(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det blev dags för oss att ta oss till Playa del Carmen och leta upp en dykshop som vi kunde boka in ett prova-på dyk i för Maja och Mats, samtidigt som vi kunde göra fun dives! Playa del Carmen är ett ordentligt turistställe med 5:e avenyn som är full av lyxbutiker och turistaffärer. 5:e avenyn ligger ett stenkast från stranden i Playa del Carmen och vi hann med att ta en dag på stranden även här. Vi hittade en liten, mysig dykshop med oerhört bra service och gjorde upp att vi skulle göra våra dyk tillsammans med en dansk instruktör, som hette Per, dagen innan Maja och Mats skulle flyga hem. Denna dag upplevde vi vårt sämsta väder hittills i Mexiko med gråa moln och massor med regn, så våra planer för dyken fick då ändras. Sikten var tyvärr mycket dåligt vid ön Cozumel, som var vår plan från början, så istället fick Maja och Mats göra sina första dyk i ett slukhål, Casa Cenote. För vår del var det även första gången på flera sätt: första gången i ett slukhål, första gången i färskvatten och första gången att dyka i en grotta. Vi gjorde två dyk i Cenoten och det gick jättebra för både Maja och Mats. Redan vid slutet av första dyket så kunde både Maja och Mats andas under vattnet och ta sig framåt utan att någon höll i dem! Vi är imponerade av att Maja och Mats klarade av att göra sina första dyk någonsin i ett slutet område med rätt så strömt vatten. Mats vågade till och med att följa med till grottorna och kika in! Det var väldigt roligt att dyka i ett slukhål, så att planerna för dagen ändrades på grund av regnet gjorde inte så mycket!

Vi fick även veta en hel del om Yucatanhalvön och slukhålen.Tydligen är hela Yucatanhalvön uppbyggt av korall som blivit kalksten, då detta område legat under vatten det mesta av tiden innan landhöjningen gjorde sitt. Nästan alla cenoter på Yucatanhalvön är ihopkopplade med underjordiska gångar där färskvattnet strömmar mellan dem. Dessa gångar kan vara väldigt långa och förgrenade, så det uppskattas att endast 10% av grottorna har hittills blivit utforskade.   

Efter vårt dyk blev det vår sista middag tillsammans och då bjöd mamma på stort och tog med oss till en italiensk restaurang som hon hade sett ut för att fira lilla julafton i Mexiko. Dagen efter blev en sorgsen dag för vi var tvungna att säga hejdå till Maja och Mats för den här gången, då det var tid för dem att flyga tillbaka hem. Vi ses nästa år!

It was time for us to go to Playa del Carmen and find a dive shop where we could schedule a discover-scuba dive for Maja and Mats, while we could do some fun dives! Playa del Carmen is a big tourist place and where 5th Avenue is the center point where all the luxury and tourist shops are located. 5th Avenue is a few steps from the beach in Playa del Carmen and we also had time to spend one day at the beach here. We found a small, cozy dive shop with incredibly good service and fixed so that we could do our dives with a Danish instructor named Per, the day before Maja and Mats would fly home. Unfortunately, we experienced our worst weather so far in Mexico this day, with gray clouds and lots of rain, so our plans for the dives got changed. The visibility was very bad at the island of Cozumel, which was our plan from the beginning, so Maja and Mats got to make their first dive in a sinkhole, Casa Cenote, instead. It was also the first time in several ways for us as well: the first time diving in a sinkhole, the first time diving in fresh water and the first time diving in a cave. We did two dives in the cenote and it went very well for both Maja and Mats. Already at the end of their first dive both Maja and Mats could breathe underwater and swim without anyone holding them! We were impressed by Maja and Mats to be able to make their first dive ever in a closed area with fairly strong currents. Mats dared even to come with us to the caves and take a peek inside! It was great fun to dive into a sinkhole, so that the plans for the day got changed, because of the rain,  was fine with us!

We also got to know a lot about the Yucatan Peninsula and the cenotes. Apparently, the entire Yucatan Peninsula is built out of coral that has become limestones, because this area was under water for a long time before the uplift raised the area. Almost all the cenotes on the Yucatan peninsula are connected by underground passageways where fresh water flows between them. These caves can be very long and branched, so it’s estimated that only 10% of the caves have been explored so far.

After our dives, we went out to eat our last dinner together in Mexico and Maja brought us out to an Italian restaurant that she had picked out beforehand to celebrate “Little Christmas Eve” in Mexico. The following day was a sad day we had to say goodbye to Maja and Mats for this time, because it was time for them to fly back home. See you again next year!

Vårt fina hotellrum i Playa del Carmen! Our nice hotel room in Playa del Carmen!

Vårt fina hotellrum i Playa del Carmen! Our nice hotel room in Playa del Carmen!

5:e avenyn i Playa del Carmen! 5th Avenue in Playa del Carmen!

5:e avenyn i Playa del Carmen! 5th Avenue in Playa del Carmen!

20151217_160140.jpg

Playa Del Carmen!

Playa Del Carmen!

Barnen var väldigt fascinerade av vatteninstallationen på gatan! The children were fascinated by the water installation on the street!

Barnen var väldigt fascinerade av vatteninstallationen på gatan! The children were fascinated by the water installation on the street!

En viss film skulle snart ha premiär! A certain movie would soon have its premiere!

En viss film skulle snart ha premiär! A certain movie would soon have its premiere!

Maja och Mats på väg till stranden! Maja and Mats on their way to the beach!

Maja och Mats på väg till stranden! Maja and Mats on their way to the beach!

En dag på stranden! A day at the beach!

En dag på stranden! A day at the beach!

Man hittar många underliga saker på 5:e avenyn! You will find a lot of odd things on 5th Avenue!

Man hittar många underliga saker på 5:e avenyn! You will find a lot of odd things on 5th Avenue!

Mysigt att se solen gå ned i Playa del Carmen! Nice to watch the sun go down in Playa del Carmen!

Mysigt att se solen gå ned i Playa del Carmen! Nice to watch the sun go down in Playa del Carmen!

Vår dykplats för dagen, Casa Cenote! Our diving spot for the day, Casa Cenote!

Vår dykplats för dagen, Casa Cenote! Our diving spot for the day, Casa Cenote!

Maja och Mats gör sig redo för att dyka! Maja and Mats getting ready to dive!

Maja och Mats gör sig redo för att dyka! Maja and Mats getting ready to dive!

Mats visar okej-tecknet! Mats shows the okay-sign!

Mats visar okej-tecknet! Mats shows the okay-sign!

Mats. Maja och Ulrika! Mats Maja and Ulrika

Mats. Maja och Ulrika! Mats Maja and Ulrika!

Pontus bakifrån! Pontus from behind!

Pontus bakifrån! Pontus from behind!

Vi lämnar en av grottorna som vi besökte under vattnet! Exiting one of the caves we visited under water!

Vi lämnar en av grottorna som vi besökte under vattnet! Exiting one of the caves we visited under water!

Ulrikas favoritbild från dyket! Mangroveträden från en fisks perspektiv! Ulrika's favourite picture from the dive! The Mangrove trees from the fish perspective!

Ulrikas favoritbild från dyket! Mangroveträden från en fisks perspektiv! Ulrika’s favourite picture from the dive! The Mangrove trees from the fish perspective!

Julmiddag i Playa del Carmen! Christmas dinner in Playa del Carmen!

Julmiddag i Playa del Carmen! Christmas dinner in Playa del Carmen!

Årets julmiddag! This year's Christmas dinner!

Årets julmiddag! This year’s Christmas dinner!

Efter julmiddagen bjöd Maja på drinkar på det "rosa stället" som hon hittat! After the Christmas dinner, Maja gave us drinks in the "pink place" that she had found!

Efter julmiddagen bjöd Maja på drinkar på det “rosa stället” som hon hittat! After the Christmas dinner, Maja gave us drinks in the “pink place” that she had found!

Det jättejobbiga avskedet när Maja och Mats åkte till flygplatsen och vi blev ensamma i Mexiko! The tearful parting when Maja and Mats went to the airport and we were alone in Mexico!

Det jättejobbiga avskedet när Maja och Mats åkte till flygplatsen och vi blev ensamma i Mexiko! The tearful parting when Maja and Mats went to the airport and we were alone in Mexico!

  Dyk 1 / Dive no 1:

Dyk 2 / Dive no 2: