A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Sri Lanka

På semesterort under monsunperioden / In a tourist resort during the monsoon season

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Att besöka semesterorter under lågsäsong är verkligen underskattat. Inte mycket turister, lägre priser och regnet svalkar i hettan. Hikkaduwa är perfekt att besöka nu (högsäsongen startar i november). Det är runt 30-35 grader om dagarna med korta intensiva regnskurar som försvinner rätt så snabbt.  I Hikkaduwa finns det skyltat både på ryska och tyska (och även danska) så man förstår vilka nationaliteter som söker sig hit! Förutom en tur till tsunami-museet som finns här (som vi beskrev i vårt förra inlägg) så var även planen att snorkla i det fina vattnet här och åka till Galle för att titta på europeisk imperialism. Tyvärr var sikten i vattnet för dåligt för snorkling så det fick vi stryka, men fortet i Galle står kvar även vid lite regnskurar. Detta är ännu en plats där portugiserna och holländarna krigat. Portugiserna anlade fortet i Galle på 1500-talet och när holländarna tog över det så byggde de ut och förstärkte fortet från 1600-talet och framåt! Kliver man innanför murarna så har man lämnat Sri Lanka bakom sig och står åter på europeisk mark om så enbart genom arkitekturen på byggnaderna och det är lite surrealistiskt att strosa omkring här, men väldigt fint. Fort Galle har blivit renoverat efter att ha drabbats hårt av tsunamin 2004.    

Därefter satte vi oss på tåget upp mot Negombo för att spendera våra sista två nätter i Sri Lanka i närheten av flygplatsen. Vi tog några timmar och strosade runt i Negombo, men den mesta tiden gick till att förbereda oss mentalt på att åka till Indien. Vi hann dock med att se den holländska kanalen och fiskmarknaden här i Negombo innan vi sade hejdå till Sri Lanka för den här gången. Så nu befinner vi oss i Indien och det finns mycket att skriva om våra första intryck här, men det kommer i nästa inlägg!

To visit a tourist resort during the off-season is really underestimated. Not a lot of tourists, lower prices and the rain cools you in the heat. Hikkaduwa is perfect to visit now (high season starts in November). It is around 30-35 degrees during the day with short intense rain showers that disappear quite quickly. There are signs in both German and Russian (and Danish) in Hikkaduwa, so you probably understand what nationalities come here! Besides a trip to the tsunami museum (that we described in the previous blog post), our plan was to snorkel in the water here and go to Galle to look at an example of  European imperialism. Unfortunately, the visibility in the water was too poor for snorkeling so we had to cancel that, but the fort in Galle is still available even if it rains. This is another place where the Portuguese and Dutch have fought. The Portuguese founded the fort in Galle (1500s), and after the Dutch took it over they built up and reinforced the fort (1600s onwards)!  It looks like you have left Sri Lanka behind and are standing on European soil when you step inside the walls of the fort, if only by the architecture of the buildings. It’s a bit surreal to stroll around here, but very nice. Fort Galle has been renovated after being hit hard by the tsunami in 2004.

Then we took the train up to the Negombo to spend our last two nights in Sri Lanka near the airport. We strolled around in Negombo for a few hours, but we spent most of the time to mentally prepare to go to India. However, we did manage to see the Dutch canal and fish market here in Negombo before we said goodbye to Sri Lanka for this time. Now we are in India and there is much to write about our first impressions, but that will come in our next blog post!

Vårt homestay i Hikkaduwa med Hasanka och hans familj! Our home stay in HIkkaduwa where Hasanka and his family lived!

Vårt homestay i Hikkaduwa med Hasanka och hans familj! Our home stay in HIkkaduwa where Hasanka and his family lived!

Hikkaduwa beach!

Hikkaduwa beach!

Trots ovädret så tog vi oss en kokosnöt när vi var på stranden! We drank a coconut when we were on the beach despite the bad weather!

Trots ovädret så tog vi oss en kokosnöt när vi var på stranden! We drank a coconut when we were on the beach despite the bad weather!

Utforskar byn i HIkkaduwa! Exploring the HIkkaduwa village!

Utforskar byn i Hikkaduwa! Exploring the Hikkaduwa village!

tåg som går genom HIkkaduwa. A train that passes through Hikkaduwa!

Tåg som går genom Hikkaduwa. A train that passes through Hikkaduwa.

Fort Galle med Pontus i förgrunden! Fort Galle with Pontus in the foreground!

Fort Galle med Pontus i förgrunden! Fort Galle with Pontus in the foreground!

Klipporna vid fort Galle! The cliffs at Fort Galle!

Klipporna vid fort Galle! The cliffs at fort Galle!

En fyr i Fort Galle! A lightning house in Fort Galle!

En fyr i fort Galle! A lightning house in fort Galle!

Fort Galle!

Fort Galle!

En kyrka i Fort Galle! A church in fort Galle!

En kyrka i fort Galle! A church in fort Galle!

Ett häftigt träd som holländarna tydligen importerade från europa! A cool tree that the Dutch imported from Europe apparently!

Ett häftigt träd som holländarna tydligen importerade från europa! A cool tree that the Dutch imported from Europe apparently!

Ingången till Fort Galle! The entrance to fort Galle!

Ingången till fort Galle! The entrance to fort Galle!

Åker tåg i Sri Lanka! Riding the train in Sri Lanka

Åker tåg i Sri Lanka! Riding the train in Sri Lanka!

Tåg-selfie! Train-selfie!

Tåg-selfie! Train-selfie!

Rashika med fru som vi fick nöjet att bo hemma hos i Negombo! Supertrevlig familj! Rashika with wife that we had the pleasure to live with in Negombo! Super nice family!

Rashika med fru som vi fick nöjet att bo hemma hos i Negombo! Supertrevlig familj! Rashika with wife that we had the pleasure to live with in Negombo! Super nice family!

Familjen Rashika hade tagit hand om en liten 3-veckors valp som förlorat sin mamma i en trafikolycka som var jättesöt! The Rashika family had taken care of a small 3-week puppy, that was really cute, who lost his mother in a traffic accident!

Familjen Rashika hade tagit hand om en liten 3-veckors valp som förlorat sin mamma i en trafikolycka, den var jättesöt! The Rashika family had taken care of a small 3-week puppy, that was really cute, who lost his mother in a traffic accident!

Fiskmarknaden i Negombo. Här är torkstationen för alla fångade fiskar! The fish market in Negombo. This is the drying station for all the caught fish!

Fiskmarknaden i Negombo. Här är torkstationen för alla fångade fiskar! The fish market in Negombo. This is the drying station for all the caught fish!

Holländska kanalen i Negombo! The dutch canal in Negombo!

Holländska kanalen i Negombo! The dutch canal in Negombo!

Den holländska kanalen i Negombo! The dutch canal in Negombo!

Den holländska kanalen i Negombo! The dutch canal in Negombo!

 

Spåren efter tsunamin / Traces of the tsunami

Vi tog tåget ned till Hikkaduwa och stannade nästan en vecka! I Telwatta, som ligger några kilometer norr om Hikkaduwa, finns ett litet tsunamimuseum (blogg här och länk till tripadvisor) bestående av bilder från tiden efter att tsunamin dragit in över land och bilder ritade av barn som överlevde tsunamin. Vi kände båda att vi inte visste mycket om tsunamins effekt på Sri Lanka, då mycket av det som publicerades i svensk media handlade om Thailand och Aceh-provinsen i Indonesien, så det var oerhört intressant att komma hit och få prata med familjen som driver museét och deras upplevelse av dagen då tsunamin vällde in. De driver museumet med hjälp av donationer och samverkan med museum i Nederländerna och de tar ingen inträdesbiljett, så alla donationer är välkomna!

Den första vågen som slog mot Sri Lankas södra kust morgonen den 26:e december 2004 var ca 10-15 meter och nådde 500 meter in i landet. Den andra vågen var lika hög som kokosnötspalmerna (cirka 30 meter) och svepte in ca 1 km i landet och drog med sig allt i dess väg. Tågrälsen mellan Galle och Colombo går precis vid kusten och ett lok med flera passagerarvagnar stod på rälsen vid Peraliya och passagerarna såg människor klättra upp på vagnarnas tak för att rädda sig själva efter att första vågen svept in. När våg nummer 2 kom så hade de inte en chans och tåget sveptes med de enorma vattenmassorna som böjde tågrälsen som om det vore serpentiner.  Man uppskattar att cirka 1200-2000 människor dog enbart i tåget och att cirka 35,000 människor (officiella uppgifter) dog när tsunamin träffade Sri Lanka, men det är fortfarande väldigt många människor som saknas så dödstalet är mycket högre än vad de officiella siffrorna säger. I den lilla byn Peraliya dog cirka 2,500 och enbart 8 väggar av de 498 husen i byn stod kvar när allt var över. Ägarinnan till museet berättade att hon anade oråd när det vita skummet närmade sig kusten och hon tog sin då 2-åriga son på armen och sade åt sin då 10-åriga dotter att springa så fort benen bar henne. Hennes dotter lyckades ta sig högre upp, men ägarinnan, som inte kunde springa så fort med ett barn på armen, räddade sig själv och sonen med hjälp av ett palmträd som hon lyckades hålla sig fast i.

Nu har ett system som varnar för tsunamis satts upp med högtalare här i området med hjälp av ägaren till museet och bland annat en australiensisk sjuksköterska, Allison Thompson, som även varit en eldsjäl med att hjälpa skadade och hemlösa människor i Telwatta. Båda arbetar för organisationen CTEC (community tsunami early-warning centre) som varnar för tsunamis i Sri Lanka.
Det är ett oerhört fint museum, som du borde besöka om du har vägarna förbi!

We took the train down to Hikkaduwa and we have been here almost a week! You can find a small tsunami museum located a few kilometers north of Hikkaduwa, in Telwatta, (blog here and a link to tripadvisor) that consist of photographs from the period after the tsunami swept in over the land, and pictures drawn by children who survived the tsunami. We both felt that we didn’t know much about the tsunami’s effect on Sri Lanka, because much of what was published in Swedish media was about Thailand and the Aceh Province in Indonesia, so it was extremely interesting to come here and talk to the family that runs the museum and hear their experience of the day when the tsunami hit. The family runs the museum through donations and collaboration with a museum in the Netherlands and they take no entry fee, so all donations are welcome!

The first wave that struck Sri Lanka’s southern coast the morning of 26th December 2004, was about 10-15 meters high and reached 500 meters inland. The second wave was as high as the coconut palms here (about 30 meters) and reached about 1 km inland and swept away everything in its path. The train track between Galle and Colombo follows the coast line and one locomotive with several passenger wagons were standing on the track in a small village called Peraliya, and the passengers saw people climbing up on the wagon roofs to save themselves after the first wave. They had no chance when wave number 2 came and the train, with all its passengers, was swept away by the huge water masses that bent the train tracks as if it were serpentine’s. It is estimated that approximately 1200-2000 people died in the train alone, and that about 35,000 people (official data) died when the tsunami hit Sri Lanka, but there are still a lot of people missing so the death rate is probably much higher than what the official numbers tell you. Approximately 2,500 people died in the small village of Peraliya, and only 8 walls of the 498 houses in the village was still standing afterwards. The owner of the museum told us that she suspected that something was wrong when the white foam approached the coast and she took her then two-year-old son on the arm and told her then 10-year-old daughter to run as fast as her legs carried her. Her daughter managed to get higher up, but she could not run as fast with a child on her arm, so she managed to save herself and her son with the help of a palm tree that she held on to.

An early warning system for tsunamis has now been set up in this area with the help of the owner of the museum (among others) and an Australian nurse, Allison Thompson, who also has been a driving force to help injured and homeless people in Telwatta. Both work for the organization CTEC (community tsunami early-warning center) to warn people in Sri Lanka of tsunamis.
It is an extremely interesting museum, that we recommend you to visit if you are passing by!

Dagens mål var att ta oss ut hit! The goal of ths day was to take us out here!

Dagens mål var att ta oss ut hit! The goal of the day was to get here!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Röda markeringen visar hur mycket av Sri Lanka land som träffades av tsunamin! Red mark shows how much of Sri Lanka was hit by the tsunami!

Röda markeringen visar hur mycket av Sri Lankas landyta som träffades av tsunamin! The red marking shows how much of Sri Lanka was hit by the tsunami!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Bild från staden Galle! Picture from the city of Galle!

Bild från staden Galle! Picture from the city of Galle!

Oerhört många döda människor som var fullkomligt sönderslagna av tsunamins kraft! A lot of dead people that was smashed by the force of the tsunami!

Oerhört många döda människor som var fullkomligt sönderslagna av tsunamins kraft! A lot of dead people that was smashed by the force of the tsunami!

Ulrika med museets ägare! Ulrika with the museum owners!

Ulrika med museets ägare! Ulrika with the museum owners!

Minnesmärke för offren efter tsunamin är uppsatt här i Thelwatta! A memorial for the victims of the tsunami is standing here in Thelwatta!

Minnesmärke för offren efter tsunamin är uppsatt här i Telwatta! A memorial for the victims of the tsunami is standing here in Telwatta!

Spår efter tsunamin! Traces of the tsunami!

Spår efter tsunamin! Traces of the tsunami!

Kusten i Thelwatta! The coast of Thelwatta!

Kusten i Telwatta! The coast of Telwatta!

Palmträd! Palm trees!

Palmträd! Palm trees!

Tillbaka i Colombo för indiskt visum / Back in Colombo for Indian visa

Vi tog farväl av vår bonusfamilj och lämnade Kandy med tåg. Att färdas med tåg mellan Kandy och Colombo ska vara en av höjdpunkterna i Sri Lanka, så vi satte oss tillrätta i den lyxiga observationsvagnen och såg ut över landskapet som susade förbi. Det var riktigt häftigt med skog, berg och tågräls som tog oss nära raviner som stupade rakt ned och igenom korta och långa tunnlar, så det var väl värt pengarna (900 rupee per biljett, ca 55 SEK). Vi åkte tillbaka till Colombo för att fortsätta med vår ansökan om indiskt visum och denna gång hann vi även med att se mer av Colombo än förra gången. Vi har promenerat längs vattnet och sett hamnen i Colombo och pussats på Slave Island som nu är ett tillhåll för kärlekspar. Det finns även många pelikaner och det var första gången vi fick se fria pelikaner, så det var roligt! Vi har gått mycket i regn då monsunregnet härjar här de flesta av dagarna och fått fina skavsår på fötterna. Vi har även besökt Nationalmuseumet och naturhistoriska museét här i Colombo. De ligger bredvid varandra så man betalar inträde till båda på en gång (600 rupee, ca 40 SEK) och biljetten är bara giltig för en dag. Vi glömde vår kamera denna dag och batterierna på mobilen var nästan urladdade så vi har tyvärr inte så mycket bilder därifrån. Det bästa med nationalmuseumet var målningarna av en irländsk konstnär (Andrew Nicholls) som målade ögonblickbilder av hur vardagen såg ut i Sri Lanka på 1840-talet. Riktigt vackra målningar där man fick en liten inblick av Sri Lanka för 170 år sedan.  Det som saknades var ungefär hela 1900-talets historia om hur Sri Lanka blev självständigt och inbördeskriget, men vi misstänker att såren ännu inte är läkta efter det, så från den perioden var det knäpptyst inne i nationalmuseumet. Därefter blev det naturhistoriska museumet och trots att vi varit på många naturhistoriska museum innan (bland annat New York, London och Göteborg), så var det här ändå lite roligt. Vi hittade en bild som var helt uppåt väggarna fel, som ni kan se nedan. Vi hade gått hela dagen så vi fick kämpa oss igenom de sista rummen med mycket trötta fötter innan vi tog en tuk tuk tillbaka till vårt boende. Vi har annars blivit mycket duktiga på att använda de lokala bussarna då vi lärt oss hur det fungerar här i Sri Lanka, de är mycket billiga (ca 20 – 40 rupee = 1,3 – 2,6 SEK) men fungerar bra, det är bara att hoppa på och vänta tills någon kommer och tar betalt. Ibland får man sittplats och ibland är bussen knökfull med stående passagerare så att man får tränga sig igenom när man ska in och ut och stå väldigt tätt.  

Nu när vi äntligen fått vårt visum till Indien så vill vi göra en kort beskrivning av hur det går till när man ansöker om visum till Indien från Colombo, i Sri Lanka. Vi följde beskrivningen från en bloggpost från 2014 och tyvärr funkar inte webbsidan längre, men här är en cachad version som fungerar. Vi satt och försökte fylla i alla formulär själva, men det tar oerhört lång tid och det är svårt att veta hur detaljerad man behöver vara och vad man ska svara i vissa fält. Den officiella hemsidan gillar också att krascha och det går inte att spara, så det är bara att börjar om igen om detta händer. Efter 6 timmars försök gav vi upp och bestämde oss för att åka till ett företag som gör detta åt dig väldigt snabbt och smidigt visade det sig för endast 400 rupee (ca 25 SEK) och de finns bekvämt nog på samma lilla gata där indiska ambassaden (IVS) ligger. Det är smidigt att ta sig till indiska ambassaden (IVS) med buss nr 101 från framsidan av tågstationen (Fort Colombo, vid Pettah) och hoppa av vid Bambalapitiya junction och sedan är det bara ca 250 meters promenad till IVS. Vi var där 15 minuter innan IVS öppnade och en timme senare kom vi ut från företaget med alla papper ifyllda och kunde fortsätta med ansökan inne på ambassaden. Viktigt är att ha fyllt i det komplementerande formuläret som ska faxas till din “hemambassad” (i vårt fall är det Stockholm) för att på ett byråkratiskt vis kolla att du inte är svartlistad av den indiska staten. Detta tar en vecka så du får tidigast komma tillbaka till IVS en vecka efteråt och då lämna in ditt pass och vänta 1,5 dag innan du kan få tillbaka det, med ett indiskt visum inklistrat. Det går att lämna in ditt pass senare om du liksom vi vill åka runt i Sri Lanka först innan du kommer tillbaka till Colombo. Det är också mycket viktigt att du är vid IVS på rätt tid för de olika stegen (se tiderna för de olika delarna här), annars kommer de neka dig och be dig återkomma nästa arbetsdag.

Så nu kan vi åka till Indien, Yay!  =)

We said goodbye to our bonus family and left Kandy by train. Travel by train between Kandy and Colombo is suppose to be one of the highlights when travelling in Sri Lanka, so we sat down in the luxurious observation wagon and saw the landscape swish by looking out the window. The landscape was really cool with forests, mountains and railroad tracks that took us near gorges that fell straight down and through short and long tunnels, so it was well worth the money (900 rupee per ticket, about 6 EUR). We went back to Colombo to continue with our application for the Indian visa, and this time we also had time to see more of Colombo than the last time. We have walked along the water,  seen the port of Colombo and kissed at Slave Island which is now a spot where lovers gather to make out. There are many pelicans here and it is the first time we see pelicans in the wild, so it was fun! We have walked a lot in rain as the monsoon rain is raging here most days and gotten nice blisters on our feet. We also visited the National museum and Natural History museum here in Colombo. They are located next to each other so you pay admission to both at once (600 rupees = 4 EUR) and the ticket is only valid for one day. We forgot our camera this day and the batteries on our mobile phones were almost empty so unfortunately we do not have so much pictures from this day. The best part of the national museum were the paintings by an Irish artists (Andrew Nicholls) who painted snapshots of what everyday life looked like in Sri Lanka in the 1840s. Really beautiful paintings where we got a small glimpse of Sri Lanka 170 years ago. What we felt was missing was the entire 1900s history of how Sri Lanka became independent and the Civil War, but we suspect that the wounds are still open after that. It was absolutely silent inside the National museum about that important period. After that, we went in to the natural history museum, and although we have been to many natural history museums before (including New York, London and Gothenburg), this version was still fun to explore. We found a picture that was completely wrong and we think you can spot it if you just check out the pictures below. We were walking all day so we struggled our way through the last rooms in the Natural History museum with very tired feet before we took a tuk-tuk back to our homestay. We have otherwise become very skilled at using the local buses as we learned how it works here in Sri Lanka. The local traffic is very cheap (about 20-40 rupees = 0.12-0.25 EUR) but works well and you just jump on and wait for a guy to come around and collect the fee. Sometimes you get a seat and sometimes the bus is full to the brim with standing passengers so that you need to push yourself through when jumping on and off the buss.

We want to make a brief description of how to apply for a visa to India from Colombo, Sri Lanka, now that we finally got our visa! We followed the description from a blog post from 2014, that unfortunately does not have a working webpage anymore, but here’s a cached version that works. We sat down and tried to fill in all the forms ourselves, but it takes a very long time and it is difficult to know how detailed you need to be and what to respond in certain fields. The official website also like to crash and you can’t save your progress, so it is just to start over again if this happens.  We gave up after 6 hours of attempts and decided to go to a company that does this for you. They did it very quickly and smoothly for just 400 rupees (approximately 2.5 EUR) and they are situated on the same small street where the Indian visa embassy (IVS) is . A easy way to get to the IVS is to take bus No. 101 from the front of the train station (Fort Colombo, at Pettah) and hop off at Bambalapitiya junction, and from there it is only about a 250 meters walk to the IVS. We were there 15 minutes before the IVS opened and the companies that help you prepare the visa application is open at that time. So one hour later we came out from the company with all the paperwork filled out and could proceed with the application inside the ISV. It is important to have filled in the complementary form that will be faxed to your “home embassy” (in our case it’s Stockholm) for a bureaucratic way to check that you are not blacklisted by the Indian State. This takes a week so the earliest time to come back to the IVS for handing in your passport is a week later. After that you will get your passport back 1.5 day later with an Indian visa in your passport. You can hand in your passport later than a week after your initiation of the application if you want to travel around in Sri Lanka before you return to Colombo. It is also very important that you are at the IVS at the right time for the different stages (see the times for the different stages here), otherwise they will deny you and ask you to come back the next day.

So now we can go to India, Yay! =)

Observationsvagnen som vi skulle åka med från Kandy till Colombo! The observation wagon that we would sit in from Kandy to Colombo!

Observationsvagnen som vi skulle åka med från Kandy till Colombo! The observation wagon that we would sit in from Kandy to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

Promenerar omkring i Colombo! Walking around in Colombo!

Promenerar omkring i Colombo! Walking around in Colombo!

Hamnen i Colombo! The port of Colombo!

Hamnen i Colombo! The port of Colombo!

Vi hittade några fina byggnader på vår promenad! We found some nice buildings on our walk!

Vi hittade några fina byggnader på vår promenad! We found some nice buildings on our walk!

Köpa snabbluncher i små stånd rekommenderas! Dessa är fyllda med fisk eller grönsaker och är väldigt goda och billiga! Buy quick- lunch in small stalls is highly recommended! These are stuffed with either fish or vegetables and are very good and cheap!

Köpa snabbluncher i små stånd rekommenderas! Dessa är fyllda med fisk eller grönsaker och är väldigt goda och billiga! Buy quick- lunch in small stalls is highly recommended! These are stuffed with either fish or vegetables and are very good and cheap!

Vi köpte ett paraply för att det regnar så mycket här just nu! We bought an umbrella because it rains so much here right now!

Vi köpte ett paraply för att det regnar så mycket här just nu! We bought an umbrella because it rains so much here right now!

En häftig militärbyggnad som man antagligen inte får ta kort på! A cool military building that you are probably not allowed to take pictures on!

En häftig militärbyggnad som man antagligen inte får ta kort på! A cool military building that you are probably not allowed to take pictures off!

Bryggan till Slavön! The bridge to Slave island!

Gångbron till Slavön! The bridge to Slave island!

Vår första livslevande pelikan som vi sett! Our first real live pelican that we have seen!

Vår första vilda pelikan som vi sett! Our first wild pelican that we have seen!

Stadshuset i Colombo! The town hall in Colombo!

Stadshuset i Colombo! The town hall in Colombo!

Hittade vi i den naturhistoriska museet Finn ett fel :)! We found this in the natural history museum. Spot an incorrect thing in this picture:)!

Hittade vi i det naturhistoriska museet Finn ett fel =) We found this in the natural history museum. Spot the error =)

I Colombo på en buss i skymningen. In Colombo on a bus during the twilight.

I Colombo på en buss i skymningen. In Colombo on a bus during the twilight.

Köpa jättegoda kikärtor med chili och kokos till middag! Buy yummy chickpeas with chilli and coconut for dinner!

Köper jättegoda kikärtor med chili och kokos till middag! Buying yummy chickpeas with chilli and coconut for dinner!

Denna spindel var riktigt stor som vi hittade på toaletten en kväll! This spider was really big that we found in the bathroom one evening!

Denna spindel var riktigt stor som vi hittade på toaletten en kväll! This spider was really big that we found in the bathroom one evening!

Här kan du få hjälp med att fylla i alla papper inför VISA-ansökan! You can get help here with filling out all the paperwork for the VISA application!

Här kan du få hjälp med att fylla i alla papper inför visum-ansökan! You can get help here with filling out all the paperwork for the visa application!

Väntar på vår tur under VISA-ansökningsprocessen! Waiting for our turn in the VISA application process!

Väntar på vår tur under visum-ansökningsprocessen! Waiting for our turn in the visa application process!

Vi får åka till Indien! We are allowed to enter India!

Vi får nu åka till Indien! We are now allowed to enter India!

Vandring och den heliga staden Kandy / Hiking and the holy city of Kandy

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Kandy är Sri Lankas näst största stad efter huvudstaden Colombo, men den är också uppsatt på Unescos världsarvslista sedan 1988 och är en av de viktigaste heligaste platserna för buddishmen, då enligt sägnen en av buddhas tänder finns här i tandtemplet (vi valde dock inte att besöka det denna gång). Förutom tandtemplet så finns det även andra viktiga tempel inom buddhismen här som vi dock besökte. Det är viktigt att veta att Sri Lanka en gång i tiden har varit ett kungarike som hade sitt huvudsäte i Kandy och det är dessa kungar som låtit uppföra flera speciella tempel i området. Vi gjorde två vandringar i områdena runt Kandy. Den första var en kortare tur på 4 km i Udawatta Kele skogen som är en naturpark ovanför det kungliga palatset i Kandy. Här finns en rik fauna och flertalet djur. Vi såg både apor, ormar och en armé av iglar när vi gick runt där. Vi fick också se jättelianerna som växer i området!

Vår andra vandring i Kandy gjordes med vår vän Nuwan som guide och han tog oss förbi risfält, genom skog, upp för berg och trappor för att se intressanta buddhistiska tempel som stod färdiga för 700 år sedan. Denna dag vandrade vi 12 km om man räknar med de sista två km som vi gjorde inne i staden Kandy! Det första stoppet var vid Gadaladeniya templet och detta tempel som byggdes år 1344 har tydliga influenser av hinduismen. Det andra templet vi besökte var Lankathilakatemplet som en av öns kungar lät bygga åt sin indiska fru. Det var vanligt att kungarna tog sig fruar från södra indien för undvika dåliga relationer med grannen i nordväst. Det kan också vara därför som buddhismen i Sri Lanka har vissa gudar gemensamma med hinduismen, bland annat Vishnu, Ganesha och Shiva, men de har också egna gudar som Saman vilken är beskyddaren av Sri Lanka och buddhismen i landet. Det tredje templet som vi besökte var Embekke som byggdes under samma århundrade som de tidigare och detta tempel är byggt i trä med en mängd utskurna motiv! Det är också helt byggt utan spikar och visar på en avancerad ingenjörskonst från 1300-talet.

Därefter tog vi bussen till Kandy och promenerade runt sjön i Kandy för att komma till kulturcentrumet där det visades Kandyansk dans på kvällen. Väldigt häftig upplevelse där vi fick se allt från att balansera roterande plattor på pinnar, eldslukning, volter och vandring på glödande och häftigt brinnande kol.

Kandy is Sri Lanka’s second largest city after the capital Colombo. It is also on the UNESCO World Heritage list since 1988, and is one of the most important holy places for buddhism, where according to legend, one of Buddha’s teeth is preserved in the temple of tooth (we chose not to visit it this time). Beside the temple of tooth, there are also other important old temples here that we visited. Sri Lanka was once a kingdom which had its headquarters in Kandy and it is the kings who built (or ordered to build) several special temples in the area. We did two hikes in the areas around Kandy. The first was a short walk of 4 km in Udawatta Kele forest which is a nature sanctuary above the royal palace in Kandy. It has a rich fauna and numerous animals. We saw monkeys, snakes and an army of leeches when we walked around. We also got to see the giant liana that grow in the area !

Our second hike in Kandy was with our friend Nuwan as a guide and he took us past rice fields, through woods, and up hills and stairs to see interesting Buddhist temples that was finished 700 years ago. This day we walked 12 km if we count the last 2 km we walked inside the city of Kandy! The first stop was at Gadaladeniya temple, and this temple built in 1344 has clear influences of Hinduism. The second temple we visited was the Lankathilaka temple that one of the island’s kings had built for his Indian wife. It was common that the kings took their wives from South India to avoid bad relations with the neighbors to the northwest. This may also be why Buddhism in Sri Lanka has some gods in common with Hinduism, including Vishnu, Ganesha and Shiva, but they also have their own god Saman which is the protector of Sri Lanka and Buddhism in the country. The third temple we visited was Embekke built in the same century as the others, and this temple is built of wood with a variety of cut-out motifs! It is also built entirely without nails and show advanced engineering from the 1300s.

Then we took the bus to Kandy and walked around the lake in Kandy to get to the cultural center where we wathed a Kandy dance show in the evening. Very cool experience where we got to see everything from balancing rotating plates on sticks, fire-eating, somersaults and walking on glowing and also fiercely burning, coal.

Kandysjön! Lake Kandy!

Kandysjön! Lake Kandy!

Vattenvaraner finns vid Kandysjön! Vatten monitor lizards can be found at Lake Kandy!

Stora vattenvaraner finns vid Kandysjön! Huge water monitor lizards can be found at Lake Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

Kandy!

Kandy!

Vi hittade jättebambuträd i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo trees in the Udawatta Kele Forest!

Vi hittade jättebambu i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo in the Udawatta Kele Forest!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! Views of Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! View over Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Det finns apor i Udawatta Kele-skogen! There are monkeys in Udawatta Kele Forest!

Apor i Udawatta Kele-skogen! Monkeys in Udawatta Kele Forest!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built the year1344!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built year 1344!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

VI gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Vi gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturers!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturer!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-huset i Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Dalarna!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-gården i Sundborn, Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Sundborn, Dalarna!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 or the day!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 for the day!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built the year 1344!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built year 1344!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We went through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We walked through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Tempelnummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Tempel nummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and frequently visited Kandyan dance!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and popular Kandyan dance!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Kandyansk dans / Kandyan dance:

Vår extrafamilj och blommor i överflöd! / Our extra family and flowers in abundance!

(Please scroll down to the orange text for the English version!)

Vi tog lokalbuss nr 45 från Trincomalee till den centrala provinsen Kandy och 5.5 timme senare var vi där och med huvudvärk efter den konstant bastunga, höga ljudnivån från indisk popmusik under hela bussresan. Vi hade via airbnb bokat en natt i ett homestay cirka 10 km utanför staden Kandy i en liten by som heter Henawala, men det vi inte visste var att vi skulle stanna fem nätter där och att vi skulle få en bonusfamilj som bor i Sri Lanka! Nuwan mötte oss vid infarten till deras hus och vi blev inbjudna till deras hem och till deras hjärtan! Vi har fått umgås med denna fina och oerhört generösa familj och lärt oss mycket om det singalesiska vardagslivet och matkultur! Vi har lärt oss hur man gör kokosmjölk av Nuwans fru Harshani och mamma Agnas. Vi har umgåtts med Nuwans syster Santhoshini och hennes man Chandika. Vi har skojat med Nuwans syskonbarn Tarushi , Hirushi , Ayen och Pabasara. Vi har fått vara med på en av Santhoshinis engelskalektioner för elever i årskurs 9 (14 år) och 11 (16 år). Vi har ätit fantastisk god mat och haft fredagsmys framför en singalesisk sångtävling på tv. Vi har delat en flaska singalesisk arrak med Nuwan, Chandika och deras vänner och berättat om våra kulturer och familjesituationer, samt sjungit sånger för varandra. Det var sorgligt att säga hejdå när vi var tvungna att lämna Kandy, men detta avsked var med ett löfte om återseende i framtiden!

Vi har också besökt botaniska trädgården i Kandy och där fick vi se ett överflöd av orkideér och träd. Vi har börjat gilla orkideér och vår favorit är Vanda Tessellata, som ni kommer få se en bild på nedan. Vi fastnade dock under ett träd när ett regnmoln kom in över Kandy, vilket händer rätt ofta då Kandy är omgivet av berg och det är monsunperiod i denna delen av landet just nu. Vi gjorde massor med andra saker i Kandy, men beskrivning av det och bilder kommer i nästa inlägg 🙂

We took the local bus No. 45 from Trincomalee to the central province Kandy and 5,5 hours later we arrived with a headache after the constant bass-heavy, high-noise level from the Indian pop music that was playing during the bus trip. We had booked one night through airbnb in a homestay about 10 km outside the town of Kandy in a small village called Henawala, but we did not know that we would stay five nights and would be able to say with joy that we have a bonus family living in Sri Lanka! We had contacted Nuwan through Airbnb and he met us at the entrance to his house and we were invited both to their home and their hearts! We’ve been hanging out with his lovely and extremely generous family and learned a lot about the Sinhala daily life and food culture! We have learned how to make coconut milk with Nuwans wife Harshani and mother Agnas. We have spent time with Nuwans sister Santhoshini and her husband Chandika drinking coffee. We have joked with Nuwans nieces and nephew Tarushi, Hirushi, Ayen and Pabasara. We have attended one of Santhoshinis English lessons for pupils in grade 9 (age 14) and 11 (age 16). We have eaten fantastic home-cooked food and had the “fredagsmys” (cozy friday) in front of a Sinhala song contest on TV. We shared a bottle of Sinhalese arrak with Nuwan, Chandika and their friends, and talked about our cultures and family situations, and sung songs for each other. It was sad to say goodbye when we had to leave Kandy, but this goodbye was with a promise of reunion in the future!

We also visited the botanical gardens in Kandy, where we saw an abundance of orchids and trees. We have started to like orchids and our favorite is Vanda Tessellata, captured in a picture below. We got stuck under a tree when the rain clouds came in over Kandy, which happens quite often because Kandy is surrounded by mountains and it is monsoon season in this part of the country right now. We did lots of other things in Kandy, but more on what we did in Kandy will be in our next post 🙂

Ulrika jobbar med ett blogginlägg på bussen mellan Trincomalee och Kandy :)! Ulrika is working on a blog post on the bus between Trincomalee and Kandy :)!

Ulrika jobbar med ett blogginlägg på bussen mellan Trincomalee och Kandy 🙂 Ulrika is working on a blog post on the bus between Trincomalee and Kandy 🙂

Vår första kontakt med en livslevande, frigående skorpion såg vi i vardagsrummet hemma hos Nuwan och Harshani. Det finns många giftiga djur (både landlevande och marina) här i Sri Lanka! Our first contact with a live, free-ranged scorpion was in the living room in Nuwan and Harshani's home. There are many poisonous animals (both terrestrial and marine living) here in Sri Lanka!

Vår första kontakt med en livslevande, frigående skorpion såg vi i vardagsrummet hemma hos Nuwan och Harshani. Det finns många giftiga djur (både landlevande och marina) här i Sri Lanka! Our first contact with a live, free-ranging scorpion was in the living room in Nuwan and Harshani’s home. There are many poisonous animals (both terrestrial and marine living) here in Sri Lanka!

Chandika, Nuwan, Pontus och Ulrika delar en flaska arrak och pratar om livet! Chandika, Nuwan, Pontus and Ulrika sharing a bottle of arrak and taking about life!

Chandika, Nuwan, Pontus och Ulrika delar en flaska arrak och pratar om livet! Chandika, Nuwan, Pontus and Ulrika sharing a bottle of arrak and taking about life!

Harshani visar oss hur man gör egen kokosmjölk! Harshani is showing us how to do your own coconut milk!

Harshani visar oss hur man gör egen kokosmjölk! Harshani is showing us how to do your own coconut milk!

Kokosmjölk tillreds! Coconut milk in the making!

Kokosmjölk tillreds! Coconut milk in the making!

Laga mat med en öppen vedeldad häll! Cook with an open wood-burning kitchen stove!

Matlagning med en öppen vedeldad häll! Cooking with an open wood-burning kitchen stove!

En av frukostarna som Harshani lagat till oss. Riskakor med chili dip! Supergott! One of the breakfasts that Harshani cooked for us. Rice cakes with chilli dip! So good!

En av frukostarna som Harshani lagat till oss. Mjölkriskakor med chili dipp! Supergott! One of the breakfasts that Harshani cooked for us. Milk rice with chilli dip! So good!

Santhoshini håller i sin engelskalektion. Hon driver det privat hemifrån och hon är riktigt duktig lärare! Santhoshini (Nuwan's sister) is holding her english class! She has private courses at her home and she is a really good teacher!

Santhoshini håller i sin engelskalektion som vi fick vara med på. Hon driver det privat hemifrån och hon är riktigt duktig lärare! Santhoshini (Nuwan’s sister) is holding her english class that we got invited to attend! She has private courses at her home and she is a really good teacher!

Chandika med hans yngsta barn Ayen! Chandika with his son Ayen!

Chandika med hans yngsta barn Ayen! Chandika with his son Ayen!

Chadika och Santhoshini med deras barn Tarushi, Hirushi (de är identiska tvillingar) och deras lillebror Ayen! The Chandika and Santhoshini family with Tarushi, Hirushi (they are identical twins) and their younger brother Ayen!

Chadika och Santhoshini med deras barn Tarushi, Hirushi (de är enäggstvillingar) och deras lillebror Ayen! The Chandika and Santhoshini family with Tarushi, Hirushi (they are identical twins) and their younger brother Ayen!

Ulrika visar familjen bilder från Sverig, men Ayen är mer intresserad av kameran! Ulrika is showing them pictures from Sweden, but Ayen is more interested in the camera!

Ulrika visar familjen bilder från Sverig, men Ayen är mer intresserad av kameran! Ulrika is showing them pictures from Sweden, but Ayen is more interested in the camera!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! The botanical garden in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! The botanical garden in Kandy!

Vår favoritorkideé, Vanda tessellata! Our favorite orchid, Vanda tessellata!

Vår favoritorkideé, Vanda tessellata! Our favorite orchid, Vanda tessellata!

Vanda Tessellata

Vanda Tessellata

Med lite fantasi kan man se en liten mus inne i orkideén! You can see a small mouse inside the orchid With a little imagination!

Med lite fantasi kan man se en liten mus inne i orkideén! You can see a small mouse inside the orchid with a little imagination!

Glatt ansikte! Happy face!

Glatt ansikte! Happy face!

Orkideé med en duva inuti! Orchid with a pigeon inside!

En orkideé med en duva inuti! An orchid with a pigeon inside!

Orkideé! Orchid!

Orkideé! Orchid!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Botanical gardens in Kandy!

Botaniska trädgården i Kandy! Kungen av palmavenyn! Botanical gardens in Kandy! The king of palm tree avenue!

Botaniska trädgården i Kandy! Kungen av palmavenyn! Botanical gardens in Kandy! The king of palm tree avenue!

 

Åska och hajar! / Thunder and sharks!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

16 km norr om Trincomalee ligger den lilla byn Nilaveli med den fantastiska stranden. Det är väldigt lätt att ta sig från Trincomalee till Nilaveli med lokalbussen och det är väl skyltat på busstationen så det är lätt att hitta rätt buss och bussen du ska ta är nummer 900 och kostar 40 Rupee (ca 2.5 SEK).
Vi åkte dit för några dagar med lugn och ro och chansen att få snorkla i fina vatten vid Pigeon Island som ligger ca 10 minuter med båt från Nilaveli. Man behöver statligt tillstånd för att få åka ut till Pigeon Island (10 US dollar) och det krävs licens för båtarna som tar ut turisterna, så det gör det extra dyrt och krångligt att ta sig ut till ön. Vi betalade 7000 Rupee (ca 440 SEK) för att åka ut till ön på morgonen och tillbaka på eftermiddagen. Det är grunt runt hela ön så då passar det perfekt att snorkla istället för att dyka. Vi fick simma med både sköldpaddor och svartfenade revhajar, samt se en hel del tryckarfiskar (titan trigger fish) och många andra fiskar. Tyvärr är mycket av korallen förstörd då denna del av Sri Lanka drabbades hårt av tsunamin 2004.

Vi bodde med ett ryskt par, Alex och Daria, som är här för att arbeta på två dykcenter i Nilaveli och vi fick förmånen att umgås med dem under tiden vi var här. De hyrde ett mysigt litet hus så vi hade tillgång till kök och fick möjlighet att laga vår egen mat med färska grönsaker som vi köpte på små marknader vi hittade i området. Det var otroligt varmt under dessa dagar med toppar på över 40 grader, så den bästa tiden på dagen var sen eftermiddag, då ofta ett åskoväder drog in över Nilaveli och tog med sig svalare luft. Ulrika har tagit lite coola foton på detta, som ni kan se nedan.

Denna del av Sri Lanka är mycket fattig och har drabbats hårt av bakslaget i turistnäringen efter sista åren av inbördeskrig och tsunamin, men nu ökar turismen sakta och det är en välbehövlig inkomst för lokalbefolkningen!

16 km north of Trincomalee is the small village of Nilaveli with the fabulous beach. It’s very easy to get from Trincomalee to Nilaveli with the local bus and it is clearly marked at the bus station so it’s easy to find the right bus. The bus to Nilaveli is number 900 and costs 40 Rupee (about €0.4).
We went there for a few days of peace and quiet and the chance to snorkel in the beautiful waters at Pigeon Island which is about 10 minutes by boat from Nilaveli. You need government permission to go out to Pigeon Island (10 US dollars) and the boats that bring out the tourists needs to have a government license, so this makes it more expensive to get out to the island. We payed 7000 rupees (about €45) for two persons to go out in the morning and back in the afternoon. We chose to snorkel instead of diving because this place is very shallow so diving gear is not needed. We got to swim with both turtles and black tip reef sharks, and see a lot of big titan triggerfish and many other fishes. Unfortunately, much of the coral got destroyed in this part of Sri Lanka by the tsunami in 2004.

We lived with a Russian couple, Alex and Daria, who works at two dive centers in Nilaveli and we were privileged to spend time with them during the time we were here. They rented a cozy little house so we had access to the kitchen and got the opportunity to cook our own food with fresh vegetables that we bought in small markets we found in the area. It was incredibly hot these days with highs above 40 degrees, so the best time of the day was late afternoon, then often a thunderstorm swept across Nilaveli and brought cooler air. Ulrika took some cool photos of this, as you can see below.

This part of Sri Lanka is very poor and has been hit hard by the setback in tourism after the civil war and the tsunami, but now the tourists are slowly coming back and gives a much-needed income for the locals!

Stranden i Nilaveli! Nilaveli beach!

Stranden i Nilaveli! Nilaveli beach!

Nästa års look på stranden! Next year's beach look!

Nästa års look på stranden! Next year’s beach look!

Vi blev inbjudna till en kvinnas hem och fick äta genuin singalesisk mat! We were invited to a woman's home and eat genuine Sinhala food!

Vi blev inbjudna till en kvinnas hem och fick äta genuin singalesisk mat! We were invited to a woman’s home and eat genuine Sinhala food!

maten är fantastisk här! The food here is awesome!

maten är fantastisk här! The food here is awesome!

Det är så här man skrämmer bort kråkor! This is how you scare away crows!

Det är så här man skrämmer bort kråkor! This is how you scare away crows!

IMG_0422

Alex och Darias hus där vi bodde i Nilaveli! Alex and Daria’s house where we were staying in Nilaveli!

Pontus lagar mat till oss! Pontus is cooking food for us!

Pontus lagar mat till oss! Pontus is cooking food for us!

Alex och Daria innan de lämnade oss som husvakter och begav sig till Colombo för att förnya VISA! Alex and Daria before they left us in charge of their home and went to Colombo to renew their VISA!

Alex och Daria innan de lämnade oss som husvakter och begav sig till Colombo för att förnya VISA! Alex and Daria before they left us in charge of their home and went to Colombo to renew their VISA!

Pigeon Island!

Pigeon Island!

Pontus i sin nya solhatt! Pontus with his new sun hat!

Pontus i sin nya solhatt!
Pontus with his new sun hat!

Eftermiddagsstormen med den svalare luften är på ingång! The afternoon storm with the cooler air is coming!

Eftermiddagsstormen med den svalare luften är på ingång! The afternoon storm is coming bringing the cooler air!

Åskan är på väg! Thunder is coming!

Åskan är på väg! Thunder is coming!

Spökfoto! Ghost photo!

Spökfoto! Ghost photo

Snorkla vid Pigeon Island / Snorkling at Pigeon Island:

Världsmetropolen Trincomalee och Tamiler! / World Metropolis Trincomalee and Tamils!

Denna lilla stad med ca 100,000 invånare var vår första anhalt utanför huvudstaden, men den rymmer väldigt mycket historia. Det är en av världens alla naturliga hamnar och har därför varit attraktiv för europeiska kolinisatörer att ha i besittning. Det har varit danskar, portugiser, holländare, fransmän, tyskar och britter som ivrigt slagits med varandra och använt sig av soldater ur ursprungsbefolkningen som aldrig satt sin fot i Europa.

I de norra och östra delarna av Sri Lanka lever de tamilska grupperna som är ett folkslag med indiskt urpsprung. När Sri Lanka blev självständigt 1948 började sprickan mellan singaleserna och tamilerna att bli tydlig (bla infördes en lag att tamilerna inte fick rösta i nationella val), men det var inte förrän i juli 1983 som spänningarna mellan grupperna ledde till ett våldsamt inbördeskrig mellan den singalesiska staten och tamilska separatisterna (tamilska tigrarna) som slutade mycket blodigt 2009. Vi har pratat med några ur den lokala befolkningen och vi uppfattar att det finns en hel del spänningar mellan tamilerna och singaleserna ännu, men det har varit lugnt i norra Sri Lanka sedan 2009.  

Vi stannade bara en dag i Trincomalee, men vi hann utforska stora delar av den lilla staden, samt besöka Fort Frederick och Koneswaramtemplet som finns här. Fort Fredrick byggdes av portugiserna 1624, men fick sitt nuvarande utseende och namn av holländarna som tog över fortet 1639. Sedan dess har fortet bollats mellan olika europeiska stater innan det tillslut blev övertaget av Sri Lanka 1948. Koneswaramtemplet ligger innanför fortet och är ett hinduiskt tempel då största delen av befolkningen har sitt ursprung i Indien. Nuvarande design är från medeltiden, men anteckningar om templets existens finns från några hundra år innan vår tideräkning. Detta tempel har också reparerats flera gånger då krigsglada europeiska stater varit i närheten och förstört delar av templet.  

Pontus har även offentliggjort sin utbildningssida om Bitcoin nu (start using bitcoin) där du bland annat kan läsa om vad Bitcoin är, hur man förvarar bitcoins och hur man köper bitcoins. Den har precis lämnat startgropen så det är meningen att hemsidan ska byggas på med fler artiklar och annat material samt översättas till svenska och andra språk. Vill ni lära er mer om Bitcoin så får ni gärna gå in där och läsa samt även sprida sidan till vänner och bekanta som vill lära sig om Bitcoin.

This small city with about 100,000 inhabitants was our first stop outside the capital of Sri Lanka, but it holds a lot of history. It is one of the world’s natural harbors and it has therefore been very attractive to European colonialists to have this geographical area in their  possession. There have been Danes, Portuguese, Dutch, French, Germans and Britons who eagerly have been fighting with each other and used the indigenous people, who never set foot in Europe, as soldiers.

In the northern and eastern parts of Sri Lanka lives the Tamils who are a people with Indian heritage. The rift between the Sinhalese and Tamils emerged rapidly (the singalese state introduced a law that Tamils were not allowed to vote in national elections etc.) when Sri Lanka became independent in 1948, but it was not until July 1983 that the tensions between the groups led to a violent civil war between the Sinhalese government and Tamil separatists (LTTE) that ended with a very bloody defeat of the LTTE in 2009. We have talked to some of the local people and we understand that there are still a lot of tensions between Tamils ​​and Sinhalese, but it has been calm in northern Sri Lanka since 2009.

We stayed only one day in Trincomalee, but we had time to explore a large part of this small town, and also visit Fort Frederick and the Koneswaram temple that can be found here. Fort Frederick was built by the Portuguese in 1624, but got its present appearance and name after the Dutch took over the fort in 1639. Since then, the fort  has been tossed around between various European states before it was finally taken over by Sri Lanka in 1948. The Koneswaram temple is located inside the fort area and is a Hindu temple. The current design dates from the Middle Ages, but notes from a few hundred years before our era about the temple’s existence has been found. This temple has been repaired several times when European states have been fighting and destroyed parts of the temple.

Pontus has also now published his educational web page about Bitcoin (start using bitcoin), where you can learn about what Bitcoin is, how to store Bitcoins and how to buy Bitcoins. It has just left the starting blocks so the website will be extended with additional articles and other materials, as well as translated into Swedish and other languages. You are welcome to visit the page if you want to learn more about Bitcoin and also share it if you like the content.

Vi utforskade Trincomalee och hittade stället där kråkorna hänger! We explored Trincomalee and found the place where the crows hangs out!

Vi utforskade Trincomalee och hittade stället där kråkorna hänger! We explored Trincomalee and found the place where the crows hangs out!

Trincomalee!

Trincomalee!

Fågelbad! Bird bath!

Fågelbad! Bird bath!

Trincomalee!

Trincomalee!

Fort Frederick!

Fort Frederick!

Ingången till fort Frederick! The entrance to Fort Frederick!

Ingången till fort Frederick! The entrance to Fort Frederick!

Rådjur bor vid fort Frederick! Deers are living on the grounds of fort Frederick!

Rådjur bor vid fort Frederick! Deers are living on the grounds of fort Frederick!

Koneswaramtemplet! The Koneswaram temple!

Koneswaramtemplet! The Koneswaram temple!

Ingången till Koneswaramtemplet! The entrance to the Koneswaram temple!

Ingången till Koneswaramtemplet! The entrance to the Koneswaram temple!

VI fick se en cricketmatch utanför fort Frederick! We got to watch a game of cricket outside fort Frederick!

VI fick se en cricketmatch utanför fort Frederick! We got to watch a game of cricket outside fort Frederick!

Många skönspelande glassbilar finns här! There are many ice cream trucks here!

Många skönspelande (för att lura till sig barnen) glassbilar finns här! There are many ice cream trucks here playing happy songs to lure children to the truck!

HIttade ett mysigt ställe som sålde väldigt god glass! Found a cozy place that sold very good ice cream!

HIttade ett mysigt ställe som sålde väldigt god glass! Found a cozy place that sold very good ice cream!

Samling vid vattnet på eftermiddagen! People gathering at the waterfront in the afternoon!

Samling vid vattnet på eftermiddagen! People gathering at the waterfront in the afternoon!

Bussarna på Sri Lankas vägar! Man får verlkigen hålla i sig när man åker med dem för det går fort och inbromsningen är våldsam! The buses on roads of Sri Lanka! You really need to hold on when going with them, because it goes fast and the bus often brakes violently!

Lokalbussarna som du kan åka med på Sri Lankas vägar! Man får verlkigen hålla i sig när man åker med dem för det går fort och inbromsningen är våldsam! The local busses that you can travel with in Sri Lanka! You really need to hold on when going with them, because it goes fast and the bus often brakes violently!

Vänner som fiskar tillsammans! Friends who fish together!

Vänner som fiskar tillsammans! Friends who fish together!

Trincomalee!

Trincomalee!

Vacker solnedgång i Trincomalee! Beautiful sunset in Trincomalee!

Vacker solnedgång i Trincomalee! Beautiful sunset in Trincomalee!

Några dagar i Colombo! / A few days in Colombo

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu är vi i Sri Lanka och med det kommer en helt annan kultur och andra folkslag än vad vi har stött på hittills. Det är 80% procent buddhister i Sri Lanka och vi har fått lära oss att i deras form av buddhism dyrkas flera gudar genom av influenser från hinduism. Maten är härligt stark och vi älskar den kryddiga smaken och vi har även fått lära oss att skakningar på huvudet betyder ja och nickande betyder nej så det får vi vara uppmärksamma med!

Vårt första stopp blev huvudstaden Colombo och där möttes vi av långa människor som gjorde att vi inte längre kände oss som jättar, till skillnad från sydostasien då Ulrika ofta var lika lång som männen. Vi hade fyra intensiva dagar i Colombo och vi fick umgås med mycket trevliga människor. Vi hittade Sajana som vi bodde hos via airbnb och första kvällen fick vi följa med honom till en bar på ett hotelltak där hans band “Foreplay” spelade covers för kvällen (blandat med egna låtar). Vi fick träffa de andra medlemmarna i bandet, Sherry och Germaine, och vi fem satt och pratade massor när de inte spelade. Dagen efter mötte vi upp en indisk kille, Vats, som vi träffade i toalettkön under föregående kvällen för lite öl, shisha, och väldigt intressanta och djupa diskussioner och massor med tips om Indien. Vi har även lagt ned väldigt mycket tid under dessa dagar för att förbereda VISA-ansökan till Indien som man kan ansöka om från Colombo. Vi har nu klarat av den första delen (av tre) så vi återkommer med beskrivning hur man går till väga när vi har blivit godkända, men ett hett tips är att anlita ett företag som hjälper dig med ansökan (de ligger på samma gata som Indiens ambassad och kostar bara 400 rupee = 26 kr). Vi hittade också ett ställe där Pontus kunde trycka upp sina Bitcoin-visitkort. Vi har även blivit påhoppade av en massa bedragare. De försöker lura dig att betala massor för tuk-tuk och hävda att olika saker som ex. tågstationen är stängd för lunch (det är den inte).

Det är regnperiod på västkusten med mycket intensiva regnskurar, så vi bestämde oss för att åka över till östra sidan som har torrperiod nu och riktigt varmt. Vi valde att ta nattbussen från Colombo till Trincomalee och vi åkte med superline travels som har riktigt sköna fotöljer, samt att det är väldigt enkelt att köpa biljetter online med företaget “the bus” eller helt enkelt ringa dem. Det mindre roliga var att få se en trafikolycka involverandes en tuk-tuk och en buss på vägen under natten och tyvärr såg det inte ut att ha slutat väl för en av personerna i tuk-tuken.
Nu är vi iallafall på östra sidan och går på marken där delar av det 30-åriga kriget på 1600-talet utspelade sig, långt från europeisk mark. Mer om det i kommande blogginlägg.

We have now come to Sri Lanka and with that comes a whole different culture than what we have encountered so far. There are 80% percent Buddhists in Sri Lanka and in the form of buddhism practiced here they worship several gods due to influences from hinduism. The food is strong and we love the taste of spices, and we have also learned that we must pay attention to that shaking the head means ‘yes’ and nodding means ‘no’!

Our first stop was the capital, Colombo, where we were met by tall people and we no longer feel like giants, as opposed to Southeast Asia where Ulrika often was as tall or taller than the men. We had four intense days in Colombo and we got to hang out with very nice people. We found Sajana, whom we stayed with through airbnb, and the first night he took us to a bar on a hotel roof where his band, “Foreplay”, played covers during the evening (mixed with their own songs). We got to meet the other members of the band, Sherry and Germaine, and the five of us had very interesting discussions when they’re were not playing. The day after we met an Indian guy, Vats, that we met in the bathroom queue the previous evening. We went out in the evening for a few beers and some shisha, and we had very interesting and deep discussions and got a lot of tips about India. We also spent a lot of time during these days to prepare the VISA application to India which we needed to apply for in Colombo. We’ve completed the first part (of three) so we will give you a longer description of how to proceed when we have been approved, but a hot tip is to hire a company to help you with the first part of the application (they can be found on the same street as the Indian Embassy and costs just 400 rupees = €3). We also found a place where Pontus could print his Bitcoin business cards. We have also experienced a lot of scammers. They are trying to trick you into paying a lot for tuk-tuk’s and claim different things that isn’t true. The train station is not closed for lunch between 1-3 pm for instance.

It is the rainy season on the west coast with short, intense rainfalls, so we decided to go over to the east coast that has the dry season now and is really hot. We chose to take the night bus from Colombo to Trincomalee and we went with superline travels that have really comfortable armchairs, and it is very easy to buy tickets online with a compay called “the bus” or you can simply call them to book tickets. It was less fun to see a traffic accident during the night, where a tuk-tuk and a bus collided and it did not look to have ended well for one of the people in the tuk-tuk unfortunately.
We are  hanging out on the east side now and we’re walking around on the ground where parts of the 30-year war in the 1600’s took place far from the European soil. More on that in a future blog post.

En av de första sakerna vi gör i ett nyttland. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

En av de första sakerna vi gör i ett nytt land. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Sajana, Sherry och Germaine spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine playing at cloud café in Colombo!

Sajana, Sherry och Germaine (bandet heter foreplay) spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine (their band is called foreplay) playing at cloud café in Colombo!

Delar på en Shiska med vår nya vän Vats! Sharing a Shiska with our new friend Vats!

Delar på en Shisha med vår nya vän Vats! Sharing a Shisha with our new friend Vats!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside continent's coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside a continent’s coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑