(Please scroll down to the orange text for the English version)

Bra saker att veta innan vi beskriver hur vår äventyrliga färd över gränsen tog sig är följande:

 • Undvik att korsa gränsen onsdag till fredag då många människor korsar gränsen för marknaderna som är i direkt anslutning till gränsövergången.
 • Ha med dig extra Pesos då man aldrig vet vad man kan råka ut för under vägen. Det finns massor med människor som gärna växlar dina Pesos till Quetzales efter att du korsat gränsen.
 • Stannar du i Mexiko mer än en vecka så måste du betala immigrationsskatt när du lämnar landet. I maj 2016 var skatten på 390 pesos per person, men enligt andra bloggare så kan denna avgift ändras titt som tätt. Har du flugit till Mexiko så ska denna skatt redan vara betald, men det krävs en del för att få papper på att du redan har betalat. Läs här om du vill veta mer!
 • Det finns ingen administrativ avgift på 10 Quetzales (11 SEK) vid immigrationskontoret i Guatemala, utan dessa pengar går direkt ned i fickan på de anställda. Lär dig några spanska fraser så att du kan bestämt säga att det inte är någon avgift!
 • Kolla att du får utträdesstämpeln i ditt pass innan du åker ifrån immigrationskontoret på den mexikanska sidan. Immigrationskontoret ligger nämligen ca 10 minuter med bil från gränsen.
 • Utnyttja toaletterna som finns vid gränsövergången innan du åker vidare. Kan bli väldigt jobbigt annars.

Det finns även flera alternativ sätt att ta sig över gränsen och bloggen “Goats on the road” har en utförlig beskrivning som ni kan läsa om! Här berättat vi dock om vårat äventyr över gränsen med Adrenalina tours, vilka vi inte vill rekommendera efter denna åktur.  


 

Here are some good things to know about crossing the border before we’ll describe how our adventurous journey across the border went down:

 • Avoid crossing the border Wednesday to Friday when many people cross the border for the markets that are directly adjacent to the border crossing.
 • Carry spare Pesos, because you will never know what you might encounter along the way. There are lots of people who like to exchange your Pesos for Quetzales after you crossed the border.
 • You have to pay the immigration tax when leaving the country, if you have stayed in Mexico more than a week . In May 2016, the tax was 390 pesos per person, but according to other blogs this fee can change often. Did you fly into Mexico then this tax is already being paid, but it takes some effort to get the papers that you can show at the border stating that you already paid the tax. Read here to learn more about it!
 • There is no administrative fee of 10 Quetzales (1.2 Euro) at the immigration office in Guatemala,  that money goes directly into the pockets of the employees. Learn some Spanish phrases so you can tell in good spanish that there is no charge!
 • Check that you get the exit stamp in your passport before you walk away from the immigration office on the Mexican side. The Immigration Office is about 10 minutes by car from the border.
 • Take advantage of the toilets located at the border crossing before you continue your travel.

There are also several alternative ways to get across the border and the blog “Goats on the road” has a detailed description that you can read if you’re interested! However, we will tell you about our adventures over the border with Adrenalina Tours, whom we do not want to recommend when crossing the border.

Vi blev upplockade kl 7 vid vårt hostel i San Cristobal för att korsa gränsen med Adrenalina tours. Mannen som jobbade för adrenalina tours försökte lura av oss pengar och det gillade vi verkligen inte. We were picked up at 7 am at our hostel in San Cristobal for the journey across the border with Adrenalina Tours. The man who worked for Adrenalina Tours tried to scam us for money and we did not like it at all.

Vi blev upplockade kl 7 vid vårt hostel i San Cristobal för att korsa gränsen med Adrenalina tours. Mannen som jobbade för adrenalina tours försökte lura av oss pengar och det gillade vi verkligen inte. We were picked up at 7 am at our hostel in San Cristobal for the journey across the border with Adrenalina Tours. The man who worked for Adrenalina Tours tried to scam us for money and we did not like it at all.

Vägarna till gränsen var breda och vi trodde att vi skulle få en smidig väg mot gränsen. Första vägblockaden dök upp när vi hade ungefär en timme kvar till gränsen. The roads to the border was wide and we thought we would get a smooth road towards the border. The first road blockage appeared when we had about an hour left to the border.

Vägen till gränsen var bred och vi trodde att vi skulle få en smidig väg mot gränsen. Första vägblockaden dök upp när vi hade ungefär en timme kvar till gränsen. The road to the border was wide and we thought we would get a smooth road towards the border. The first road blockade appeared when we had about an hour left to the border.

Blockaden hindrade all trafik, så vi fick ta en rejäl omväg över den mexikanska landsbygden. Vägen var så dålig att vi fick krypa fram under 2 mil och det gjorde att vi blev rejält försenade. The blockade prevented any traffic from passing, so we had to take a big detour over the Mexican countryside. The road was so bad that we had to drive really slow for 20 km and this meant that we were considerably delayed.

Blockaden hindrade all trafik, så vi fick ta en rejäl omväg över den mexikanska landsbygden. Vägen var så dålig att vi fick krypa fram under 2 mil och det gjorde att vi blev rejält försenade. The blockade prevented any traffic from passing, so we had to take a big detour over the Mexican countryside. The road was so bad that we had to drive really slow for 20 km and this meant that we were considerably delayed.

Sedan dök nästa blockad upp och denna kunde vi inte köra runt, så vi fick ta våra väskor gå igenom demonstrationen. Then came the next blockade and we could not go around this one, so we had to take our bags and walk through the demonstration.

Sedan dök nästa blockad upp och denna kunde vi inte köra runt, så vi fick ta våra väskor och gå igenom demonstrationen. Then came the next blockade and we could not go around this one, so we had to take our bags and walk through the demonstration.

IMG_3085

Vi har ingen aning vad demonstrationerna är för, men att kommunister är involverade är aldrig ett bra tecken! We have no idea what the demonstrations is for, but that communists are involved is never a good sign!

Vi har ingen aning vad demonstrationerna är för, men att kommunister är involverade är aldrig ett bra tecken! We have no idea what the demonstrations is for, but that communists are involved is never a good sign!

Efter blockaden fick vi betala en collectivo som först fick köra oss till immigrationskontoret där man betalar immigrationsskatten. Du kan betala med US dollar också, men då får du en riktigt dåligt växlingskurs, så ha Pesos med dig. Sedan fick colectivon köra oss till gränsen, vilket betyder att åka igenom marknaden vid gränsen som är fylld av människor.

Efter blockaden fick vi betala en colectivo som först fick köra oss till immigrationskontoret där man betalar immigrationsskatten och får en stämpel i passet. Du kan betala med US dollar också, men då får du en riktigt dåligt växlingskurs, så ha Pesos med dig. Sedan fick colectivon köra oss till gränsen, vilket betyder att åka igenom marknaden vid gränsen som är fylld av människor. After walking through the blockade, we had to pay a colectivo to first drive us to the immigration office where you pay the immigration tax and get a stamp. You can pay with US dollars as well, but then you get a really bad exchange rate, so have pesos with you. Then the colectivo drove us to the border, which means to drive through the market at the border that is filled with people.

Äntligen framme vid gränsen och Ulrika hade tur som upptäckte att hon inte fått någon stämpel i passet . Annars hade hon fått krångla sig igenom marknaden igen och ta sig tillbaka till immigrationskontoret. Finally we arrived at the border and Ulrika were lucky to discover that she had not received a stamp in her passport. Otherwise, she had to go through the market again and get back to the immigration office.

Äntligen framme vid gränsen och Ulrika hade tur som upptäckte att hon inte fått någon stämpel i passet . Annars hade hon fått krångla sig igenom marknaden igen och ta sig tillbaka till immigrationskontoret. Finally we arrived at the border and Ulrika were lucky to discover that she had not received a stamp in her passport. Otherwise, she had to go through the market again and get back to the immigration office.

Gå över gränsen gick smidigt. Det finns många som vill byta dina pesos mot Quetzales med rimlig växlingskurs här. Det finns en del udda personer här och del av dem var väldigt onyktra redan vid 14 på eftermiddagen. Walk over the border went smoothly. There are many who want to exchange your pesos against Quetzales here with reasonable exchange rates. There are some odd people here and some of them were very drunk already at 2 pm.

Korsa gränsen gick smidigt. Det finns många som vill byta dina pesos mot Quetzales med rimlig växlingskurs här. Det finns en del udda personer här och del av dem var väldigt onyktra redan vid 14 på eftermiddagen. Crossing the border went smoothly! There are many who want to exchange your pesos against Quetzales here with reasonable exchange rates. There are some odd people here and some of them were very drunk already at 2 pm.

Hejdå Mexiko för denna gång! Goodbye for now Mexico!

Hejdå Mexiko för denna gång! Goodbye for now Mexico!

Det var vid det här kontoret i Guatemala som vi betalade en adminstrativ avgift som inte existerar. Trots att vi var väldigt sena till gränsen så var bussen som skulle plocka upp oss och köra oss mot Panajachel ännu senare. Det blev tillslut 1.5 timmes väntan här och ett hett tips är att gå på en toalett innan du lämnar gränsen. It was at this office in Guatemala that we paid an adminstrativ fee that does not exist. Although we were really late to the border, the bus, which would pick us up and drive us to Panajachel, was even later. We had to wait for 1.5 hours here and an advice is to use a toilet before leaving the border.

Det var vid det här kontoret i Guatemala som vi betalade en adminstrativ avgift som inte existerar! Trots att vi var väldigt sena till gränsen så var bussen som skulle plocka upp oss och köra oss mot Panajachel ännu senare. Det blev tillslut 1.5 timmes väntan här och ett hett tips är att gå på en toalett innan du lämnar gränsen. It was at this office in Guatemala that we paid an adminstrativ fee which does not exist! Although we were really late to the border, the bus, which would pick us up and drive us to Panajachel, was even later. We had to wait for 1.5 hours here and an advice is to use a toilet before leaving the border.

Vår minibuss dök tillslut upp och det är bra att sätta på något regnskydd på väskan, då de transporteras på taket! Finally, our minibus showed up and it is good to put on some rain cover on your bag, because they will be transported on the roof!

Vår minibuss dök tillslut upp och det är bra att sätta på något regnskydd på väskan, då de transporteras på taket! Finally, our minibus showed up and it is good to put on some rain cover on your bag, because they will be transported on the roof!

Vägen från gränsen till Panajachel är fantastiskt vacker och man sitter bara och njuter av utsikten! The road from the border to Panajachel is incredible beautiful and you just sit and enjoy the view!

Vägen från gränsen till Panajachel är fantastiskt vacker och man sitter bara och njuter av utsikten! The road from the border to Panajachel is incredible beautiful and you just sit and enjoy the view!

VI anlände till Panajachel fyra timmar försenade. Resan ska ta cirka 10 timmar, men det blev 14 tillslut och med det så missade vi den sista båten över sjön. Våra färdkamrater, Meria, Lii, Eden och Dean bestämde oss för att dela ett billigt rum för en natt . Vi betalade 40 Quetzales (44 SEK) per person och fick härligt bruna filtar att sova med! We arrived at Panajachel four hours late. The journey should take about 10 hours, but it ended with 14 hours for us and we missed the last boat across the lake. Our traveling companions, Meria, Lii, Eden and Dean decided to share a cheap room for a night. We paid 40 Quetzales (44 SEK) per person and had lovely brown blankets to sleep with!

Vi anlände till Panajachel fyra timmar försenade. Resan ska ta cirka 10 timmar, men det blev 14 timmar tillslut och med det så missade vi den sista båten över sjön. Våra färdkamrater, Meria, Lii, Eden och Dean bestämde oss för att dela ett billigt rum för en natt . Vi betalade 40 Quetzales (44 SEK) per person och fick härligt bruna filtar att sova med! We arrived at Panajachel four hours late. The journey should take about 10 hours, but it ended with 14 hours for us and we missed the last boat across the lake. Our traveling companions, Meria, Lii, Eden and Dean decided to share a cheap room for a night. We paid 40 Quetzales (44 SEK) per person and had lovely brown blankets to sleep with!

Vi avslutade denna långa dag med att dricka öl och diskutera anarkism med Dean och Meria! We finished this long day with drinking beer and discussing anarchism with Dean and Meria!

Vi avslutade denna långa dag med att dricka öl och diskutera bitcoin och anarkism med Dean och Meria! We finished this long day with drinking beer and discussing bitcoin and anarchism with Dean and Meria!