Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Category: Indonesia

Varma källor, Arak och Sri Lanka! / Hot springs, Arak and Sri Lanka!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Lovina har bjudit på lugn och ro och fest med trubadurer. En dag bestämde vi oss för att följa den svarta vulkansandstranden in mot Lovina Beach (en 3 km  promenad) och se oss omkring i centrum av Lovina. Andra dagar har spenderats på de lokala restaurangerna, lyssnat på trubadurerna och en av kvällarna slutade med att vi delade flera flaskor Arak med Kris, Vincent, Damien Domingo och Rudi och vi kom inte i säng förrän kl 4 på morgonen. Vi hyrde även en moped och körde upp på berget och fick en fin utsikt över Lovina och Banjar och vi passade på att besöka den heliga varma källan i Banjar och renade oss i svavelrikt varmt vatten.

Vårt VISA håller på att ta slut och det har varit mycket velande fram och tillbaka vart vi skulle åka härnäst. I början av förran veckan kände vi att vi var tvungna att bestämma oss, så vaknade vi upp en morgon med intentionen att vi skulle köpa flygbiljetter antingen till Filippinerna eller Australien, men det slutade med en godkänd VISA-ansökan, flygbiljetter och boende i Sri Lanka. Så kan det gå! =)

Vi ser framemot att upptäcka en ny kultur och möta intressanta människor där och om allt går som vi vill så kommer vi fixa VISA till Indien i Sri Lanka och flyga till södra Indien i September. Så här långt fram i tiden som vi har planerat vår resa nu har vi inte gjort förut, men VISA till Indien är lite speciellt och för det krävs lite mer planering. Just därför bestämde vi oss för att spendera våra sista dagar på Bali i Ubud och fixa med alla papper som krävs för VISA-ansökan, samt ta nya foton på oss för det ändamålet.
Vi har även sagt hejdå till Pontus fina lurviga skägg så nu är det 4 mm stubb som gäller och vi måste vänja oss lite med Pontus nya utseende (Ulrika har fnissat åt Pontus lilla huvud hela dagen…)! Sist vill vi också tipsa om Martin Moraeus blogg “Bonde på riktigt”. Han skriver riktigt bra om marknadens villkor och dagens jordbrukspolitik!

Lovina has offered both peace and quiet, as well as party with troubadours. We decided one day to follow the black vulcano sand beach towards Lovina (a 3-km walk) and look around in the center of Lovina. Other days have been spent in local restaurants, listening to troubadours, and one evening ended with us sharing several bottles of Arak with Kris, Vincent, Damien, Domingo and Rudi, so we did not get into bed until 4 am that night. We also rented a scooter and drove up the mountain and had a nice view of Lovina and Banjar. We took the opportunity to visit the holy hot spring in Banjar and cleansed us in the sulfur-rich “hot” water.

Our VISA is running out and there has been much thought back and forth where we should go next. In the beginning of last week, we felt that we had come up with a decision, so we woke up one morning with the intention that we would buy flight tickets to either the Philippines or Australia, but we ended up with an approved VISA application, flight tickets and accommodation in Sri Lanka . So it goes! =)

We look forward to discovering a new culture and meet interesting people there and if everything goes as we want, we will fix VISA to India in Sri Lanka and fly to South India in September. We have never planned our trip so far in the future before, but VISA to India is special, and that requires a little more planning. This is precisely why we decided to spend our last days in Bali in Ubud and fix all the paperwork required for VISA application and take new photos on us for that purpose.
We also said goodbye to Pontus nice furry beard, so now it’s 4 mm stubble and we must get used to Pontus new look (Ulrika has giggled at Pontus small head all day …)! Finally, we also want to promote Martin Moraeus blog “Farmer for real” (in Swedish). He is writing really good about the conditions of markets and the current agricultural politics!

Balinesisk Arak! Balinese Arak!

Balinesisk Arak! Balinese Arak!

Promenera längs stranden! Walk along the beach!

Promenera längs stranden! Walk along the beach!

Risfält i Lovina och bergen i bakgrunden! Rice fields in Lovina and mountains in the background!

Risfält i Lovina och bergen i bakgrunden! Rice fields in Lovina and mountains in the background!

Ulrika tog en häftig bild på Pontus gåendes på bryggan som finns i centrala Lovina! Ulrika took a cool picture of Pontus while he was walking on the bridge that is located in central Lovina!

Ulrika tog en häftig bild på Pontus gåendes på bryggan som finns i centrala Lovina! Ulrika took a cool picture of Pontus while he was walking on the bridge that is located in central Lovina!

Delfinen som är en symbol för Lovina! The dolphin that is a symbol for Lovina!

Delfinen som är en symbol för Lovina! The dolphin that is a symbol for Lovina!

Häftigt träd! A cool tree!

Häftigt träd! A cool tree!

Ute på äventyr i bergen med vår moped för dagen! Out on an adventure in the mountains with our scooter for the day!

Ute på äventyr i bergen med vår moped för dagen! Out on an adventure in the mountains with our scooter for the day!

Härlig växtlighet som pryder människors hem längs vägen! Beautiful vegetation that decorates the homes along the road!

Härlig växtlighet som pryder människors hem längs vägen! Beautiful vegetation that decorates the homes along the road!

Banjar holy hot spring!

Banjar holy hot spring!

Pontus blir renad av den varma källan i Banjar! Pontus is cleansed by the hot spring in Banjar!

Pontus blir renad av den varma källan i Banjar! Pontus is cleansed by the hot spring in Banjar!

Vi passade på att skämma bort oss lite när vi var tillbaka i Ubud med först en varsin pedikyr och fotskrubb De skrattade mycket åt att Pontus ville ha en pedikyr och vi antar att det var för att inte är många män som väljer det! Vi unnade oss också en 2 timmars behandling med helkroppsmassage, skrubb bort död hud från kroppen och ansiktsbehandling! We decided to pamper ourselves a little when we were back in Ubud and decided to first take a pedicure and foot scrub. They laughed a lot about that Pontus wanted a pedicure and we guess it was because of that not many men choose this! We also did took a 2 hour treatment with full-body massage, body scrub to get rid of dead skin from the body and a facial treatment!

Vi passade på att skämma bort oss lite när vi var tillbaka i Ubud med först en varsin pedikyr och fotskrubb De skrattade mycket åt att Pontus ville ha en pedikyr och vi antar att det var för att inte många män väljer det! Vi unnade oss också en 2 timmars behandling med helkroppsmassage, skrubba bort död hud från kroppen och ansiktsbehandling! We decided to pamper ourselves a little when we were back in Ubud and decided to first take a pedicure and foot scrub. They laughed a lot about that Pontus wanted a pedicure and we guess it was because not many men choose this! We also took a 2 hour treatment with full-body massage, and body scrub to get rid of dead skin, and a facial treatment!

Pontus skägg innan det rakades av! Pontus beard before it was shaved off!

Pontus skägg innan det rakades av! Pontus beard before it was shaved off!

Pontus utan skägg! Ulrika får lite Miami vice känsla när hon tittar på honom nu :) Pontus without beard! Ulrika get a little Miami vice-feeling when she looks at him now :)

Pontus utan skägg! Ulrika får lite Miami vice känsla när hon tittar på honom nu 🙂 Pontus without beard! Ulrika get a little Miami vice-feeling when she looks at him now 🙂

 

Delfiner och tonfisk i Lovina! / Dolphins and tuna in Lovina!

(please scroll down to the orange text for the English version)

Vi fick nog av att vara i en partystad och när vi väl kom till insikt att det var för stökigt för oss i Kuta så vi bestämde oss rätt snabbt att flytta på oss. Valet föll på Lovina som ligger i den norra delen av Bali. Vi har hittat ett jättebra och billigt transportföretag (Perama) som trafikerar hela Bali och Lombok, och de har ett onlinesystem som kan användas för att köpa biljetter. Vi rekommenderar verkligen dem och det var Perama som vi åkte med för att nå norra kusten, bussturen tog 4 timmar och vi fick en enkel lunch av dem när vi kom fram.

Vi ville ha lite semester då vi suttit rätt så mycket med våra projekt i Kuta, så vi bokade in oss på en fisketur och delfinskådning (Lovina är känt för alla delfiner som lever vid kusten). Vi steg upp klockan halv fem på morgonen för att börja vår färd ut på öppet hav i den mörka morgontimmen innan solen gick upp. Det var en helt fantastisk färd där den otroliga stjärnhimmeln gav oss ett svagt sken i mörkret så man kunde se vågorna innan de slog mot båten. Stjärnbilden Orion har aldrig sett så detaljerad ut som nu och vi fick uppleva flera meteoriter (stjärnfall) som snabbt brann upp i jordens atmosfär. Lika fantastiskt var det svarta havet som blev till en spegelbild av den vackra stjärnhimmeln varje gång båtens utriggare slog i vattnet och väckte de förskräckta fluorescerande algerna.

Precis när solens strålar började färga horisonten blå kastade vi i våra fiskelinor för att försöka att fånga vår första tonfisk och vi satt med fiskelinorna i våra händer medan vi fick njuta av den vackra soluppgången ute till havs. Fiskelyckan var tyvärr dålig, men vi lyckades fånga en tonfisk under dessa tidiga morgontimmar innan vi begav oss bort mot delfinernas hemvist. Det var en väldigt speciell stund då vi fick följa en flock delfiner (20-30 stycken) i en och en halvtimme och vi fick se dem leka med varandra och vågorna i sitt naturliga element. Normalt så är det rätt så många båtar med turister där under den tidiga morgontimmen, men vi kom dit senare och då var det bara tre andra båtar där och iakttog dem tillsammans med oss. Tipset är att inte åka ut med alla andra tidigt på morgonen om ni vill se delfinerna i lugn och ro här!

Vi kom hem lagom till lunch och dagens fångst blev även vår lunch för dagen. Stekt tonfisk som man har fångat själv smakar så gott!

We got tired of staying in a party town and when we came to the realisation that it was too messy for us in Kuta, we decided quite quickly to move to another place. The choice fell on Lovina which is located in the northern part of Bali. We’ve found a great and inexpensive transport company (Perama) operating throughout Bali and Lombok, and they have an online system that can be used to purchase tickets. We highly recommend them and it was Perama we went with to reach the northern coast, the bus took 4 hours and we got a simple lunch included in the ticket price when we arrived in Lovina.

We wanted to have a little vacation after a week working with our projects in Kuta, so we booked ourselves on a fishing trip and dolphin watch (Lovina is known for all the dolphins that live just by the coast). We got up at half past five in the morning to begin our journey to the high seas in the dark morning hours before the sun came up. It was an absolutely fantastic journey where the incredible starry sky gave us a faint glow in the dark so that we could see the waves before they hit the ship. The constellation Orion has never looked so detailed and we got to experience several meteorites (shooting stars) that quickly burned up in Earth’s atmosphere. Equally amazing was the black sea that became a mirror image of the beautiful starry sky every time the boat’s outrigger hit the water and brought out the terrified fluorescent algae.

We threw in our fishing lines to try to catch our first tuna just as the sun began to color the horizon blue and we sat with the fishing lines in our hands while we got to enjoy a beautiful sunrise at sea. The fishing luck was unfortunately poor, but we managed to catch a tuna during these early morning hours before we went to the dolphin’s residence. It was a very special moment when we got to follow a flock of dolphins (20-30 animals) for an hour and a half, and we got to see them play with each other and the waves in their natural element. Normally, it is a lot of boats with tourists there during the early morning hours, but we got there a bit later and then it was only three other boats there that wathced the dolphins together with us. Our recommendation is not to go out with all the other tourists early in the morning if you want to see the dolphins almost by yourself here!

We got home in time for lunch and the catch of the day was also our lunch for the day. Fried tuna that you caught yourself taste so good!

Solen börjar att vakna :)! The sun begins to wake up :)!

Solen börjar att vakna :)! The sun begins to wake up :)!

Soluppgång och öppet hav! Sunrise and open sea!

Soluppgång och öppet hav! Sunrise and open sea!

Dagens fångst bärgades när solen precis tittat fram över horisonten! The catch of the day was salvaged when the sun was just above the horizon!

Dagens fångst bärgades när solen precis tittat fram över horisonten! The catch of the day was salvaged when the sun was just above the horizon!

Ulrika spanar efter delfiner! Ulrika is on lookout for dolphins!

Ulrika spanar efter delfiner! Ulrika is on lookout for dolphins!

Delfiner! Dolphins!

Delfiner! Dolphins!

Delfiner! Dolphins!

Delfiner! Dolphins!

En selfie i solen! A selfie in the sun!

En selfie i solen! A selfie in the sun!

Tonfisk till lunch som vi fångat! Tuna for lunch that we caught!

Tonfisk som vi fångat till lunch ! Tuna that we caught for lunch !

Fiska tonfisk / Fishing tuna:

Delfiner / Dolphins:

Delfiner med “Morran och Tobias”-referens / Dolphins  with “Morran och Tobias”-reference (Swedish):

Vår 6-månadersdag på resande fot! / Our 6-month day of our journey!

 

(Scroll down to the orange text for the English version!)

Vi har nu varit ute i 6 månader och vi förstår om det dykt upp några frågor som “hur firar ni det?”, “vad har ni lärt er under dessa månder ute?”, “har ni någon längtan hem?”, och kanske den viktigaste frågan av alla “hur långt skägg har Pontus nu?”.

Den sista frågan är lätt att svara på med en före- och efterbild som vi lägger ut med detta blogginlägg så får ni bedöma själva, men resten av frågorna kommer i textform.

Vi firade 6-månadersdagen med att gå ut och äta på den godaste restaurangen vi hittat i Indonesien, nämligen Warung Mamma som ligger i Kuta på Bali. Är ni i Kuta och vill äta väldigt god italiensk och indonesisk mat för en billig summa, så ska ni definitivt gå dit. Själva stället är jättemysigt inrett (som en bakggård), personalen är supertrevliga och den ligger på Jalan Patimura, mellan Jalan Legian och Jalan Mataram. Vi har nog ätit oss igenom halva menyn vid det här laget och har ännu inte stött på någon maträtt som inte är fantastiskt god!

Under dessa 6 månader har vi lärt oss massor och en del tänkte vi bjuda på i punktform nedan:

 1. Det är alltid bra att ha fyra ögon när man bokar transportmedel så man inte råkar hamna i Ho Chi Minh(Vietnam) när man egentligen vill till Siem Riep (Kambodja).
 2. Den ekonomiska aktiviteten är jättestor i sydostasien och det är spännande att följa utvecklingen.
 3. Man kan faktiskt glidflyga bakom båtar i Burka.
 4. Rumpduschar är det bästa vi vet. Det kommer kännas ohygieniskt att bara torka sig med papper hädanefter.
 5. Fixa inhemskt nummer med 3g är oftast mycket bättre än att betala för “free wifi” för boendet.
 6. Dykning är fantastiskt och inget dyk är det andra likt!  Har du gjort 20 dyk och trott att du sett allt, så kan vi med säkerhet säga att du har fel.
 7. Kolla vart du sätter fötterna när du är ute och springer för det är inte roligt att få ett infekterat sår i sydostasien.
 8. Iglar är inte farliga och stenfiskar är definitivt farliga!

Vi längtar definitivt inte hem till Sverige igen, men däremot så kan det komma vågor av saknad efter familj och vänner. En spelkväll som drar ut på tiden för att vi pratar desto mer, ett pubminne där vi skålar i glädje och samförstånd eller härliga konversationer oavsett om det är hemma hos oss, hos er eller platser som vi utforskar tillsammans! Gå på bio, luncha, äta glass, sitta i trädgården eller på balkongen. Ta en löptur ihop, tacklas på innebandyplanen, en promenad tillsammans eller bara vara tillsammans. Veta att vi är nära varandra om det skulle hända något. Samtidigt har denna resa gett oss massor av nya människor som vi också vill ha i vårat liv, som vi kan kalla våra vänner och som vi inte heller vill vara utan. Det bästa vore om man kunde krympa jorden så att fysiska avstånd inte är några problem!  Resan har också gett oss nya erfarenheter, perspektiv på våra liv och vår syn på omvärlden, samt vad vi vill med vår framtid. Det bästa med resan är att inte veta hur framtiden kommer se ut, men vi ser fram emot den med spänning. Vem vet vad vi gör nästa år och vart vi är då? Det vi vet är att det är härligt att leva!


 

English version

We have now been out travelling for 6 months and we understand that it has come up some questions like “how do you celebrate it?”, “What have you learned during these past six months ?”, “Do you have any homesickness?”, and perhaps the most important question of all “how long is Pontus beard now?”.

The last question is easy to answer with a before and after picture that we will include in this blog post so you can see for yourself, but we will answer the rest of the questions in text form.

We celebrated our 6-month anniversary by eating at the best restaurant we have found in Indonesia, namely Warung Mamma. Are you in Kuta and want to eat very good Italian and Indonesian food for a cheap price, then you should definitely try it out. The place is nicely decorated (like a cosy backyard), the staff is super nice and it is located on Jalan Patimura, between Jalan Legian and Jalan Mataram. We have probably eaten our way through half the menu by now and have yet to come across any dish that is not fantastic!

During these six months, we have learned a lot and we would like to share some of it below:

 1. It is always good to have four eyes when you book transport so you do not accidentally end up in Ho Chi Minh (Vietnam) when you really want to go to Siem Riep (Cambodia).
 2. Economic activity is huge in Southeast Asia and it is exciting to follow the progress.
 3. One can actually do parachute gliding behind a boat in burka.
 4. Butt showers is the best thing we know. From now on it will seem unhygienic to just wipe our butts with paper.
 5. Fixing a domestic number with 3g is usually much better than paying for “free wifi” in your accommodations.
 6. Diving is amazing and no dives are the same! Have you done 20 dives and think you’ve seen everything, then we can say with certainty that you are wrong.
 7. Check where you put your feet when you are out running, because it is no fun to have an infected wound in Southeast Asia.
 8. Leeches are not dangerous and stone fish are definitely dangerous!

We definitely don’t long back to Sweden, but longing for family and friends can come in waves. A game night where we talk all night, a pub night where we clink our glasses in joy and understanding, or just having lovely conversations whether it be at our home, at your place, or places that we explore together! Go to the movies, have lunch, eat ice cream, sit in the garden or on the balcony. Running together, tackle each other on the floorball arena, take a walk, or just being in the now together. Knowing that we are close to each other if something should happen. Meanwhile, this trip has given us a lot of new people whom we also want in our lives, that we can call our friends and that we do not want to be without. It would be best if we could shrink the earth so that physical distance is no longer a problem! The trip has also given us new experiences, perspectives on our lives and our view of the world around us, and what we want for our future. The best part of the trip is not knowing what the future will look like, but we look forward to it with excitement. Who knows what we’re doing next year and where we are then, but what we do know is that it’s wonderful to live!

Pontus skägg och hår för mer än 20 veckor sedan I Angkor Wat och en mycket lockigare Pontus från gårdagen i Kuta!Pontus beard and hair more than 20 weeks ago at Angkor Wat and a much curlier Pontus from yesterday in Kuta!

Pontus skägg och hår för mer än 20 veckor sedan I Angkor Wat och en mycket lockigare Pontus från gårdagen i Kuta! Pontus beard and hair more than 20 weeks ago at Angkor Wat and a much curlier Pontus from yesterday in Kuta!

Vår favoritrestaurang i hela Indonesien! Our favorite restaurant in all of Indonesia!

Vår favoritrestaurang i hela Indonesien! Our favourite restaurant in all of Indonesia!

Utsikt över solnedgången vid en av våra löpturer på stranden! Vågorna är mäktiga! View of the sunset while jogging on the beach! The waves are powerful!

Utsikt över solnedgången vid en av våra löpturer på stranden! Vågorna är mäktiga! View of the sunset while jogging on the beach! The waves are powerful!

Matförgiftning och arbete / Food poisoning and work

Vi har inte gjort så mycket den senaste veckan i turistväg, men istället har vi suttit ganska mycket med bloggen och med andra projekt. Pontus har startat ett nytt bitcoin-relaterat projekt som kommer dyka upp snart och Ulrika håller på att slutföra sin första text om hennes syn på anarkokapitalism som kommer bli startskottet för en ny serie av bloggposter här på bloggen, där meningen är att texterna ska vara en introduktion till anarkokapitalismen från hennes perspektiv. Vi har varit gäster i en podcast där vi berättat om vår resa hittills (om ni har missat det ;)) och Ulrika har lyckats bli matförgiftad för första gången på denna resa. Hon har mått väldigt dålig och har inte haft någon energi alls i några dagar, men hon är tillbaka på banan igen. Vi sa hejdå till familjen King förra veckan som i skrivande stund befinner sig i Thailand och njuter av Koh Samui. Vi fick även äran att vara barnvakt till King-barnen innan de åkte och vi tyckte det var superkul! Vi hoppas att våra vägar ska korsas igen snart! Fram till dess så hörs vi via internet! Vi har också bytt boende och nu bor vi mycket närmare nöjeslivet i Kuta, men på en lugn bakgata så vi har det lugnt och skönt.

We haven’t done much tourist things in the last week, instead we have been working quite a lot on our blog and other projects. Pontus has started a new bitcoin-related project that will become public soon and Ulrika is completing her first text about her vision of anarcho-capitalism that will be the start of a new series of blog posts here on the blog with the aim to introduce anarcho-capitalism from her perspective. We have been guests on a podcast (in case you missed it ;)) and Ulrika has suffered her first food poisoning on this trip. She has been very ill with no energy at all in a few days, but she is back on track again. We said goodbye to the King family last week and they are now in Thailand enjoying Koh Samui. We also had the honor of being babysitters to the King children before they left and it was super fun! We hope that our paths will cross again soon! Until then we keep in contact through the internet! We have also changed our accommodation and now we live much closer to the nightlife of Kuta, but on a quiet back street so we have peace and quiet.

Konversation blandat med lek och upptäcka nya saker på stranden med familjen King! Conversations together with play and discovering new things on the beach with the King family!

Konversationer blandat med lek och upptäcka nya saker på stranden med familjen King! Conversations together with play and discovering new things on the beach with the King family!

Wintson fångade Pontus och tog med honom till ett hemligt ställe! Wintson caught Pontus and took him to a secret place!

Wintson fångade Pontus och tog med honom till ett hemligt ställe! Wintson caught Pontus and took him to a secret place!

Jag och Henry! Me and Henry!

Jag och Henry! Me and Henry!

Vi hittade en spelhall! We found an arcade room!

Vi hittade en spelhall! We found an arcade room!

Kollar in Transformers-spelet! Checking out the Transformers game!

Kollar in Transformers-spelet! Checking out the Transformers game!

Stranden nedanför Kuta Beach. Mycket lugnare än KB! The beach below Kuta Beach! Much quieter than KB!

Stranden nedanför Kuta Beach  är mycket lugnare än Kuta Beach! The beach below Kuta Beach is much quieter than Kuta Beach!

Så här ser de flesta dagar ut för oss just nu! This is what most days look like for us right now!

Så här ser de flesta dagar ut för oss just nu! This is what most days look like for us right now!

Vraket USAT Liberty och jätterockor / USAT Liberty wreck and Manta rays

Efter mycket strul så har vi lyckats att få ordning på tekniken och därför hoppar vi nu tillbaka lite i tiden och berättar om dykningen i Bali. Medan Rebecca slutförde sin Open Water-kurs i början av juli så dök vi med Fabien och Anita vid dykplatserna runt Amed och Tulamben, och vi fick bland annat uppleva att dyka i kristallklart vatten och få uppleva vraket USAT Liberty som har en väldigt intressant historia.  Detta vrak finner man på 7 – 30 meters djup nära stranden i Tulamben på en sluttande sandbotten. USAT Liberty blev torpederad av en japansk ubåt 1943 mellan Bali och Lombok. Besättningen och andra fartyg i området försökte då bogsera USS Liberty i hamn, men då fartyget tog in för mycket vatten så valde man att dra upp fartyget på stranden för att kunna bärga lasten. Där stod det i 20 år ända tills vulkanen Agung fick ett massivt utbrott och lavafloden från vulkanen puttade ner fartyget i havet och resultatet blev en av Balis bästa dykplatser. Vi gjorde totalt fyra dyk runtomkring Amed och där ligger de flesta dykplatserna precis vid strandkanten så vi fick för första gången gå i med dykutrustningen från land. När Rebecca klarat slutprovet och fått sitt dykcertifikat (grattis igen, Rebecca!!!) bestämde vi oss för att göra några fun dives ihop alla tre. Vi hade en oerhörd tur att Fabien och Anita planerade en dagstur till Nusa Penida (en ö precis utanför Balis sydöstra kust) där det finns en “cleaning station” för jätterockor (deras naturliga plats dit de kommer för att få parasiter avlägsnade). Vi följde med på dagsturen och första dyket för dagen var vid denna plats, så i 45 minuter och i riktigt kallt vatten (22 grader!) fick vi vara nära dessa eleganta varelser och det var en fantastisk upplevelse. Vi dök också vid två andra riktigt bra dykplatser den dagen. Den ena var Crystal bay där filmen “Eat, Pray Love” spelades in, och där solfisken (Mola Mola) har en “cleaning station”, men vi såg tyvärr ingen och det var inte riktigt säsong för solfisken där ännu. Däremot fick vi se ett fantastiskt korallrev, en stor giftig vattenorm och andra spännande fiskar (tex. flying gurnard) och slå vårt köldrekord i en 21 grader kall ström. Rebecca fick göra sitt första drift dive (då man bara följer med strömmen) och det häftigaste var att få uppleva att strömmen helt plötsligt ändrade riktning! Så dykning vid Balis östkust kan varmt rekommenderas, riktigt klart vatten och fantastiska koraller, djurliv och vrak!

We have finally sorted out all our technical problems so we will jump back in time and tell you about our diving in Bali. While Rebecca completed her Open Water course in the beginning of July, we dived with Fabien and Anita at dive sites around Amed and Tulamben, and we got to experience diving in crystal clear waters and see the wreck of the USAT Liberty that has a very interesting history. This wreck is found at 7-30 metres depth near the beach in Tulamben on a sloping sandy bottom. USAT Liberty was torpedoed by a Japanese submarine in 1943 between Bali and Lombok and the crew and other ships in the area tried to tow the USS Liberty back to the harbor, but the ship took in too much water, so they chose to strand the ship on the beach in order to salvage the cargo. The USAT Liberty stood there for 20 years until the volcano Agung had a massive eruption and the lava river from the volcano pushed down the boat into the sea, and the result became one of Bali’s best diving spots. We made a total of four dives around Amed and most dive sites are just off the shore so we had our first experience of going in to the water with diving equipment from the shore. When Rebecca passed the final examination and received her diving certificate (congratulations again, Rebecca !!!), we decided to do some fun dives together all three. To our fortune, Fabien and Anita was planning a day trip to Nusa Penida (an island just outside off Bali’s southeast coast) where there is a “cleaning station” for giant manta rays (a natural place where they come to have parasites removed). We went on the day trip and the first dive of the day was at this place, so for 45 minutes and in really cold water (22 degrees!) we had the opportunity to be really close to these elegant creatures and it was a fantastic experience. We also dived at two other really good dive sites that day. One was at Crystal Bay, where the movie “Eat, Pray Love” was filmed, and where the sunfish (Mola Mola) has a “cleaning station”, but unfortunately  we didn’t see any Mola Mola this day. probably because there was not quite the season for Mola Mola yet. However, we saw fantastic coral reefs, a large poisonous water snake and other exciting fishes (eg. the  flying gurnard) and beat our previous cold record in a 21 degrees cold current. Rebecca did her first drift dive (when you just go with the current) and the coolest thing was to experience how the current suddenly changed direction! So diving at Bali’s east coast is highly recommended, really clear water and stunning coral, wildlife and wrecks!

Rebecca gör provet för att få dykarcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her diving certificate!

Rebecca gör provet för att få dykcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her dive certificate!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang Gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! Problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! It was a bit problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Nusa Penida!

Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

USAT Liberty-vraket och barracudan Barry / USAT Liberty wreck with Barry the Barracuda:

Tulamben:

Artficiella pyramider och driftdyk / Artificial pyramids and drift dive:

Gyttjedyk / Mud dive:

Snöll sköldpadda vid gyttjedyk / Friendly turtle at mud dive:

Manta point, Nusa Penida:

Crystal bay, Nusa Penida. Spotted banded sea snake (very poisonous):

Drift dive, Nusa Penida. Spotted flying gurnard:

Vardag! Weekday!

Den senaste veckan har vardagen infunnit sig för oss. Efter att Rebecca flög hem så har vi velat ha lite vardag i resandet och vi bestämde oss därför att stanna kvar i Ubud till dess att vårt visum gick ut och det gjorde inte saken sämre att Ubud är ett väldigt bra ställe att ha vardag i om man är frihetlig lagd. Vi har hängt med familjen King och ätit köttbullar med brunsås och potatismos som Caroline lagade till oss och lekt med Henry och Winston i poolen på deras tillfälliga tomt. Vi hyrde en chaufför och spenderade en dag med dem i Kuta och spanade in alla som surfade och vi blev såklart väldigt sugna på att prova, så det är vårt nya mål när vi kommer tillbaka till Bali. Vi har varit på bio och sett filmen “spirited away” på en väldigt trevlig biograf (Paradiso) där man sitter i soffor och äter middag samtidigt som man ser på filmen. Man betalar 50,000 rupiah (33 SEK)  i inträde och det beloppet har man sedan till godo att köpa mat och dryck för i restaurangen! I fredags käkade vi middag med Veronica och Nadim som råkade ha vägarna förbi oss och det var superkul (Tack för en rolig kväll V och N!). Vi hade så roligt att vi inte kom hem förrän kl 03 på morgonen och bestämde oss därför för att ta en vilodag på lördagen :)! Vi har varit på ett bitcoin-möte i Hubud som samtidigt livestreamades över youtube som var mycket intressant. Sedan följde vi en rappare vid namn Jonny och åt middag med honom på restaurangen the onion som accepterar bitcoin och fick även höra Jonnys nya singel “fuck your bank – buy some bitcoins”. Mitt i allt så fyllde Ulrika år (firade hennes 32:a varv runt solen) och det firades med en dag bland risfälten, massage och en massa mys! Däremellan har vi fått brottats med en del teknikstrul, som gjort att vi inte är klara med dykfilmerna än (det inlägget kommer när vi fått ordning på allt). Nu är vi i Singapore för en Visa-run och första intrycket av staden är att vi är i London med inslag av Stockholm och med stor klick asian-style smetad över hela staden.

After Rebecca returned home last week, we decided to stay in Ubud until our visa expired and it does not hurt that Ubud is a very good place to hang around in if you are a libertarian. We’ve been hanging with the King family and eaten swedish meatballs with brown sauce and mashed potatoes that Caroline cooked for us, and we have played with Henry and Winston in the pool in their temporary garden. We hired a driver one day and spent a day with them in Kuta and checked out the surfers and we became keen to try it out, so our new goal is to try surfing when we come back to Bali. We have also been to a cinema and seen the movie “Spirited Away” in a very nice movie theater (Paradiso) where you sit in sofas and eat dinner while watching the movie. You pay 50,000 rupiah (4 EUR) in the entry and you then reedem the ticket price to buy food and drinks in the restaurant! On Friday we ate dinner with Veronica and Nadim who happened to be passing by Ubud while we were here us and it was great fun meeting them (Thanks for a fun evening V and N!). We had so much fun that we did not come home until at 03 in the morning and therefore decided to take a day of rest on Saturday :)! We have also been on a interesting bitcoin meeting in Hubud where the meeting was simultaneously live streamed to youtube. After the meeting we accompanied a rapper by the name of Jonny to a restaurant (The Onion) that accepts bitcoin and had dinner with him and also got to hear Jonny’s new single “Fuck Your bank (buy some bitcoins)” performed on a small stage there. During all this Ulrika also had her birthday (celebrated her 32nd lap around the sun) and it was celebrated with a day among the rice paddies, massages and a lot of cosiness! We have been struggling with some technical trouble, which has caused it so that we are not ready with our diving moives yet (that blog post will come when we have everything solved). Now we are in Singapore for a Visa-run and our first impression of the city is that we are in London with elements of Stockholm and with clicks of Asian-style distributed over the city.

Carolines jättegoda köttbullar med improviserad brunsås. Delicious meatballs with improvised brown sauce that Carline made for us

Carolines jättegoda köttbullar med improviserad brunsås. Delicious meatballs with improvised brown sauce that Caroline made for us

Leka i poolen! Playing in the pool!

Leka i poolen! Playing in the pool!

Pontus håller koll på Henrys köttebullekonsumtion! Pontus keeps track of Henry's meatball consumption!

Pontus håller koll på Henrys köttebullekonsumtion! Pontus keeps track of Henry’s meatball consumption!

Middag och mycket prat med Veronica och Nadim! Dinner and alot of talking with Veronica and Nadim!

Middag och mycket prat med Veronica och Nadim! Dinner and a lot of discussions with Veronica and Nadim!

Fika med JP och Grace som vi träffat via Hubud. Coffee with JP and Grace that we have met through Hubud

Fika med JP och Grace som vi träffat via Hubud. Coffee with JP and Grace that we have met through Hubud.

Familjen King asia-style! The King family going asia-style!

Familjen King asia-style! The King family going asia-style!

Leker i sanden på Kuta beach! Playing in the sand on Kuta beach!

Leker i sanden på Kuta beach! Playing in the sand on Kuta beach!

Där föräldrar lekte med vågorna istället! Where the parents were playing with the waves instead!

Där föräldrar lekte med vågorna istället! Where the parents were playing with the waves instead!

Surfare vid Kuta beach! Surfer at Kuta beach!

Surfare vid Kuta beach! Surfer at Kuta beach!

Winston och Henry!

Winston och Henry!

FIlmdags! Movie time!

Filmdags! Movie time!

Ubud, bali!

Campuhan ridge walk, Ubud, bali!

Ulrika fotar risfälten! Ulrika taking pictures of the rice fields!

Ulrika fotar risfälten! Ulrika taking pictures of the rice fields!

Födelsedagsmassage (inget för blyga personer kan meddelas!) Birthday massage (not for shy people!)

Födelsedagsmassage (inget för blyga personer kan meddelas!) Birthday massage (not for shy people!)

Ulrika firar sin födelsedag. Ulrika celebrating her birthday!

Ulrika firar sin födelsedag. Ulrika celebrating her birthday!

Ulrika och Jonny Freesh (the rapparen!). Ulrika and Jonny Freesh (the rapper!).

Ulrika och Jonny Freesh (rapparen!). Ulrika and Jonny Freesh (the rapper!).

Betala med bitcoin och det är hur enkelt som helst! It is so easy to pay with bitcoin!

Betala med bitcoin och det är hur enkelt som helst! It is so easy to pay with bitcoin!

Ubud med anarkokapitalister och bitcoin community

Vi hoppar över blogginlägget om dykningen på Bali så länge (kommer bli nästa inlägg istället) och hoppar direkt till Ubud, som är en underbar plats i södra Bali. Den stora anledningen till att vi hamnade här var att vi fått kontakt med familjen King som numera är digitala nomader och är anarkokapitalister! Familjen King är härliga och en stor anledning för dem att fly Sverige var för deras pojkars skull för att komma undan skolplikten och byråkratin vi har i Sverige (de har riktigt ruskiga erfarenheter av detta) och de är verkligen en inspiration för oss. Det är också intressant att det är få människor vi gillar så mycket på en gång och har riktigt roliga diskussioner som med anarkokapitalister. Det är en njutning att kunna luta sig tillbaka och lufta frustration om människor som helt ignorerar icke-agressionsprincipen och glädjas över den decentralisering och globalisering som faktiskt sker i världen.  De flesta vi träffat som är anarkokapitalister hamnar direkt i vänner-högen även om vi endast träffat dem en gång IRL eller online i olika diskussionsgrupper. Det var även via Caroline som vi kom i kontakt med hubud (en hub för expats här i Ubud) och en relativt stor bitcoingrupp som har en specialvecka om bitcoin denna vecka på hubud som vi tänkte vara med på. Det var även här som vi kom i kontakt med vår första uttagsautomat för bitcoin och vi konverterade självklart lite fiat-valuta till bitcoin när vi var där.

Ulrikas syster Rebecca som besöker oss på sin semester fick hänga med på pizzakväll med familjen King (Caroline, Paul, Winston och Henry) och vi fick även följa med på en heldagsutflykt till olika sevärdheter runt omkring Ubud. Vi besökte en balinesisk dansuppvisning (Barongdansen), åkte upp på vulkanen Kintamani, besökte kaffeodling och vi smakade på kaffe där kaffebönan processerats i Sibetkattens tarmsystem, samt besökte olika tempel och fick uppleva den balinesiska landsbygden. Förutom att hänga med anarkokapitalister så har vi även besökt Monkey forest här i Ubud och bara njutit av varandras sällskap innan det var dags för Rebecca att bege sig hemåt, vilket visade sig vara en betydligt längre och krångligare sak än att enbart sätta sig på ett plan och flyga hem. Först på grund av vulkanutbrott som stängde flygplatsen i sista minuten, sedan på grund av att hennes pass försvann och krånglet med att fixa ett temporärt pass på 24 timmar sammanfallande med hinduismens största helgdag här.

We will skip the blog post about diving in Bali for now (it will be our next blog post instead) and jump straight to Ubud, which is a wonderful place in the south of Bali. The major reason that we ended up here was that we got in contact with the King family who now are digital nomads and are anarcho-capitalists! The King family is really interesting and one of the reasons for them to escape Sweden was for their boys sake to escape compulsory schooling, the unfriendly company environment in Sweden and the swedish bureaucracy (they have really terrible experience of all this) and they are truly an inspiration to us. Another interesting reflection that have come to us is that there are few people we instantly like so much and have really fun discussions with as anarcho-capitalists. It is a pleasure to be able to sit back and vent our frustration about people who completely ignore the non-agression principle and rejoice over the decentralization and globalization that is happening all over the world. Most people we meet who are anarcho-capitalists ends up on our friend-list even though we only met them once IRL or in online discussion forums. It was also through Caroline that we came in contact with hubud (a hub for expats here in Ubud) and they have a relatively large bitcoin group that now have a special week dedicated to spreading the word of bitcoin in Ubud, and which we are planning to participate in. It was also here that we came in contact with our first bitcoin ATM and of course we took the opurtunity to convert a little fiat currency in to bitcoin when we were there.

Ulrika’s sister Rebecca that is visiting us on her vacation got to joine us for a pizza night with the King family (Caroline, Paul, Winston and Henry) and the next day we went on a full day excursion to various attractions around Ubud with them. We visited a Balinese dance performance (the Barong dance), went up on on the volcano Kintamani, visited a coffee plantation and there we tasted the coffee where coffee beans are processed in the digestive systems of Civet cats, as well as visited various temples and we got to see the Balinese countryside. In addition to hang out with anarcho-capitalists, we have also visited the Monkey Forest here in Ubud and just enjoyed each other’s company before it was time for Rebecca to fly home. That turned out to be a much longer and more complicated story than just boarding an airplane and fly home due to a volcanic eruption that closed the airport at the last minute, and in addition a passport that disappeared and the hassle to fix a temporary passport in 24 hours during Hinduism’s biggest holiday here.

En hub för expats (och lokalbefolkning) som stannar i Ubud för att arbeta! A hub for the expat community (and locals) that stay and work in Ubud!

En hub för expats (och lokalbefolkning) som stannar i Ubud för att arbeta! A hub for the expat community (and locals) that stay and work in Ubud!

Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!

Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!

Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!

Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!

Rebecca vid palatset i Ubud! Rebecca at the Ubud palace!

Rebecca vid palatset i Ubud! Rebecca at the Ubud palace!

Bananer är för apor ;)! Bananas are for monkeys ;)!

Bananer är för apor ;)! Bananas are for monkeys ;)!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest! Väldigt tevligt naturreservat för apor där de får röra sig fritt (och naturligtvis lämna parken om de vill!). Very nice nature reserve for monkeys where they are free to move around (and of course leave the park if they want to!)

Monkey Forest! Väldigt trevligt naturreservat för apor där de får röra sig fritt (och naturligtvis lämna parken om de vill!). Very nice nature reserve for monkeys where they are free to move around (and of course leave the park if they want to!)

Lunch vid ett av våra favoritställen i Ubud (Pissari Bali café) med utsikt över risfälten! Lunch at one of our favorite places in Ubud (Pissari Bali cafe) overlooking the rice fields!

Lunch vid ett av våra favoritställen i Ubud (Pissari Bali café) med utsikt över risfälten! Lunch at one of our favorite places in Ubud (Pissari Bali cafe) overlooking the rice fields!

Mötte upp Caroline och hon tog med oss till "Creative Reuse Center" som är ett pysselställe för barn med återvunnet material. Met up with Caroline and she took us to the "Creative Reuse Centre" which is a crafts place for children with recycled materials.

Mötte upp Caroline och hon tog med oss till “Creative Reuse Center” som är ett pysselställe för barn med återvunnet material. Met up with Caroline and she took us to the “Creative Reuse Centre” which is a crafts place for children with recycled materials.

Pizza med familjen King! Pizza with the King family!

Pizza med familjen King! Pizza with the King family!

Sedan gick vi till en reggaebar för att lyssna på musik och dansa. Rebecca blev uppdragen på scenen och fick sjunga med sångaren efter att vi ivrigt pekat på henne ;)! Then we went to a reggae bar to listen to music and dance. Rebecca was dragged up on stage to join the singer for a song after we eagerly pointed him to her ;)!

Sedan gick vi till en reggaebar för att lyssna på musik och dansa. Rebecca blev uppdragen på scenen och fick sjunga med sångaren efter att vi ivrigt pekat på henne ;)! Then we went to a reggae bar to listen to music and dance. Rebecca was dragged up on stage to join the singer for a song after we eagerly pointed him to her ;)!

Posering med en av kvinnorna som var med i dansgruppen som visade upp Barongdansen! Posing with one of the women who were in the dance group who showed up the Barong dance!

Posering med en av kvinnorna som var med i dansgruppen som visade upp Barongdansen! Posing with one of the women who were in the dance group that performed the Barong dance!

Första templet för dagen som vi besökte! Our first temple for the day that we visited!

Första templet för dagen som vi besökte! Our first temple for the day that we visited!

Fåniga föräldrar tycker Winston och Henry ;)! Silly parents thinks Winston and Henry ;)!

Fåniga föräldrar tycker Winston och Henry ;)! Silly parents thinks Winston and Henry ;)!

Vulkanen Kintamani. The volcano Kintamani.

Vulkanen Kintamani. The volcano Kintamani.

Sibetkatten som processerar dyra kaffebönor genom matspjälkningssystemet! The civet cat that processes expensive coffee beans through their digestive system!

Sibetkatten som processerar dyra kaffebönor genom matspjälkningssystemet! The civet cat that processes expensive coffee beans through their digestive system!

Kaffe -och teprovning (ja, vi provade bajskaffe och det var inget speciellt med det)! Coffee and tea tasting (yes, we tried the poop coffee and it was nothing special)!

Kaffe -och teprovning (ja, vi provade bajskaffe och det var inget speciellt med det)! Coffee and tea tasting (yes, we tried the poop coffee and it was nothing special)!

Nästa tempelbesök med heligt vatten som bara fungerar om man tror på det (enligt vår chaufför för dagen)! Visit th next temple that had holy water that only works if you believe in it (according to our driver for the day)!

Nästa tempelbesök med heligt vatten som bara fungerar om man tror på det (enligt vår chaufför för dagen)! Visit th next temple that had holy water that only works if you believe in it (according to our driver for the day)!

Risfältplatåerna i Tegalalang utanför Ubud! Här kan man se vulkanaskan från vulkanen Raung på Java som bildar en tät vit dimma över Bali! The rice field plateaus in Tegalalang outside Ubud! Here you can see the volcanic ash from mount Raung on Java which form a dense white mist over Bali!

Risfältplatåerna i Tegalalang utanför Ubud! Här kan man se vulkanaskan från vulkanen Raung på Java som bildar en tät vit dimma över Bali! The rice field plateaus in Tegalalang outside Ubud! Here you can see the volcanic ash from mount Raung on Java which form a dense white mist over Bali!

Sista lunchen innan Ulrikas syster Rebecca skulle åka hem trodde vi, men hon fick ytterliggare två nätter på Bali pga vulkanaskan som stängde flygplatser. The last lunch before Ulrika's sister Rebecca would fly home we thought, but she got two more nights in Bali due to volcanic ash shutting down airports.

Sista lunchen innan Ulrikas syster Rebecca skulle åka hem trodde vi, men hon fick ytterliggare två nätter på Bali pga vulkanaskan som stängde flygplatser. The last lunch before Ulrika’s sister Rebecca would fly home we thought, but she got two more nights in Bali due to volcanic ash shutting down airports.

Jättevackra penjor som pryder vägarna här i Ubud för att fira Galungan som är en hinduisk högtid! Beautiful Penjor that decorates the roads here in Ubud for the hindu celebration called Galungan!

Jättevackra penjor som pryder vägarna här i Ubud för att fira Galungan som är en hinduisk högtid! Beautiful Penjor that decorates the roads here in Ubud for the hindu celebration called Galungan!

Vi har flyttat till en balinesisk familj som har ett homestay här i Ubud och det här är vår fantastiska trädgård! We have moved in with a Balinese family that have a homestay here in Ubud and this is our wonderful garden!

Vi har flyttat till en balinesisk familj som har ett homestay här i Ubud och det här är vår fantastiska trädgård! We have moved in with a Balinese family that have a homestay here in Ubud and this is our wonderful garden!

Barongdansen / The Barong dance:

Amed, Bali!

Vi fick uppleva vår hittills mest intressanta flygresa mellan Jakarta och Denpasar i underhållningsväg. Från vårt fönster fick vi se ett pågående vulkanutbrott och längst fram i planet så fick vi nöjet att höra ett live-uppträdande med gitarr av en ur kabinpersonalen. Vi landade på eftermiddagen i Bali och blev upphämtade av vår chaufför, Kuhman, som körde oss till Amed i nordöstra Bali som inte alls är lika överexploaterat av turister som de södra delarna. Här väntade en femdagars vistelse med dykning för oss och dykkurs (PADI open water) för Rebecca. Amed var en av de fattigaste delarna av Bali och det är inte förräns de senaste åren som turister börjat ta sig hit (dykcenter har börjat öppnas här) och levnadstandarden har höjts väsentligt. Vi bokade in oss hos Fab dive center efter att ha hittat deras Airbnb-sida och läst på tripadvisor där de har väldigt bra recensioner. Fabien (ägaren) och Anita är så trevliga och oerhört duktiga i vad de gör, så om du är i närheten och vill dyka så kan vi verkligen rekommendera dem. Vi blev även inbjudna till deras 1-årsfirande som dykcenter och Rebecca hade fixat billig tax-free tequila till festen som bjöd på trubadurer, grillat, världens godaste potatismos som Fabien hade lagat och sprit. Rebecca började med sin dykkurs första morgonen i Amed och redan på eftermiddagen så gjorde hon sitt första dopp i havet med dykutrustning. Pontus och Ulrika hyrde en moped för att utforska Amed med närområde och få se det “riktiga” Bali som Fabien kallar det och det var väldigt trevligt. Vi har träffat väldigt trevliga människor som vi bott med och vi hoppas att vi kan få träffa er igen i framtiden och tack Jan för fisken :)!

We experienced our most interesting flight so far between Jakarta and Denpasar. From our window we got to see an ongoing volcanic eruption, and we had the pleasure of hearing a live performance by one of the cabin crew playing his guitar in the front of the plane. We landed in the afternoon in Bali, and was picked up by our driver, Kuhman, who drove us to Amed which is situated in the north east of Bali which is much less exploited for turists than the southern parts. Here awaited a five-day stay with diving for us and diving course (PADI open water) for Rebecca. Amed was one of the poorest areas of Bali and only in the last years tourists have started to come here (many dive centers have opened) and the standard of living has increased significantly. We booked diving and accommodation with the Fab dive center after finding their Airbnb-site and their tripadvisor page where they have very good reviews. Fabien (the owner) and Anita are so nice and extremely good at what they do, so if you are nearby and want to dive, we can really recommend them. We were also invited to their 1-year celebration party as a diving center and Rebecca had fixed cheap tax-free tequila to the party that included troubadours, grilled meat, the world’s most delicious mashed potatoes that Fabien had cooked and spirits. Rebecca started her open water course our first morning in Amed and already in the afternoon she made her first dip in the sea with scuba gear. Pontus and Ulrika rented a scooter to explore Amed and it’s neighborhood to see the “real” Bali as Fabien called it and it was very nice. We have met very nice people that we lived with and we hope we can see you guys again in the future and thank you Jan for the fish :)!

Vi har fått se en aktiv vulkan! We have seen a volcano erupting!

Vi har fått se en aktiv vulkan! We have seen a volcano erupting!

Vår chaufför Kuhman stod i ankomsthallen och väntade på oss! Our driver Kuhman was standing in the arrival hall of the airport waiting for us!

Vår chaufför Kuhman stod i ankomsthallen och väntade på oss! Our driver Kuhman was standing in the arrival hall of the airport waiting for us!

Hänga i dykshoppen! Hanging out in the dive shop!

Hänga i dykshoppen! Hanging out in the dive shop!

Vulkanen Agung! The volcano Agung!

Vulkanen Agung! The volcano Agung!

Lunch hos väldigt gulliga Sri. Hon fixar väldigt god mat och vi var glatt återkommande gäster :) Lunch with the very cute Sri. She fixes very good food and we were happily returning guests :)

Lunch hos väldigt gulliga Sri. Hon fixar väldigt god mat och vi var glatt återkommande gäster 🙂 Lunch with the very cute Sri. She fixes very good food and we were happily returning guests 🙂

Svart vulkansand är jättefint! Black volcanic sand is so nice!

Svart vulkansand är jättefint! Black volcanic sand is so nice!

Speciella båtar som påminner oss om filmen Waterworld! Special boats that remind us of the movie Waterworld!

Speciella båtar som påminner oss om filmen Waterworld! Special boats that remind us of the movie Waterworld!

Utsikt över Amed och Jemelukbukten! View over Amed and Jemeluk bay!

Utsikt över Amed och Jemelukbukten! View over Amed and Jemeluk bay!

Vår uteplats vid dykcentret! Our patio at the dive center!

Vår uteplats vid dykcentret! Our patio at the dive center!

1-årsfest för Fab dive center! 1 year anniversary party for Fab dive center!

1-årsfest för Fab dive center! 1 year anniversary party for Fab dive center!

Fabien håller tal! Fabien is holding a speech!

Fabien håller tal! Fabien is holding a speech!

Tjejerna (Audrey, Maud, Maggie och Rebecca) som gjorde OW-kursen ihop och instuktören Anita i mitten! The girls (Audrey, Maud, Maggie and Rebecca) who did their OW course together and their instructor Anita in the middle!

Tjejerna (Audrey, Maud, Maggie och Rebecca) som gjorde OW-kursen ihop och instuktören Anita i mitten! The girls (Audrey, Maud, Maggie and Rebecca) who did their OW course together and their instructor Anita in the middle!

Kvällshimmel! Evening sky!

Kvällshimmel! Evening sky!

Jan fixade barracuda till oss en kväll som vi delade på! Jan prepared barracuda for us that we all shared one of the evenings!

Jan fixade barracuda till oss en kväll som vi delade på! Jan prepared barracuda for us that we all shared one of the evenings!

Vår flygplansunderhållning / Our airplane entertainment:

Fest hos Fab dykcenter. Vi sjunger hellre än bra / Party at the Fab dive center. We sing rather than good ;): 

I väntan på Rebecca

Flyget från Borneo till Jakarta gick väldigt smidig och vi kom igenom tullen efter att ha betalat Visa on Arrival . Det är nya regler från 12:e juni, så nu kostar det 35 US dollar att komma in i Indonesien och vi får bara 30 dagar utan möjlighet till förlängning, tidigare hade vi fått 90 dagar för 25 USD. Det var enkelt att hitta flygplatsbussarna (DAMRI-bussarna) som vi tog in till centrala Jakarta. Det finns inte så mycket att göra i Jakarta och vi hade en vecka att spendera där innan Rebecca skulle dyka upp, så vi tog det väldigt lugnt och promenerade runt. Vi tog oss till en biograf för att kolla på Jurassic world-filmen (vi älskade den) på engelska, men med indonseiska undertexter, och spanade in ett stort köpcentrum “plaza atrium senen”. Sedan kom kvällen då Rebecca skulle dyka upp och det var med spänd förväntan vi stod ute vid gatan för att ta emot henne! Ett kärt återseende senare och så blev det prat och ätandes av lakrits till sent på natten. Rebecca gjorde bara ett kort stopp i Jakarta så vi tog med henne till nationalmuseet i Jakarta och några av våra favoritställen innan det var dags att flyga till Bali för dykning och open water-kurs för Rebecca!

Nationalmuseet i Jakarta är väldigt spännande då Indonesien är en av världens folkrikaste länder och har därför en oerhörd mångfald av folkslag och kulturer. Man får föja med människans utveckling i denna delen av världen, från Homo Erectus till hur de olika folkslagen lever i dagens Indonesien. Det var ett väldigt uppskattat besök för oss!

The flight from Borneo to Jakarta went very smooth and we got through customs after paying for Visa on Arrival. There are new rules from June 12, so now it costs 35 US dollars to get into Indonesia and we only got 30 days without the possibility of extension, previously we would have had 90 days for 25 USD. It was easy to find the airport bus (DAMRI buses) that we took into central Jakarta. There is not much to do in Jakarta and we had a week to spend there before Rebecca would show up, so we took it very easy and walked around. We went to a cinema to watch the Jurassic World movie (we loved it) in English, but with indonesian subtitles, and we visited a large shopping center “Plaza Atrium Senen”. Then came the evening when Rebecca would show up and it was with eager anticipation we stood looking at the street to receive her! After a lovely reunion we sat up to late in the night eating candy from Sweden and talking. Rebecca just made a short stop in Jakarta so we took her to the National Museum and a few of our favorite places before it was time to fly to Bali for diving and open water course for Rebecca!

The National Museum of Jakarta is very exciting and Indonesia is one of the most populous countries with an enormous diversity of peoples and cultures. We got to follow the human development in this part of the world, from Homo Erectus to how the different people live in today’s Indonesia. It was a very appreciated visit for us!

Mycket häftiga byggnader i Jakarta med steampunk-känsla! A lot of really cool buildings in Jakarta that has a steampunk-feeling over them!

Mycket häftiga byggnader i Jakarta med steampunk-känsla! A lot of really cool buildings in Jakarta that has a steampunk-feeling over them!

Hittade nästan ett Bitcoin B! Almost found a Bitcoin B!

Hittade nästan ett Bitcoin B! Almost found a Bitcoin B!

Häftig byggnad igen! Cool building again!

Häftig byggnad igen! Cool building again!

Fler häftiga byggnader! More cool buildings!

Fler häftiga byggnader! More cool buildings!

Köpcentrumet plaza atrium senen. The plaza atrium senen shopping mall!

Köpcentrumet plaza atrium senen. The plaza atrium senen shopping mall!

Häftig byggnad igen! Cool building again!

Häftig byggnad igen! Cool building again!

Popcorn och bio hör ihop! BIljetten till Jurassic world kostade endast en fjärdel av priset hemma! Popcorn and movies go together! The ticket to Jurassic World costing only a quarter of the price at home!

Popcorn och bio hör ihop! BIljetten till Jurassic world kostade endast en fjärdel av priset hemma! Popcorn and movies go together! The ticket to Jurassic World costing only a quarter of the price at home!

Äter middag i shopping centret! Eating dinner at the shopping mall!

Äter middag i shopping centret! Eating dinner at the shopping mall!

Vi hittade öl i Jakarta och vi var väldigt glada för det! We found beer in Jakarta and we were very happy about it!

Vi hittade till slut öl i Jakarta och vi var väldigt glada för det! We finally found beer in Jakarta and we were very happy about it!

Vi provade lokaltrafiken i Jakarta och Transjakarta (busslinjer som är som en tunnelbana) var väldigt smidigt. We tried the local traffic in Jakarta and Transjakarta (bus lines that are like a subway) was very smooth.

Vi provade lokaltrafiken i Jakarta och Transjakarta (busslinjer som är som en tunnelbana) var väldigt smidigt. We tried the local traffic in Jakarta and Transjakarta (bus lines that are like a subway) was very smooth.

Rebecca är här med 1.7 kg lakrits och sura godisar! Rebecca is here with 1.7 kg liquorice and sour candies!

Rebecca är här med 1.7 kg lakrits och sura godisar! Rebecca is here with 1.7 kg liquorice and sour candies!

Spanar in Indonesiens nationalmuseum! Checking the Indonesian National Museum!

Spanar in Indonesiens nationalmuseum! Checking the Indonesian National Museum!

En innergård fullt med hinduiska skulpturer! A courtyard full of Hindu sculptures!

En innergård fullt med hinduiska skulpturer! A courtyard full of Hindu sculptures!

En del av utställningen om historiska människan i Indonensien. Första skelettet av Homo Erectus hittades här på Java! Part of the exhibition of the historical human in Indonensia. The first skeleton of Homo Erectus was found here on Java!

En del av utställningen om historiska människan i Indonensien. Första skelettet av Homo Erectus hittades här på Java! Part of the exhibition of the historical human in Indonensia. The first skeleton of Homo Erectus was found here on Java!

Äta lunch på bästa restaurangen som vi hittade i Jakarta! Eat lunch at the best restaurant that we found in Jakarta!

Äta lunch på bästa restaurangen som vi hittade i Jakarta! Eat lunch at the best restaurant that we found in Jakarta!

Nationalmonumentet som är upplyst på kvällen. Väldigt fint! The National Monument, which is illuminated at night. Very nice!

Nationalmonumentet som är upplyst på kvällen. Väldigt fint! The National Monument, which is illuminated at night. Very nice!

© 2017 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑