A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Nicaragua

Bilder från Leon / Pictures from Leon

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer vår sista bilder från vår tid i Leon i Nicaragua. Om du inte har vänner på universitetet, så kan jag trösta dig med att det finns massor av saker att göra både i och utanför Leon, allt från vulkanbrädeåkning, revolutionsmuseum till att hoppa på en lokalbuss ut till stränderna vid Stilla havskusten. Leon är även en universitetsstad så det finns ett rikt uteliv där både turister och lokalbefolkning smälter samman för att umgås. Ett tips som vi fick av vår vän var att lösa en biljett för att klättra upp på taket på katedralen i Leon.Det kostar 3 US Dollar per person och där uppifrån får man en fin överblick över Leon. Inne i katedralen finns flera kända nicaraguanska personligheter begravda och vi fick känslan att den här kyrkan var Nicaraguas svar på Westminister Abbey. Katedralen har även guidade turer i katakomberna, men de var tyvärr stängda för allmänheten när vi var där. Sedan var det dag för oss att lämna Leon och åka till Granada för att uppfylla ännu en av våra drömmar, nämligen att se lava. 


Here are our last pictures from our time in Leon, Nicaragua. There are still lots of things to do both in and outside of Leon if you don’t happen to have friends in the university, from volcano boarding, to the revolution museum to just jumping on a local bus out to the beaches on the Pacific coast. Leon is a university town so there is a rich nightlife where both tourists and locals blend together to socialize. One tip we got from our friend was to buy a ticket to climb up on the roof of the Cathedral of Leon. This costs 3 US dollars per person, and from up there you get a good overview of Leon. Several famous Nicaraguan personalities are buried inside the cathedral and we got the sense that this church was Nicaragua’s response to Westminister Abbey in London. The cathedral also has guided tours in the catacombs, but unfortunately they were closed for the public when we were there. After this it was time for us to leave Leon and explore Granada, where we would see lava, which was one of our things on our bucket list.

20160720_120733

Katedralen i Leon där flera kända nicaraguanska personer finns begravda. Här hittar man graven efter Félix Rubén García Sarmiento, även känd som Rubén Darío, som var en mycket känd 1800-tals poet. The Cathedral of Leon where several famous Nicaraguan people are buried. Here you’ll find the grave after Félix Rubén García Sarmiento, also known as Ruben Dario, who was a very famous 1800-century poet.

IMG_3615

Framsidan av katedralen. / The front of the cathedral.

20160720_111747

20160720_112500

IMG_3618

Ruben Darios grav. / Ruben Dario’s grave.

IMG_3620

Ingången till taket på katedralen är på den vänstra sidan av katedralen sett från framsidan, men biljetterna köper du i en liten ingång på baksidan av katedralen. / The entrance to the roof of the Cathedral is on the left side of the Cathedral seen from the front, but tickets are bought in the small entrance at the back of the cathedral.

IMG_3621

Pontus på väg upp på taket i den smala trappuppgången. / Pontus in the narrow staircase on his way up to the roof.

20160720_114651-2

Det blev en stor kontrast mellan det vita taket på katedralen och de mörka molnen som tornade upp sig på himlen. It was a great contrast between the white roof of the cathedral and the dark clouds that loomed in the sky.

IMG_3629

IMG_3628

20160720_115744

20160720_115449

Colegio la Asunción

IMG_3630

Marknaden ligger bakom katedralen och taket skiljer sig väldigt mycket från resten av vyn. / The market is located behind the cathedral and the ceiling looks very different from the rest of the view.

IMG_3623

Utsikten över centralparken i Leon. / The view of the Central Park in Leon.

20160720_121210

Det är väldigt trevligt att gå runt i Leon och titta på gatukonsten, som ofta referar till revolutionen år 1979 där diktatorfamiljen Somoza avsattes. It’s very nice to walk around in Leon and look at all the street art, which often is referring to the revolution in 1979 where the dictator family, Somoza, was deposed.

IMG_3616

IMG_3612

En liten del av marknaden. / A small part of the market.

20160719_162307

Vi handlade dock på den stora affären i Leon. Här kan man köpa kylda öl direkt vid kassakön. / However, we bought our stuff in the large supermarket in Leon. You can buy cooled beer directly next to the counters.

IMG_3613

Vi hittade också en kändis som försökte gömma sig i en affär. / We also found a celebrity who tried to hide inside a shop.

Text och vissa bilder finns även på ett annat liv.

Tillbaka till labbet / Back to the lab

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi uppleva att världen kan vara väldigt liten när vi kom till Leon i Nicaragua. Leon är en universitetsstad med över 200,000 invånare och då är inte turisterna inräknade. Så det är många människor som rör sig i nattvimlet bland barer, restauranger och dansställen i Leon. Första kvällen vi kom dit slängde vi oss direkt ut i den livliga staden för att hitta något lugnare ställe att äta middag på efter en hel dag på resande fot från El Salvador till Nicaragua. Vi blev rejält förvånade när ett bekant ansikte dyker upp i folkmassan i den första restaurangen som vi kliver in på i Leon. Det blev ett kärt återseende med Filimon, vår gamla doktorandkollega från Linköpings universitet och vi blev genast inbjudna till att sitta ned med hans kollegor och studenter från Leons autonoma universitet. Han är nu professor och håller på att forska på både zika- och denguevirus och vi fick några dagar senare komma förbi hans labb och se hur de jobbar här i Leon. Flera av Filimons kollegor har disputerat vid både Karolinska institutet och Linköpings universitet, så vi fick nu komma och se hur de bedriver forskning och undervisning här i Leon. Leons autonoma universitet har några tusen studenter som pluggar här, från biomedicinska analytiker till tandläkare och läkare. Det pågår också en fas tre-studie med vaccin mot dengueviruset runt om i världen och en av klinikerna finns här vid universitetet i Leon. Vi fick en guidad tur på kliniken och höra om denguevaccinet av Felix, professorn som leder studien här i Leon, och nu hoppas vi på att vaccinet är så bra som de säger. Det kommer nog ta några år innan det kommer ut på marknaden om den klarar fas tre-studien.

Centralamerika har sin beskärda del av tropiska sjukdomar och 90% av alla 10-åringar i Nicaragua har antikroppar mot dengueviruset, vilket betyder att de någon gång haft denguefeber innan 10 års ålder.  Med tanke på det var det kanske inte så konstigt att vi till slut åkte på denguefeber efter att ha spenderat nio månader i centralamerika, men det är en lite senare historia så vi hoppar över den så länge.

Ulrika fyllde också år när vi var i Leon och 33-årsdagen firades med Filimon och hans fina familj. Tack så mycket för den goda maten och att vi fick umgås med er!


We found out that the world can be a small place sometimes. Leon is a university city with over 200,000 inhabitants, tourists not included. So there are a lot of people walking around in bars, restaurants and dance halls in Leon during the nights. The evening we came we immediately went straight into the lively city to find a quieter place to have dinner after a full day traveling from El Salvador to Nicaragua. We were greatly surprised when a familiar face showed up in the crowd in the first restaurant that we walked into. It was a happy reunion with Filimon, our old doctoral fellow from Linköping University, and we were invited to sit down with his colleagues and students from Leon’s Autonomous University. Filimon is now a professor and is currently doing research on both the Zika- and the dengue virus. A few days later he gave us a guided tour around his working place and got to see how they work here in Leon. Several colleagues of Filimon have defended their thesis at both the Karolinska Institute or Linköping University, so it was nice to come and see how they do research and teach here in Leon. Several thousand students are studying at Leon Autonomous University, from biomedical scientists to dentists and doctors. There is currently a phase three dengue vaccine trial taking place in Leon, as one of the centers together with many other around the world. We got a guided tour of the clinic and got to hear about the dengue vaccine by Felix, the professor who lead the study here in Leon. We hope that the vaccine is as good as they say. It will probably take a few years before it comes out on the market if the vaccine pass the phase three trial.

Central America has its fair share of tropical diseases and 90% of all 10-year olds in Nicaragua have antibodies against the dengue virus, which means that they have had dengue fever during their ten first years of life.

With this information, it was perhaps not so surprising that we managed to get dengue fever before we left from our 9 months of travel in Central america, but that is another story that we will write about later.

Ulrika also had her birthday when we were in Leon and her 33-year birthday was celebrated with Filimon and his lovely family. Thank you so much for the good food and that we got to hang out with you!

Ett kärt återseende i Nicaragua! Tack Filimon för att vi fick umgås med er alla när vi var i Leon! / A lovely reunion in Nicaragua ! Filimon, thanks for letting us hang out with you all when we were in Leon!

Ett kärt återseende i Nicaragua! Tack Filimon för att vi fick umgås med er alla när vi var i Leon! / A lovely reunion in Nicaragua ! Filimon, thanks for letting us hang out with you all when we were in Leon!

Vi blev välkomnade till den mikrobiologiska avdelningen på Universitetet. / We were welcomed to the microbiology department at the University.

Vi blev välkomnade till den mikrobiologiska avdelningen på Universitetet. / We were welcomed to the microbiology department at the University.

FIlimon hade självklart en hel del virus på sitt kontor. / Filimon had obviously a lot of viruses in his office.

FIlimon hade självklart en hel del virus på sitt kontor. / Filimon had obviously a lot of viruses in his office.

Det nyrenoverade labbet där studenterna höll till och utförde experiment. / The newly renovated lab where the students hang out and performed experiments.

Det nyrenoverade labbet där studenterna höll till och utförde experiment. / The newly renovated lab where the students hang out and performed experiments.

20160722_143303

IMG_3644

Pipetter hänger på rad. / Pipettes hang in a row.

IMG_3645

Vi fick se flera olika delar av den medicinska fakulteten, bland annat virus, bakterie, svamp och parasitlabb, samt undervisningssalar. We got to see different parts of the medical faculty, including the viral, bacterial, fungal and parasitic labs, and classrooms.

Vi fick se flera olika delar av den medicinska fakulteten, bland annat virus, bakterie, svamp och parasitlabb, samt undervisningssalar. / We got to see different parts of the medical faculty, including the viral, bacterial, fungal and parasitic labs, and classrooms.

Många odlingsplattor behövs. / A lot of culture plates are needed.

Många odlingsplattor behövs. / A lot of culture plates are needed.

En undervisningssal! A teaching class room!

En undervisningssal. / A teaching class room.

Vi hittade också lite kvarlevor från 70-talet! We also found some remains from the 70's!

Vi hittade också lite kvarlevor från 70-talet! / We also found some remains from the 70’s!

Vi hittade en väldigt vacker innergård innanför väggarna på universitetet. / We found a beautiful inner court inside the walls of the university.

Vi hittade en väldigt vacker innergård innanför väggarna på universitetet. / We found a beautiful inner court inside the walls of the university.

Vi fick komma förbi avdelningen där fas tre-studien var igång. Felix och Samuel har båda disputerat i Sverige och de var jättesnälla och förklarade, samt svarade på alla frågor vi hade. Det var riktigt roligt att ni alla tog er tid för oss denna dag! 7 We were invited into the place where the phase three study was on going. Both Felix and Samuel have done their PhD's in Sweden and they were so kind explaining and answering any questions that we had. It was really funny that you all took the time for us that day!

Vi fick komma förbi avdelningen där fas tre-studien var igång. Felix och Samuel har båda disputerat i Sverige och de var jättesnälla och förklarade, samt svarade på alla frågor vi hade. Det var riktigt roligt att ni alla tog er tid för oss denna dag! / We were invited into the place where the phase three study was on going. Both Felix and Samuel have done their PhD’s in Sweden and they were so kind explaining and answering any questions that we had. It was really funny that you all took the time for us that day!

Vi besökte dock inte obduktionsavdelningen denna gång. / We didn't visit autopsy department this time.

Vi besökte dock inte obduktionsavdelningen denna gång. / We didn’t visit autopsy department this time.

Vi tog oss även in till tandläkaravdelningen och tittade runt innan vi begav oss hem för dagen. / We even went into the dentist department and looked around.

Vi tog oss även in till tandläkaravdelningen och tittade runt innan vi begav oss hem för dagen. / We even went into the dentist department and looked around.

Ulrika fyllde 33 i Leon och det firades med en tårta. / Ulrika turned 33 in Leon and we celebrated her birthday with a cake.

Ulrika fyllde 33 i Leon och det firades med en tårta. / Ulrika turned 33 in Leon and we celebrated her birthday with a cake.

Det blev också sång och mat tillsammans med Filimons familj. Tack igen för den fina kvällen :)! / There was also singing and food together with Filimon's family. Thanks again for such a nice evening :)!

Det blev också sång och mat tillsammans med Filimons familj. Tack igen för den fina kvällen :)! / There was also singing and food together with Filimon’s family. Thanks again for such a nice evening :)!

 

Åka bräda ned för en vulkan i Nicaragua / Volcano boarding in Nicaragua

(Please scroll down to the orange text for the English version)

“Skulle det inte gå att åka bräda nedför här?”

Den frågan ställde jag till Pontus medan vi pulsade ned för vulkanen Acatenango i Guatemala. Det djupa och lösa lagret av aska på toppen av vulkanen kändes som pudersnö och vi kunde glida ned för det branta berget på våra fotsulor på en bråkdel av tiden som det tagit oss att gå upp den sista jobbiga sträckan på cirka 300 höjdmeter från lägret. Då visste vi inte att vi en månad senare skulle stå vid kanten på vulkanen Cerro Negro i Nicaragua med lustiga skyddskläder på oss och en bräda i handen medan vi väntade på vår tur att få åka ned för en vulkan.

Det skulle dock bli mer som att åka pulka än snowboard, men vi var lika glada ändå. Att gå upp för Cerro Negro tog endast 40 minuter och var en betydligt lättare vandring än de andra vulkanerna vi bestigit i Centralamerika och utsikten över det nicaraguanska landskapet är fantastisk.

Cerro Negro är en av världens yngsta vulkaner som reste sig ur marken den 13:e april 1850. Sedan dess har vulkanen haft flera utbrott och är fortfarande aktiv. Detta fick vi erfara genom att skrapa bort det översta lagret med foten och vidröra marken med våra händer. Fem centimeter under lagret av grus och aska, som vi snart skulle åka bräda på, var det så varmt att vi nästan kunde bränna oss och vi såg också rök sippra ut genom en skreva vid sidan av den primära kratern. Sista utbrottet ägde rum 1999 och vulkanen övervakas noga av forskare för att kunna varna vid tecken på att Cerro Negro riskerar att få ett nytt utbrott.

Vill du också åka bräda ned för en vulkan? Då är det bara att gå omkring en stund i Leon så hittar du många som erbjuder turer för “volcano boarding” för priser från cirka 25 USD inklusive transport och allt man behöver. Vissa erbjuder även att du får åka ned för vulkanen två gånger, om du känner för att gå upp för berget en ytterligare gång. Så fråga vad som ingår i priset när du bokar. Det ska även gå att få tag på mer snowboard-liknande brädor som du står på när du åker ned, men det uppfattade vi var ovanligt att turister gjorde och skaderisken är då också betydligt högre. Vi och alla andra som var där satt ned på brädan när vi åkte och vi tog med oss vår kamera och filmade vår färd nedför vulkanen för att visa er hur det går till.

Det kan gå riktigt fort om du inte väljer att bromsa med fötterna och det hela är över på två minuter. Vi kan verkligen rekommendera denna aktivitet om du befinner dig i Nicaragua och är en person som gillar lite fartfyllda äventyr och vacker natur.

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


“Wouldn’t it be possible to go down the volcano using a board?”

That was the question I asked Pontus while we pulsed down the volcano Acatenango in Guatemala. The deep, loose layer of ash on top of the volcano felt like snow and we could slide down the steep mountain on the soles of our feet in a fraction of the time it took us to walk up the last tough stretch of about 300 meters of altitude from the base camp. At that point we did not know that a month later we would stand at the edge of the volcano Cerro Negro in Nicaragua with funny looking protective clothes and a board in our hand while we waited for our turn to ride down a volcano.

However, it would be more like sledding than snowboarding, but we were just as happy anyway. The walk up on the volcano Cerro Negro took only 40 minutes and was a much easier hike than other volcanoes we’ve climbed in Central America, and the view of the Nicaraguan countryside is stunning.

Cerro Negro is one of the youngest volcanoes in the world and it rose from the ground on 13 April 1850. Since then, the volcano has had several outbreaks and is still active. We could feel this by scraping off the top layer with our feets and touch the ground with our hands. Five centimeters below the layer of rubble and ash, the same ground we would soon volcano board down on, was so hot that we almost burnt our hands and we also saw smoke seeping out through a crevice on the side of the primary crater. The last eruption took place in 1999 and the volcano is closely monitored by scientists to warn of any signs that Cerro Negro is at risk of a new outbreak.

Do you also want to go board down a volcano? Then you can just walk around for a while in Leon and you will find many who offer volcano boarding tours for prices of around 25 US Dollar, including transport and everything you need. Some agencies even offer that you can go down the volcano twice, if you feel like going up the mountain one more time. So ask what is included in the price when booking. It should also be possible to ride down with a more snowboard-like board that you stand on when you go down, but we understood that it was unusual that tourists used those kind of boards and the risk of injury is also much higher when using those. We, and everyone else who was there, were sitting down on the board and we brought our camera and filmed our journey down the volcano to show you how it’s done.

It can go really fast if you choose not to brake with your feet, and the whole thing is over in two minutes. We can really recommend this activity if you are in Nicaragua and are a person who likes a little action-packed adventure and beautiful scenery.

Text and pictures are also published at “Ett annat liv“.

Jag och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Me and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Ulrika och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Ulrika and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

IMG_3679

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑