A freedom-oriented lifestyle blog

En omväg i Indien / A detour in India

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vår vän Sandra skrev en kommentar som handlade om  att se på “ny lokaltrafik som ett potentiellt litet äventyr” och det påminde oss om en fantastisk resa med lokaltrafiken i Indien som vi gjorde förra året och som vi inte berättat om tidigare på bloggen. Det var meningen att vi skulle ta direktbussen mellan Munnar och Kumily med avgångstiden klockan sex på morgonen, men 15 minuter efter planerad avgång så ställdes turen in och vi blev hänvisade till en annan buss. Trots den stora språkbarriären så förstod vi att vi skulle behöva byta buss någonstans på vägen och det gjorde oss lite oroliga, men det skulle senare visa sig var en helt onödig känsla.
En sak vi alltid gör när vi ska åka från en punkt till en annan är följa vår resa med hjälp av google maps i offlineläge, så vi alltid vet var vi är även om vi inte vet vart vi hamnar. Vi satte oss på bussen och förmedlade att vi skulle till Kumily till konduktören och hoppades på det bästa.  Efter några timmars bussfärd visade konduktören med en gest var vi skulle hoppa av och det visade sig att att vi nu kommit till liten stad vid namn Cheruthoni. Alla informationstavlor är skrivna på sanskrit, troligtvis Malayalam som är det officiella språket i det här området, så vi fick helt enkelt fråga lokalbefolkningen om hjälp för att komma på rätt buss. Med fler handgester så förstod vi att vår buss skulle komma om cirka 15 minuter, så det enda vi kunde göra var att stå där på busstationen i Cheruthoni och vänta. Minuterna tickade på och flera bussar hann både anlända och åka vidare innan den snälla mannen, som vi tidigare frågat om hjälp, med en handgest visade oss till en buss som svängde in till busstationen. Konduktören bekräftade med en nickning att vi kommit på rätt buss och vi trodde nu att nästa stopp för oss skulle bli Kumily.
Det visade sig inte stämma och vi fick hoppa av i Kattapana göra om samma procedur och ta hjälp av lokalbefolkningen igen, men vid det här laget hade oron gått över och vi gjorde om resan till en äventyrlig omväg. Lokalbefolkningen var lika hjälpsamma här och visade oss till en buss som tog oss till Kumily, dock med flera timmars försening. Vår färd hade förvandlats till en omväg där vi fick uppleva fantastisk natur, hjälpsamma människor och flera samtal med våra medresenärer som oftast bestod mer av teckenspråk än verbal kommunikation. Det kallar vi ett äventyr!     

För övrigt borde ni spana Sandras blogg där hon publicerar fantastiska bilder från hennes och Marcus hem bland bergen i Österrike, men också bilder från andra resor de gör!


 

Our friend Sandra wrote a comment about “seeing a new public transport as a potential little adventure” and it reminded us of a fantastic journey we did last year involving public transportation in India. The idea was that we would take a direct bus between Munnar and Kumily, with a departure time at 6 am in the morning. But the bus was canceled 15 minutes after the scheduled departure and we were referred to another bus. Despite the big language barrier, we understood that we would have to change bus somewhere along the way and this made us a little worried, which would later prove to be completely unnecessary. We took a seat on the bus and told the conductor that we wanted to go to Kumily and hoped for the best. One thing we always do when we go from one point to another is to follow our journey with the help of Google Maps in the offline mode, so we always know where we are, even though we do not know where we will end up. It turned out that we had come to a very small town, called Cheruthoni, when the conductor showed with a gesture that this is where we should jump off. All information signs are written in Sanskrit, probably Malayalam, which is the official language in this area, so we had to ask locals for help to get on the right bus. We understood with more hand gestures, that our bus would arrive within 15 minutes, so all we could do was stand in the bus station in Cheruthoni and wait. The minutes were passing, and several buses both arrived and departed before the nice man, who we previously asked for help, showed with a hand gesture towards a bus that were pulling up to the bus station. The conductor confirmed with a nod that we jumped on to the right bus and now we thought that the next stop for us would be Kumily. This assumption was proven wrong and we had to jump of in Kattapana and follow the same procedure as in Cheruthoni, which meant asking for help by the locals again. By this time our concerns were gone and we had made the detour into an adventure. The locals were just as helpful here and showed us to a bus that finally took us to Kumily, with several hours of delay. Our journey had turned into a fantastic detour where we got to experience a fantastic scenery, helpful people and several conversations with our fellow passengers that often consisted more of sign language than verbal communication. We call that an adventure!

Moreover, you should check out Sandra’s blog where she publishes amazing pictures from her and Marcus home in the mountains in Austria, and also images from trips they make!

Direktbussen mellan Munnar och Kumily ställdes in 15 min efter annonserad avgång och istället fick vi byta buss både i Cheruthoni och Kattapana innan vi äntligen anlände till Kumily! The direct bus between Munnar and Kumily was canceled 15 minutes after the advertised departure. Instead, we had to change buses in both Cheruthoni and Kattapana before we finally got to Kumily!

Direktbussen mellan Munnar och Kumily ställdes in 15 min efter annonserad avgång och istället fick vi byta buss både i Cheruthoni och Kattapana innan vi äntligen anlände till Kumily! The direct bus between Munnar and Kumily was canceled 15 minutes after the advertised departure. Instead, we had to change buses in both Cheruthoni and Kattapana before we finally got to Kumily!

VI fick se en skymt av en jättedamm uppe bland bergen i Kerala! We got a glimpse of a giant dam in the mountains of Kerala!

VI fick se en skymt av en jättedamm uppe bland bergen i Kerala! We got a glimpse of a giant dam in the mountains of Kerala!

Vi var vana vid att se hur teplantagen sträcker ut sig i dalgångarna, men nu fick vi se en helt annan växtlighet. We were used to see how the tea plantation stretched out in the valleys around Munnar, but now we got to see a completely different vegetation.

Vi var vana vid att se hur teplantagen sträcker ut sig i dalgångarna, men nu fick vi se en helt annan växtlighet. We were used to see how the tea plantation stretched out in the valleys around Munnar, but now we got to see a completely different vegetation.

Serpentinvägarna gjorde att mötande trafik blev en intressant upplevelse, men chaufförerna rattade skickligt bussarna runt varandra! The serpentine roads made oncoming traffic into an interesting experience, but the drivers were skillful in driving the busses around each other!

Serpentinvägarna gjorde att mötande trafik blev en intressant upplevelse, men chaufförerna rattade skickligt bussarna runt varandra! The serpentine roads made oncoming traffic into an interesting experience, but the drivers were skillful in driving the busses around each other!

Omvägen blev tillslut en helt fantastisk upplevelse! The detour eventually became an absolutely amazing experience!

Omvägen blev tillslut en helt fantastisk upplevelse! The detour eventually became an absolutely amazing experience!

Vi har bara positiva erfarenheter av att åka med lokaltrafiken i södra Indien! We only have positive experiences of travelling with the public transports in South India!

Vi har bara positiva erfarenheter av att åka med lokaltrafiken i södra Indien! We only have positive experiences of travelling with the public transports in South India!

2 Comments

  1. Sandra

    Haha, ja vilket äventyr! 🙂 Har nog själv aldrig varit med om något riktigt så “extremt” (i betydelsen avlägset och utelämnat till människors goda vilja), men det är klart, små vardagsäventyr går alltid att hitta 🙂 Jag tror att med rätt inställning från start är det lättare att se det positiva. Speciella möten med människor, sightseeing utanför turiststråken, och också känslan av att ha tagit sig fram, trots att man inte har en aning om språket (och kanske inte ens kan tolka bokstäverna). Om man som ni reser genom Indien och många andra länder med buss och andra lokala färdsätt, så var nog inställningen rätt från början… 😉 Det kräver ju helt klart tillit till människor, som man kanske bäst får genom att träffa många olika människor från många olika kulturer.

    Här hade vi våra första couchsurfers nyligen. Också ett fenomen där tillit öppnar för helt nya möten. Tror att det kan ha varit ni som inspirerade. Det var kul och blir säkert mer!

    • Ulrika

      Tack för inspirationen till att skriva om anekdoten! Jag tror också på din teori att vi träffat så många olika människor redan, Antingen det eller så är vi naiva på ett bra sätt :)! Vad roligt med couchsurfare, vi fick aldrig någon träff via den sidan när vi hyrde ut vårt extrarum, men däremot med airbnb! Mycket trevligt sätt att möta människor på 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑