A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Sverige (Page 2 of 3)

Vårt vattenhål och syn på avkriminalisering av droger / Our watering hole and view on decriminalization of drugs

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi stannade rätt länge vid Zicatelastranden och vi trivdes oerhört bra där så vi vill dela lite fler bilder med er innan vi berättar om det fantastiska Acapulco där vi nu befinner oss. Zicatela är ett surfarparadis och inte något för den som gillar att simma runt i lugna vatten. Vågorna kan bli 16 meter höga och flera internationella surftävlingar har tagit plats där. Trots den hårda mexikanska droglagstiftningen så är det en väldigt drogliberal plats. Det var nästan varje dag som någon kom upp till oss och erbjöd diverse droger och vi blev därför inspirerade att skriva om våra reflektioner om droger och droglagstiftning.

Vår erfarenhet är att ju hårdare lagstiftning mot droger ett land har som vi besökt på vår resa, desto synligare har den svarta marknaden varit. Det visar bara på att förbud, till och med dödstraff, inte stoppar drogförsäljningen, den gör marknaden bara svart och mycket farligare då eventuella dispyter inte hamnar i domstolar utan ute på gatan. Karteller är storspelarna på marknaden och de tolerar varken sena betalningar eller konkurrens och det resulterar i att människor dör, men dödsfall orsakas också för att drogerna ibland blandas ut med livsfarliga ämnen innan de säljs till kunden. Den ohederliga säljaren vet att ingen kommer gå till rättsväsendet för att anmäla ett bedrägeri involverande något som är olagligt. Den enda som sätts bakom galler är då personen som upprättar anmälan, särskild eftersom poliserna ofta är korrupta och en del av den svarta marknaden för droger. Förbud driver även på utvecklingen av nya och farligare droger, då säljarna alltid ligger ett steg före lagstiftningen och det händer bland annat i Sverige. Det är därför flera människor dör i Sverige just för att de brukar eller missbrukar dessa nya droger. De vill inte riskera att hamna i fängelse och bli stigmatiserade i samhället, så de köper droger som fortfarande är lagliga, men som potentiellt kan vara dödligt farliga. Förbud av droger tar inte bort drogerna utan leder bara till organiserad kriminalitet, självskadebeteende, utanförskap och våld. Förre FN-chefen Kofi Annan, före detta presidenter från Mexiko, Colombia och Brasilien, flera ledare i EU-länder, före detta utrikesministern i Norge, Thorvald Stoltenberg, superentrepenören Richard Branson och självklart anarkokapitalister (!) är del i en växande skara människor som vill avkriminalisera droger. Cannabis för medicinskt bruk är idag lagligt i 24 delstater i USA och helt avkriminaliserat i flera delstater och allt fler länder. Portugal har varit ett föregångsland i Europa och tydligt visat hur goda effekter avkriminalisering kan ge. Opinionen för att avkriminalisera åtminstone Cannabis verkar gå i rätt riktning i många länder, vilket vi tycker är väldigt bra.

Nedan får ni ett gäng bilder från vårt fantastiska vattenhål, Zicatelastranden, och en bild som visar läget för Cannabis i världen!

We stayed for quite a while at Zicatela beach and we liked it alot, so we want to share some more pictures with you before we write about the amazing Acapulco where we are now. Zicatela is a surfer’s paradise and not something for those who like to swim around in calm waters. The waves can be 16 meters high and several international surf competitions have taken place there. Zicatela beach is a very drug liberal place despite the tough Mexican drug legislation. It was almost every day that someone came up to as and offered various drugs, so this inspired us to share our reflections about drugs and drug laws.

Our experience is that the tougher the laws against drugs are in a country that we have visited on our trip, the more visible the black drug market has been. It just shows that criminalization, even the threat of death penalty, do not stop drug sales. The market just moves under ground and becomes much more dangerous. Any dispute that arises can’t be settled in the courts, so instead the disputes are settled by violence on the streets. Cartels are the big players on the market and they don’t tolerate late payments or competition, which results in people getting killed, but deaths are also caused by lack of quality assurance information about the drugs and sometimes dangerous substances are being used to dilute the drugs before they are sold to the customer. The dishonest seller knows that no one will go to the courts to report a fraud involving something that is illegal. The only one being put behind bars will be the person reporting the fraud, especially because the cops often are corrupt and involved in the black market drug trade. criminalization also drives the development of new and more dangerous drugs, since the sellers are always one step ahead of the law and this happens for example in Sweden. That is why several people in Sweden die, because they exploit or misuse these new untested drugs. They do not want to risk going to jail and being stigmatized in society, so they buy drugs that are still legal, but could be deadly dangerous. The prohibition of drugs does not remove the drugs, but only leads to organized crime, self-harm, exclusion from society and violence. Former UN chief Kofi Annan, former presidents of Mexico, Colombia and Brazil, several leaders in EU countries, former Foreign Minister of Norway, Thorvald Stoltenberg, super entrepreneur Richard Branson and of course anarcho-capitalists (!) are part of a growing number of people who want to decriminalize drugs. Cannabis for medical use is currently legal in 24 US states and in some states and countries the use of Cannabis is entirely decriminalized. Portugal, in Europe, is an excellent example of how positive decriminalization of drugs can be. The opinion to decriminalize marijuana at least seem to be going in the right direction in many countries, which we think is very good.

Now you get a bunch of pictures from our amazing watering hole, Zicatela beach, and an image showing the position of Cannabis in the world!

Världens godaste hamburgare finns på vårt favoritcafé! The world's tastiest burgers are our favorite cafe!

Världens godaste hamburgare på vårt favoritcafé! The world’s tastiest burgers on our favorite cafe!

Och de har även så goda fisktacos! And they also serve excellent fish tacos!

Och de har även väldigt goda fisktacos! And they also serve excellent fish tacos!

Vi älskar solnedgångarna här! We love the sunsets here!

Vi älskar solnedgångarna här! We love the sunsets here!

Vi tog en rundtur och hittade lite roliga ställen i Zicatela beach! We walked around and found interesting places around Zicatela beach!

Vi tog en rundtur och hittade lite roliga ställen vid Zicatelastranden! We walked around and found interesting places around Zicatela beach!

20160125_133348.jpg20160131_131348.jpg

Ulrika matchar blommorna! Ulrika matches the flowers!

Ulrika matchar blommorna! Ulrika matches the flowers!

img_20160131_183808.jpgimg_20160131_183349.jpg

Zicatelastranden är cirka 2 km lång och det är inte så mycket turister här! Zicatela beach is about 2 km long and it is not so much tourists here!

Zicatelastranden är cirka 2 km lång och det är inte så mycket turister här denna tiden på året! Zicatela beach is about 2 km long and it is not so much tourists here now!

20160131_181034.jpg

Det blev reggaefestival på stranden en helg och vi fick lyssna till reggae på spanska! A reggae festival on the beach were playing music during a weekend and we got to listen to reggae in Spanish!

Det blev reggaefestival på stranden en helg och vi fick lyssna till reggae på spanska! A reggae festival on the beach were playing music during a weekend and we got to listen to reggae in Spanish!

 

Ny adress och frihetliga tongångar! / New address and libertarian progresses!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Välkommen till vår nya blogg! På ytan har inte mycket ändrats, så det stora jobbet för Ulrika har varit det som inte riktigt syns. Det är tur att Ulrika inte visste vilket jobb det är att flytta en blogg, annars hade hon kanske inte satt igång det här projektet. Många lärotimmar med mycket frustration har det blivit, men nu känns det enklare att leka webbdesigner och kodknackare. Erfarenheten har gjort att Ulrika lovar att ge uppmuntrande ord till människor som faktiskt jobbar med att flytta och designa bloggar hädanefter, ni gör ett bra jobb!

Det har ju hänt en hel del sedan vi skrev sist som vi vill delge er. Först är det att vi äntligen fått kontakt med anarkokapitalister här i Mexiko och det visade sig att vår nya vän Pete bor i San Cristobal del las Casas, så vi möttes upp för middag och vin en av de sista kvällarna för oss i San Cristobal. Det var så roligt att träffa en likasinnad människa och ha vettiga diskussioner om allt från små vardagliga erfarenheter till globala händelser. Vi jämförde Sverige och Nya Zeeland och en hel del nickande instämmanden blev det. Det ska bli roligt att träffas i Acapulco om en månad!
Sedan har vår kära nyhetssajt vuxit ett steg och erbjuder nu premiumtjänster för ca 45 kr månaden så att man kan stötta bubb.la-projektet helt i en frihetlig anda baserat på frivillighet, tillskillnad mot socialistmedia som SVT och SR. Bubb.la är vår främsta källa till nyheter om vad som händer i Sverige och världen, och det är också via bubb.la som vi fått upp ögonen för andra frihetliga bloggar och tidningar. Vi har självklart blivit premiummedlemmar och vill du vara med och stötta projektet och få frihetliga och intressanta nyheter i ditt flöde eller som podcast, så kan du följa dessa länkar: facebook, hemsida, poddradio och premiumtjänsten.
Grundarna till bubb.la har även flyttat till varmare breddgrader och Sofia, som är en av grundarna, har även en egen blogg som vi vill tipsa om! Vi länkar även till bloggen här till höger, Sofia Arkestål – Politisk flykting!
Vi har också flyttat på oss och bytt ut varma tröjor och luvor till strand och bikini, men mer om det i nästa inlägg!

Welcome to our new blog! Not much has changed on the surface of our blog, so most of the work for Ulrika has been on what is not really visible. It is fortunate that Ulrika did not know how much work it is to move a blog, otherwise she might not started this project in the first place. Many hours of learning, with a lot of frustration, but now it feels easier to play web designer and code writer. The experience has made Ulrika make a promise to give words of encouragement to people who actually work with moving and designing blogs, you are doing a great job!

A lot has happened since we last wrote a blog post that we want to share with you. Firstly, we have finally made contact with anarcho-capitalists here in Mexico and it turned out that our new friend Pete lives in San Cristobal del las Casas, so we met up for dinner and wine one of the last evenings for us in San Cristobal. It was so nice to meet a like-minded person and have sensible discussions about everything from small everyday experiences to global events. We compared Sweden and New Zealand and a lot of nodding in agreement happened when we did. It will be fun to meet again in Acapulco in a month!
Secondly, our dear news site has grown a step and now offer premium services for 5 Euro a month, so now you can support the bubb.la project entirely in a libertarian spirit based on voluntarism, unlike the socialist state media that is called SVT and SR. Bubb.la is our primary source of news about what is happening in Sweden and the world, and it is also through bubb.la that we have found other libertarian blogs and news sites. Would you like to support the project and get interesting, libertarian news in your feed or as a podcast, just follow these links: facebook, home page, podcast and premium service.
The founders of bubb.la has also moved to warmer climates and Sofia, one of the founders, also has her own blog that you should check out (it’s in swedish)! We also link to the blog to the right, Sofia Arkestål – Political refugee!
Thirdly, we have also changed our location, and exchanged warm sweaters and caps with beach and bikini, but more on that in the next post!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på "The Anarchast". Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of "The Anarchast".

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på “The Anarchast“. Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of “The Anarchast“.

bubbla

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

 

Linköping med vänner och Bitcoin-möte! / Linköping with friends and Bitcoin meeting!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista veckan i Sverige för oss för denna gång och då står Linköping på agendan. Här krävdes det ett ordentligt schema för att få ihop allt och kunna träffa så många som möjligt denna gång. Vi var på ett bitcoin-möte med våra gamla vänner Kalle och Magnus, samt några nya ansikten som vi inte träffat förut. Kalle har sedan vi lämnade Sverige, startat ett konsultföretag inom blockkedjeteknik och har tillsammans med Rusty Russel utvecklat ett förslag för att använda en teknik som kallas Invertible Bloom Lookup Table (IBLT) för att minska storleken på transaktionsblocken genom att inte behöva skicka samma transaktion flera gånger genom nätverket som verifierar transaktionerna. I helgen var Kalle och Rusty inbjudna som talare på “Scaling Bitcoin”-konferesen i Hong Kong för att tala om deras förslag baserat på IBLT. Det är så häftigt och vi hoppas att ni besökte hans föreläsning om ni var där!

Vi har jobbat en hel del, så de två första dagarna i Linköping ägnades åt våra datorer, men sedan kunde vi börja träffa vänner och hänga med dem! Vi har ätit mycket middagar och pratat om livet och allt annat, men också hunnit vara med och lyssnat på vår vän Karins kör Chorus Lin, som gjorde en adventskonsert i S:t Larskyrkan i Linköping. Vi har även varit förbi på våra gamla jobb och hälsat på Cellbiologen plan 11 och Medicinsk Mikrobiologi plan 12 innan vi lämnade Linköping. Vi vill säga tack till alla våra vänner som vi lyckades träffa, det var oerhört roligt att få vara nära er ett tag! Tack Linda för att vi fått bo hos dig denna vecka och utnyttjat ditt wifi! Vi hoppas att vi kan träffa alla igen någonstans i världen!

Härnäst blir det en ny kontinent att utforska för oss, men först blir det att fira jul i Mexiko!

It is the last week in Sweden for this time and Linköping is on our agenda. We needed to create a proper schedule to get everything together and be able to meet as many as possible this time. We were on a bitcoin meeting with our old friends Kalle and Magnus, as well as some new faces that we haven’t met before. Kalle has been very productive since we left Sweden and he has started a consulting firm in blockchain technology, and together with Rusty Russell, developed a proposal to use a technique called “Invertible Bloom Lookup Table” (IBLT) to reduce the size of the transaction blocks by not having to send the same transaction several times through the network that authenticates the transactions. This weekend Kalle and Rusty were invited speakers at the “Scaling Bitcoin”- conference in Hong Kong  to discuss their proposals based on IBLT. This is so awesome and we hope that you visited his lecture if you were there!

We have worked a lot, so the first two days in Linköping was devoted to our computers, but then we could begin to meet up with friends and hang out with them! We have eaten a lot of dinners while talking about life and everything else, but also had time to listening to our friend Karin’s choir Chorus Lin, that performed an Advent concert in the S:t Lars Church in Linköping. We have also been past our old jobs and said hello to Cell Biology floor 11 and Medical Microbiology floor 12. We want to say a big thanks to all our friends that we managed to meet, it was incredibly exciting to see you for a moment! Thank you Linda for giving us a place to stay this week and for borrowing your wifi! I hope we can meet you all somewhere in the world!

Next, our journey continues and there will be a new continent to explore, but first celebrate Christmas in Mexico!

Bitcoinmöte i Linköping! Bitoin meetup in Linköping!

Bitcoinmöte i Linköping! Bitcoin meetup in Linköping!

Stora torget i Linköping! The big square in Linköping!

Stora torget i Linköping! The big square in Linköping!

Björn tog fram Whiskey och gitarren och spelade för oss! Bjorn took out the whiskey and guitar and played for us!

Björn tog fram Whiskey och gitarren och spelade för oss! Björn took out the whiskey and guitar and played for us!

Årets vinterljus i Linköping! This year's winter light in Linköping!

Årets vinterljus i Linköping! This year’s winter light in Linköping!

Lunchdejt med Johanna L i Belvederen! Lunch date with Johanna L in Belvederen!

Lunchdejt med Johanna L i Belvederen! Lunch date with Johanna L in Belvederen!

Kristallkronor i Trädgårdsföreningen i Linköping! Chandeliers in the Garden Society in Linköping!

Kristallkronor i Trädgårdsföreningen i Linköping! Chandeliers in the Garden Society in Linköping!

Lunchdejt med Ullis på Hälsofreak! Lunch date with Ullis on Health Freak!

Lunchdejt med Ullis på Hälsofreak! Lunch date with Ullis on Health Freak!

Ullis och Ulrika gick vidare och tog en kaffe på Espresso House där Ulrika provade Ullis Hoodie! Ullis and Ulrika went ahead and took a coffee at Espresso House where Ulrika tried Ullis Hoodie!

Ullis och Ulrika gick vidare och tog en kaffe på Espresso House där Ulrika provade Ullis Hoodie! Ullis and Ulrika went ahead and took a coffee at Espresso House where Ulrika tried Ullis Hoodie!

Hänga en stund på Storan med Ullis och Linda S! Hang out for a while at Storan with Ullis and Linda S!

Hänga en stund på Storan med Ullis och Linda S! Hang out for a while at Storan with Ullis and Linda S!

Det blev middag med Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L och Johan en kväll! We ate dinner with Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L and Johan one evening!

Det blev middag med Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L och Johan en kväll! We ate dinner with Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L and Johan one evening!

Linköping kvällstid! Linköping by night!

Linköping kvällstid! Linköping by night!

Middag och dans hemma hos Karin! Dinner and dancing at the home of Karin!

Middag och dans hemma hos Karin! Dinner and dancing at the home of Karin!

Chorus Lin!

Chorus Lin!

Karin koncentrerar sig på dirigentens rörelser! Karin concentrate on the conductor's movements!

Karin koncentrerar sig på dirigentens rörelser! Karin concentrate on the conductor’s movements!

Årets juldekoration hittade vi utanför flamman! We found this year's Christmas decoration outside flamman!

Årets juldekoration hittade vi utanför flamman! We found this year’s Christmas decoration outside flamman!

En kväll var vi hemma hos Olof och Emylie och pratade tills ögonen föll igen! We were at Olof and Emily's place one evening and talked until we couldn't keep our eyes open!

En kväll var vi hemma hos Olof och Emylie och pratade tills ögonen föll igen! We were at Olof and Emily’s place one evening and talked until we couldn’t keep our eyes open!

Överblick över de nybyggda delarna vid vårt gamla jobb, Hälsouniversitetet i Linköping! Overview of the newly built parts at our old job, Faculty of Health Sciences, Linköping University!

Överblick över de nybyggda delarna vid vårt gamla jobb, Hälsouniversitetet i Linköping! Overview of the newly built parts at our old job, Faculty of Health Sciences, Linköping University!

Ulrikas gamla handledare Fredrik tillsammans med Luca och Jakob! Ulrika's old supervisor Fredrik together with Luca and Jakob!

Ulrikas gamla handledare Fredrik tillsammans med Luca och Jakob! Ulrika’s old supervisor Fredrik together with Luca and Jakob!

Hänga med Sara, Anna och Sofie igen i lunchrummet på plan 11! Hang out with Sara, Anna and Sofie back in the lunch room on level 11!

Hänga med Sara, Anna och Sofie igen i lunchrummet på plan 11! Hang out with Sara, Anna and Sofie back in the lunch room on level 11!

VI hittade Ulrika på väggen på cellbiologen plan 11! We found Ulrika on the wall on Cell Biology floor 11!

VI hittade Ulrika på väggen på cellbiologen plan 11! We found Ulrika on the wall on Cell Biology floor 11!

I Linköping cyklar man! You bicycle in Linköping!

I Linköping cyklar man! You bicycle in Linköping!

Sista kvällen hängde vi med Anna, Martin och Linda med pizza, prat och mys! Last evening, we hung out with Anna, Martin and Linda with pizza, talk and snuggle!

Sista kvällen hängde vi med Anna, Martin och Linda med pizza, prat och mys! Last evening, we hung out with Anna, Martin and Linda with pizza, talk and snuggle!

Anna och Martin bjöd på årets glögg: Earl Grey, Blossa. Anna and Martin offered us this year's mulled wine: Earl Grey, Blossa.

Anna och Martin bjöd på årets glögg: Earl Grey, Blossa. Anna and Martin offered us this year’s mulled wine: Earl Grey, Blossa.

Alfons ville inte vara med på bild! Alfons didn't want to be in the picture!

Alfons ville inte vara med på bild! Alfons didn’t want to be in the picture!

Sista lunchen i Linköping och fick prata med Henke en stund! Ser fram emot en öl och bastu nästa år :) Last lunch in Linköping and we were eating and talking with Henke for a while! Looking forward to a beer and a sauna next year :)

Sista lunchen i Linköping och fick prata med Henke en stund! Ser fram emot en öl och bastu nästa år 🙂 Last lunch in Linköping! We were eating and talking with Henke for a while! Looking forward to a beer and sauna next year 🙂

Intensiva dagar i huvudstaden! Intense days in the capital!

(Please scroll down to the orange text for the English version!)

Vi tog tåget ned mot vår huvudstad, Stockholm, för några intensiva dagar där. Vi började med att spendera kvällen hos Gustaf och Karin och prata om allt från artificell intelligens till resa i centralamerika. Vi hann med en hel del i Stockholm under den korta tiden vi var där. Vi träffade en kollega på KTH och hade möte med henne och vi fick uppleva gangsterkvarteren på sveavägen med knivhot vid bordet bredvid oss. Vi kunde vara med på en ank-träff i huvudstaden med många intressanta människor. Vi bodde hos våra älskade vänner Anna och Gabbe och fick umgås med deras barn I och J och vi fick även vara med på I:s 4-årskalas med prinsess- och spindelmannentema! Det har jobbats en del också, så det blev en kort, men intensiv tid i Stockholm innan vi fortsatte vidare söderut!

We took the train down to our capital, Stockholm, for a few intense days there. We started or stay by spending the evening with Gustaf and Karin and talk about everything from artificial intelligence to travel in Central America. We covered a lot in Stockholm during the short time we were there. We met a colleague at KTH and had a meeting with her and we got to experience the gangster quarters at Sveavägen where a knife threat took place at the table next to us. We could meet up with anarcho-capitalists for an ancap-meeting in the capital with a lot of interesting people to talk to. We lived with our dear friends Anna and Gabbe and got to hang out with their kids I and J, and we even got to attend I:s 4-year birthday party that had a princess and Spiderman theme! There has been time for work as well, so it was a short, but intense time in Stockholm before we continued further south!

Tog eftermiddagståget ned mot Stockholm och det var redan mörkt! Took the afternoon train down to Stockholm and it was already dark!

Tog eftermiddagståget ned mot Stockholm och det var redan mörkt! Took the afternoon train down to Stockholm and it was already dark!

Vi hann träffa mysiga Karin och Gustaf ! We got to meet cozy couple Karin and Gustav!

Vi hann träffa mysiga Karin och Gustaf ! We got to meet cozy Karin and Gustaf!

Möte på Kungliga tekniska högskolan! Meeting at the Royal Institute of Technology!

Möte på Kungliga tekniska högskolan (KTH)! Meeting at the Royal Institute of Technology (KTH)!

KTH!

KTH!

På promenad i Stockholm! Talking a walk in Stockholm!

På promenad i Stockholm! Taking a walk in Stockholm!

På väg mot Gamla stan för öl och diskussioner! On the way to the old town for beer and discussions!

På väg mot Gamla stan för öl och diskussioner! On our way to the old town for beer and discussions!

Dags för Ankträff! Time for ancap-meeting!

Dags för Ankträff! Time for ancap-meeting!

Vi kunde inte vara med så länge, men de var kul at träffa er som var där samtidigt som oss! We could not stay so long, but it was fun at seeing you who were there at the same time as us!

Vi kunde inte vara med så länge, men de var kul at träffa er som var där samtidigt som oss! We could not stay so long, but it was fun seeing you who were there at the same time as us!

IMG_2068

Vi fick lära oss betydelsen av vissa internskämt som vi inte fattat, exempelvis Ping Cristobal 🙂 We learned the meaning of some internal jokes that we haven’t understood before, such as Ping Cristobal 🙂

Vi hann även med att träffa en av grundarna till nyhetssajten bubb.la! Martin dök upp precis innan vi skulle gå, men det var kul att ses en liten stund. Vi hoppas att vi kanske kan träffa Martin och den andra grundaren av bubb.la, Sofia, nästa år! We also had time to meet one founder of the news site bubb.la! Martin showed up just before we were leaving, but it was nice to see you for a little while. We hope that we might be able to meet Martin and the other founder of bubb.la, Sofia, next year!

Vi hann även med att träffa en av grundarna till nyhetssajten bubb.la (fb-sidan här)! Martin dök upp precis innan vi skulle gå, men det var kul att ses en liten stund. Vi hoppas att vi kanske kan träffa Martin och den andra grundaren av bubb.la, Sofia, nästa år! We also had time to meet one of the founders of the news site bubb.la (fb-page here)! Martin showed up just just before we were leaving, but it was nice to see you for a little while. We hope that we will be able to meet Martin and the other founder of bubb.la, Sofia, next year!

Äntligen fick vi kramas med Anna, Gabbe, I och J! Finally, we were hugging with Anna, Gabbe, I and J!

Äntligen fick vi kramas med Anna, Gabbe, I och J! Finally, we were hugging with Anna, Gabbe, I and J!

Anna, Linda och Ulrika fixade årets julpyssel, som de blev supernöjda över! Anna driver en pysselsida där ni kan spana in kreationen närmare! Anna, Linda and Ulrika created this year's Christmas craft and they were super pleased! Anna runs a crafts webpage where you can check out the creation closer!

Anna, Linda och Ulrika fixade årets julpyssel, som de blev supernöjda över! Anna driver en pysselsida där ni kan spana in kreationen närmare! Anna, Linda and Ulrika created this year’s Christmas craft and they were super pleased! Anna runs a crafts webpage where you can check out the creation closer!

Vi tog en promenad i bromma och besökte beckomberga sjukhus som har varit ett av Europas största mentalsjukhus med 2000 patienter en gång i tiden! We took a walk in Bromma and visited Beckomberga hospital that once was one of Europe's largest mental hospital with 2,000 patients!

Vi tog en promenad i bromma och besökte Beckomberga sjukhus som har varit ett av Europas största mentalsjukhus med 2000 patienter en gång i tiden! We took a walk in Bromma and visited Beckomberga hospital that was once one of Europe’s largest mental hospitals with 2,000 patients!

Födelsedagskalas! Birthday party!

Födelsedagskalas! Birthday party!

I visar upp klänningen vi köpte åt I och J i Indien! I is showing the dress we bought for I and J in India!

I visar upp klänningen vi köpte åt I och J i Indien! I is showing the dress we bought for I and J in India!

Paketöppning! Opening of the birthday gifts!

Paketöppning och hennes syster J hjälper till! Opening of the birthday gifts and her sister J wants to help!

Sista morgonen i Stockholm och vi fick säga hejdå till tjejerna när de skulle till dagis! The last morning in Stockholm and we had to say goodbye to the girls when they were going to kindergarten!

Sista morgonen i Stockholm och vi fick säga hejdå till tjejerna när de skulle till dagis! The last morning in Stockholm and we had to say goodbye to the girls when they were going to kindergarten!

Fullt upp i Sverige! / Busy in Sweden!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det är väldigt intensiva veckor för oss i Sverige, så därför har det varit lite tyst från oss. Vi ska dock börja uppdatera igen så smått och vi tänkte berätta om vad som hände efter besöket i Dalarna. Efter en vecka med Pontus föräldrar och syster så begav vi oss mot Ulrikas föräldrar och första stoppet blev Ulrikas Pappa i Norrsundet. Där fick vi uppleva första snön för den här vintern, blandat med promenad på byn och spaning efter vargar som varit synliga i området och titta på ruinerna som är kvar av huset där pappa växte upp. Sedan kom vi hem till Ulrikas mamma där det vankades släkträff med mostrar, morbror och kusiner. Ulrikas syskon bor på olika ställen i landet (Göteborg och Uppsala) och de tog sig tid för att träffa oss och kom hem till mamma för att kramas och prata! Under släktmiddagen hade Ulrika satt ihop en presentation där vi visade vad vi hade gjort under 9 månader i Asien! Vi har myst med Ulrikas mamma och fästman Mats på kvällarna och vi har fått gosat med vår älskade pälsklädda Charlie!

Vi hade också fixat en anarkokapitalistträff i Gävle och det var oerhört kul att mötas upp och prata frihetliga ideér. Våra vänner dök upp på träffen och en av dem är  Johanna, som driver denna blogg, och även hon har varit med i ett avsnitt av frihetsfaxen, en svensk podcast som vi också varit gäster i!

It is very intense weeks for us in Sweden, so it has been a bit quiet from us here on our blog. However, we will start updating again soon. We thought to tell you about what happened after our visit in Dalarna. After spending a week with Pontus parents and sister, we went to Ulrika’s parents and the first stop was Ulrika’s father in Norrsundet. There we experienced the first snow of this winter and we walked around in the village looking out for wolves that have been visible in the area and visit the ruins that are left of the house where Ulrikas father grew up. Then we came home to Ulrika’s mother where a family reunion with aunts, uncle and cousins were on the agenda. Ulrika’s siblings live in different parts of the country (Gothenburg and Uppsala) and they took the time to meet us and came home to mom for hugs and talk! Ulrika had put together a presentation where we showed what we had done during 9 months in Asia that she presented during the family reunion! We have also spent time with Ulrika’s mother and fiance Mats in the evenings and we have cuddled with our beloved, furry Charlie!

We also arranged an anarcho-capitalist meeting in Gävle and it was very nice to meet up and discuss libertarian ideas. Our friends showed up at the meeting and one of them is Johanna, who runs this blog, and she has also been featured in an episode of the Freedom fax machine, a swedish podcast that we also have been guests in!

Middag hemma hos Ulla och Ulrikas pappa! Dinner at Ulla and Ulrika's father!

Middag hemma hos Ulla och Ulrikas pappa! Dinner at Ulla and Ulrika’s father!

Vakna upp i Norrsundet och se den första snön för den här vintern! Wake up in Norrsundet and see the first snow of this winter!

Vakna upp i Norrsundet och se den första snön för den här vintern! Wake up in Norrsundet and see the first snow of this winter!

Ulrikas pappa är klädd för en promenad på byn! Ulrika's dad is dressed for a walk in the village!

Ulrikas pappa är klädd för en promenad på byn! Ulrika’s dad is dressed for a walk in the village!

Norrsundets småbåtshamn. Nästan alla båtar är upplockade för vintern! Norrsundet's marina. Almost all boats are picked up on land for the winter!

Norrsundets småbåtshamn. Nästan alla båtar är upplockade för vintern! Norrsundet’s marina. Almost all boats are picked up on land for the winter!

Norrsundet!

Norrsundet!

Norrsundet!

Norrsundet!

Lunch i Gävle med Ulrikas pappa och syster. Det blev en kebabtallrik som Ulrika längtat efter! Lunch in Gävle with Ulrika's father and sister. Ulrika ordered a kebab that she has been longing for!

Lunch i Gävle med Ulrikas pappa och syster. Det blev en kebabtallrik som Ulrika längtat efter! Lunch in Gävle with Ulrika’s father and sister. Ulrika ordered a kebab that she has been longing for!

Så här ser ett alkoholmonopol med begränsade öppettider ut. This is what an alcohol monopoly with limited opening hours look like.

Så här ser ett alkoholmonopol med begränsade öppettider ut. This is what an alcohol monopoly with limited opening hours look like.

På torget i Gävle med biografen i bakgrunden! The square in Gävle with the cinema in the background!

På torget i Gävle med biografen i bakgrunden! The square in Gävle with the cinema in the background!

Ulrika och Rebecca hälsade på deras gamla gymnasieförening, Naturvetenskapliga Föreningen, men ingen var hemma! Ulrika and Rebecca tried to visit their old high school association, The Science Association, but no one was home!

Ulrika och Rebecca hälsade på deras gamla gymnasieförening, Naturvetenskapliga Föreningen, men ingen var hemma! Ulrika and Rebecca tried to visit their old high school association, The Natural Science Association, but no one was home!

Alderholmen som numera heter Gävle strand! Alderholmen that is now called Gävle beach!

Alderholmen som numera heter Gävle strand! Alderholmen that is now called Gävle beach!

Solnedgång över Gävle! Sunset over Gävle!

Solnedgång över Gävle! Sunset over Gävle!

Middag hos Ulrikas mamma med Mats, Rebecca och Oskar! Dinner at Ulrika's mother with Mats, Rebecca and Oskar!

Middag hos Ulrikas mamma med Mats, Rebecca och Oskar! Dinner at Ulrika’s mother with Mats, Rebecca and Oskar!

Ulrikas älskade syskon Niklas och Rebecca!

Ulrikas älskade syskon Niklas och Rebecca! Ulrikas beloved siblings Niklas and Rebecca!

Ulrikas mamma hade lagat mat och fixat en släktträff! Ulrika's mother had cooked food and arranged a family reunion!

Ulrikas mamma hade lagat mat och fixat en släktträff! Ulrika’s mother had cooked food and arranged a family reunion!

Släktträff! Tyvärr så glömde vi bort att ta bilder under kvällen! Family Reunion! Unfortunately, we forgot to take pictures during the evening!

Släktträff! Tyvärr så glömde vi bort att ta bilder under kvällen! Family Reunion! Unfortunately, we forgot to take pictures during the evening!

Mys med gos-Charlie! Cuddle with Charlie!

Mys med gos-Charlie! Cuddle with Charlie!

Anarkokapitalistträff med gänget! Roligt att träffas och prata med er! Anarco-capitalist meeting with the gang! Great to meet you and talk with you!

Anarkokapitalistträff i Gävle med gänget! Roligt att träffas och prata med er! Anarco-capitalist meeting in Gävle with the gang! Great to meet you and talk with you!

Kågis beställde en jätteöl :) Kågis ordered a giant beer :)

Kågis beställde en jätteöl 🙂 Kågis ordered a giant beer 🙂

Hem ljuva hem! / Home sweet home!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi flög från Indiens största flygplats och vi hade fått rådet att vara där minst tre timmar innan för att hinna genom alla säkerhetskontroller. Det var inga problem för oss då vårt flyg gjorde att vi fick gå upp klockan tre på morgonen och vi kunde undvika folkstormen. Efter en mellanlandning i istanbul, satte vi återigen våra fötter på svensk mark. Pontus pappa och hans fru mötte oss där och det kändes som om det var igår som de lämnade oss på Arlanda inför vårt äventyr. Nio månader senare var de här igen och tog med oss till Dalarna. Vårt första stopp för vårt Sverigebesök är Pontus familj och dessa dagar har spenderats både med Pontus pappa i Långshyttan och Pontus mamma och syster i Stjärnsund. Vi har ätit jättegod mat, lakrits och njutit av några glas rött vin. Vi ställde oss också på vågen och det visade sig att både Ulrika och Pontus förlorat lite vikt under dessa nio månader (1 respektive 4-5 kilo), men vi misstänker att det är muskler som förtvinnat på oss båda.

Vi vaknade upp i lördags morse med nyheterna om terrordåden i Frankrike och det känns väldigt sorgset. Det är lika sorgligt med Beirut, Yola och andra terrordåd som händer i resten av världen också, men närhetsprincipen och det faktum att blodiga terrordåd är ovanligare i Europa än i mellanöstern gör att man kan ta till sig detta mer än vad andra terrordåd gör.

We flew from India’s largest airport, and we had been advised to be there at least three hours in advance to get through all the security checks. It was no problem for us as our flight meant we had to get up at three in the morning and the airport was not so full of people at that time. After a change of flight in Istanbul, we again put our feet on Swedish soil. Pontus dad and his wife met us there and it felt like it was yesterday that they left us at the airport before our adventure. Nine months later they were here again and they brought us to Dalarna. Our first stop on our visit to Sweden is Pontus family and the first week have been spent with both Pontus father in Långshyttan and Pontus mother and sister in Stjärnsund. We have eaten delicious food, liquorice and enjoyed a few glasses of red wine. We stepped on a scale and it turned out that both Ulrika and Pontus lost some weight during these nine months (1 and 4-5 kg respectively), but we suspect that it is muscles that has vanished on both of us.

We woke up on Saturday morning with the news of the terrorist attacks in France and it is very sad. It is equally sad when thinking of Beirut, Yola and other terrorist acts happening in the rest of the world too, but the proximity principle and the fact that bloody terrorist attacks are less common in Europe than in the Middle East means that we can take in this more than other acts of terrorism.

Den internationella flygplatsen i Mumbai! The international airport of Mumbai!

Den internationella flygplatsen i Mumbai! The international airport of Mumbai!

Den internationella flygplatsen i Mumbai hade jättefin inredning också! The international airport in Mumbai had a really nice decor too!

Den internationella flygplatsen i Mumbai hade jättefin inredning också! The international airport in Mumbai had a really nice decor too!

Frukost! Gröt med lingonsylt och knäckebröd med leverpastej och smörgåsgurka! Breakfast! Porridge with lingonberry jam and hard bread with liver paste and pickled cucumber!

Frukost! Gröt med lingonsylt och knäckebröd med leverpastej och smörgåsgurka! Breakfast! Porridge with lingonberry jam and hard bread with liver paste and pickled cucumber!

Pontus pappas hus! Pontus father's house!

Pontus pappas hus! Pontus father’s house!

Matbord för fåglarna! Dining table for the birds!

Matbord för fåglarna! Dining table for the birds!

Banvallen i Långshyttan kantad av vinterklädda björkar! railway embankment in Långshyttan lined with winter-clad birches!

Banvallen i Långshyttan kantad av vinterklädda björkar! The railway embankment in Långshyttan lined with winter-clad birches!

Lången i Långshyttan! Lången in Långshyttan!

Lången i Långshyttan! Lake Lången in Långshyttan!

En strandbild en novemberdag i Sverige! A beach picture a November day in Sweden!

En strandbild en novemberdag i Sverige! A beach picture a November day in Sweden!

Solen kommer knappt över horisonten vid den här tiden på året. Det här är högsta punkten denna dag vid lunchtid. The sun barely comes over the horizon at this time of the year. This is the highest point on this day at noon.

Solen kommer knappt över horisonten vid den här tiden på året. Det här är högsta punkten denna dag vid lunchtid. The sun barely comes over the horizon at this time of the year. This is the highest point on this day at noon.

IMG_2013

Svensk husmanskost i form av pannbiff, potatis och lingonsylt är supergott! Swedish "husmanskost" in the form of salisbury steak, potatoes and lingonberry jam is super good!

Svensk husmanskost i form av pannbiff, potatis och lingonsylt är supergott! Swedish “husmanskost” in the form of salisbury steak, potatoes and lingonberry jam is super good!

Anita och Pontus pappa! Anita and Pontus father!

Anita och Pontus pappa! Anita and Pontus father!

Pontus Mammas mysiga lilla hus! Pontus Mom's cozy little house!

Pontus Mammas mysiga lilla hus! Pontus Mom’s cozy little house!

Stjärnsund en grå November dag. Stjärnsund a gray November day.

Stjärnsund en grå Novemberdag. Stjärnsund a gray November day.

Pontus mamma i sin nya sjal! Pontus mother in her new scarf!

Pontus mamma i sin nya sjal! Pontus mother in her new scarf!

Uppdukad middag i Stjärnsund med grillad kyckling. Pontus mamma tände utomhusgrillen för kanske sista gången i år! Dinner in Stjärnsund with grilled chicken. Pontus mother lit the outdoor grill perhaps for the last time this years!

Uppdukad middag i Stjärnsund med grillad kyckling. Pontus mamma tände utomhusgrillen för kanske sista gången i år! Dinner in Stjärnsund with grilled chicken. Pontus mother lit the outdoor grill perhaps for the last time this years!

Pontus syster Hanna kom förbi en liten sväng och hängde med oss. Pontus sister Hanna came by and hung out with us.

Pontus syster Hanna kom förbi en liten sväng och hängde med oss. Pontus sister Hanna came by and hung out with us.

 

Expats, hemskolning, minimera statligt tvång och kryptering

För att fira att detta blogginlägg blir vårt 50:e, så vi skulle vilja dela med oss av olika saker vi vill tipsa om, samt reflektioner över vår resa och planer för framtiden. Det första vi vill göra är att tipsa om bloggen “den andra resan” som vi även har lagt in som länk under intressanta bloggar här i högerspalten. Vi fick kontakt med Caroline (som driver bloggen) via facebookgruppen Bitcoin Sverige och bloggen handlar om en expat-familjs vardag med småbarn på resande fot och som i skrivande stund befinner sig på Bali (expat är en förkortning och betyder att personen/personerna ifråga frivilligt lämnat sitt hemland permanent eller på obestämd tid). Denna blogg är mycket intressant för oss då vi tänker i samma banor som dem och dessa tankar är en anledning till att vi gör vår resa! För inte alltför länge sedan bestämde vi att vi i framtiden skulle vilja skaffa barn och vi är båda eniga om att den svenska skolan, den obligatoriska skolplikten och det svenska politiska landskapet inte är ett bra alternativ för oss att uppfostra några barn i. Skolplikten betyder att barnet måste närvara i den statligt reglerade skolan under den enda statliga läraoplanen, men lägger ingen som helst vikt vid att barnet ska lära sig något (tillskillnad mot till exempel Finland som har läroplikt och sedan hur barnet lär sig är irrelevant). Vi är bland annat öppna för att kunna hemskola på heltid eller deltid och ta in hjälp utifrån när det behövs, men detta är olagligt i Sverige sedan 2010 och skickar du inte iväg barnen till indoktrineringsinstitutet (svenska skolan) så tar staten fram sina tvångsmedel och kan helt sonika ta barnen ifrån dig och din familj blir ett fall för socialen. Detta händer i Sverige idag och om man är intresserad att veta mer så kommer en länk till en föreläsning av Jonas Himmelstrand som emigrerat till Åland för att kunna hemskola sina barn (här är en länk till en föreläsning av Jonas som vi närvarade vid). Han är ordförande för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (ROHUS) som arbetar för att FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

Vi ogillar även det kraftiga statliga tvånget i Sverige och de höga skatterna som stjäls (ja, är det inte frivilligt så är det stulna pengar) och famlas bort i sann byråkratisk anda och på bästa sändningstid långt innan du som individ får se skymten av dem och de som drabbas värst är alltid de fattigaste i samhället eftersom de har minst ekonomiska resurser och inflytande för att påverka makthavarna! Det jobbiga med Sverige är att se hur mycket man får lov att trampa på de svagaste i samhället bara för att man kommer med goda (men orealistiska) intentioner, och där dessa personer (eller grupper) i maktpositioner i samhället glömmer bort att vi är alla unika individer. Tyvärr kan man inte komma undan statligt tvång (idag), men om man lever som en nomad så kan man iallafall minska det och det är det som vi hoppas kunna göra! Alternativet är att hitta en plats som känns friare och sedan prova att bo där eller växla boendet mellan vissa länder.

Så man kan säga att vi gör detta både får oss själva och för våra framtida barn, så därför är det extra roligt att läsa om andra människors resa som redan gjort detta! Vi tycker att det ska bli väldigt kul att åka till Bali för att träffa dem och andra expats! Tydligen finns det en ganska stor bitcoin/expat community i Ubud (Bali) som verkar väldigt intressant och det vore roligt att träffa människorna där!

En annan sak som vi vill tipsa om och som anknyter till föregående stycke är att intrången i våra privatliv är väldigt stora och ökande där olika företag och stater kartlägger både egna och andra länders invånare in i minsta detalj och avlyssnar alla kommunikationer. Det bästa sättet att skydda sig är att kryptera alla kommunikationer så att endast avsändare och mottagare kan se informationen. Både Ulrika och Pontus har börjat använda ett plugin till webbläsaren (mailvelope) som gör det väldigt enkelt att kryptera både mail och andra texter så att varken stater, google eller facebook ska kunna läsa vad vi skriver. Vi gillar att få krypterade meddelanden så här kan du hitta Ulrikas publika nyckel och här Pontus publika nyckel så ni kan kryptera meddelanden till oss med valfritt program som stödjer PGP (Pretty Good Privacy).

To celebrate that this will be our 50th blog post, we would like to share some recommendations to our readers and some reflections on our trip and plans for the future. The first thing we want to do is recommend the blog “the second trip” (in Swedish) we have also added this blog as a link under interesting blogs in the right panel of the blog. We got in touch with Caroline (who runs the blog) via the facebook group Bitcoin Sweden. The blog is about an expat family living and travelling with young children (an expat is a person who have voluntarily left their country for an indefinite period or permanently). Caroline’s blog is very interesting for us because our thoughts about our future is in line with Carolines and her family’s present journey and these thoughts is one reason that we do our trip! Not too long ago, we decided that in the future we would like to have children and one thing we both agree on is that the Swedish compulsory school system, and the political landscape is not an good option for us to race any children. The compulsory schooling means that the child must attend the state-controlled school under the one and only state curriculum, while no weight is put on the child actually learning something (as opposed to, for example, Finland that has an obligation that the children learn, but how they do it is irrelevant). We are open to homeschool full time or part time and take in outside help when needed, but this is illegal in Sweden since 2010 and if you do not send away the children to the indoctrination institute (the Swedish school) the state will use it’s coercive force and can simply take the children away from you and the family becomes a case for the social services. This is happening in Sweden today and if you are interested to know more, here is a link to a lecture by Jonas Himmelstrand (in swedish) who emigrated with his family to Åland to homeschool their children. Jonas is president of the National Organization for homeschooling in Sweden (ROHUS, in swedish) that works to implement the UN Declaration of Human Rights regarding the right of parents to choose education for their children and make this recogniced by the decision-makers and authorities in Sweden.

We also very much dislike the heavy state compulsion in Sweden and the high taxes that are stolen (yes, it is not optional, so taxation is theft) and which are recklessly spent in a true bureaucratic spirit long before you as an individual get a glimpse of them and those who suffer the worst are always the poorest in society because they have the least financial resources and leverage to influence those in power! The hard part about Sweden is to see how much you are allowed to tread on the weakest in society just because it comes with good (but unrealistic) intentions, and where these people (or groups) in positions of power in society forgets that we are all unique individuals. Unfortunately, one can not escape state coercion (today), but if you live like a nomad, you can at least reduce it and that is what we hope to do! The alternative is to find a place that feels freer and then try to stay there or switch homes between certain countries.

So you could say that we do this both for ourselves and our future children, so it is really interesting and extra fun for us to read about other people’s journeys who are already in the progress of doing this! Caroline and her family are currently in Bali and we look forward to going there to meet them and other expats! Apparently there is a fairly large bitcoin / expat community in Ubud (Bali) which seems very interesting and it would be fun to meet these people!

Another thing that we want to bring up in relation to the previous subjects is that the incursions into our private lives are very large and increasing, where different companies and states collect huge amounts of information on both their own and other countries citizens and intercept all communications. The best way to protect yourself is to encrypt all communications so that only the sender and the recipient can see the information. Both Ulrika and Pontus have begun using a plugin for the browser (mailvelope) which makes it very easy to encrypt both mail and other documents so that neither States, Google or Facebook will be able to read your communications. We like to get encrypted messages so you can find Ulrika’s public key here and Pontus public key here and you can encrypt messages to us with any application that supports the PGP (Pretty Good Privacy).

En kvinnlig förebild och maktmissbrukande fackföreningar

Här kommer ett tips på en oerhört bra bloggare och tillika vår nya slöseriombudsman sedan ett halvår tillbaka, Rebecca Uvell. Som slöseriombudsman uppmärksammar hon slöseriet av våra skattepengar! Hon är oerhört vass och kunnig och det bästa är att hon visar att det går att bedriva bra grävande journalistik. Hon har hamnat i Ulrikas mapp där hon samlar starka kvinnliga förebilder och den senaste tiden har Rebecca avslöjat maktmissbrukande och korrupta fackföreningar som attackerar småföretag! Det bästa är att läsa dessa inlägg i en kronologisk ordning som ni kan få om ni klickar på länkarna nedan! Dagens tips är att kolla in både slöseriombudsmannens blogg och hennes privata blogg! Ni hittar henne även på twitter!

 1.  Jobbegoister 
 2. Med ett schysst järnrör
 3. Välkommen till vår vardag 
 4. Det ringer från okända nummer 
 5. Maila med fienden
 6. Rond 2
 7. Rond 3- Hur man dribblar bort sig själv
 8. Upp till ytan

This blogpost will not be translated to english! All links are to blogposts written in swedish! You can use google translate if you are interested in how corrupt unions abuses power when they attack small companies in Sweden!

 

 

Ta sig runt i Vietnam och viktigt om inflation

Pontus och jag har hamnat i Da Nang idag som är Vietnams fjärde största stad. Lite information om hur man tar sig runt i Vietnam kommer här. Busstation heter “Ben Xe” och tågstation heter “Ga” i Vietnam, så har man google maps tillgängligt så är det bara att söka ex. “Ben Xe, Hoi an” och då ser man var busstationen ligger i Hoi An och även vilka linjer som stannar där. Då kan man åka runt billigare i Vietnam än om man köper biljetter med olika “travel agencies”. Bussarna mellan Hoi An och Da Nang är gula (med stor skylt där det står Hoi An-Da Nang, se bild nedan) och det är bara att vinka till dem att stanna när man vill åka med dem. Det ska kosta 18,000 VND (7 SEK)  mellan dessa två platser, men som turist får man betala 50,000 VND (20 SEK).

Nu vill vi byta ämne och prata inflation (eller var är den?)! Vi läser en del svensk media om riksbankens härjningar för att vi har för “låg” inflation och hur “viktigt” det är att få upp inflationen  till den magiska 2 procent nivån och det som rapporteras är tyvärr felaktigt. Svenska kronan är i en stor inflationskarusell idag (högre än 2%) i penningmängd räknat och det gör oss som har svenska kronor väldigt utsatta (detta gäller för alla människor med pengar i någon fiat-valuta, oavsett om det är i dollar, euro, yen eller baht). De 100 kr som du tjänar idag är värda mindre än 100 kr imorgon på grund av att riksbanken bokstavligen pumpar ut pengar skapade från ingenting. Det riksbanken mäter inflationen i är konsumentprisindex (kan ses som en varukorg med varor från olika marknader) och den är oerhört snedvriden. Exempelvis är de två största marknaderna där främst alla “nytryckta” riksbanks-pengar hamnar först inte ens med i denna varukorg. Dessa två marknader är aktiemarknaden och bostadsmarknaden och där har vi väldigt hög inflation istället, så att skrika att “inflationen är så låg” är felaktigt. Det som bland annat kan hända är när väl dessa nya pengar når de andra marknaderna, så kommer konsumentprisindex-”inflationen” (såsom riksbanken mäter inflation) stiga mycket snabbt och då är det inte roligt för människor som har stora lån eftersom centralbanken kommer att behöva höja styrräntan och priset på mat och dagliga konsumentprodukter kommer att stiga. Mycket mer om detta kan du höra Klas och Hans från Mises-institutet prata om i deras podcast nr 43 “Var är inflationen?” (på svenska!). Vi hoppas att människor som är intresserade av sin vardagsekonomi lyssnar på detta podcast-avsnitt!

Vi vill även tipsa om FreedomFest som går av stapeln 23:e maj i stockholm i år  som Klaus och Hans är inblandade i. Det är en oerhört intressant dag med väldigt trevliga människor och intressanta föreläsningar. Villl man lära sig mer om detta och t.ex. varför man inte ska använda SVT, kvällstidningar etc som sin främsta nyhetskälla så borde ni gå på detta! Vi har varit på detta seminarium tre år i rad och vi tycker att det är synd att vi missar det i år.

Pontus and I have traveled to Da Nang today, Vietnam’s fourth largest city. Here is some information about how to move around in Vietnam. Bus stations are named “Ben Xe” and train stations are called “Ga” in Vietnam. So if you have Google maps available, you can just search for e.g “Ben Xe, Hoi An,”. You will now see where the different bus stations are located in Ho An and also the routes that stop there. You can travel around cheaper in Vietnam with local buses and trains than if you buy tickets with various travel agencies. The buses between Hoi An and Da Nang are yellow (with a big sign that says Hoi An Da Nang, see picture below). Just wave your hand to make them stop and pick you up when you want to go with them. It costs 18,000 VND (7 SEK) between these two places for locals, but tourists pay 50,000 VND (20 SEK).

Now we want to change the subject and talk about inflation (or where is it?)! We read some Swedish media about the Swedish national bank’s ravages that Sweden has  “low” inflation and how “important” it is to get inflation up to the magical 2 percent level, and what is reported is unfortunately incorrect. Swedish krona is currently in a major inflationary carousel (higher than 2%) in money supply and it makes us who have Swedish kronor very exposed (this applies to all people with money in any fiat currency, whether it is in dollars, euros , Yen or Baht). The 100 SEK you earn today is worth less than 100 SEK tomorrow because the Swedish national bank is literally pumping out money created from nothing. The Swedish national bank measures inflation in the consumer price index (can be seen as a cart with products from different markets) and it is extremely distorted. For example, the two major markets where all the “newly printed” national bank-money goes to first are not even included in this consumer price index-cart. These two markets are the stock market and the housing market, and the inflation is high in these markets. So the scream about “inflation is so low” is incorrect. One of the things that can happen is once these new money reaches the other markets, the consumer price index-“inflation” (as how the Swedish national bank measures inflation) will rise very quickly and then it is not fun for people who have large loans, as the consumer price of food and every day household products will go up, and the central bank will need to raise interest rates. You can hear much more about this if you listen to Klaus and Hans from the Swedish Mises institute in their podcast #43 “Var är inflationen?” (in Swedish!). We hope that people who are interested in their everyday economy will listen to this podcast episode!

We would also  like to spread information about “FreedomFest”, which takes place on May 23 in Stockholm this year, and both Klaus and Hans are involved in arranging it. It is an extremely interesting day with very nice people and interesting lectures. If you like to learn more about this and, for example, why you should not use SVT, tabloids, etc. as your primary source of news, you should attend this seminar day! We have been at this seminar three years in a row and we think it’s a shame that we miss it this year.

IMG_7722

Bussen som går mellan Hoi An och Da Nang. The bus between Hoi An and Da Nang

 

Hejdå Sverige

Avresedagen är här och det är med pirriga magar som vi åker mot Arlanda! Lite snabbfakta innan vi lämnar landet:

 • vi lämnar Sverige 10.40 och landar 25 timmar senare i Phnom Penh, Kambodjas huvudstad
 • vi mellanlandar i London och Hongkong på vägen till Kambodja och vi har 3-4 timmar vid varje mellanlandning
 • längsta flygtid blir sträckan London-Hongkong som kommer ta 11.5 timmar
 • väderleksrapporten indikerar 33 grader sol som sakta ska sjunka till 21 grader under natten i Phnom Penh

  wpid-wp-1424765400047.jpeg

  Skymning i Långshyttan och en av de sista kvällarna i Sverige för oss på ett tag! Twilight in Långshyttan and one of the last evenings in Sweden for us for a while!

The day of departure has arrived and we are feeling excited as we drive towards Arlanda! Some facts before we leave the country:

 • we leave Sweden at 10:40 AM and will arrive 25 hours later in Phnom Penh, Cambodia’s capital
 • two stopovers are scheduled, London and Hong Kong, on our way to Cambodia and we have 3-4 hours at each stopover
 • longest flight time will be between London-Hong Kong that will take 11.5 hours
 • the weather report indicates 33 degrees that will slowly sink to 21 degrees during the night in Phnom Penh
« Older posts Newer posts »

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑