A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Dykning

Exploring Khao Lak with our new camera

We are currently hanging around in the Khao Lak area and we have just come back from a 4-day tour out on the Andaman Sea, where we did 13 dives at the Surin Islands, Richelieu Rock, Koh Tachai, and the Similian Islands. It has been an absolutely fantastic diving experience for us and Ulrika is now going through and editing the nearly 200 video-shoots taken during the dives. These films will end up here and on our Youtube-channel eventually. In the meantime,  we will show you some pictures from our first days here in Khao Lak.
We went out for a long walk in the heat so Ulrika would have the opportunity to take pictures with our new camera, a Sony RX-100. You can find these photos in the slideshow below. Khao Lak was hit hard by the 2004 tsunami, so those who have been here before the catastrophe will perhaps not recognize the place.  A lot of big resorts has popped up since then in the Khao Lak area, but we found nice places to take photos.  Khao Lak is a very green place,  where the Lam Ru National Park rise up just behind Khao Lak and squeezes the villages in the area between the djungle and the Andaman sea.


Vi hänger för tillfället i Khao Lak och har precis kommit tillbaka från en 4-dagars tur ute på Andamanska havet där vi gjort 13 dyk vid Surin-öarna, Richelieu rock, Koh Tacha och Similian-öarna. Det har varit helt fantastisk dykning, och det har genererat nästan 200 film-klipp som nu Ulrika går igenom och redigerar. Dessa filmer kommer hamna på bloggen och på vår Youtubekanal så småningom. I väntan på det får ni istället se lite bilder från våra första dagar här i Khao Lak.
Vi var ute på en långpromenad i hettan för att Ulrika skulle få tillfälle att fota med vår nya kamera, en Sony RX-100 och ni hittar dessa bilder i bildspelet nedan. Khao Lak drabbades hårt av tsunamin år 2004, så ni som har varit här innan känner nog inte igen er. Det har växt upp en hel del stora resorts i Khao Lak-området, men vi hittade fina ställen att fota och detta är en väldigt grön plats där nationalparken Lam Ru reser sig bakom Khao Lak och klämmer in byarna i området mellan sig och havet.

Our pictures from Khao Lak:

 

The sun isn’t always shining in Khao Lak. We’ve had thunder and lightning almost every night. This amount of rain is very uncommon during the dry season. Fortunate for us, the clouds usually comes around during the evening and we like rain so it is not bad according to us.

We’re eating both local stuff, like the lovely noodle soup,…

Thai-version of Sushi, with their own kind of rice,…

and we did go to the only McDonalds in town and had a Mcflurry and a Sundae.

Our home during our stay here.

Pontus training in our 25 meter-pool.

And they are our reason not to sit with our computers all day. Our friends Karin and Patrik decided to join us here in Khao Lak, so we’re spending our time with them – eating, drinking, talking, laughing, sunbathing and swimming in the Andaman sea 🙂

 

 

 

Hejdå Utila! /Bye Utila!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Den lilla karibiska ön Utila utanför norra Honduras lockar många dykare och backpackers. Självklart ville vi också åka dit nu när vi ändå var i närheten. Det första som fångade vår uppmärksamhet på Utila var arkitekturen och språket. Vi har aldrig varit i södra USA, men det var dit våra associationer gick när vi först fick syn på husen med breda och låga huskroppar som står på pålar med en stor veranda på framsidan. Vi förväntade oss nästan att se amerikanska flaggor vajande från verandorna. Att vi var på en karibisk ö och inte i USA blev dock tydligt så fort vi stannade upp och lyssnade på lokalbefolkningens språk. Det är en fascinerande form av engelska med en kraftig karibisk melodi och meningsuppbyggnad som talas här. Det närmaste jag kan komma för att beskriva språket för er är att hänvisa till karaktären Tia Dalma i filmerna “Pirates of the Caribbean”. Det är ett fascinerande språk och det var mysigt att strosa runt på ön och lyssna på lokalbefolkningens ofta väldigt högljudda konversationer.

Utila åker man till om man vill dyka eller se valhajar. Det finns nio dykcenter på ön i olika pris- och komfortklasser och alla ligger längs med huvudgatan som går längs stranden från öst till väst. Du hittar alla inom en tio minuters promenadväg åt vänster eller höger från piren där färjan kommer in. När du kliver av färjan möts du även av en välkomstkommitté bestående av olika dykklubbar som gärna vill ta med dig till just deras ställe. Det sägs att priserna på “fun dives” och dykkurser ska vara en av de billigaste i centralamerika och det kan vara ännu en anledning att åka hit för att dyka. Vi kan hålla med om att priserna håller ungefär samma nivå som sydostasien, men vi har inte utforskat om det faktiskt är en av de billigare platserna för dykning på denna sidan av världen. Vi har lagt upp alla dykfilmer ifrån Utila i ett annat inlägg, så klicka dig gärna vidare om du vill se mer av dykningen här. Många kommer hit för att se valhajar och de kan man se nästan året runt här vid Utila, men du måste ha lite tur för att de ska visa sig just den dagen du bestämmer dig för att åka ut.

Vill du bada eller snorkla så kan du följa huvudgatan åt något håll så kommer du till olika privata och publika stränder där du kan svalka dig i hettan. Det finns även fina gömställen på norra delen av ön, men du får räkna med en längre promenad för att ta dig dit, eller hyra något färdmedel. Ett annat slående kännetecken på Utila är den stora mängden golfbilar och fyrhjulingar som susar fram längs med huvudgatan.  

En av de häftigare restaurangerna vi varit på hittade vi av en ren slump under en kvällspromenad. Det går inte att gå förbi denna restaurang vid namn Jade Seahorse utan att stanna för att studera detta konstverk. Restaurangen är ett sagoland med slingriga gångar, trappor, valv och grottor byggda av återvunnet material. Färgade glasbitar och stenar i mosaikmönster bildar en spektakulär form och färgupplevelse som verkligen sätter igång fantasin. Ägaren har byggt på restaurangen under de senaste 20 åren och alla möbler och dekor är handgjorda av återvunnet material. De serverar vegetarisk och vegansk mat, men det går lika bra att bara komma in och promenera runt i sagolandskapet eller ta en öl uppe i trädkojan, som baren på övervåningen heter.

Utila är ingen stor ö, men ett litet partyliv finns här i och med alla backpackers som kommer hit från olika delar av världen. Barer och restauranger hittar du på många mysiga bryggor som sticker ut från södra delen av ön. Vi satt många kvällar på någon av dessa barer pratandes om dagens dykäventyr och njöt av en kall öl samtidigt som vi såg på när solen försvann bakom horisonten. Efter att vi blivit certifierade räddningsdykare så lämnade vi detta lilla paradis för nya äventyr i Honduras, men vi lämnade Utila med ett löfte om att komma tillbaka.

På återseende Utila!

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


The small island Utila just off the coast of northern Honduras attracts a lot of divers and backpackers. So we wanted to go there now when we were in the vicinity. The first thing that caught our attention on Utila was the architecture and language. We have never been in the southern part of the United States, but that’s where our associations went when we first saw the houses in Utila that are wide and low, standing on stilts with a big porch on the front. We almost expected to see American flags waving from those porches. However, that we were on a Caribbean island and not in the United States was clear as soon as we stopped and listened to their language. It is a fascinating form of English with a heavy Caribbean melody and sentence structure. The closest I can come to describe the language for you are to refer to the Tia Dalma character in the “Pirates of the Caribbean” movies. It is a fascinating language, and we enjoyed strolling around the island and listening to the often very loud conversations between the locals.

Utila is a great place to go if you want to do diving or see whale sharks. There are nine dive centers on the island, in all price and comfort classes, and they are located along the main street that runs along the beach from east to west. You can find all of them within a ten minute walk to either left or right from the pier where the ferry docks. As soon as you get off the ferry you will also be met by a welcome committee from the various diving clubs, who would like to bring you to their particular place. It is said that the prices for fun dives and dive courses are one of the cheapest in Central America and it may be yet another reason to come here to dive. We can agree that the prices are about the same level as many of the places in South East Asia, but we have not explored whether Utila actually is one of the cheaper places for diving on this side of the world. We published our diving movies from Utila in another blog post, so click on the link if you want to see more of the diving around Utila. A lot of people come here to see whale sharks and they can be seen almost all year round. However, you have to have some luck to spot them on the particular day you decide to go out to sea.

If you want to swim or snorkel, you can follow the main street in any direction and the small road will take you to both public and private beaches where you can cool off in the heat. There are also  nice hide-aways in the northern part of the island, but expect a longer walk from the dock to get there, or you can rent some form of transportation. Another striking feature of Utila is the large amount of golf carts and four-wheelers that are whizzing down the main street.

One of the more cool restaurants we’ve been to we found by chance during an evening stroll. When walking past this restaurant named the Jade Seahorse it is impossible not to turn your head and stop in order to study this piece of art. The restaurant is a wonderland of winding passageways, staircases, arches and caves built out of recycled materials. Colored pieces of glass and stones have been placed in mosaic patterns and creates a spectacular shape and color experience that will trigger your imagination. The owner of the restaurant has built on it for the last 20 years and all the furniture and decor are handmade from recycled materials. They serve vegetarian and vegan food, but you can just come in and walk around this fabulous scenery or have a beer in the bar upstairs in the tree house.

Utila is not a big island, but you will find a small party scene here with all the backpackers who come here from different parts of the world. Bars and restaurants can be found on many cozy small piers on the southern part of the island. We spent many evenings on one of these bars talking about the day’s diving adventures and enjoyed a cold beer while we watched the sun disappear behind the horizon. After we had become certified rescue divers, we left this little paradise for more adventures in Honduras, but we left with a promise to come back.

We’ll see you again Utila!

Text and pictures are also publishet at “Ett annat liv“.

Utila i kvällsljus! Utila in the evening light!

Utila i kvällsljus! Utila in the evening light!

Det är väldigt trevligt att gå runt i staden och observera människor. It's very nice to walk around the city and observe people.

Det är väldigt trevligt att gå runt i staden och observera människor. It’s very nice to walk around the city and observe people.

Vi tar en paus på en av alla bänkar som står uppställda på stranden! We take a break on one of the benches that are standing on the beach!

Vi tar en paus på en av alla bänkar som står uppställda på stranden! We take a break on one of the benches that are standing on the beach!

Stranden sydväst om Utila stad. The beach southwest of Utila town.

Stranden sydväst om Utila stad. The beach southwest of Utila town.

Ett hus med bred veranda på framsidan och står på pålar - ett typiskt hus i Utila. A house with a wide porch in the front and standing on poles - a typical house in Utila.

Ett hus med bred veranda på framsidan och står på pålar – ett typiskt hus i Utila. A house with a wide porch in the front and standing on poles – a typical house in Utila.

Nästan alla transportmedel som de flesta på ön använder är fångade på denna bild. Almost all means of transportation that most people on the island use are captured in this picture.

Nästan alla transportmedel som de flesta på ön använder är fångade på denna bild. Almost all means of transportation that most people on the island use are captured in this picture.

IMG_3532

Bara så att ni vet! Just so you know!

Bara så att ni vet! Just so you know!

Samlingsplatsen vid piren där du även hittar bankomaterna på ön. Det kan även bli trafikstockning ibland om flera fordon kommer till fyrvägskorsningen samtidigt. The meeting point at the pier where you also will find the ATMs on the island. There may be traffic jams there at times if several vehicles come to the crossroad at the same time.

Samlingsplatsen vid piren där du även hittar bankomaterna på ön. Det kan även bli trafikstockning ibland om flera fordon kommer till fyrvägskorsningen samtidigt. The meeting point at the pier where you also will find the ATMs on the island. There may be traffic jams there at times if several vehicles come to the crossroad at the same time.

En av de mystiska varelserna som man kan hitta på Jade Seahorse restaurangen. One of the mysterious creatures that can be found at the Jade Seahorse restaurant.

En av de mystiska varelserna som man kan hitta på Jade Seahorse restaurangen. One of the mysterious creatures that can be found at the Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Ett valv av färgade glasflaskor. An archway of colored glass bottles.

Ett valv av färgade glasflaskor. An archway of colored glass bottles.

IMG_3481

En bar med en tillhörande brygga och observationsdäck för att njuta av solnedgången med en kall öl! A bar with an attached bridge and observation deck to enjoy the sunset with a cold beer!

En bar med en tillhörande brygga och observationsdäck för att njuta av solnedgången med en kall öl! A bar with an attached bridge and observation deck to enjoy the sunset with a cold beer!

En klassisk, men kanske inte så korrekt väderstrecksmässig, avståndsvägvisare som man kan hitta lite överallt i världen. A classic, but perhaps not accurate compass-wise, distance sign post that can be found in different places of the world.

En klassisk, men kanske inte så korrekt väderstrecksmässig, avståndsvägvisare som man kan hitta lite överallt i världen. A classic, but perhaps not accurate compass-wise, distance sign post that can be found in different places of the world.

 

Dykfilmer från Utila / Diving movies from Utila

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Utanför Utilas kust sträcker sig världens näst största barriärrev ut sig och här lever en stor mångfald av olika marint liv och koraller. Utila är också en plats där du kan ha tur att få se valhajar nästan året runt och vi hoppades förstås att få syn på dem under någon av våra turer ut på havet. Vi hade dock väldigt otur med både valhajar och övrigt marint liv. Det var förvånansvärt fattigt på fiskar, sköldpaddor och amhajar (nurse shark), som annars är väldigt vanliga att se här omkring, och det var egentligen bara ett av sex dyk som mätte upp till våra högt ställda förväntningar. Vi är vana att vrak drar till sig en mängd fiskar som gjort vraket till sitt hem, men här var det kusligt stilla runt den sjunkna båten. Vi fick dock uppleva tillräckligt med intressanta saker för att sätta ihop fem stycken korta filmer att visa er. De innehåller fina videoklipp på koraller, en jättemuräna som är ute och simmar mitt på dagen, en väldigt skeptisk barracuda, en jättesöt piggsvinsfisk, tryckarfiskar i olika färger och mönster, krabba och hummer, samt en hel del andra fina fiskar och gulliga räkor.


Outside the coast of Utila, the world’s second largest barrier reef stretches out with a great diversity of sea creatures and corals. Utila is also a place where you may get to see whale sharks almost year round and our hope were of course to get a glimpse of them during one of our trips out to sea. However, we did not have much fortune with either whale sharks or other marine life. Our dives were surprisingly poor in fishes, turtles and nurse sharks, which otherwise are very common to see around here. It was really just one out of six dives which measured up to our high expectations. We are used to that wrecks attract a variety of fishes that have made the wreck their home, but here it was quiet around the sunken boat. We did however experience enough of interesting things to be able to put together five short videos to show you. They contain corals, a giant moray eel that are out swimming in the middle of the day, a very skeptical barracuda, a cute porcupine fish, trigger fishes in different colors and patterns, crab and lobster, and a lot of other nice fish, and cute shrimps.

 

Certifierade räddningsdykare! / Certified rescue divers!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi lämnade Guatemala och tog sikte på dykparadiset Utila i Honduras för att försöka uppfylla två av våra drömmar: uppleva valhajar och bli räddningsdykare. Dykningen i Utila ska vara en av de billigaste i centralamerika, så det var även en anledning till att vi åkte dit. Det går shuttlebussar mellan Antigua och La Ceiba, där färjan avgår ut till den karibiska ön på Honduras norra sida, och vi anlände lagom till att sista båten för dagen skulle gå. Båten ut till Utila går två gånger per dag, 9.30 och 16.00 och det är en hyfsat stor katamaran som skjutsar människor och gods mellan fastlandet och ön. Spända och förväntansfulla klev vi av båten och rätt så snabbt hittade vi ett dykcenter som kändes helt rätt för oss, Parrot dive center i Utila. Nu var det bara att sätta på hjärnan för studier och påbörja utbildningen till att bli räddningsdykare.      


We left Guatemala and took aim at the dive paradise Utila in Honduras to try to fulfill two of our dreams: to experience whale sharks and become rescue divers. The diving in Utila is said to be one of the cheapest in Central America, so that was also a reason why we went there. Shuttle buses run between Antigua and La Ceiba, where the ferry departs out to the Caribbean island on Honduras’s north side, and we arrived just in time for the last boat of the day. The boat out to Utila runs twice per day, 9:30 am and 4:00 pm and it is a fairly large catamaran that transports people and goods between the mainland and the island. Excited and hopeful, we stepped off the boat and we found a diving center relatively fast that felt just right for us, Parrot dive center in Utila. Now it was just to turn on the brain for studying and begin the training to become rescue divers.

VI började resan till Utila med att åka igenom ett fantastiskt landskap och korsa gränsen till Honduras! We started the trip to Utila by travel through a fantastic landscape and cross the border to Honduras!

Vi började resan till Utila med att åka igenom ett fantastiskt landskap och korsa gränsen till Honduras! We started the trip to Utila by traveling through a fantastic landscape and cross the border to Honduras!

Vi åkte med Trans-land som är ett företag vi verkligen kan rekommendera! We were traveling with Trans-land, which is a company we really can recommend!

Vi åkte med Trans-land

som är ett företag vi verkligen kan rekommendera!

, which is a company we really can recommend!

Deras förare Juan är oerhört trevlig och hjälpsam. Their driver Juan is extremely nice and helpful.

Deras förare Juan är oerhört trevlig och hjälpsam. Their driver Juan is extremely nice and helpful.

Det kostar 200 Lempira (cirka 75 Sek) att åka en väg och det går lika bra att betala med US Dollar. It costs 200 lempiras (about 7.9 Euro) to go one way and it is just as easy to pay with US Dollars.

Det kostar 200 Lempira (cirka 75 Sek) att åka en väg och det går lika bra att betala med US Dollar. It costs 200 Lempira (about 8 Euro) to go one way and it is just as easy to pay with US Dollars.

IMG_3458

Du får räkna med att det står en hel del människor på kajen som väntar på att hoppa på dig om erbjudande om dykpaket och boende! Expect that there are a lot of people on the dock waiting to jump on you to offer dive packages and accommodation!

Du får räkna med att det står en hel del människor på kajen som väntar på att hoppa på dig med erbjudande om dykpaket och boende! Expect that there are a lot of people on the dock waiting to jump on you to offer dive packages and accommodation!

Vi hittade rätt så snabbt ett dykcenter där vi kände att vi ville göra räddningskursen. We quickly found a dive center where we felt that we wanted to the rescue course.

Vi hittade snabbt ett dykcenter där vi kände att vi ville göra räddningskursen. We quickly found a dive center where we felt that we wanted to the rescue course.

Det första vi fick göra var att gå "Emergency first response"-kursen som är en hjärtlungräddningskurs. Vi övervakades noga av vår lärare Joel. The first thing we had to do was to go a Emergency First Response-course which is a CPR course. We were closely monitored by our teacher Joel.

Det första vi fick göra var att gå “Emergency first response”-kursen som är en hjärtlungräddningskurs. Vi övervakades noga av vår lärare Joel. The first thing we had to do was to go a Emergency First Response-course which is a CPR course. We were closely monitored by our teacher Joel.

Pontus gör hjärtkompressioner! Pontus is doing chest compressions!

Pontus gör hjärtkompressioner! Pontus is doing chest compressions!

VI fick också lära oss hur man återupplivar mindre barn! We also got to learn how to revive small children!

Vi fick också lära oss hur man återupplivar mindre barn! We also learned how to revive small children!

Samt att använda hjärtdefibrillator på både stora och små individer. and how to use the heart defibrillator on both big and small individuals

Samt att använda hjärtdefibrillator på både stora och små individer. And how to use the heart defibrillator on both big and small individuals.

Sedan började räddningsdykskursen och det var intensiva dagar med livräddningar från land och båt, ta hand om trötta och panikslagna dykare, leta efter saknade dykare och test av stressnivån under vatten. Then we began the rescue diver course and it was intense days of saving lifes from land and boat, take care of tired and panicked divers, look for missing divers and test our stress levels under the water.

Sedan började räddningsdykskursen och det var intensiva dagar med livräddningar från land och båt, ta hand om trötta och panikslagna dykare, leta efter saknade dykare och test av stressnivån under vatten. Then we began the rescue diver course and it was intense days of saving lives from land and boat, take care of tired and panicked divers, look for missing divers and test our stress levels under the water.

Kursen var jätterolig och lärorik, så nu är vi certifierade PADI räddningsdykare! The course was really fun and educational, so now we are certified PADI rescue diver!

Kursen var jätterolig och lärorik, så nu är vi certifierade PADI räddningsdykare! The course was really fun and educational, so now we are certified PADI rescue divers!

Stort tack till Joel som är en fantastisk lärare! Many thanks to Joel who is an amazing teacher!

Stort tack till Joel som är en fantastisk lärare! Many thanks to Joel who is an amazing teacher!

Dykning i ett slukhål! Diving in a sinkhole!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det blev dags för oss att ta oss till Playa del Carmen och leta upp en dykshop som vi kunde boka in ett prova-på dyk i för Maja och Mats, samtidigt som vi kunde göra fun dives! Playa del Carmen är ett ordentligt turistställe med 5:e avenyn som är full av lyxbutiker och turistaffärer. 5:e avenyn ligger ett stenkast från stranden i Playa del Carmen och vi hann med att ta en dag på stranden även här. Vi hittade en liten, mysig dykshop med oerhört bra service och gjorde upp att vi skulle göra våra dyk tillsammans med en dansk instruktör, som hette Per, dagen innan Maja och Mats skulle flyga hem. Denna dag upplevde vi vårt sämsta väder hittills i Mexiko med gråa moln och massor med regn, så våra planer för dyken fick då ändras. Sikten var tyvärr mycket dåligt vid ön Cozumel, som var vår plan från början, så istället fick Maja och Mats göra sina första dyk i ett slukhål, Casa Cenote. För vår del var det även första gången på flera sätt: första gången i ett slukhål, första gången i färskvatten och första gången att dyka i en grotta. Vi gjorde två dyk i Cenoten och det gick jättebra för både Maja och Mats. Redan vid slutet av första dyket så kunde både Maja och Mats andas under vattnet och ta sig framåt utan att någon höll i dem! Vi är imponerade av att Maja och Mats klarade av att göra sina första dyk någonsin i ett slutet område med rätt så strömt vatten. Mats vågade till och med att följa med till grottorna och kika in! Det var väldigt roligt att dyka i ett slukhål, så att planerna för dagen ändrades på grund av regnet gjorde inte så mycket!

Vi fick även veta en hel del om Yucatanhalvön och slukhålen.Tydligen är hela Yucatanhalvön uppbyggt av korall som blivit kalksten, då detta område legat under vatten det mesta av tiden innan landhöjningen gjorde sitt. Nästan alla cenoter på Yucatanhalvön är ihopkopplade med underjordiska gångar där färskvattnet strömmar mellan dem. Dessa gångar kan vara väldigt långa och förgrenade, så det uppskattas att endast 10% av grottorna har hittills blivit utforskade.   

Efter vårt dyk blev det vår sista middag tillsammans och då bjöd mamma på stort och tog med oss till en italiensk restaurang som hon hade sett ut för att fira lilla julafton i Mexiko. Dagen efter blev en sorgsen dag för vi var tvungna att säga hejdå till Maja och Mats för den här gången, då det var tid för dem att flyga tillbaka hem. Vi ses nästa år!

It was time for us to go to Playa del Carmen and find a dive shop where we could schedule a discover-scuba dive for Maja and Mats, while we could do some fun dives! Playa del Carmen is a big tourist place and where 5th Avenue is the center point where all the luxury and tourist shops are located. 5th Avenue is a few steps from the beach in Playa del Carmen and we also had time to spend one day at the beach here. We found a small, cozy dive shop with incredibly good service and fixed so that we could do our dives with a Danish instructor named Per, the day before Maja and Mats would fly home. Unfortunately, we experienced our worst weather so far in Mexico this day, with gray clouds and lots of rain, so our plans for the dives got changed. The visibility was very bad at the island of Cozumel, which was our plan from the beginning, so Maja and Mats got to make their first dive in a sinkhole, Casa Cenote, instead. It was also the first time in several ways for us as well: the first time diving in a sinkhole, the first time diving in fresh water and the first time diving in a cave. We did two dives in the cenote and it went very well for both Maja and Mats. Already at the end of their first dive both Maja and Mats could breathe underwater and swim without anyone holding them! We were impressed by Maja and Mats to be able to make their first dive ever in a closed area with fairly strong currents. Mats dared even to come with us to the caves and take a peek inside! It was great fun to dive into a sinkhole, so that the plans for the day got changed, because of the rain,  was fine with us!

We also got to know a lot about the Yucatan Peninsula and the cenotes. Apparently, the entire Yucatan Peninsula is built out of coral that has become limestones, because this area was under water for a long time before the uplift raised the area. Almost all the cenotes on the Yucatan peninsula are connected by underground passageways where fresh water flows between them. These caves can be very long and branched, so it’s estimated that only 10% of the caves have been explored so far.

After our dives, we went out to eat our last dinner together in Mexico and Maja brought us out to an Italian restaurant that she had picked out beforehand to celebrate “Little Christmas Eve” in Mexico. The following day was a sad day we had to say goodbye to Maja and Mats for this time, because it was time for them to fly back home. See you again next year!

Vårt fina hotellrum i Playa del Carmen! Our nice hotel room in Playa del Carmen!

Vårt fina hotellrum i Playa del Carmen! Our nice hotel room in Playa del Carmen!

5:e avenyn i Playa del Carmen! 5th Avenue in Playa del Carmen!

5:e avenyn i Playa del Carmen! 5th Avenue in Playa del Carmen!

20151217_160140.jpg

Playa Del Carmen!

Playa Del Carmen!

Barnen var väldigt fascinerade av vatteninstallationen på gatan! The children were fascinated by the water installation on the street!

Barnen var väldigt fascinerade av vatteninstallationen på gatan! The children were fascinated by the water installation on the street!

En viss film skulle snart ha premiär! A certain movie would soon have its premiere!

En viss film skulle snart ha premiär! A certain movie would soon have its premiere!

Maja och Mats på väg till stranden! Maja and Mats on their way to the beach!

Maja och Mats på väg till stranden! Maja and Mats on their way to the beach!

En dag på stranden! A day at the beach!

En dag på stranden! A day at the beach!

Man hittar många underliga saker på 5:e avenyn! You will find a lot of odd things on 5th Avenue!

Man hittar många underliga saker på 5:e avenyn! You will find a lot of odd things on 5th Avenue!

Mysigt att se solen gå ned i Playa del Carmen! Nice to watch the sun go down in Playa del Carmen!

Mysigt att se solen gå ned i Playa del Carmen! Nice to watch the sun go down in Playa del Carmen!

Vår dykplats för dagen, Casa Cenote! Our diving spot for the day, Casa Cenote!

Vår dykplats för dagen, Casa Cenote! Our diving spot for the day, Casa Cenote!

Maja och Mats gör sig redo för att dyka! Maja and Mats getting ready to dive!

Maja och Mats gör sig redo för att dyka! Maja and Mats getting ready to dive!

Mats visar okej-tecknet! Mats shows the okay-sign!

Mats visar okej-tecknet! Mats shows the okay-sign!

Mats. Maja och Ulrika! Mats Maja and Ulrika

Mats. Maja och Ulrika! Mats Maja and Ulrika!

Pontus bakifrån! Pontus from behind!

Pontus bakifrån! Pontus from behind!

Vi lämnar en av grottorna som vi besökte under vattnet! Exiting one of the caves we visited under water!

Vi lämnar en av grottorna som vi besökte under vattnet! Exiting one of the caves we visited under water!

Ulrikas favoritbild från dyket! Mangroveträden från en fisks perspektiv! Ulrika's favourite picture from the dive! The Mangrove trees from the fish perspective!

Ulrikas favoritbild från dyket! Mangroveträden från en fisks perspektiv! Ulrika’s favourite picture from the dive! The Mangrove trees from the fish perspective!

Julmiddag i Playa del Carmen! Christmas dinner in Playa del Carmen!

Julmiddag i Playa del Carmen! Christmas dinner in Playa del Carmen!

Årets julmiddag! This year's Christmas dinner!

Årets julmiddag! This year’s Christmas dinner!

Efter julmiddagen bjöd Maja på drinkar på det "rosa stället" som hon hittat! After the Christmas dinner, Maja gave us drinks in the "pink place" that she had found!

Efter julmiddagen bjöd Maja på drinkar på det “rosa stället” som hon hittat! After the Christmas dinner, Maja gave us drinks in the “pink place” that she had found!

Det jättejobbiga avskedet när Maja och Mats åkte till flygplatsen och vi blev ensamma i Mexiko! The tearful parting when Maja and Mats went to the airport and we were alone in Mexico!

Det jättejobbiga avskedet när Maja och Mats åkte till flygplatsen och vi blev ensamma i Mexiko! The tearful parting when Maja and Mats went to the airport and we were alone in Mexico!

  Dyk 1 / Dive no 1:

Dyk 2 / Dive no 2:

 

Vraket USAT Liberty och jätterockor / USAT Liberty wreck and Manta rays

Efter mycket strul så har vi lyckats att få ordning på tekniken och därför hoppar vi nu tillbaka lite i tiden och berättar om dykningen i Bali. Medan Rebecca slutförde sin Open Water-kurs i början av juli så dök vi med Fabien och Anita vid dykplatserna runt Amed och Tulamben, och vi fick bland annat uppleva att dyka i kristallklart vatten och få uppleva vraket USAT Liberty som har en väldigt intressant historia.  Detta vrak finner man på 7 – 30 meters djup nära stranden i Tulamben på en sluttande sandbotten. USAT Liberty blev torpederad av en japansk ubåt 1943 mellan Bali och Lombok. Besättningen och andra fartyg i området försökte då bogsera USS Liberty i hamn, men då fartyget tog in för mycket vatten så valde man att dra upp fartyget på stranden för att kunna bärga lasten. Där stod det i 20 år ända tills vulkanen Agung fick ett massivt utbrott och lavafloden från vulkanen puttade ner fartyget i havet och resultatet blev en av Balis bästa dykplatser. Vi gjorde totalt fyra dyk runtomkring Amed och där ligger de flesta dykplatserna precis vid strandkanten så vi fick för första gången gå i med dykutrustningen från land. När Rebecca klarat slutprovet och fått sitt dykcertifikat (grattis igen, Rebecca!!!) bestämde vi oss för att göra några fun dives ihop alla tre. Vi hade en oerhörd tur att Fabien och Anita planerade en dagstur till Nusa Penida (en ö precis utanför Balis sydöstra kust) där det finns en “cleaning station” för jätterockor (deras naturliga plats dit de kommer för att få parasiter avlägsnade). Vi följde med på dagsturen och första dyket för dagen var vid denna plats, så i 45 minuter och i riktigt kallt vatten (22 grader!) fick vi vara nära dessa eleganta varelser och det var en fantastisk upplevelse. Vi dök också vid två andra riktigt bra dykplatser den dagen. Den ena var Crystal bay där filmen “Eat, Pray Love” spelades in, och där solfisken (Mola Mola) har en “cleaning station”, men vi såg tyvärr ingen och det var inte riktigt säsong för solfisken där ännu. Däremot fick vi se ett fantastiskt korallrev, en stor giftig vattenorm och andra spännande fiskar (tex. flying gurnard) och slå vårt köldrekord i en 21 grader kall ström. Rebecca fick göra sitt första drift dive (då man bara följer med strömmen) och det häftigaste var att få uppleva att strömmen helt plötsligt ändrade riktning! Så dykning vid Balis östkust kan varmt rekommenderas, riktigt klart vatten och fantastiska koraller, djurliv och vrak!

We have finally sorted out all our technical problems so we will jump back in time and tell you about our diving in Bali. While Rebecca completed her Open Water course in the beginning of July, we dived with Fabien and Anita at dive sites around Amed and Tulamben, and we got to experience diving in crystal clear waters and see the wreck of the USAT Liberty that has a very interesting history. This wreck is found at 7-30 metres depth near the beach in Tulamben on a sloping sandy bottom. USAT Liberty was torpedoed by a Japanese submarine in 1943 between Bali and Lombok and the crew and other ships in the area tried to tow the USS Liberty back to the harbor, but the ship took in too much water, so they chose to strand the ship on the beach in order to salvage the cargo. The USAT Liberty stood there for 20 years until the volcano Agung had a massive eruption and the lava river from the volcano pushed down the boat into the sea, and the result became one of Bali’s best diving spots. We made a total of four dives around Amed and most dive sites are just off the shore so we had our first experience of going in to the water with diving equipment from the shore. When Rebecca passed the final examination and received her diving certificate (congratulations again, Rebecca !!!), we decided to do some fun dives together all three. To our fortune, Fabien and Anita was planning a day trip to Nusa Penida (an island just outside off Bali’s southeast coast) where there is a “cleaning station” for giant manta rays (a natural place where they come to have parasites removed). We went on the day trip and the first dive of the day was at this place, so for 45 minutes and in really cold water (22 degrees!) we had the opportunity to be really close to these elegant creatures and it was a fantastic experience. We also dived at two other really good dive sites that day. One was at Crystal Bay, where the movie “Eat, Pray Love” was filmed, and where the sunfish (Mola Mola) has a “cleaning station”, but unfortunately  we didn’t see any Mola Mola this day. probably because there was not quite the season for Mola Mola yet. However, we saw fantastic coral reefs, a large poisonous water snake and other exciting fishes (eg. the  flying gurnard) and beat our previous cold record in a 21 degrees cold current. Rebecca did her first drift dive (when you just go with the current) and the coolest thing was to experience how the current suddenly changed direction! So diving at Bali’s east coast is highly recommended, really clear water and stunning coral, wildlife and wrecks!

Rebecca gör provet för att få dykarcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her diving certificate!

Rebecca gör provet för att få dykcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her dive certificate!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang Gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! Problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! It was a bit problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Nusa Penida!

Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

USAT Liberty-vraket och barracudan Barry / USAT Liberty wreck with Barry the Barracuda:

Tulamben:

Artficiella pyramider och driftdyk / Artificial pyramids and drift dive:

Gyttjedyk / Mud dive:

Snöll sköldpadda vid gyttjedyk / Friendly turtle at mud dive:

Manta point, Nusa Penida:

Crystal bay, Nusa Penida. Spotted banded sea snake (very poisonous):

Drift dive, Nusa Penida. Spotted flying gurnard:

Sipadan Scuba, Semporna, samt dykning vid Mataking och Timba-Timba

Vi valde att dyka med “Sipadan Scuba” för att de var hyfsat billiga och var väldigt smidiga att boka via deras onlineformulär där vi direkt kunde se om de hade tillgängliga platser till Sipadan de dagar vi ville dyka och de hade bra recensioner på tripadvisor. Vi kan verkligen hålla med recensionerna,  supertrevliga människor som vi hängde med både i vattnet och på kvällarna. Säg hej till Cooze, Simon, Andrea, Fabio, Jason och Andy från oss om ni väljer att dyka med dem i sommar!

Semporna är en väldigt liten stad, men vi kan meddela att de ändå har ett KFC där (vi provade aldrig då vi inte gillar KFC). Det mesta för turister händer vid hamnen och nära fiskmarknaden. Det gjorde ont i hjärtat att se ett gäng limsniffande småkillar (såg ut att vara mellan 6 och 10 år) springa runt i området och man får vara uppmärksam på sina tillhörigheter när de är i närheten, då de har väldigt utstuderade sätt att snabbt stjäla värdesaker från turister.

Dykningen dag 2 blev lika bra som dykningen vid Sipadan dag 1 och om huvudfokus under gårdagen var stora marina djur, så var dagens huvudfokus på vrak, små färgglada fiskar och oerhört vackra koraller. Vi brukar inte gilla koraller så mycket men det här var som att dyka i en trädgård med olika häftiga växtliknande djur. Vi åkte ut till Mataking som består av en liten (kecil) och en stor (besar) ö som är ihopkopplad med bokstavligen en strandpromenad.  Första dyket för dagen var vid ett vrak, “Ship Wreck Post”, och på detta vrak fanns en brevlåda som tydligen fungerar. Om man lägger ett frankerat brev i lådan så ska det tydligen komma fram till mottagaren. Andra dyket var “Garden of Eden” och det är verkligen som att simma omkring i en korallträdgård och dagens tredje dyk blev vid ön Timba-Timba och dykplatsen hette “Jalan Jalan”. Det går inte att göra dykplatserna rättvisa med en torr beskrivning, så istället rekommenderar vi att ni spanar in våra videoklipp från dagens dyk nedan men ni får tänka er mycket mer färger!

We chose to dive with Sipadan Scuba because they were pretty cheap and it was very convenient to book through their online form where we could directly see if they had places available to Sipadan on the days we wanted to dive and they had good reviews on tripadvisor. We can certainly agree with the reviews, super nice people works there that we hung out with both in the water and in the evenings. Say hello to Cooze, Simon, Andrea, Fabio, Jason and Andy from us if you choose to dive with them this summer!

Semporna is a very small town, but you can find a KFC there, because this company is everywhere in Southeast Asia (we never tried because we are not so fond of KFC). Most of the tourists hang out at the harbor and the fish market. It hurt our heart to see a bunch of small boys addicted to glue (they looked to be between 6 and 10 years old) running around in the area and you have to be observant on your belongings when they are nearby, as they have very elaborate ways to quickly steal valuables from tourists.

The diving day 2 was as good as the diving at Sipadan on day 1 and if the main focus of dive day 1 was large marine animals, then the main focus of dive day 2 was wrecks, small colorful fish and incredibly beautiful coral. We usually don’t like corals so much, but this was like diving in a garden full of different cool plant-like animals. We went out to Mataking Island which consists of a small (Kecil) and a large (Besar) island that is paired with a beach string. The first dive of the day was at a wreck, “Ship Wreck Post”, and there is a mailbox on the wreck that supposedly works, so if you put a stamped letter in the box it should arrive to the recipient.The second dive site was “Garden of Eden” and it really is like swimming in a coral garden and our third dive of the day was at the island Timba-Timba and the dive site called “Jalan Jalan”. We feel that we can’t give the dive sites justice by our descriptions, so instead we recommend you check out our videos from our dives below, but you have to imagine a lot more colors!

Jättebra dykshop som vi dök med! Great dive shop that we dived with!

Jättebra dykshop som vi dök med! Great dive shop that we dived with!

Utsikten från dykshopen första morgonen vi skulle ut och dyka! The view from "our" dive shop the first morning we were going out to dive!

Utsikten från dykshopen första morgonen vi skulle ut och dyka! The view from “our” dive shop the first morning we were going out to dive!

Kan få se lite större varaner vandrades (och simmandes) i Semporna också! You May see larger monitor lizards walking around (and swimming) in Semporna too!

Kan få se lite större varaner vandrades (och simmandes) i Semporna också! You may see larger monitor lizards walking around (and swimming) in Semporna too!

Mataking Kecil!

Mataking Kecil!

och Mataking Besar! And Mataking Besar!

och Mataking Besar! and Mataking Besar!

Hänga med dykgänget! Första kvällen med Andrea, Andy, Cous-cous, Fabio, Jason, Pontus, Selina, Simon och Tong. Hanging out with the dive gang! The first evening with Andrea, Andy, Cous-cous, Fabio, Jason, Pontus, Selina, Simon and Tong

Hänga med dykgänget! Första kvällen med Andrea, Andy, Cous-cous, Fabio, Jason, Pontus, Selina, Simon och Tong. Hanging out with the dive gang! The first evening with Andrea, Andy, Cous-cous, Fabio, Jason, Pontus, Selina, Simon and Tong

Sista kvällen och fira att Andrea har klarat rescue-diver skriftliga tentan! Our last evening and celebrating that Andrea passed her rescue diver written examination!

Sista kvällen och fira att Andrea har klarat rescue-diver skriftliga tentan! Our last evening and celebrating that Andrea passed her rescue diver written examination!

Mataking (wrecks and nice corals):

Mataking (corals and a turtle):

the Mataking Islands:

Mataking  (corals and a squid):

Timba-Timba:

 

Sipadan en kärlekshistoria, säkerhetsläget och grattis Bubb.la 1 år!

Vi har äntligen fått uppleva Sipadan och vi kunde inte föreställa oss innan vad vi skulle få vara med om, men vi kan säga att våra förväntningar definitivt infriades! Sipadan har blivit utnämnd till en av världens vackraste dykplatser just för sin mångfald av marint liv och det klara vattnet. Det är en liten vulkanö där korallrevet stupar rakt ner 600 meter en liten bit utanför strandkanten innan det når sjöbotten. Det är som om man dyker vid en jättehög korallvägg! Djurlivet är fantastiskt här och vi har fått sett hajar, jättesköldpaddor, barracudor, skorpionfiskar, muränor, bläckfiskar och en massa färgglada fiskar (stora som små), sniglar och koraller i alla dess former och färger. Det är som om alla fiskar som samlas vid Sipadan går på steroider, då de är väldigt stora jämfört med andra ställen vi dykt vid tidigare.  Vi gjorde tre dyk vid Sipadan, “South point”, “Barracuda point” och “Midreef” och även om alla dykplatserna var fantastiska så var höjdpunkten  “Barracuda point” då vi hamnade i ett stim av jättebarracudor och där hajarna och sköldpaddorna var överallt! Vi lyckades också dyka ned till 31 meter då vi jagade efter en haj för att få med den på film. Vi kommer lägga upp ihopsatta filmklipp ifrån dyken nedan, så ni kan få en aning om vad som väntar er om ni dyker här, dock ser man mycket mer färger själv än vad kameran snappar upp.

Vad gäller säkerheten här så finns det militärbaser på varje ö (de som tillhör Malaysia) och vi kände oss väldigt trygga av att se militärer med maskingevär på ryggen på Sipadan och bra att veta är att delar av ön är avstängd för turister just på grund av den militära närvaron. Vi har även sett militärbåtar ute på havet och säkerhetsvakter med maskingevär patrullerandes inne i Semporna. Det sistnämnda är på grund av den ökade säkerhetsrisken efter kidnappningen i staden Sandakan (ligger en bit norr om Semporna) för några veckor sedan. Tydligen är rika kinesiska turister måltavlor (enligt rykten) och det allmäna rådet är att turister inte ska röra sig utanför turistområdena i mörkret och inte heller promenera på stranden när det är mörkt.

Nu blir det lite information om själva resan till Semporna från Kota Kinabalu. Vi tog bussen från bussterminalen i Inanam som ligger cirka 10 km utanför KK. Bästa sättet att ta sig från KK till Inanam är med buss som kostar 1.5 ringgit (om man inte vill betala för taxi). Det ska gå flera bussar dit från centrala KK, men vi tyckte att det var lite krångligt att hitta till rätt busshållsplats. Vi hittade iallafall buss nr 4 och den utgår från Jalan Tunku Abdul Rahman (södergående riktning, efter rondellen nära hotellet Shangri-La) och tipset är att vara ute i god tid då det är mycket trafik (det tog 50 minuter för oss ut till Inanam). Nattbussen från Inanam till Semporna var inte världens bekvämaste sätt att färdas på och vi fick inte mycket sömn, särskilt inte då polisen klev på bussen kvart i tre på morgonen och kollade identitshandlingarna, men vi kom till rätt ställe och var framme i Semporna halv sex på morgonen.

Vi vill också tipsa om en jättebra nyhetsajt som plockar ut de libertarianska russinen ur nyhetsflödet både i Sverige och utomlands. Bubb.la har nu funnits i ett år  (grattis!) och startade som ett crowdfunding-projekt av Martin Eriksson och Sofia Arkestål som vi naturligtvis var med och stöttade! Vi har även bidragit som medredaktörer med att välja ut nyheter, sätta rubriker och rösta upp olika medredaktörers bidrag (medans vi var kvar i Sverige). Så om du är trött på statlig socialist-propaganda genom “oberoende” media så tycker vi definitivt att du ska spana in bubb.la:s hemsida, facebook och twitter! Men det bästa sättet är nog att följa Bubb.la nyhetsflödet via valfri RSS-läsare. Redaktörerna gör ett väldigt bra jobb med att sätta egna rubriker med libertariansk infallsvinkel till nyheterna och det kan bli riktigt dråpliga rubriker emellanåt 🙂

We finally got to experience Sipadan and we couldn’t imagine beforehand what to expect, but we can say that our high expectations were certainly fulfilled! Sipadan has been appointed as one of the most beautiful dive sites in the world for its diversity of marine life and the clear water. Sipadan is a small volcanic island and just off shore the coral reef drops 600 metres before reaching the ocean bottom. You are diving next to a huge coral wall! The wildlife is amazing here and we have seen sharks, giant turtles, barracudas, scorpion fish, moray eels, octopuses and a lot of different colorful fishes (large and small), snails and corals in all forms and colors. It is as if all the fish in Sipadan is on steroids, because they are very large compared to fishes in other places we’ve been diving in the past. We did three dives at Sipadan, “South Point”, “Barracuda Point” and “Midreef”, and although all the dive sites were amazing, the highlight was “Barracuda Point” where we ended up in a school of  big barracudas and where sharks and turtles showed up everywhere! We also managed to dive down to 31 meters when we chased after a shark to catch it swimming with our GoPro camera. We’ll post the assembled videos from the dives below, so you can get an idea of ​​what awaits you if you dive here, however, you’ll see much more colors yourself than what our camera could pick up.

As for security here, there are military bases on each island (those belonging to Malaysia) and we felt very safe when seeing soldiers with machine guns on their backs when we were on Sipadan and good to know is that parts of the island is off-limits to tourists because of the military presence. We have also seen military boats at sea and security guards with machine guns that patrols the streets of Semporna. The latter is due to the increased security risks following the kidnapping in the town of Sandakan (located a bit north of Semporna) a few weeks ago. Apparently, wealthy Chinese tourists  are the targets (according to rumors) and the general advice is that tourists should neither move outside the tourist areas in the darkness, nor walk on the beach after dark.

Here is a little more information about the actual trip to Semporna from Kota Kinabalu. We took the bus from the bus terminal in Inanam located about 10 km outside KK. The best way to get from KK to Inanam is by bus which cost 1.5 ringgit (if you do not want to pay for the taxi). There are several buses that goes from the center of KK to Inanam, but we found it a bit tricky to find the right bus stop. Hovewer, we found bus No. 4 and it starts from Jalan Tunku Abdul Rahman (southbound direction, after the roundabout near the hotel Shangri-La) and a tip is to be out in time when there is much traffic (it took 50 minutes for us to get out to Inanam). Night bus from Inanam to Semporna was not the most comfortable way to travel and we did not get much sleep especially since the police got on the bus quarter to three in the morning and checked everybody’s identity documents, but we came to the right place and arrived in Semporna half past five in the morning.

We also want to promote a great news site (mostly in swedish) that picks out the libertarian cherries in the news flow both in Sweden and abroad. Bubb.la has now existed for one year (congratulations!) and it started as a crowdfunding project by Martin Eriksson and Sofia Arkestål and we of course gave our support! We have also contributed as co-editors by selecting news, adding headers and voting up different co-editors contributions (while we were still in Sweden). So if you’re tired of the states socialist propaganda by “independent” media we think that you definitely should check out bubb.la:s website, facebook and twitter! But the best way is probably to follow the Bubb.la newsfeed through your choise of RSS reader. The editors do a very good job of making their own headlines with an libertarian touch to the news, and it can be really hilarious headlines from time to time 🙂

Pontus står i busskön för att åka ut till Inaman och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inaman and the bus terminal in KK!

Pontus står i busskön för att åka ut till Inanam och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inanam and the bus terminal in KK!

Trött Pontus lyckas sova på bordet i fyra timmar efter en resenatt med lite sömn! Tired Pontus manage to fall asleep on the table for four hours after a travel night with little sleep!

Trött Pontus lyckas sova på bordet i fyra timmar efter en resenatt med lite sömn! Tired Pontus managed to sleep on the table for four hours after a travel night with little sleep!

På väg ut mot Sipadan och hittade lite seasteading hus ;)! We found seasteading houses on the way out to Sipadan ;)!

På väg ut mot Sipadan och hittade lite seasteading hus ;)! We found seasteading houses on the way out to Sipadan ;)!

Dykinstruktör Simon (från Jönköping) passar på att vila inför kommande dyk Diving instructor Simon (from Jönköping) took the opportunity to rest before the dives!

Dykinstruktör Simon (från Jönköping) passar på att vila inför kommande dyk Diving instructor Simon (from Jönköping) took the opportunity to rest before the dives!

Pontus passade på att vila också! Pontus took the opportunity to rest too!

Pontus passade på att vila också! Pontus took the opportunity to rest too!

Selina och Tong (från Kina) tillsammans med vår divemaster Couscous (eller Cooze som han egentligen heter)! Selina and Tong (from China), together with our divemaster Couscous (his real name is Cooze)!

Selina och Tong (från Kina) tillsammans med vår divemaster Couscous (eller Cooze som han egentligen heter)! Selina and Tong (from China), together with our divemaster Couscous (his real name is Cooze)!

Militärbasen på Sipadan! The military base on Sipadan!

Militärbasen på Sipadan! The military base on Sipadan!

Pontus och SIpadan! Pontus and Sipadan!

Pontus och Sipadan! Pontus and Sipadan!

Ulrika står på huvudet på Sipadan! Ulrika standing on her head on Sipadan Island!

Ulrika står på huvudet på Sipadan! Ulrika standing on her head on Sipadan Island!

Lunchpaus! Lunch break!

Lunchpaus! Lunch break!

Smygfotade militärerna som vaktar ön! Took pictures (paparazzi-style) on the soldiers that is guarding the island!

Smygfotade militärerna som vaktar ön! Took pictures (paparazzi-style) on the soldiers that is guarding the island!

Precis vid det mörka vattnet så droppar väggen 600 meter ned! The wall drops 600 meters down where the dark water starts in the picture!

Precis vid det mörka vattnet så droppar väggen 600 meter ned! The wall drops 600 metres down where the dark water starts in the picture!

SIpadan!

Sipadan!

Hajar / Sharks:

Dyk #1 och #2 / Dive #1 and #2:

Barracudor / Barracudas:

Dyk #3 / Dive  #3:

Sköldpaddor / Turtles:

Dykning bland vrak och hajar!

Vårt mål med att åka över till östkusten på den Malaysiska halvön var dels för att komma bort från regnperioden som börjar i maj/juni på västkusten och dels för att dyka vid Perhentianöarna. Vi gjorde fyra dyk och fick se allt från vrak, stingrockor, groupers, clownfiskar, papegojfiskar till hajar (både bambuhaj och svartspetsig revhaj som ni kan få en skymt av i filmerna nedan). Vi dök vid “Sugar wreck” vilket är ett ca 90 m långt sockerlastfartyg (enligt lokalbefolkningen. Kändes mindre!) som sjönk för 15 år sedan, “Police wrecks” som är tre mindre polisbåtar som sjönk för 4 år sedan, “Sharkpoint” där man kan se hajar och “The pinnacle” ett berg under vatten där det fanns ett rikt djurliv. Vi hade inte den bästa sikten när vi dök (vilket kan ses på filmerna), men det var helt okej för vi kunde ändå se mycket. Ett roligt sammanträffande var att vi dök med ett annat par (från tyskland) vid ett av dyken och det visade sig att vi tagit våra dykarcertifikat på samma ö (Koh Tao) med samma dykklubb (Sairee cottage) och med samma instruktör (Greg!) fast med ett års mellanrum.

Vi, och speciellt Ulrika, fick se (och bli skrämd av!) en del av öarnas djurliv. Vi fick se små och stora varaner och Ulrika blev skrämd en morgon då människor utanför vår byggnad var i full färd med att döda en, nästan en meter lång, giftgrön orm (troligtvis var det  Ahaetulla mycterizans eller “green malayan whip snake”). På kvällen blev Ulrika även skrämd av en jättestor tokaygecko, men den var väldigt söt så här i efterhand!

Our goal for going over to the east coast of the Malaysian peninsula was to get away from the rainy season that begins in May /June on the west coast and also to dive at the Perhentian Islands. We did four dives and saw everything from wrecks, stingrays, groupers, clown fishes, parrot fishes etc to sharks (both bamboo shark and blacktip reef shark that you can get a glimpse of in our recorded movies below). We dived at the “Sugar Wreck” which is an approximately 90 m long sugar cargo ship (according to the locals. Felt smaller!) that sank 15 years ago, “Police wrecks” which are three smaller police boats that sank about 4 years ago, “Shark Point” where you can see blacktip reef sharks and “The Pinnacle”, a mountain under water where there was an abundance of marine wildlife. We did not have the best visibility during our dives (which can be seen in the movies), but it was okay because we still could see much. A funny coincidence that occured during our dives was that we started talking to a couple (from Germany) at one of the dives and it turned out that we have taken our diving certificates on the same island (Koh Tao) with the same diving club (Sairee Cottage) and with the same instructor (Greg) with only one year apart.

We, and especially Ulrika got to see (and be frightened by!) parts of the islands’ wildlife. We got to see small and large monitor lizards and Ulrika became frightened one morning when people outside our building were busy killing an almost one meter long, poisonus-green snake (it was probably Ahaetulla Mycterizans or “the green malayan whip snake”). During the evening Ulrika was also spooked by a huge tokay gecko, but it was very cute in retrospect!

Long beach, Perhentian Islands (Kecil)

Long beach, Perhentian Islands (Kecil).

En liten varan som vi fångade på bild! A small monitor lizard that we caught on camera!

En liten varan som vi fångade på bild! A small monitor lizard that we caught on camera!

Gångvägen mellan coral bay och long beach där vi såg de flesta av varanerna! The foot road between Coral Bay and Long Beach where we saw most of the monitor lizards!

Gångvägen mellan coral bay och long beach där vi såg de flesta av varanerna! The foot road between Coral Bay and Long Beach where we saw most of the monitor lizards!

Dykplatserna runt Perhentianöarna! The dive sites around the Perhentian Islands!

Dykplatserna runt Perhentianöarna! The dive sites around the Perhentian Islands!

Fylla i våra loggböcker efter avklarade dyk! Fill out our logbooks after completed dives!

Fylla i våra loggböcker efter avklarade dyk! Fill out our logbooks after completed dives!

“The Pinnacle”:

“The Sugar wreck”:

“Sharkpoint”:

“The Police wrecks”:

Dykning i Nha trang

Okej, vi vet att det varit tyst ett litet tag här! Genom tillfälliga möten så har vi spontat begett oss ut på det vietnamesiska höglandet med motorcykel och får uppleva Vietnam utan en massa turister. Mer om dessa dagar kommer senare, men här kommer en kort uppdatering från dykningen vi gjorde i tisdags. Vi hade lite otur med ett filter till kameran, så tyvärr blir det ingen dykfilm i dagens inlägg. Vi gjorde iallafall tre dyk med Rainbow Divers i Nha Trang och det var väldigt härligt att dyka igen efter ett års uppehåll. Vi var lite ringrostiga i början, men efter de första tio minutrarna så hade vi allt under kontroll. Vid första dyket nådde vi ned till 24 meter som djupast och där var det mest sandbotten med ganska stora fiskar som bodde i hålor i sanden med rom i munnen, krabbor och klownfiskar vid anemoner och någon färgglad snigel. De andra två dyken  var på 17 och 12 meter som djupast och där var det mycket mer koraller, sjöstjärnor, fiskar i olika färger och vi fick även se en sjöhäst!

Vi träffade också ett väldigt trevligt par från Storbritannien på båten som rekommenderade fina ställen att besöka i Laos. De hade varit ute och rest sedan oktober och de har en väldigt fin blogg där de dokumenterar deras upplevelser (länk här!). Mötet var väldigt kort, men de var väldigt trevliga människor som var ute på samma sorts äventyr som oss. Hoppas vi ses vid något dykställe i sydamerika!

Nu forstätter mc-äventyret och vi uppdaterar när vi kommit fram i Hoi An.

Okay, we know that it has been a while since we updated our blog! By random meeting we got the opportunity to head out on the Vietnamese highlands by motorcycle and get to experience Vietnam without a lot of tourists. More update on these days will come later, but here’s a quick update from the diving we did last Tuesday. We had some bad luck with a filter to the camera, so unfortunately there will be no dive movie in today’s post. We made three dives with Rainbow Divers in Nha Trang and it was very nice to dive again after a year’s pause. We were a bit rusty at first, but we had everything under control after the first ten minutes. At the first dive site we descent down to 24 metres where it was mostly sandy bottom with large fishes that lived in burrows in the sand with rum in the mouth, crabs and clown fishes at anemones and some colorful snails. The other two dives were at 17 and 12 meters at its deepest, where it was much more coral, starfish, fishes in different colors and we even got to see a seahorse!

We also met a very nice couple from UK on the boat who recommended great places to visit in Laos. They had been traveling since October and they have a very nice blog where they document their experiences  (link here!). The meeting was very short, but they were very nice people who were out on the same sort of adventure as us. Hope to see you at some dive sites in South America!

The motorcycle adventure will continue for two more days and we will update again when we arrive in Hoi An.

IMG_7423

Vi, Christian och Jo!

IMG_7392 IMG_7398 IMG_7410 IMG_7419 IMG_7422

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑