(Please scroll down to the orange text for the English version)

Då var Sverigebesöket slut för den här gången och det var superkul att vi ändå lyckades träffa så många av familj och vänner. Vi hann tyvärr inte med alla, då vi totalt underskattade intensiteten av att vara hemma några få veckor.

Nästa del av vår resa började med att vi gick upp halv fem på morgonen och var sedan uppe i 27 timmar innan vi trötta kunde lägga oss att sova i en säng i Cancún, Mexiko. Den här gången lämnade vi inte Sverige ensamma, då Ulrikas mamma och fästman valde att följa med oss västerut. De ska vara med oss i början av vår resa här i Mexiko och vi ska se till att de hinner se en hel del av Mexiko under den korta tiden som de är med oss.  De första dagarna här har vi varit jetlaggade och vi har tagit det lite lugnt, så promenader, lära känna lokaltrafiken och bada har varit på agendan. Cancún är en artificiell turistö med tydliga influenser av USA och det kändes som om vi var på ett stort nöjesfält för amerikaner. Cancún exploaterades på 70-talet och längs kusten ligger således enorma resorter, allt från Marriott till Hard rock cafe och däremellan lyxbutiker och restauranger med Las Vegas-shower. Alla amerikanska kedjor finns representerade här och vi besökte Walmart här i Cancún för att se hur det såg ut inuti och tog en hamburgare på Mcdonalds. Vi har även varit ute på krokodilspaning längs lagunen som finns här i Cancún och tyvärr såg vi inga krokodiler, men vi har dock sett andra exotiska djur och växter.  Vi har badat i det turkosa karibiska havet och njutit av solen. Nu beger vi oss iväg från Cancún för att utforska ruiner från Mayabefolkningen.

Our visit to Sweden is over for this time and it was great that we managed to meet so many of our family members and friends. Unfortunately, we totally underestimated the intensity of being at home for a few weeks, so we could not meet everybody.

The next part of our journey started when we went up at half past four in the morning of our departure and then were up for 27 hours before fatigue put us to sleep in a bed, in Cancún, Mexico. This time we didn’t leave Sweden alone, Ulrika’s mother and her fiancé chose to accompany us. They will be with us in the beginning of our trip here in Mexico and we are planning our trip so that they have time to see a lot of Mexico during the short time they are with us. We have been jet lagged the first few days here, so we have taken it easy, walking around and getting to know the local public transport system. Cancún is an artificial tourist island with clear influences of the USA and it felt like we were at a large amusement park for Americans. Cancún was exploited for tourism in the 70’s, thus you can find huge resorts, ranging from the Marriott hotel to the Hard Rock Cafe along the coast and in between, luxury boutiques and restaurants with Las Vegas shows. Most American chains are represented here, and we visited Walmart here in Cancún to see how it looked inside and took a hamburger at McDonalds. We have also been searching for crocodiles along the lagoon here in Cancún. Unfortunately, we saw no crocodiles, but we have seen other exotic animals and plants. We have also been swimming in the turquoise Caribbean Sea and enjoying the sun. Now we depart from Cancún to explore the ruins of the Mayan culture.

Vår anka glömde vi på ankträffen i Stockholm, men vi fick några nya av en snäll jultomte på flygplatsen i Frankfurt! We forgot our duck at the ancap-meeting in Stockholm, but we got a few new ones from a kind Santa Claus at Frankfurt airport!

Vår anka glömde vi på ankträffen i Stockholm, men vi fick några nya av en snäll jultomte på flygplatsen i Frankfurt! We forgot our duck at the ancap-meeting in Stockholm, but we got a few new ones from a kind Santa Claus at Frankfurt airport!

VI mellanlandade i Frankfurt och då var vi tvungna att ta en Bratwurst med surkål till lunch! We made a stopover in Frankfurt and then we had to take a bratwurst with sauerkraut for lunch!

VI mellanlandade i Frankfurt och då var vi tvungna att ta en Bratwurst med surkål till lunch! We made a stopover in Frankfurt and then we had to take a bratwurst with sauerkraut for lunch!

Det varnas flitigt för krokodiler runt lagunen, men vi lyckades inte se någon! There was a lot of warnings for crocodiles around the lagoon, but we did not see any!

Det varnas flitigt för krokodiler runt lagunen, men vi lyckades inte se någon! There was a lot of warnings for crocodiles around the lagoon, but we did not see any!

Lite molnigt under första dagen när vi utforskade norra stranden i Cancún! A little cloudy during our first day when we explored the northern beach in Cancún!

Lite molnigt under första dagen när vi utforskade norra stranden i Cancún! A little cloudy during our first day when we explored the northern beach in Cancún!

Det finns massor av pelikaner (och måsar) här! There are lots of pelicans (and seagulls) here!

Det finns massor av pelikaner (och måsar) här! There are lots of pelicans (and seagulls) here!

Vi testar lokaltrafiken i Cancún! We test local public transportation in Cancún!

Vi testar lokaltrafiken i Cancún! We test local public transportation in Cancún!

Ett av alla gigantiska "all inclusive"-hotellkomplex! One of all the gigantic "all inclusive"-hotel complex!

Ett av alla gigantiska “all inclusive”-hotellkomplex! One of all the gigantic “all inclusive”-hotel complex!

Ulrika får "Sid meier's pirates"-associationer! Ulrika got "Sid meier's pirates" associations!

Ulrika får “Sid meier’s pirates”-associationer! Ulrika got “Sid meier’s pirates” associations!

Alla turister häckade vid resorten så det var lugnt och vackert för oss vid playa delfines! All tourists were sitting at the resorts so it was quiet and beautiful for us at Playa Delfines!

Alla turister häckade vid resorten så det var lugnt och vackert för oss vid playa delfines! All tourists were sitting at the resorts so it was quiet and beautiful for us at Playa Delfines!

Stranden är nästan tom fram till jättekomplexen! The beach is almost empty until you reach the giant complexes!

Stranden är nästan tom fram till jättekomplexen! The beach is almost empty until you reach the giant complexes!

Mammarazzi på stranden! Mamarazzi on the beach!

Mammarazzi på stranden! Mamarazzi on the beach!

Baywatch är sponsrad av Coca-Cola. Baywatch is sponsored by Coca-Cola.

Baywatch är sponsrad av Coca-Cola. Baywatch is sponsored by Coca-Cola.

Det fanns flera olika vattenleksaker för den som ville! There were several water toys for whoever wanted!

Det fanns flera olika vattenleksaker för den som ville! There were several water toys for whoever wanted!

Vi hittade en manet på stranden! We found a jellyfish on the beach!

Vi hittade en manet på stranden! We found a jellyfish on the beach!

Flera stora ödlor rörde sig hemvant på stranden! Several large lizards moved familiarly on the beach!

Flera stora ödlor rörde sig hemvant på stranden! Several large lizards moved around familiarly on the beach!

Det var röd flagg denna dag så vågorna lekte med Mats istället för tvärtom! It was a red flag that day so the waves were playing with Mats instead of the other way around!

Det var röd flagg denna dag så vågorna lekte med Mats istället för tvärtom! It was a red flag that day so the waves were playing with Mats instead of the other way around!

Så kul att Maja och Mats följer med på Mexikoäventyret! So fun that Maja and Mats are joining us on the Mexico adventure!

Så kul att Maja och Mats följer med på Mexikoäventyret! So fun that Maja and Mats are joining us on the Mexico adventure!

Med höga förväntningar närmade vi oss Walmart! We approached Walmart with high expectations!

Med höga förväntningar närmade vi oss Walmart! We approached Walmart with high expectations!

Mats imiterar fördomarna vi hade om klientelet på Walmart! Mats mimics the prejudices we had about the clientele at Walmart!

Mats imiterar fördomarna vi hade om klientelet på Walmart! Mats mimics the prejudices we had about the clientele at Walmart!

Det blev en hel del shopping för oss i Walmart! There was a lot of shopping for us in Walmart!

Det blev en hel del shopping för oss på Walmart! There was a lot of shopping for us in Walmart!

Mexikanarna vet verkligen hur man pyntar inför jul! The Mexicans really knows how to decorate for the christmas holiday!

Mexikanarna vet verkligen hur man pyntar inför jul! The Mexicans really knows how to decorate for the christmas holiday!

Julspelet är redan uppe! Det ska bli intressant att röra sig i ett katolskt land efter att ha utforskat islamska, hinduiska och buddistiska länder i södra och sydostasien! The nativity is already up! It will be interesting to move around in a Catholic country after exploring Islamic, Hindu and Buddhist countries in South and Southeast Asia!

Julspelet är redan uppe! Det ska bli intressant att röra sig i ett katolskt land efter att ha utforskat islamska, hinduiska och buddistiska länder i södra och sydöstra Asien! The nativity is already up! It will be interesting to move around in a Catholic country after exploring Islamic, Hindu and Buddhist countries in South and Southeast Asia!

Cancúns stadshus är redo för julen! Cancún's City Hall is ready for Christmas!

Cancúns stadshus är redo för julen! Cancún’s City Hall is ready for Christmas!

Tacofredag!!! Taco-friday!

Tacofredag!!! Taco-friday!