A freedom-oriented lifestyle blog

Dra rånare vid näsan! / Leave robbers with a long nose!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vandra upp för “The Indian Nose” är en fantastisk upplevelse på 2,200 meters höjd och är du där lagom till att det börjar ljusna, så får du uppleva ett fantastiskt ljusskådespel över Atitlansjön och de tre vulkanerna San Pedro, Toliman och Atitlan.

Vi startade dagen 2:30 då jordens position mot solen gör att det börjar ljusna redan 5:10 den här tiden på året och vi ville hinna upp innan det började ljusna. Leden, med start från San Juan, tar cirka 2 timmar, men det går att komma upp snabbare om man har uthålligheten. Från San Pedro kan man ta en tuk-tuk till San Juan, det går att förhandla priset ned till 20 Quetzales per person (cirka 22 Sek), och den måste du boka kvällen innan då du inte kommer hitta tuk-tuks på gatorna vid den tiden på dygnet. Vi valde också att göra den långa vandringen upp till toppen, så vi blev avsläppta vid ingången till leden i San Juan, och vi har filmat hur det ser ut vid ingången så titta på vår video nedan (runt cirka 2:45 min om du vill se hur det ser ut där man startar). Det är inte lätt att hitta om man inte kommer dit med någon som vet var den startar. Du kan även starta vid Santa Clara, en by på andra sidan toppen och då tar det endast 30 min till den lägre toppen, där många guidade turer stannar och de kommer inte upp på den högre toppen, dit vi ville.

Det är bara att börja vandra då parkavgiften på 30 Quetzales (33 Sek) betalas när du kommer ned, då stugan inte är öppen vid denna tid på dygnet. Ett bra tips när du tar denna väg är att ta till vänster där leden delar sig och inte lämna den större leden för mindre stigar ut bland odlingarna! Det kommer vara väldigt mörkt, så ta även med dig bra belysning!

Vi kom upp på toppen strax innan 5:00 och vi njöt av soluppgången medan vi väntade på problemen som vi visste skulle komma. Bakgrunden är att både San Juan och Santa Clara hävdar att toppen är deras och kommer du från San Juan, så kommer några oerhört otrevliga män med hundar komma och kräva pengar av dig. De hävdar att berget tillhör Santa Clara och du måste betala för att få vara där, men vad de gör är att de rånar dig då alla pengar du ger dem hamnar i deras fickor. Går du upp med guide så betalar guiden dem för att inte störa dig, men är du utan guide och ensam så kan det bli rätt så otäckt. Bra att veta är att guiderna betalar 15 Quetzales per person, så känner du dig hotad så kan du betala det, men de tar gärna mycket mer om de kan det.  Vi var dock 5 personer och vi var förberedda på detta så efter en hätsk ordväxling, det är bra att kunna argumentera på spanska, samt aldrig stanna eller sänka farten, så kom vi ned utan att betala denna utpressaravgift. Hundarna de hade med sig var vänliga, männen var aggressiva, men de hotade oss aldrig fysiskt, så det går att knuffa bort dem och fortsätta nedstigningen utan att behöva stanna upp. Ni kan även läsa vår vän Marks underbara recension på tripadvisor här och även titta på vår youtubevideo nedan!

Med den beskrivningen så får ni njuta av våra bilder och video istället, för utsikten från “the indian nose” är fantastisk!


 

Hike up to the “Indian Nose” is a wonderful experience at 2,200 meter above sea level and, if you’re there in time for the sunrise, you get to experience a fantastic light show over Lake Atitlan and the three volcanoes San Pedro, Toliman and Atitlan.

We started the day at 2:30, because it starts to brighten already at 5:10 this time of year, because of the Earth’s position to the sun, and we wanted to get up before it began to brighten. The trail that starts from San Juan takes about 2 hours, but it is possible to come up faster if you have the stamina. You can take a tuk-tuk to San Juan from San Pedro, it is possible to negotiate the price down to 20 Quetzales per person (about 2.4 Euro), and you have to book a tuk-tuk the day before, you will not find tuk-tuks on the streets at this time during the night. We also chose to take the long hike to the top, so we were dropped off at the entrance to the trail in San Juan. We have it on film how it looks at the entrance, so watch our video below (around 2:45 minutes if you only want see how it looks where you start). It’s not easy to find if you don’t get there with someone who knows where the trail starts! You can also start at Santa Clara, a village on the other side of the peak, and then it takes only 30 minutes to hike to the lower top, where many guided tours stop and they will not take you up to the higher peak, which is where we wanted to go.

You pay the park fee of 30 Quetzales (3.5 Euro) when you come down, since the cottage collecting the fee is not open at this time of night. A good tip when you take this trail is to always take left where the trail splits and not leave the larger trail for small paths leading into the small farm lands! It will also be very dark, so bring you good torches!

We reached the peak at around 5:00 and we enjoyed the sunrise while we waited for the problems we knew would come. The background is that both San Juan and Santa Clara claim that the “Indian nose” is theirs and if you start from San Juan, some extremely unpleasant men with dogs will come and demand money from you. They claim that the top belongs to Santa Clara and you have to pay them to be there, but what they do is that they rob you! All the money you give them end up in their pockets and not to the community. If you go up with a guide, the guide will pay them so they don’t disturb you, but if you are alone and without a guide, it can get pretty nasty. Good to know is that the guides pay them 15 Quetzales per person, so you can pay that if you feel threatened, but they will take much more if they can. We were 5 people and we were prepared for this so after a bitter exchange of words, we came down without paying the robbers. It is very good if you are able to argue in Spanish and do not stop or slow down. The dogs they had with them were friendly, the men were aggressive, but they never threatened us physically, so it is possible to just push them out of your way and continue the descent without having to stop. You can also read our friend Mark’s wonderful review on tripadvisor here and also watch our youtube video below!

With this story you get to enjoy our photos and video instead, the view from the “Indian nose” is fantastic!

Det här är vad som väntar dig om du kommer upp på toppen till soluppgången! This is what awaits you if you come up on top at sunrise!

Det här är vad som väntar dig om du kommer upp på toppen till soluppgången! This is what awaits you if you come up on top at sunrise!

2.30 och vi väntar på våra förbeställda tuk-tuks! 2:30 and we are waiting for our pre-booked tuk-tuks!

2.30 och vi väntar på våra förbeställda tuk-tuks! 2:30 and we are waiting for our pre-booked tuk-tuks!

IMG_3178

Våra vänner Satu, Mark och Donald! Tack för en härlig morgon! Our friends Satu, Mark and Donald! Thanks for a lovely morning!

Våra vänner Satu, Mark och Donald! Tack för en härlig morgon! Our friends Satu, Mark and Donald! Thanks for a lovely morning!

IMG_3206IMG_3191IMG_3211

Ulrika med vulkanerna San Pedro, Toliman och Atitlan i bakgrunden. Du har även San Juan (närmast) och San Pedro i bilden! Ulrika with the volcanoes San Pedro, Toliman and Atitlan in the background. You also have San Juan (closest) and San Pedro in the picture!

Ulrika med vulkanerna San Pedro, Toliman och Atitlan i bakgrunden. Du har även samhällena San Juan (närmast) och San Pedro i bilden! Ulrika with the volcanoes San Pedro, Toliman and Atitlan in the background. You also have the towns of San Juan (closest) and San Pedro in the picture!

IMG_3222

Fick fick med rånarna på bild! Got the robbers on a picture!

Fick med rånarna på bild! Got the robbers on a picture!

IMG_3241

IMG_3250

Indiannäsan är skymd av molnen! The indian nose is obscured by clouds!

Här betalar man parkavgiften! You pay the park fee here!

Här betalar man parkavgiften! You pay the park fee here!

 

3 Comments

 1. FREEDOMtravel

  Vackert! Måste ha varit fantastiskt att stå där uppe! Även om andra delar av det hela lät mindre trevliga…

 2. Caroline King

  Underbara bilder. De där rånarna och det att ni klarade dem måste verkligen ha lagt till en extra dimension av spänning

  • Ulrika

   Ja, pulsen var rätt hög när de kom efter oss, men Mark talar flytande spanska så han skällde ut dem och puttade undan dem. Den äldre mannen var väldigt liten och hundarna sprang bara runt oss, så det jag kände mig aldrig hotad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑