A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Chiapas

Krokodilspaning / Crocodile scouting

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har åkt båt genom Sumiderokanjonen, som är en nationalpark rik på fåglar och mäktiga vyer! Dagen innan fick vi lära oss att det även skulle bo krokodiler där, så det var med spänd förväntan som vi begav oss ut på floden som rinner genom kanjonen och spanade efter krokdiler. Vi fick se hela tre stycken stora krokodiler som alla låg och solade vid strandkanten och det var så roligt att få se dessa fulsnygga varelser. Det var även en otrolig natur med jättehöga berg och regnskog som kantade floden och vi försökte filma för att ni ska få en uppfattning om hur det såg ut där i dalen. Vi hade glömt vår goprokamera, så det fick bli filmat med den vanliga kameran denna gång. Efter båtturen åkte vi vidare till Chiapa de Corzo där  festivalen “Fiesta Grande de Enero” pågick, men vi var lite tidiga för att vara med på själva festligheterna!

We have traveled by boat through the Sumidero Canyon, which is a national park that is rich in birds and impressive views! The day before we went there, we learned that the national park also would inhabit crocodiles, so it was with eager anticipation that we went out on the river that flows through the canyon and looked for crocodiles. We got to see three large crocodiles and everyone was sunbathing on the beach and it was so fun to see these attractively ugly creatures. It was also an incredible natural scenery with high mountains and rain forests that lined the river. We were trying to record a film so you could get an idea of how it looked in the valley. We had forgotten our gopro-camera, so we had to do the recordings with our usual camera this time. After the boat trip, we went to Chiapa de Corzo where the festival “Fiesta Grande de Enero” was going on, but we were a little early to see the festivities!

Sumiderokanjonen! The Sumidero Canyon!

Sumiderokanjonen! The Sumidero Canyon!

Första livslevande, vild krokodil fick vi se på avstånd, men vi kom närmare senare! We saw the first real, alive and wild crocodile in the distance, but we got much closer later!

Första livslevande, vild krokodil fick vi se på avstånd, men vi kom närmare senare! We saw our first real, alive and wild crocodile in the distance, but we got much closer later!

IMG_2544

Vi såg väldigt många olika sorters fåglar i kanjonen, men de var rätt svårt att få bra bilder på dem! We saw a lot of different kinds of birds in the canyon, but there were quite difficult to take good pictures of them!

Vi såg väldigt många olika sorters fåglar i kanjonen, men de var rätt svårt att få bra bilder på dem! We saw a lot of different kinds of birds in the canyon, but it was quite difficult to take good pictures of them!

20160116_113450.jpg

Jättecoolt vattenfall! Awesome waterfall!

Jättecoolt vattenfall! Awesome waterfall!

20160116_113828.jpgIMG_2555

Krokodil!!! A Crocodile!!!

Krokodil!!! A Crocodile!!!

IMG_2576

Pelikanerna sitter på stängslet som ska skydda de vattenlevande djuren från det stora dammen som försörjer befolkningen med elektricitet! The pelicans are sitting on the underwater fence that protects the aquatic animals from the large pond that supply the population with electricity!

Pelikanerna sitter på stängslet som ska skydda de vattenlevande djuren från den stora dammen som försörjer befolkningen med elektricitet! The pelicans are sitting on the underwater fence that protects the aquatic animals from the large pond that supply the population with electricity!

Vi åkte även till Chiapa de Corzo och promenerade runt där innan vi åkte tillbaka till San Cristobal del las Casas. We also went to Chiapa de Corzo and walked around there before we went back to San Cristobal del las Casas

Vi åkte även till Chiapa de Corzo och promenerade runt där innan vi åkte tillbaka till San Cristobal del las Casas. We also went to Chiapa de Corzo and walked around there before we went back to San Cristobal del las Casas.

Det pågick en festival i staden där de bar på en midsommarstångs-liknande påle med hängade vattenmeloner, allt ackompanjerades av trumslag och sång! There was a festival in the town, where they carried around a midsummer-like pole with hanging watermelons, all accompanied by drum beats and vocals!

Det pågick en festival i staden där de bar på en midsommarstångs-liknande påle med hängade vattenmeloner, allt ackompanjerades av trumslag och sång! There was a festival in the town, where they carried around a midsummer-like pole with hanging watermelons, all accompanied by drum beats and vocals!

De höll på att bygga upp en liten nöjespark, marknad med stånd och en stor scen på stora torget! They were building up a small amusement park, market stalls and a big scene in the main square!

De höll på att bygga upp en liten nöjespark, marknad med stånd och en stor scen på stora torget! They were building up a small amusement park, market stalls and a big scene in the main square!

Radiobilar! Bumper Cars!

Radiobilar! Bumper Cars!

Ulrika har tappat bort ännu ett par solglasögon, så vi fixade nya i Chiapas de Corzo! Ulrika has lost another pair of sunglasses, so we bought new ones in Chiapas de Corzo!

Ulrika har tappat bort ännu ett par solglasögon, så vi fixade nya i Chiapa de Corzo! Ulrika has lost another pair of sunglasses, so we bought new ones in Chiapa de Corzo!

Sumidero Canyon:

Lagunas de Montebello y las Cascadas el Chiflón

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi åkte till nationalparken “Lagunas de Montebello” som ligger på högslätten i Chiapasprovinsen, mellan 1500 och 1800 meter över havet, precis vid gränsen till Guatemala. I nationalparken finns det 59 turkosa sjöar och barrskog som fick oss att känna oss hemma. Det fanns gott om granar, tallar och grön skog, och doften av grillad varmkorv gjorde att vi förväntade oss att se skandinaviska djur i skogsbrynet, ängsligt blickandes ut över sjön medan de släckte törsten. Vi besökte också en samling av vattenfall, las cascadas el Chiflón, och fick känna på riktigt turkost vatten. Vi har också lärt oss ett nytt ord för vattenfall, la cascada (spanska), som hamnar i vår vattenfallssamling där även  engelska (waterfall) och lao (Tad) återfinns!

Vi tog en guidad tur, då vi inte vill åka själva längs de mexikanska vägarna och under vår tur så såg vi flera “vägtullar” som är rena bedrägerier, där människor sätter upp blinkande koner och håller upp ett snöre med band på, och är man ovetande turist så kanske man stannar. Vår chaufför körde bara igenom dem och det var skönt att bara sitta och se ut över den mexikanska högslätten.

We went to the”Lagunas de Montebello” National Park, which is located on the high plateau in the province of Chiapas, between 1500 and 1800 meters above sea level, right next to the border of Guatemala. The National Park has 59 turquoise lakes and evergreen forests that made us feel right at home. There were plenty of firs, pines and green forest there, and the smell of grilled hot dogs made us expect to see Scandinavian animals in the forest, anxiously gaze out over the lake while they quench their thirst. We also visited a collection of waterfalls, las cascadas el Chiflón, and got to touch magical turquoise water. We have also learned a new word for waterfall, La Cascada (Spanish), that will end up in our collection of words for waterfall, where English (waterfall) and lao (Tad) can be found!

We took a guided tour, because we do not want to go by ourselves on the Mexican roads, and during our tour we saw several “tolls” that were pure scams, where people put up flashing cones and holding up a piece of string with small flags on, and if you are an ignorant tourist, you perhaps stop when you see them. Our driver just drove through them, and it was nice to just sit and look out over the Mexican highland plateau.

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Cascada Ala de Angel!

Cascada Ala de Angel!

IMG_2435

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Cascada la corona!

Cascada la corona!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

Långa barr på de mexikanska tallarna! Long needles on the Mexican pines!

Det är långa barr på de mexikanska tallarna! There are long needles on the Mexican pines!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑