A freedom-oriented lifestyle blog

Category: India (Page 1 of 2)

En omväg i Indien / A detour in India

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vår vän Sandra skrev en kommentar som handlade om  att se på “ny lokaltrafik som ett potentiellt litet äventyr” och det påminde oss om en fantastisk resa med lokaltrafiken i Indien som vi gjorde förra året och som vi inte berättat om tidigare på bloggen. Det var meningen att vi skulle ta direktbussen mellan Munnar och Kumily med avgångstiden klockan sex på morgonen, men 15 minuter efter planerad avgång så ställdes turen in och vi blev hänvisade till en annan buss. Trots den stora språkbarriären så förstod vi att vi skulle behöva byta buss någonstans på vägen och det gjorde oss lite oroliga, men det skulle senare visa sig var en helt onödig känsla.
En sak vi alltid gör när vi ska åka från en punkt till en annan är följa vår resa med hjälp av google maps i offlineläge, så vi alltid vet var vi är även om vi inte vet vart vi hamnar. Vi satte oss på bussen och förmedlade att vi skulle till Kumily till konduktören och hoppades på det bästa.  Efter några timmars bussfärd visade konduktören med en gest var vi skulle hoppa av och det visade sig att att vi nu kommit till liten stad vid namn Cheruthoni. Alla informationstavlor är skrivna på sanskrit, troligtvis Malayalam som är det officiella språket i det här området, så vi fick helt enkelt fråga lokalbefolkningen om hjälp för att komma på rätt buss. Med fler handgester så förstod vi att vår buss skulle komma om cirka 15 minuter, så det enda vi kunde göra var att stå där på busstationen i Cheruthoni och vänta. Minuterna tickade på och flera bussar hann både anlända och åka vidare innan den snälla mannen, som vi tidigare frågat om hjälp, med en handgest visade oss till en buss som svängde in till busstationen. Konduktören bekräftade med en nickning att vi kommit på rätt buss och vi trodde nu att nästa stopp för oss skulle bli Kumily.
Det visade sig inte stämma och vi fick hoppa av i Kattapana göra om samma procedur och ta hjälp av lokalbefolkningen igen, men vid det här laget hade oron gått över och vi gjorde om resan till en äventyrlig omväg. Lokalbefolkningen var lika hjälpsamma här och visade oss till en buss som tog oss till Kumily, dock med flera timmars försening. Vår färd hade förvandlats till en omväg där vi fick uppleva fantastisk natur, hjälpsamma människor och flera samtal med våra medresenärer som oftast bestod mer av teckenspråk än verbal kommunikation. Det kallar vi ett äventyr!     

För övrigt borde ni spana Sandras blogg där hon publicerar fantastiska bilder från hennes och Marcus hem bland bergen i Österrike, men också bilder från andra resor de gör!


 

Our friend Sandra wrote a comment about “seeing a new public transport as a potential little adventure” and it reminded us of a fantastic journey we did last year involving public transportation in India. The idea was that we would take a direct bus between Munnar and Kumily, with a departure time at 6 am in the morning. But the bus was canceled 15 minutes after the scheduled departure and we were referred to another bus. Despite the big language barrier, we understood that we would have to change bus somewhere along the way and this made us a little worried, which would later prove to be completely unnecessary. We took a seat on the bus and told the conductor that we wanted to go to Kumily and hoped for the best. One thing we always do when we go from one point to another is to follow our journey with the help of Google Maps in the offline mode, so we always know where we are, even though we do not know where we will end up. It turned out that we had come to a very small town, called Cheruthoni, when the conductor showed with a gesture that this is where we should jump off. All information signs are written in Sanskrit, probably Malayalam, which is the official language in this area, so we had to ask locals for help to get on the right bus. We understood with more hand gestures, that our bus would arrive within 15 minutes, so all we could do was stand in the bus station in Cheruthoni and wait. The minutes were passing, and several buses both arrived and departed before the nice man, who we previously asked for help, showed with a hand gesture towards a bus that were pulling up to the bus station. The conductor confirmed with a nod that we jumped on to the right bus and now we thought that the next stop for us would be Kumily. This assumption was proven wrong and we had to jump of in Kattapana and follow the same procedure as in Cheruthoni, which meant asking for help by the locals again. By this time our concerns were gone and we had made the detour into an adventure. The locals were just as helpful here and showed us to a bus that finally took us to Kumily, with several hours of delay. Our journey had turned into a fantastic detour where we got to experience a fantastic scenery, helpful people and several conversations with our fellow passengers that often consisted more of sign language than verbal communication. We call that an adventure!

Moreover, you should check out Sandra’s blog where she publishes amazing pictures from her and Marcus home in the mountains in Austria, and also images from trips they make!

Direktbussen mellan Munnar och Kumily ställdes in 15 min efter annonserad avgång och istället fick vi byta buss både i Cheruthoni och Kattapana innan vi äntligen anlände till Kumily! The direct bus between Munnar and Kumily was canceled 15 minutes after the advertised departure. Instead, we had to change buses in both Cheruthoni and Kattapana before we finally got to Kumily!

Direktbussen mellan Munnar och Kumily ställdes in 15 min efter annonserad avgång och istället fick vi byta buss både i Cheruthoni och Kattapana innan vi äntligen anlände till Kumily! The direct bus between Munnar and Kumily was canceled 15 minutes after the advertised departure. Instead, we had to change buses in both Cheruthoni and Kattapana before we finally got to Kumily!

VI fick se en skymt av en jättedamm uppe bland bergen i Kerala! We got a glimpse of a giant dam in the mountains of Kerala!

VI fick se en skymt av en jättedamm uppe bland bergen i Kerala! We got a glimpse of a giant dam in the mountains of Kerala!

Vi var vana vid att se hur teplantagen sträcker ut sig i dalgångarna, men nu fick vi se en helt annan växtlighet. We were used to see how the tea plantation stretched out in the valleys around Munnar, but now we got to see a completely different vegetation.

Vi var vana vid att se hur teplantagen sträcker ut sig i dalgångarna, men nu fick vi se en helt annan växtlighet. We were used to see how the tea plantation stretched out in the valleys around Munnar, but now we got to see a completely different vegetation.

Serpentinvägarna gjorde att mötande trafik blev en intressant upplevelse, men chaufförerna rattade skickligt bussarna runt varandra! The serpentine roads made oncoming traffic into an interesting experience, but the drivers were skillful in driving the busses around each other!

Serpentinvägarna gjorde att mötande trafik blev en intressant upplevelse, men chaufförerna rattade skickligt bussarna runt varandra! The serpentine roads made oncoming traffic into an interesting experience, but the drivers were skillful in driving the busses around each other!

Omvägen blev tillslut en helt fantastisk upplevelse! The detour eventually became an absolutely amazing experience!

Omvägen blev tillslut en helt fantastisk upplevelse! The detour eventually became an absolutely amazing experience!

Vi har bara positiva erfarenheter av att åka med lokaltrafiken i södra Indien! We only have positive experiences of travelling with the public transports in South India!

Vi har bara positiva erfarenheter av att åka med lokaltrafiken i södra Indien! We only have positive experiences of travelling with the public transports in South India!

Sanjay Gandhi Nationalpark / Sanjay Gandhi National Park

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Mumbaiområdet bestod från början av sju öar, men 1782 startades Hornby Vellard-projektet vars syfte var att länka samman dessa sju öar till en enda stor ö. Detta var en av de första stora civilingenjörsprojekten i världen och ön som Mumbai står på idag blev klar 1838.

Trots att ön idag är en världsmetropol, så finns här också den stora nationalparken Sanjay Gandhi som sträcker ut sig med häftiga berg och vidsträckt djungel. Vi besökte nationalparken med vår vän Mithun och vandrade 15 km den dagen i en fantastisk natur som vi inte hade förväntat oss att hitta i Mumbai. Mithun kunde berätta om områdets historia och anekdoter från hans äventyrliga vandringar i djungeln tillsammans med hans vänner. Vi promenerade till Kanherigrottorna som finns inne i nationalparken och dessa grottor dateras från vårt första århundrade och flera av grottorna är tillängnade buddha. Nationalparken var en viktig knutpunkt i Indien före vår västerländska tideräkning med handelsvägar för att nå hamnarna som handlade med antikens Grekland och Mesopotamien.

Vår sista dag i Indien spenderade vi eftermiddagen på toppen av berget ovanför grottorna, där vi njöt av utsikten över djungeln och Mumbais färskvattensjöar som försörjer denna världsmetropol med vatten. Det var en häftig utsikt att se denna orörda djungel och bergen samtidigt som höghusen tornade upp sig runt nationalparken. Nästa dag sade vi hejdå till vårt älskade Indien och satte oss på ett plan som tog oss hem till våra nära och kära i Sverige.   

The Mumbai area originally consisted of seven islands, but the Hornby Vellard-project started in 1782 , whose aim was to link these seven islands into one big island. This was one of the first major civil engineering projects in the world and the island Mumbai stands on today was completed in 1838.

Although the island today is a world metropolis, there’s also a large national park, Sanjay Gandhi National Park, stretching out on the island with mountains and vast jungle. We visited the National Park with our friend Mithun and walked around for 15 km in the fantastic landscape that we had not expected to find in Mumbai. Mithun could tell us about the history of the area and anecdotes from his adventurous hikes in the jungle with his friends. We walked to the Kanheri caves that can be found inside the park and these caves dates back to our first century, and several of the caves are dedicated to Buddha. The area was an important hub in India before our western era with trade routes to reach ports that traded with ancient Greece and Mesopotamia.

On our last day in India, we spent the afternoon on the top of the mountain above the caves, where we enjoyed the view of the jungle and Mumbai’s freshwater lakes that feed this world metropolis with water. It was a cool view to see this pristine jungle and mountains, while high buildings loomed around the National Park. The next day we said goodbye to our beloved India, and jumped on a plane that took us home to our family and friends in Sweden.

Pendeltåg-selfie! Commuter-selfie!

Pendeltåg-selfie! Commuter-selfie!

Vår vän Mithun som visade oss runt i nationalparken! Our friend Mithun who showed us around in the national park!

Vår vän Mithun som visade oss runt i nationalparken! Our friend Mithun who showed us around in the national park!

Trampbåt-selfie! paddle boat-selfie!

Trampbåt-selfie! Paddle boat-selfie!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

En apa snodde vårt vatten vid grottorna! A monkey stole our water at the caves!

En apa snodde vårt vatten vid grottorna! A monkey stole our water at the caves!

Grottorna är uthuggna för hand och boplats för dåtidens folk! The caves are carved by hand and a nesting place for people in the past!

Grottorna är uthuggna för hand och boplats för dåtidens folk! The caves are carved by hand and a nesting place for people in the past!

En jättebuddha! A giant buddha!

En jättebuddha! A giant buddha!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.

Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.

En paus för att vila benen på väg upp för berget vid grottorna! A pause to rest our legs on the way up the mountain at the caves!

En paus för att vila benen på väg upp för berget vid grottorna! A pause to rest our legs on the way up the mountain at the caves!

Man kan se höghusen i dimman bakom djungeln! You can see the high buildings in the fog behind the jungle!

Man kan se höghusen i dimman bakom djungeln! You can see the high buildings in the fog behind the jungle!

Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!

Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!

Vi fick också sällskap av en apa medan vi satt och pratade! A monkey joined us while we sat and talked!

Vi fick också sällskap av en apa medan vi satt och pratade! A monkey joined us while we sat and talked!

Porten till Indien! Gateway of India!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi tog pendeltåget i rusningstid i 2a-klass ned till södra Mumbai och vi fick uppleva fördomarna vi hade om Indiens tåg här. Mumbais metrosystem är dock väldigt fint och fräscht! I rusningstid är det “survival of the fittest” varje gång man ska ta sig in och ut ur tåg eller metrovagnarna. Människor knuffas och tränger sig när man ska hoppa av tåget och lämnar man en lucka så kommer en ström av människor som försöker ta sig in och är man inte förbered kan det hända att man inte tar sig ut på rätt hållplats. Det gäller att positionera sig i god tid före avstigningen för vissa stationer! Det har skett en hel del terroristattacker från olika religiösa grupperingar i Mumbai. År 2006 exploderade sju bomber på olika pendeltåg under morgonens rusningstrafik där över 200 människor dödades. Vår vän Mithun var endast 7 minuter ifrån att vara ombord på ett av tågen som bombades. Flera hotell och monument har också blivit utsatta under åren och senaste gången terroristattacker skedde i Mumbai var 2011.

I de södra delarna av Mumbai finns många imponerande koloniala byggnader från det brittiska styret. Tanken var att åka ut till ön Elephanta, men tyvärr så var templen på ön stängda denna dag, så vi vandrade runt i Colaba och tog en massa foton istället på häftiga byggnader. Vi besökte “porten till Indien”, som är ett monument som stod klart 1924. Det var via denna port som de sista brittiska trupperna lämnade Indien 1948 för att markera Indiens självständighet från Storbritannien. Vi besökte även Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) som är en häftig tågstation och som finns på Unsecos världsarvslista. CST stod klar 1888 och markerar födelsen av Indiens järnvägssystem.

We took the commuter train at rush hour in 2nd class down to south Mumbai and we got to experience the prejudices we had about India’s trains here.  However, Mumbai’s metro system is very nice and fresh! During the rush hours, it is “survival of the fittest” every time you get in and out of the train or metro wagons. People push and it is crowded when you jump off the train and if you leave a gap a stream of people will try to enter and if you are not prepared it could happen that you don’t get off at the right stop. You need to position yourself in good time to be able to get off on some of the busiest stations in Mumbai! There has been a lot of terrorist attacks from various religious groups in Mumbai. In 2006, seven bombs exploded on different commuter trains during the morning rush hour traffic where over 200 people were killed. Our friend Mithun was only 7 minutes from being aboard one of the trains that were bombed. Several hotels and monuments have also been targeted over the years and the last time a terrorist attack took place in Mumbai was 2011.

There are many impressive colonial buildings from the British ruling in the southern part of Mumbai. Our idea was to go out to the island of Elephanta, but unfortunately the temples on the island were closed on this day, so we walked around in Colaba and took a lot of photos of cool buildings instead. We visited the “Gateway of India“, which is a monument that was completed in 1924. It was through this gate that the last British troops left India in 1948 to mark India’s independence from Britain. We also visited the Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), which is a cool train station and is listed on Unseco’s World Heritage List. CST was completed in 1888 and marks the birth of India’s rail system.

Metron i Mumbai! The metro in Mumbai!

Metron i Mumbai! The metro in Mumbai!

Härligt trångt i andraklassvagnen! A wonderful, crowded second-class carriage!

Härligt trångt i andraklassvagnen! Wonderfully crowded second-class carriage!

Dagens utflyktsmål! Today's destination!

Dagens utflyktsmål! Today’s destination!

Det finns häftiga koloniala byggnader i den här delen av Mumbai! There are cool colonial buildings in this part of Mumbai!

Det finns häftiga koloniala byggnader i den här delen av Mumbai! There are cool colonial buildings in this part of Mumbai!

IMG_1930

Självklart letade vi igenom bokhögarna vi hittade! Obviously, we looked through the book stacks we found!

Självklart letade vi igenom bokhögarna vi hittade! Obviously we looked through the book stacks we found!

wpid-20151109_122435.jpgwpid-20151109_122141.jpgwpid-20151109_124208.jpg

Järnvägsstationen CST! The rail way station CST!

Järnvägsstationen CST! The rail way station CST!

Det fanns röda dubbeldäckare här också! There were red double-decker buses here too!

Det fanns röda dubbeldäckare här också! There were red double-decker buses here too!

Skönt att höra! Good to hear!

Skönt att höra! Good to hear!

Vi stannade för att äta lite färsk frukt på gatan! We stopped to eat some fresh fruit on the street!

Brilliant affärsmodell, sälja vackert uppskuren färsk frukt för billig peng! Brilliant business model, selling beautifully cut fresh fruit on the street!

Porten till Indien! Här har det också varit flera terroristattacker, så säkerheten är rätt så hög för att komma ut till monumentet! The Gateway of India! There have also been several terrorist attacks here, so the security is pretty high to get out to the monument!

Porten till Indien! Här har det också varit flera terroristattacker, så säkerheten är rätt så hög för att komma ut till monumentet! The Gateway of India! Here have also been several terrorist attacks, so the security is pretty high to get out to the monument!

Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!

Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!

Libertarianer i Mumbai! Libertarians in Mumbai!

Då har vi kommit till staden som tidigare hette Bombay och som sedan 1995 heter Mumbai. Mumbai har en gång varit en liten fiskekoloni, men Portugiserna invaderade området på 1500-talet och behöll det till 1600-talet då Bombay blev en av bröllopsgåvorna från den portugisiska prinsessan Catherine av Bragança till Karl II av England och hamnade därmed under brittiskt styre. Idag är Mumbai Indiens ekonomiska centrum och här finns även en del libertarianer som vi ville träffa.

Det var ett tappert litet gäng som guidade oss till mötesplatsen för vår träff och vi började kvällen med att ta en kaffe med våra nyfunna libertarianska vänner. Efter kaffet sa vi hejdå till Tomas och Nitin som var tvungen att åka hem, medan vi fortsatte kvällen med Mithun och Kiran till ett matställe där vi fick prova på olika indiska specialiteter. Därefter köpte vi med oss några öl och åkte hem till Kiran för att fortsätta kvällen med intressanta diskussioner. Kiran är koordinator för “Students for Liberty” (SFL) och är en av dem som startade upp SFL i södra Asien och Mithun är en riktigt cool libertan så det fanns gott om ämnen att diskutera. Vi hade en supertrevlig kväll och fick diskutera allt från anarkokapitalism och agorism, till allmänna filosofiska frågor om spiritualitet, religion, fri vilja och medvetande. Klockan tickade iväg alldeles för fort, men vi hoppas att vi kan träffas igen någonstans i en förhoppningvis frihetligare värld!

We have come to the city formerly known as Bombay, that since 1995 is called Mumbai. Mumbai was once a small fishing colony, but the Portuguese claimed the area as theirs in the 1500s and kept it to the 1600s when Bomaby became a wedding gift from the Portuguese Princess Catherine of Bragança to Charles II of England, bringing the area under British rule. Today, Mumbai is India’s financial center, and there are some libertarians here that we wanted to meet here.

It was a small brave bunch who guided us to the meeting place for our meeting and we started the evening by taking a coffee with some newfound libertarian friends. Then we had to say goodbye to Thomas and Nitin who had to go home, while we continued the evening with Mithun and Kiran to an food place where we got to try different Indian specialties. After the dinner we bought some beers to bring with us and went home to Kiran to continue the evening with interesting discussions. Kiran is a coordinator for Students for Liberty (SFL) and is one of the people who started the SFL in South Asia. We had a super nice evening and discussed everything from anarcho-capitalism and agorism to general philosophical questions of spirituality, religion, free will and consciousness with Mithun and Kiran. The clock ticked away too quickly, but we hope we can meet again somewhere in a hopefully freer world!

Det är en väldigt intressant upplevelse att använda lokaltrafiken i Mumbai. Här sätts verkligen din snabbhet på prov! It's a very interesting experience to use the public transport system in Mumbai. It really puts your quickness to the test!

Det är en väldigt intressant upplevelse att använda lokaltrafiken i Mumbai. Här sätts verkligen din snabbhet på prov! It’s a very interesting experience to use the public transport system in Mumbai. It really puts your quickness to the test!

Kaffe tillsammans med Mithun, Thomas och Nitin! Coffee along with Mithun, Thomas and Nitin!

Kaffe tillsammans med Mithun, Thomas och Nitin! Coffee along with Mithun, Thomas and Nitin!

Vår största dosa som vi ätit hittills! Our biggest dosa we eaten so far!

Vår största dosa som vi ätit hittills!
Our biggest dosa we eaten so far!

 Ulrika, Kiran och Mithun innan de högg in på maten! Ulrika, Kiran and Mithun before they enjoyed the food!

Ulrika, Kiran och Mithun innan de högg in på maten! Ulrika, Kiran and Mithun before they enjoyed the food!

Det bästa sättet att spendera en kväll är att dricka öl och diskutera med intressanta människor! The best way to spend an evening is to drink beer and discuss with interesting people!

Det bästa sättet att spendera en kväll är att dricka öl och diskutera med intressanta människor! The best way to spend an evening is to drink beer and discuss with interesting people!

Vi provade en öl som vi inte smakat tidigare. Den var mycket god! We tried a beer that we haven't tasted before. It was very good!

Vi provade en öl som vi inte smakat tidigare. Den var mycket god! We tried a beer that we haven’t tasted before. It was very good!

I slutet av kvällen gick vi loss på Kirans barskåp och öppnade whiskeyflaskan! Tack för att du bjöd hem oss Kiran! At the end of the evening we went over to Kiran's drinks cabinet and opened a whiskey bottle! Thank you Kiran for inviting us to your home!

I slutet av kvällen gick vi loss på Kirans barskåp och öppnade whiskeyflaskan! Tack för att du bjöd hem oss Kiran! At the end of the evening we went over to Kiran’s drinks cabinet and opened a whiskey bottle! Thank you Kiran for inviting us to your home!

 

Sightseeing i Jodhpur / Sightseeing in Jodhpur

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det första som måste skrivas är att vi älskar verkligen Jodhpur och har ni chansen så borde ni ta en sväng förbi här. Vi bodde på ett jättetrevligt litet hostel som hette Anil Sunrise Guest House, som hade oerhört vänlig personal, riktigt god mat och en underbar utsikt över Fort Mehrangarh.  Vi gillade att sitta på deras takrestaurang med våra datorer och blicka ut över hustaken, samtidigt som solen gick ned över densamma. Där satt vi och njöt väldigt många dagar, men vi hann också med att se en hel del av Jodhpur också. Vi hittade en popälskande, rick-shaw förare som inte kunde engelska och som fick köra oss till det stora Umaid Bahawan-palatset och Marmorpalatset. Vi har strövat runt på marknaden i staden och tittat på alla hantverk i metall, trä, läder och textil som kommer härifrån och tittat på Ghanta Ghar-klockan som vi tror är byggd i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet. Sedan var det dags för oss att ännu en gång sätta oss på ett nattåg i Indien, bara 18 timmar den här gången, och färdas tillbaka till Mumbai (eller Bombay som staden tidigare kallades) och det är för att vår tid i Indien börjar ta slut och vi tänkte gör ett besök Sverige. Men först ska vi ta pulsen på Indiens största stad; hem för bollywood och ett gäng libertarianer som vi hoppas på att få hänga med! Vi ses snart 🙂

The first thing that needs to be written is that we really love Jodhpur and you should take time to visit this place if you have the chance. We stayed at a really nice little hostel, called Anil Sunrise Guest House, which had an extremely friendly staff, lovely food and a wonderful view of Fort Mehrangarh. We liked to sit on their rooftop restaurant with our computers and look out over the rooftops, while the sun sets over the same. There we sat and enjoyed ourselves during many days, but we also had time to see a lot of Jodhpur too. We found a pop-loving, rick-shaw driver who knew no English and who drove us to the big Umaid Bahawan Palace and the Marble Palace. We wandered around the market in town and looked at all the crafts in metal, wood, leather and textiles that come from this area and looked at the Ghanta Ghar clock tower, which we believe was built in the late 1800s / early 1900s. Then it was time for us to once again jump on an overnight train in India, this time only for 18 hours, and we travelled back to Mumbai (or Bombay as the city was formerly called), because our time in India is running out and we are going back to Sweden for a short visit. But first we are going to take the pulse on India’s largest city; the home of Bollywood and a bunch of libertarians we hope to meet up with! See you soon 🙂

Ulrikas hennatatuering! Ulrika's henna tattoo!

Ulrikas hennatatuering! Ulrika’s henna tattoo!

Vy över fort Mehrangarh och vårt vackra Jodhpur! View of fort Mehrangarh and our beautiful Jodhpur!

Vy över fort Mehrangarh och vårt vackra Jodhpur! View of fort Mehrangarh and our beautiful Jodhpur!

Ulrikas nya vän som hon mutade med jordnötter på vår takrestaurang! Ulrika's new friend that she bribed with peanuts on our rooftop restaurant!

Ulrikas nya vän som hon mutade med jordnötter på vår takrestaurang! Ulrika’s new friend that she bribed with peanuts on our rooftop restaurant!

Vår discoförare som spelade väldigt hög indisk popmusik! Our disco driver who played very high Indian pop music!

Vår discoförare som spelade väldigt hög indisk popmusik! Our disco driver who played very high Indian pop music!

Palatset Umaid Bhawan. En av världens största privata bostäder (som också inrymmer ett lyxhotell) där den nuvarande mahardjan och hans familj bor. Umaid Bhawan Palace. One of the world's largest private housing (which also houses a luxury hotel) where the current maharaja and his family live.

Palatset Umaid Bhawan. En av världens största privata bostäder (som också inrymmer ett lyxhotell) där den nuvarande mahardjan och hans familj bor. Umaid Bhawan Palace. One of the world’s largest private housing (which also houses a luxury hotel) where the current maharaja and his family live.

Maharadjorna har haft en förkärlek att samla på bilar, så vi fick se en hel del lyxiga veteranbilar genom en fönsterruta! The Maharajas have had a predilection to collect the old cars, so we got to see a lot of luxury vintage cars through a window!

Maharadjorna har haft en förkärlek att samla på bilar, så vi fick se en hel del lyxiga veteranbilar genom en fönsterruta! The Maharajas have had a predilection to collect the old cars, so we got to see a lot of luxury vintage cars through a window!

Rolls Rocye phantom -1!

Rolls Rocye phantom -1!

Det är många som velat ta foto på Ulrika i Indien. Den här gången gjorde vi en deal, så båda kvinnorna ställde upp på bild tillsammans! There are many who have wanted to take photos of Ulrika in India. This time we made a deal, so both women posed together for a photo!

Det är många som velat ta foto på Ulrika i Indien. Den här gången gjorde vi en deal, så båda kvinnorna ställde upp på bild tillsammans! There are many people who have wanted to take photos of Ulrika in India. This time we made a deal, so both women posed together for a photo!

Vi besökte marmorpalatset där minneshallen är över alla Maharadjorna som styrt över Marwar från 1200-talet och framåt finsn avbildade. We visited the Marble Palace where the hall of memories is of all the Maharajas who ruled over Marwar from the 1200s onwards are depicted.

Vi besökte marmorpalatset där minneshallen är över alla Maharadjorna som styrt över Marwar från 1200-talet och framåt finns avbildade. We visited the Marble Palace where the hall of memories is of all the Maharajas who ruled over Marwar from the 1200s onwards are depicted.

Marmorpalatset! Marble Palace!

Marmorpalatset! The Marble Palace!

Maharadjan som grundade dagens Jodhpur. Det fanns förstås en liten stad här innan, men i och med att fort Mehrangarh grundades så bytte platsen namn till Jodhpur efter rao Jodha! The Maharajah who founded Jodhpur. There was of course a small town here before, but they changed name to Jodhpur after Rao Jodha when fort Mehrangarh was founded!

Maharadjan som grundade dagens Jodhpur. Det fanns förstås en liten stad här innan, men i och med att fort Mehrangarh grundades så bytte platsen namn till Jodhpur efter rao Jodha! The Maharajah who founded Jodhpur. There was of course a small town here before, but they changed name to Jodhpur after Rao Jodha when fort Mehrangarh was founded!

Marmorpalatset! Marble palace!

Klippan framför Marmorpalatset! The cliff in front of the Marble Palace!

Fort Mehrangarh på håll! Mehrangarh Fort from a distance!

Fort Mehrangarh på håll! Fort Mehrangarh from a distance!

Den blå staden! The blue city!

Den blå staden! The blue city!

Ulrika väntar på att få vår snabbmat som är dagens lunch! Ulrika waiting to get our fast food that is today's lunch!

Ulrika väntar på att få vår snabbmat som var dagens lunch! Ulrika is waiting to get our fast food that was today’s lunch!

Vår lunch som smakade jättegott! Our lunch that tasted delicious!

Vår lunch som smakade jättegott! Our lunch that tasted delicious!

Vi besökte Sardarmarknaden och fick en fin känsla över stämningen i Jodhpur! We visited the Sardar Market and got a nice sense of the atmosphere in Jodhpur!

Vi besökte Sardarmarknaden och fick en fin känsla över stämningen i Jodhpur! We visited the Sardar Market and got a nice sense of the atmosphere in Jodhpur!

Klocktornet Ghanta Ghar som utgör mittpunkten på Sardarmarknaden i Jodhpur! The Ghanta Ghar Clock Tower which forms the centerpiece of the Sardar market in Jodhpur!

Klocktornet Ghanta Ghar som utgör mittpunkten på Sardarmarknaden i Jodhpur! The Ghanta Ghar Clock Tower which forms the centerpiece of the Sardar market in Jodhpur!

Sardarmarknaden! Sardar market!

Sardarmarknaden! Sardar market!

Det såldes massor av godsaker! There was lots of goodies that were sold here!

Det såldes massor av godsaker! There was a lot of goodies that were sold here!

Fruktmarknaden! The fruit market!

Fruktmarknaden! The fruit market!

Man blir lätt indragen i olika småbutiker och här blir vi visade fantastiska silkesscarfar från kashmir! You easily become embroiled in various small shops and here we got to see beautiful silk scarves from Kashmir!

Man blir lätt indragen i olika småbutiker och här blir vi visade fantastiska silkesscarfar från Kashmir! You easily become embroiled in various small shops and here we got to see beautiful silk scarves from Kashmir!

 

Den blå staden i maharadjornas land! / The blue city in the land of the Maharajas!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har nu börjat utforska den blå staden som Jodhpur också kallas som ligger i Tharöknen (världens 17:e största öken) som sträcker sig över nordvästra Indien och delar av Pakistan. Jodhpur grundades 1459 när Rao Jodha byggde det mäktiga fortet Mehrangarh och Jodhpur blev därefter huvudstaden i furstestaten Marwar. Mehrangarh ligger på en klippa och har aldrig intagits av fiendestyrkor. Fortet är oerhört respektingivande och deras försvar är oerhört starkt. Inga elefantstyrkor har kunnat anfalla fortet utan att förlora många människor och djur under attackens gång. De yttre murarna är bestyckade med kanoner och de inre delarna består av palats med fantastisk arkitektur och hinduiska tempel. Därför är fortet så välbevarat och många delar av det ursprungliga fortet står kvar. Där har Maharadjorna levt med sina fruar och familj sedan 1400-talet fram till 1930-talet. Vid Indiens självständighet 1947 fanns det cirka 600 furstetater i det indiska territoriet styrda av olika furstar som varit autonoma under kolonialtiden. I dagens Indien så har de få maharadjorna som är kvar endast cermoniella uppdrag.  

Vi begav oss mot fortet och gick omkring med audioguide för att lära oss mer om just detta forts historia och folkets kultur. Vi tog med kameran så vi låter bilderna och bildtexterna berätta resten av historien!

We have begun to explore the blue city of Jodhpur which is located in the Thar Desert (the world’s 17th largest desert) which reaches across the north west part of India and parts of Pakistan. Jodhpur was founded in 1459 when Rao Jodha built the majestic Mehrangarh Fort, and Jodhpur then became the capital of the princely state of Marwar. Fort Mehrangarh is situated on a cliff and has never been taken by enemy forces. The fort is extremely well protected, and its defense is very strong. No elephant forces have been able to attack the fort without losing many people and animals. The outer walls are armed with cannons and the inner parts consists of palaces with stunning architecture and Hindu temples. Therefore, the fort is well preserved and many parts of the original fort remains. Maharajas have lived there with their wives and family since the 1400s until the 1930s. At India’s independence in 1947, there were about 600 maharaja states in the Indian territory controlled by different princes who have been autonomous during the colonial time. There are only a few Maharajas left in modern India and they have only ceremonial duties.

We headed to the fort and walked around with an audio guide to learn more about the history and the culture of the people living here. We brought the camera so we let the pictures and captions tell the rest of the story!

Ett upplyst fort Mehrangarh den kväll vi fick testa på hur en indisk vigselcermoni går till som vår värd romantiska värd Anil fixade! An illuminated fort Mehrangarh the evening we got to test how an Indian wedding ceremony is performed that our romantic host Anil fixed!

Ett upplyst fort Mehrangarh den kväll vi fick testa på hur en indisk vigselcermoni går till som vår romantiska värd Anil fixade! An illuminated fort Mehrangarh the evening we got to test how an Indian wedding ceremony is performed that our romantic host Anil fixed!

På vår promenad upp till fortet mötte vi på många olika sorters djur, däribland åsnor! We met different kinds of animals, including donkeys, on our walk up to the fort!

På vår promenad upp till fortet mötte vi på många olika sorters djur, däribland åsnor! We met different kinds of animals, including donkeys, on our walk up to the fort!

Här slängs soporna på gatan som sedan skyfflas upp av lastbilar som transporterar bort soporna. Here is garbage thrown on the street which is then shoveled up on trucks that remove the waste.

Här slängs soporna på gatan som sedan skyfflas upp av lastbilar som transporterar bort soporna. Here is garbage thrown on the street which is then shoveled up on trucks that remove the waste.

Vi på väg dit upp! Our goal for today is up there!!

Vi är på väg dit upp! On our way to the fort!

Ingången till Fort Mehrangarh! The entrance to Fort Mehrangarh!

Ingången till Fort Mehrangarh! The entrance to Fort Mehrangarh!

Fantastisk arkitektur! Fantastic architecture!

Fantastisk arkitektur! Fantastic architecture!

I den norra delen av Jodhpur kan man få denna vy utav staden, som med rätta kallas den blå staden! You get this view of Jodhpur looking at the part north of he city, which is rightly called the blue city!

I den norra delen av Jodhpur kan man få denna vy utav staden, som med rätta kallas den blå staden! You get this view of Jodhpur looking at the part north of he city, which is rightly called the blue city!

Vid en av de inre ingångarna till fortet så hittar man handavtryck från alla drottningar som följde tradtionen av änkebränning för att följa med sin kung i döden! You can find the handprints of all queens that followed the tradition of widow burning to accompany their king into death at one of the entrances to the interior part of the fort!

Vid en av de inre ingångarna till fortet så hittar man handavtryck (sati marks)  från alla drottningar som år 1843 följde tradtionen av änkebränning för att följa med sin kung i döden! You can find the handprints of all queens (sati marks)  that followed the tradition of widow burning in 1843 to accompany their king into death at one of the entrances to the interior part of the fort!

En av alla maharadjor som styrde Marwar! One of the maharajas who ruled Marwar!

En av alla maharadjor som styrde Marwar! One of the maharajas who ruled Marwar!

Palatset inne i fortet! The palace inside the fort!

Palatset inne i fortet! The palace inside the fort!

Palatset har väldigt fina dekorativa delar, där maharadjans fruar kunde kika ut och se vad som pågick utanför hemmet! The palace has very nice decorative parts, where the wives of the Maharaja could peek out and see what was going on outside the home!

Palatset har väldigt fina dekorativa delar, där maharadjans fruar kunde kika ut och se vad som pågick utanför hemmet! The palace has very nice decorative parts, where the wives of the Maharaja could peek out and see what was going on outside the home!

En av alla utställda exemplar av "Elephant Howdahs" i museet som de olika furstarna nvände när de satt på en elefant! One of all the "Elephant Howdahs" displayed in the museum that were used by various princes when they sat on the elephants!

En av alla utställda exemplar av “Elephant Howdahs” i museet som de olika furstarna använde när de satt på en elefant! One of all the “Elephant Howdahs” displayed in the museum that were used by various princes when they sat on the elephants!

En av all bärstolar där fruarna bärdes i för att undkomma de hemska männens lustfyllda blickar... One of the Palanquins in which wives were carried in order to escape the terrible men's lustful glances ...

En av alla bärstolar som fruarna bars i för att undkomma de hemska männens lustfyllda blickar. One of the Palanquins in which wives were carried in order to escape the terrible men’s lustful glances.

Demonstration i hur man röker tobak till höger och till vänster visas hur man brygger sitt eget opiumte! A demonstration in how to smoke tobacco to the right and it is displayed how to brew your own opium tea to the left!

Demonstration i hur man röker tobak till höger och till vänster visas hur man brygger sitt eget opiumte! Opium används även idag för olika högtider så som begravningar, bröllop och hinduiska dop även fast substansen är förbjuden!  A demonstration in how to smoke tobacco to the right and to the left it is displayed how to brew your own opium tea! Opium is still used today for various occasions such as funerals, weddings and  hindu baptisms although the substance is illegal. 

Den kungliga bärstolen som gärna visades upp när det kom ledare från andra länder! The royal palanquin that was shown off when leaders from other countries came to visit!

Den kungliga bärstolen som gärna visades upp när det kom ledare från andra länder! The royal palanquin that was shown off when leaders from other countries came to visit!

En kunglig dolk! A royal dagger!

En kunglig dolk! De var ofta egendesignade för personen som ägde den!  A royal dagger! They were often custom designed for the person who owned it!

En kvinnoätande krokodil som även användes för att röka tobak! A women-eating crocodile which is also used for smoking tobacco!

En kvinnoätande krokodil som även användes för att röka tobak! A women-eating crocodile which is also used for smoking tobacco!

Spegelsalen i palatset! The mirror hall in the palace!

Spegelsalen i palatset (sheesh mahal)! The mirror hall in the palace (sheesh mahal)!

blompalatset (phool mahal) var en privat del för nöjen och underhållning. Där tros dansande flickor varas törsta underhållningen för Maharadjan! The flower palace (phool mahal) was a private area for pleasure and entertainment. It is believed that girls were performing for the maharaja there!

blompalatset (phool mahal) var en privat del för nöjen och underhållning. Där tros dansande flickor vara största underhållningen för Maharadjan! The flower palace (phool mahal) was a private area for pleasure and entertainment. It is believed that girls were performing for the maharaja there!

Pontus kollar på utsikten! Pontus looks at the view!

Pontus kollar på utsikten! Pontus looks at the view!

Svärd! Swords!

Svärd! Swords!

Takhat vilas är den siste maharadjans (som bodde i fortet) sovrum! Här finns både västerländska och traditionella inslag i bilderna och notera julgranskulorna i taket! Takhat Vilas is the last Maharajas (who lived in the fort) bedroom! It offers both western and traditional elements in the paintings and note the Christmas tree balls in the ceiling!

Takhat vilas är den siste maharadjans (som bodde i fortet) sovrum! Här finns både västerländska och traditionella inslag i bilderna och notera julgranskulorna i taket! Takhat Vilas is the last Maharajas (who lived in the fort) bedroom! It offers both western and traditional elements in the paintings and note the Christmas tree balls in the ceiling!

Vi fick även se många kungliga vaggor där nyfödda kungligheter legat och sovit! We also got to see many royal cradles where the newborn royals have been sleeping!

Vi fick även se många kungliga vaggor där nyfödda kungligheter legat och sovit! We also got to see many royal cradles where the newborn royals have been sleeping!

Pärlpalatset (Moti Mahal) där maharadjan hade sina audienser. Den har även fem gömda alkover där hans drottningar kunde tjuvlyssna på samtalen som fördes inne i rummet. The Pearl Palace (Moti Mahal) where the maharaja had his audiences. The room alo contain five hidden alcoves where his queens were able to eavesdrop on the conversations that took place inside the room.

Pärlpalatset (Moti Mahal) där maharadjan hade sina audienser. Den har även fem gömda alkover där hans drottningar kunde tjuvlyssna på samtalen som fördes inne i rummet. The Pearl Palace (Moti Mahal) where the maharaja had his audiences. The room also contain five hidden alcoves where his queens were able to eavesdrop on the conversations that took place inside the room.

Gården utanför pärlpalatset där fruarna roade sig och vaktades av pålitiliga eunucker! The courtyard outside the Pearl Palace where the queens enjoyed themselves and were guarded by trusted eunuchs!

Gården utanför pärlpalatset där fruarna roade sig och vaktades av pålitiliga eunucker! The courtyard outside the Pearl Palace where the queens enjoyed themselves and were guarded by trusted eunuchs!

Kanonerna som användes för att vakta fortet och som oftast var krigsbyte från andra länders försvar! The cannons that were used to guard the fort and which were often looted from other countries defense!

Kanonerna som användes för att vakta fortet och som oftast var krigsbyte från andra länders försvar! The cannons that were used to guard the fort and which were often looted from other countries defense!

Utsikten över södra delen av Jodhpur med Umaid Bhawanpalatset i bakgrunden som är ett av världens största privata bostäder och där den nuvarande maharadjan av Marwar bor! The view over the southern part of Jodhpur with the Umaid Bhawan Palace in the background, one of the largest private residences and where the current Maharaja of Marwar lives!

Utsikten över södra delen av Jodhpur med Umaid Bhawanpalatset i bakgrunden som är ett av världens största privata bostäder och där den nuvarande maharadjan av Marwar bor! The view over the southern part of Jodhpur with the Umaid Bhawan Palace in the background, one of the largest private residences and where the current Maharaja of Marwar lives!

På vägen från fortet mötte vi en man som väldigt gärna ville visa sin mustasch! On the way from the fort we met a man who wanted to show his mustache!

På vägen från fortet mötte vi en man som väldigt gärna ville visa sin mustasch! On the way from the fort we met a man who wanted to show his mustache!

Vi blev upplockade av en innovativ inkastare till en restaurang så vi bestämde oss för att äta där och Ulrika provade för första gången på att bli hennatatuerad! We were picked up by an innovative barker for a restaurant so we decided to eat there and Ulrika tried a henna tattoo for the first time!

Vi blev upplockade av en innovativ inkastare till en restaurang så vi bestämde oss för att äta där och Ulrika provade för första gången på att bli hennatatuerad! We were picked up by an innovative barker for a restaurant so we decided to eat there and Ulrika tried a henna tattoo for the first time!

Ulrikas dekorerade händer innan den överflödiga färgen har torkats bort! Slutresultatet är orange och visas upp senare! Ulrikas decorated hands before the excess dye is wiped away! The end result is orange and will be shown later!

Ulrikas dekorerade händer innan den överflödiga färgen har torkats bort! Slutresultatet är orange och visas upp senare! Ulrikas decorated hands before the excess dye is wiped away! The end result is orange and will be shown later!

 

170 mil senare! / 1 056 miles later!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har nu kommit fram till Jodhpur som ligger i Rajasthan i nordvästra Indien, ca 30 mil från den pakistanska gränsen. Jodhpur eller den blåa staden är ännu ett ställe som Rubia och Sumantra rekommenderade oss att se innan vi lämnar Indien och det ska bli spännande att utforska staden. Resan har gått bra och en intressant iakttagelse som vi gjort när vi åkt tåg är att transvestiter hoppar på tågen, klappar händer framför en person och vidrör sedan pannan innan de ber om pengar. Vi undrar vad det betyder, mer än att vilja få pengar förstås.
Så vad gör man när man har två dygn och 170 mil att slå ihjäl på en buss och ett tåg? Man läser såklart böcker och lyssnar på podcasts, så här kommer våra tips på bra böcker att läsa och podcasts att lyssna på.  

Mises.se (podcast, svenska)

Götterdämmerung (svenska)– Ett trevligt avsnitt om bostadsbubblan och vilken dålig position som svenska staten satt sig i när de låtit ränteavdraget vara kvar och mycket mera.
Yuri Maltsev om livet i Sovjetunionen (engelska) – Fantastiskt intressant avsnitt där Yuri berättar om hur han först kom i kontakt med frihetliga ideér när han under endast en natt i hemlighet läste boken Vägen till träldom av Friedrich von Hayek. Hade han blivit påkommen av KGB så hade han fått 6 års fängelse och personen som gett boken till honom hade fått 12 års fängelse för spridning av anti-sovjetiskt förtal under artikel 57 av USSR brottskod. Förutom om hur det var att leva i sovjetunionen och hans flykt till friheten i USA via Sverige så får vi även veta att han har en bild av Che Guevara på sitt kontor. Men det det är inte vilken bild som helst utan en där bilden är en mosaik av 2700 människor som Che Guvevara personligen avrättade.   

Frihetsfaxen (podcast, svenska)

Johanna Jablonski – Johanna pratar om hur hon blev anka då hon insåg varför hon hade så svårt att hitta ett jobb och att det är staten via alla skatter och regleringar som gjort henne (och alla andra) fruktansvärt dyra och riskabla att anställa. Det pratas en hel del om djur också, speciellt hästar. Johannas blogg kan ni hitta här

The Tom woods show (podcast, engelska)

Anarkokapitalism eller anarkosocialism – Avsnitt som handlar om varför det är så viktigt med privat äganderätt och varför ett samhälle utan äganderätt (exemeplvis kommunism) kommer leda till en massa konflikter.

Frédéric Bastiat (bok)

Det man ser och det man inte ser– Jättebra bok om varför skatter och regleringar aldrig leder till ökad välstånd för medborgaren i landet. De flesta kan se vad de får för skatterna (väldigt lite, jämför med hur mycket man tvingas betala in), men det viktiga är att alltid se vad som skulle varit där istället det vill säg det som inte syns. Han tar upp exempel som hur ett krossat fönster aldrig kan öka välståndet för ett samhälle trots att vissa vill hävda att det ger ett jobb till glasreparatören, som i sin tur kan betala bagaren som i sin tur kan betala sotaren osv  för det är det man ser. Vad man inte ser är vad ägaren till fönstret kunde ha gjort med dessa pengar om han inte behövde betala glasreparatören för det trasiga fönstret. Trots att boken skrevs för 160 år sedan är den fortfarande lika relevant idag.

Ernest Hemingway (bok)

Den gamle och havet– Väldigt fin novell om en mans kamp med en fisk. Den handlar också om fattigdom och hur man värnar om varandra i små samhällen. Väldigt fint skriven och man blir berörd av att läsa om den gamle mannens sätt att vända negativa tankar till sin fördel och hålla modet uppe när andra för länge sedan skulle ha givit upp.

We have now come to Jodhpur that is located in Rajasthan in northwestern India, about 300 kilometer from the Pakistani border. Jodhpur or the blue city, is another place that Rubia and Sumantra recommended us to see before we left India. The journey here went fine and an interesting observation we made when we have taken the trains in India is that transvestites are jumping on trains and they clap ther hands in front of a person and then touch the forehead before they ask for money. We wonder what that means, more than wanting to get money of course.
So what do you do when you have two days and 1056 miles to kill on a bus and a train? Reading books and listening to podcasts of course, so here are our tips on good books to read and podcasts to listen to.

Mises.se (podcast, Swedish)

Götterdämmerung (Swedish) – A nice  episode about the housing bubble and the poor position that the Swedish government is in when they let the interest tax-deduction be retained, and much more.
Yuri Maltsev about life in the Soviet Union (English) – Very interesting episode in which Yuri Maltsev tells how he first came in contact with libertarian ideas when he was one night secretly reading the book “The Road to the Serfdom” by Friedrich Hayek. Had he been caught by the KGB, he had received six years in prison and the person who gave the book to him had been given 12 years in jail for spreading anti-Soviet slander under Article 57 of the USSR criminal code. In addition to what it was like to live in the Soviet Union and his escape to freedom in the United States via Sweden, we also get to know that he has a picture of Che Guevara in his office. The image of Che Guevara is a mosaic picture of 2700 people that Che Guvevara personally executed.

Freedom fax (podcast, Swedish)

Johanna Jablonski – Johanna talks about how she became an ancap when she realized why she had such difficulty to find a job and how the state through taxes and regulations had made her (and everyone else) horribly expensive and risky to hire. They also talk a lot about animals too, especially horses. You can find her blog here.

The Tom Woods show (podcast, English)

Anarcho-capitalism or anarcho-socialism? – An episode about why it is so important to have private ownership and why a society without property rights (like communism) will lead to a lot of conflicts.

Frédéric Bastiat (book)

What is seen and what is not seen– Great book about why taxes and regulations never lead to prosperity for the citizens in a country. Most people can see what they are getting for the taxes they have been forced to pay (very little, compared to how much you have to pay), but the important thing is to be able to see what could have been there instead,  to always think about what is not seen. He takes up such things as how a broken window can never increase the wealth of a society, although some would argue that it gives work to the glass repairman, who in turn can pay the baker, which in turn can pay the chimney sweep, etc … for that is what you can see. What you do not see is what the owner of the window could have done with that money if he did not have to pay the glass repairman for the broken window. Although the book was written 160 years ago, it is still relevant today.

Ernest Hemingway (book)

The old man and the sea – Very nice short story about a man’s struggle with a fish. It is also about poverty and how you take care of each other in small communities. The book is nicely written and it is interesting to read about the old man’s way to reverse negative thoughts and keep his spirits up when others would long since have given up.

Solen gick ned lagom till att vi lämnade Gokarna! The sun went down just before we left the Gokarna!

Solen gick ned lagom till att vi lämnade Gokarna! The sun went down just before we left  Gokarna!

Så här ser brandberedskapen ut på en tågstation i Mumbai! This is how the fire preparedness looks like on a train station in Mumbai!

Så här ser brandberedskapen ut på en tågstation i Mumbai! This is how the fire preparedness looks like on a train station in Mumbai!

Pontus sovplats i en typisk sovvagn i Indien. Notera Ac:n i taket! Pontus sleeping place in a typical sleeper in India. Note the AC in the ceiling!

Pontus sovplats i en typisk sovvagn i Indien. Notera Ac:n i taket! Pontus sleeping place in a typical sleeper in India. Note the AC in the ceiling!

Gokarna!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu befinner vi oss i Gokarna, som enligt rykten är vad Goa var för trettio år sedan. Vi valde att åka hit för att Ulrika skulle få vila upp sig och för att det är lättare att åka tåg norrut längs med kusten än vad det är från inlandet. Vi kommer inte att åka till Goa och vad vi har hört om stället så är det inte en riktigt en sådan plats som vi brukar uppskatta. Till Ulrikas stora glädje så fick hon för första gången i sitt liv åka liggbuss när vi åkte från Hampi till Gokarna och hon var överlycklig (det har hon längtat efter sedan hon såg sådana bussar i Laos)! Gokarna ligger 1 timme söder om Goa och består av en liten by och flera stränder som är separerade av höga klippor. Om man läser på wikitravel om Gokarna så låter det inte som ett trevligt ställe och ser man endast till Kudle beach och Gokarna beach så är vi beredda att hålla med. Vi valde dock att åka till Om beach och här är det mycket trevligare och rena stränder, men man får vara beredd som vit kvinnlig turist att utsättas för påhopp av grupper av indiska män som vill ta kort med dig enbart för att du har en bikini på dig och som helt ogenerat frågar efter kyssar (trots att Pontus satt bredvid). Det gäller att säga nej, vänligt men bestämt till dessa individer. Om beach där vi bodde upplever vi lite som en plats för indisk charterturism blandat med västerländska turister som börjat hitta hit från Goa. Hit kommer indiska familjer med barnen för att bada och hit kommer även indiska män som dricker och ligger redlösa i vattenbrynet kl 4 på eftermiddagen  (ja, det har vi sett) och tomma whiskeyflaskor står utanför deras rum. Trots vår beskrivning så är det hemskt mysigt här och det är absolut inte stökigt även om vår beskrivning av Om beach låter så.  

Det är oerhört vackert här och det är den finaste stranden som vi sett hittills i Indien och det enda vi gör är att hänga på stranden och kolla på solen eller så sover vi. Snart kommer vi göra den längsta resan hittills landvägen och då krävs det att Ulrika blir bättre. Vi har en alldeles speciell plan och den innefattar en 170 mil lång resa på 2 dagar, men vi har stora förhoppningar att få se ytterliggare en häftig plats som ryms inom Indiens gränser innan vi lämnar vårt fantastiska Indien.

We are now in Gokarna, which according to the rumors is what Goa was thirty years ago. We chose to go here so Ulrika could get some rest and because it is easier to take the train north along the coast than it is from the inland. We will not visit Goa and what we have heard about the place, it’s not really such a place that we usually appreciate. To Ulrika’s great joy, we got onboard a sleeper bus when we went from Hampi to Gokarna and she was overjoyed (she has longed for trying them since she saw such buses in Laos)! Gokarna is 1 hour south of Goa and comprises a small village, and several beaches separated by high cliffs. If you read the wikitravel site about Gokarna it does not sound like a nice place to visit, and if you only see Kudle beach and Gokarna beach we are prepared to agree with the description of the place. However, we chose to go to Om Beach and here it is much nicer and the beach is clean. However, be prepared as a white female tourist to be exposed to groups of Indian men who want to take pictures with you just because you have a bikini, and even undisturbed ask for kisses (although Pontus sat just next to Ulrika). You have to say no, politely but firmly to these individuals. Om beach feels like a place for Indian charter tourism mixed with Western tourists that have started to come here from Goa. This is where Indian families come with children to swim and Indian men come to drink and sleep in the water next to the shore at 4 pm in the afternoon because they drank them-self under the table (yes, we have seen this), and empty whiskey bottles standing outside their rooms. Despite our description it is really nice here and it’s definitely not  as bad as our description of Om Beach sounds like.

It is incredibly beautiful here and it’s the nicest beach we have seen so far in India. The only thing we do here is hang on the beach and watch the sun go up and down or we eat or sleep. Soon we will make the longest trip so far by land which requires that Ulrika gets better. We have a special plan and it includes a 1700 kilometer long journey during 2 days, but we have high hopes of seeing yet another cool place that is within India’s borders before we leave our incredible India.

Väldigt roligt att få åka liggbuss! Very fun to go with a sleeping bus!

Väldigt roligt att få åka liggbuss! Very fun to go with a sleeper bus!

Väldigt vacker soluppgång som vi fick bevittna då vi kom till Om beach halv fem på morgonen. We got to witness a beautiful sunrise because we arrived at Om beach about half past four in the morning.

Väldigt vacker soluppgång som vi fick bevittna efter att vi kom till Om beach halv fem på morgonen. We got to witness a beautiful sunrise after arriving at Om beach half past four in the morning.

VI lyckades fånga en lysande planet på bild i skymningstimmen innan solen kommit över horisonten! We managed to catch a shining planet with our camera during the twilight hours before the sun came over the horizon!

VI lyckades fånga en lysande planet på bild i skymningstimmen innan solen kommit över horisonten! We managed to catch a shining planet with our camera during the twilight hours before the sun came over the horizon!

Om beach!

Om Beach! Stranden kallas Om beach för att den ser ut som det indiska sanskritbokstaven Om. Om beach! The beach is called Om beach, because it looks like the Indian sanskrit letter Om.

Det varnas flitigt om risken att dö här runtomkring! It is a lot of warning signs about the risk of dying around here!

Det varnas flitigt om risken att dö här runtomkring!
It is a lot of warning signs about the risk of dying around here!

Cafe Nirvana, enda stället med wifi här som fungerar! Cafe Nirvana, only place with wifi here that works!

Nirvana Café, enda stället med wifi här som fungerar! Nirvana  Cafe, only place with wifi here that works!

Nirvana Café har även en jättegod fruktsallad! Nirvana Cafe also has a delicious fruit salad!

Nirvana Café har även en jättegod fruktsallad! Nirvana Cafe also has a delicious fruit salad!

Solnedgång över Om beach! Sunset over Om Beach!

Solnedgång över Om beach! Sunset over Om Beach!

 

 

Ruinstaden Hampi! / The ruin city of Hampi!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rubia, som vi bodde hos i Bangalore, tipsade oss om ruinstaden Hampi så det var på så sätt som vi hamnade här. Från Bangalore till Hospet JN tar det cirka 9 timmar och vi tycker att det är väldigt behagligt att utnyttja det enorma tågnät som finns i Indien, dock behöver man vara ute några dagar i förväg med att boka biljetterna och tågets bekvämlighet avgörs i hög grad av vilken klass man bokar. Vi blev upplockade av Anand (coffee boy) som vi hade stämt träff med i Hospet efter att Rubia varmt rekommenderat honom. Anand är väldigt trevlig och driftig. Han rekryterar nya kunder genom att hoppa på inkommande tåg några kilometer innan Hospet, så om du träffar på honom på ett tåg mot Hospet så ta chansen att anlita honom. Vi delade några öl tillsammans på taket av vårt homestay första kvällen och han har tagit oss runt i Hampi och hjälpt oss med allt från bra och billiga boenden, till tips på vad vi kan utforska själva.
Från Hospet är det bara 13 kilometer till Hampi och det är häftigt att komma åkandes mot den gamla ruinstaden. Bara landskapet omkring Hampi gör det värt att åka hit då det ser ut som om du kommit till jättarnas lekplats eller något ur en Indiana Jones film med alla stenbumlingar som är utspridda i området. Landskapet i Hampi är en av de äldsta exponerade ytorna på jorden och bergen har inte bildats av vulkaner eller landhöjningar som är det vanliga. Istället är bergen egentligen ett enda jätteberg gjord av granit och sedan har hundratals miljoner år av väderlek (sol, vind och vatten) gjort att graniten spruckit och bildat berg av rundade stenbumlingar.  

En gång i tiden var Hampi huvudstaden i det stora kungariket Vijayanagara i södra Indien och under 1400-talet var Hampi världens näst största stad med en halv miljon invånare (0.1% av jordens dåvarande befolkning). Hindusimen är den stora religionen både idag och i det gamla kungariket så du kan hitta många hinduiska tempel här som fortfarande används, men också ruiner från det kungliga palatset, militärförläggningar med elefantstallar, stora basarer och badhus. Kungariket Vijayanagara hade omfattande handel med stora delar av världen och importerade teknologier som exempelvis bevattningssystem. Kungariket Vijayanagara blev kraftigt försvagat efter ett stort nederlag 1565 och såg sig tillslut besegrat av de muslimska sultanerna från norra Indien år 1646. Befolkningen gömde många av de heliga hinduiska avbildningarna i floden för att inte de islamska sultanerna skulle förstöra dem och därför kan du även idag se dem i tempelområdena i Hampi.

Idag bor ca 500 personer i den lilla byn som ligger bland ruinerna från detta forna imperium och nu är den Indiska regeringen och UNESCO ute på korståg i detta världsarvs-område så deras hem kommer nog inte stå kvar här så mycket längre utan flyttas till ett annan plats, men man vet ju vad som brukar hända när staten tvångsförflyttar människor, så det är en situation som bekymrar lokalbefolkningen mycket.
En av dagarna tog vi färjan över den lilla floden och hyrde en gammal moped för att utforska den delen av Hampi. Vi gick upp för 581 trappor (Ulrika räknade) för att besöka vad hinduerna tror är ena av födelseplatserna för deras apgud Hanuman och sedan åkte vi till en stor damm för att bada i en sjö som luktade precis som sjöar gör hemma i Sverige.

Världen är ibland väldigt liten och i denna lilla by mötte vi Linn G och Matilda M från Gävle! De är också ute och reser på obestämd tid och har sålt allt de äger i Sverige. Ni gävle-människor, syskon och yngre kusiner som läser vår blogg kanske känner igen dem? De är 10 år yngre än oss, men vi hade en hel del gemensamma vänner och bekanta och de visste även vem Ulrikas syster Rebecca var. De reste med en jättetrevlig finska (Naomi)  och vi får se om våra vägar korsas igen i framtiden (ha det så kul i Goa tjejer!).

Hampi är fantastiskt, men det tråkiga är att Ulrikas sjukdom tagit om och hon har haft feber och halsont igen, så därför har vi tagit beslutet att åka till ett ställe där vi bara kan ta det lugnt i några dagar så Ulrika kan bli bättre innan vi fortsätter norrut.

Rubia whom we stayed with in Bangalore told us about the ruin city of Hampi so that is why we ended up here. It takes about 9 hours  from Bangalore to Hospet JN and we enjoy the huge train network available here in India, however you need to be out a few days in advance to book tickets and the train comfort is largely determined by the class you book. We were picked up by Anand (coffee boy) who we had arranged a meeting with in Hospet after Rubia warmly recommended him. Anand is very nice and entrepreneurial. He recruits new customers by jumping on inbound trains a few kilometers before Hospet, so if you see him on a train to Hospet take the chance to hire him. We shared a few beers together on the roof of our home stay the first night and he took us around Hampi and helped us with everything from good and cheap places to stay, to explain things we could explore by ourselves.
From Hospet it is just 13 kilometers to Hampi and it’s an awesome sight when you drive towards the old ruin city. To just look at the scenery around Hampi makes it worthwhile to go here. It is as if you have come to the giant’s playground or something out of an Indiana Jones movie, with all the boulders that are scattered in the area. The landscape of Hampi is one of the oldest exposed areas of the earth and the mountains have not been formed by volcanoes or land elevations which is common. Instead, it is one giant mountain made of granite that have burst because of over hundreds of millions of years of weather (sun, wind and water) and formed huge piles of rounded boulders.

At one time, Hampi was the capital of the great kingdom of Vijayanagara in Southern India and in the 1400s Hampi was the world’s second-largest city with half a million inhabitants (0.1% of the earth’s population at that time). Hinduism is the major religion today just as in the old kingdom so you can find many Hindu temples here that are still used, but also the ruins of the royal palace, military barracks with elephant stables, large bazaars, and a bath house. The Vijayanagara kingdom had extensive trade with large parts of the world and imported technologies, such as irrigation systems. The Vijayanagara kingdom was severely weakened after a major defeat in 1565 and was finally defeated by the Muslim sultans from the north of India in the year 1646. The population hid many of the sacred Hindu statues in the river so that the Islamic sultans would not destroy them, and therefore you can still look at them today in the temple areas of Hampi.

Today, about 500 people live in a small village located among the ruins of the ancient empire and now the Indian government and UNESCO is on a crusade in this world heritage area so their home will probably not remain here much longer, but moved to another place. But you know what usually happens when the state forcibly move people, so it is a situation that worries a lot of locals.

One of the days we took the ferry across the small river and rented an old moped to explore that part of Hampi. We went up 581 stairs (Ulrika counted) to visit what Hindus believe is one of the birthplaces of their monkey god Hanuman and afterwards, we went to a big dam to swim in a lake that smelled just like lakes do at home in Sweden.

The world is sometimes very small, and in this small village, we met Linn G and Matilda M from Gävle! They are also traveling for an indefinite time and have sold everything they own in Sweden (or Norway where the lived). You Gävle-people, siblings and younger cousins ​​who read our blog might recognize them? They are 10 years younger than us, but we had a lot of common who we both knew and they did even know who Ulrika’s sister Rebecca was. They traveled with a very nice Finnish girl (Naomi) and we’ll see if our paths cross again in the future (have fun in Goa girls!).

Hampi is amazing, but the sad thing is that Ulrika’s cold has come back and she has had a fever and a sore throat again, so therefore we have taken the decision to go to a place where we can just take it easy for a few days so Ulrika can get better before we continue north.

I väntan på morgontåget mot Hospet! Waiting for the morning train to Hospet!

I väntan på morgontåget mot Hospet! Waiting for the morning train to Hospet!

De har humor i Indien! De lite dyrare tågen är inte så trånga. Värt att veta är att de billigare kallas boskapsvagnarna då de är så fullpackade med människor, så undvik dem! They have humor in India! The slightly more expensive trains are not so cramped. Worth knowing is that the cheaper trains are called cattle wagons becuse they are packed with people, so avoid them!

De har humor i Indien! De lite dyrare tågen är inte så trånga. Värt att veta är att de billigare kallas boskapsvagnarna då de är så fullpackade med människor, så undvik dem! They have humor in India! The slightly more expensive trains are not so cramped. Worth knowing is that the cheaper trains are called cattle wagons because they are packed with people, so avoid them!

Tågen är så otroligt långa i Indien! Detta är bara ena delen av vårt tåg som vi tog till Hospet! The trains are so incredibly long in India! This is just one part of our train we took to Hospet!

Tågen är så otroligt långa i Indien! Detta är bara ena delen av vårt tåg som vi tog till Hospet! The trains are so incredibly long in India! This is just one part of our train we took to Hospet!

Denna lilla tjej fyllde år på tåget så hon gick runt och bjöd alla i vagnen på en bit av hennes födelsedagstårta! This little girl's birthday on the train so she went round and gave everyone in the train wagon a pice of the birthday cake!

Denna lilla tjej fyllde år på tåget så hon gick runt och bjöd alla i vagnen på en bit av hennes födelsedagstårta! This little girl’s birthday on the train so she went round and gave everyone in the train wagon a pice of the birthday cake!

Anand aka Coffee boy! Hälsa från oss om ni möter honom! Anand aka Coffee boy! Say hello from us if you meet him!

Anand aka Coffee boy! Hälsa från oss om ni möter honom! Anand aka Coffee boy! Say hello from us if you meet him!

Det mäktiga Virupaksha templet från Hemakutakullen! The mighty Virupaksha temple from Hemakuta Hill!

Det mäktiga Virupaksha templet från Hemakutakullen! The mighty Virupaksha temple from Hemakuta Hill!

En grön sjö upp på Hemakutakullen! A green lake upon Hemakuta Hill!

En grön sjö upp på Hemakutakullen! A green lake upon Hemakuta Hill!

Hemakutakullen och dess invånare! Hemakuta hill and its inhabitants!

Hemakutakullen och dess invånare! Hemakuta hill and its inhabitants!

FInns många erotiska skulpturer i Hampi så självklart är detta en tidig form av pole dance :) There are many erotic sculptures in Hampi so obviously this is an early form of pole dance :)

FInns många erotiska skulpturer i Hampi så självklart är detta en tidig form av pole dance 🙂 There are many erotic sculptures in Hampi so obviously this is an early form of pole dance 🙂

Häst och juvelbasaren! Horse and jewel bazaar!

Häst och juvelbasaren! Horse and jewel bazaar!

Ingången till Vittala templet! The entrance to the Vittala temple!

Ingången till Vittala templet! The entrance to the Vittala temple!

En häftig skulptur inne i Vittala templet! Det var egentligen hästskulpturer som drog vagnen men de är borta sedan länge. Istället satte indiska regeringen dit ett par elefantskulpturer på 70-talet! A cool sculpture inside the Vittala temple! It was really horse sculptures that pulled the caravan, but they are long gone. Instead, the Indian government put a pair of elephant sculptures in their place in the 70s!

En häftig skulptur inne i Vittala templet! Det var egentligen hästskulpturer som drog vagnen men de är borta sedan länge. Istället satte indiska regeringen dit ett par elefantskulpturer på 70-talet! A cool sculpture inside the Vittala temple! It was really horse sculptures that pulled the caravan, but they are long gone. Instead, the Indian government put a pair of elephant sculptures in their place in the 70s!

Danshallen i Vitala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! Dance Hall in Vital temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!

Danshallen i Vittala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! The Dance Hall in Vittala temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!

Många skulpturer föreställer flera djur på samma gång! Many sculptures representing several animals at the same time!

Många skulpturer föreställer flera djur på samma gång! Many sculptures representing several animals at the same time!

En indisk bison! An Indian bison!

En indisk bison! An Indian bison!

och en elefant! and an elephant!

och en elefant! and an elephant!

Drottningens badhus och man kan klart de islamska influenserna i arkitekturen! Så kultur färdas över landsgränserna! Queen's Bath and the Islamic influences in the architecture can been seen clearly! Culture travels across country borders!

Drottningens badhus och man kan klart se de islamska influenserna i arkitekturen! Så kultur färdas över landsgränserna! Queen’s Bath and the Islamic influences in the architecture can been seen clearly! Culture travels across country borders!

Drottningens badhus! Queen's bath!

Drottningens badhus! Queen’s bath!

Utsikt över ruinerna av det kungliga palatset! Overlooking the ruins of the royal palace!

Utsikt över ruinerna av det kungliga palatset! Overlooking the ruins of the royal palace!

Kraftiga stenportar höll fienden ute! Heavy stone gates kept the enemy out!

Kraftiga stenportar höll fienden ute! Heavy stone gates kept the enemy out!

Resterna av kungliga palatsets pool! The remains of the royal palace pool!

Resterna av kungliga palatsets pool! The remains of the royal palace pool!

Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!

Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!

Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!

Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!

IMG_1618IMG_1620

Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi

Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi!

Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!

Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!

väg fylld med ljus! Road full with light!

väg fylld med ljus! Road full of lights!

Vårat fordon för dagen. Det var inte mopedens fel att vi hamnade på villovägar! Our vehicle for the day. It was not moped's fault that we ended up on the wrong track!

Vårat fordon för dagen. Det var inte mopedens fel att vi hamnade på villovägar! Our vehicle for the day. It was not the moped’s fault that we ended up on the wrong track!

Vart tog vägen vägen? Vi åker ju på en åker ;) Where did the road go? We are driving on a field ;)

Vart tog vägen vägen? Vi åker ju på en åker 😉 Where did the road go? We are driving on a field 😉

IMG_1674

Moped-selfie!

Moped-selfie!

En glimt av akveduktsystemen i forna Hampi! A glimpse of the aqueduct systems in the ancient Hampi!

En glimt av akveduktsystemen i forna Hampi! A glimpse of the aqueduct systems in the ancient Hampi!

En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanuman supposed birthplaces of India!

En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanumans supposed birthplaces in India!

Utsikt från Hanumans tempel! View from the temple for Hanuman !

Utsikt från Hanumans tempel! View from the temple of Hanuman !

Sanapursjön! Sanapur lake!

Sanapursjön! Sanapur lake!

Ulrika vågade hoppa i vattnet den här gången också! Ulrika dared to jump in to the water this time too!

Ulrika vågade hoppa i vattnet den här gången också! Ulrika dared to jump in to the water this time too!

Färjan som tar dig över floden kostar 10 rupee (1.3 SEK)! The ferry that takes you across the river costs 10 Rupees (0.14 EURO)!

Färjan som tar dig över floden kostar 10 rupee (1.3 SEK)! The ferry that takes you across the river costs 10 Rupees (0.14 EURO)!

Naomi med Gävlemänniskorna Matilda och Linn! Naomi with the Gävle people Matilda and Linn!

Naomi med Gävlemänniskorna Matilda och Linn! Naomi with the Gävle people Matilda and Linn!

 

Bangalore walks!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det finns en liten grupp oerhört historieintresserade och kunniga människor som tar ut människor på vandringar i Bangalore och delar med sig av sin historieskatt. De kallar det “Bangalore walks” och det var en av dessa vandringar som vi skrev upp oss på, som kallades “Green Heritage walk”. Vi gick upp klockan halv sex en söndag morgon för att hinna till Lalbagh botaniska trädgård till kl 7 och möta upp vår guide och det var en av de mest intressanta morgnar vi haft på länge. Vår guide delade med sig av sin rika källa av kunskap och hade en genuin berättarglädje. Det första vi fick se var en av världens äldsta stenar. Prover har visat ett denna sten bildades för 3000 miljoner år sedan (jorden är 4500 miljoner år gammal i jämförelse) och den blev sten då jordens flytande yta stelnade. Den botaniska trädgården anlades av en muslimsk kung år 1760 och det var intressant att få höra om trädgårdars heliga betydelse inom islam. Många människor i Bangalore använder sig av parken, speciellt innan kl 9 på morgonen då det är gratis inträde fram till dess. Vi såg många människor meditera, promenera, ta en löptur eller spela badminton i parken och de höga träden stängde effektivt ute ljudet från den tunga trafiken och den smutsiga luften som finns i Bangalore. De mesta av växtligheten i parken är inte ursprungligen från Indien utan är importerad från andra delar av Asien, Afrika och Sydamerika, och det var inte britterna som var ansvarig för det. Södra Indien hade handelsförbindelser med andra världsdelar långt innan britterna invaderade området på 1800-talet.
Det var så trevligt att lyssna på vår guide och han hade en oerhört intressant historia att berätta om varje träd vi stannade vid och vi fick lära oss mycket historia! Vi fick lära oss hur Frankrike lierade sig med kungen av Mysore i Karnataka för att bekämpa britternas framfart i Indien. Det var denna allians som gjorde det möjligt att Frankrike senare kunde byta till sig provinsen Quebec ( i Kanada) från britterna mot några fort i södra Indien.
Vi fick också lära oss hur det kom sig att te började odlas i Indien. Vid den tidpunkten hade britterna koloniserat Indien och blivit stora tekonsumenter genom byteshandel med Kina som hade monopol på te. En dag blev det handelstopp och relationerna med Kina surnade. Inget te kunde importeras till Storbritannien så då skickade de desperata britterna in en spion vid namn Mr Fortune i Kina, som stal en massa frön som han tog till Indien. De första försöken att odla te utanför Calcutta misslyckades, med det visade sig att områdena i Assam, Darjeeling mfl hade utmärkta förhållanden för att odla te. Så man kan säga att britterna var som en drogmissbrukare med svår abstinens som bestämde sig att bryta sig in hos leverantören för att stjäla receptet för att kunna bli självförsörjande. Det var även en annan drog, nämligen opium som gjorde att Storbritannien kom i besittning av Hong Kong. Kina sänkte ett brittiskt fartyg lastat med opium för att de inte gillade att britterna gjorde kineserna till opium-missbrukare. Det fick Kina senare betala dyrt för genom att hyra ut Hong Kong till Storbritannien i 99 år med slutdatum 1997.

Vi fick veta varför sanskritalfabetet som används i Indien och andra delar av världen ser ut som det gör. Det var för att palmblad användes för att skriva på där man skar ut bokstäverna och raka linjer riskerar att göra hål i palmbladen, så snirkliga tecken är mycket skonsammare. Vi fick veta att vid rätt förvarande kan skriften på palmbladen bevaras i 1000 år.

Vi fick till och med lära oss lite om vår egen Carl von Linné och om hans idé om en blomklocka som han designade, men aldrig byggde själv. Varken Pontus eller Ulrika hade hört talas om det så det var kul. Grunden handlar om att många blommor har en dygnsrytm och blommar vissa tider på dygnet. Planterar man dem i 24 olika tårtbitar som representerar dygnets 24 timmar så har man en blomklocka. Många försök har gjorts för att skapa en sådan blomklocka med varierat resultat.

Förutom all historia så fick vi även lära oss en del om vissa träds medicinska egenskaper (den vetenskapliga versionen) och hur evolutionen gjort att de samspelar med djuren i sin omgivning på olika sätt. Det var synd att vi inte kan stanna längre för att gå på flera sådana här vandringar med dem, men vi vill rekommendera “Bangalore walks” för alla som kommer förbi Bangalore! Vi har nu lämnat Bangalore och tagit tåget upp mot den spännande staden Hampi som vi ska berätta mer om i nästa inlägg!

There is a small group of very knowledgeable people interested in history in Bangalore who take people on hikes and share their history treasure. They call it the Bangalore walks and we signed us up on one of those walks, called “Green Heritage Walk”. We got up at half past five on a Sunday morning to get to Lalbagh Botanical Garden at 7 am and meet up with our guide and it was one of the most interesting mornings we’ve had in a long time. Our guide shared his rich source of knowledge and delightful narrative skills. The first thing we saw was one of the world’s oldest rocks. Studies have shown that this stone was formed 3,000 million years ago (Earth is 4,500 million years old in comparison) and it became a stone at the time when the Earth’s liquid surface solidified. The botanical garden was built by a Muslim king in 1760 and it was interesting to hear about the sacred significance of gardens in Islam. Many people in Bangalore use the park, especially before 9 o’clock in the morning because then the entrance is free. We saw people meditate, walk, jogging or play badminton in the park and the high trees effectively shut out the noise of the heavy traffic and the polluted air in Bangalore. Most of the vegetation in the park is not originally from India, but are imported from other parts of Asia, Africa and South America, and it was not the British who were responsible for it. South India have had trade links with other parts of the world long before the British invaded the area in the 1800s.
It was so nice to listen to our guide and he had a very interesting story to tell about every tree we stayed at and we got to learn a lot of history! We learned how France allied itself with the king of Mysore in Karnataka to fight the British rampage in India. It was this alliance that made it possible that France later could exchange some forts in southern India for the province of Quebec (Canada) from the British.
We also got to learn how it came about that tea was first cultivated in India. At the time the British colonized India they had become major tea consumers by barter with China, which had a monopoly on tea. One day, a complete trading stop was introduced and relations with China soured. No tea could be imported to the UK so the desperate Britons sent in a spy by the name of Mr. Fortune into China, who stole a lot of tea seeds and took them back to India. The first attempts to cultivate tea outside Calcutta failed, but it turned out that the areas in Assam, Darjeeling and other areas had excellent conditions for growing tea. So you could say that the British were like a drug addict with severe withdrawal symptoms that decided to break into the supplier to steal the recipe to become self-sufficient. There was also another drug, namely opium, that made it so that Britain got control over Hong Kong. China sank a British ship loaded with opium because they did not like that the British turned Chinese people in to opium addicts. This resulted in that China later had to pay by renting out Hong Kong to Britain for 99 years with end date 1997.

We also got to know why the Sanskrit alphabet, used in India and other parts of the world, looks like it does. It was because of the palm leafs that was used to write on. Straight lines easily makes holes in the palm leafs, but squiggly characters are very gentle to the palm leaf. We were told that with the right storage the writings on a palm leaf can be preserved for 1,000 years.

We even got to learn a little about our Swedish Carl von Linnaeus and his theory of a flower clock that he designed, but never built himself. Neither Pontus nor Ulrika had heard about it so it was fun to learn about it. Basically, many flowers have a circadian rhythm and bloom at certain times during the day. If you plant them in 24 different pieces in a circle that represents the 24 hours of a day, then you have a floral clock. Many attempts have been made to create such a floral clock with varied results.

Besides all history, we also got to learn about certain medicinal properties of different trees (the scientific version) and how evolution has made the trees interact with different animals in different ways. It was a pity we could not stay longer in Bangalore to join other walks with them, but we really want to recommend “Bangalore Walks” for everyone who comes to Bangalore! We have now left Bangalore and took the train up to the interesting city of Hampi, that we’ll tell you more about in the next blog post!

Vid Lalbagh botaniska trädgård kl 06.40 på morgonen! At Lalbagh Botanical Garden at 6:40 in the morning!

Vid Lalbagh botaniska trädgård kl 06.40 på morgonen! At Lalbagh Botanical Garden at 6:40 in the morning!

Lalbagh botaniska trädgård! Lalbagh Botanical Garden

Lalbagh botaniska trädgård! Lalbagh Botanical Garden!

Vår förträffliga guide och en krigssten! Dessa stenar finns överallt i Indien och visar vart ett slag skett där hjälten överlevde och fick ett stenporträtt upprest till minne av slaget! Our excellent guide and a war stone! These stones can be found everywhere in India and shows where a battle occurred in which the hero survived and had a stone portrait erected in memory of the battle!

Vår förträffliga guide och en krigssten! Dessa stenar finns överallt i Indien och visar vart ett slag skett där hjälten överlevde och fick ett stenporträtt upprest till minne av slaget! Our excellent guide and a war stone! These stones can be found everywhere in India and shows where a battle occurred in which the hero survived and had a stone portrait erected in memory of the battle!

Den 3000 miljoner år gamla stenen! The 3,000 million year old stone!

Den 3000 miljoner år gamla stenen! The 3,000 million year old stone!

Färgglada träd från Asien och Sydamerika! Colorful trees from Asia and South America!

Färgglada träd från Asien och Sydamerika! Colorful trees from Asia and South America!

En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!

En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!

En speciell kotte som vi blev visade! A special cone that we were shown!

Ett träd som fäller sylvassa  taggiga grenar! A tree that drops racer sharp spiky branches!

Vår grupp som blev visade ett träd som blev planterad här efter att Mr Fortune tagit med frön under hans stöldturne i Kina! Our group was shown a tree that was planted here after Mr. Fortune brought back seeds from his theft tour in China!

Vår grupp som blev visade ett träd som blev planterad här efter att Mr Fortune tagit med frön under hans stöldturne i Kina! Our group was shown a tree that was planted here after Mr. Fortune brought back seeds from his thieving tour in China!

Honungsbin som tydligen varit orsaken till en flickas död här i parken månaden innan. Någon hade eldat i parken och röken retade upp binen och de attackarade närmaste person som var en liten flicka. Honey bees that apparently were the cause of a girl's death here in the park the previous month. Someone had started a fire in the park and the smoke incensed the bees and they attacked the closest person to them and it happened to be a little girl.

Honungsbin som tydligen varit orsaken till en flickas död här i parken månaden innan. Någon hade eldat i parken och röken retade upp binen och de attackarade närmaste person som var en liten flicka. Honey bees that apparently were the cause of a girl’s death here in the park the previous month. Someone had started a fire in the park and the smoke irritated the bees and they attacked the closest person to them and it happened to be a little girl.

wpid-20151018_095851.jpg

Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!

Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!

Dessa träd har även konstiga kapslar... These trees also have strange capsules ...

Dessa träd har även speciella lövkapslar så de unga löven inte ska ätas upp innan de hårdnar. These trees also have special leaf capsules so they won’t be eaten before they are hardened.

...Vilket visar sig slå ut till silverfärgade blad som bildar en klase. ...Which turns out to be silvery leaves that form a cluster.

De här silverfärgade löven kommer ut ur kapseln. These silvery leaves comes out of the capsul.

« Older posts

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑