Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Category: Bitcoin (page 2 of 2)

Bitcoin + Bali = True

If someone mentions Bitcoin and Bali in the same sentence we immediately think of Ubud and the Bitcoin community here. There are several restaurants, businesses, and co-working spaces around Bali where you can use bitcoin and meet a great group of bitcoin enthusiasts. These people are building solutions to be able to opt out of the current corrupt economic system and contribute to helping people to be part of a healthy and transparent financial system.

In Ubud, the co-working place Hubud is where you’ll find The Filter, a forum and educational place about Bitcoin, the activity can also be followed via their Youtube-channel. On Hubud, you can also find a bitcoin ATM where you can exchange your Indonesian rupiah to bitcoin.
Gary has organized weekly Bitcoin meetings in Hubud co-working space in Ubud for many years and has been a driving force for building a growing Bitcoin community. We met him when we were here 1.5 years ago and now we have the privilege to live in his house while he is away traveling in other parts of the world.

Other bitcoin-friendly co-working spaces in Ubud are The Onion and Outpost. The website bitcoinsinbali.org  gives a good overview of the Bitcoin activity happening on the island. Also Kuta is home to the largest Bitcoin exchange in Indonesia, Bitcoin Indonesia , which has over 270 000 customers.
According to coinmap.org there are over 60 companies in Bali which accept bitcoin as payment, and the website bitislands lists 14 restaurants, 9 service companies, 8 hotels, 2 travel agents, 4 transport companies , 4 clothing and jewelry stores, 2 spas, and 2 adventure agencies that accept bitcoin.

Bitcoin is still small in Bali, but we can see that a lot has happened here in Ubud since we were here 1.5 years ago and it is positive that the ecosystem is growing.
To learn about how bitcoin is different from the present economic system you can read the articles on Pontus educational website
startusingbitcoins.com.


Nämner någon Bitcoin och Bali så tänker vi genast på Ubud och Bitcoin-samhället som finns här.
Det finns ett flertal restauranger, företag och co-working ställen där man kan använda bitcoin och träffa ett härligt gäng bitcoin-entusiaster som bor på Bali. Dessa människor bygger lösningar för att kunna välja bort det nuvarande korrupta ekonomiska systemet och bidrar till att hjälpa människor att vara del i ett sundare och transparent ekonomiskt system.

I Ubud på co-working platsen Hubud finns The Filter, en mötesplats och utbildningplats om Bitcoin, vars aktivitet även kan följas via deras Youtube-kanal. På Hubud finns även en bitcoin bankomat där man kan växla indonesiska rupier till bitcoin.
Gary är en eldsjäl som organiserat Bitcoin-möten varje vecka på Hubud coworking space i Ubud sedan flera år tillbaka och varit en drivande kraft för att bygga upp ett växande Bitcoin-community. Vi träffade honom när vi var här för 1,5 år sedan och nu kunde vi få förmånen att bo i hans hus medans han är iväg och reser i andra delar av världen.

Andra bitcoin-vänliga co-working arbetsutrymmen i Ubud är The Onion och Outpost. Hemsidan bitcoinsinbali.org ger en bra överblick över den Bitcoin-aktivitet som pågår. I Kuta på Bali ligger även Indonesians största bitcoin-valutaväxlingsföretag Bitcoin Indonesia som har över 270 000 kunder.
Enligt coinmap.org finns det drygt 60 företag på Bali som accepterar bitcoin som betalning  och på hemsidan bitislands  listas 14 restauranger, 9 företagstjänsteföretag, 8 hotel, 2 resebyråer, 4 transportföretag, 4 klädes och smyckesbutiker, 2 spa-salonger samt 2 äventyrs- och upplevelseföretag som accepterar bitcoin.

Bitcoin är fortfarande litet i Bali, men vi kan se att mycket har hänt här i Ubud sedan vi var här för 1.5 år sedan och det är positivt att ekosystemet växer.
Om du vill veta mer om hur bitcoin skiljer sig från det nuvarande ekonomiska systemet så kan du se på Pontus föredrag från konferensen Internetdagarna i Sverige november 2016.

The Bitcoin center at Jalan Sugriwa.

We hang out at the Onion where you can eat and use their co-working space by paying with bitcoin.

Look for the orange and white bitcoin sign when you are in Ubud.

The backyard at the Onion.

It’s easy to pay with bitcoin using your mobile wallet of your choice.

On Hubud, you can use the bitcoin ATM to exchange your IDR to bitcoin.

Kismet is a restaurant in Ubud with nice food and the option to settle your bill with bitcoin. Kismet also have good wifi connection, but you’re not allowed to have computers on their dinner tables between 6 pm and 22 pm.

Meet up with the local bitcoin group! Lovely meeting and catching up with you guys!

Satoshi Square – Bangkok Bitcoin meetup

Satoshi Square is the name for Bitcoin-meetups that is occuring all over the world, where Bitcoin enthusiasts meet up to buy and sell Bitcoin between each other, discuss the latest news about Bitcoin and also explain to curious newcomers what Bitcoin is about. The Satoshi Square Bangkok was started by a Swedish Bitcoin-enthusiast, who lives part of the year in Bangkok. Meetups are held every Monday. It is one of the larger Bitcoin-meetups that we have been to, and every time between 20 and 30 people are joining the meetings here in Bangkok, most are expats living here full-time or part of the year, but also a few Thais show up at the meetings.

At this meeting we had the privilege to meet people who got interested in Bitcoin from both through their interest in the technology and through their political ideology, and the discussions went hot on both of these subjects. We met a person who was in to Bitcoin very early. He told us how already in 2010 they understood what bitcoin would entail and just waited for states or mafias trying to hack the Bitcoin-network. David Barnes, the managing director of Bitcoin Co. Ltd., and Chris de Rose, from the Bitcoin Uncensoredpodcast, was there at the meeting. We also finally got to meet Happy George, or Mr. Liberland as he puts it. We heard about him on a Bitcoin meetup in Kuala Lumpur in 2015. If you hang around in the Liberland chat groups you know who he is.

We also got a very nice surprise! Our friend Stefan realized that we were in Bangkok at the same time as him, so he accompanied us to the Satoshi Square meeting. It was awesome to meet him here. He is a Swedish ancap, who lives in Singapore. We can really recommend his Youtube-channel where he compares Sweden and Singapore from an ancap-perspective.

We really recommend that you go to one of the Satoshi square-meetups if you’re visiting Bangkok!


Satoshi Square är en samling av träffar över hela världen där Bitcoin-entusiaster möts upp för att köpa och sälja bitcoin mellan varandra, diskutera de senaste nyheterna om Bitcoin och även förklara för nya nyfikna vad Bitcoin handlar om. Satoshi Square Bangkok är startad av en svensk Bitcoin-entusiast som bor delar av året i Bangkok. Träffarna går av stapeln varje måndag. Det är en av de större Bitcointräffarna vi varit på. Varje gång dyker det upp mellan 20 och 30 personer på träffarna, de flesta är expats som lever här hela eller delar av året, men det brukar även dyka upp några thailändare på träffarna.

På denna träff fick vi förmånen att träffa människor som kommit till Bitcoin både via sitt teknologiska intresse och politiska ideologi och diskussionerna gick varma om båda dessa områden. Vi träffade en person som var väldigt tidig med i Bitcoin som kunde berätta om hur de redan 2010 förstått vad Bitcoin skulle komma att innebära och bara väntade på att stater eller maffior skulle försöka hacka Bitcoin-nätverket. David Barnes, som har Bitcoin Co. Ltd i Thailand,  och Chris de Rose från Bitcoin Uncensored var där på träffen. Vi fick även äntligen träffa HappyGeorge, eller mr Liberland som han själv uttrycker det.  Vi hörde talas om honom redan på en Bitcointräff i Kuala Lumpur 2015. Ni som hänger i Liberland-chattgrupper vet nog vem det är.

Sedan fick vi en väldigt trevlig överraskning! Vår vän Stefan insåg att vi var i Bangkok samtidigt, så han följde med oss på Satoshi Square-träffen. Det var verkligen jättekul att träffa honom här. Han är en svensk anka boendes i Singapore. Vi kan verkligen rekommendera hans Youtube-kanal där han jämför Sverige och Singapore ur ett ankperspektiv.

Är ni i Bangkok så kan vi verkligen rekommendera att ni tar er till en Satoshi square-träff!

 

It is easy to find the meetup point when you have a big sign that shouts out “Bitcoiners here”. It was interesting that four out the six first persons here originated from Sweden.

More people dropped by during the evening, so we had to extend our table!

Ulrika with Happy George himself 🙂

Go Liberland!

 

Pontus pratar Bitcoin / Pontus talks Bitcoin

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Novembermörkret faller över Sverige och vi är fortfarande kvar här. Vi har valt att prioritera våra familjer och vänner, så bloggen har legat lite i träda de senaste två månaderna.  Förutom att vi umgås med familj och vänner, så har rapporten “Blockchain – Decentralized Trust” som Pontus författat publicerats och han har hållit två föreläsningar om Bitcoin och blockkedjeteknik de senaste månaderna, där den första videon finns att se längre ned i inlägget och videon från den andra föreläsningen hittar du här. Nu har det blivit klart att han ska hålla en tredje föreläsning på konferensen Internetdagarna. Så vill ni lyssna på när Pontus jämför Bitcoin med fiat-valutor så får ni gärna komma till Internetdagarna i Stockholm den 22:a november. Konferensen Internetdagarna pågår under 21-22 november i Stockholm Waterfront Congress Center (nära centralstationen) och här hittar ni programmet för Bitcoinspåret.

Vi har träffat Bitcoinentusiaster över hela världen, men det blir faktiskt första gången som vi ska få träffa Bitcoinentusiaster i Stockholm.  Vi hoppas att vi kan träffas där!


The November darkness falls over Sweden and we are still here. We have chosen to prioritize our families and friends, so the blog has been a bit on the side the last two months. In addition to spending time with family and friends, the report “Blockchain – Decentralized Trust” which Pontus has authored have been published, and he has held two lectures on Bitcoin and blockchain technology during the recent months, where you can find the video from first lecture further down and the video from the second lecture is available hereIt is now decided that he will hold a third lecture in Sweden on the conference The Internet Days. If you want to hear Pontus compare Bitcoin with fiat currencies you are welcome to come to the Internet days in Stockholm on November 22. The Internet Days conference will be taking place during the 21-22 of November in the Stockholm Waterfront Congress Center (near the central station) and you can find the program for the Bitcoin session here

We have met Bitcoin enthusiasts all over the world, but this will actually be the first time that we will meet Bitcoin enthusiasts in Stockholm. We hope we can meet you there!

Pontus höll den första föreläsningen under Freeedomfest Stockholm i Augusti i år. Den handlade om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor och potentialen för Bitcoin att decentralisera många fler områden än pengar. Pontus held his first lecture at Freeedomfest Stockholm in August this year. It was about how Bitcoin compares to other currencies and the potential for Bitcoin to decentralize many more areas than money.

Pontus höll den första föreläsningen under Freedomfest Stockholm 27 augusti, vilket anordnas av Ludwig von Mises institutet i Sverige. Den handlade om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor och potentialen för Bitcoin att decentralisera många fler områden än pengar. / Pontus held his first lecture at Freedomfest Stockholm, hosted by the Swedish Ludwig von Mises institute on August 27. It was about how Bitcoin compares to other currencies and the potential for Bitcoin to decentralize many more areas than money.

 

Pontus höll sin andra föreläsning när Pontus, Davids och Claudias rapport "Block chain - decentralized trust" skriven på uppdrag av Entrepenörskapsforum publicerades i oktober detta år. Den förelsningenhandlar om blockkedjeteknikens potential och innehåller även en paneldebatt där teknikens risker och möjligheter diskuterades. Föreläsningen kan du hitta här. Pontusheld his second lecture when Pontus, David's and Claudia's report "Block chain - decentralized trust", written for the Swedish Entrepreneurship Forum, was publiced in October this year. The lecture is about the potential of the block chain technology and also includes a panel discussion where the potential and risks of the technology was discussed. The lecture can be found here.

Pontus höll sin andra föreläsning när Pontus, Davids och Claudias rapport “Block chain – decentralized trust” skriven på uppdrag av Entrepenörskapsforum publicerades i oktober. Den föreläsningen handlar om blockkedjeteknikens potential och innehåller även en paneldebatt där teknikens risker och möjligheter diskuterades. / Pontus held his second lecture when Pontus, David’s and Claudia’s report “Block chain – decentralized trust”, written for the Swedish Entrepreneurship Forum, was published in October. The lecture is about the potential of the block chain technology and also includes a panel discussion where the potential and risks of the technology was discussed.

Rapporten kan även hittas som onlineversion här. The report can also be found as an online version here.

Här finns rapporten som pdf / Here is the report as pdf Blockchain – Decentralized Trust

internetdagarna

Den 22:a november står Pontus åter på scen och ska tala om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor. Denna gång på Internetdagarna i Stockholm. Klicka på bilden för att se hela programmet för konferensen. / Pontus will be back on stage on November 22 and talk about how Bitcoin compares with other currencies. This time the lecture will be held on the Internet Days in Stockholm. Click the image to see the whole program for the conference.

Freedomfest Stockholm 2016!

Ulrika kan stolt meddela att Pontus är en av årets talare på Freedomfest 2016 i Stockholm den 27:e augusti! Har ni tid och vill höra mer om frihetliga tankar och om Bitcoin så är ni varmt välkomma till en hel dag med frihetliga föreläsningar! Vår vän Caroline King, som driver bloggen den andra resan, ska prata om frihetligt föräldraskap och Martin Eriksson, grundaren av bubb.la, berättar hur frihetliga nyheter sprider sig över världen! Missa inte heller vår nya vän Martin Jacobsson, som är handen bakom i fablernas land. Flera andra personer står på talarlistan, bland annat personen bakom bloggen läkare utan vänster, samt flera andra intressanta talare! Det ska bli jättekul att ses i Stockholm i augusti!


Ulrika is proud to announce that Pontus is one of this year’s speaker at the Freedom Fest 2016 in Stockholm on the 27th of August! You’re welcome to a full day of freedom lectures, if you have time and want to hear more about libertarian ideas and Bitcoin! Our friend Caroline King, who runs the blog “den andra resan“, will talk about peaceful parenting, and Martin Eriksson, the founder of cor.ax, is going to tell us about how libertarian news are spreading across the world! Do not miss our new friend Martin Jacobson, who is the hand behind “I fablernas land“. Several other people are on this year’s speaker list, including the person behind the blog “Läkare utan vänster“, and several other interesting speakers! It will be great to see you in Stockholm in August!

Caroline och hennes familj träffade vi på Bali för ganska exakt ett år sedan! We met Caroline and her family in Bali exactly a year ago!

Caroline och hennes familj träffade vi på Bali för ganska exakt ett år sedan! We met Caroline and her family in Bali exactly a year ago!

Vi fick möjlighet att bistå Martin med arbetsyta och wifi för inspelning av radio bubb.la i Acapulco tidigare i år! We were able to help Martin with a workspace and wifi for recording of radio bubb.la in Acapulco earlier this year!

Vi fick möjlighet att bistå Martin med arbetsyta och wifi för inspelning av radio bubb.la i Acapulco tidigare i år! We were able to help Martin with a workspace and wifi for recording of radio bubb.la in Acapulco earlier this year!

Pontus och Ulrika på en jättetrevlig bitcointräff i Kuala Lumpur på deras resa med att söka upp Bitcoin-intresserade människor i världen! Pontus and Ulrika at an awesome Bitcoin meetup in Kuala Lumpur on their travel to meet Bitcoin-minded people in the world!

Pontus och Ulrika på en jättetrevlig Bitcointräff i Kuala Lumpur på deras resa med att söka upp Bitcoin-intresserade människor i världen! Pontus and Ulrika at an awesome Bitcoin meetup in Kuala Lumpur on their travel to meet Bitcoin-minded people in the world!

Elliptiska kurvor och Bitcoin / Elliptic curves and Bitcoin

(Please scroll down to the orange text for the English version)

En av fördelarna med att vara en del i en ankgemenskap är att man lär känna väldigt intressanta människor som kan olika saker. Denna vecka anordnande en vän till oss en föreläsning om matematiken bakom Bitcoin och vi såg med spänning fram emot föreläsningen. Vår vän är matematiker från Finland och hans föreläsning handlade om primtal, modulär aritmetik och elliptiska kurvor över begränsade fält, som är vad Bitcoin delvis bygger på. Det var en oerhört givande föreläsning för oss båda. Ulrika blev överlycklig över att nu fått lära sig hur man utför division i modulär aritmetik, då hon håller på att lära sig själv om modulär aritmetik och hittills bara har utforskat multiplikation.
Föreläsningen gick igenom hur modulär aritmetik fungerar för addition, subtraktion, multiplikation och division. Sedan hur ekvationer för olika kurvor ser ut och hur de beter sig i ett vanligt enkelt tvådimensionellt (kartesiskt) koordinatsystem och hur man avgör om en viss punkt i koordinatsystemet finns på en viss kurva eller inte. Sedan kom vi in på elliptiska kurvor och vilka särskilda egenskaper de har, som att addition av två punkter alltid blir lika med en annan punkt på kurvan.

Efter vi gjort allt detta med förenklade exempel så var det dags att studera den specifika elliptiska kurva som används i Bitcoin för den assymetriska krypteringen som används för att generera den privata och publika nyckeln som en bitcoin-plånbok i sin enklaste form består av. Den privata nyckeln skall hållas hemlig och är den som behövs för att signera en överföring av bitcoin från dig till någon annan. Den publika nyckeln behöver som namnet antyder inte hållas hemlig och är något förenklat den address som du ger ut för att andra personer ska kunna överföra bitcoin till dig. För mer detaljerad information om hur detta fungerar så kan ni läsa Pontus guide till hur man förvarar bitcoin säkert. Men om ni inte kan så mycket om Bitcoin alls så börja med att läsa Pontus guide om vad Bitcoin är och hur det skiljer sig från andra sorters valutor.

Anledningen till att man använder modulär aritmetik för den elliptiska kurvan i Bitcoin är för att få en kurva med ett begränsat antal punkter (en begränsad kropp), istället för en kurva med oändligt antal punkter. Man använder också bara primtal för den modulära aritmetiken då primtal aldrig generar samma punkt två gånger på den elliptiska kurvan, vilket andra tal gör.
En publik nyckel i Bitcoin representerar en specifik punkt på den elliptiska kurvan inom den begränsade kroppen skapad av modulär aritmetik. Den privata nyckeln är hur många gånger en definierad startpunkt på den elliptiska kurvan, som kallas generatorn (G), adderas med sig själv för att ge punkten för den publika nyckeln. Har man bara tillgång till en publik nyckel så är det omöjligt att gissa den privata nyckeln, dvs hur många gånger punkten G ska adderas med sig själv, utan att prova alla möjliga kombinationer. Däremot  är det enkelt att räkna fram punkten på kurvan för den publika nyckeln om man vet vad den privata nyckeln är. En privat nyckel (hur många gånger punkten G ska adderas med sig själv) väljs som ett slumpmässigt tal mellan 1 och ungefär 10^77 (2^256, eller 256 bitar). Detta tal är oerhört stort, i storleksordningen av antal atomer i universum. Säkerheten i Bitcoin bygger på att det är omöjligt att testa alla kombinationer för att avgöra vilken “atom” i universum som är din privata nyckel.

Det blev också en hel del diskussioner om matematik och speciellt skolundervisning generellt i Finland, Sverige och andra delar av världen, och vi fick vädra våra argument om varför vi aldrig kommer sätta våra eventuella framtida barn i det svenska skolsystemet.


One of the benefits of being part of an ancap community is that you get to know very interesting people that know different things. This week, a friend to us arranged a lecture on the mathematics behind Bitcoin and we looked forward with excitement to the lecture. Our friend is a mathematician from Finland, and his lecture was about prime numbers, modular arithmetic and elliptic curves over finite fields, which is part of what makes Bitcoin possible. It was an incredibly rewarding lecture for both of us. Ulrika was overjoyed to learn how to perform division in modular arithmetic, because she has been teaching herself about modular arithmetic and only explored multiplication so far.

The lecture went through how addition, subtraction, multiplication and division works in modular arithmetic. Then we explored how the curves for different equations look like, how they behave in a normal simple two-dimensional (Cartesian) coordinate system and how to determine whether a certain point in the coordinate system exist on a defined curve or not. Thereafter, we continued with elliptic curves and what special properties they have, such as how the addition of two points on the curve is always equal to another point on the curve.
After we have done all this with simplified examples, it was time to study the specific elliptic curve used in Bitcoin for the asymmetric encryption used to generate the private and public key, which is a bitcoin wallet in its simplest form. The private key must be kept secret and it is required for signing a transfer of bitcoin from you to someone else. The public key, as the name suggests, do not need to be kept private, and the public key is somewhat simplified, the address you give out to other people so they can send bitcoins to you. For more detailed information on how this works, you can read Pontus guide on how to store bitcoin safely.  If you do not know much about Bitcoin at all, we suggest you start with reading Pontus guide on what Bitcoin is and how it differs from other kinds of currencies first.

The reason for using modular arithmetic for the elliptic curve in Bitcoin, is to obtain a curve with a limited number of points (a finite field), instead of a curve with an infinite number of points. Also, only prime numbers are used for the modular arithmetic, because prime numbers never generate the same point twice on an elliptic curve, which other numbers do.
A public key in Bitcoin represents a specific point on the elliptic curve within the finite field created by the modular arithmetic function. The private key is the number of times a defined start point, called the generator (G), on the elliptic curve, is added to itself to end up on the point on the curve which is the public key. It is impossible to guess the private key, ie how many times G must be added to itself, if you only have access to a public key, unless you try all possible combinations. However, it is easy to calculate the point on the curve that is the public key, if you know what the private key is. A private key (how many times the point G is added to itself) is chosen as a random number between 1 and approximately 10 ^ 77 (2 ^ 256 or 256 bits). This number is extremely large, the same order as the number of atoms in the universe. The safety of Bitcoin is based on that it is impossible to test all the combinations to determine which “atom” in the universe that is your private key.

We also had a lot of discussion about mathematics and about public schools in general, in Finland, Sweden and other parts of the world, and we got to air our arguments about why we never want to put our possible future children in the Swedish school system.20160328_171715.jpg

20160328_171706.jpg

20160328_172628.jpg

En bra översikt över elliptiska kurvor och hur de används inom kryptografi / A good overview of elliptic curves and how they are used in cryptography:

Anarchapulco 2016

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer våra reflektioner från vår första anarkokapitalistiska konferens och vi slänger även med lite bilder från dessa dagar också! Nivån på föreläsningarna var högre än vad vi förväntade oss och det var roligt att ha så många av våra favoritmänniskor på samma plats. Föreläsningarna täckte allt från kryptoanarki till fredligt föräldraskap, yoga och svampar och det var även två debatter. En debatt var mellan Larken Rose och Mark Skousen om anarki vs minarki och den andra  var mellan Walter Block och Mark Skousen som skulle handla om Hayekian triangles. Tyvärr så var ingen av debatterna värda att nämna då de inte höll måttet, men det fanns flera riktiga höjdpunkter under konferensdagarna. Vill ni höra mer om dem så får ni gärna lyssna på avsnitt 84 av frihetsfaxen där vi bland annat berättar om våra favoritföreläsningar.
Våra topp tre favoriter var Larken Rose, Amanda Rachwitz och Marc Victor och deras föreläsningar kan du se här om du är villig att betala $1 per föreläsning i bitcoin (det är endast Larken Roses föreläsning som är uppe just nu). Vi blev lite besvikna att Walter Block inte höll högre nivå på hans föreläsning. Han startade sin föreläsning om anarkismens ABC och antog att ingen kändes vid österikisk ekonomi, så det var lite tråkigt. Han tog dock upp en sak som fick oss att tänka och det var att anarkister som också är socialister inte är anarkister utan arkister. Han förklarade det med att AN-arkism betyder “ingen härskare” och arkister, som exempelvis vänster-“anarkister”, vill att deras härskare/ideologi ska styra och tar ingen hänsyn till att att individer tänker olika och många inte vill böja sig för deras ideologi (vi vet ju hur det kommer sluta isåfall). Det finns dock anarkokommunister som också har icke-aggressionsprincipen som bas, dvs inte använder våld eller tvång för att tvinga på sin ideologi på någon annan, så i det fallet är det självklart att dessa kan kalla sig anarkister! Det generella budskapet som genomsyrade konferensen var uppmaningen att arbeta tillsammans för en bättre värld och hjälpa fler människor att se hur auktoriteter, våld och tvång aldrig kommer leda till en fredligare och rikare värld för alla!

Here are our reflections from our first anarco-capitalistic conference and we will also throw in some pictures from those days too! The level of the lectures was above what we expected and it was great to have so many of our favorite people gathered in the same place. The lectures covered everything from crypto-anarchy to peaceful parenting, yoga and mushrooms, and there was two debates on the schedule. One between Lark Rose and Mark Skousen on anarchy vs. minarchy, and one between Walter Block and Mark Skousen that was supposed to involve Hayekian triangles. Unfortunately, none of the debates are worth mentioning further because they did not hold a decent level, but there were several other real highlights during the conference. You are welcome to listen to episode 84 of the freedom fax machine podcast (in Swedish) where we talk about our favorite lectures.
Our three favorites were Larken Rose, Amanda Rachwitz and Marc Victor, and you can pay $1 in bitcoin per lecture to see them here (Only Larken Rose’s lecture is public now). We were a little disappointed that Walter Block didn’t keep a higher level on his lecture and he started his lecture talking about the ABC of anarchism and assumed that no one in the audience were familiar with Austrian economics, so it was a bit boring. However, he did mention one thing that made us think and it was that anarchists who is also socialists are not anarchists but archists, because AN-archism means no rulers and archists, such as left-“anarchists” want to have their ideology rule over others and no thoughts are given to individuals who think differently and doesn’t want to live by their rules. However, there are anarcho-communists who also have the non-aggression principle as a base, ie not using force or coercion to impose an ideology on someone else, so in that case, it is obvious for us that they can call themselves anarchists! The general message that permeated the conference was a call to work together for a better world and help more people see how authorities, violence and force never will lead to a more peaceful and richer world for all!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är "tron på auktoriteter", är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is "the belief in authorities", is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är “tron på auktoriteter”, är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is “the belief in authorities”, is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans "the mirror"-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his "The Mirror" project.

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans “the mirror”-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his “The Mirror” project.

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delar ut sin bok "Freedom" gratis och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributes his book "Freedom" for free and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delade ut sin bok “Freedom” gratis till alla och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributed his book “Freedom” for free to everyone and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Rick Falkvinge pratade om "Swarm intelligence" om hur man kan organisera sig på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about "swarm intelligence"; how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Rick Falkvinge pratade om “Swarm intelligence” om hur man kan organisera människor på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about “Swarm intelligence” how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with the President of Liberland, Vit Jedlicka!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with Vit Jedlicka the President of Liberland!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakister från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakisterna från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with the crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he's famous for!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he’s famous for!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Konferensen höll till på Grand hotell! The Grand hotel! The conference was held at the Grand Hotel!

Konferensen höll till på Grand hotell! The conference was held at the Grand Hotel!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Roger Ver!

Roger Ver!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

 

Det blir Anarchapulco 2016 för oss! / It will be an Anarchapulco 2016 for us!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu har vi äntligen fixat vår julklapp till varandra och vi ville ge varandra biljetter till Anarchapulco-konferensen, i Acapulco (Mexiko) den 18-21 februari, med oerhört intressanta föreläsare. Vi ser speciellt framemot att lyssna på Larken Rose, Walter Block, Roger Ver, Trace Mayer, Adam Kokesh, Jeffrey Tucker, Jeff Berwick, Doug Casey och Rick Falkvinge, men även lyssna på flera som vi ännu inte är så bekanta med. Det vore jättekul att möta upp människor där som läser vår blogg, så hör av dig om du/ni också ska dit!

Vi hoppas att vi ses där!

We have finally bought our Christmas present to each other and we gave each other a ticket to the Anarchapulco conference in Acapulco (Mexico) on February 18 to 21, which promise an interesting list of speakers. We look forward to listening to Larken Rose, Walter Block, Roger Ver, Trace Mayer, Adam Kokesh, Jeffrey Tucker, Jeff Berwick, Doug Casey and Rick Falkvinge, but also to several people that we are not yet so familiar with. It would be great to meet up with people there who are reading our blog, so let us know if  you will also be there!

We hope to see you there!

wp-1452228559614.jpeg

Linköping med vänner och Bitcoin-möte! / Linköping with friends and Bitcoin meeting!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista veckan i Sverige för oss för denna gång och då står Linköping på agendan. Här krävdes det ett ordentligt schema för att få ihop allt och kunna träffa så många som möjligt denna gång. Vi var på ett bitcoin-möte med våra gamla vänner Kalle och Magnus, samt några nya ansikten som vi inte träffat förut. Kalle har sedan vi lämnade Sverige, startat ett konsultföretag inom blockkedjeteknik och har tillsammans med Rusty Russel utvecklat ett förslag för att använda en teknik som kallas Invertible Bloom Lookup Table (IBLT) för att minska storleken på transaktionsblocken genom att inte behöva skicka samma transaktion flera gånger genom nätverket som verifierar transaktionerna. I helgen var Kalle och Rusty inbjudna som talare på “Scaling Bitcoin”-konferesen i Hong Kong för att tala om deras förslag baserat på IBLT. Det är så häftigt och vi hoppas att ni besökte hans föreläsning om ni var där!

Vi har jobbat en hel del, så de två första dagarna i Linköping ägnades åt våra datorer, men sedan kunde vi börja träffa vänner och hänga med dem! Vi har ätit mycket middagar och pratat om livet och allt annat, men också hunnit vara med och lyssnat på vår vän Karins kör Chorus Lin, som gjorde en adventskonsert i S:t Larskyrkan i Linköping. Vi har även varit förbi på våra gamla jobb och hälsat på Cellbiologen plan 11 och Medicinsk Mikrobiologi plan 12 innan vi lämnade Linköping. Vi vill säga tack till alla våra vänner som vi lyckades träffa, det var oerhört roligt att få vara nära er ett tag! Tack Linda för att vi fått bo hos dig denna vecka och utnyttjat ditt wifi! Vi hoppas att vi kan träffa alla igen någonstans i världen!

Härnäst blir det en ny kontinent att utforska för oss, men först blir det att fira jul i Mexiko!

It is the last week in Sweden for this time and Linköping is on our agenda. We needed to create a proper schedule to get everything together and be able to meet as many as possible this time. We were on a bitcoin meeting with our old friends Kalle and Magnus, as well as some new faces that we haven’t met before. Kalle has been very productive since we left Sweden and he has started a consulting firm in blockchain technology, and together with Rusty Russell, developed a proposal to use a technique called “Invertible Bloom Lookup Table” (IBLT) to reduce the size of the transaction blocks by not having to send the same transaction several times through the network that authenticates the transactions. This weekend Kalle and Rusty were invited speakers at the “Scaling Bitcoin”- conference in Hong Kong  to discuss their proposals based on IBLT. This is so awesome and we hope that you visited his lecture if you were there!

We have worked a lot, so the first two days in Linköping was devoted to our computers, but then we could begin to meet up with friends and hang out with them! We have eaten a lot of dinners while talking about life and everything else, but also had time to listening to our friend Karin’s choir Chorus Lin, that performed an Advent concert in the S:t Lars Church in Linköping. We have also been past our old jobs and said hello to Cell Biology floor 11 and Medical Microbiology floor 12. We want to say a big thanks to all our friends that we managed to meet, it was incredibly exciting to see you for a moment! Thank you Linda for giving us a place to stay this week and for borrowing your wifi! I hope we can meet you all somewhere in the world!

Next, our journey continues and there will be a new continent to explore, but first celebrate Christmas in Mexico!

Bitcoinmöte i Linköping! Bitoin meetup in Linköping!

Bitcoinmöte i Linköping! Bitcoin meetup in Linköping!

Stora torget i Linköping! The big square in Linköping!

Stora torget i Linköping! The big square in Linköping!

Björn tog fram Whiskey och gitarren och spelade för oss! Bjorn took out the whiskey and guitar and played for us!

Björn tog fram Whiskey och gitarren och spelade för oss! Björn took out the whiskey and guitar and played for us!

Årets vinterljus i Linköping! This year's winter light in Linköping!

Årets vinterljus i Linköping! This year’s winter light in Linköping!

Lunchdejt med Johanna L i Belvederen! Lunch date with Johanna L in Belvederen!

Lunchdejt med Johanna L i Belvederen! Lunch date with Johanna L in Belvederen!

Kristallkronor i Trädgårdsföreningen i Linköping! Chandeliers in the Garden Society in Linköping!

Kristallkronor i Trädgårdsföreningen i Linköping! Chandeliers in the Garden Society in Linköping!

Lunchdejt med Ullis på Hälsofreak! Lunch date with Ullis on Health Freak!

Lunchdejt med Ullis på Hälsofreak! Lunch date with Ullis on Health Freak!

Ullis och Ulrika gick vidare och tog en kaffe på Espresso House där Ulrika provade Ullis Hoodie! Ullis and Ulrika went ahead and took a coffee at Espresso House where Ulrika tried Ullis Hoodie!

Ullis och Ulrika gick vidare och tog en kaffe på Espresso House där Ulrika provade Ullis Hoodie! Ullis and Ulrika went ahead and took a coffee at Espresso House where Ulrika tried Ullis Hoodie!

Hänga en stund på Storan med Ullis och Linda S! Hang out for a while at Storan with Ullis and Linda S!

Hänga en stund på Storan med Ullis och Linda S! Hang out for a while at Storan with Ullis and Linda S!

Det blev middag med Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L och Johan en kväll! We ate dinner with Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L and Johan one evening!

Det blev middag med Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L och Johan en kväll! We ate dinner with Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L and Johan one evening!

Linköping kvällstid! Linköping by night!

Linköping kvällstid! Linköping by night!

Middag och dans hemma hos Karin! Dinner and dancing at the home of Karin!

Middag och dans hemma hos Karin! Dinner and dancing at the home of Karin!

Chorus Lin!

Chorus Lin!

Karin koncentrerar sig på dirigentens rörelser! Karin concentrate on the conductor's movements!

Karin koncentrerar sig på dirigentens rörelser! Karin concentrate on the conductor’s movements!

Årets juldekoration hittade vi utanför flamman! We found this year's Christmas decoration outside flamman!

Årets juldekoration hittade vi utanför flamman! We found this year’s Christmas decoration outside flamman!

En kväll var vi hemma hos Olof och Emylie och pratade tills ögonen föll igen! We were at Olof and Emily's place one evening and talked until we couldn't keep our eyes open!

En kväll var vi hemma hos Olof och Emylie och pratade tills ögonen föll igen! We were at Olof and Emily’s place one evening and talked until we couldn’t keep our eyes open!

Överblick över de nybyggda delarna vid vårt gamla jobb, Hälsouniversitetet i Linköping! Overview of the newly built parts at our old job, Faculty of Health Sciences, Linköping University!

Överblick över de nybyggda delarna vid vårt gamla jobb, Hälsouniversitetet i Linköping! Overview of the newly built parts at our old job, Faculty of Health Sciences, Linköping University!

Ulrikas gamla handledare Fredrik tillsammans med Luca och Jakob! Ulrika's old supervisor Fredrik together with Luca and Jakob!

Ulrikas gamla handledare Fredrik tillsammans med Luca och Jakob! Ulrika’s old supervisor Fredrik together with Luca and Jakob!

Hänga med Sara, Anna och Sofie igen i lunchrummet på plan 11! Hang out with Sara, Anna and Sofie back in the lunch room on level 11!

Hänga med Sara, Anna och Sofie igen i lunchrummet på plan 11! Hang out with Sara, Anna and Sofie back in the lunch room on level 11!

VI hittade Ulrika på väggen på cellbiologen plan 11! We found Ulrika on the wall on Cell Biology floor 11!

VI hittade Ulrika på väggen på cellbiologen plan 11! We found Ulrika on the wall on Cell Biology floor 11!

I Linköping cyklar man! You bicycle in Linköping!

I Linköping cyklar man! You bicycle in Linköping!

Sista kvällen hängde vi med Anna, Martin och Linda med pizza, prat och mys! Last evening, we hung out with Anna, Martin and Linda with pizza, talk and snuggle!

Sista kvällen hängde vi med Anna, Martin och Linda med pizza, prat och mys! Last evening, we hung out with Anna, Martin and Linda with pizza, talk and snuggle!

Anna och Martin bjöd på årets glögg: Earl Grey, Blossa. Anna and Martin offered us this year's mulled wine: Earl Grey, Blossa.

Anna och Martin bjöd på årets glögg: Earl Grey, Blossa. Anna and Martin offered us this year’s mulled wine: Earl Grey, Blossa.

Alfons ville inte vara med på bild! Alfons didn't want to be in the picture!

Alfons ville inte vara med på bild! Alfons didn’t want to be in the picture!

Sista lunchen i Linköping och fick prata med Henke en stund! Ser fram emot en öl och bastu nästa år :) Last lunch in Linköping and we were eating and talking with Henke for a while! Looking forward to a beer and a sauna next year :)

Sista lunchen i Linköping och fick prata med Henke en stund! Ser fram emot en öl och bastu nästa år 🙂 Last lunch in Linköping! We were eating and talking with Henke for a while! Looking forward to a beer and sauna next year 🙂

Newer posts

© 2019 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑