Ankor på vift

A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Malaysia (page 2 of 2)

Bitcoin meetup KL och höga torn!

Vi har nu spenderat en vecka i Kuala Lumpur och hur länge till vi blir här beror på Ulrikas skador som hon fått på benet (tack Daniel W för råd om behandling av såren! Det var lugnande att prata med dig!). Vi vill inte röra oss bort från bra medicinsk vård om nu läkeprocessen inte skulle gå åt rätt håll (det gör den, men väldigt långsamt!). Det skulle kännas olustigt att åka ut i djungeln på Borneo och så börjar Ulrikas ben käkas upp av mördarbakterier (Ulrikas livliga fantasi spelar en roll här)!!! Igår var första dagen som Ulrikas knä inte kändes som glas och gjorde ont, så vi har börjar röra på oss litegrann och uppleva Kuala Lumpur. Vi har nu varit på ett bitcoin meetup här i Kula Lumpur och vi fick träffa oerhört intressanta människor (Nazri, Colbert och Daniel)! Vi tog kontakt med Colbert via e-mail (som vi hittade genom facebook) och han tyckte att det skulle vara skoj att träffa oss, så han anordnade ett spontant bitcoin-möte med oerhört kort varsel! Vi jämförde den ekonomiska och politiska situationen mellan Sverige och Malaysia och pratade om bitocin-världen så väl som anarkokaptialist-världen med dess nyaste medlem Liberland! Här hittar ni en väldigt trevlig 20 minuters videointervju med Liberlands president och grundare Vít Jedlička. Det kändes som att vi hade väldigt lika åsikter om hur skadligt det politiska systemet med lagar, regleringar och licenser är för samhället. De tog upp exempel från Malaysia och vi kontrade med exempel från Sverige. De trodde oss inte riktigt först när vi berättade hur höga inkomstskatterna och kostnaden för arbetsgivare är i Sverige. Det var oerhört trevligt och vi fick även tips om möten i Singapore och introduktion till människor som rest till Europa för att vara med i uppbyggnaden av Liberland.

Idag har vi utnyttjat de gratis turistbussarna som de har här (trots relativt låga skatter!) och dagens utflyktsmål blev KL tower och Petronas (Twin) towers! Vi åkte bara upp i KL tower, då utsikten ska vara mycket bättre från det tornet! KL tower invigdes 1996 och är 421 meter högt. Vi åkte upp till den öpnna våningen cirka 300 meter upp i tornet. Det var en häftig utsikt över Kuala Lumpur och vi fick även se häftiga blixtar från det dagliga åskovädret som alltid drar förbi Kuala Lumpur vid den här tiden (enligt vad vi har fått erfara).  Vi har också lyckats promenera runt i Chinatown med omnejd och vi har hittat en del häftiga byggnader som ni får se om ni kollar på bilderna nedan!

We have now spent a week in Kuala Lumpur and how much more days it will be depends on Ulrika’s injuries she received on her right leg (Thank you Daniel W for advice concerning the treatment of the wounds! It was reassuring to talk to you!) We do not want to move away from good medical care in case of the healing process changes and starts to go in the wrong direction (it goes in the right direction for now, but very slowly!). It would feel quite uneasy to go into the jungle in Borneo and Ulrika’s leg is munched up by a killer bacteria (Ulrika’s vivid imagination plays a role here)!!! Yesterday was the first day Ulrika’s knee did not feel like glass and hurted, so we could start to move around a little bit and experience Kuala Lumpur. We have now been on a bitcoin meetup here yesterday and we got to meet incredibly interesting people (Nazri, Colbert and Daniel)! We contacted Colbert via email (we found him through facebook) and he thought it would be fun to meet us, so he organized a spontaneous bitcoin meeting with incredibly short notice! We compared the economic and political situations between Sweden and Malaysia and talked about the bitocin-world as well as the anarco-captialist world with its newest member Liberland! You can find a very pleasant 20 minute video interview with the Liber’s president and founder Vít Jedlička here if you are interested. It felt like we had very similar views on how harmful the political system of laws, regulations and licenses are to society. They brought up examples from Malaysia and we countered with examples from Sweden. They did not believe us at first when we told them how high the income taxes are and the cost for the employer to have employees in Sweden. It was extremely nice and we even got tips on meetings in Singapore and introduction to people who have traveled to Europe to participate in the building of Liberland.

Today, we have taken advantage of the free tourist buses here and today’s excursion was the KL Tower and Petrona (Twin) Towers! We just went up the KL tower, because we got the information that the view would be much better from the KL tower! KL tower was inaugurated in 1996 and is 421 meter high. We went up to the Open deck about 300 metres up the tower. It was a cool view of Kuala Lumpur from there and we also saw nice lightnings from the daily thunderstorm that always passes by Kuala Lumpur at this time (according to what we have experienced). We also managed to walk around in Chinatown and we have found some cool buildings that you can see if you check the images below!

Coolt hus i KL som får oss att tänka på Steampunk/Gotham city! Cool house in KL that makes us think about Steampunk / Gotham city!

Coolt hus i KL som får oss att tänka på Steampunk/Gotham city! Cool house in KL that makes us think about Steampunk / Gotham city!

Bitcoin meetup KL med Nazri, Colbert och Daniel! Bitcoin meetup in KL with Nazri, Colbert and Daniel!

Bitcoin meetup KL med Nazri, Colbert och Daniel! Bitcoin meetup in KL with Nazri, Colbert and Daniel!

Mot KL tower!  Going to KL tower!

Mot KL tower! Going to KL tower!

Petrona (Twin) towers ser liten ut på 300 meters höjd! Petronas (Twin) Towers looks small at 300 meters altitude!

Petrona (Twin) towers ser liten ut på 300 meters höjd! Petronas (Twin) Towers looks small at 300 metres altitude!

Pontus och utsikten från tornet! Pontus and the view from the tower!

Pontus och utsikten från tornet! Pontus and the view from the tower!

Långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar det lite :) It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter's level-app and sure, the tower is tilting a little :)

Det är långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar tornet lite 🙂 It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter’s level-app and sure, the tower is tilting a little 🙂

Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)

Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)

KL tower!

KL tower!

KL!

KL!

Petronas (Twin) Towers!

Petronas (Twin) Towers och oss! Petronas (Twin) towers and us!

Det här hittade vi på trottoaren framför twin towers :)! We found this on the sidewalk in front of the twin towers :)!

Det här hittade vi på trottoaren framför twin towers :)! We found this on the sidewalk in front of the twin towers :)!

Vi undrar hur många dagar det var sedan den senaste velociraptor attacken??? (9gag-skämt :)) We wonder how many days it was since the last velociraptor attack??? (9gag-joke :))

Vi undrar hur många dagar det var sedan den senaste velociraptor attacken??? (9gag-skämt :)) We wonder how many days it was since the last velociraptor attack??? (9gag-joke :))

Ingången till marknaden i China town! The entrance to the market in China town!

Ingången till marknaden i China town! The entrance to the market in Chinatown!

 

 

Chillar i KL (slang för Kuala Lumpur)

Vi tog nattbussen (kan rekommendera Perdana Ekspress) från Kuala Besut (där man kan hitta båtar till och från Perhentianöarna) till Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Första morgonen i Kuala Lumpur så hände dock en olycka som gjort att vi tar det lite lugnt här. Ulrika missade nivåskillnaderna i trottoaren under morgonlöpturen och föll. Ulrikas ledband i fötterna är nästan icke-existerande, men nu så lyckades hon stuka vänster fot ganska kraftigt och skrapade upp höger knä och handflata. Det gör ont att gå (speciellt i trappor) och neutrofilerna gör ett strålande, men geggigt, jobb med såren, så vi har hittills hängt på vårt underbara Suzie’s guesthouse i Chinatown som vi bor på. Vi har dock utforskat några matställen i närheten och vi har ätit supergod mat för en väldigt billig summa (5-6 ringgit eller 11-14 kr per person).

Det som slår oss är att den ekonomiska tillväxten (och relativa friheten) syns här i Malaysia och det råder inte brist på arbete här. Överallt hittar vi lappar uppe om att personal sökes både i huvudstaden och i mindre byar och det byggs i rasande fart!

Ulrika har även hittat en intressant blogg som hon verkligen rekommenderar. Det är ett gäng liberala skribenter som lägger ut sina texter i bloggen “det goda samhället” och de flesta texter är väl värda att läsa. De vill vara en motvikt mot dagens värderingsjournalistiksom är framträdande i Sverige (som tyvärr är väldigt vänstervriden och verklighetsfrämmande).

We took the night bus (we can recommend Perdana Ekspress) from Kuala Besut (where you can find boats to and from the Perhentian Islands) to the Malaysian capital Kuala Lumpur. Unfortunately, an accident happened during our first morning in Kuala Lumpur, which led us to take it easy here. Ulrika missed a level difference in the pavement during the morning run and fell to the ground. The ligaments in Ulrika’s feet is almost non-existent, but now she has managed to sprain her left foot pretty badly and scraped up her right knee and palm. It hurts to walk (especially in stairs) and the neutrophils does a brilliant, but gooey, job with the wound on her knee, so we have so far just been hanging at our lovely Suzie’s Guesthouse in Chinatown which we are staying in. However, we have explored some food courts nearby and we have eaten delicious food for a very cheap price (5-6 ringgit or 11-14 SEK per person).

What strikes us is the economic growth (and the relative freedom) clearly visible here in Malaysia and there is no shortage of work here. We have found staff wanted advertisments everywhere both in the capital and in small villages, and new buildings are being built at a rapid speed!

Ulrika has also found an interesting swedish blog that she really recommends. There are a bunch of liberal writers who outsource their texts in the blog “the good society” and most of the texts are well worth reading. They want to be a counterweight to the current value-judgemental journalism that is prominent in Sweden (which has as a non-realistic view of reality).

I brist på bilder från KL så får ni en bild på en hårig Pontus tillsammans med en helt oemotståndlig kycklingrätt vi hittat på en liten foodcourt i Chinatown! In the absence of images from KL, you get a picture of a hairy Pontus along with an irresistible chicken dish we found in a small food court in Chinatown!

I brist på bilder från KL så får ni en bild på en hårig Pontus tillsammans med en helt oemotståndlig kycklingrätt vi hittat på en liten foodcourt i Chinatown! In the absence of images from KL, you get a picture of a hairy Pontus along with an irresistible chicken dish we found in a small food court in Chinatown!

 

Dykning bland vrak och hajar!

Vårt mål med att åka över till östkusten på den Malaysiska halvön var dels för att komma bort från regnperioden som börjar i maj/juni på västkusten och dels för att dyka vid Perhentianöarna. Vi gjorde fyra dyk och fick se allt från vrak, stingrockor, groupers, clownfiskar, papegojfiskar till hajar (både bambuhaj och svartspetsig revhaj som ni kan få en skymt av i filmerna nedan). Vi dök vid “Sugar wreck” vilket är ett ca 90 m långt sockerlastfartyg (enligt lokalbefolkningen. Kändes mindre!) som sjönk för 15 år sedan, “Police wrecks” som är tre mindre polisbåtar som sjönk för 4 år sedan, “Sharkpoint” där man kan se hajar och “The pinnacle” ett berg under vatten där det fanns ett rikt djurliv. Vi hade inte den bästa sikten när vi dök (vilket kan ses på filmerna), men det var helt okej för vi kunde ändå se mycket. Ett roligt sammanträffande var att vi dök med ett annat par (från tyskland) vid ett av dyken och det visade sig att vi tagit våra dykarcertifikat på samma ö (Koh Tao) med samma dykklubb (Sairee cottage) och med samma instruktör (Greg!) fast med ett års mellanrum.

Vi, och speciellt Ulrika, fick se (och bli skrämd av!) en del av öarnas djurliv. Vi fick se små och stora varaner och Ulrika blev skrämd en morgon då människor utanför vår byggnad var i full färd med att döda en, nästan en meter lång, giftgrön orm (troligtvis var det  Ahaetulla mycterizans eller “green malayan whip snake”). På kvällen blev Ulrika även skrämd av en jättestor tokaygecko, men den var väldigt söt så här i efterhand!

Our goal for going over to the east coast of the Malaysian peninsula was to get away from the rainy season that begins in May /June on the west coast and also to dive at the Perhentian Islands. We did four dives and saw everything from wrecks, stingrays, groupers, clown fishes, parrot fishes etc to sharks (both bamboo shark and blacktip reef shark that you can get a glimpse of in our recorded movies below). We dived at the “Sugar Wreck” which is an approximately 90 m long sugar cargo ship (according to the locals. Felt smaller!) that sank 15 years ago, “Police wrecks” which are three smaller police boats that sank about 4 years ago, “Shark Point” where you can see blacktip reef sharks and “The Pinnacle”, a mountain under water where there was an abundance of marine wildlife. We did not have the best visibility during our dives (which can be seen in the movies), but it was okay because we still could see much. A funny coincidence that occured during our dives was that we started talking to a couple (from Germany) at one of the dives and it turned out that we have taken our diving certificates on the same island (Koh Tao) with the same diving club (Sairee Cottage) and with the same instructor (Greg) with only one year apart.

We, and especially Ulrika got to see (and be frightened by!) parts of the islands’ wildlife. We got to see small and large monitor lizards and Ulrika became frightened one morning when people outside our building were busy killing an almost one meter long, poisonus-green snake (it was probably Ahaetulla Mycterizans or “the green malayan whip snake”). During the evening Ulrika was also spooked by a huge tokay gecko, but it was very cute in retrospect!

Long beach, Perhentian Islands (Kecil)

Long beach, Perhentian Islands (Kecil).

En liten varan som vi fångade på bild! A small monitor lizard that we caught on camera!

En liten varan som vi fångade på bild! A small monitor lizard that we caught on camera!

Gångvägen mellan coral bay och long beach där vi såg de flesta av varanerna! The foot road between Coral Bay and Long Beach where we saw most of the monitor lizards!

Gångvägen mellan coral bay och long beach där vi såg de flesta av varanerna! The foot road between Coral Bay and Long Beach where we saw most of the monitor lizards!

Dykplatserna runt Perhentianöarna! The dive sites around the Perhentian Islands!

Dykplatserna runt Perhentianöarna! The dive sites around the Perhentian Islands!

Fylla i våra loggböcker efter avklarade dyk! Fill out our logbooks after completed dives!

Fylla i våra loggböcker efter avklarade dyk! Fill out our logbooks after completed dives!

“The Pinnacle”:

“The Sugar wreck”:

“Sharkpoint”:

“The Police wrecks”:

Första intrycket av Malaysia och Penang

Malaysia vilket härligt mångkulturellt land! Georgetown, regionshuvudstaden på Penang är väldigt inspirerande och det är inte varje dag då man går i en mindre stad där man ser hur bra olika livsåskådningar kan leva tillsammans! Här finns indiska kvarter, kinesiska kvarter, kristna kvarter i ett myller av muslimska kvarter och alla respekterar varandras kultur. Man ser skyskrapor som byggs i snabb takt blandat med historiska byggnader som finns uppsatta på UNESCOS världsarvslista. Malaysia är ett övervägande muslimskt land, men många har en avslappnad hållning till religion t.ex fastan under ramadan tar man inte så hårt på utan man kan sprida ut dagarna över hela året. Vi fick våra fördomar krossade när vi fick se en kvinna sätta på sig en sele och köra glidskärmsflygning efter en båt längs Penangs kust iklädd burka! I Georgetown fick vi även uppleva den sämsta gatukorsningen hittills. Trafikljusen var otroligt sega och oeffektiva, så där finns rum för förbättring.

Av en slump hittade vi ett väldigt trevligt nyöppnat guldmuseum, som var väldigt interaktivt (vi fick bland annat se hur silvertackor gjuts och vaska guld och ta med oss det vi hittade!). Det kostar 1.20 ringgit (knappt 3 kr) tur och retur för färjan ut till Penang från Butterworth.

Inkomstskatten i Malaysia är högst 26% och det finns ingen fastighetsskatt eller förmögenhetskatt och enligt den officiella statistiken är arbetslösheten låg här (runt 3%)! Boendet är lite dyrare än vad vi har haft hittills och öl är betydligt dyrare, cirka 15-25 kr för 33 cl öl (15% skatt på alkohol i det här landet).

Monsunperioden närmar sig Malaysias västkust, så vi bestämde oss för att åka över till östkusten och till dykparadiset Perhantian Islands och det är här vi är nu. Vi har bokat in oss på en dykklubb och de närmaste dagarna kommer vi spendera en del tid under ytan och förhoppningsvis se några hajar!

Malaysia is a wonderfull multicultural country! Georgetown, the regional capital of Penang is very inspiring and it’s not every day that you walk around in a smaller town where you see how well different philosophies of life can live together! Here you can find the Indian Quarter, Chinese Quarter, the Christian Quarter in a throng of Muslim neighborhoods and everyone respects each other’s choices in life. You can see the skyscrapers being built at a rapid pace mixed with historic buildings that are posted on UNESCO’s World Heritage List. Malaysia is a predominantly  Muslim country, but many  have a casual attitude towards religion compared to other religious countries. For example in the muslim community you can spread out the fasting days during ramaddan throughout the year. We got our prejudices crushed when we got to see a woman put on a harness and enjoy paragliding after a boat along Penang’s coastline wearing a burqa!

By chance, we found a very nice newly opened gold museum in Georgetown which was very interactive (we got to see how silver bullions were cast, pan for gold and take with us what we managed to find!). Worth knowing is that you pay 1.20 ringgit (almost SEK 3)  for the ferry trip to and from Penang. Some traffic light intersections are incredibly slow and inefficient in Georgetown so there they have room for improvement…

The highest income tax in Malaysia is 26% and there is no property tax or wealth tax, and according to the official statistics, the unemployment rate here is very low (around 3%)! The accommodation is a bit more expensive than what we have had so far and the beers are much more expensive, around 15-25 kr for 33cl (15% tax on alcohol in this country).

The monsoon season is approaching Malaysia’s west coast, so we decided to go over to the east coast and to the diving paradise Perhantian Islands, and this is where we are now. We’ve booked us on a dive club here and the next few days we will spend some of the time under the surface and hopefully see some sharks!

Butterworth, bild tagen från färjan! Butterworth, picture taken from the ferry!

Butterworth, bild tagen från färjan! Butterworth, picture taken from the ferry!

Majlis är ordet för stads/regionsstyrelsen! Majlis is the word for city /region board!

Majlis är ordet för stads/regionsstyrelsen i Malaysia! Majlis is the word for city /region board in Malaysia!

Georgetown!

Georgetown!

Moské bredvid... Mosque next to a...

Moské bredvid… Mosque next to a...

ett tempel, som ligger nära en... a temple, which is located near a ...

ett tempel, som ligger nära en… a temple, which is located near a …

...en kyrka! Väldigt många livsåskådningar får plats i Malaysia! Saknas bara nudister och spagetthimonster så vore detta land vara intressant att bo i! ... a church! alot of life philosophies fits in Malaysia! We only miss nudists and spaghetti monster and this would be an interseting country to live in!

…en kyrka! Väldigt många livsåskådningar får plats i Malaysia! Saknas bara nudister och spagetthimonster så vore detta land intressant att bo i! … a church! alot of life philosophies fits in Malaysia! We only miss nudists and spaghetti monsters and this would be an interesting country to live in!

Vi hittade mycket fin gatukonst när vi vandrade runt i georgetown! We found very nice street art when we were walking around in Georgetown!

Vi hittade mycket fin gatukonst när vi vandrade runt i georgetown! We found very nice street art when we were walking around in Georgetown!

PG gold museum som vi besökte! Det var tyvärr fotoförbud i rummen med guld- och silversamlingen! PG Gold Museum that we visited! Sadly, there was a photo ban in the rooms with the gold and silver collections!

PG gold museum som vi besökte! Det var tyvärr fotoförbud i rummen med guld- och silversamlingen! PG Gold Museum that we visited! Sadly, there was a photo ban in the rooms with the gold and silver collections!

Vi åkte ut till Batu Feringgi några dagar. Vattnet var tyvärr så ohälsosamt runt Pengang, så vi ville inte bada här! We went out to Batu Ferringhi for a few days. The water was unfortunately so unhealthy around Pengang, so we didn't want to swim here!

Vi åkte ut till Batu Feringgi några dagar. Vattnet var tyvärr så ohälsosamt runt Pengang, så vi ville inte bada här! We went out to Batu Ferringhi for a few days. The water was unfortunately so unhealthy around Pengang, so we didn’t want to swim here!

Efter nattbuss från Butterworth till Kuala Besut, så satte vi oss i en speedboat ut till Perhentian Islands just när solen var på väg upp över öarna! After the night bus from Butterworth to Kuala Besut, we took a speedboat out to the Perhentian Islands just when the sun was coming up over the islands!

Efter nattbuss från Butterworth till Kuala Besut, så satte vi oss i en speedboat ut till Perhentian Islands just när solen var på väg upp över öarna! After the night bus from Butterworth to Kuala Besut, we took a speedboat out to the Perhentian Islands just when the sun was coming up over the islands!

Long beach, Perhentian Islands! Här dyker vi och kollar på vrak och hajar! Long Beach, Perhentian Islands! Here are we diving and are looking at wrecks and sharks!

Long beach, Perhentian Islands! Här dyker vi och kollar på vrak och hajar! Long Beach, Perhentian Islands! Here we are diving and looking at wrecks and sharks!

Newer posts »

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑