you Jan for the fish :)!

Vi har fått se en aktiv vulkan! We have seen a volcano erupting!

Vi har fått se en aktiv vulkan! We have seen a volcano erupting!

Vår chaufför Kuhman stod i ankomsthallen och väntade på oss! Our driver Kuhman was standing in the arrival hall of the airport waiting for us!

Vår chaufför Kuhman stod i ankomsthallen och väntade på oss! Our driver Kuhman was standing in the arrival hall of the airport waiting for us!

Hänga i dykshoppen! Hanging out in the dive shop!

Hänga i dykshoppen! Hanging out in the dive shop!

Vulkanen Agung! The volcano Agung!

Vulkanen Agung! The volcano Agung!

Lunch hos väldigt gulliga Sri. Hon fixar väldigt god mat och vi var glatt återkommande gäster :) Lunch with the very cute Sri. She fixes very good food and we were happily returning guests :)

Lunch hos väldigt gulliga Sri. Hon fixar väldigt god mat och vi var glatt återkommande gäster 🙂 Lunch with the very cute Sri. She fixes very good food and we were happily returning guests 🙂

Svart vulkansand är jättefint! Black volcanic sand is so nice!

Svart vulkansand är jättefint! Black volcanic sand is so nice!

Speciella båtar som påminner oss om filmen Waterworld! Special boats that remind us of the movie Waterworld!

Speciella båtar som påminner oss om filmen Waterworld! Special boats that remind us of the movie Waterworld!

Utsikt över Amed och Jemelukbukten! View over Amed and Jemeluk bay!

Utsikt över Amed och Jemelukbukten! View over Amed and Jemeluk bay!

Vår uteplats vid dykcentret! Our patio at the dive center!

Vår uteplats vid dykcentret! Our patio at the dive center!

1-årsfest för Fab dive center! 1 year anniversary party for Fab dive center!

1-årsfest för Fab dive center! 1 year anniversary party for Fab dive center!

Fabien håller tal! Fabien is holding a speech!

Fabien håller tal! Fabien is holding a speech!

Tjejerna (Audrey, Maud, Maggie och Rebecca) som gjorde OW-kursen ihop och instuktören Anita i mitten! The girls (Audrey, Maud, Maggie and Rebecca) who did their OW course together and their instructor Anita in the middle!

Tjejerna (Audrey, Maud, Maggie och Rebecca) som gjorde OW-kursen ihop och instuktören Anita i mitten! The girls (Audrey, Maud, Maggie and Rebecca) who did their OW course together and their instructor Anita in the middle!

Kvällshimmel! Evening sky!

Kvällshimmel! Evening sky!

Jan fixade barracuda till oss en kväll som vi delade på! Jan prepared barracuda for us that we all shared one of the evenings!

Jan fixade barracuda till oss en kväll som vi delade på! Jan prepared barracuda for us that we all shared one of the evenings!

Vår flygplansunderhållning / Our airplane entertainment:

Fest hos Fab dykcenter. Vi sjunger hellre än bra / Party at the Fab dive center. We sing rather than good ;): 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑