A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Laos

Luang Prabang

Resan från Vang Vieng till Laos gamla huvudstad, Luang Prabang, är fantastisk med slingrande vägar bland bergen och denna lilla stad med 50,0000 invånare blev sista stoppet för oss innan vi begav oss över gränsen till Thailand. Luang Prabang finns med på UNESCOS världsarvslista sedan 1995 och det är förståeligt då staden är väldigt vacker med den koloniala arkitekturen insprängd bland den traditionella arkitekturen i Laos.  Vi blev tyvärr lite sjuka när vi kom hit så vi hann inte utforska hela staden men nedan finner ni bilder på det vi hann se! Det var med lite sorg i hjärtat som vi lämnade Laos och vi hoppas att vi kommer kunna återvända hit och utforska speciellt den norra delen mer!

The journey from Vang Vieng to Laos ancient capital, Luang Prabang, is fabulous with winding roads in the mountains and this small town with only 50,0000 inhabitants became the last stop for us before we went across the border to Thailand. Luang Prabang is listed as a UNESCO World Heritage Site since 1995 and this is understandable because of the beauty of the city with the colonial architecture that is interspersed among the traditional architecture of Laos. We got a bit sick when we arrived so we could not explore the whole city, but below you will find pictures of the parts we were able to explore! It was with sadness that we left Laos and we hope we will be able to return here and explore especially the north more!

Luang Prabang ligger uppe bland bergen precis bredvid Mekongfloden! Luang prabang is situated  in the mountains right next to the Mekong river

Luang Prabang ligger uppe bland bergen precis bredvid Mekongfloden! Luang prabang is situated in the mountains next to the Mekong river!

Det finns många tempel här i Luang Prabang. Här är Vat Aham! There are many temples in Luang Prabang! Here is Vat Aham!

Det finns många tempel här i Luang Prabang. Här är Vat Aham! There are many temples in Luang Prabang! Here is Vat Aham!

Och många tempel innebär många munkar som dyker upp lite varstans! And many temples means many monks who pops up here and there!

Och många tempel innebär många munkar som dyker upp lite varstans! And many temples means many monks who pops up here and there!

IMG_8364

Nam Khan-floden som rinner ut i Mekongfloden här i Luang Prabang! Nam Khan river that is connceted to the Mekong river here in Luang Prabang!

Naga, den sjuhövdade ormen, finner man överallt! Naga, the seven-headed snake, can be seen everywhere!

Naga, den sjuhövdade ormen, finner man överallt! Naga, the seven-headed snake, can be seen everywhere!

Blandning mellan Lao  och fransk arkitektur! Mix between Lao and French architecture!

Blandning mellan Lao och fransk arkitektur! Mix between Lao and French architecture!

IMG_8368IMG_8386IMG_8388

Vi upp på berget Phousi där det finns ännu fler tempel! We went up on Mount Phousi where there is even more temples!

Vi gick upp på berget Phousi där det finns ännu fler tempel! We went up on Mount Phousi where there is even more temples!

Fin utsikt över Luang Prabang! Nice view over Luang Prabang!

Fin utsikt över Luang Prabang! Nice view over Luang Prabang!

Buddha med skägg! Buddha with a beard!

Varelse med skägg! Creature with a beard!

Lämningar från krig! Leftovers from war!

Lämningar från krig! Leftovers from war!

IMG_8410IMG_8408

En mystisk grotta! A mystical cave!

En mystisk grotta! A mystical cave!

Vi fann en plats för tillbedjan i grottan! We found a place for worship in the cave!

Vi fann en plats för tillbedjan i grottan! We found a place for worship in the cave!

Buddhas fotavtryck enligt buddhisterna! Buddha's footprint according Buddhists!

Buddhas fotavtryck enligt buddhisterna kan hittas uppe på Phousiberget! Buddha’s footprint according to Buddhists can be found up on mount Phousi!

 

 

Klättring i Vang Vieng!

När vi kom till Vang Vieng och såg alla berg så började det klia i klätterfingrarna och vi bokade snabbt in oss hos en guide för att få en heldag att klättra med denna fantastiska utsikt som Vang Vieng har att erbjuda. Morgonen började oroväckande då vi vaknade upp kl 05.00 med åskmuller och blixtar. Tänk er filmen “War of the worlds” då blixtarna avlöste varandra och på vars sätt utomjordingarna tar sig ned på jorden för att invadera planeten! Ulrikas fantasi sprang iväg och hon förväntade sig nästan att tripods skulle dyka upp på morgonkvisten. Vi trodde att dagens klättring skulle bli inställd på grund av vädret, men vi var skyddade av ett fint överhäng (eller “the hangover”, som en led kallades!) från berget med härliga droppformationer att visa upp! Vi klätttrade härliga leder (5a-6a, alla med mer eller mindre överhäng) alltmedan blixtar lös upp himlen och åskmullret fortplantade sig mellan bergen. Sällskapet från Danmark (Heidi och Nina) och England (Matt, Christian and James)  gjorde inte dagen sämre! Nedan kommer några bilder och en video!

Our climbing fingers began to itch when we arrived in Vang Vieng and saw all the mountains, so we quickly booked a guide to get a full day of climbing with this amazing view that Vang Vieng has to offer. We got a bit worried when we woke up at 5:00 with thunder and lightning above our heads. Imagine the movie “War of the Worlds” when the flashes succeeded each other and the aliens got down on earth to invade the planet! Ulrika’s imagination ran away and she was nearly expecting tripods showing up at dawn! We thought that the days climbing would be canceled due to weather, but we were protected by a fine overhang (or hangover, which one route was called…) from the mountain that had lovely drip formations! We climbed lovely paths up the mountain (5a-6a, all with more or less overhang) while the lightening lit up the sky and the thunder propagated between the mountains. Our climbing buddies for the day from Denmark (Heidi and Nina) and England (Matthew, Christian and James) made the day even better! Below are some pictures and a video!

Morgonens vädder såg inte lovande ut! Morgning weather didnät look promising!

Morgonens vädder såg inte lovande ut! Morning weather didn’t look promising!

Men vi begav oss mot berget ändå! But we headed for the mountain anyway!

Men vi begav oss mot berget ändå! But we headed for the mountain anyway!

Ett av våra uppdrag vid dagens klättring! One of our missions for todays climbing!

Ett av våra uppdrag vid dagens klättring! One of our missions for todays climbing!

Ulrika klättrar! Ulrika climbing!

Ulrika klättrar! Ulrika climbing!

Droppformationer och kan du hitta klättraren i bilden? Drop formations and an you spot the climber?

Droppformationer och dagens uppdrag! Drop formations and todays mission!

GOPR0524

En av lederna vi provade! Kan ni hitta Pontus i bilden? One of the climbing routes we tried. Can you spot Pontus?

Så här dåligt var vädret utanför vår klättringsbubbla! This is how bad the weather was outside our climbing bubble!

Så här dåligt var vädret utanför vår klättringsbubbla! This is how bad the weather was outside our climbing bubble!

Kan ni hitta Ulrika i denna bild? Can you find Ulrika in this picture?

Kan ni hitta Ulrika i denna bild? Can you find Ulrika in this picture?

Pontus provar 6a leden och hamnade på 6b leden av misstag! Pontus going up the 6a rout (and accidently went in on the 6b route!

Pontus provar 6a leden och hamnade på 6b leden av misstag! Pontus going up the 6a route (and accidently went in on the 6b route!

Det dåliga vädret försvann lagom tills vi var klara med klättringen för dagen och skulle tillbaka till Vang Vieng! The bad weather disappeared just in time we were done with the climb of the day and was going back to Vang Vieng!

Det dåliga vädret försvann lagom tills vi var klara med klättringen för dagen och skulle tillbaka till Vang Vieng! The bad weather disappeared just in time when we were done with climbing for the day and was heading back to Vang Vieng!

Även solen tittade fram på hemvägen! Even the sun was coming out on our way home!

Även solen tittade fram på hemvägen! Even the sun was coming out on our way home! 

Klättring i Vang Vieng / Climbing in Vang Vieng:

 

Bokrecensioner om anarkism och kodknäckare

Nu kommer några inlägg på kort tid efter varandra, så ni får lite att läsa! Vi har även hunnit läsa en del böcker och här kommer två recensioner av väldigt intressanta böcker! Ulrika har hunnit läsa båda två och Pontus hälsar att han är snart klar med The Code av Thomas Singh!

“No Treason: The Constitution of No Authority”, by Lysander Spooner

Lysander Spooner är en berömd anarkistisk tänkare och han är också känd för att ha konkurrerat med den amerikanska staten om postutdelning, där staten ville ha monopol på det, så de tvingade honom i konkurs (även om han levererade post mycket snabbare och billigare än staten!). Tyngdpunkten i boken är hur konstitutionen i USA är ett illegitimt kontrakt som inte kan tvingas på människor som aldrig undertecknat det. Detta innebär att du är en slav under konstitutionen och har ingen frihet! Han likställer också stater med rövare och mördare, och att det inte är skillnad mellan en rånare som tar dina pengar direkt från dig genom pistolhot och människor som  röstar på politiker som sedan tar dina pengar genom beskattning. “No Treason” skrevs för nästan 150 år sedan, men den är minst lika relevant i dag, så läs den!

“The Code: How to make it, break it, hack it, crack it”, av Thomas Singh

Thomas Singh är också författare till “Fermats sista sats” som vi har recenserat tidigare. Denna bok handlar om kryptografi och konkurrensen genom historien mellan de som vill utveckla koder för att dölja information och de som vill knäcka koder för att få tag på information. Boken går igenom antikens kodersystem, komplotten att mörda Elizabeth I av England konstruerad av bla Maria Stuart av Skottland, till byggandet av Enigma-maskinen och hur polska (och senare brittiska) kodknäckare kunde lösa koden under andra världskriget. Den tar också upp födelsen av asymmetrisk kryptering (RSA) med privata och publika nycklar som numera tillåter oss att skicka information och göra säkra betalningar över internet utan av att på förhand distribuera nycklar, genom att använda matematiska funktioner med primtal och faktorisering. Kryptering spelar nu en viktig roll i kampen för personlig frihet och denna bok är en väldigt bra introduktion till detta fascinerande område.

Here comes a few blog posts after each other during a short period of time, so you get alot to read! We have had time to read some books and here are two reviews of very interesting books! Ulrika has had time to read both and Pontus greets that he’s almost done with The Code of Thomas Singh!

“No Treason: The Constitution of No Authority”, by Lysander Spooner

Lysander Spooner is a famous anarchist thinker and he is also known for competing with the US post office, where the state wanted monopoly on that so they forced him out of business (even though he delivered mail much faster and cheaper than the state!). The main focus of the book is how the Constitution in the US are illegitimate as a contract and can’t be forced upon people who never signed it. This means that your are a slave under the constitution and have no freedom! He also states that the government are robbers and murderers and that is no different between a robber who take your money directly from gunpoint and people voting on politicians who then take your money through taxation. “No Treason”  was written almost 150 years ago, but it is still relevant today, so read it!

“The Code: How to make it, break it, hack it, crack it”, by Thomas Singh

Thomas Singh is also the author of “Fermats last theorem that we have reviewed earlier. This book is all about cryptography and the competition throughout history between those who want to develop codes to hide information and those who want to break the code to get hold of information.  The book goes through ancient coding system, the plot drawn by Mary of Scotland to assain Elizabeth I of England and the construction of the enigma machine and how the polish (and later british) cryptoanalysts could break it during the second world war. It also takes up the birth of asymmetric cryptography (RSA) with private and public keys that nowadays allows us to send information and do safe payments over the internet without the need for prior key distribution, relaying on one way mathematical functions with primes and factorisation. Cryptography is now playing a vital role in the fight for freedom and personal liberty and this book is a great introduction to this fascinating field.

Norra Laos

Vi har nu lämnat Don Det och södra Laos för att hinna utforska norra delen som ska vara mycket mer berg och djungel än vad södra delen har att erbjuda. Efter en nattbuss så landade vi i Laos huvudstad, Vientiane, där vi planerade att tillbringa 27 timmar innan vi fortsatte norrut. Vientiane är nog den minsta huvudstaden vi varit i och det är en väldigt sömnig stad och inte så mycket att göra där. Värmen var tryckande så det blev endast en kort stadsvandring innan vi fann ett lokalt badhus och bestämde oss för att tillbringa dagen där! Vi gick och hämtade våra badkläder och betalade 15,000 kip/person för att komma in och vi var inte de enda turisterna där som gjort samma bedömning som vi. På kvällen fann vi vår väg till nattmarknaden och den kan vi verkligen rekommendera, så otroligt mysigt att vandra runt där! Ulrikas älskade flip-flops har gått sönder (Anna A och Linda F, de som jag köpte på marknaden i Sousse, Tunisien) efter sex års användning, så det blev att investera i ett par nya och slänga de gamla.

Vi har nu anlänt till Vang Vieng som ligger uppe i bergen  efter några timmars bussresande från huvudstaden och det ska bli spännande att spendera några dagar här! Utsikten över bergen är fantastisk och imorgon kommer vi att få klättra på dem, både topprep och ledklättring står på  menyn!

We have now left Don Det and southern Laos to explore the northern part which will be much more mountains and jungle than the south has to offer. After a night bus, we landed in the capital of Lao, Vientiane, where we planned to spend the next 27 hours before we continueing north. Vientiane is probably the smallest capital city we have been in so far, and it’s a very sleepy town and not much to do there. The heat was oppressive, so we only managed a short city tour before we found a local swimming pool and decided to spend the day there! We went and got our swimsuits and paid 15,000 kip / person to get in and we were not the only tourists there that made the same assessment as us. In the evening, we found our way to the night market and we really recommend it, so incredibly nice to wander around there! Ulrika’s beloved flip-flops is broken (Anna A and Linda F, the ones I bought at the market in Sousse, Tunisia) after six years of use, so it was time to invest in a new pair and toss the old ones.

We are now in Vang Vieng located in the mountains a few hours of bus traveling from the capital and it will be interesting to spend a few days here! The view is amazing here and tomorrow will be a full day of rock climbing, both tope-rope and lead climbing!

IMG_8234

Kulturhuset i Vientiane! Cultural hall in Vientiane!

Det finns andra droger här i VIentiane! You can find other drugs here in Vientiane!

Det finns andra droger här i VIentiane! You can find other drugs here in Vientiane!

IMG_8231

That Dam i Vientiane. Det är en stupa och människor tror att det bor en naga (en sjuhövdad varelse som ser ut som en orm) inuti den och denna naga ska ha försökt skyddat laos befolkning från thailändska armen år 1827. That Dam in Vientiane. A stupa that is believed to house a naga (a seven-headed entity in the shape of a snake) that tried to protect peolpe of Laos from the Siamese army in 1827.

Svalkande dopp i hettan! Cooling off in the heat!

Svalkande dopp i hettan! Cooling off in the heat!

Nattmarknaden i Vientiane! The night market in Vientiane!

Nattmarknaden i Vientiane! The night market in Vientiane!

Bläckfisksarm på en pinne! Squid arm on a stick!

Bläckfisksarm på en pinne! Squid arm on a stick!

En gata i Vang Vieng med bergen i bakgrunden! A strreet in Vang Vieng with mountains in the background

En gata i Vang Vieng med bergen i bakgrunden! A strreet in Vang Vieng with mountains in the background

Vang Vieng är omringat av berg och det är så vackert! Vang Vieng is surrounded by mountains and it is so beautiful!

Vang Vieng är omringat av berg och det är så vackert! Vang Vieng is surrounded by mountains and it is so beautiful!

IMG_8255

Nam Song-floden! Nam Song river!

 

 

 

Don Khone, nyår tredje gången gillt och dagens hjälte! (4000 islands part II)

Vi hyrde cyklar en av dagarna och utforskade grannön, Don Khone, som ligger en gammal tågbro ifrån Don Det! Det var kolonialmakten frankrike som under 1800-talet kontrollerade sydostasien och de var rädda för att det brittiska imperiet ville få kontroll över sydostasien. Fransmännen började då trappa upp militärresurserna och nyckelpunkten i sydostasien var den viktiga Mekongfloden, så fransmännen ville få upp många krigsfartyg på Mekongfloden. Problemet var att denna del av Mekongfloden (4000 öarna-området) hyser väldigt många öar och vattenfall, så de fick bygga en tåglinje från södra delen av Don Khone till norra delen av Don Det för att frakta båtarna över land för att lyckas med sin plan. Nu finns rälsen inte kvar längre men man kan hyra cyklar och cykla mella öarna (Dagens tips är att passera bron innan kl 8 och efter kl 17 så undviker du att betala avgifter till staten!).

Vid södra änden av Don Khone kan du hyra en båt för att åka ut och se på Irrawadidelfinerna som tyvärr är utrotningshotade. Vi fick se dem på håll (de höll till på den kambodjanska delen av Mekongfloden denna dag), men det det gjorde inget då vi iakttog dem i sitt naturliga habitat och vi ville inte störa! Det bjöds även på äventyr då vi kom till en trasig bro, men vi lyckades forcera den (människor och cyklar) och kom över på andra sidan utan olycksfall!

Denna vecka har även bjudit på att fira nyår i Laos (tredje nyåret för oss på fyra månader). Vid Don Khone vankades det stor fest och den tydligaste traditionen är att de normalt reserverade Laos-invånarna började föra vattenkrig med varandra och oss turister! Temperaturen är nu uppe i 40 grader under dagen, så en hink med vatten kastandes på sig var bara skönt!

Pontus blev dagens hjälte under en av dagarna i Don Det. Han räddade en liten pojke från att drunkna för att han var observant (till skillnad från föräldrarna som satt på en restaurang och drack öl) och såg att pojken som knappt kunde simma hade problem med de starka strömmarna. Så dagens viktiga information handlar om att det är väldigt viktigt att veta att barn inte låter, skriker eller viftar när de är nära att drunkna! När vi gick från stranden så fick Pontus en öl i belöning av pappan som sett det hela och var tacksam.

We rented bikes one of the days and explored the neighboring island Don Khone, which is only an old railway bridge away from Don Det! The colonial power France that controlled Southeast Asia during the 1800s were afraid that the British Empire wanted to gain control of Southeast Asia. The French began to increase their military resources and a key point in Southeast Asia was the Mekong River, so the French wanted to install many warships on the river. The problem was that this part of the Mekong River (the 4000 islands area) harbors many islands and waterfalls, so they had to build a railway from the southern part of Don Khone to the north part of Don Det to transport the boats over land for their plan to succeed. The rails are not there anymore but you can rent bikes and bike between the Islands (Today’s tip is to cross the bridge before 8 am and after 17 pm to avoid paying fees to the government!).

At the southern end of Don Khone, you can rent a boat to go out and look at the endangered Irrawaddy dolphins. We got to see them at a distance (they kept to the Cambodian part of the Mekong River this day), so we got no good pictures from this amazing moment, but that didn’t bother us because we got to observe them in their natural habitat and the whole experience was on their terms! We also got to experience a small adventure when we came to a broken bridge, but we managed go across the damaged part (people and bicycles) without any injuries!

We also got to celebrate our third new year celebration here in Laos (the third New Year for us in four months). The big party was at Don Khone (we did not attend that) and the most obvious tradition was that the normally reserved Lao-residents began putting up water wars between each other and us tourists! The temperature is now 40 degrees during the day, so a bucket of water splashed on your body was just nice!

Pontus became the hero of the day during one of the days in Don Det. He saved a little boy from drowning because he was observant (unlike the parents who sat in a restaurant and drank beer) and saw that the boy who could barely swim had problems with the strong currents. So todays important lesson is that it is very important to know that children do not sound, scream or wave when they are close to drowning! The father was very thankful and bought Pontus a beer.

En dag för att upptäcka Don Khone som ligger på andra sidan floden! A day of exploring Don Khone that is located on the other side of the river!

En dag för att upptäcka Don Khone som ligger på andra sidan floden! A day of exploring Don Khone that is located on the other side of the river!

Vi hittade ett gammalt lok som lämnats av fransmännen! We found an old locomotive left by the Frednch!

Vi hittade ett gammalt lok som lämnats av fransmännen! We found an old locomotive left by the French!

IMG_8173

Inga bilder på delfinerna men det är här de lever! Finns ca 80 stycken kvar i detta område! No pictures on the dolphins, but this is their natural habitat. There are approximetly 80 dolphins left that is living here!

 

IMG_8188

Festförberedelser inför nyårsfirandet på ön! Preparation for the big new year party on the island!

Den trasiga bron som vi, en annan svensk (från Sala!), en irländare och en koreansk kvinna lyckades ta oss över! The damaged bridge that we and another swedish guy, an irish guy and a korean girl managed to climb over!

Den trasiga bron som vi, en annan svensk (från Sala!), en irländare och en koreansk kvinna lyckades ta oss över! The damaged bridge that we and another swedish guy, an irish guy and a korean woman managed to climb over!

Ett till vattenfall! Another waterfall!

Ett till vattenfall! Another waterfall!

IMG_8210

Vi passerade några byar på vägen runt ön! We passed a few village on our way around the island!

Fantastisk natur! Fantastic nature!

Fantastisk natur! Fantastic nature!

IMG_8215

En gammal fransk byggnad som hyser en skola idag! An old french building that is housing a school these days!

IMG_8217

Don Khone i solnedgången! Don Khone during the sunset!

IMG_8219

Linda F och Anna S Mojiton är god här enligt Pontus! Linda F and Anna S, the Mojito tastes good here according to Pontus!!!

 

 

 

 

 


Been there, Don Det! (4000 islands part I)

Ah, för en vecka sedan lämnade vi Pakse med intentionen att stanna några dagar vid de 4000 öarna här i Laos. Vi anlände till Don Det runt lunch för en vecka sedan med långbåt, klev rätt ut i sanden från båten och blev förälskade i ön. Det är en helt annan mentalitet och frihet här som vi inte har hittat någon annanstans! Don Det är en liten ö i Mekongfloden och den 6.5 km långa slingan runt ön har varit perfekt för löpturer efter att först stigit upp för att titta på soluppgången och druckit kaffe serverad av Adrian mer känd som “The guy with the book”.  Adrian Robson har skrivit en väldigt informativ och rolig bok om hans upplevelser som nomad i sydostasien och som han trycker och säljer helt själv i en äkta anarkistisk entrepreneur-anda. Titeln är “South east asia, In yer face”, så om du någonsin möter Adrian någonstans i världen så borde du ta chansen att köpa den för en billig peng och få ett signerat exemplar! Han har sålt ca 9400 kopior av sin bok på detta sätt, person till person.

Det är ett väldigt lugnt tempo här som man snabbt faller in i (tillexempel att stiga upp halv sex på morgonen). Alla happy (space) cakes, shakes eller smokes som finns på menyerna gör väl sitt till att inte detta är ett suparparadis (med bråk och höga ljud) utan folk är avslappnade och lugna. Droger är förbjudna i Laos och kan ge böter eller fängelse, men Don Det är en fristad utan polis eller myndigheter, vilket vi anarkokapitalister tycker är toppen!

Här bor man i små bungalows i homestays som drivs av befolkningen (dock verkar staten Laos ha planer på att utveckla denna lilla ö till en turistresort). Det kan vara bra att veta att människor i Laos generellt är blyga och reserverade. Om de inte svarar på tilltal och vänder dig ryggen när du försöker ställa en fråga, så är det för att de inte vill visa att de inte kan engelska och vill undvika pinsamheter.

De har inte haft elektricitet på ön så länge (kom endast för 5-10 år sedan enligt utsago) och väldigt långsamt wifi kommer och går. Det är också bra att veta att bankautomater inte finns på ön (men väl i Nakasang, dit man åker med buss för att ta båt ut till Don Det). Det finns dock restauranger som har uttagservice för en viss avgift, men de är beroende av att vara uppkopplade, så ta med pengar om du åker hit. Det är väldigt billigt här. Vi betalar 50,000 kip/natt för vår bungalow (55 SEK), men det går att hitta bungalows för endast 20,000 kip/natt (22 SEK) och vi fick precis veta att du kan hitta en hängmatta att sova på för 12,000 kip/natt om du villl (13 SEK) .

Vi har träffat väldigt trevliga personer här (Mike från Kanada, Katharina från Tyskland och såklart Adrian!) som vi pratat resor, anarkokaptitalism, bitcoin, kryptografi och talteori med. Vi hoppas att vi kan få möjlighet att träffa dem igen någon i framtiden! En kväll tog Adrian med oss ut till några öar för att bada, fiska (Ulrika var klantig och lyckades trampa på kroken och få in den i foten) och få den ultimata solnedgångsbilden.

Så allt detta kommer i en bildkavalkad nedan!

Nu har vi tagit oss till Pakse för vidare färd mot huvudstaden Vientiane senare ikväll i en över natten buss i sittande ställning. Alla sovbussar var fullbokade eftersom det är nyår här i Laos då många reser hem.

Ah, a week ago we left Pakse with the intention to stay for a few days at the 4,000 islands here in Laos. We arrived at Don Det around lunch a week ago with long boat, stepped right on to the sand from the boat and fell in love with the island. It’s a totally different mentality and freedom here that we have not found anywhere else! Don Det is a small island in the Mekong River and the 6.5 km-long loop around the island have been perfect for morning jogging after first getting up to watch the sunrise and drinking coffee served by Adrian better known as “The guy with the book.” Adrian Robson has written a very informative and funny book about his experiences as a nomad in Southeast Asia which he prints and sells all by himself in a true anarchist entrepreneurial spirit. The title is “South-East Asia, in yer face ‘, so if you ever meet Adrian anywhere in the world, you should take the chance to buy it for a cheap price and get a signed copy! He has sold about 9400 copies of his book in this way, person to person.

It’s a very relaxed pace here that you quickly falls into (for example, getting up at half past six in the morning). All the happy (space) cakes, shakes or smokes available on the menus shows that that this is not a drinker’s paradise (with fights and high noise), but people are relaxed and calm. Drugs are banned in Laos and can result in fines or imprisonment, but Don Det is a sanctuary without police or authorities, which we anarchocapitalists thinks is great!

Here you live in small bungalows in homestays run by the local population (However, it seems that the Laos government have plans to develop the 4000 islands into a large tourist resort which is a shame). It might be good to know that people in Laos are generally shy and reserved. If they do not respond when spoken to and turn there back when you are trying to ask a question, it’s because they do not want to show that they do not know English and want to avoid embarrassment.

They have not had electricity on the island so long (came only 5-10 years ago allegedly) and the very slow wifi comes and goes. It’s also good to know that there are no ATMs on the island (but there are in Nakasang, where you go by bus to take the boat out to Don Det). However, there are restaurants that have cash service for a certain fee, but they are dependant on being online and having cash at hand, so bring cash if you go here. It is very cheap here. We pay 50,000 kip / night for our bungalow (55 SEK), but you can find bungalows for only 20,000 kip / night (22 SEK) and we just got the information that you can find a hammock for the night for only 12,000 kip/night (13 SEK)  if you are interested!

We have met very nice people here (Mike from Canada, Katharina from Germany and of course Adrian!) that we dicussed travels, anarcho capitalism, bitcoin, cryptography and number theory with. We hope that we can have the opportunity to meet with them again in the future! One evening Adrian took us out to some islands to swim, fish (Ulrika was clumsy and managed to step on the hook and get it into the foot) and get the ultimate sunset picture.

So all this comes in a picture cavalcade below!

Now we have taken a minibus to Pakse for further travel to the capital Vientiane later tonight in an overnight bus in a sitting position. All sleeper busses were fully booked because it is New Year here in Laos when many travel home.

IMG_8070

Biljettkontoret hittar man till höger när man kommer ned till vattnet i Nakasang! The ticket office is located to the right when you come down to the water!

IMG_8071

Pontus hämtar ut våra båtbiljetter! Pontus is picking up our boat tickets!

IMG_8072

Båtarna som man tar sig runt på här i Mekongfloden! The boats you use to get around here the Mekong river!

 

IMG_8081

Det är så här du kommer till Don Det! This is how you get to Don Det!

IMG_8085

Don Det!

 

IMG_8086

Anländer till stranden i Don Det! Arriving at Don Det beach!

IMG_8087

Mycket på menyn här i Don Det! You can fin alot of things on the menus here in Don Det!

IMG_8089

“The guy with the book”-Adrian. Hälsa till honom från oss om du möter honom någon gång! “The guy with the book”-Adrian. Say hi from us if you ever meet him (and buy his book!)

IMG_8090

Pontus med vårat favoritträd! Pontus with our favourite tree!

Gatorna är inte stora i Don Det! The streets are not big here on Don Det!

Gatorna är inte stora i Don Det! The streets are not big here on Don Det!

IMG_8097

Ulrika fann några kattungar att leka med! Ulrika found som kittens she could play with!

IMG_8091

Typiska bungalows som du kan hyra billigt med utsikt över Mekongfloden! Typical bungalows you can rent  over-looking the Mekong river!

IMG_8120

Vardag i Laos! Everyday life in Laos!

IMG_8132

Fiskar med Adrian! Go fishing with Adrian!

IMG_8134

Bada och simma i Mekongfloden! Bathing and swimming in the Mekong river!

IMG_8139

Den ultimata solnedgångsbilden i Don Det enligt Adrian! The ultimate sunset picture in Don Det according to Adrian!

IMG_8136

Mike och Pontus rör sig sakta bort från solnedgången, diskuterandes bitcoin! Mike and Pontus slowly walking away from the sunset while discussing bitcoin!

IMG_8155

Middag med härliga människor som vi träffade i Don Det (Mike, Katharina, Karin?(sorry, we forgot your name!!!) and Filip!). Dinner with lovely people we meet in Don Det (Mike, Katharina, Karin?(sorry, we forgot your name!!!) and Filip!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vi gör när vi inte turistar

Vi försöker blanda dagar med turistande och sightseeing med dagar då vi gör saker som vi länge har velat ha tid att ägna oss åt. Det innebär i huvudsak studerande av olika slag. Pontus studerar fortsatt i huvudsak olika saker relaterade till Bitcoin (liksom de senaste 4 åren!). Ulrika har börjat lära sig programmering i Python och hon tycker det är väldigt intressant och kul! Kursen hon följer är lpthw. Det är verkligen en “hands on”-kurs som du inte får mycket gratis ifrån. Kan även inflika att en av övningarna var att lyckas installera spelet Zork på linux och spela det. Sedan kodar hon småpogram som Pontus får prova!

Vissa dagar spenderar vi alltså den mesta tiden framför våra datorer förutom pauser för mat och dryck =)

Vi läser också en del böcker. Av böcker som Pontus nyligen läst så skulle han vilja rekommendera böckerna nedan och Ulrika inflikar att hon håller på med flera böcker samtidigt så recensioner av dem kommer när de är utlästa!

Freedom” – Adam Kokesh
En oerhört bra, kort och kristallklart skriven bok som jag rekommenderar alla att läsa! I 10 korta kapitel förklaras frihetens filosofi, en kortfattad historik om makt, samt staters skadliga inverkan i människors liv gällande krig, personlig säkerhet, beskattning, ekonomi, arbete, skola, sjukvård, välfärd, förbudspolitik, miljöskydd, Intellektuell äganderätt, kärlek, familj, barns rättigheter, och racism. Boken ger en mestadels positiv bild över utvecklingen senaste åren och en hoppfull bild över framtiden. Boken finns att ladda ner gratis här både i text och som ljudbok, endast 3h kort som ljudbok! Jag köpte den på Amazon till Kindle för $1. Mycket prisvärt! =)

The 4-hour workweek” – Timothy Ferris
En intressant bok fullspäckad med kloka råd som handlar om att arbeta så effektivt som möjligt och vara så produktiv som möjligt. Tim ger många verktyg och tips för att arbeta så effektivt som möjligt och att slösa så lite som möjligt av sin egen och andras tid. Den stora boven som beskrivs är arbete för arbetes skull, att fokusera på att vara sysselsatt istället för att vara produktiv. Istället bör man fokusera och prioritera, framförallt bortprioritera allt som inte gör dig lycklig och ger resultat. Vilka 20% av dina arbetsuppgifter orsakar 80% av din olycka? Vilka 20% av ditt arbete bidrar till 80% av resultatet och gör dig mest lycklig. Hur kan du göra för att slippa de första arbetsuppgifterna och kan du koncentrera mer av din arbetstid på de senare? Koncentrera dig på det som du gör bäst och som endast du kan göra och eliminera eller delegera allt annat. I boken beskrivs hur man kan starta ett eget företag steg för steg och successivt delegera ut alla arbetsuppgifter och ta bort sig själv som flaskhals för företagets expansion. Boken är skriven både för anställda som vill öka sin produktivitet och fria tid och för egna företagare.

Defending the undefendable” – Walter Block
Genom att analysera och försvara hur de mest avskydda och utstötta i samhället agerar utan att initiera våld så visar Walter Block vilka viktiga produktiva ekonomiska bidrag alla aktörer i en fri marknad ger och vilken skada det gör att förbjuda dessa aktiviteter. En bok som på ett nyttigt sätt får en att ifrågasätta förutfattade meningar och känslomässiga reaktioner på företelser som de flesta ser med avsky på.

We try to mix days with tourist stuff and sightseeing with days when we do things that we have long wanted to have time to devote ourselves to. It essentially means studies of various kinds. Pontus studies things related to Bitcoin (as the past 4 years!). Ulrika has started to learn programming in Python, and she thinks it is very interesting and fun! The course she follows is lpthw. It really is a ‘hands on’ course you do not get much free from. One of the exercises was to install the game Zork on linux and play it. Then she codes small pograms that Pontus then get to try!

So some days we spend most of the time in front of our computers, besides breaks for food and drink =)

We also read some books. Of the books that Pontus recently read he would like to recommend the ones reviewed below. Ulrika is reading multiple books simultaneously so reviews of them will come when they are finished!

Freedom” – Adam Kokesh
An extremely good, short and clear written book that I recommend everyone to read! 10 short chapters explaining the philosophy of freedom, a brief history of power, as well as the States adverse impact in people’s lives regarding war, personal security, taxation, economics, work, school, medical care, welfare, prohibition policy, environmental protection, intellectual property rights, love, family, children’s rights, and racism. The book offers a mostly positive picture of the development in recent years and a hopeful view of the future. The book is available to download here both in text and audio book, only 3h short audiobook! I bought it on Amazon for the Kindle for $ 1. Great Value! =)

The 4-hour workweek” – Timothy Ferris
A very interesting book packed with advice that is all about working as efficiently as possible and be as productive as possible. Tim provides many tools and tips to work as efficiently as possible and to waste as little as possible of your own and others’ time. The big culprit that is described is work for labor’s sake, to focus on being busy instead of being productive. Instead you should focus and prioritize, especially prioritize away everything that does not make you happy and gives results. Which 20% of your tasks causes 80% of your unhappiness? Which 20% of your work contributes to 80% of income and makes you happiest. How can you do to avoid the first tasks and concentrate more of your work on the latter? Concentrate on what you do best that only you can do and eliminate or delegate everything else. The book describes how to start your own business step by step and gradually delegate all duties and remove yourself as a bottleneck for the company’s expansion. The book is written both for employees who want to increase their productivity and free time and for entrepeneurs.

Defending the undefendable” – Walter Block
By analyzing and defending the most despised and outcast of society acting without initiating violence, Walter Block shows the important productive economic contribution of all participants in a free market and what harm it does to prohibit such activities. This book makes you really question the preconceptions and emotional responses to behaviours that most people look with indignation at.

wpid-20150410_124428.jpg

Pontus djupt försjunken i information om Bitcoin. Pontus deeply concentraded on information about Bitcoin.

wpid-img_20150409_155831.jpg

Ulrika spelar det textbaserade gamla spelet Zork. Ulrika playing the old text based game Zork.

wpid-img_20150411_134503.jpg

Ett av Ulrikas programeringsövningar. One of Ulrikas programing excercises.

 

Varning! Bildkavalkad från 5-dagars samlande av vattenfall ;-)

Vi fick tips från Christian och Jo att hyra moped från “Miss Noy” och åka runt på Bolaven-platån om vi skulle hamna i Pakse och det gjorde vi nu när vi kommit hit. Vi valde att åka runt den stora loopen och det blev fem dagar med massor av vattenfall. Vi låter bilderna tala för sig själva och du hittar en kort video ihopsatt med små klipp vi spelade in från olika vattenfall.

We got a tip from Christian and Jo to rent a scooter from “Miss Noy” and drive around on the Bolaven Plateau if we would end up in Pakse, so we did! We chose to take the big loop and it became five days with lots of waterfalls :). We let the pictures speak for themself and you will find a short video with small clips we recorded from different waterfalls.

IMG_7863

Vi kan verkligen rekommendera Miss Noy om man vill hyra mopeder i Pakse! We can really recommend Miss Noy if you want to rent scooters in Pakse!

IMG_7872

Det är väldigt mycket frigående djur vid vägarna, så man får ta det lite försiktigt! There are a lot of free-range animals on the roads, so you have to be careful!

IMG_7877

Ute på landsbygden! Out on the countryside!

IMG_7893

Vid ett vattenfall (Tad Champee!) så var berggrunden ihålig. Såg ut som en schweizerost! The bedrock was hollow at one waterfall (Tad Champee!). Looked like a Swiss cheese!

IMG_7895

Tad Champee! (Tad means Waterfall!)

IMG_7906

Det blir ofta nudelsoppa till lunch då vi inte kan kommunicera så bra med lokalbefolkningen, men soppan är god! Noodle soup is standard for lunch when we cannot communicate so well with the locals, but the soup tastes good!

IMG_7913

Tad Hang!

IMG_7928

Tad Lo!

IMG_7947

Kikar ut över kanten vid Tad Soung! Peeking over the edge at Tad Soung!

IMG_7952

Tad Soung från andra sidan! Kan förställa sig hur det skulle se ut här under regnperioden. Vi är nu här i Laos under senare delen av torrperioden så många av vattenfallen har inte så mycket vatten! Tad Soung from the other side! Can imagine what it would look like this during the rain season. We are here in Laos during the later part of the dry season so many of the waterfalls have not so much water!

IMG_7971

Vi provade Whisky från Laos som kostar 4,000 Kip (4,4 SEK) för ett halvt glas. Smakar helt okej, ungefär som rökig rom. We tested Whisky from Laos that cost 4,000 Kip (4.4 SEK) for half a glass. Tastes okay, much like smoky rum.

IMG_7985

Nästa stopp var Tad Faek! Next stop was Tad Faek!

IMG_7997

Vi hyrde bungalows vid Tad Faek och använde vattenfallet som spa-avdelning med rygg och fotmassage 🙂 We rented bungalows at Tad Faek and used the waterfall as a spa with back and foot massage 🙂

IMG_8002

Tad Se Noy som är hundra meter bred under december-februari, men hade inte så mycket vatten nu. Det var fint ändå 🙂 Tad Se Noy that is normally hundred metre wide between December and February, but did not have enough water now. It was nice anyway 🙂

IMG_8008

Tad Katamtok!

IMG_8015

Tad Alone!

IMG_8024

Tad Taiycsua!

IMG_8041

Tad Yuang!

IMG_8054

Vi plockade fram våra clownnäsor vid ett riktigt coolt vattenfall, Tad Fan! We picked up our clown noses at a really cool waterfall, Tad Fan!

IMG_8057

Tad Fan!

IMG_8058

Tad Champi!

IMG_8069

Tad Itou!

Vattenfall / Waterfalls:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinosaurier och resa ned till Pakse

Vi har utforskat Savannakhets lilla dinosauriemuseum och för 10,000 kip (11 SEK)  får du komma in och se fossiler, skelett, meteoriter som har hittats i Laos och väl inne får du hjälp av väldigt snälla kuratorer som är väldigt entusiastiska, men som tyvärr inte kan så mycket engelska. Dock fungerar kroppspråk en lång väg :)! Vi fick se skelettdelar från en 12 m lång Tandvayosaurus och en tand från en T-Rex!

Igår tog vi lokalbussen ned till Pakse och det var en väldigt intressant tur. Bussbiljetten köps på busstationen innan bussen går för 40,000 kip ( 44 kr) och sedan är det bara att kliva på bussen och fördriva fem timmar i värmen med bussen fylld med rissäckar och människor. Resan blev behaglig ändå för vägarna var okej. Det enda jobbiga var stoppen som gjordes då luften stod still i den 40 gradiga hettan och svetten rann på oss inne i bussen, lägg där till en hög med försäljare som trängde sig in och vill sälja mat och dryck!

We have explored the small dinosaur museum located in Savannakhet. For 10,000 kip (11 SEK), you can come in and see fossils, skeleton remains from dinosaurs and meteorites found in Laos. Once inside, you get help from very kind curators who are very enthusiastic, but unfortunately doesn’t speak so much English. However, you come a long way using body language :)! We got to see the skeletons of a 12 meter tall Tandvayosaurus and a tooth from a T-Rex!

Yesterday we took the local bus down to Pakse and it was a very interesting tour. Bus tickets can be purchased at the bus station before the bus leaves for 40,000 kip (44 SEK) and then you just jump on the bus and enjoy five hours of heat in a bus filled with rice sacks and people. The trip was enjoyable nonetheless for the roads were okay. The only annoying thing during the trip was the longer stops that were made where the air stood still inside the bus in 40 degree heat and sweat pouring on all of us inside the bus, and where a bunch of sales women forced their way in and wanted to sell food and drinks!

IMG_7852

IMG_7853

Svansen på en Tandvayosaurus! The tail of an Tandvayosaurus!

IMG_7857

Rissäckar som fungerade som sittplatser när fler människor kom ombord! Rice bags that served as seats when more people got on the bus!

20150402_095841

Ett stopp där försäljare kom ombord! Hett och trångt! One stop where sales women came on board selling stuff! Hot and crowded!

 

Välkommen till Laos!

Nu har vi kommit in i land nummer tre på vår resa och vi befinner oss nu i Savannakhet, Laos. Resan från Huê till Savannakhet tog 10 timmar och det involverade en gränskorsning vid Dansavanh. Allt som allt gick bussresan väldigt smidigt och det följde vad tidigare back packers har rapporterat om (till och med den delen om att bussen kör iväg till lunchstoppet medan personer blev lämnade kvar vid gränskontrollen. Detta hände nu en backpacker från Ukraina, men vi hade pratat lite med henne innan om att detta kunde ske, så hon kom promenerande till lunchstoppet efter ett tag).  Visa on arrival kan fixas vid denna gränskontroll och kostar 35 US dollar för svenskar (och ukrainare). Det är lite fix med att kunna växla till sig dollar i vietnam, men vi hittade en bank i Huê som var villig att göra det (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam Huê, 78 Hun Vuong). Det du behöver kunna visa upp är pass, biljett till destination (vi visade upp biljetten till Laos och sade att vi ville ha dollar för visa), samt kvitto från en uttagsautomat (för att visa vart dina vietnamesiska dong kommer ifrån).

Vi vill också säga att maten har varit oerhört god i Vietnam, men stället som toppar vår lista måste bli Phuong Nam Café i Huê! Otroligt god och billig mat där!

Tillbaka till Laos. Det som slagit oss är att överallt där vi varit hittills så hittar man den franska stilen på byggnader och Savannakhet är inget undantag. Detta är kanske inte någon överraskning egentligen då detta område varit en koloni under franskt styre i många år. Det är en sömnig liten stad (med ett dinosaurie-museum!) vid Mekongfloden och rakt över floden ser vi Thailand.  Vi får även se solen igen och det kan bli rätt så varmt här om dagarna tillskillnad mot Huê där regnmolnen skymde himlen för det mesta.

Ulrikas favoritöl är BeerLao som hon fick smaka på redan i Kambodja och nu har vi äntligen kommit till Laos där man kan få en stor BeerLao på 640 ml för 12,000 kip (ca 13 kr) i turistområdena.

We have now entered country number three on our trip and we are now in Savannakhet, Laos. The trip from Hue to Savannakhet took 10 hours and it involved a border crossing at Dansavanh. All in all, the bus ride was very smooth and the bus trip followed what previous back packers have reported (even the part about the bus driving off to a lunch stop while people were left behind at the border crossing control. This time it happened to a backpacker from Ukraine, but we had spoken a little with her before this incident  that this could happen, so she came walking to the lunch stop after a while. Visa on arrival can be fixed at this border and costs 35 US dollars for Swedes (and Ukrainian!). It’s a small struggle to be able to change money into dollars in Vietnam, but we found a bank in Huê who was willing to do it (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Huê, 78 Hung Vuong). You need to be able to show your passport, ticket to your destination (we showed the ticket to Laos and said we wanted dollars for Visa), and a receipt from an ATM (to show where your vietnamese dong comes from).

We also want to say that the food has been very good in Vietnam, but the place that tops our list must be Phuong Nam Café in Huê! Incredibly good and cheap food there!

So back to Laos. The thing that struck us is that wherever we have been so far, you find the French style on the architecture and Savannakhet is no exception. This is perhaps not surprising due to the fact that this area was a colony under French rule for many years. It is a sleepy little town (with a dinosaur museum!) at the Mekong River and Thailand can be seen just across the river. We enjoy seeing the sun again and it can get pretty hot here during the day as opposed to Huê where rain clouds darkened the skies most of the time.

Ulrika’s favorite beer is BeerLao  (she got to taste the beer already in Cambodia) and now we have finally come to Laos where you can get a BeerLao of 640 ml for 12,000 kip (about 13 SEK) in tourist areas. 

IMG_7831

Södra busstationen i Huê! The southern bus station in Huê!

IMG_7834

Vi hýrde cyklar för att utforska Laos andra största stad på 120,000 invånare! We rented bikes to explore Laos’s second largest city of 120, 000 inhabitants!

IMG_7840

IMG_7838

Thailand är bara en simtur över Mekongfloden! Thailand is just a swim across the Mekong River!

wpid-img_20150331_123615.jpg

Favoritölen hittills! Favourite beer so far!

IMG_7844

Detta är soptunnorna i Savannakhet! This is the garbage bins in Savannakhet!

IMG_7839

IMG_7847

Första intrycket av maten är god! Här smakar maten som en blandning av vietnamesisk och thailändsk mat! First impression of the food is good! The food tastes like a mix of Vietnamese and Thai food!

IMG_7842

Dinosaurier! Dinosaurs! 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑