A freedom-oriented lifestyle blog

Author: Ulrika (Page 1 of 3)

Mc-äventyr i Annamitiska bergen

Ja, vad har vi gjort de fem senaste dagarna? Det började med ett spontant möte i gränden utanför vårt airbnb-boende i Nha Trang och morgonen efter så spände Hâu fast vår packning på hans motorcykel och vi hoppade upp på motorcykel nummer två och började vårt äventyr på det vietnamesiska höglandet. De första två dagarna spenderade vi öster om Nha Trang i Dak Lak-regionen innan vi begav oss norrut på Ho Chi Minh-leden. Ho CHi Minh-leden går genom Annamitiska bergskedjan och denna led (som egentligen är ett system av vägar) var en viktig kommunikationsled för att föra vapen och mat söderut till viet cong-trupperna medan de bekämpade de amerikanska styrkorna. Den högsta punkten nådde vi under dag fyra då vi kom upp till 1800 meter över havet och under klättringen uppåt så fick vi uppleva en magisk natur. Det var som att stiga in i “the lost world” och det enda som saknades var att höra ljuden från urtidsdjuren. Vi hade även riktigt tur med vädret under dag fyra. Vi hade lite regn under dagen, men då stannade vi på ett litet fik och väntade tills det klarnade upp, men på eftermiddagen så började blixtar synas på håll som kom närmare och närmare. 500 meter innan vi nådde hotellet så slog en blixt ned ca 50 meter från oss med ett öronbedövande dån och vi hann bara komma till hotellet innan det började regna och en minut senare så tilltog vindstyrkan kraftigt och vi hade hamnat i en tyfon. Dag fem åkte vi ned från bergen och till vår slutdestination, Hoi An. Det har varit en väldigt bra fem-dagars motorcykeltur där vi har fått uppleva fantastisk natur och se hur olika lokalbefolkningar lever, vad de odlar, och sysselsätter sig med. Vår guide Hâu är en väldigt snäll och rolig man som vi haft väldigt trevligt med och fått lära känna. Vi har träffat flera personer under denna resa som liksom oss ogillar regeringar. Det vi även har sett under resan är en fattig befolkning och där statsanställda får förmåner i form av gratis land, hus och bjudresor, medan en fattig vietnames får betala för det (etatism i ett nötskal!).

So what have we been doing these past five days? It started with a spontaneous meeting in the alley outside our Airbnb-accommodation in Nha Trang and the morning after Hâu strapped our luggage on his motorcycle, we jumped on motorcycle number two and began our adventure on the Vietnamese highlands.  We spent the first two days east of Nha Trang in the Dak Lak region before we headed north on the Ho Chi Minh-trail. The Ho Chi Minh-trail runs through the Annamite Range, and this trail (which is actually a system of roads) was the major communication roads to carry weapons and food south to the Viet Cong troops while they were fighting the American forces. We reached the highest point on day four when we reached 1800 metres above sea level and during the climb we got to experience a magical nature. It was like stepping into “The Lost World” and the only thing that was missing was to hear the sounds of prehistoric animals. We were also really lucky with the weather on day four. We had little rain during the day, but we stopped at a small café and waited for the rain to pass, but in the afternoon lightning started appear on the horizon and it came closer and closer. 500 metres before we reached the hotel, a lightning struck down about 50 metres from us with a deafening roar. We only managed to arrive at the hotel before it started to rain and a minute later the wind started to accelerate and we were caught in a typhoon. The day after we went down from the mountains and continued to our final destination, Hoi An. It has been a very good five-day motorcycle ride where we have experienced fantastic scenery and got an opportunity to see how different local populations live, what they grow and occupy themselves with. Our guide Hâu is a very kind and funny man and we had a very nice time with him and got to know him. We have also met several people during this trip that like us dislike governments. We have also seen how the poor population is paying for state employees that receive benefits in the form of free land, houses and invite trips (Statism in a nutshell!).

IMG_7427 IMG_7438 IMG_7443 IMG_7444 IMG_7468 IMG_7495 IMG_7497 IMG_7502 IMG_7517 IMG_7523 IMG_7553 IMG_7559 IMG_7575 IMG_7594 IMG_7642 IMG_7645 DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO

Mc-äventyr i de Annamitiska bergen / Road trip in the Annamite mountains:

Badar i en nationalpark på de vietnamesiska höglandet / Swimming in a National Park on the Vietnamese high lands:

 

Dykning i Nha trang

Okej, vi vet att det varit tyst ett litet tag här! Genom tillfälliga möten så har vi spontat begett oss ut på det vietnamesiska höglandet med motorcykel och får uppleva Vietnam utan en massa turister. Mer om dessa dagar kommer senare, men här kommer en kort uppdatering från dykningen vi gjorde i tisdags. Vi hade lite otur med ett filter till kameran, så tyvärr blir det ingen dykfilm i dagens inlägg. Vi gjorde iallafall tre dyk med Rainbow Divers i Nha Trang och det var väldigt härligt att dyka igen efter ett års uppehåll. Vi var lite ringrostiga i början, men efter de första tio minutrarna så hade vi allt under kontroll. Vid första dyket nådde vi ned till 24 meter som djupast och där var det mest sandbotten med ganska stora fiskar som bodde i hålor i sanden med rom i munnen, krabbor och klownfiskar vid anemoner och någon färgglad snigel. De andra två dyken  var på 17 och 12 meter som djupast och där var det mycket mer koraller, sjöstjärnor, fiskar i olika färger och vi fick även se en sjöhäst!

Vi träffade också ett väldigt trevligt par från Storbritannien på båten som rekommenderade fina ställen att besöka i Laos. De hade varit ute och rest sedan oktober och de har en väldigt fin blogg där de dokumenterar deras upplevelser (länk här!). Mötet var väldigt kort, men de var väldigt trevliga människor som var ute på samma sorts äventyr som oss. Hoppas vi ses vid något dykställe i sydamerika!

Nu forstätter mc-äventyret och vi uppdaterar när vi kommit fram i Hoi An.

Okay, we know that it has been a while since we updated our blog! By random meeting we got the opportunity to head out on the Vietnamese highlands by motorcycle and get to experience Vietnam without a lot of tourists. More update on these days will come later, but here’s a quick update from the diving we did last Tuesday. We had some bad luck with a filter to the camera, so unfortunately there will be no dive movie in today’s post. We made three dives with Rainbow Divers in Nha Trang and it was very nice to dive again after a year’s pause. We were a bit rusty at first, but we had everything under control after the first ten minutes. At the first dive site we descent down to 24 metres where it was mostly sandy bottom with large fishes that lived in burrows in the sand with rum in the mouth, crabs and clown fishes at anemones and some colorful snails. The other two dives were at 17 and 12 meters at its deepest, where it was much more coral, starfish, fishes in different colors and we even got to see a seahorse!

We also met a very nice couple from UK on the boat who recommended great places to visit in Laos. They had been traveling since October and they have a very nice blog where they document their experiences  (link here!). The meeting was very short, but they were very nice people who were out on the same sort of adventure as us. Hope to see you at some dive sites in South America!

The motorcycle adventure will continue for two more days and we will update again when we arrive in Hoi An.

IMG_7423

Vi, Christian och Jo!

IMG_7392 IMG_7398 IMG_7410 IMG_7419 IMG_7422

Nha Trang

Igår tog vi tåget från Ho Chi Minh och 8 timmar senare anlände vi till Nha Trang för lite sol, bad och dykning.  Första intryck av Nha Trang är att det är kanarieöarna för ryssar (det går direktflyg hit från Moskva). Nha Trang har ungefär 500 000 invånare och Nha Trang-viken ska vara en av världens mest vackra vikar (enligt wikipedia). Vi har gjort en kortfilm så får ni bedöma själva! Vi bor hos en vietnamesisk familj utanför turistdistrikten och det är jättemysigt här. Gatumaten i vårt område kostar ca 8 kr, medan turistdistrikten bjuder på ryska menyer, flådiga hotell och mat för ca 40-50 kr och uppåt.   IMG_7370

Imorgon har vi bokat in oss på dyk och det ska bli superkul!

Bra att veta är:

*Från och med 1 januari 2015 så måste man visa upp pass (eller passkopia) för att köpa tågbiljetter i Vietnam

* Man kan ladda mobilen på tågen

*Alexandre Yersin verkade och dog I Nha Trang (mannen som upptäckte orsaken till digerdöden, Yersinia pestis)

Något som måste vi måste uppmärksamma är att vi sett en del vuxna (här och i Kambodja) använda våld mot sina barn i uppfostringssyfte och det är väldigt obehagligt att se. Det jobbigaste var att se en liten kille bli slagen med en liten, avlång pinne enbart för att han grät i syfte att få honom att sluta gråta (hjälpte inte kan jag meddela). Vi har dock bott hos väldigt fina människor som inte använder sådana här metoder!

IMG_7371

Kväll i Nha Trang. Night in Nha Trang.

Yesterday we took the train from Ho Chi Minh and we arrived in Nha Trang 8 hours later for a bit of sun, swimming and diving. First impression of Nha Trang is that it is the canary islands for Russians (there are direct flights here from Moscow). Nha Trang has about 500 000 inhabitants and the bay is suggested to be one of the world’s most beautiful bays (according to wikipedia). We have recorded a short film so you can assess yourself! We live with a Vietnamese family outside the tourist districts, and it’s really nice here. Street food in our area cost about SEK 8, while the tourist districts offer Russian menus, posh hotels and food for approximately SEK 40-50 and up.

Tomorrow is going to be all about diving for us and it’ll be awesome!

Good to know is:IMG_7381

* As of January 1, 2015, you have to present a passport (or passport copy) to buy train tickets in Vietnam

* You can charge the cell phone on trains

* Alexandre Yersin worked and died in Nha Trang (the man who discovered the cause of the bubonic plague, Yersinia pestis)

Something we need to address is that we have seen some adults (both here and in Cambodia) use violence against their children to “educate” them and it is very upsetting to see. The toughest thing was to see a little boy being beaten with a small oblong stick only because he was crying in order to get him to stop crying (obviously it did not help). However, we have lived with wonderful people who do not use these kinds of methods!

IMG_7380

Cu Chi-tunnlarna

I torsdags åkte vi ut till Cu Chi-tunnlarna som är ett stort nätverk av underjordiska tunnlar i Cu Chi-distriktet i utkanten av Ho Chi Minh. Namnet Co Chi kommer av namnet på de giftiga träd som växer i området. Tunnlarna användes av kommunistiska gerillan och var gömställen för att undkomma strider, gömma vapen och människor, samt bedriva sjukvård och föra krig. Det var en väldigt intressant och interaktiv utflykt. Väldigt imponerande hur människorna kunde klara sig med så små medel mot en överlägsen militär övermakt. Vi fick krypa i de underjordiska tunnlarma (turistanpassade men ändå väldigt trånga!) och se replikor av de olika sorters fällor som de riggade i skogen och i tunnlarna med mestadels tillspetsade bambupinnar indränkta i gift från Cu Chi trädet, kungskobra och skorpion. De tog även till vara odetonerade bomber för att göra olika former av improviserade vapen och minor. Vietkongsoldaternas kännetecken var en rutig skarf och skor gjorda från bildäck. Vi filmade mest så här är en länk till en annan blogg som har desto mer bilder från området (och har samma guide som oss!).

Här är två videos till er som är intresserade av hur tunnlarna ser ut (lång video!) och hur fällorna är designade.

This thursday we went out to the Cu Chi Tunnels. A large network of underground tunnels of Cu Chi district in the outskirts of Ho Chi Minh. The name Co Chi comes from the name of the poisonous tree that grows in the area. The tunnels were used by Communist guerrillas to escape the fighting, hiding weapons and people, conduct medical operations and wage war. It was a very interesting and interactive excursion. Very impressive how people could get by with small means against a superior military force. We crawled in the underground tunnels (tourist adapted but still very tight!) and got to see replicas of the different kinds of traps that they rigged in the woods and in the tunnels with mostly sharpened bamboo sticks soaked in poison of Cu Chi tree, king cobras and scorpions. They also took advantage of undetonated bombs to make various forms of improvised weapons and landmines. The guerilla soldiers wore characteristic a checkered scarf and shoes made from car tires.We filmed most of the time, so here is a link to another blog that has more pictures from the area (and has the same guide as us!).

Here are two videos for you who are interested in how the tunnels looks (long video!) And how traps are designed.

Första dagarna i Vietnam

Vi bor på Ms Yangs homestay i distrikt 3 (i närheten av War Remnants Museum) och det är två systrar som driver ett litet homestay ihop (de bor här själva och har 2 rum som de hyr ut)! Vi har en jättemysig balkong och det är ett stort rum som vi har för oss själva.  De hjälper till med allt möjligt och man känner sig väldigt välkommen och omhändertagen!IMG_7337

Vi har varit på den lokala marknaden “Benh Thanh market” och man får räkna med att pruta 2-8 gånger av första budet och detta gäller nästan överallt i Vietnam. Sydvietnam är mer kapitalistiskt än nordvietnam, som är mer kommunisktiskt, men det betyder inte att det finns en fri marknad här. Många “företag” här i sydvietnam är fortfarande statligt ägda. I och med kommunismen så finns det mer korruption och “ scams” här och det får man var uppmärksam på (tex. riggade taxameter i taxin etc.!).

Vi kan också meddela att det är rätt lätt att komma runt blockeringarna av sociala medier i Vietnam. Gå in på det wifi-nätverk som du är uppkopplad mot och ändra DNS-inställningarna till googles namnservrar (för smartphone så ska IP-inställningen vara på statiskt). DNS 1 är 8.8.8.8 och DNS 2 är  8.8.4.4.

IMG_7336

Vägarna här är mycket bättre än Kambodja och mer skatt har gått till att smycka vägar och parker med blommor. Vietnameser är fattiga så de flesta tar sig runt med moped. Bil har man endast om man är rik, det vill säga håller sig väl med kommunistpartiet.

Vår plan är att åka uppåt i landet och det ska bli intressant att jämföra det mer “kapitalistiska” sydvietnam med det mer kommunistiska nordvietnam.

We live at Ms. Yang’s homestay in District 3 (near War Remnants Museum) and there are two sisters who is running this small homestay together (they live here themselves and have two rooms they rent out)! We have a very cozy balcony and there is a large room that we have for ourselves. They are so helpfull with everything and you feel very welcome and taken care of!

IMG_7295

Ben Thanh market

We have been in the local market “Benh Thanh market” and you should be expected to haggle 2-8 times of first offer and this applies to almost anywhere in Vietnam. South Vietnam is more “capitalistic” than North Vietnam, which is more communistic, but that does not mean it is a “free” market here. Many “business” here in South Vietnam are still state-owned. With communism, there is more corruption and “scams” here to  watch out for (eg. rigged meter in the taxi etc!).

IMG_7301

Tao Dan Park

We can also tell you that it’s pretty easy to get around the blockage of social medias in Vietnam. Go to the wifi network you are connected to and change the DNS settings to the Google name servers (for smartphones, the IP-setting should be on static). DNS 1, 8.8.8.8  and DNS 2, 8.8.4.4.

The roads here are much better than in Cambodia and more tax have gone to adorn roads and parks with flowers. Vietnamese people are poor so most people get around by scooter. Car is only owned by rich people and you can only be rich if you are a good friend to the Communist Party.

Our plan is to travel up north in the country and it will be interesting to compare the more “capitalist” South Vietnam with the more communist North Vietnam.

 

War Remnants Museum

Igår utforskade vi vi delar av distrikt 1 innan vi gick till krigsminnesmuseet till minne av vietnamkriget (det amerikanska kriget som det kallas här!).IMG_7310 Vi fick ta del av nästan 20 år av våld, död, terror och förtvivlan som sträcker sig ända till nutid här i Vietnam. Konflikten fick sin början 1955 strax efter att Frankrike besegrades militärt och deras imperialistiska erövringskrig  i indokina krossades med resultat i att Vietnam delades i kommunistiska Nordvietnam stödda av Sovjetunionen och Kina, samt Sydvietnam stödda av USA. Nordvietnam ledd av kommunistledaren Ho Chi Minh ville befria hela Vietnam från imperialisterna. Det var planerat för demokratiska val i Vietnam 1956 med stöd av det internationella samfundet men Sydvietnams USA-stödda ledare Ngo Dinh Diem vägrade demokratiska val då opinionen var för kommunistledaren Ho Chi Minh (demokrati tillåts endast då det passar!).IMG_7334

I Nordvietnam beslagtogs tillgångar från köpmän och privata företag och de startade även en beväpnad motståndsrörelse (befrielserörelse, kallad FNL) i Sydvietnam (Men detta stod det ingenting om på museet). Efter flera års truppuppbyggnad och den utlösande incidenten i Tonkinbukten 1965 så började USA med massiva IMG_7311bombningar av Nordvietnam.

Så två onda ting (Kommunism och agression utifrån) och däremellan en befolkning i kläm som fått utstå oerhört mycket. Det är skamligt att inte ledarna för USA blivit åtalade för det oerhörda lidande de orsakat den vietnamesiska befolkningen. Dioxinet (“agent orange”) som de sprutade ut i mängder finns forfarande kvar här i landet och ännu idag föds det barn med nedsatta kognitiva funktioner och yttre missbildningar för att deras föräldrar blivit utsatta för agent orange. Krigsveteranerna i USA har fått kompensation från Monsanto och Dow Chemical, men inga vietnameser! Genom gerillakrig med små medel och befolkningens stöd segrade slutligen Nordvietnam 1975.IMG_7315

Museet var väldigt bra och hemskt men gav också en väldigt ensidig bild av kriget. De påpekar mycket bra hur oerhört orättfärdigt USAs attack på Vietnam var och visar tydligt vilket oerhört lidande folket fått utstå. De visar vad USA gjort mot landet och folket men väldigt lite om hur Nordvietnameserna och Sydvietnams nationella befrielsefront (gerillarörelsen) var organiserad och hur de krigade.

Yesterday we explored District 1 before we went to the War Remnants Museum commemorating the Vietnam War (the American war as it is called here). We got to experience nearly 20 years of violence, death, terror and despair that extends to the present day here in Vietnam. IMG_7307The conflict was started in 1955 shortly after France was defeated militarily and their imperialist wars of conquest in Indochina was crushed with the result that Vietnam was divided into communist North Vietnam, supported by the Soviet Union and China, and South Vietnam, supported by the United States. North Vietnam led by communist leader Ho Chi Minh wanted to liberate all of Vietnam from the imperialists. It was planned for democratic elections in Vietnam in 1956 with the support of the international community, but South Vietnam’s US-backed leader Ngo Dinh Diem refused democratic elections when public opinion was for communist leader Ho Chi Minh (democracy is allowed only when it fits!).

North Vietnam seized assets from merchants and private companies and they also started an armed resistance movement (Liberation Movement) in South Vietnam (But this was not mentioned in the museum). After several years of troop build-up and the triggering incident in the Gulf of Tonkin in 1965, the USA began with a massive bombardment of North Vietnam.IMG_7319

So two evils (Communism and foreign aggression) and in between a population who suffered immensely. It is shameful that the leaders of the United States has not been indicted for the tremendous suffering they caused the Vietnamese population. The USA sprayed large parts of the country with Dioxin (Agent Orange) and even today children are born with with impaired cognitive functions and external malformations because their parents have been exposed to Agent Orange. War veterans in the United States have received compensation from Monsanto and Dow Chemical but no Vietnamese people! By guerrilla warfare with small means and the support of the people, North Vietnam won in 1975.

The museum was very good and terrible but also gave a very one-sided picture of the war. They point out very well how terribly unjust the US attack on Vietnam was and clearly shows the immense suffering people endured. They show what the US did to the country and people but very little about how the North Vietnamese and South Vietnam National Liberation Front (guerrilla) was organized and how they fought.

IMG_7303

Socialist republic of Vietnam

Det har blivit mycket resande med buss de senaste dagarna. I förrgår lämnade vi Siem Reap för att bege oss ned till Phnom Penh och fixa visum till Vietnam och igår lämnade vi huvudstaden och åkte mot gränskontrollen till VietnamIMG_7287. Det hela gick smidigt och vi anlände till Ho Chi Minh kl 16 på eftermiddagen.  Vi hittade ett jättebra blogginlägg om själva resan och vi länkar till den här istället för att skriva om det själva!

Nu bor vi i distrikt 3, vilket är ett område som bebos av vietnameser och ligger i närheten av turistdistriktet (distrikt 1).

Lite nämnvärda saker om Vietnam. Det första är att detta är en kommunistisk stat och med det följer en del obehagliga saker, såsom att diverse sociala medier, exempelvis facebook och twitter, är blockade för att inte regimkritiska strömmar ska kunna sprida sig. Regimkritiker fängslas i detta land! Det ironiska är att kommunistpartiet har övergett planekonomi (varje kommunists dröm) till förmån för en “kapitalistisk” marknad för att förhindra kollaps och svält. De har bara ett parti och inte haft några val.IMG_7279

Det positiva är att invånarna är väldigt trevliga och maten är supergod!

There has been a lot of traveling by bus in recent days. The day before yesterday we left Siem Reap to head down to Phnom Penh and fix our visa to Vietnam and yesterday we left the Cambodian capital and went towards the border control to Vietnam. It all went smoothly and we arrived in Ho Chi Minh at 4 pm in the afternoon. We found a great blog post about this trip and we recommend this page instead of writing it ourself!IMG_7290

We have accommodation in District 3, which is an area inhabited by Vietnamese and it is located near the tourist district (District 1).IMG_7292

Here comes some notable things about Vietnam. First of all, this is a communist state, and with that comes some unpleasant things, like blockage of various social media such as Facebook and Twitter to inhibit the spread of criticism towards the regime, and dissidents are imprisoned in this country. The irony is that the Communist Party has abandoned the planned economy (every Communists dream) in favor of a “capitalist” market to prevent collapse and starvation. Second, they just have one party and have no elections.20150303_185937

The positive is that the people are very nice and the food is tasty!

Angkor Wat och fortsatt färd!

IMG_7224

Manon, Max, Maden och Pontus!

Kvällen innan Angkor wat så bjöd Manon och Max på fransk middag (ratatouille) med Kambodjanska ingredienser och det var väldigt gott! Morgonen efter steg vi upp kl 04.40 för att åka och se soluppgången vid Angkor Wat och det var fint! Två saker som vi tänkte på var att antalet turister var färre än vad vi tänkt oss (men ändå väldigt många) och att det var så öppet runt Angkor Wat. Vi hade föreställt oss lite mer djungel runtomkring, men det var väldigt öppna ytor och Ulrika fick intrycket av att vara i en engelsk herrgård (minus alla blommor). Dock är arkitekturen väldigt imponerIMG_7240ande på både Angkor Wat och templen i Angkor Thom. Dessa tempel var hinduiska från början, men i och med buddishmens intåg i området ställdes buddha in i templen, men de olika hinduiska gudarna och deras sagor finns porträtterat i alla templen. Vi har satt ihop en kort video från när vi var där för er som är intresserade!

Planen för nästa vecka är att bege oss till Phnom Penh och skaffa visum för Vietnam och fortsätta vår resa där!

IMG_7266

Andra bilden med clownnäsorna sker vid självaste Angkor Wat! Second picture with clown noses occurs at Angkor Wat!

The night before Angkor Wat,  we were invited to dinner that Manon and Max prepared. It was a french dinner (Ratatouille) with cambodian ingredients and it was very good! Next morning we got up at 4:40 AM to go and see the sunrise at Angkor Wat and it was nice! Two things we thought about when we arrived to Angkor Wat and it was that the number of tourists was less than what we imagined (but still very many), and it was so open around Angkor Wat. We had imagined a bit more jungle around it, but it was open fields and UlrikaIMG_7258 got the impression of being in an English manor house (minus all the flowers). However, the architecture is very impressive on both Angkor Wat and the temples of Angkor Thom. These temples were hindu from the beginning, but with the buddhists entering the area, the temples were turned into buddhist temples, but the various hindu gods and their stories are portrayed in all the temples. We have put together a short video from when we were there for those who are interested!

IMG_7259IMG_7274

 

 

 

 The plan for next week is to head to Phnom Penh and obtain a visa for Vietnam and continue our journey there!

 

Angkor Thom, sjukdom och återseende!

Vi fick ställa in onsdagens utflykt till Angkor Wat och Angkor Thom då Pontus blev dålig med illamående och feber. Pontus sov hela dagen och Ulrika roade sig med att läsa ut “The Martian” av Andy Weir. Den handlar om en astronaut som lämnas kvar på Mars när resten av besättningen evakueras pga en kraftig storm. Besättningen fick indikationer på att Mark (som astronauten heter) blev dödad, men så var inte fallet. Man får följa Marks anteckningar om hur han försöker överleva på Mars och även vad människorna på jorden gör för att hjälpa honom. Boken är väldigt bra och ska vara vetenskapligt korrekt (enligt kritiker!), så vi kan verkligen rekommendera den. Bok nr 2 som Ulrika läste ut var “Alongside night” av J. Neil Schulman. Den handlar om ett USA på ruinen till kollaps under ett mer och mer socialistiskt styre (på god väg mot diktatur) och hur sonen (Elliott) till en nobelpristagare i ekonomi får se sin familj bli arresterad av staten för att hans pappa kritiserat staten och varnat för denna utveckling mot mer socialism i 15 år. Elliotts enda chans att få se sin familj är att gå med i “terroristgruppen” som är en underjordisk löst sammansatt nätverk av agorister/anarkokapitalister som försöker rädda USA från att gå under. Mycket bra bok!

Igår (torsdag) så kände sig Pontus lite bättre så vi åkte till Angkor Thom och besökte de flesta av templen på denna plats. Nedan finner ni en 2-min video som vi spelade in vid Bayon templet med vår gopro-kamera. Vi fick skjuta upp besöket till Angkor Wat till imorgon (lördag) då Pontus inte kände sig helt frisk, men det gjorde absolut inget för igår eftermiddag så kunde vi äntligen få träffa Linda, Helena och Sten-Gunnar! Vi kramades, åt (tack så mycket för maten!!!) och pratade i några timmar innan de fortsatte med sitt hektiska schema :)!Det var underbart att träffa er!

wpid-img_20150226_155116.jpg

Ses igen på någon bokmässa :)! See you again at the book fair :)!

Ikväll lagar fransmännen mat till familjen Maden, oss, samt ett par från argentina (Rosio och Pablo) som också bor hos familjen. Vi är ansvariga för drycken!

We had to cancel Wednesday’s trip to Angkor Wat and Angkor Thom, when Pontus woke up with nausea and fever. Pontus slept all day and Ulrika amused herself by reading out “The Martian” by Andy Weir. It is about an astronaut who was left on the surface of Mars when the rest of the crew evacuated due to a severe storm. The crew received indications that Mark (the astronaut’s name) was killed, but that was not the case. The reader follows Mark’s log entries about how he tries to survive on Mars and what people on earth do to help him. The book is very good and should be scientifically correct (according to critics)! We can really recommend it. Book No 2 that Ulrika read out was “Alongside Night” by J. Neil Schulman. It is about an America on the ruin of collapse during an increasingly socialist rule (on the way to dictatorship) and the son (Elliott) to a Nobel Prize winner in economics seeing his family arrested by the state due to  his fathers criticism towards the state and warnings about this trend toward more socialism (and destruction) for 15 years. Elliott’s only chance to see his family is to join the”terrorist group” which is an underground loose network of agorists/anarcho-capitalists who are trying to save the USA from going under. Very good book!

Yesterday (Thursday), Pontus felt better so we went to Angkor Thom and visited most of the temples situated there. Below you will find a 2-min video that we recorded at the Bayon Temple with our GoPro camera. We had to postpone the visit to Angkor Wat until tomorrow (Saturday) because Pontus did not feel completely healthy, but it did absolutely nothing for yesterday afternoon we could finally meet Linda, Helena and Sten-Gunnar! We hugged, ate (thanks so much for the food !!!) and talked for a few hours before they continued their hectic schedule :)! It was wonderful to meet you!

Tonight the french couple is preparing dinner for the Maden family, us and a couple from Argentina (Rosio and Pablo) who also lives with the family. We are responsible for the drinks!

Bayontemplet vid Angkor Thom / The Bayon temple in Angkor Thom:

Hemma i Siem Reap

IMG_7133

Vår säng! Our bed!

Igår (måndag) var en riktig resdag för oss. Vi steg upp klockan 6 i Kep och 15.5 timmar senare klev vi av bussen i Siem Reap. Vi kan verkligen rekommendera Mekong Express (huvudkontoret ligger norr om night market, längs Tonle Sap-floden i Phnom Phen) om någon tänker åka buss i Kambodja. I Siam Reap så mötte vi upp Maden som vi ska bo hos när vi är här. Vi har blivit inbjudna IMG_7140till Maden och hans familj, ca 2 km utanför Siam Reap, via couchsurfing för att få känna hur det är att bo och leva i Kambodja. Det är också ett mycket trevligt franskt par (Manon och Max) som bor hemma hos Maden. De har liftat genom Laos och Kambodja. Imorgon ska vi iväg innan solen går upp för att uppleva Angkor Wat och Angkor Thom tillsammans med Manou och Max!   IMG_7144

Yesterday (Monday) was a real travel day for us. We got up at 6 am in Kep and 15.5 hours later we stepped off the bus in Siam Reap. We can really recommend the Mekong Express (head office located north of the night market, along the Tonle Sap River in Phnom Phen) if you ever think of riding  the bus in Cambodia. Once in Siam Reap, we met up Maden that we’ll stay with when we are here. We have been invited to his home about 2 km outside Siam Reap in the woods, to get to feel what it is like to live in Cambodia, through the website couchsurfing.com. We live with Maden and his family and also a very nice French couple (Manon and Max), that are hitchhiking through Laos and Cambodia. Tomorrow we are going to get up before the sun rises to experience Angkor Wat and Angkor Thom together with Manou and Max!

IMG_7135

Utsikt från huset! View from the house!

« Older posts

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑