A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: bitcoin (Page 1 of 4)

Opt-out – Hacker’s Congress 2019

Hacker’s Congress is always at Paralelni Polis here in Prague around the first weekend in October. This years theme suited us well (Opt-out) and we bought the tickets as soon as they were released. The price was a bit higher this year, but the quality of the conference was higher as well. They had much more sophisticated recording equipment and most of the talks were recorded. Some speakers declined to be filmed for obvious reasons, but the open talks are available here if you are interested.

More and more children attend each year, so this year Othilia had a friend near her age to play with. Older kids also had things to do at the conference so the attendees of the conference is turning into a mix of young hacker’s and families with children.

I will show a few photos from the conference, but I highly recommend you to visit their Youtube page and look at the recordings from the conference.


“Hacker’s Congress” arrangeras alltid på Paralelni Polis i Prag runt första helgen i oktober. Årets tema passade oss bra (Opt-out) och vi köpte biljetter så snart de släpptes. Priset var högre i år, men kvaliteten på konferensen var också högre. De hade mycket mer sofistikerad inspelningsutrustning och de flesta av föreläsningarna spelades in. Vissa av talarna ville dock inte filmas av uppenbara skäl, men de öppna samtalen finns här om du är intresserad.

Fler och fler barn deltar för varje år som går och i år hade Othilia en vän nära hennes egen ålder att leka med. Äldre barn hade också saker att göra på konferensen så deltagarna på denna konferens har förvandlats till en blandning av unga hackare och barnfamiljer.

Jag kommer att visa er några foton från konferensen, men jag rekommenderar dig starkt att besöka deras youtube-sida och titta på inspelningarna från konferensen.

Othilia checking out the Bitcoin ATM. The only accepted currencies at this conference are cryptocurrencies, mainly bitcoin and litecoin.
A summary of the Hacker’s Congress 2019
The history and background of Parelni Polis was presented. Václav Benda was a Czech Roman Catholic intellectual and mathematician, that lead the anti-communist dissident organization Charter 77 when Czechoslovakia was under Communist rule. He wrote the essay Parallel Polis (parallel cities) in 1977 and he is an important person to the crypto-space here in Prague.
Some words of advice.
Some words about Facebook’s cryptocurrency Libra.
Some talks was live on Youtube and more are now available on Youtube.
Ken Schoolland was one of the main speakers at the conference. He is an Associate Professor of Economics at Hawaii Pacific University and the author of The Adventures of Jonathan Gullible.
Othilia chilling in the bean bag at Paralelni Polis. We couldn’t bring Othilia to the lectures so we had to divide the interesting talks between us.
Othilia had her friend Astrid (and her mother Hayley) at the Hacker’s Conference. They already met at last years conference, both just a few month old and in a sling back then. Now they are running around at Paralelni Polis.
We also took Othilia out to playgrounds so she wouldn’t be indoors all day.
Othilia is an expert at stealing other children’s balls (look how happy she looks :)). We bring her own balls to the playgrounds, but she is never interested in her own balls, only those of others.
Back to the conference! We got handed a Venezuelan Bolivar at the conference – this piece of paper is now worth less than 1 satoshi (0.00000001 BTC).
The people who put the conference together – a big thank you for all the work you put in to make this happen!
We will end this blog post with a few pictures from the morning walks Pontus does.
Troja bridge in the dark.
Some boats on the Vltava river is part of the public transportation system, so a regular ticket is enough to go from one side of the river to another. They also start to go quite early as you can see by the morning light.

Rendsburg – on the road to Netherlands and a surprise!

Our journey south took us from Gothenburg (Sweden) all the way through Denmark and Germany and it is a long way to travel with an almost 10 months old. We always make overnight stops when we travel this long and we try to find small places to explore while we do it. This time, we decided to stay one night in Rendsburg, a small city in the Northern part of Germany.


Vår resa söderut tog oss från Göteborg hela vägen genom Danmark och Tyskland.  Det är en lång väg att resa med en nästan 10 månader gammal bebis. Vi gör alltid övernattningar när vi reser så här långt och vi försöker hitta små ställen att utforska medan vi gör det. Den här gången bestämde vi oss för att stanna en natt i Rendsburg, en liten stad i norra delen av Tyskland.

Rendsburg has mechanical animals in the city centre. They look like statues and an art installation, but we think that they are for children as well. Othilia didn’t appreciate it as much as we did. She had only eyes for the water next to the bull.

Before we arrived to Rendsburg, we took the ferry from Gothenburg to Fredrikshavn and the 3-hour ferry was a pleasant surprise filled with things for kids to enjoy. We have taken the Trelleborg-Rostock ferry many times (it takes 6 hours) and we like that ferry, but the Gothenburg-Fredrikshavn ferry is a way better choice if you have children. Do keep in mind, the three hour ferry ride means that you have a longer way traveling by car if you want to go further south.


Innan vi anlände till Rendsburg så tog vi färjan från Göteborg till Fredrikshavn och denna 3-timmars färja var en trevlig överraskning fylld med saker för barn att ha roligt med. Vi har tagit Trelleborg-Rostock färjan många gånger (den tar 6 timmar) och vi gillar den färjan med, men Göteborg-Fredrikshavn färjan är ett bättre alternativ att välja om du har barn. Tänk på att en tre timmars färjetur innebär att du har en längre väg att resa med bil om du vill färdas längre söderut.

Bye bye Sweden for now!

There was an exciting indoor play area for children and Othilia always go straight towards any ball in sight.

Walking up and down stairs is another highlight in the life of Othilia.

The three hour ferry ride went fast and soon we saw land again.

Othilia even waived to Denmark!

Back to Rendsburg. After a long drive from Fredrikshavn (with multiple stops along the way), we still had the whole evening to walk around in the city of our night stop. We have never heard of Rendsburg before so it was with curious minds we started walking around in the city center.
Rendsburg’s foundation date is unclear, but the city was first mentioned in 1199. The city is close to the Danish border so during its existence the town has switched ruler many times going between the houses of Denmark and Germany.  During the German-Danish war in 1864 the town was finally seized by Kingdom of Prussia and Austria and has been a part of Germany since then.


Tillbaka till Rendsburg. Efter en lång bilresa från Fredrikshavn (med flera stopp längs vägen) så hade vi hela kvällen att gå runt i vårt nattstopp. Vi hade aldrig hört talas om Rendsburg innan så det var med nyfikna ögon vi började promenera  i stadens centrum.
Året då Rendsburg grundades är oklart, men staden nämndes först 1199. Staden ligger nära den danska gränsen, så staden har bytt härskare många gånger mellan kungahusen i Danmark och Tyskland. Under det tysk-danska kriget 1864 så togs staden av  Preussen och Österrike. Sedan dess har staden varit en del av Tyskland.

Taking an evening walk in the city center of Rendsburg.

German-style houses.

A small square where we decided to eat our dinner and celebrate several things.

Othilia’s love of water makes her furious when she is not allowed to enter every single water puddle she sees. This was even more apparent when we arrive to the land of the canals, Netherlands. If she could she will jump into every canal that we passes, but more about that in future blog posts.


Othilias kärlek till vatten gör henne riktigt frustrerad när hon inte får bada  i varje pöl som hon ser. Detta blev ännu tydligare när vi kom till kanalernas land, Nederländerna. Om hon kunde så skulle hon hoppa i varje kanal som vi passerar, men mer om det i framtida blogginlägg.

Water which Othilia wasn’t allowed to get in, but she was allowed to touch the water with her hands.

We ended the evening at a restaurant celebrating the start of our “vacation”. The blockchain report Pontus had written was extensive and had taken a lot of time, so now  it was time to be all about family again. We also did something sneaky exactly one year ago from this day and we felt that we wanted to celebrate this anniversary as well.


Vi avslutade kvällen på en restaurang där vi firade starten på vår “semester”. Blockkedjerapporten Pontus har skrivit var omfattande och har tagit mycket tid i anspråk, så nu var det dags att låta tiden handla om familjen igen. Vi gjorde något i smyg exakt ett år sedan från denna dag och vi kände att vi ville fira denna årsdag också.

Our place where we had our celebration! Amazing German food and good beer, a shame that we don’t have any pictures of it!

We got married one year ago in a very sneaky way and the main reason was that we wanted to take the easy way to establish that Pontus would legally be Othilia’s father. There is a harder way if you stay away from getting the state-approved marriage license, but we had to succumb to this when everything else surrounding the birth of our daughter was out of protocol.


Vi gifte oss för ett år sedan på ett mycket smygande sätt och den främsta anledningen var att vi ville ta den enkla vägen för att fastställa att Pontus lagligen skulle vara Othilias pappa. Det finns ett svårare sätt om du vill hålla dig borta från att få det statligt godkända äktenskapscertifikatet, men vi behövde gå in i det här när allt annat som omgav vår dotters födelse var utanför det vanliga protokollet.

180630 – the day we tied the knot and me +30 weeks pregnant. This will not be our official date. We do want a proper wedding, but this has to wait a few years. We were even dressed up for another wedding between our friends, so we were really sneaky with  this, not wanting to steal their big day! (Photo by: Rebecca Englund)

Othilia ten months, Pontus talking Bitcoin and Swedish midsummer

Today Othilia turned ten months and we have had the joy of seeing her turning into a toddler. Her baby days are gone and she has passed some great milestones along the way. We jokingly said that we will see what will come first: she starts walking or get her first tooth. By the looks of it, we think she will start running before any fangs show up. She took her first steps when she was 9.5 months (three steps to be exact) and now it is more of a confidence thing before she will drop holding our fingers and walk by herself.


Idag blev Othilia tio månader och vi har haft glädjen att se henne bli ett småbarn. Hennes bebisdagar är förbi och hon har gått igenom flera  milstolpar längs vägen. Vi sa skämtsamt att vi ska se vad som kommer först: att hon börjar gå eller att hon får sin första tand. Nu tror vi att hon börjar springa innan några gaddar dyker upp. Hon tog sitt första steg när hon var 9,5 månader (tre steg för att vara exakt) och nu är det mer av en självförtroende-sak innan hon kommer att släppa hålla fingrarna och gå själv.

Othilia helping mom pick flowers for her midsummer wreath only supported by a finger.

We have been quite absent, but we have had our reasons. Othilia is taking up most of our time, but for the last half a year Pontus  has been working on a report about blockchain technology from a competition perspective commissioned by the Swedish Competition Authority . He was the sole author for the report and it was published in May this year followed by a conference in Stockholm about digitization, so Pontus having much to do was an understatement.
The report turned out well and his presentation can be viewed below. A presentation about the Swedish e-krona (digital currency issued by the Swedish Central bank) followed Pontus presentation and last part is questions from the audience to all the presenters that day. Worth watching if you can comprehend Swedish or are able to switch on Youtube’s auto-generated translated sub titles.


Vi har varit ganska frånvarande här, men vi har haft våra skäl. Othilia tar upp det mesta av vår tid, men under det senaste halvåret har Pontus arbetat med en rapport om blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv som beställts av Konkurrensverket. Pontus var den enda författaren till rapporten och den publicerades i maj i år följt av en konferens i Stockholm om digitalisering, så Pontus hade mycket att göra var en underdrift.
Rapporten visade sig bli väldigt bra och hans presentation kan ses nedan. En presentation om den svenska e-kronan (digital valuta utgiven av den svenska centralbanken) följde Pontus presentation och sista delen är frågor från publiken till alla presentatörer den dagen. Värt att titta på om du kan förstå svenska eller kunna sätta på Youtubes automatiskt genererade överssättning.

 

When everything with the report was finished we wanted to spend some time with our families and enjoy Swedish summer a little bit before it was time for us to travel south again.


När allting med rapporten var färdigt så ville vi spendera lite tid med våra familjer och njuta av svenska sommaren lite innan det var dags för oss att resa söderut igen.

Othilia loves the water so she got to try the Swedish lakes from Dalarna up to Umeå, temperatures ranging from 16-18.5 degrees Celsius.

She loves animals so we usually ask pet owners if it is alright for Othilia to engage with their animal.

Children who is a bit older than Othilia is her favorite as well. Here, she is holding hands with Alma – the daughter of Daniel (Pontus’s old classmate from childhood).

The flower Othilia picked in the first picture turned into a midsummer wreath and we were dressed for celebrating Swedish midsummer. The dress Othilia was wearing has been inherited down from mom Ulrika and aunt Rebecca.

Dad was wearing a lovely t-shirt instead.

Midsummer is best spent in Dalarna so that was where we were this year, watching traditional celebrations all weekend long.

And we were not alone 🙂 This is the midsummer maypole in Husby, Dalarna on midsummer day.

We started our travels south again after midsummer and we happened to make a short stop in Linköping for lunch. Linköping is the place in Sweden me and Pontus met almost ten years ago, so it was nostalgic to walk around in trädgårdsföreningen and the city centre with Othilia.

We ate lunch at “Gula huset” (the yellow house) and went back on the road. We will make a longer stop here next time so we can meet up with friends.

 

 

Week 38 pregnancy update and blowing up the Stalin monument

Week 38 of pregnancy and we have installed ourselves here in Prague, it is here that we have decided to welcome our child. We are almost prepared for the coming birth, so we now have to plan small adventures or things to do so we don’t end up spending our days just waiting for the birthing to start.
We love Prague – the nature, the bitcoin-friendly atmosphere and the nice food cultures here, so we try to keep ourselves occupied, but within Ulrika’s energy level. Her energy level has really sunken this week, but more about being week 38 pregnant below. 


Vecka 38 av graviditeten och vi har installerat oss i Prag, det är här som vi har bestämt oss för att välkomna vårt barn. Nästan alla förberedelser inför den kommande födelsen är klara, så vi måste nu planera in små äventyr eller hitta på saker att göra så vi inte spenderar våra dagar med att bara vänta på att födseln ska börja.
Vi älskar Prag – naturen, den bitcoinvänliga atmosfären och de goda matkulturerna här, så vi försöker fylla dagarna, dock inom Ulrikas energinivå. Hennes energinivå har verkligen sjunkit den här veckan, men mer om att vara vecka 38 gravid nedan.

Week 38 of pregnancy and here we are in the Letna Park getting a nice view over a few of the bridges of Prague. Ulrika is trying not to fall in to the period of waiting, so we try to do small adventures those days Ulrika is feeling less tired.

There is a metronom, usually swinging from side to side, now standing in the middle of Letna Park after they blew up a 15 meter tall Stalin monument in 1962.

The Stalin monument during Czech Communism’s glory days. This is one of the reasons why we like the Czech Republic so much. A lot of people still remember those days and do not want to go back there. (Picture from Wiki Commons)

So Ulrika entered week 38 of pregnancy and we decided to go skin deep to document this pregnancy. Ulrika feels strong and beautiful, but a special form of fatigue has hit her. The scale says that she has gained 16 kg (35 pounds), but she doesn’t feel heavy yet. Her extremities, mostly her feet, have started to swell, but the blood pressure is good.  Baby’s heartbeat sounded healthy at our week 38 appointment with our midwife and the baby’s head is now in a downward position, but not quite fixated yet. We see our midwife once a week now the last couple of weeks before the calculated date of birth (September 3rd).

We don’t want to end up in a bubble of just waiting for our daughter’s arrival, then it is going to feel like forever before she is here, so we are fortunate to have our friends here, the King family. (Picture by: Caroline King).

Prague doesn’t have a lot of natural lakes, so man-made lakes are the place to go if you want to cool off during hot summer days. The temperature has been insane here in Prague as well, most days reaching temperatures over 35C.

Prague has a big Vietnamese community from the time where communist countries used to force their citizens to expatriate to other communist countries. We really like the Vietnamese cuisine, especially Pho Bo (Vietnamese beef noodle soup), so I’m glad that the Vietnamese community choose to stay in the Czech Republic after the fall of communism here.

Our midwife is located right in the middle of the tourist parts of Prague, so it can be hard to find nice food places, but our midwife told us about a lovely restaurant (Styl&Interier) in her neighborhood, which was hidden away in a back yard, where we could have lunch after a long appointment with her.

But mostly, we cook our meals at home and there are those little things Ulrika appreciates, like when Pontus has decorated our dinner (mashed turnips with fish in oven) with nicely cut out flowers made from a radish. Or that we have an IKEA nearby where we can buy Kalles Kaviar and hard rye bread.

We have done the last shopping needed before the coming birth here in Prague. This is another thing we really like about Prague, it is really a bitcoin-friendly city. There are around 14 two-way bitcoin ATM’s  just in and around the Prague area, so it is easy to get the local currency if you can’t pay directly with bitcoin.

Here is a map showing the location of all btc ATM’s in and around Prague, both one- and two-ways,

And some days Ulrika hasn’t even wanted to step outside, so she has finally finished her crochet project, creating a warm blanket for “det lilla livet”. Ulrika is not in to arts and crafts, and she hasn’t tried to crochet since the days of high school, but it is remarkable how much information you can get out of Youtube. Ulrika had an idea of what she wanted to create and five Youtube videos (and a number of hours crocheting) later “det lilla livet” now has a blanket.

Prague – Křivoklát castle, Libertarians and Bitcoin

We were back in Prague with a busy schedule. It was going to be intensive days with the King family, Křivoklát castle, libertarians, meetings and just enjoying being in a bitcoin-friendly environment
The King family are close friends to us and we enjoy going on adventures with them. This time they showed us the Křivoklát castle located in Křivoklátsko Protected Landscape Area. There is a small bubb.la premium enclave here in Prague so we wanted to meet up with them as well. Our days here in Prague were so busy so Ulrika actually had to make a schedule for our time here so we didn’t double-book anything. 


Vi var tillbaka i Prag med ett ganska fullt schema. Det skulle bli intensiva dagar med Kingfamiljen, slottet Křivoklát, libertarianer, viktiga möten, samt bara njuta av att vara i en bitcoin-vänlig miljö.
Kingfamiljen är nära vänner till oss och vi gillar att komma ut på äventyr med dem. Den här gången visade de oss slottet Křivoklát som ligger i “Křivoklátsko Protected Landscape Area”. Det finns också en liten bubb.la premium-enklav här i Prag så vi ville träffa dem också. Våra dagar här i Prag var faktiskt så intensiva att Ulrika var tvungen att göra ett schema för vår tid här så att vi inte dubbelbokade något.

Prague is a place that we keep returning to. This time around, the King family took us to Křivoklát Castle – a 13th century castle one hour outside of Prague.

The whole crew inside the castle.

They have a medieval setting in the court yard where we could try shooting with crossbows.

We could choose between different crossbows, even modern ones were available.

We took a look around before we went for a trekking in the surrounding landscape. Křivoklát Castle is located in Křivoklátsko Protected Landscape Area, an area with rich biodiversity.

Caroline snapped a pregnancy photo of Ulrika – here just before entering week 29. (Photo by: Caroline King)

Usually we don’t end up in the same picture, so it was nice to have Caroline take one of us! (Photo by: Caroline King)

Near Křivoklát Castle lies Roztoky, a small city surrounded by forrests, rivers and mountains.

Remnants of the Soviet era are still present and it creates a spectacular contrast to the life-fullness of the surrounding nature.

Our goal was to hike to a waterfall that ended up being really small, but we had a fantastic day anyway with the King family.

There are a lot of blood sucking insects in Czech Republic nature, both ticks and deer flies were trying to get a meal from us. Pontus found this tick on him a few days after our hike even though we carefully checked ourselves after the hike.

It is nice that the older King boys feel comfortable enough with both Pontus and Ulrika, so we can look after them. Pontus spent a couple of hours playing with them while we other grown ups had different missions – Thank you Caroline for helping Ulrika with finding appropriate clothes 🙂

Henry has a special taste in clothes and he loves his suit – we think he looks awesome!

It is also interesting to come visit an unschooling family and see what kind of projects they are working on. Arduino is the focus right now and it seems to be a great education tool for children (and adults). Arduino is an open-source electronic prototyping platform and the purpose is to enable users to create interactive electronic objects – robots in other words.

We had a really busy week in Prague, but we could manage to attend a bubb.la meet up while we where here. We invited our newly found Llbertarian Australian friend to join the Swedish enclave here in Prague. (Photo by: Caroline King)

Our main reason for coming back to Prague is the bitcoin-friendly environment and the cryptoanarchy hub found here. This two-way bitcoin ATM was found in one of the local malls here in Prague, so it is so easy to exchange to the local currency here. There are also places in Prague where you can pay with cryptocurrencies directly.

we found this poster at our favorite place in Prague, Parallelni Polis, which shows the organic growth of the Bitcoin and other cryptocurrency communities in the world.

Our time in Prague went really fast so it was a bit sad to say good bye to the King family for this time. Thank you Caroline an Paul for all your help and advice we got from you this week! We are grateful for having you and your children as friends.

We needed to head to Sweden for important family things and celebration of love, so we tried a new way of getting to Sweden. We took the ferry from Rostock to Trelleborg and it was a smooth and cheap way to get from Germany to Sweden. We can really recommend this route!

We found the best slogan ever for an invest company on one of the trucks doing the same journey as us – “Putting capital to work in Southeast Europe”

Ulrika gästar Radio Frihetligt

Sorry friends, this will mostly be in Swedish! (Ulrika is guest in a Swedish libertarian radio show) 

Ulrika har varit med i Radio Frihetligt och det blev ett 40 minuters samtal med vår vän Simon om hennes syn på frihet, bitcoin, nomadlivet och hur vi vill leva vårt liv.   Det blev ett trevligt samtal även om Ulrikas gravidhjärna ibland ställde till det och  gjorde att hon ibland tappade vad hon ville säga 🙂

Jag hoppas att ni tycker om avsnittet!

Vi vill också tacka våra vänner familjen King för de fina julklapparna. Våra bitcoin-pashminasjalar passar vår livsstil och de har verkligen varit till hjälp under kalla kvällar här i Spanien! Ni kan hitta bitcoinsjalarna i deras webbutik!

We also want to thank our friends the King family for the lovely Christmas gifts. Our bitcoin Pashmina scarfs fit our lifestyle and they have really been helpful during the cold evenings here in Spain! You can find the bitcoin scarfs in their online store!

 

2017 – To Live Free in an Unfree World

We have done a summary of our 2017. Our third year living as nomads! Our motto is to live free in an unfree world and this year consisted of taking several steps towards that motto.
One of the things we did was to reduce our packing down to 7 kg per person, which means that our belongings now fits in two carry-on backpacks so we don’t have to check in any luggage while commuting with 99% of the worlds airlines (the last 1% has even more restrictive carry-on rules). It was easy for us to downsize, after three years of travel we know what things we use and what kind of clothes we need.

2017 brought us to Asia and Europe exploring 15 countries, seven of which we visited for the first time. We attended Bitcoin meet ups in several countries and attended three Libertarian Conferences this year, so it was a good year of liberty for us.

More about our 2017 will be posted with the pictures below.


Vi har gjort en sammanfattning av vårt 2017. Vårt tredje år som nomader! Vårt motto är att leva fria i en ofri värld och 2017 bestod av att ta flera steg mot det mottot.
En av de saker vi gjorde var att minska vår packning till 7 kg per person vilket innebär att våra tillhörigheter nu passar i två ryggsäckar, så vi behöver inte checka in något bagage medan vi pendlar med något av 99% av världens alla flygbolag (den sista 1%-en har mer restriktiva handbagageregler). Det var lätt för oss att minska på våra tillhörigheter, efter tre-års resande har vi nu kunskap om vilka saker vi använder och vilka slags kläder vi behöver.

2017 förde oss till Asien och Europa där vi har utforskat 15 länder, varav sju länder som vi inte besökt tidigare. Vi deltog i Bitcoinmöten i flera länder och deltog i tre libertarianska konferenser i år, så det var ett bra år för frihet för oss.

Mer om vårt 2017 kommer att läggas ut med bilderna nedan.

The first thing we did in 2017 was to visit Malta and explore the tiny island in the Mediterranean Sea.

We visited our friends at bubb.la and frihetlig.se while on Malta and they were the main reason we came to the island.

Bangkok was our next stop and we attended their weekly Bitcoin meet up. We were impressed with the number of people showing up to the Bangkok Satoshi Square meet up. The Swedes were of course the first ones there 🙂

We ended up doing a 4 day/4 night live-aboard dive trip around the Similan and Surin Islands, with stops at Richelieu rock, Koh Bon and Ko Tachai.

13 dives later and two happy souls came back to Khao Lak.

Our friends Karin and Patrik decided to come visit us in Thailand before we left for Bali.

Here we spent our days in our lovely accommodation just outside of Ubud in Bali.

When we think of Ubud we also think about the great Bitcoin community that can be found here.

We also got new friends here Daniel and Rebecca, they are both inspiring persons. Daniel is one of the founders of Mullvad, a VPN-service run by Ancaps, and Rebecca, who is starting up a location-independent, transparent  and open-source research center.

It was also the year Ulrika’s family came to visit us in Indonesia. We spent our days together on Gili Air, Lombok and Bali.

We did some diving around the Gili Islands and Mats dived with us at Turtle Heaven.

We did a short stop in Singapore visiting our friend Stefan and a home/cafe for abandoned cats before travelling to Turkey.

We did a transit in Iran and Ulrika was forced to have a towel on her head to be able to change aircrafts. It was an interesting experience that we choose to do to get as cheap tickets as possible to get closer to Europe.

 

We tried to see as much as possible in Istanbul and one of our goals was to see Hagia Sofia.

King’s Landing (Dubrovnik) and Croatia was our next stop and here we could visit our friend Linda who was stationed here at the time.

We spent a few days in Ljublana, Slovenia, a beautiful city in Europe. Spending the summer in Europe was a good choice by us.

We continued north and visited our friends Tobias and Sussi in Graz. They showed us the city and the lovely Austrian white wines.

We continued to our friends Sandra and Markus in Riezlern and they really tested our limits with the famous Hindelanger Klettersteig. Ulrikas big toe nail is still blue almost six months after this adventure.

We had an adventurous time  together on mountain bikes exploring the surroundings of the Alp village.

We ended our time with Sandra and Markus with a stunning view from Hoher Ifen.

We accidentally stepped in to a nudity beach/park in the middle of Munich fully-dressed.

We continued visiting friends in Europe and our next stop was to visit Michi in Bamberg for a few days.

Michi had of course set up so his local bouldering place accepted bitcoin.

We continued to Berlin and learned about the cold war.

Next we were back on Malta for the 2017 version of Corax Conference, we can really recommend buying a remote ticket if you want to listen to the talks given by Professor Hans-Herman Hoppe, Jeff Deist, Adam Kokesh, Julia Borowski,  Matthew Reece and many more!

Love Pontus sneaky picture of HHH and Sofias revealing smile!

We did take time to do two dives around Gozo, the smaller island north of Malta main island. We got the opportunity to see the Azure window that fell into the sea in beginning of 2017.

Then it was time to travel to our favorite place – Paralelni Polis in Prague. It is one of the major hubs for cryptoanarchy that we know of. This place only accepts bitcoin and litecoin as mediums of exchange and rejects using Fiat-currencies, just like us.

The Czech Republic had gotten Bitcoin fever, so we appeared on Czech public tv as background people.

Our main reason to be here was to take care of our favorite nomadic and unschooled boys Henry and Winston while we were waiting for their little brother Edward to join us.

Finally, the long awaited member of the King family was here. We got the amazing experience of being part of the home-birth of Edward Satoshi King. We will treasure the memory forever.

We said good bye to the King family and met up vid Nanok, another Bitcoin person from Sweden,  in Budapest.

We also explored Budapest and got to experience thermal baths and a pinball museum.

We came back to Prague for Hacker’s Congress 2017, one of our favorite conferences to attend.  We also got the chance to hold a Bitcoin meetup the same week at Paralelni Polis talking about life nomadic with bitcoin and our reasons to opt-out from the current economic system.

We visited Sweden for family reasons and we took the opportunity to attend the ESFL regional conference in Stockholm. Our main reason to attend was to get the chance to meet one of the speakers, Assistant Professor Per Bylund.

We ended 2017 going to Cyprus and meeting up with Robert, another freedom-minded, expat Swede.

Christmas and New year’s eve will be spent here on Cyprus! The circle of 2017 is  closing, we started the year on one Mediterranean island, Malta, and we end 2017 on a second Mediterranean island.

Our first year as nomads was spent in Asia, our second year in Central America and our third year mostly in Europe!

We look forward to what 2018  and our fourth year as nomads will bring us! Happy new year everyone!

Hacker’s Congress 2017, Paralelni Polis

Our visit to Prague this time was for the Hacker’s congress at Paralelni Polis, where we also held a presentation at a bitcoin meet up a few days before the conference started. We had really high expectations, because we visited last years version of Hacker’s congress and we had a really interesting and inspiring time, so we didn’t expect less for this year’s version. Hacker’s congress covers more topics than cryptography and programming – it is about finding freedom in an unfree world and how you can hack your life to become the greater you. A few of the talks are available at World Crypto Network if you are interested.


Vårt besök i Prag den här gången var för den årliga “Hacker’s Congress” vid Paralelni Polis, där vi också höll i ett föredrag på ett bitcoinmöte några dagar innan konferensen startade. Vi hade väldigt stora förväntningar, då vi besökte förra årets version av “Hacker’s Congress” som var otroligt bra och inspirerande, så vi förväntade oss inte mindre för årets version. “Hacker’s Congress” täcker fler ämnen än kryptografi och programmering – det handlar om att hitta frihet i en ofri värld och hur du kan hacka ditt liv för att bli ett större du. Några av föreläsningarna finns tillgängliga på World Crypto Network för dig som är intresserad.

It was time for the 2017 version of Hacker’s Congress and these were the topics covered during the Congress.

The Hacker’s Congress was held at our favorite place in Prague, Paralelni Polis which means parallel city in English.

This year 5% of the attendants were Swedish, and we have met many of them before, so we went out for dinner with a few of the Swedes. One of them brought a really nice cap to the table!

Adam Back was one of the speakers talking about Bicoin and he devoted his talk to the scalability and fungibility problems of bitcoin. His talk is one of the recorded talks uploded to the World Crypto Network hosted by Tone Vays.

Tone Vays was another speaker who mainly focused on talking about the history of the Bitcoin price. We’ve heard this before at Anarchapulco 2016 so it was not so much new things for us.

Pamela Morgan made people start thinking about what will happen with your cryptocurrencies when you die.

Peter Todd was here taking about Proof of Work and what a blockchain and mining are trying to prevent. Really good talk.

Giacomo Zucco had a great talk about the antifragility of bitcoin.

Hacker’s Congress is a three day conference and you can only pay for food and beverages in bitcoin and litecoin. No Fiat-money here!

Julia Tourianski a.k.a brave the world, had a talk about what she’s learned about people after she discovered bitcoin.

Jeffrey Tucker had an interesting talk over Skype about bitcoin and Austrian economics, which is in line with how we see bitcoin.

In the breaks, we tested Paralelni Polis own beer.

Our focus was bitcoin, but other topics was also interesting for us. Pavol Luptak talked about the possibilities with the new technologies available.

Paul Rosenberg talked about bio hacking and the CRISPR-technique.

Juraj Bednar had an inspiring talk about positive libertarianism or how to be free in an unfree world.

And Arto Bendiken had a highly interesting talk about anarchy and tribalism – Ulrika thought that this was one of the best speeches at this year’s Hacker’s Congress.

You could try the new fashion make up at the Hacker’s congress so you can avoid the face recognition algorithms in a public space, It is not for avoiding face detection algorithms, for that you need scarf and sunglasses etc to cover up you face.

Panel discussions on different topics were also on the agenda. Here, Smuggler, Frank Braun, Jim Bell. Paul Rosenberg and Joerg Platzer about the impact of cryptoanarchy and decentralization to our future.

Lastly, the crew of Hacker’s Congress said goodbye and welcomed us to the next year’s version of HCPP.

Life nomadic with Bitcoin and an unschooling family

We got invited to hold a lecture about our nomadic lifestyle and why we want to opt out from the current economic system at the Bitcoin meet up here in Prague. We gladly accepted and below you can watch the whole lecture and the Q&A afterwards. It was really fun to see that so many were interested in hearing about the nomadic lifestyle we have and why we want to opt out from the current economic system.

We have also spent time with the King family that uses unschooling to help their kids learn about the world and life, so we also want to show you a few pictures from inside such a cool family. Caroline is also one of the persons behind the Prague Worldschooling-group, so check out what they are up to.


Vi blev inbjudna att hålla en föreläsning om vår nomadiska livsstil och varför vi vill opta ut från det nuvarande ekonomiska systemet på Paralelni Polis här i Prag under ett Bitcoin meetup. Vi accepterade inbjudan gladligen och nedanför kan du titta på hela föreläsningen, samt frågestunden efteråt. Det var jättekul att se att så många var intresserade av att höra om den nomadiska livsstilen vi har och varför vi vill opta ut från det nuvarande ekonomiska systemet i världen.

Vi har också spenderat tid med Kingfamiljen som använder “unschooling” för att hjälpa sina barn att lära sig om världen och livet, så vi vill också visa dig några bilder från insidan av en sådan cool familj. Caroline är också en av personerna bakom Prags “Worldschooling”-grupp, så kika gärna på vad de gör.

 

 

This is a few of the unschooling books that are used to teach the kids. You won’t find these kind of topics in the Swedish state curriculum.

Winston is using these cards to teach his youngest brother the periodic table, but we think that Edward is a little bit to young for that. Also not a thing you would see in a Swedish classroom for 7-year olds.

We also wanted to help to educate the kids and when Henry and Winston showed interest in climbing we brought them to the boulder bar here in Prague.

They advanced quickly so now they are having rope climbing lessons!

We also introduced them to zombie hide and seek so we had to have som breaks just resting on the mattress.

Take every question you get from a child as a learning opportunity. Here Ulrika talks about how animals have different defense systems during our bouldering session.

Virtual reality is another thing we tried with the King children.

And we showed them how to build your own microscope with your smartphone and a laserpointer.

a wasps eye up close

A close up on a human thumb.

the root of a strand of hair

Close up on brave boys sacrifice for science – learning about the blood system.

Through Atlas Obscura, we found an underground alchemy lab that where only re-discovered after a massive flooding 2002. So we thought that this would be an interesting thing for the boys to look at.

Atlas Obscura is a great website that we use to find interesting things to see and do.

The secret alchemy lab is from the 16th century and they were built for the king Rudolf II for the purpose to try to make gold and to make the legendary philosopher’s stone.

They also made different elixirs to prolong life, make you healthy or become more happy. There was a whole room underground dedicated to dry the “magical” herbs.

From the laboratory, there are long, underground tunnels connecting the laboratory to the castle and other places in Prague.

A sign from King Rudolf II where he gives the scientist the approval to run the alchemy lab.

They sell elixirs that are prepared by a local monastery under strict conditions according to their original recipes. More pictures from the lab can be found below.

 

We also went to the Magical cavern in Prague, a painting gallery by the artist Reon Argondian. He turned his home into the Kingdom of Argondia and he also sells the paintings that are on display.

The paintings shows the magical creatures living in the Kingdom of Argondia.

They also have sculptures, who seems to have an apetite for small children :). More pictures from the Magical cavern can be seen below.

 

Paralelni Polis, Cryptocurrencies and Steampunk in Prague

Paralelni Polis is a place where we feel comfortable in and it is the center of Bitcoin-activity here in Prague. We spent our days in Prague with the King family or sitting here in this place with our computers. We just let our pictures speak this time, so enjoy the cryptocurrency world in Prague and our visit to a really cool, steampunk-inspired bar!


Paralelni Polis är en plats där vi känner oss hemma och det är centrum för Bitcoinaktiviteten här i Prag. Vi tillbringade våra dagar i Prag med Kingfamiljen eller så satt vi på PP med våra datorer. Vi låter våra bilder tala denna gång, så njut av kryptovalutavärlden i Prag och vårt besök på en riktigt cool, steampunkinspirerad bar!

Paralelni Polis is another reason why we like Prague so much. Here is where the Institute of Cryptoanarchy is located and where the Hacker’s Congress 2017 will be held in a few weeks. We will  be there, will you :)?

Close up on the sign outside the entrace.

Paralelni Polis accepts only bitcoin and litecoin, so you have to hold some cryptocurrency or change fiat money to real money at the atm inside the cafe when you want to buy any food or drinks here.

Coffee, beer and internet access is all we need 🙂

Paralelni Polis hosts regular Bitcoin meet ups, mostly in Czech. Occasionally there are English-speaking meet ups, like this one where a really cool it-woman, named Gili, talked about traveling the world, how to live of only cryptocurrencies while not having any bank accounts. It was awesome to meet and speak with Gili and hope that we will meet somewhere else in the world.
We will also hold an English-speaking Bitcoin meetup here on October 3rd, so come by and say hello to us if your’e in Prague!

Bitcoin is hot in Czech Republic so we got to appear on Czech national TV, in the background (can you spot us?), when they had a half-hour long programme about Bitcoin. They aired live from Paralelni Polis, so they wanted us to look busy meantime 🙂 Thanks Rebecca for the screenshot!

We also met up with Daniel, a fellow Cor.ax-conference attendee. We introduced him to Paralelni Polis, the King family and Bitcoin, and it was nice to get to know each other here in Prague.

Alza.cz is i huge electronic retailer that has just started to accept bitcoin as payment. They even have a Bitcoin atm, so we took Daniel here so he could get his first bitcoins.

At Alza you can buy everything from kitchenware, mobile phones to Tesla cars. If you buy anything with bitcoin, then be aware that you need to wait for one confirmation for smaller cheaper stuff to six confirmations if you purchase more expensive stuff. We can recommend to either buy online first or go to the Vietnamese market next door to have lunch while your’e waiting.

If you’re not into cars, then perhaps electric motorbikes would interest you. They also have a game room and a VR-corner, so there is no problem to spend a few hours inside this store.

Daniel stayed a few days in Prague and we went out for dinner during his last night in Prague and then we thought that we would check out a cool, steampunk-inspired bar here in Holešovice. From the outside the Cross Club (the name of the bar) looks like a tiny bar with a small outdoor seating area, but we were so wrong.

The cross club just blew us away, with its interior design and lightning. It is spread out like a labyrinth on several floors with different dance floors, a pinball room and bars. This is a DJ-booth on one of the dance floors.

One of the bars at Cross Club. This night club is a really cool experience that we can recommend if you come to Prague!

The outdoor area we first saw is just a tiny part of the night club. There is so much to explore here and you find cozy corners everywhere, so Ulrika thought that this night club was well-suited for introverts, not so much open areas and you can easily find a booth or a corner where you can get away from people 🙂 Daniel took a picture of us together (Thank you Daniel for the picture!). More pictures from Cross Club can be found in the slide show below

 

We hanged out with the King boys so that their parents could prepare for the coming birth, and it was Winston and Henry who showed us the way to another cafe in Prague, where they also accept bitcoin as payment.

The boys were eager to show us all the games the cafe have and the cool interior of the place.

We ordered fika and played Monopoly here, but “A Maze in Tchaiovna”-cafe offers a lot of different things from poetry nights, Ted-talk nights, free Language lessons etc to more adults only activities. Just check out their schedule online!

Absolutely love to see this sign! It is also lovely to see how interested Winston and Henry are in crypto-currencies and how much they understand. Henry created his own bitcoin-wallet necklace with his public and private key printed on the back, of course BIP-38 secured 😉 He was so proud of it so Ulrika had to make a short movie of him with his very own bitcoin-wallet. Then it was time for Edward to meet his family, but more of that in our next blog post.

Here are som links, if you want to take a closer look on anything we written about in this blog post:

« Older posts

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑