A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Vietnam (Page 1 of 2)

Huê

Vi insåg att vi behövde stanna upp och ta några lugna dagar och få lite vardag efter en månad med högt tempo i  Vietnam, så vi har parkerat oss här i Huê innan vi beger oss mot Laos. Vad man håller utkik efter i Huê  är först och främst vädret. Vädret i Huê  är ökänt dåligt då bergen söder om Huê  tycks samla all fukt, vilket gör att vädret är dimmigt, fuktigt och det regnar ofta (speciellt i februari-mars!). Igår kom vi dock ut på cykelutflykt under dagen och såg oss omkring, annars så blir det mycket balkonghäng. Vi ska stanna här i nio dagar och det ska regna åtta av dessa dagar. Det gör dock inte så mycket då vi har en del att stå i.

Dagens tips till alla Linköpingsvänner är att gå till Ingeborgs café för att fika och stötta dem när de nu utsätts för maffiametoder av facket! Om man är intresserad av att veta mer om hur facket tillsammans med korporatistiska företag är en viktig kugge i att skapa arbetslöshet och utanförskap så kan vi rekommendera att ni läser denna artikel från Mises-institutet (på svenska)!

We realized that we needed to stop and take a few quiet days and get some everyday-feeling after nearly a month with a high tempo in Vietnam, so we parked ourselves here in Hue before we are heading to Laos. What to look out for in Huê is first and foremost the weather. The weather in Huê is notoriously bad!  The mountains south of Hue seems to collect all the moisture. This makes the weather in Huê foggy, humid and it rains frequently (especially in February-March!). However, we had nice weather the first part of the day yesterday, so we went out on a bike excursion and looked around. We’ll stay here for nine days and it’s going to rain eight of these days, so for the most part of the day we are just chilling on our balcony. The weather does not bother us so much and we keep ourselves occupied anyway.

Tip of the day to all our friends in Linköping is to go to Ingeborg’s cafe for coffee and support them when they are exposed to mafia methods by the union! If you are interested to know more about how the union together with corporatist companies is an important factor in creating unemployment and exclusion,  we recommend that you read this article from the Mises Institute (in Swedish)!

Bilder från Huê/Pictures from Huê

IMG_7802 IMG_7801 IMG_7806 IMG_7810 IMG_7812 IMG_7823 IMG_7813 IMG_7818 IMG_78221 IMG_7825 IMG_7822

Da Nang, Monkey mountain och strandhäng

Da Nang är en liten, stor stad med internationella kontakter och med hav och natur precis utanför stadskärnan. Det är en sådan här stad som vi letar efter så vi trivdes väldigt bra! Vi hyrde en moped för att kunna se så mycket som möjligt på den korta tid som vi var där och sista dagen i Da Nang spenderades med att läsa bok och lyssna på podcasts vid en undangömd strand längs med apberget (Monkey mountain). På eftermiddagen tog vi mopeden upp på berget som är ca 850 meter över havet och fick en härlig utsikt över Da Nang.

Ulrika har läst ut “The moon is a harsh mistress” av Robert A. Heinlein och den var väldigt bra! Boken utspelar sig år 2075 då månen har blivit koloniserad (kallad Luna). Kolonierna är spridda över månen och befolkningen på Luna är brottslingar, politiska flyktingar eller ättlingar till dem. Luna styrs  av föreståndare från jorden, men i praktiken har de ingen reell makt då Luna-samhället inte är organiserat. Luna-befolkningen är slavar under förenta nationerna och deras uppdrag är att odla mat som sedan skickas tillbaka till jorden. Men nu stundar en revolution då maten har blivit otillräcklig på månen. “There ain’t no such thing as a free lunch” är ett libertarianskt motto som genomsyrar boken! Det är en mycket bra bok som tar upp libertarianska frågor och tacklar dem på månen. Jag kan verkligen rekommendera boken. Denna bok är på gång att bli film också och jag hoppas verkligen att de behåller de politiska budskapen i filmen!

Nu har vi tagit tåget till Huê och här ska vi planera vår inresa till Laos! Huê var tidigare huvudstaden i Vietnam innan kommunisterna tog makten och den ska tydligen vara känd för sin arkitektur, så det tänkte vi utforska någon av de kommande dagarna!

Da Nang is a small, big town with international connections, and the sea and nature just outside the city center. It is this kind of city we’re looking for so we liked it very much! We rented a scooter to see as much as possible during the short time we were staying there and the last day in Da Nang was spent reading books and listening to podcasts on a secluded beach alongside Monkey Mountain. In the afternoon we took the scooter up the mountain, which is about 850 meters above sea level, and we got to see a lovely view of Da Nang.

Ulrika has finished reading “The Moon is a Harsh Mistress” by Robert A. Heinlein and it was very good! The book takes place in 2075 and the moon has been colonized (called Luna). The colonies are spread over the moon and the population at Luna are criminals, political refugees or descendants of them. Luna is controlled by wardens from earth, but in practice they have no real power on Luna due to the non-organized structure of Luna society. The population of Luna are slaves to the United Nations and their mission is to grow food at Luna that is sent back to earth. Now a revolution is approaching on Luna since food has become scarce on the moon. “There ain’t no such thing as a free lunch” is a libertarian motto that permeates the book! It is a very good book that addresses libertarian issues and tackles them on the moon. I can really recommend the book. This book is about to become a movie too and I really hope they retain the political messages in the movie!

Now we have taken the train to Huê and here we are going to plan our entry into Laos! Huê was the former capital of Vietnam before the communists took power and it is apparently known for its architecture, so we are thinking to explore this in one of the next days!IMG_7739

IMG_7744

Många hotellkomplex byggs på My Khe-stranden! Many hotel complex are being built at My Khe beach!

IMG_7760IMG_7764

IMG_7765

På väg upp på Apberget! On our way to the top of Monkey Mountain!

IMG_7776IMG_7779IMG_7784

IMG_7787

IMG_7786

Dis ligger över Da Nang! Haze over Da Nang!

IMG_7790

Första gången vi har sett varning för flygplan på en trafikskylt :)! First time we have seen the warning for airplanes on a traffic sign :)!

IMG_7792

Radarstation! Radar station!

IMG_7795

Stor sten som fallit ned på vägen. Bäst att se upp! Large stone that had fallen on the road. Better watch out!

 

Ta sig runt i Vietnam och viktigt om inflation

Pontus och jag har hamnat i Da Nang idag som är Vietnams fjärde största stad. Lite information om hur man tar sig runt i Vietnam kommer här. Busstation heter “Ben Xe” och tågstation heter “Ga” i Vietnam, så har man google maps tillgängligt så är det bara att söka ex. “Ben Xe, Hoi an” och då ser man var busstationen ligger i Hoi An och även vilka linjer som stannar där. Då kan man åka runt billigare i Vietnam än om man köper biljetter med olika “travel agencies”. Bussarna mellan Hoi An och Da Nang är gula (med stor skylt där det står Hoi An-Da Nang, se bild nedan) och det är bara att vinka till dem att stanna när man vill åka med dem. Det ska kosta 18,000 VND (7 SEK)  mellan dessa två platser, men som turist får man betala 50,000 VND (20 SEK).

Nu vill vi byta ämne och prata inflation (eller var är den?)! Vi läser en del svensk media om riksbankens härjningar för att vi har för “låg” inflation och hur “viktigt” det är att få upp inflationen  till den magiska 2 procent nivån och det som rapporteras är tyvärr felaktigt. Svenska kronan är i en stor inflationskarusell idag (högre än 2%) i penningmängd räknat och det gör oss som har svenska kronor väldigt utsatta (detta gäller för alla människor med pengar i någon fiat-valuta, oavsett om det är i dollar, euro, yen eller baht). De 100 kr som du tjänar idag är värda mindre än 100 kr imorgon på grund av att riksbanken bokstavligen pumpar ut pengar skapade från ingenting. Det riksbanken mäter inflationen i är konsumentprisindex (kan ses som en varukorg med varor från olika marknader) och den är oerhört snedvriden. Exempelvis är de två största marknaderna där främst alla “nytryckta” riksbanks-pengar hamnar först inte ens med i denna varukorg. Dessa två marknader är aktiemarknaden och bostadsmarknaden och där har vi väldigt hög inflation istället, så att skrika att “inflationen är så låg” är felaktigt. Det som bland annat kan hända är när väl dessa nya pengar når de andra marknaderna, så kommer konsumentprisindex-”inflationen” (såsom riksbanken mäter inflation) stiga mycket snabbt och då är det inte roligt för människor som har stora lån eftersom centralbanken kommer att behöva höja styrräntan och priset på mat och dagliga konsumentprodukter kommer att stiga. Mycket mer om detta kan du höra Klas och Hans från Mises-institutet prata om i deras podcast nr 43 “Var är inflationen?” (på svenska!). Vi hoppas att människor som är intresserade av sin vardagsekonomi lyssnar på detta podcast-avsnitt!

Vi vill även tipsa om FreedomFest som går av stapeln 23:e maj i stockholm i år  som Klaus och Hans är inblandade i. Det är en oerhört intressant dag med väldigt trevliga människor och intressanta föreläsningar. Villl man lära sig mer om detta och t.ex. varför man inte ska använda SVT, kvällstidningar etc som sin främsta nyhetskälla så borde ni gå på detta! Vi har varit på detta seminarium tre år i rad och vi tycker att det är synd att vi missar det i år.

Pontus and I have traveled to Da Nang today, Vietnam’s fourth largest city. Here is some information about how to move around in Vietnam. Bus stations are named “Ben Xe” and train stations are called “Ga” in Vietnam. So if you have Google maps available, you can just search for e.g “Ben Xe, Hoi An,”. You will now see where the different bus stations are located in Ho An and also the routes that stop there. You can travel around cheaper in Vietnam with local buses and trains than if you buy tickets with various travel agencies. The buses between Hoi An and Da Nang are yellow (with a big sign that says Hoi An Da Nang, see picture below). Just wave your hand to make them stop and pick you up when you want to go with them. It costs 18,000 VND (7 SEK) between these two places for locals, but tourists pay 50,000 VND (20 SEK).

Now we want to change the subject and talk about inflation (or where is it?)! We read some Swedish media about the Swedish national bank’s ravages that Sweden has  “low” inflation and how “important” it is to get inflation up to the magical 2 percent level, and what is reported is unfortunately incorrect. Swedish krona is currently in a major inflationary carousel (higher than 2%) in money supply and it makes us who have Swedish kronor very exposed (this applies to all people with money in any fiat currency, whether it is in dollars, euros , Yen or Baht). The 100 SEK you earn today is worth less than 100 SEK tomorrow because the Swedish national bank is literally pumping out money created from nothing. The Swedish national bank measures inflation in the consumer price index (can be seen as a cart with products from different markets) and it is extremely distorted. For example, the two major markets where all the “newly printed” national bank-money goes to first are not even included in this consumer price index-cart. These two markets are the stock market and the housing market, and the inflation is high in these markets. So the scream about “inflation is so low” is incorrect. One of the things that can happen is once these new money reaches the other markets, the consumer price index-“inflation” (as how the Swedish national bank measures inflation) will rise very quickly and then it is not fun for people who have large loans, as the consumer price of food and every day household products will go up, and the central bank will need to raise interest rates. You can hear much more about this if you listen to Klaus and Hans from the Swedish Mises institute in their podcast #43 “Var är inflationen?” (in Swedish!). We hope that people who are interested in their everyday economy will listen to this podcast episode!

We would also  like to spread information about “FreedomFest”, which takes place on May 23 in Stockholm this year, and both Klaus and Hans are involved in arranging it. It is an extremely interesting day with very nice people and interesting lectures. If you like to learn more about this and, for example, why you should not use SVT, tabloids, etc. as your primary source of news, you should attend this seminar day! We have been at this seminar three years in a row and we think it’s a shame that we miss it this year.

IMG_7722

Bussen som går mellan Hoi An och Da Nang. The bus between Hoi An and Da Nang

 

Day ‘n’ Nite

Vi tog en promenad i gamla stan både under dagen och kvällen för att titta på arkitekturen och alla människor. Det är väldigt mycket turister här och staden är välkänd för sina  skräddare. Vill man ha kläder uppsydda så är det här ett bra ställe att åka till! Det är en hel del hytter runtomkring där man kan köpa inträdesbiljetter till gamla stan, men viktigt att veta är att inträdet på 6 dollar inte behövs för att gå runt i gamla delen utan det är bara om man vill komma in på någon av de museum som finns inne i gamla stan som det behövs!

We took a walk in the old town today, both during the day and evening, to look at the architecture and all the people. There are a lot of tourists here and the city is well known for its tailors. If you want clothes sewn this is a good place to go! There are a lot of booths around town where you can buy tickets to the old town, but important to know is that the entry fee of $ 6 are not needed if you only want to walk around, so the entrance ticket is only needed if you want to get into any of the museum that is located inside old town !

 

IMG_7688

Jobbigt att vänta i värmen när partnern är inne och shoppar uppsydda kläder! It is tiresome to wait in the heat when your partner is inside buying custom made clothes!

IMG_7689

Den japanska bron är ett av turistmålen i Hoi An! Den byggdes under 1590-talet för att länka samman den japanska och kinesiska delen av staden! The Japanese bridge is one of the tourist attractions here in Hoi An. The bridge was constructed in the 1590s by the Japanese community in order to link them with the Chinese quarters.

IMG_7699

Det finns även väldigt många konstgallerior här för dem som är intresserade! There are also many art galleries here for those who are interested!

IMG_7702

Japanska bron från andra sidan vattnet! The Japanese bridge from the other side of the water!

IMG_7704

Gamla stan under dagen! Old town by day!

IMG_7708

Vi tog ett svalkande dopp i poolen under seneftermiddagen och övade på fjärilssim och frisim! We took a refreshing dip in the pool during late afternoon and practiced on our butterfly and freestyle swimming skills!

IMG_7715

Gamla stan under kvällen! Old town by night!

IMG_7716

Gamla stan under kvällen! Old town by night!

IMG_7718

Ljus! Lights!

 

Hoi An och kraftig storm i Tra My

Nu är vi i Hoi An och vilar efter motorcykelfärden och det är en väldigt intressant liten stad som vi har kommit till. Hoi An hamnade på Unescos Världsarvslista 1999 och gator i centrala delarna av staden är avstängda för trafik och det finns restriktioner på hur höga husen får vara. Hoi An är en av Vietnamns äldsta städer och var en stor handelshamn (speciellt handel med kryddor) mellan 1400 och 1700-talet. Staden är väldigt pittoresk och man får känslan av att gå i vietnams version av Sigtuna.

När vi rullade in i staden så mötte vi ett par från Nha Trang som kände vår guide och det slutade med att vi bestämde oss för att äta middag tillsammans alla fyra på söndagskvällen. Dai och Olivia är supertrevliga och de tog med oss till en restaurang där enbart lokalbefolkningen äter. Vi fick välja kvällens middag ur baljor framför restaurangen och Dai och Olivia beställde in 6 olika rätter som vi delade på, bla jätteräkor, snäckor, ostron, morning glory (asiatisk vattenspenat) och någon vietnamesisk skaldjursrisotto, så det blev en riktig festmåltid! Ostronen var ingen jättehit (förstår inte riktigt varför man vill betala så mycket för att äta dem). Favoriterna var räkorna, risotton, morning glory och det konstiga havsdjuret som ni kan se på en av bilderna nedan (kan det vara en havssnigel?). Maten och drycken gick på 60 kr per person så det var en väldigt billig middag jämfört med om vi ätit allt detta hemma!

Vi lägger också upp en film taget några minuter efter att vi parkerade motorcyklarna vid vårt hotell i Tra My. Vi hade verkligen tur att vi hann komma in på hotellet innan det blåste upp!

We are in Hoi An now resting after our motorcycle journey. It is a small and interesting town that we have come to. Hoi An was put up on UNESCO’s World Heritage List in 1999 and streets in the central parts of the city are closed to traffic and there are restrictions on how high buildings are allowed to be. Hoi An is one of Vietnam’s oldest cities and was a major trading port (especially for trade with spices) between 1400 and the 1700s. The town is very picturesque and we got the feeling of walking in the Vietnamese version of Sigtuna.

When we rolled into town we met a couple from Nha Trang who knew our guide and this in turn lead to us four going out for dinner on Sunday evening. Dai and Olivia are super nice and they took us to a restaurant where only locals eat. We got to choose the evening meal from plastic tubs in front of the restaurant and Dai and Olivia ordered 6 different dishes that we shared. We ate among other things scampi, molluscs, oysters, morning glory (Asian water spinach) and some Vietnamese version of seafood risotto, it was a real feast! The oysters were no big hit (we do not really understand why people want to pay so much to eat them). The favorites were the prawns, risotto, morning glory and the strange sea animal you can see in one of the pictures below (it may be a sea slug?). The food and drink were 60 SEK per person so it was a very cheap dinner compared to if we had eaten all this at home!

We are also putting up a movie taken a few minutes after we parked the bikes at our hotel in Tra My. We were really lucky that we managed to get into the hotel before the storm hit.

Dåligt väder i Tra My / Bad weather Tra My:

IMG_7666

Banh Xeo (krispiga pannkakor) som var Ulrikas lunch! Banh Xeo (crispy pancake) that Ulrika had for lunch!

IMG_7675

Kanske någon form av havssnigel (?) och ostron! Maybe some kind of sea slug (?) and oysters!

IMG_7669

Olivia visar hur man äter jätteräkor och Dai visar oss vietnamesiska maträtter med sin telefon! Olivia shows us how to eat scampi and Dai shows us Vietnamese dishes with his phone!

IMG_7668 IMG_7670 IMG_7672 IMG_7676 IMG_7680 IMG_7678 IMG_7677

Mc-äventyr i Annamitiska bergen

Ja, vad har vi gjort de fem senaste dagarna? Det började med ett spontant möte i gränden utanför vårt airbnb-boende i Nha Trang och morgonen efter så spände Hâu fast vår packning på hans motorcykel och vi hoppade upp på motorcykel nummer två och började vårt äventyr på det vietnamesiska höglandet. De första två dagarna spenderade vi öster om Nha Trang i Dak Lak-regionen innan vi begav oss norrut på Ho Chi Minh-leden. Ho CHi Minh-leden går genom Annamitiska bergskedjan och denna led (som egentligen är ett system av vägar) var en viktig kommunikationsled för att föra vapen och mat söderut till viet cong-trupperna medan de bekämpade de amerikanska styrkorna. Den högsta punkten nådde vi under dag fyra då vi kom upp till 1800 meter över havet och under klättringen uppåt så fick vi uppleva en magisk natur. Det var som att stiga in i “the lost world” och det enda som saknades var att höra ljuden från urtidsdjuren. Vi hade även riktigt tur med vädret under dag fyra. Vi hade lite regn under dagen, men då stannade vi på ett litet fik och väntade tills det klarnade upp, men på eftermiddagen så började blixtar synas på håll som kom närmare och närmare. 500 meter innan vi nådde hotellet så slog en blixt ned ca 50 meter från oss med ett öronbedövande dån och vi hann bara komma till hotellet innan det började regna och en minut senare så tilltog vindstyrkan kraftigt och vi hade hamnat i en tyfon. Dag fem åkte vi ned från bergen och till vår slutdestination, Hoi An. Det har varit en väldigt bra fem-dagars motorcykeltur där vi har fått uppleva fantastisk natur och se hur olika lokalbefolkningar lever, vad de odlar, och sysselsätter sig med. Vår guide Hâu är en väldigt snäll och rolig man som vi haft väldigt trevligt med och fått lära känna. Vi har träffat flera personer under denna resa som liksom oss ogillar regeringar. Det vi även har sett under resan är en fattig befolkning och där statsanställda får förmåner i form av gratis land, hus och bjudresor, medan en fattig vietnames får betala för det (etatism i ett nötskal!).

So what have we been doing these past five days? It started with a spontaneous meeting in the alley outside our Airbnb-accommodation in Nha Trang and the morning after Hâu strapped our luggage on his motorcycle, we jumped on motorcycle number two and began our adventure on the Vietnamese highlands.  We spent the first two days east of Nha Trang in the Dak Lak region before we headed north on the Ho Chi Minh-trail. The Ho Chi Minh-trail runs through the Annamite Range, and this trail (which is actually a system of roads) was the major communication roads to carry weapons and food south to the Viet Cong troops while they were fighting the American forces. We reached the highest point on day four when we reached 1800 metres above sea level and during the climb we got to experience a magical nature. It was like stepping into “The Lost World” and the only thing that was missing was to hear the sounds of prehistoric animals. We were also really lucky with the weather on day four. We had little rain during the day, but we stopped at a small café and waited for the rain to pass, but in the afternoon lightning started appear on the horizon and it came closer and closer. 500 metres before we reached the hotel, a lightning struck down about 50 metres from us with a deafening roar. We only managed to arrive at the hotel before it started to rain and a minute later the wind started to accelerate and we were caught in a typhoon. The day after we went down from the mountains and continued to our final destination, Hoi An. It has been a very good five-day motorcycle ride where we have experienced fantastic scenery and got an opportunity to see how different local populations live, what they grow and occupy themselves with. Our guide Hâu is a very kind and funny man and we had a very nice time with him and got to know him. We have also met several people during this trip that like us dislike governments. We have also seen how the poor population is paying for state employees that receive benefits in the form of free land, houses and invite trips (Statism in a nutshell!).

IMG_7427 IMG_7438 IMG_7443 IMG_7444 IMG_7468 IMG_7495 IMG_7497 IMG_7502 IMG_7517 IMG_7523 IMG_7553 IMG_7559 IMG_7575 IMG_7594 IMG_7642 IMG_7645 DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO

Mc-äventyr i de Annamitiska bergen / Road trip in the Annamite mountains:

Badar i en nationalpark på de vietnamesiska höglandet / Swimming in a National Park on the Vietnamese high lands:

 

Dykning i Nha trang

Okej, vi vet att det varit tyst ett litet tag här! Genom tillfälliga möten så har vi spontat begett oss ut på det vietnamesiska höglandet med motorcykel och får uppleva Vietnam utan en massa turister. Mer om dessa dagar kommer senare, men här kommer en kort uppdatering från dykningen vi gjorde i tisdags. Vi hade lite otur med ett filter till kameran, så tyvärr blir det ingen dykfilm i dagens inlägg. Vi gjorde iallafall tre dyk med Rainbow Divers i Nha Trang och det var väldigt härligt att dyka igen efter ett års uppehåll. Vi var lite ringrostiga i början, men efter de första tio minutrarna så hade vi allt under kontroll. Vid första dyket nådde vi ned till 24 meter som djupast och där var det mest sandbotten med ganska stora fiskar som bodde i hålor i sanden med rom i munnen, krabbor och klownfiskar vid anemoner och någon färgglad snigel. De andra två dyken  var på 17 och 12 meter som djupast och där var det mycket mer koraller, sjöstjärnor, fiskar i olika färger och vi fick även se en sjöhäst!

Vi träffade också ett väldigt trevligt par från Storbritannien på båten som rekommenderade fina ställen att besöka i Laos. De hade varit ute och rest sedan oktober och de har en väldigt fin blogg där de dokumenterar deras upplevelser (länk här!). Mötet var väldigt kort, men de var väldigt trevliga människor som var ute på samma sorts äventyr som oss. Hoppas vi ses vid något dykställe i sydamerika!

Nu forstätter mc-äventyret och vi uppdaterar när vi kommit fram i Hoi An.

Okay, we know that it has been a while since we updated our blog! By random meeting we got the opportunity to head out on the Vietnamese highlands by motorcycle and get to experience Vietnam without a lot of tourists. More update on these days will come later, but here’s a quick update from the diving we did last Tuesday. We had some bad luck with a filter to the camera, so unfortunately there will be no dive movie in today’s post. We made three dives with Rainbow Divers in Nha Trang and it was very nice to dive again after a year’s pause. We were a bit rusty at first, but we had everything under control after the first ten minutes. At the first dive site we descent down to 24 metres where it was mostly sandy bottom with large fishes that lived in burrows in the sand with rum in the mouth, crabs and clown fishes at anemones and some colorful snails. The other two dives were at 17 and 12 meters at its deepest, where it was much more coral, starfish, fishes in different colors and we even got to see a seahorse!

We also met a very nice couple from UK on the boat who recommended great places to visit in Laos. They had been traveling since October and they have a very nice blog where they document their experiences  (link here!). The meeting was very short, but they were very nice people who were out on the same sort of adventure as us. Hope to see you at some dive sites in South America!

The motorcycle adventure will continue for two more days and we will update again when we arrive in Hoi An.

IMG_7423

Vi, Christian och Jo!

IMG_7392 IMG_7398 IMG_7410 IMG_7419 IMG_7422

Nha Trang

Igår tog vi tåget från Ho Chi Minh och 8 timmar senare anlände vi till Nha Trang för lite sol, bad och dykning.  Första intryck av Nha Trang är att det är kanarieöarna för ryssar (det går direktflyg hit från Moskva). Nha Trang har ungefär 500 000 invånare och Nha Trang-viken ska vara en av världens mest vackra vikar (enligt wikipedia). Vi har gjort en kortfilm så får ni bedöma själva! Vi bor hos en vietnamesisk familj utanför turistdistrikten och det är jättemysigt här. Gatumaten i vårt område kostar ca 8 kr, medan turistdistrikten bjuder på ryska menyer, flådiga hotell och mat för ca 40-50 kr och uppåt.   IMG_7370

Imorgon har vi bokat in oss på dyk och det ska bli superkul!

Bra att veta är:

*Från och med 1 januari 2015 så måste man visa upp pass (eller passkopia) för att köpa tågbiljetter i Vietnam

* Man kan ladda mobilen på tågen

*Alexandre Yersin verkade och dog I Nha Trang (mannen som upptäckte orsaken till digerdöden, Yersinia pestis)

Något som måste vi måste uppmärksamma är att vi sett en del vuxna (här och i Kambodja) använda våld mot sina barn i uppfostringssyfte och det är väldigt obehagligt att se. Det jobbigaste var att se en liten kille bli slagen med en liten, avlång pinne enbart för att han grät i syfte att få honom att sluta gråta (hjälpte inte kan jag meddela). Vi har dock bott hos väldigt fina människor som inte använder sådana här metoder!

IMG_7371

Kväll i Nha Trang. Night in Nha Trang.

Yesterday we took the train from Ho Chi Minh and we arrived in Nha Trang 8 hours later for a bit of sun, swimming and diving. First impression of Nha Trang is that it is the canary islands for Russians (there are direct flights here from Moscow). Nha Trang has about 500 000 inhabitants and the bay is suggested to be one of the world’s most beautiful bays (according to wikipedia). We have recorded a short film so you can assess yourself! We live with a Vietnamese family outside the tourist districts, and it’s really nice here. Street food in our area cost about SEK 8, while the tourist districts offer Russian menus, posh hotels and food for approximately SEK 40-50 and up.

Tomorrow is going to be all about diving for us and it’ll be awesome!

Good to know is:IMG_7381

* As of January 1, 2015, you have to present a passport (or passport copy) to buy train tickets in Vietnam

* You can charge the cell phone on trains

* Alexandre Yersin worked and died in Nha Trang (the man who discovered the cause of the bubonic plague, Yersinia pestis)

Something we need to address is that we have seen some adults (both here and in Cambodia) use violence against their children to “educate” them and it is very upsetting to see. The toughest thing was to see a little boy being beaten with a small oblong stick only because he was crying in order to get him to stop crying (obviously it did not help). However, we have lived with wonderful people who do not use these kinds of methods!

IMG_7380

Cu Chi-tunnlarna

I torsdags åkte vi ut till Cu Chi-tunnlarna som är ett stort nätverk av underjordiska tunnlar i Cu Chi-distriktet i utkanten av Ho Chi Minh. Namnet Co Chi kommer av namnet på de giftiga träd som växer i området. Tunnlarna användes av kommunistiska gerillan och var gömställen för att undkomma strider, gömma vapen och människor, samt bedriva sjukvård och föra krig. Det var en väldigt intressant och interaktiv utflykt. Väldigt imponerande hur människorna kunde klara sig med så små medel mot en överlägsen militär övermakt. Vi fick krypa i de underjordiska tunnlarma (turistanpassade men ändå väldigt trånga!) och se replikor av de olika sorters fällor som de riggade i skogen och i tunnlarna med mestadels tillspetsade bambupinnar indränkta i gift från Cu Chi trädet, kungskobra och skorpion. De tog även till vara odetonerade bomber för att göra olika former av improviserade vapen och minor. Vietkongsoldaternas kännetecken var en rutig skarf och skor gjorda från bildäck. Vi filmade mest så här är en länk till en annan blogg som har desto mer bilder från området (och har samma guide som oss!).

Här är två videos till er som är intresserade av hur tunnlarna ser ut (lång video!) och hur fällorna är designade.

This thursday we went out to the Cu Chi Tunnels. A large network of underground tunnels of Cu Chi district in the outskirts of Ho Chi Minh. The name Co Chi comes from the name of the poisonous tree that grows in the area. The tunnels were used by Communist guerrillas to escape the fighting, hiding weapons and people, conduct medical operations and wage war. It was a very interesting and interactive excursion. Very impressive how people could get by with small means against a superior military force. We crawled in the underground tunnels (tourist adapted but still very tight!) and got to see replicas of the different kinds of traps that they rigged in the woods and in the tunnels with mostly sharpened bamboo sticks soaked in poison of Cu Chi tree, king cobras and scorpions. They also took advantage of undetonated bombs to make various forms of improvised weapons and landmines. The guerilla soldiers wore characteristic a checkered scarf and shoes made from car tires.We filmed most of the time, so here is a link to another blog that has more pictures from the area (and has the same guide as us!).

Here are two videos for you who are interested in how the tunnels looks (long video!) And how traps are designed.

Första dagarna i Vietnam

Vi bor på Ms Yangs homestay i distrikt 3 (i närheten av War Remnants Museum) och det är två systrar som driver ett litet homestay ihop (de bor här själva och har 2 rum som de hyr ut)! Vi har en jättemysig balkong och det är ett stort rum som vi har för oss själva.  De hjälper till med allt möjligt och man känner sig väldigt välkommen och omhändertagen!IMG_7337

Vi har varit på den lokala marknaden “Benh Thanh market” och man får räkna med att pruta 2-8 gånger av första budet och detta gäller nästan överallt i Vietnam. Sydvietnam är mer kapitalistiskt än nordvietnam, som är mer kommunisktiskt, men det betyder inte att det finns en fri marknad här. Många “företag” här i sydvietnam är fortfarande statligt ägda. I och med kommunismen så finns det mer korruption och “ scams” här och det får man var uppmärksam på (tex. riggade taxameter i taxin etc.!).

Vi kan också meddela att det är rätt lätt att komma runt blockeringarna av sociala medier i Vietnam. Gå in på det wifi-nätverk som du är uppkopplad mot och ändra DNS-inställningarna till googles namnservrar (för smartphone så ska IP-inställningen vara på statiskt). DNS 1 är 8.8.8.8 och DNS 2 är  8.8.4.4.

IMG_7336

Vägarna här är mycket bättre än Kambodja och mer skatt har gått till att smycka vägar och parker med blommor. Vietnameser är fattiga så de flesta tar sig runt med moped. Bil har man endast om man är rik, det vill säga håller sig väl med kommunistpartiet.

Vår plan är att åka uppåt i landet och det ska bli intressant att jämföra det mer “kapitalistiska” sydvietnam med det mer kommunistiska nordvietnam.

We live at Ms. Yang’s homestay in District 3 (near War Remnants Museum) and there are two sisters who is running this small homestay together (they live here themselves and have two rooms they rent out)! We have a very cozy balcony and there is a large room that we have for ourselves. They are so helpfull with everything and you feel very welcome and taken care of!

IMG_7295

Ben Thanh market

We have been in the local market “Benh Thanh market” and you should be expected to haggle 2-8 times of first offer and this applies to almost anywhere in Vietnam. South Vietnam is more “capitalistic” than North Vietnam, which is more communistic, but that does not mean it is a “free” market here. Many “business” here in South Vietnam are still state-owned. With communism, there is more corruption and “scams” here to  watch out for (eg. rigged meter in the taxi etc!).

IMG_7301

Tao Dan Park

We can also tell you that it’s pretty easy to get around the blockage of social medias in Vietnam. Go to the wifi network you are connected to and change the DNS settings to the Google name servers (for smartphones, the IP-setting should be on static). DNS 1, 8.8.8.8  and DNS 2, 8.8.4.4.

The roads here are much better than in Cambodia and more tax have gone to adorn roads and parks with flowers. Vietnamese people are poor so most people get around by scooter. Car is only owned by rich people and you can only be rich if you are a good friend to the Communist Party.

Our plan is to travel up north in the country and it will be interesting to compare the more “capitalist” South Vietnam with the more communist North Vietnam.

 

« Older posts

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑