A freedom-oriented lifestyle blog

Ta oskulden av lokaltrafiken / Take the virginity of the public transport system

(Please scroll down to the orange text for the English version)

En av de första trösklarna att ta sig över när vi kommer till en ny plats är att bli vän med lokaltrafiken. Det var mycket jobbigare för oss i början på vår resa att våga, men vi upplever att ju fler platser vi varit på, desto lägre har denna tröskel blivit. Vi brukar skoja om det när vi kommer till en ny plats genom att säga att vi måste ta oskulden av lokaltrafiken så fort som möjligt så vi blir bekväma med de transportmedel som finns till hands. Inget land är det andra likt och även inom länder kan det skilja sig ordentligt mellan olika platser och städer. Ofta hoppar vi bara på en buss eller liknande och ser vad som händer. Vi brukar också fråga lokalbefolkningen och använda oss av Wikitravel för att läsa på om transportmedel, men tillslut måste man bara hoppa på en buss och se vart den leder. Ett tips är att ha gott om tid utifall man råkar hamna på en rundtur runt hela staden, vilket också kan vara väldigt trevligt. Här i Acapulco är lokaltrafiken privatägd, dvs varje buss är sitt eget företag. Därför stannar de väldigt ofta för att få fler kunder och du behöver bara vinka in en buss för att hoppa på. De flesta bussar åker på Costeran, vilket är huvudgatan som går längs med stranden inne i viken i Acapulco. Det som skiljer bussarna åt är var de vänder för att åka åt motsatt håll.
Åker du taxi så får du räkna med att taxichaufförerna inte vet var platsen dit du vill ligger om du inte ska till någon av de stora hotellkedjorna som ligger längs med Costeran eller till Walmart. Var därför redo att kunna guida taxichauffören med gps eller karta om du ska någon annanstans. Var också beredd på att pruta!
Ni hittar även vår vän Juans väldigt informativa youtube-video om hur man åker med lokaltrafiken här i Acapulco längst ned i detta blogginlägg! 

One of the first threshold to overcome when we come to a new place is to learn the public transport system. It was much harder for us in the beginning of our trip to dare to jump on a bus, but the feeling is that the more places we have been visiting, the lower this threshold has become. We use to joke about it when we get to a new location by saying that we have to take the virginity of  the public transport system as quickly as possible, so we become comfortable with the transportation that is at hand fast. No country is like another and it can differ between different places and cities within countries, so often we just jump on a bus and see what happens. We usually ask local people how it works and consult Wikitravel for reading about the means of transport, but in the end you just have to jump on a bus and see where it leads. One advice is to have plenty of time in case you happen to get a tour around the city, which could be nice also. The public transportation here in Acapulco is privately owned, which means that each bus driver has his own business. Therefore they often stop to get more customers on to the bus and you only need to hail a bus to get on them. Most buses go back and forth on the Costera, which is the main street that runs along the beach in the bay of Acapuco. What separates the buses are where they turn on the Costera to go in the opposite direction.
You should expect that taxi drivers don’t know where the place you want go is located, if you are not going to any of the big hotel chains that are located along the Costera or to Walmart. Be ready to be able to guide the taxi driver with GPS or a map if you are going somewhere else. Also, be prepared to haggle!
You will also find our friend Juan’s very informative youtube video about how to travel by public transportation here in Acapulco at the bottom of this blog post!

Discobussarna är de utan luftkonditionering och kostar 7 pesos (ca 3,5 SEK) för en färd. Du kkäbbber igen dem då de åker utan fönster längs med Costeran. Vi kallar dem discobussarna på grund av deras färgade, blinkande lampor och hög musik på kvällarna för att locka till sig partysugna resenärer. Disco buses have no air condition, you recognize them with their windows open, and they costs 7 pesos (about 0.35 Euro) for a journey. We call them the disco buses, because of their colored flashing lights and loud music they put on in the evenings to attract partygoers travelers.

Discobussarna är de utan luftkonditionering och kostar 7 pesos (ca 3,5 SEK) för en färd. Du känner igen dem då de åker utan fönster längs med Costeran. Vi kallar dem discobussarna på grund av deras färgade, blinkande lampor och hög musik på kvällarna för att locka till sig partysugna resenärer. The disco buses have no air condition, you recognize them with their windows open, and they costs 7 pesos (about 0.35 Euro) for a journey. We call them the disco buses, because of their colored flashing lights and loud music they put on in the evenings to attract travelers looking for a party.

Du hittar till vilka områden bussen åker till på framrutan! De allra flesta åker mellan olika ställen på Costeran, men vissa svänger av och åker upp mot bergen, så håll utkik på vad det står på bussen. Skulle det hända att bussen svänger av så är det bara att hoppa av och gå tillbaka till Costeran hoppa på nästa buss! You will find which areas the bus will go to on the front window of the bus! Most buses travel between different places on the Costera, but some turn off the road and go up the mountains, so look what it says on the bus window. Should it happen that the bus makes that turn, just jump off and go back to the Costera and hop on the next bus!

Du hittar till vilka områden bussen åker till på framrutan! De allra flesta åker mellan olika ställen på Costeran, men vissa svänger av och åker upp mot bergen, så håll utkik efter vad det står på bussen. Skulle det hända att bussen svänger av så är det bara att hoppa av och gå tillbaka till Costeran och hoppa på nästa buss! You will find which areas the bus will go to on the front window of the bus! Most buses travel between different places on the Costera, but some turn off the road and go up the mountains, so look what it says on the bus window. Should it happen that the bus makes that turn, just jump off and go back to the Costera and hop on the next bus!

De gula bussarna och vissa av discobussarna har luftkonditionering och då kostar biljetten 8 peso (cirka 4 SEK) för en resa. Hoppar du av och på alla bussar så måste du lösa en ny betala för en ny färd då alla bussar är privatägda! The yellow buses and some of the disco buses have air conditioning, so the ticket price is 8 pesos (about 0.4 Euro) for a trip. You must solve a new fare for a new journey if you jump off and on to another bus. All buses are privately owned in Acapulco!

De gula bussarna och vissa av discobussarna har luftkonditionering och då kostar biljetten 8 peso (cirka 4 SEK) för en resa. Hoppar du av och på alla bussar så måste du betala för en ny färd då alla bussar är privatägda! The yellow buses and some of the disco buses have air conditioning and then the ticket price is 8 pesos (about 0.4 Euro) for a trip. You must buy a new fare for a new journey if you jump off and on to another bus. All buses are privately owned in Acapulco!

De gula taxibilarna är så kallade "colectivos" och de åker också mellan olika områden. Åker du med dem så får du räkna med att de stannar flera gånger under din resa för att plocka upp fler passagerare eller släppa av andra. De är billigare än vanliga taxibilar, men vi har dock aldrig provat att åka en sådan så vi vet inte priset! The yellow taxis are so-called "colectivos" and they also travel between specific areas. If you go with them expect that they will stop several times during your trip to pick up more passengers or drop off others. They are cheaper than regular taxis, but we have never tried to ride one so we don't know the price!

De gula taxibilarna är så kallade “colectivos” och de åker också mellan olika områden. Åker du med dem så får du räkna med att de stannar flera gånger under din resa för att plocka upp fler passagerare eller släppa av andra. Det kostar 14 pesos (Cirka 7 SEK) att åka med dem. The yellow taxis are so-called “colectivos” and they also travel between specific areas. If you go with them expect that they will stop several times during your trip to pick up more passengers or drop off others. It costs 14 pesos (about 0.7 Euro) to ride with them!

Dessa blå taxibilar har luftkonditionering och de är lite dyrare än de utan luftkonditionering! Vi betalar 50 pesos (cirka 25 SEK) för en resa på cirka 2.5 km med dem. These blue taxis have air conditioning and they are a bit more expensive than those without air conditioning! We pay 50 pesos (about 2.5 Euro) for a trip of about 2.5 km with them.

Dessa blå taxibilar har luftkonditionering och de är lite dyrare än de utan luftkonditionering! Vi betalar 50 pesos (cirka 25 SEK) för en resa på cirka 2.5 km med dem. These blue taxis have air conditioning and they are a bit more expensive than those without air conditioning! We pay 50 pesos (about 2.5 Euro) for a trip of about 2.5 km with them.

Blå VW-taxis är billigare då de är utan luftkonditionering. Priset som vi betalar är runt 40 pesos (20 SEK) för cirka 2.5 km. Blue VW-taxis are cheaper because they do not have air conditioning. The price we pay is around 40 pesos (2 Euro) for about 2.5 km.

Blå VW-taxis är billigare då de är utan luftkonditionering. Priset som vi betalar är runt 40 pesos (20 SEK) för cirka 2.5 km. Blue VW-taxis are cheaper because they do not have air conditioning. The price we pay is around 40 pesos (2 Euro) for about 2.5 km.

2 Comments

 1. Niklas

  Har ni hittat den här? http://thebusschedule.com/

  Helt ovärderlig sida för den som åker buss i Centralamerika!

  Man kan ju inte riktigt tro det ibland när man är där, men de flesta bussar går (iaf från början) trots allt efter en tidtabell, och den som finns på hemsidan brukar stämma riktigt hyfsat. Min erfarenhet är att nästan alla små busslinjer finns inlagda där.

  • Ulrika

   Nej, den hemsidan har jag inte upptäckt! Tack så mycket för tipset 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑