(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista veckan i Sverige för oss för denna gång och då står Linköping på agendan. Här krävdes det ett ordentligt schema för att få ihop allt och kunna träffa så många som möjligt denna gång. Vi var på ett bitcoin-möte med våra gamla vänner Kalle och Magnus, samt några nya ansikten som vi inte träffat förut. Kalle har sedan vi lämnade Sverige, startat ett konsultföretag inom blockkedjeteknik och har tillsammans med Rusty Russel utvecklat ett förslag för att använda en teknik som kallas Invertible Bloom Lookup Table (IBLT) för att minska storleken på transaktionsblocken genom att inte behöva skicka samma transaktion flera gånger genom nätverket som verifierar transaktionerna. I helgen var Kalle och Rusty inbjudna som talare på “Scaling Bitcoin”-konferesen i Hong Kong för att tala om deras förslag baserat på IBLT. Det är så häftigt och vi hoppas att ni besökte hans föreläsning om ni var där!

Vi har jobbat en hel del, så de två första dagarna i Linköping ägnades åt våra datorer, men sedan kunde vi börja träffa vänner och hänga med dem! Vi har ätit mycket middagar och pratat om livet och allt annat, men också hunnit vara med och lyssnat på vår vän Karins kör Chorus Lin, som gjorde en adventskonsert i S:t Larskyrkan i Linköping. Vi har även varit förbi på våra gamla jobb och hälsat på Cellbiologen plan 11 och Medicinsk Mikrobiologi plan 12 innan vi lämnade Linköping. Vi vill säga tack till alla våra vänner som vi lyckades träffa, det var oerhört roligt att få vara nära er ett tag! Tack Linda för att vi fått bo hos dig denna vecka och utnyttjat ditt wifi! Vi hoppas att vi kan träffa alla igen någonstans i världen!

Härnäst blir det en ny kontinent att utforska för oss, men först blir det att fira jul i Mexiko!

It is the last week in Sweden for this time and Linköping is on our agenda. We needed to create a proper schedule to get everything together and be able to meet as many as possible this time. We were on a bitcoin meeting with our old friends Kalle and Magnus, as well as some new faces that we haven’t met before. Kalle has been very productive since we left Sweden and he has started a consulting firm in blockchain technology, and together with Rusty Russell, developed a proposal to use a technique called “Invertible Bloom Lookup Table” (IBLT) to reduce the size of the transaction blocks by not having to send the same transaction several times through the network that authenticates the transactions. This weekend Kalle and Rusty were invited speakers at the “Scaling Bitcoin”- conference in Hong Kong  to discuss their proposals based on IBLT. This is so awesome and we hope that you visited his lecture if you were there!

We have worked a lot, so the first two days in Linköping was devoted to our computers, but then we could begin to meet up with friends and hang out with them! We have eaten a lot of dinners while talking about life and everything else, but also had time to listening to our friend Karin’s choir Chorus Lin, that performed an Advent concert in the S:t Lars Church in Linköping. We have also been past our old jobs and said hello to Cell Biology floor 11 and Medical Microbiology floor 12. We want to say a big thanks to all our friends that we managed to meet, it was incredibly exciting to see you for a moment! Thank you Linda for giving us a place to stay this week and for borrowing your wifi! I hope we can meet you all somewhere in the world!

Next, our journey continues and there will be a new continent to explore, but first celebrate Christmas in Mexico!

Bitcoinmöte i Linköping! Bitoin meetup in Linköping!

Bitcoinmöte i Linköping! Bitcoin meetup in Linköping!

Stora torget i Linköping! The big square in Linköping!

Stora torget i Linköping! The big square in Linköping!

Björn tog fram Whiskey och gitarren och spelade för oss! Bjorn took out the whiskey and guitar and played for us!

Björn tog fram Whiskey och gitarren och spelade för oss! Björn took out the whiskey and guitar and played for us!

Årets vinterljus i Linköping! This year's winter light in Linköping!

Årets vinterljus i Linköping! This year’s winter light in Linköping!

Lunchdejt med Johanna L i Belvederen! Lunch date with Johanna L in Belvederen!

Lunchdejt med Johanna L i Belvederen! Lunch date with Johanna L in Belvederen!

Kristallkronor i Trädgårdsföreningen i Linköping! Chandeliers in the Garden Society in Linköping!

Kristallkronor i Trädgårdsföreningen i Linköping! Chandeliers in the Garden Society in Linköping!

Lunchdejt med Ullis på Hälsofreak! Lunch date with Ullis on Health Freak!

Lunchdejt med Ullis på Hälsofreak! Lunch date with Ullis on Health Freak!

Ullis och Ulrika gick vidare och tog en kaffe på Espresso House där Ulrika provade Ullis Hoodie! Ullis and Ulrika went ahead and took a coffee at Espresso House where Ulrika tried Ullis Hoodie!

Ullis och Ulrika gick vidare och tog en kaffe på Espresso House där Ulrika provade Ullis Hoodie! Ullis and Ulrika went ahead and took a coffee at Espresso House where Ulrika tried Ullis Hoodie!

Hänga en stund på Storan med Ullis och Linda S! Hang out for a while at Storan with Ullis and Linda S!

Hänga en stund på Storan med Ullis och Linda S! Hang out for a while at Storan with Ullis and Linda S!

Det blev middag med Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L och Johan en kväll! We ate dinner with Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L and Johan one evening!

Det blev middag med Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L och Johan en kväll! We ate dinner with Linda F, Johanna R, Peter, Linda S, Johanna L and Johan one evening!

Linköping kvällstid! Linköping by night!

Linköping kvällstid! Linköping by night!

Middag och dans hemma hos Karin! Dinner and dancing at the home of Karin!

Middag och dans hemma hos Karin! Dinner and dancing at the home of Karin!

Chorus Lin!

Chorus Lin!

Karin koncentrerar sig på dirigentens rörelser! Karin concentrate on the conductor's movements!

Karin koncentrerar sig på dirigentens rörelser! Karin concentrate on the conductor’s movements!

Årets juldekoration hittade vi utanför flamman! We found this year's Christmas decoration outside flamman!

Årets juldekoration hittade vi utanför flamman! We found this year’s Christmas decoration outside flamman!

En kväll var vi hemma hos Olof och Emylie och pratade tills ögonen föll igen! We were at Olof and Emily's place one evening and talked until we couldn't keep our eyes open!

En kväll var vi hemma hos Olof och Emylie och pratade tills ögonen föll igen! We were at Olof and Emily’s place one evening and talked until we couldn’t keep our eyes open!

Överblick över de nybyggda delarna vid vårt gamla jobb, Hälsouniversitetet i Linköping! Overview of the newly built parts at our old job, Faculty of Health Sciences, Linköping University!

Överblick över de nybyggda delarna vid vårt gamla jobb, Hälsouniversitetet i Linköping! Overview of the newly built parts at our old job, Faculty of Health Sciences, Linköping University!

Ulrikas gamla handledare Fredrik tillsammans med Luca och Jakob! Ulrika's old supervisor Fredrik together with Luca and Jakob!

Ulrikas gamla handledare Fredrik tillsammans med Luca och Jakob! Ulrika’s old supervisor Fredrik together with Luca and Jakob!

Hänga med Sara, Anna och Sofie igen i lunchrummet på plan 11! Hang out with Sara, Anna and Sofie back in the lunch room on level 11!

Hänga med Sara, Anna och Sofie igen i lunchrummet på plan 11! Hang out with Sara, Anna and Sofie back in the lunch room on level 11!

VI hittade Ulrika på väggen på cellbiologen plan 11! We found Ulrika on the wall on Cell Biology floor 11!

VI hittade Ulrika på väggen på cellbiologen plan 11! We found Ulrika on the wall on Cell Biology floor 11!

I Linköping cyklar man! You bicycle in Linköping!

I Linköping cyklar man! You bicycle in Linköping!

Sista kvällen hängde vi med Anna, Martin och Linda med pizza, prat och mys! Last evening, we hung out with Anna, Martin and Linda with pizza, talk and snuggle!

Sista kvällen hängde vi med Anna, Martin och Linda med pizza, prat och mys! Last evening, we hung out with Anna, Martin and Linda with pizza, talk and snuggle!

Anna och Martin bjöd på årets glögg: Earl Grey, Blossa. Anna and Martin offered us this year's mulled wine: Earl Grey, Blossa.

Anna och Martin bjöd på årets glögg: Earl Grey, Blossa. Anna and Martin offered us this year’s mulled wine: Earl Grey, Blossa.

Alfons ville inte vara med på bild! Alfons didn't want to be in the picture!

Alfons ville inte vara med på bild! Alfons didn’t want to be in the picture!

Sista lunchen i Linköping och fick prata med Henke en stund! Ser fram emot en öl och bastu nästa år :) Last lunch in Linköping and we were eating and talking with Henke for a while! Looking forward to a beer and a sauna next year :)

Sista lunchen i Linköping och fick prata med Henke en stund! Ser fram emot en öl och bastu nästa år 🙂 Last lunch in Linköping! We were eating and talking with Henke for a while! Looking forward to a beer and sauna next year 🙂