A freedom-oriented lifestyle blog

Category: India (Page 2 of 2)

Libertarianer och bitcoins i Bangalore! / Libertarians and bitcoins in Bangalore!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vår nästa destination i Indien valdes genom att Ulrika googlade “bitcoin India” och upp kom artiklar om Bangalore (även kallat Indiens Silicon Valley), så vi bestämde oss för att åka dit! Ulrika hittade även en libertariansk diskussionsgrupp på facebook och fick kontakt med flera libertarianer i Bangalore och vi blev inbjudna att få komma och bo hos en av dem. Vi hann inte mer än att komma innanför dörren till Sumantras och Rubias lägenhet innan Ulrika kände sig dålig och efter en vilopaus konstaterade vi att Pontus förkylning som han hade i Alleppey nu hoppat över till Ulrika fast värre. Med mycket sömn och starka piller lyckades Ulrika ändå vara med på äventyren vi hade planerat i Bangalore. Vi hade stämt träff med ett gäng libertarianer (både minarkister och en anarkokapitalist) på det första växlingskontoret för bitcoin i Indien. Där fick vi lära känna det driftiga entrepenörsparet Benson och Jincy som sa upp sig på sina välbetalda jobb för att starta företaget Coinsecure för 3 år sedan, samt några av deras anställda och en oerhört duktig teoretiker om anarkokapitalism, Shashank. Vi hade oerhört trevligt och vi diskuterade allt från bitcoin, nattväktarstat vs anakokapitalism, till hur det ser ut i dagens Indien och Sverige. Vi fick krossa en hel del myter om den svenska välfärden! Det största samtalsämnet var dock bitcoin och det var intressant att få höra hur det går för bitcoin i Bangalore och Indien. Benson har gjort ett bra jobb med att hindra statliga myndigheter från att sätta käppar i hjulen för bitcoin i Indien. Ölen var inte dålig den heller så den natten smög vi in hos vårt värdpar, Sumantra och Rubias lägenhet väldigt sent och det var väl tur att Ulrika kunde fungera hyfsat med febernedsättande dunderpiller och nässpray!

Vi har även haft nöjet att umgås och diskutera på kvällarna med Sumantra som är libertarian och Rubia som inte är libertarian, men väldigt öppen för frihetliga argument. Stort tack för att vi har fått bo hos er och att ni tagit hand om Ulrika när hon var riktigt dålig! Vår framtida dörr står alltid öppen för er och alla ni andra häftiga människor vi har mött i Bangalore!

Bangalore var också första gången som vi provade Uber och vi kan verkligen rekommendera det! Helt plötsligt slipper man tjafsa om priser, du blir aldrig lurad att betala överpris bara för att du är turist och du blir inte tagen på omvägar för att priset ska bli högre! Det är också säkert att hoppa in i bilen då du har identiteten på den som kör bilen (både namn och bild, samt registreringsnummer) och ett betyg från tidigare kunder som gör att du kan undvika att ha dåliga förare och som ger incitament till att alltid ge god service. När man beställer en Uber så brukar föraren ringa upp för att bekräfta var man vill bli upphämtad, trots att man tydligt specifiecerar det i Uber appen,  så det är väldigt bra att ha någon från lokalbefolkningen i närheten som kan hjälpa till att förklara, för det är svårt att göra det själv.
Det som är svårare att råda bot på är trafiken i övrigt. Bangalore är Indiens 3:e största stad och trafiken är därefter. Vi bodde längs med Bangalores ytterring i närheten av alla teknikparker som finns i Bangalore och det gjorde att trafiken stockade sig vissa tider på dygnet när alla skulle röra sig till och från arbetet samtidigt.

Vi har också utforskat i centrala Bangalore och gått runt på SP Road, där du kan köpa allt som har med mobiler och datorer att göra, samt få dem reparerade. Vi gick också till Cubbon Park vi besökte det statliga biblioteket. Vi hittade många olika områden av böcker allt från religion till teknik och vi upptäckte flera böcker om homeopati i hyllan för medicinsk vetenskap som vi inte tyckte platsade under den sektionen. Många av böckerna inom medicin utgavs mellan 1970 och 1990 och på tekniksektionen kunde böckerna vara ännu äldre och de var väldigt intressanta att bläddra i. Det var en speciell känsla att stå i ett gammalt bibliotek och känna doften av gamla böcker.

Our next destination in India was chosen by Ulrika googled “bitcoin India” and up came articles about Bangalore (also known as India’s Silicon Valley) so we decided to go there! Ulrika also found an Indian libertarian discussion group on Facebook and got in contact with several libertarians in Bangalore and we were invited to come and stay with one of them. We had barely entered Sumantras and Rubias apartment before Ulrika was starting to feel bad and after a rest she noted that Pontus cold that he had in Alleppey now had jumped over to Ulrika, but worse. With a lot of sleep and strong pills, Ulrika managed to join the adventures that we had planned in Bangalore. We had a meeting with a bunch of libertarians (both minarchists and anarcho-capitalists) at the office of the first bitcoin exchange in India. We got to meet the entrepreneurial couple Benson and Jincy that started Coinsecure 3 years ago, their employees and an extremely good theorists of anarcho-capitalism, Shashank. They were extremely nice and we discussed everything from bitcoin to night-watchmen state vs anarcho-capitalism, and how today’s India and Sweden works. We got to dispel a lot of myths about the Swedish welfare state. The main topic of conversation was bitcoin and it was interesting to hear how it goes for bitcoin in Bangalore and India. Benson have done a good job of keeping the government from harming the progress of bitcoin in India. The beer was not bad either, so that night we snuck into Sumantra and Rubias apartment very late and it was good that Ulrika could function reasonably well with the help of pills and nasal sprays!

We also had the pleasure to hang out and discuss in the evenings with Sumantra who is a libertarian and Rubia who is not a libertarian, but very open minded. Many thanks that we could come and live with you and that you have taken care of Ulrika when she was really bad! Our future door is always open for you, and all of you other cool people we had the fortunate to meet in Bangalore!

Bangalore was also the first time we used Uber and we can really recommend it. Suddenly you don’t need to argue about prices, you never get cheated into paying a lot more for a trip just because you are a tourist and you will not be taken on a longer trip so that the price will become higher! It is also safe to get in the car when you have the identity of the person driving the car (both name and image, and the cars registration number) and ratings from other Uber-users that enable you to avoid having bad drivers and it gives incentives to always provide good service. What we can suggest is that it can be good to have someone nearby who can help you to describe where you want to be picked up, as not all drivers here are accustomed to read a map and use GPS and the drivers usually call to ask you where you want to be picked up even though you specify that very clearly in the Uber app.
What is more difficult to overcome is traffic in general. Bangalore is India’s 3rd largest city and the traffic is intense. We lived along the Bangalore outer ring near all the IT- parks and it makes the traffic almost stand still certain times of the day when everyone move to and from work at the same time.

We also walked around in the center of Bangalore and saw their computer market street SP Road where you can buy everything related to mobiles and computers or get them repaired. We also went to Cubbon park where we visited the state public library. We found many different sections of books, everything from religion to art, and we discovered several books on homeopathy in the section of medical science and we do not think that should be placed under that section. Many of the books in medicine were issued between 1970 and 1990, and the books could be even older in the technology section, but they were very interesting to browse through. It was a special feeling to stand in an old library and be surrounded by the smell of old books.

Tågen var verkligen jättelånga många många vagnar! Detta är knappt ena halvan av vårt tåg till Bangalore! The trains were really long with many many wagons! This is barely one half off our train to Bangalore!

Tågen var verkligen jättelånga med många vagnar! Detta är knappt ena halvan av vårt tåg till Bangalore! The trains were really long with many wagons! This is barely one half off our train to Bangalore!

Vi fick uppleva ett "gated community" i Indien och det var kul. We got to experience a gated community in India and it was fun

Vi fick uppleva ett “gated community” i Indien och det var kul. We got to experience a gated community in India and it was fun.

En klättringsvägg för barnen! Climbing wall for the kids!

En klättringsvägg för barnen! A climbing wall for the kids!

Det var jätteroligt att få se oss omkring hos Coinsecure! It was great to have a look around at Coinsecure!

Det var jätteroligt att få se oss omkring hos Coinsecure! It was great to have a look around at Coinsecure!

Coinsecure!

Coinsecure!

Delar pizza med libertarianer! Sharing pizza with libertarians!

Delar pizza med libertarianer! Sharing pizza with libertarians!

Vi älskar Uber! We love Uber!

Vi älskar Uber! We love Uber!

SP vägen där du kan finna allt för din dator eller telefon! SP road where you can find everything for your computer or phone!

SP vägen där du kan finna allt för din dator eller telefon! SP road where you can find everything for your computer or phone!

Supergott filtrerat kaffe hos MTR! Great filtered coffee at the MTR!

Supergott filtrerat kaffe hos MTR! Great filtered coffee at the MTR!

Kaffe serverat i två silvermuggar. Man hällde kaffet mellan dem för att kaffet skulle svalna fortare! Coffee served in two silver cups. You pour the coffee between them to cool down the coffee faster!

Kaffe serverat i två silvermuggar. Man hällde kaffet mellan dem för att kaffet skulle svalna fortare! Coffee served in two silver cups. You pour the coffee between them to cool down the coffee faster!

Det pågick ett marathon i Bangalore denna dag och vi gillade de uppmuntrande orden vid varje kilometer-märke! It was a marathon in Bangalore this day and we liked the encouraging words at each kilometer mark!

Det pågick ett marathon i Bangalore denna dag och vi gillade de uppmuntrande orden vid varje kilometer-märke! It was a marathon in Bangalore this day and we liked the encouraging words at each kilometer mark!

Stadsbiblioteket i Bangalore! The public library in Bangalore!

Stadsbiblioteket i Bangalore! The public library in Bangalore!

Pontus spanar in teknologihyllorna! Pontus checking in the technology shelfs!

Pontus spanar in teknologihyllorna! Pontus checking in the technology shelfs!

Hittas under sektionen för medicinsk vetenskap. Found under the section for medical science.

Hittas under sektionen för medicinsk vetenskap. Found under the section for medical science.

I Bangalore hymlar de iallafall inte. Vid ingången på Karnatakas parlament finner man inskriften "Government work is god's work". Håller helt med, en stat är samma sak som religion... at least in Bangalore the don't try to hide anything. At the entrance of the parliament in Karnataka you find the inscription "Government Work is God's work". Could not agree more, a state is the same thing as a religion ...

I Bangalore hymlar de iallafall inte. Vid ingången på Karnatakas parlament finner man inskriften “Government work is god’s work”. Håller helt med, en stat är samma sak som religion. At least in Bangalore they don’t try to hide anything. At the entrance of the parliament in Karnataka you find the inscription “Government Work is God’s work”. Could not agree more, a state is the same thing as a religion.

 

 

Kerala Backwaters!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista dagen i Alleppey spenderades på en båt och i en öppen kajak för att utforska de små kanalerna i Kerala Backwaters. Vi hade med oss en jättetrevlig gudie som tog oss in i ett fantastiskt landskap med mycket grönska, risfält och färgglada hus som kantade kanalerna. Det är ett landskap som vi aldrig trodde att vi skulle hitta i Indien, men vi har lärt oss att Indiens landskap är så mångfacetterad och man vet aldrig vad man hittar bakom nästa krök. Vi fick också se en örn på nära håll och flera blå kungsfiskare, som även pryder flaskan på en god öl som vi bekantat oss med här i Asien. Ulrika vågade till och med ta sig ett dopp i det mörka vattnet trots sin rädsla för döda kadaver och lik, fast först efter det att Pontus hoppat i och kollat att vattnet var fritt från ovanstående saker. Det var faktiskt vårat första dopp här i Indien och efter badet var det dags att ta båten tillbaka till Alleppey. Sedan var det dags att ta farväl av det kommunistiska Kerala för att ta nattåget norrut till den betydligt  liberalare staden Bangalore som även kallas Indiens silicon valley. Tågresan gick betydligt bättre än vad vi hade förväntat oss och det gick bra att sova på britsarna som var det som erbjöds och vi fick för första gången använda oss av våra reselakan som vi släpat med oss hela resan. Det var också kul att se den anarki som rådde på tågstationen när spåren fylldes av nyanlända resenärer som tog sig mellan perrongerna genom att klättra ner på spåren istället för att använda trapporna och gångbroarna över spåren.

Vi vill också verkligen rekommendera vår fina värd Anthony som vi bodde hos i Alleppey! Han har ett litet homestay och driver ekoturism här i Alleppey och du får gärna hälsa från oss om du har vägarna förbi! Han har också en litet fint café vid en av kanalerna där vi drack fantastiskt gott kaffe!

The last day in Alleppey spent on a boat and in an open kayak to explore the small canals of the Kerala Backwaters. We had a very nice guide with us that took us into a fantastic landscape with greenery, paddy fields and colorful houses lining the canals. It is a landscape that we never thought we would find in India, but we have learned that India’s landscape is very diverse and you never know what you find behind the next bend. We also got to see an eagle up close and several blue kingfishers, which also adorns the bottle on a very good beer that we familiarized ourselves with here in Asia. Ulrika even dared to take a swim in the dark water despite her fear of dead carcasses and corpses, though only after Pontus jumped in and checked that the water was free of the above things. It was actually our first swim here in India and after the bath, it was time to take the boat back to Alleppey. Then it was time to bid farewell to the Communist Kerala to take the night train north to the much more liberal Bangalore city also known as India’s Silicon Valley. The train ride was much better than what we had expected and it was great to sleep in the bunks that was offered and for the first time we got use for our travel sheets which we dragged with us throughout the trip. It was also fun to see the anarchy that prevailed at the train station when most of the newly arrived travelers climbed down on the train tracks between the platforms instead of using the stairs and bridges over the tracks.

We would like to highly recommend our host Anthony that we stayed with in Alleppey! He has a small homestay and operates eco-tourism here in Alleppey and feel free to say hello from us if you are passing by! He also has a nice little cafe at one of the canals where we had really good coffee!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

IMG_1415IMG_1402

En örn! An eagle!

En örn! An eagle!

IMG_1422

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

IMG_1434

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year's graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year’s graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Vårat första doppet i Indien! Our first dip in India!

Vårat första dopp i Indien! Our first dip in India!

Transport av ris! Transport of rice!

Transport av ris! Transport of rice!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

IMG_1454

Anthonys fina ekologiska husbåt som du sova över i! Anthony's delicate ecological houseboat you can sleep over in!

Anthonys fina ekologiska husbåt som du kan sova över i! Anthony’s nice ecological houseboat that you can sleep over in!

wpid-20151013_123345.jpg

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Yoga och cykling! / Yoga and bicycling!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har tagit oss nedför bergen och hamnat vid Indiens sydvästra kust i den lilla staden Alleppey (eller Alapuzha) och är en del av ett stort område som kallas “Kerala backwaters”. Kerala backwaters är en samling sötvattensjöar, floder och kanaler som bildar ett 900 km långt nätverk precis vid kusten och innehåller ett rikt djur- och växtliv. Vi hyrde cyklar för att utforska omgivningen och det blev en 22.5 km cykeltur ute på landsbygden. Det blev mycket hälsande och vinkade till lokalbefolkningen och vi cyklade även och tittade på de berömda husbåtarna som åker omkring i Kerala backwaters. Vi har bestämt att vi inte kommer åka med dem, för att inte bidra med ännu mer föroreningar som dessa båtar gladeligen dumpar i vattnet. Vi ska däremot paddla kajak i de små kanalerna runtomkring Alleppey, men vi inväntar en bra dag för att undvika regn och oväder när vi är ute på vattnet. Monsunperioden har inte riktigt släppt sitt grepp om detta område riktigt än. Vi har dock provat lite morgonyoga och vi båda behöver öva betydligt mer på vår flexibilitet för vi var oskönt stela. Vi har haft privata lärare som kommit till oss på morgonen och lärt ut både Hatha- och Asthangayoga. Vi föredrar nog Asthangayoga trots att de är mer åt det religiösa/flum hållet (när man ska be till sin gud får man bara hoppa över det och tänka på annat). Asthanga kändes mer som träning och Hathayoga var mer som lugna stretchövningar. Det ser iallafall väldigt roligt ut när vi försöker oss på de olika positionerna då Pontus har sjukt stela ben och Ulrikas balans är oerhört dålig på grund av hennes utslitna fotleder (allt för många gånger med stukade fötter på fotbolls- och handbollsplanen har gjort sitt).

Detta blev ett kortare inlägg, men förhoppningsvis händer massor med spännande saker i framtiden som vi kan berätta om. Paddla kajak ser vi fram emot, men förhoppningsvis så kommer vi kunna få till en träff med några libertarianer och/eller bitcoinentusiaster här i Indien också så småningom!  Skön omväxling från alla kommunistsymboler vi sett här hittills. Hammaren och skäran har vi sett många gånger här och vi förstår faktiskt inte hur man öppet kan visa sitt stöd för Che Guevara som var en homofob, väldtäktsman, pedofil och mördare (förutom på grund av okunskap förstås, som med det mesta). Här är en länk till en youtube-video värd att lyssna på om Che guevara av allas vår Stefan Molyneux.

We have travelled down the mountains and landed on India’s southwestern coast in the small town of Alleppey (or Alapuzha) and Alleppey is part of a large area called Kerala backwaters. Kerala backwaters are a collection of freshwater lakes, rivers and canals that form a 900-km network right next to the coast and it contains a rich flora and fauna. We rented bikes to explore the surroundings and ended up biking 22.5 km in the countryside. The ride contained a lot of saluting and waving to the local people and we even took the bikes to look at the famous houseboats that go up and down on the lakes in the Kerala backwaters. We have decided that we will not go with them, because we do not want to contribute even more to the pollution that these boats gladly dump in the water. We will however go kayaking in the small channels around Alleppey, but we await a good day to avoid rain and bad weather when we are out on the lake. The monsoon season has not quite released its grip on this area just yet. However, we have tried some morning yoga and we realised that we both need to practice much more on our flexibility. We have had private teachers who come to us in the morning and we have been taught both Hatha and Asthanga yoga. We prefer Asthanga yoga despite it being more towards the religious direction (when we should pray to a god we just skip it and think of other things). Asthanga felt more like a workout and Hatha yoga was more like calm stretch exercises in the morning. It looked very funny when we tried the different positions, Pontus has really stiff legs and Ulrika’s balance is extremely poor because of her worn ankles (too many times with sprained feet on the soccer and handball court).

This was a short post, but hopefully a lot of exciting things will happen in the future that we can tell you about. We look forward to kayaking and hopefully we will be able to meet some libertarians and/or bitcoin enthusiasts here in India! That would be a nice change from all the communist symbols we’ve seen here so far. We have seen to many hammer and sickle-symbols here and we really do not understand how people so openly show their support for Che Guevara who was a homophobe, rapist, pedophile and murderer (except because of ignorance of course, as is usually the case). Here is a link to a youtube video worth watching about Che Guevara by Stefan Molyneux.

En av kanalerna i Alleppey! One of the canals in Alleppey!

En av kanalerna i Alleppey! One of the canals in Alleppey!

Vallar getter på järnvägen! Herding the goats on the railroad!

Vallar getter på järnvägen! Herding the goats on the railroad!

Alleppey var en viktig hamn förr i tiden och Allepeybron underlättade transporten av gods från fartygen in till land! Alleppey was an important harbour in the past and Alleppey bridge facilitated the transport of goods from ships to land!

Alleppey var en viktig hamn förr i tiden och Allepeybron underlättade transporten av gods från fartygen in till land! Alleppey was an important harbour in the past and Alleppey bridge facilitated the transport of goods from ships to land!

Stranden i Alleppey och Pontus spanar ut över Lackadivsjön! Alleppey beach and Pontus looking out over Laccadive Sea!

Stranden i Alleppey och Pontus spanar ut över Lackadivsjön! Alleppey beach and Pontus looking out over the Laccadive Sea!

våra cyklar! Our bikes!

våra cyklar! Our bikes!

Svenska cyklister passerar! Swedish cyclists coming through!

Svenska cyklister passerar! Swedish cyclists coming through!

Ett hus, en trädgård! A house, a garden!

Ett hus, en trädgård! A house, a garden!

Det finns många fina kanaler i Alleppey! There are many nice canals in Alleppey!

Det finns många fina kanaler i Alleppey! There are many nice canals in Alleppey!

En av många husbåtar som åker omkring i Kerala back waters! A houseboat among others that drives around in Kerala Backwaters!

En av många husbåtar som åker omkring i Kerala back waters! One of the many houseboats that drives around in Kerala Backwaters!

Busshållplats! Bus stop!

Busshållplats! Bus stop!

Ett träd med röda löv bryter av all grönska! A tree with red leaves breaks all the greenery!

Ett träd med röda löv bryter av all grönska! A tree with red leaves breaks off the greenery!

Vägkonst! road art!

Vägkonst! road art!

Kerala backwaters!

Kerala backwaters!

Väldigt utsmyckade lastbilar finns också i Indien! Very decorated trucks can also be found in India!

Utsmyckade lastbilar finns också i Indien! Decorated trucks can also be found in India!

Jättefina dekorationer! Very nice decorations!

Jättefina dekorationer! Very nice decorations!

Vattentornet i Alleppey! The water tower in Alleppey!

Vattentornet i Alleppey! The water tower in Alleppey!

Vi cyklade förbi en kyrka som liknade ett sagoslott! We rode past a church that resembled a fairytale castle!

Vi cyklade förbi en kyrka som liknade ett sagoslott! We rode past a church that resembled a fairytale castle!

Väldigt skönt ställe att vänta på innan Yogan börjar på morgonen! Very nice place to hang out before starting the yoga class in the morning!

Väldigt skönt ställe att vänta på innan yogan börjar på morgonen! Very nice place to hang out before starting the yoga class in the morning!

En position som Pontus klarade mycket bättre än Ulrika! A position that Pontus did much better than Ulrika!

En position som Pontus klarade mycket bättre än Ulrika! A position that Pontus was much better at than Ulrika!

Och en övning som Ulrika klarade bättre än Pontus! And an exercise that Ulrika did better than Pontus!

Och en position som Ulrika klarade bättre än Pontus! And a position that Ulrika was better at than Pontus!

Vilda djur på nära håll! / Wildlife up close!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter att ha fått tips från lokalbefolkningen så bestämde vi att nästa destination i Indien skulle bli Kumily, som ligger cirka 10 mil söder om Munnar. Kumily ligger vid en stor nationalpark och tigerreservat (Periyar nationalpark), som var vad vi ville besöka. Morgonen började dåligt, vi gick upp 5.15 för att åka med direktbussen mellan Munnar och Kumily, men det visade sig  att den bussen var inställd. Men det löste sig genom att vi istället fick göra en  jättefin bussresa på 5.5 timmar på slingriga vägar, genom många småbyar och där vi fick byta buss i Cherutoni och Kattapanna. Även om denna resa tog längre tid än vad det skulle ha gjort med direktbussen, så var det värt det med tanke på allt vi fick se på vägen. Det är så lätt att åka med lokalbussarna här, då det finns många vänliga människor som är hjälpsamma och visar oss till rätt buss.

Vi hade fått tips om ett homestay  i Kumily när vi var i Munnar, så vi mötte upp med ägaren, Ajamal, på busstationen och det visade sig vara ett perfekt rum att bo i under vår vistelse här. Huset ligger vid skogen, utanför stadskärnan och turistområdet, men det går ändå snabbt att promenera in till centrum. Ajamal och hans familj är jättetrevliga och hjälpsamma, så vi kan verkligen rekommendera att bo med dem om man planerar att besöka Kumily.

Vår plan var att besöka nationalparken här och vi valde att göra en tur som innehöll både vandring och paddling med bambuflottar på Periyarsjön just för att det skulle vara störst chans att få se en vild elefant från bambuflotten. Trots en del planering så valde vi nog den sämsta dagen vädermässigt att gå på vandring och paddla på vattnet i en nationalpark. Regnskurarna avslöste varandra och åskmullret kom och gick under hela dagen, men det gjorde absolut inget då vi hade en fantastisk dag där vi fick se väldigt många djur! Vi såg 20 elefanter (varav 3 unga elefanter) och  vi råkade komma riktigt nära 3 stycken elefanter då vi rundade en liten kulle. Det var verkligen inte med mening så vi fick skynda oss in i skogen för att inte bli attackerade och vara tvungna att använda oss av den beväpnade vakt som vi hade med oss (det hade varit riktigt tråkigt).  Vi fick även se en liten elefantunge bada i sjön och spruta ned sin mamma med vatten på ett oerhört lekfullt sätt. Tydligen är det väldigt ovanligt att se så många elefanter på samma gång (detta var första gången på 5 dagar som elefanterna visade sig överhuvudtaget) och än mindre att få se de skygga bisonoxarna som lever i naturreservatet. Bisonoxarna är till och med ovanligare att se än de få tigrar som lever i nationalparken och vi såg 20-30 stycken i olika omgångar under vår vandring. Vi räknade även in ett rådjur, fem vildsvin (varav en som blev uppretad av ett gäng småfåglar), vilda höns, en blå skorpion, giftiga spindlar, apor och en massa fåglar. Vi tittade också på  kanelträd, samt ingefära plantor och stora gurkmejaplantor som växte vilt i djungeln och det var riktigt gott att få smaka på färsk gurkmeja. Vi besökte även en liten ö som lokalbefolkningen använde som fiskeläger och vi fick se hur de tog till vara på den infångade fisken.

Nöjda, trötta, blöta och en timme försenade kom vi tillbaka till ingången av nationalparken och tackade våra guider och vandringskamrater för en väldigt speciell dag. Vi är väldigt medvetna om vilken fantastisk tur vi hade med djurlivet under dagens vandring så de gjorde inget att tigrarna inte valde att visa sig denna gång ;). Det är precis så här vi vill uppleva djur; i det vilda och på deras villkor!

After receiving advice from locals, we decided that our next destination in India would be Kumily, located about 100 kilometer south of Munnar. Kumily is located near a large National Park and Tiger Reserve (Periyar National Park), which was what we wanted to visit in this area. The morning started badly when we went up 5:15 to take a direct bus between Munnar and Kumily and the bus was cancelled. Instead, we got the opportunity to do a really nice 5.5 hour bus ride on winding roads through many small villages and where we had to change bus ‘both in Cherutoni and Kattapanna. Even though the bus ride took longer time than the direct bus  it was worth it considering all things we got to see during the ride. It is so easy to use public buses here, there are so many friendly people that helps us on our way and who show us to the right bus.

We had received a tip about a homestay in Kumily before we left Munnar, so we met up with the owner, Ajamal, at the bus station and it proved to be a perfect place to stay during our stay here. The house is located next to the forest outside the town center and tourist area, but it is only a short walk into the city center. Ajamal and his family are very nice and helpful, so we can really recommend to stay with them if you are planning to visit Kumily.

Our plan was to visit the National Park here and we chose to do a tour that included both hiking and bamboo rafting on lake Periyar, because rafting on the lake would increase our chances to see a wild elephant. Despite some planning, we probably chose the worst day weather wise to go hiking and rafting on the waters. Rain showers came after each other and the thunder noise came and went during the day, but it did absolutely nothing because we had an absolutely amazing day, where we got to see so many wild animals! We saw 20 elephants (including three young elephants) and we happened to get close to three elephants when we rounded a small hill. This was not intentional so we had to hurry into the forest to avoid being attacked by the elephants and having to make use of the armed guard that we had with us (that would have been unfortunate). We also got to see a young elephant bathing in the lake and spray down his mother with water in a very playful way. Apparently, it is very rare to see so many elephants at the same time (this was the first time in five days that the elephants showed themselves at all), and the chance is even less to see the shy bison that live in the national park. The bison is even rarer to see than the few tigers that live in the National Park and we got to see 20-30 bisons at different locations during our hike. We also counted in one deer, five wild boars (including one who was mocked by a gang of small birds), wild chickens, a blue scorpion, poisonous spiders, monkeys and lots of birds. We also looked at a cinnamon tree, ginger plants and large turmeric plants that grew in the wild jungle, and it was really good to get to  taste fresh turmeric. We also visited a small island that the local villagers use as a fishing camp in the National Park and we saw how they took care of the caught fish.

Happy, tired, wet and one hour late we came back to the entrance of the National Park and thanked our guides and trekking mates for a very special day. We are very aware of the amazing luck we had with the wildlife during the day’s trekking so it did nothing that the tigers chose not to show up this time ;). This is exactly how we want to experience animals; in the wild and on their terms!

Det är superenkelt att åka med lokaltrafiken i Indien! It's super easy to go with public transport in India!

Det är superenkelt att åka med lokaltrafiken i Indien! It’s super easy to use public transport in India!

Inte lätt att passera mötande bussar på sträckan Munnar-Kumily! Not easy to pass oncoming buses on the route between Munnar and Kumily!

Inte lätt att passera mötande bussar på sträckan Munnar-Kumily! Not easy to pass oncoming buses on the route between Munnar and Kumily!

Vårt härliga homestay i Kumily! Our lovely homestay in Kumily!

Vårt härliga homestay i Kumily! Our lovely homestay in Kumily!

Aporna som levde i skogen vid vårt homestay! The monkeys that lived in the forest next to our home stay!

Aporna som levde i skogen vid vårt homestay! The monkeys that lived in the forest next to our home stay!

Ulrika dansade happydance för en av aporna som blev förtjust, förvånad och förskräckt på samma gång! Ulrika did a happy dance for one of the monkeys who was delighted, amazed and was horrified at the same time!

Ulrika dansade happydance för en av aporna som blev förtjust, förvånad och förskräckt på samma gång! Ulrika did a happy dance for one of the monkeys who was delighted, amazed and was horrified at the same time!

Ulrika och hennes vän apan! Ulrika and her friend the monkey!

Ulrika och hennes vän apan! Det var vi som var djuren i bur den här gången! Ulrika and her friend the monkey! It was us who were the animals in the cage this time!

Snygga strumpor som skyddade mot det vanligaste djuret i nationalparken, blodiglarna... Stylish socks that protected against the most common animal in the national park, the leeches ...

Snygga strumpor som skyddade mot det vanligaste djuret i nationalparken, blodiglarna… Stylish socks that protected against the most common animal in the national park, the leeches …

Addera lite tobakspulver på det, så håller sig de flesta iglarna borta! Add a little tobacco powder and most of the leeches will stay away!

Addera lite tobakspulver på det, så håller sig de flesta iglarna borta! Add a little tobacco powder and most of the leeches will stay away!

Tydligen gillar inte elefanter rött, rosa eller lila färger, så Ketakira och jag fick låa t-shirtar av Pontus för att inte öka risken för att elefanter skulle attackera oss! Apparently, elephants do notlike red, pink or purple colors, so Ketakira and Ulrika had to borrow t-shirts from Pontus to decrease the risk that the elephants would attack us!

Tydligen gillar inte elefanter rött, rosa eller lila färger, så Ketakira och jag fick låna t-shirtar av Pontus för att inte öka risken för att elefanter skulle attackera oss! Apparently, elephants do notlike red, pink or purple colors, so Ketakira and Ulrika had to borrow t-shirts from Pontus to decrease the risk that the elephants would attack us!

Vår beväpnade vakt för dagen. Han berättade dock att han aldrig behövt använda vapnet, inte ens för att skjuta ett varningsskott! Our armed guard for the day. However, He told us that he never had to use the weapon, not even to fire a warning shot!

Vår beväpnade vakt för dagen. Han berättade dock att han aldrig behövt använda vapnet, inte ens för att skjuta ett varningsskott! Our armed guard for the day. However, He told us that he never had to use the weapon, not even to fire a warning shot!

En häftig växt som växte på träden! A cool plant that grew on the trees!

En häftig växt som växte på träden! A cool plant that grew on the trees!

VI hittade ett träd som elefanthonorna änvänder som medicin efter en förlossning. Mot vad var lite oklart! We found a tree that female elephants uses as medicine after giving birth. For what was a little unclear!

VI hittade ett träd som elefanthonorna änvänder som medicin efter en förlossning. För vad var lite oklart! We found a tree that female elephants uses as medicine after giving birth. For what was a little unclear!

Kanelträd! CInnamon tree!

Kanelträd! Cinnamon tree!

Vi hittade flera spår efter tigrarna som lever i reservatet! We found several traces after the tigers that live in the reserve!

Vi hittade flera spår efter tigrarna som lever i reservatet! We found several traces after the tigers that live in the reserve!

En blå skorpion korsade vår väg! A blue scorpion crossed our path!!

En blå skorpion korsade vår väg! A blue scorpion crossed our path!!

Vi satte oss på bambuflotten och paddlade vidare längre in i nationalparken! We sat on the bamboo raft and paddled further into the national park!

Vi satte oss på bambuflotten och paddlade vidare längre in i nationalparken! We got on the bamboo raft and paddled further into the national park!

Vi kom till fiskestationen och där fick vi se hur de tog tillvara på dagens fångst! We came to the fish station and there we got to see how they took care of the day's catch!

Vi kom till fiskelägret och där fick vi se hur de tog tillvara på dagens fångst! We came to the fishing camp and there we got to see how they took care of the day’s catch!

Vi fick även se en lustig ål med näbb! We also got to see a funny eel with beak!

Vi fick även se en lustig ål med näbb! We also got to see a funny eel with beak!

Översvämmad bambuflotte, regn och åskskurar. Härlig dag för att leta efter elefanter! Flooded bamboo raft, rain and thunderstorms. Beautiful day to look for elephants!

Översvämmad bambuflotte, regn och åskskurar. Härlig dag för att leta efter elefanter! Flooded bamboo raft, rain and thunderstorms. Beautiful day to look for elephants!

Vi hittade massor med bison. De är svårfångade på bild då de flyr så fort de upptäcker en. We found lots of bison. They are hard to catch in a photo, because they flee as soon as they discover you.

Vi hittade massor med bison. De är svårfångade på bild då de flyr så fort de upptäcker en. We found lots of bison. They are hard to catch in a photo, because they flee as soon as they discover you.

Vi hittade massor av gurkmejeplantor. Färsk gurkmeja är supergott! We found lots of turmeric plants. Fresh turmeric is super good!

Vi hittade massor av gurkmejeplantor. Färsk gurkmeja är supergott! We found lots of turmeric plants. Fresh turmeric is super good!

Vi hittade elefanterna tillslut! We finally found elephants!

Vi hittade elefanterna tillslut! We finally found elephants!

Elefanter som blöter ned maten innan de stoppar det i munnen! Elephants who wet their food before they put it in their mouth!

Elefanter som blöter ned maten innan de stoppar det i munnen! Elephants who wet their food before they put it in their mouth!

Elefanthonan med sin lekfulla unge! The female elephant with her playful kid!

Elefanthonan med sin lekfulla unge! The female elephant with her playful kid!

Tack till våra guider och vandringskamrater för en fantastisk dag tillsammans i Periyar nationalpark! Thanks to our guides and hiking companions for a fantastic day together in the Periyar National Park!

Tack till våra guider och vandringskamrater för en fantastisk dag tillsammans i Periyar nationalpark! Thanks to our guides and hiking companions for a fantastic day together in the Periyar National Park!

Munnar och middag med en underbar tamilsk familj! / Munnar and dinner with a wonderful Tamil family!

Vi gjorde flera små turer runtomkring Munnar, både genom att promenera själva och tillsammans med Sami (vår guide upp på berget) som tog med oss på en guidad tur med hans rickshaw. Det var molnigare och disigare den dagen som vi åkte med Sami, så det var ingen idé att åka upp till toppstationen här i Munnar på grund av för dålig sikt, så istället åkte vi ut på elefantspaning  och den här dagen hade vi bättre lycka då vi fick se en flock vilda elefanter! Tyvärr var det på så långt avstånd (de var på en bergssluttning mittemot oss), så det enda vi såg var 11 stycken svarta prickar som rörde på sig, men vi tycker ändå att det räknas :). Sami var en jättebra guide som lät oss utforska mycket på egen hand. Han släppte av oss flera gånger vid någon liten sidoväg och förklarade hur vi skulle gå och sedan mötte han upp oss på andra sidan. Vi fick därför se flera små byar och fina landskap som finns runt omkring Munnar.

Vi begav oss även ut på egen hand och utforskade Munnars teplantage och det var här som vi träffade Mohindran när han arbetade med att fälla träd. Vi började samtala och det slutade med att vi blev inbjudna på middag till hans hem samma kväll. På kvällen fick vi träffa Mohindrans fru Selvarani, deras 4 åriga dotter Sreeja och Mohindrans pensionerade pappa som alla bodde ihop på cirka 20 kvm.  Vi fick även träffa brorsbarn, fastrar och svägerska, som vi tyvärr inte kommer ihåg namnen på, och alla släktingar bodde i samma huslänga i den lilla byn. Familjen är tamiler, så tamil är deras första språk vilket är ett annat språk än vad som talas av majoriteten i det här området (vilket är Malayalam). Tamilerna är också hinduer och de är en minoritet här tillskillnad mot den stora mängd kristna som finns i detta område.
Både Mohindran och Selvarani arbetar på teplantagen för det stora företaget (TATA) och Mohindrans far tar hand om barnen när föräldrarna arbetar. Sreeja började skolan när hon var 3.5 år och hon visade oss sina skolböcker och vad hon hittills hade lärt sig. Lilla Sreeja går i en helengelsk skola så förutom att lära sig räkna och skriva så lär hon sig ett tredje språk på samma gång. Hon kunde skriva sitt eget och våra namn, samt addera små tal och säga en hel del engelska ord. Skolavgiften är rätt så dyr, men i och med att hennes föräldrar arbetar för TATA (pappan som trädfällare och mamman med att plocka teblad), så får de en kraftig rabatt på skolavgiften. Mohindran och Selvarani visade oss sina lönespecifikationer vilket var 500 (65 SEK) respektive 230 rupees (28 kr) per dag och det pågår en stor strejk just nu där teplantagearbetarna kämpar för högre löner (en höjning från 230 till 500 rupee per dag), samtidigt som efterfrågan på te är lågt. Strejken har pågått i mer än två veckor och löneförhandlingarna pågår i direktsänd tv, så alla kan följa argumenten som läggs fram från respektive sidor (det skulle väl aldrig hända i Sverige).
Vi fick även se massor med bilder från deras bröllop och vi visade en hel del bilder från Sverige, våra familjer och vänner och vi pratade även om skillnaderna mellan skolsystemen. Tiden gick jättefort och vi fick en stående inbjudan att komma tillbaka och hälsa på nästa gång vi är i Munnar innan vi var tvungna att gå tillbaka till vårt boende (de stängde och låste vid 22.30).

We made several treekings around Munnar, both by ourselves, and with Sami (our guide up the mountain). He took us on a guided tour with his rickshaw around Munnar one day. It was cloudier and more mist that day, so we didn’t go up to the top station here in Munnar because of the poor visibility. Instead, we went out to look for elephants, and this day we had better luck so we got see a herd of wild elephants! Unfortunately, it very far away (they were on the hillside opposite us), so the only thing we saw was 11 black dots that moved, but we still think it counts :). Sami was a great guide that allowed us to explore much on our own. He dropped us off several times at small side roads and explained how we should walk, and then he met up with us on the other side. Therefore, we got to see several small villages and beautiful scenery that can be found around Munnar.

We also went out on our own and explored the tea plantations in Munnar and it was here that we met Mohindran when he was cutting trees. We started talking and we ended up being invited to dinner at his home the same evening. In the evening we met Mohindran’s wife Selvarani, their 4 year old daughter Sreeja and Mohindrans retired father who all lived together on about 20 sqm. We even got to meet his nephews, aunts and sister-in-law, which we unfortunately do not remember the names of, and all the relatives lived in the same row of houses in the small village. The family are Tamils, so Tamil is their first language which is different language than what spoken by the majority of this area (which is Malayalam). The Tamils ​​are also Hindus and they are a minority here in contrast to the large amount of Christians found in this area.
Both Mohindran and Selvarani works on the tea plantations owned by the big company (TATA) in the area and Mohindrans father takes care of their children when they are working. Sreeja started school when she was 3.5 years old and she showed us her school books and what she had learned so far. Little Sreeja goes in a all-English school so besides learning to count and write, she also learns a third language at the same time. She was able to write her own name, and our names, and adding small numbers and say a lot of English words. The school fee is quite expensive, but with her parents working for TATA (her father as a tree cutter and her mother picking the tea leafs), they receive a substantial discount on the school fee. Mohindran and Selvarani showed us their payslips which was 500 (€7) and 230 Rupees (€3) per day and there is a big strike right now where the tea plantation workers are fighting for higher wages (an increase from 230 to 500 rupees per day), while the demand for tea is low. The strike has lasted more than two weeks and the negotiations are broadcasted live on TV, so everyone can follow the arguments presented by the respective sides (this would never happen in Sweden).
We also got to see a lot of pictures from their wedding and we showed a lot of pictures from Sweden, our families and friends and we also talked about the differences between the school systems. Time went by very quickly and we got a standing invitation to come back and visit next time we are in Munnar, before we had to go back to our accommodation (which closed and locked at 22.30).

Staden Munnar! Munnar town!

Staden Munnar! Munnar town!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Färgglada hus! Colorful houses!

Färgglada hus! Colorful houses!

En liten by omringad av skog och berg! A small village surrounded by forest and mountains!

En liten by omringad av skog och berg! A small village surrounded by forest and mountains!

Vi fick tyvärr inte se nägra på nära håll! Unfortunately we did not see any elephants up close!

Vi fick tyvärr inte se nägra på nära håll! Unfortunately we did not see any elephants up close!

"Kerala meals" med massor med små rätter! "Kerala meals" with lots of small dishes!

“Kerala meals” med massor med små rätter! “Kerala meals” with lots of small dishes!

Vandra i teplantagen! Walking in the tea plantation!

Vandra i teplantagen! Walking in the tea plantation!

Vandring i teplantagen! Walk in the tea plantations!

Fikapaus med goda muffins! Coffee break with delicious muffins!

Fikapaus med goda muffins! Coffee break with delicious muffins!

Mötte Mohindran som vi började prata med och det slutade med en inbjudan till middag! Met Mohindran that we started talking with and it ended up with an invitation for dinner!

Mötte Mohindran som vi började prata med och det slutade med en inbjudan till middag! Met Mohindran that we started talking with and it ended up with an invitation for dinner!

Familjen kollar på bilder från Sverige! The family is looking at pictures from Sweden!

Familjen kollar på bilder från Sverige! The family is looking at pictures from Sweden!

Selvarani, Sreeja och Ulrika! Selvarani, Sreeja and Ulrika

Selvarani, Sreeja och Ulrika! Selvarani, Sreeja and Ulrika!

Sreeja visade oss att hon kunde skriva sitt namn med latinska bokstäver! Sreeja showed us that she could write her name with Latin letters!

Sreeja visade oss att hon kunde skriva sitt namn med latinska bokstäver! Sreeja showed us that she could write her name with Latin letters!

Sreejas engelskabok! Sreejas English book!

Sreejas engelskabok! Sreejas English book!

Strejkdemontrationer i Munnar (alla röda flaggor) och tv-kanaler var här och bevakade! Strike demonstrations in Munnar (the red flags) and TV-channels were here to document it!

Strejkdemontrationer i Munnar (alla röda flaggor) och tv-kanaler var här och bevakade! Strike demonstrations in Munnar (the red flags) and TV-channels were here to document it!

Vacker natur! Beautiful scenery!

Vacker natur! Beautiful scenery!

Vacker natur! Beautiful scenery!

Vi hängde med två israeliska bröder, Yahel och Yishai, som var supertrevliga. De är också ute på resa (fast på varsitt håll) och så bestämde de sig för att möta upp varandra i Indien! We hung out with two Israeli brothers, Yahel and Yishai, who was super friendly. They are also on a journey (not together though) and they decided to meet each other in India!

Vi hängde med två israeliska bröder, Yahel och Yishai, som var supertrevliga. De är också ute på resa (fast på varsitt håll) och så bestämde de sig för att möta upp varandra i Indien! We hung out with two Israeli brothers, Yahel and Yishai, who was super friendly. They are also on a journey (not together though) and they decided to meet each other in India!

Besök i molnens hemvist / Visiting the clouds nesting place

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Med trötta ögon kröp vi ur sängen kl 05.10 och 20 minuter senare klev in i vår guides rickshaw som tog oss längs slingriga vägar längs med teplantagen i den mörka svala morgonluften. Vi parkerade nedanför berget som vi skulle bestiga och såg solen gå upp över bergen innan vi började vår vandring uppåt på berget. Dagens etapp var en vandring på cirka 1000 höjdmeter till toppen av berget som ligger 2400 meter över havet. Det fanns en chans att få se vilda elefanter som bor i skogarna bland bergen, men tyvärr såg vi inga elefanter denna dag. Däremot fick vi se flera bergsgetter på lite närmare håll, de är ganska skygga och vissa människor jagar dem tyvärr. Vår guide Sami berättade att getterna inte är lika skygga för turister med färgglada kläder och ryggsäckar som för jägarna utan ryggsäckar och klädda i traditionell sarong. Dagens vandring bjöd på en spektakulär utsikt över bergskedjan i Kerala och det var gröna bergstoppar så längt ögat kunde nå. På höger sida om berget fanns bergstoppar som var täckta av teplantage och på vänster sida bredde skog och djungel ut sig över bergen. Frukosten dukades upp på 2400 meter och vi satt bara och njöt av utsikten. Det fanns en hel del moln som var fast i dalarna mellan bergen och det såg ut som om vi hade hittat molnens boplats i världen. Det blev en underbar dagstur på 6 timmar med magnifik utsikt, fina blommor och ett strålande, vackert väder och vi låter bilderna från vandringen tala för sig själva :)!

We crawled out of bed with tired eyes at 5:10 in the morning, and 20 minutes later we sat in our guide’s rickshaw that took us along winding roads between the tea plantations in the dark and cool morning air. We parked beneath the mountain that we would climb and saw the sun rise over the mountains before we started our hike up the mountain. Today’s stage was a hike of about 1000 vertical meters to the summit of the mountain which is 2400 meters above the sea level. There was a chance to see wild elephants that live in the forests of the mountains, but unfortunately we saw no elephants on this day. However, we saw several mountain goats at a distance, they are quite shy and some people are hunting them, unfortunately. Our guide Sami told us that the goats are less shy for tourists with colorful clothes and backpacks compared to the hunters without backpacks and dressed in traditional sarong. Today’s walk offered a spectacular view of the mountain chain in Kerala and it was green mountain peaks as far as the eye could reach. On the right side of the mountain the mountain peaks were covered with tea plantations and on the left side forest and jungle spread out over the mountains. The breakfast was served at 2400 meters and we just sat and enjoyed the view. There were a lot of clouds that was stuck in the valleys between the mountains and it looked as if we had found the clouds nesting place in the world. It was a wonderful day trip of 6 hours with a magnificent view, nice flowers and a brilliant, beautiful weather. We let the pictures from the hike speak for themselves :)!

God morgon Indien! Good morning India!

God morgon Indien! Good morning India!

IMG_1021IMG_1002

Vår snälla guide Sami! Our kind guide Sami!

Vår snälla guide Sami! Our kind guide Sami!

IMG_1077IMG_1101

Molnen sover här! THe clouds are sleeping here!

Molnen sover här! The clouds are sleeping here!

Det fanns en del växtlighet att forcera! There was some vegetation to force ourselves through!

Det fanns en del växtlighet att forcera! There was some vegetation to force ourselves through!

Bergsgetterna! The mountain goats!

Bergsgetterna! The mountain goats!

IMG_1080IMG_1082IMG_1044IMG_1088wpid-20150928_085337.jpgwpid-20150928_090041.jpg

En halo! A halo!

En halo! A halo!

Ensamma och njuter av utsikten! Alone and enjoying the view!

Ensamma och njuter av utsikten! Alone and enjoying the view!

wpid-20150928_083409.jpg

På väg hemåt! On our way home!

På väg hemåt! On our way home!

Kollage med blommorna vi hittade på berget! Collage of the flowers we found on the mountain!

Kollage med blommorna vi hittade på berget! Collection of the flowers we found on the mountain!

Vi är i Indien med statlig byråkrati ad absurdum! We are now in India with state bureaucracy ad absurdum!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Flygplanet från Colombo tog oss till Madurai i södra Indien och anledningen till att vi hamnade där var för att vi hittade billiga flygbiljetter dit med Spice Jet (Indiens näst största lågprisbolag) och för att Madurai har bra förbindelser (både tåg och buss) till andra delar av Indien. Första intrycket av Indien är komplext. Å ena sidan så är maten, människorna och naturen fantastisk, men å andra sidan är Indiska staten oerhört byråkratisk och har liknande moralpanik som USA, vilket är oerhört tragiskt.

Människor här har hittills varit väldigt snälla och hjälpsamma och vi äter så att vi nästan spricker för det är så gott. Vi undrar också vad det är med indiska män och mustacher? 9/10 män har mustacher här och vi undrar om det är någon kulturell grej. Moralpaniken visar sig speciellt på tv-kanalerna. Så fort någon röker i en film dyker en text upp där det står “smoking kills” och ljudet försvinner när svordomar kommer över skådespelarnas läppar, undertexten blir censurerad och om svordomen visas som skrift  i själva filmen så blurras den. Våld och blod går bra, men har du något klagomål på det så rullar en text under hela slagsmålet som upplyser dig om vart du kan vända dig om du har några synpunkter på det som visas. Innan varje reklamavbrott avslutas (vilket är 4-5 gånger i timmen) så visas en text som strängt berättar att skådespelarna i filmen tar starkt avstånd från alkohol och tobak, samt att rökning ger upphov till cancer och rökning dödar.

Madurai är inte en stad som vi utforskade närmare och de tre dagarna vi vi var där spenderades med att fixa indiska simkort och datapaket som är en omfattande byråkratisk process att gå igenom innan man har ett indiskt mobilnummer och 4g. Processen liknar ansökan om visum till Indien och här kommer en kort beskrivning om stegen i simkorts-förskaffandet.  Vi valde Airtel som är indiens största mobiloperatör och de ska ha bra täckning enligt de vi frågade. Det du behöver när du besöker en mobilopperatörs kontor är följande: 1 passfoto med indisk standard (5×5 cm), 1 fotokopia på ditt pass, 1 fotokopia på ditt indiska visum och (mycket viktigt) kontaktuppgifter till en indisk referens som har ett mobilnummer (vi fick hjälp av en mycket snäll person i personalen på hotellet vi bodde på). Du ska också fylla i och signera ett formulär som du lämnar in tillsammans med ovanstående saker. Sedan får du vänta cirka 24 timmar tills din indiska referens får ett aktiverings-sms och då får du sätta i ditt indiska simkort i mobiltelefonen och ringa ett nummer som du fått samtidigt som du mottog simkortet och tydligen är det rätt vanligt att du då får till svar att du ska ringa upp 4h senare för de har inte mottagit alla dina uppgifter än från kontoret där du lämnade in ansökan (spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är). När du ringer upp igen så ska du svara på en kontrollfråga och det kan vara allt från passnummer, till din pappas namn eller din hemadress och svarar du rätt så kommer ditt simkort aktiveras efter att du väntat 15 minuter och startat om telefonen. När detta är gjort så är det bara att bege dig ut på stan igen och köpa ett datapaket som du laddar ditt simkort med. Detta tog enbart 2 dagar för oss och det är bara att lära sig att fylla i väldigt ingående formulär här i Indien för du kommer få göra det ofta (statlig byråkrati i sitt esse!).

Efter den erfarenheten så ville vi lämna hettan och storstaden, och därför tog vi lokalbussen upp i bergen för att komma till Munnar som ligger i provinsen Kerala. Det var en helt fantastisk färd med serpentinvägar, underbar grönska och en stark doft av te som fyllde bussen då bergsluttningarna är täckta av teplantage. Efter fem timmar och en stigning på 1700 meter hade vi kommit till Munnar och vi är oerhört glada för att vi bestämde oss att åka hit efter att fått tips om stället av en indisk man som vi pratade med i Madurai. Den statliga byråkratin visade sitt fula tryne igen när vi skulle checka in på vårt boende. Vi fick fylla i formulär med detaljerade uppgifter om vår resrutt, pass, visum etc. samt kopior skulle tas på våra pass, visumstämplar och digitalfoton på oss som ska skickas till indiska staten. Han vi bor hos berättade att denna administration tar upp större delen av hans arbetsdag. Boendet är iallafall väldigt mysigt med en trevlig ägare så vi kan verkligen rekommendera det här stället. Munnar är en oerhört vacker plats, men mer om det i nästa inlägg.

The plane from Colombo took us to Madurai in southern India, and the reason we ended up there was because we found cheap flight tickets with Spice Jet (India’s second largest low-cost airlines) and that Madurai is well connected with both train and bus to other parts of India. Our first impression of India is complex. On the one hand, the food, the people and the scenery is fantastic, but on the other hand, the Indian government is extremely bureaucratic and has similar moral panic that the US government has which is extremely tragic.

People here have been very kind and helpful so far, and we eat so much food that we almost burst because it’s so good. We also wonder what it is with Indian men and mustaches? 9 out of 10 men have mustaches here and we wonder if it is a cultural thing. The moral panic can bee seen especially on TV channels. As soon as someone is smoking in a movie, a text  pops up that says “smoking kills”, and the sound disappears when ever a profanity comes over the lips of an actor, the subtitles will be censored and if the profanity appears as writing in the movie it will be blurred. Violence and blood is okey, but if you do have any complaints about the scene, a text scrolls throughout the violent scene to inform where you can send any complaints. Before each commercial break ends (which is 4-5 times in an hour), a text is displayed which strictly tells you that the actors in the movie dissassociate themselves from alcohol and tobacco, and that smoking causes cancer and smoking kills!

Madurai is a city that we did not explore in more detail, and the three days we were there was spent to fix Indian SIM cards and data packages. It is an extensive bureaucratic process to go through before you have an Indian mobile phone number and 4g. The process is similar to applying for visa to India and here comes a short description of the steps on how to fix an Indian sim card. We chose Airtel, the largest in the country and with good coverage according to the people we asked. You need the following things when you visit a mobile operator’s office: 1 photo photo with Indian standard (5×5 cm), 1 photocopy of your passport, 1 photocopy of your Indian visa and (this is very important) contact information to an Indian reference that has a mobile number (we got help from a very kind person that worked in the hotel we stayed in). You must also complete and sign a form that you submit along with the above things. Then you have to wait approximately 24 hours until your Indian reference receive a activation sms and now you can put in your Indian SIM card in the mobile phone and dial a number you received while you received the sim card. Apparently, it is quite common that you will get the answer that you must call them again 4h later (doesn’t matter what time it is), because they have not received all your information from the office where you submitted the application. When you call back, you must answer a security question correctly and the security question can be anything from passport number, your dad’s name or your home address. Then your SIM card is activated after waiting 15 minutes and after restarting your phone. Once this is done, you can head out again and buy a data package that you load your SIM card with. This took only two days for us and you just have to learn that you need to fill in these very detailed forms here in India, you’ll get to do it often here (state bureaucracy in all its glory).

We wanted to escape the heat and the big city after that experience, so we took a local bus up in the mountains to get to Munnar in the province of Kerala. It was an absolutely fantastic journey with winding roads, gorgeous greenery and a strong aroma of tea that filled the bus, because the hills are covered with tea plantations. After five hours and a vertical climb of 1700 meters, we had arrived in Munnar and we are extremely pleased that we decided to come here after receiving recommendation of the place from an Indian man whom we talked with in Madurai. The state bureaucracy showed its ugly face again when we checked in at our accommodation. We had to fill out forms with detailed information on our travel routes, passport, visa, etc., and copies of our passports, visa stamps and a digital photo of us was taken that will be sent to the Indian government. The owner told us that this administration takes up most of his working day. The accommodation is very cozy and the owner is really nice so we can really recommend this place. Munnar is an incredibly beautiful place, but more about Munnar will come in the next blog post.

Vårt lilla plan som skulle ta oss från Sri Lanka till Indien! The small plane that would take us from Sri Lanka to India!

Vårt lilla plan som skulle ta oss från Sri Lanka till Indien! The small plane that would take us from Sri Lanka to India!

Flygbolagets slogan är inte vad man förväntar sig. Låter mer som ett matföretag! The Airline slogan is not what you expect. Sounds more like a food company!

Flygbolagets slogan är inte vad man förväntar sig. Låter mer som ett matföretag! The Airline slogan is not what you expect. Sounds more like a food company!

Väldigt snäll airtel-försäljare som hjälpt oss skaffa simkort här i Indien! Very kind airtel saleswoman who helped us acquire SIM cards here in India!

Väldigt snäll Airtel-försäljare som hjälpte oss skaffa simkort här i Indien! Very kind Airtel saleswoman who helped us acquire SIM cards here in India!

Madurai tidig morgon! Madurai early morning!

Madurai tidig morgon! Madurai early morning!

Köper kaffe på busstationen, då vi gick upp kvart i sex för att åka vidare mot Munnar. We went up five forty-five to go to Munnar, so we had to buy coffee at the bus station.

Köper kaffe på busstationen, då vi gick upp kvart i sex för att åka vidare mot Munnar. We went up five forty-five to go to Munnar, so we had to buy coffee at the bus station.

Busstationen Arappalayam i Madurai! The bus station, Arappalayam, in Madurai!

Busstationen Arappalayam i Madurai! The bus station, Arappalayam, in Madurai!

Bussen tog oss upp i bergen och vår destination låg inne bland molnen! The bus took us up on the mountain and our destination was covered by the cloud!

Bussen tog oss upp i bergen och vår destination låg inne bland molnen! The bus took us up on the mountain and our destination was covered by the cloud!

Fantastisk natur! Fantastic nature!

Fantastisk natur! Fantastic nature!

Serpentinvägen upp på berget skördade några åksjukeoffer på vår buss! The winding road up the mountain harvested some victims of motion sickness on our bus!

Serpentinvägen upp på berget skördade några åksjukeoffer på vår buss! The winding road up the mountain harvested some victims of motion sickness on our bus!

Vi åkte in i molnet! We went into the cloud!

Vi åkte in i molnet! We went into the cloud!

Vi lämnade provinsen Tamil Nadu och hamnade i ett te-hav i provinsen Kerala! We left the province of Tamil Nadu and ended up in a of sea tea in the province of Kerala!

Vi lämnade provinsen Tamil Nadu och hamnade i ett te-hav i provinsen Kerala! We left the province of Tamil Nadu and ended up in a sea of tea in the province of Kerala!

Massor med teodlingar som gör att berget luktar te! Lots of tea plantations that make the mountain smell of tea!

Massor med teodlingar som gör att berget luktar te! Lots of tea plantations that make the mountain smell of tea!

Här bor vi nu (i det rosa huset)! We live here now (in the pink house)!

Här bor vi nu (i det rosa huset)! We live here now (in the pink house)!

Vårt boende i Munnar som är jättemysigt! Our accommodation in Munnar which is really cozy!

Vårt boende i Munnar som är jättemysigt! Our accommodation in Munnar which is really cozy!

Newer posts »

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑