A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Anarchocapitalism

Opt-out – Hacker’s Congress 2019

Hacker’s Congress is always at Paralelni Polis here in Prague around the first weekend in October. This years theme suited us well (Opt-out) and we bought the tickets as soon as they were released. The price was a bit higher this year, but the quality of the conference was higher as well. They had much more sophisticated recording equipment and most of the talks were recorded. Some speakers declined to be filmed for obvious reasons, but the open talks are available here if you are interested.

More and more children attend each year, so this year Othilia had a friend near her age to play with. Older kids also had things to do at the conference so the attendees of the conference is turning into a mix of young hacker’s and families with children.

I will show a few photos from the conference, but I highly recommend you to visit their Youtube page and look at the recordings from the conference.


“Hacker’s Congress” arrangeras alltid på Paralelni Polis i Prag runt första helgen i oktober. Årets tema passade oss bra (Opt-out) och vi köpte biljetter så snart de släpptes. Priset var högre i år, men kvaliteten på konferensen var också högre. De hade mycket mer sofistikerad inspelningsutrustning och de flesta av föreläsningarna spelades in. Vissa av talarna ville dock inte filmas av uppenbara skäl, men de öppna samtalen finns här om du är intresserad.

Fler och fler barn deltar för varje år som går och i år hade Othilia en vän nära hennes egen ålder att leka med. Äldre barn hade också saker att göra på konferensen så deltagarna på denna konferens har förvandlats till en blandning av unga hackare och barnfamiljer.

Jag kommer att visa er några foton från konferensen, men jag rekommenderar dig starkt att besöka deras youtube-sida och titta på inspelningarna från konferensen.

Othilia checking out the Bitcoin ATM. The only accepted currencies at this conference are cryptocurrencies, mainly bitcoin and litecoin.
A summary of the Hacker’s Congress 2019
The history and background of Parelni Polis was presented. Václav Benda was a Czech Roman Catholic intellectual and mathematician, that lead the anti-communist dissident organization Charter 77 when Czechoslovakia was under Communist rule. He wrote the essay Parallel Polis (parallel cities) in 1977 and he is an important person to the crypto-space here in Prague.
Some words of advice.
Some words about Facebook’s cryptocurrency Libra.
Some talks was live on Youtube and more are now available on Youtube.
Ken Schoolland was one of the main speakers at the conference. He is an Associate Professor of Economics at Hawaii Pacific University and the author of The Adventures of Jonathan Gullible.
Othilia chilling in the bean bag at Paralelni Polis. We couldn’t bring Othilia to the lectures so we had to divide the interesting talks between us.
Othilia had her friend Astrid (and her mother Hayley) at the Hacker’s Conference. They already met at last years conference, both just a few month old and in a sling back then. Now they are running around at Paralelni Polis.
We also took Othilia out to playgrounds so she wouldn’t be indoors all day.
Othilia is an expert at stealing other children’s balls (look how happy she looks :)). We bring her own balls to the playgrounds, but she is never interested in her own balls, only those of others.
Back to the conference! We got handed a Venezuelan Bolivar at the conference – this piece of paper is now worth less than 1 satoshi (0.00000001 BTC).
The people who put the conference together – a big thank you for all the work you put in to make this happen!
We will end this blog post with a few pictures from the morning walks Pontus does.
Troja bridge in the dark.
Some boats on the Vltava river is part of the public transportation system, so a regular ticket is enough to go from one side of the river to another. They also start to go quite early as you can see by the morning light.

Libertarianer i Singapore / Libertarians in Singapore

Vi åkte till Singapore med fördomen att vi skulle komma till en dyrare variant av Manhattan, men det visade sig vara en underbar stad med mycket parker och grönområden och fantastiska byggnader och där man faktiskt kunde hitta hyfsat billiga ställen att äta på som kallas Hawker centers (det är food courts med många små bås där de säljer olika typer av mat). Första dagen spenderades i Gardens By The Bay som är som en Noaks ark för växter från världens alla hörn. Här finns praktexemplar av välskötta grönskande och blommande växter i stora futuristiska växthus och till och med vi blev förtjusta i alla orkideér som finns (hörde ni det Anna S, Sara L och Nina)! Vi fick även en försmak av alla häftiga byggnader i Singapore denna dag, men höjdpunkten för oss och anledningen till att vi åkte till Singapore var för att vi fått kontakt med några anarkokapitalister som bor i Singapore och lördag lunch var det dags för vår  första träff med Martina, Stefan, Nina och Damjan på Artistry café som självklart accepterar bitcoin! Vi spenderade två härliga dagar med våra nya vänner och de visade oss runt i Singapore och vi fick chansen att utbyta tankar och ideér med dem samt tipsa varandra om bra böcker och podcasts. Vi besökte också och betalade med bitcoin på Sarnies och CAD Café under dessa två dagar. På lördagkvällen fick vi uppleva förberedelserna inför firandet av Singapore 50 år som självständig stat där militären hade parad på gatorna och i luften och visade upp allt förutom ubåtar och kärnvapenspetsar (det har de säkert tillgång till då Israel står för utbildningen av den Singaporeanska militären enligt våra källor) och på kvällen var det fyrverkerier i marinan. På Söndagen tog Martina med oss till Haw Par Villa där Aw bröderna (som uppfann tigerbalsam) har skapat en park för att visa upp kinesisk mytologi, legender, sägner och delar av konfucianismen. Där kunde man bland annat hitta de tio domstolarna i helvetet och beroende på vad man hade gjort i livet så som att mörda, inte betalat skatt till att säga emot sina föräldrar så delades specifika straff ut, allt från att bli sågad itu, slängd i lava till att bli mald mellan stora stenblock eller få sitt hjärta utskuret. Detta visades väldigt grafiskt med välgjorda dockor och skulpturer. Martina visade oss även en hemlig väg in till den avstängda delen i parken och där hittade vi två gamla teatrar, och med åskovädret som rullade in så kändes det som att vara med i filmen “spirited away”. På kvällen drack vi öl med Stefan och pratade om skillnaden mellan anarkokapitalismen i Sverige för 10 år sedan och hur det ser ut idag och det går åt rätt håll kunde vi konstatera, frihetens filosofi har nått en mycket större publik sedan dess! Trots att Singapore är ett storebrorsamhälle med väldigt strikta sociala lagar så känns det ändå som att Singapore vore ett trevligt land att bo och arbeta i några år. Många av de sociala lagarna beivras inte och den ekonomiska friheten är enorm jämfört med många andra delar av världen. Det ska också tillägas att en del av de värsta sociala och ekonomiska restriktionerna enbart drabbar den inhemska befolkningen som har medborgarskap och det är mycket förmånligt att vara expat i Singapore. Här är en intressant lista med fakta om Singapore som vi fick reda på genom våra nya vänner.

 • Det är progressiv skatt på arbete på mellan 0-17%. Om man tjänar 42 000 kr/mån betalar man endast ca 3% skatt, vid 86 000 kr/mån är skatten ca 6% och vid 128 000 kr/mån så är skatten ohyggligt höga 9%. Dessa siffror är dessutom i överkant då du vanligtvis får tillbaka en hel del av denna skatt en gång per år om statens finanser ger överskott och utlänningar som jobbar i Singapore betalar ingen skatt där första året! Låginkomstagare som tjänar mindre än 126 000 kr på ett år betalar 0% i skatt.
 • Arbetslösheten är endast 2% och de har inga låtsas arbetsmarknadsåtgärder som Sverige och många andra länder har där de stuvar in arbetslösa för att slippa räkna dem i den officiella statistiken.
 • Du betalar skatt först efter ett år i landet i en klumpsumma, men du kan få skriva på ett avtal med ditt företag och där du får betala en massa pengar om du avbryter ditt arbetskontrakt i landet innan ett år har gått (det blir dyrt för dig).
 • Det är lag på att alla lägenheter ska ha ett bombsäkert skyddsrum i lägenheten, även om det är på 22:a våningen!
 • Det är en dold landskatt för expats, så det är oerhört dyrt för de utan medborgarskap att äga boende i Singapore.
 • Män med medborgarskap har obligatorisk 2 års militärutbildning och sedan obligatoriska rep-övningar flera gånger per år. Detta gör att lokalbefolkningen har en stor nackdel på arbetsmarknaden.
 • Det är statligt finansierad sjukvård för medborgare. Expats som bor i Singapore får teckna privata sjukförsäkringar, vilket är bra för dem!
 • Homosexualitet är förbjudet, men lagen beivras inte och du får vara homosexuell i landet. Du får dock inte hångla i det publika rummet men detta gäller även heterosexuella par!
 • Du får inte dricka eller äta i tunnelbanan och du får ej gå mot rött (beivras dock sällan)
 • Spöstraff är en vanlig bestraffningsmetod för brott som vandalism och grövre brott (men endast om du är man och vid god fysisk hälsa).
 • Tunnelbanan slutar gå 23.30 på vardagar för att goda medborgare ska sova för att orka jobba och inte vara ute och dricka.
 • Alkoholskatten är hög.

Vi hade iallafall en underbar tid i Singapore och vi sa adjö men på återseende till Stefan, Martina, Nina och Damjan och vi hoppas att vi kan ses snart igen! Vi flög tillbaka till Bali där vi är nu och tänkte att vi skulle lära oss att surfa. För våra läsare som kan svenska så vill vi tipsa att ni kan höra mer om Singapore och vår resa om ni lyssnar på denna veckas avsnitt av den anarkokapitalistiska podcasten Frihetsfaxen där vi var veckans gäster. Vi spelade in den mellan kl 01-03.30 vår tid så om vi är lite sega så är det för att vi var lite trötta på grund av den sena inspelningstiden och att vi hade rest från Singapore till Bali samma dag! Hoppas ni vill lyssna på oss! Avsnittet bör finnas att ladda ner torsdag eftermiddag svensk tid.

We went to Singapore with the prejudice that we would come to a more expensive version of Manhattan, but it proved to be a wonderful city with lots of parks and green spaces and amazing buildings and where you actually could find fairly cheap places to eat called hawker centers (food courts with many small stalls selling different types of food). We spent the first day in the Gardens By The Bay which is best described as a Noah’s Ark for plants from around the world. Here you find magnificent examples of well-tended and flowering plants in large futuristic greenhouses and even we became fond of all the orchids that can be found in the world (did you hear that Anna S, Sara L and Nina)! We also got a taste of all the cool buildings in Singapore that day, but the highlight for us and the reason we went to Singapore was that we had gotten in contact with some anarcho-capitalists living in Singapore and Saturday lunch  was the time for our first meeting with Martina, Stefan, Nina and Damjan on Artistry cafe that of course accepts bitcoin! We spent two wonderful days with our new friends and they showed us around in Singapore and we got the chance to exchange thoughts and ideas with them and tell each other about good books and podcasts. We also visited and payed with bitcoin at Sarnies and CAD Cafe during those two days. Saturday evening we got to experience the preparations for the celebration of Singapore 50 years as an independent state in which the military paraded the streets and in the air, and showed off everything except submarines and nuclear warheads (that they probably have access to if need be since we heard Israel is responsible for the education of the Singaporean military), and then there was a fireworks display in the marina. On Sunday Martina took us to Haw Par Villa, where the Aw brothers (who invented the famous tiger balm) created a park in the 1930’s for showcasing Chinese mythology, legends, myths and elements of Confucianism. Here you’ll find the Ten Courts of Hell that displays what can happen to you if  you commit murder, not pay taxes or contradict your parents and all kinds of other violations of the ethical code of that time. Depending on your crime you will be tortured by everything from being sawn in two, thrown into lava, squished between big boulders or get your heart cut out. All these penalties were shown very graphically with well-made dolls and sculptures. Martina also showed us a secret way into the sealed-off section of the park where we found two old theaters, and it felt like being in the movie “Spirited Away” with the thunderstorm that rolled in at the same time. In the evening we drank beer with Stefan and talked about the difference between the situation for the anarcho-capitalists in Sweden 10 years ago and how it looks today, and we could conclude that it is going in the right direction, the message and philosophy of freedom has advanced significantly since then! Although Singapore is a big brother society, with very strict social laws, it still feels like Singapore would be a nice country to stay and work in a couple of years. Many of the social laws are not prosecuted and economic freedom is huge compared to many other parts of the world. It must also be said that some of the worst social and economic constraints only affects the indigenous population with citizenship and it is very advantageous to be an expat in Singapore. Here is an interesting list of facts about Singapore as we found out through our new friends.

 • It is progressive labor taxes between 0-17% in Singapore. If you earn 5 000 € / month you only pay about 3% tax, at 9 000 € / month, the tax is about 6%, and at 15 000 € / month the tax is just over 9% approximately. These figures are in addition on the high side because you usually get back a lot of this tax once a year if the state treasury makes a surplus and additionally foreigners working in Singapore don’t pay taxes there in the first year! People who earn less than 15 000 € during a year pay 0% in taxes.
 • The unemployment rate is only 2% and they have no pretend labor market programmes like Sweden and many other countries have, where the government keeps the unemployed busy in meaningless programs to avoid counting them in the official statistics.
 • You pay tax only after a year in the country in a lump sum, but you can get to sign a contract with your company where you may be paying a lot of money if you cancel your contract of employment in the country before a year has passed (it will be expensive for you ).
 • It is law that all homes must have a bomb shelter in their home, even if it is an apartment on the 22nd floor.
 • There is a hidden land tax for expats, so it is extremely expensive for those without citizenship to own accommodation in Singapore.
 • Men with citizenship have mandatory two years of military training and then compulsory military exercises several times per year. So the locals are really disadvantaged on the labour market due to this.
 • There is state financed medical care for citizens. Expats without citizenships must take out private health insurance, which is good for them!
 • Homosexuality is prohibited, but the law is not enforced so you can be gay in the country. You may not however make out in public spaces but this also applies equally to heterosexual couples!
 • You are not allowed to eat or drink in the subway and jay walking is forbidden (but rarely enforced).
 • Caning is a common punishment method for crimes such as vandalism and more severe felonies (but only if you are male and in good physical health).
 • The subway stops running 23:30 on weekdays since good citizens should go to sleep to be productive at work the next day and not be out drinking!
 • The tax on alcohol is high.

We had a wonderful time in Singapore and we said goodbye and see you later to Stefan, Martina, Nina and Damjan and we hope we can meet again soon! We flew back to Bali where we are now and thought that we would learn how to surf. For our readers who understand Swedish, we want to tell you that you can hear more about Singapore and our journey if you listen to this week’s episode of the swedish anarcho-capitalistic podcast Frihetsfaxen where we were this week’s guests. We recorded it between the hours of 01-03.30 am our time so if we sound a little slow, it’s because we were a bit tired because of the late recording time and that we had traveled from Singapore to Bali on the same day! Hope you want to listen to us! The podcast should be available to download Thursday afternoon Swedish time.

Vår kapsel som vi bodde i! Our pod that we lived in during our stay!

Vår kapsel som vi bodde i! Our pod that we lived in during our stay!

Storebrorssamhälle. Big brother society.

Storebrorssamhälle. Big brother society.

Häftig byggnad i Singapore. Vi tyckte att det såg ut som Jetson-familjens hus! Cool building in Singapore. We thought it looked like the Jetson family house!

Häftig byggnad i Singapore. Vi tyckte att det såg ut som Jetson-familjens hus! Cool building in Singapore. We thought it looked like the Jetson family house!

Vår favoritbyggnad i Singapore. Vi hittade Reardon steel-företagets högkvarter ;)! Our favourite builidng in Singapore! We found the headquarters of the Reardon steel company ;)!

Vår favoritbyggnad i Singapore. Vi hittade Rearden steel-företagets högkvarter ;)! Our favourite builidng in Singapore! We found the headquarters of the Rearden steel company ;)!

Singapore!

Singapore!

Häftigaste hotellet vi sett med en stor pool på taket. Pontus i vänstra hörnet för jämförelse! Coolest hotel we've seen with a large pool on the roof. Pontus in the left corner for comparison!

Häftigaste hotellet vi sett med en stor pool på taket. Pontus i vänstra hörnet för jämförelse! Coolest hotel we’ve seen with a large pool on the roof. Pontus in the left corner for comparison!

På vår väg mot "Gardens of the Bay"! On our way to Gardens of the Bay!

På vår väg mot “Gardens By The Bay”! On our way to Gardens By The Bay!

Växthuset "Flower Doom" i "Gardens of the Bay"! The Flower Doom green house in the Gardens by the Bay!

Växthuset “Flower Doom” i “Gardens By The Bay”! The Flower Doom green house in Gardens by the Bay!

Flower Doom!

Flower Doom!

En drake gjord av rötter! A dragon made out of roots!

En drake gjord av rötter! A dragon made out of roots!

Flower doom!

Flower doom!

Ett grästräd som står emot eld kan hittas i Flower Doom! A grass tree that can withstand fire can be found in the Flower Doom!

Ett grästräd som står emot eld kan hittas i Flower Doom! A grass tree that can withstand fire can be found in the Flower Doom!

Växthuset "Cloud forest!. The green house "Cloud Forest"!

Växthuset “Cloud forest!. The green house “Cloud Forest”!

Cloud Forest har en massa orkideér! Cloud forest have a lot of orchids!

Cloud Forest har en massa orkideér! Cloud Forest have a lot of orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Coola Orkideér! Cool Orchids!

Köttätande legoblommor! Flesh eating lego flowers!

Köttätande legoblommor! Flesh eating lego flowers!

"Supertree groove" som kan hittas i "Gardens of the Bay". Supertree groove that can be found in Gardens of the bay!

“Supertree groove” som kan hittas i “Gardens By The Bay”. Supertree groove that can be found in Gardens By The Bay!

Utsikt över Flower Doom från "canopy skywalk". View of the Flower Doom from the canopy skywalk!

Utsikt över Flower Doom från “Canopy Skywalk”. View of the Flower Doom from the Canopy Skywalk!

SIngapore!

Singapore!

Hänger med ankor (NIna, Damjan, Stefan, Martina och vi!). Hanging out with ancaps (Nina, Damjan, Stefan, Martina och oss!).

Hänger med ankor (Nina, Damjan, Stefan, Martina och vi!). Hanging out with ancaps (Nina, Damjan, Stefan, Martina och oss!).

Ankor på gatan då våra nya vänner visar oss runt :)! Ancaps in the street when our new friends are showing us around!

Ankor på gatan då våra nya vänner visar oss runt :)! Ancaps in the street when our new friends are showing us around!

Häftiga byggnader! Cool buildings!

Häftiga byggnader! Cool buildings!

Singapore by night!

Singapore by night!

Singapore by night!

Singapore by night!

Haw Par Villa!

Haw Par Villa!

Haw Pur villa!

Haw Par villa!

Straffet som du kunde få i en av domstolarna. The penalty that you could get in in one of the courts!

Straffet som du kunde få i en av domstolarna. The penalty that you could get in in one of the courts!

Ett annat straff var att du kunde sågas mitt itu! Another penalty was that you could be cut in half!

Ett annat straff var att du kunde sågas mitt itu! Another penalty was that you could be cut in half!

Vi hittade en övergiven teater! We found an abandoned theatre!

Vi hittade en övergiven teater! We found an abandoned theatre!

Vi smög in i ett förbjudet område i parken och det kändes som om vi steg in i "spirited away"-världen. We sneaked in to a restricted area in the park and it felt like that we had entered the world from the movie spirited away!

Vi smög in i ett förbjudet område i parken och det kändes som om vi steg in i “spirited away”-världen. We sneaked in to a restricted area in the park and it felt like that we had entered the world from the movie spirited away!

Aw bröderna som grundade parken i Singapore under 1930-talet. The Aw brothers who founded this Park in Singapore in the 1930's

Aw bröderna som grundade parken i Singapore under 1930-talet. The Aw brothers who founded this Park in Singapore in the 1930’s

Vi började viska när vi kom in i den mörka teatern :)! We started whispering when we entered he dark theatre :)!

Vi började viska när vi kom in i den mörka teatern :)! We started whispering when we entered he dark theatre :)!

Kontrollrummet på teatern! The control room of the theatre!

Kontrollrummet på teatern! The control room of the theatre!

Spindelnätet ligger tjock över kontrollpanelen! The spider web lays thick over the control panel!

Spindelnätet ligger tjock över kontrollpanelen! The spider web lays thick over the control panel!

Urban exploring!

Urban exploring!

Urban exploring i den stängda trädgården! Urban exploring in the closed garden!

Urban exploring i den stängda trädgården! Urban exploring in the closed garden!

Singapore!

Singapore!

En väldigt god dessert (Chandola) som vi testade i Singapore. Det är is, kokosmjölk, svarta bönor (ligger under berget av is), socker och massa gelebitar! Det var gott! A very good dessert (Chandola) that we tested in Singapore. It is ice, coconut milk, black beans (located under the mountain of ice), sugar and pieces of jelly! It was good!

En väldigt god dessert (Chandola) som vi testade i Singapore. Det är is, kokosmjölk, svarta bönor (ligger under berget av is), socker och massa gelebitar! Det var gott! A very good dessert (Chandola) that we tested in Singapore. It is ice, coconut milk, black beans (located under the mountain of ice), sugar and pieces of jelly! It was good!

Häftig byggnad i Singapore! Cool building in Singapore!

Häftig byggnad i Singapore! Cool building in Singapore!

Club street i Singapore! På fredagarna stängs gatan för trafik och gatan fylls med uteserveringar! Club street in Singapore! On fridays this street are closed for traffic and the street fills up with outdoor cafes!

Club street i Singapore! På fredagarna stängs gatan för trafik och gatan fylls med uteserveringar! Club street in Singapore! On fridays this street are closed for traffic and the street fills up with outdoor cafes!

Enda platsen i Singapore där man får demonstrera! The only place in Singapore where you are allowed to demonstrate publicly!

Enda platsen i Singapore där man får demonstrera! The only place in Singapore where you are allowed to demonstrate publicly!

Speakers corner!

Speakers corner!

Singapore!

Singapore!

Militärparad (flygplan), Singapore 50 år / Military parade (aircrafts), Singapore 50 years:

Militärparad (allt annat), Singapore 50 år / Military parade (everything else), Singapore 50 years:

Fyrerkerier, Singapore 50 år / Fireworks, Singapore 50 years:

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑