(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi tog pendeltåget i rusningstid i 2a-klass ned till södra Mumbai och vi fick uppleva fördomarna vi hade om Indiens tåg här. Mumbais metrosystem är dock väldigt fint och fräscht! I rusningstid är det “survival of the fittest” varje gång man ska ta sig in och ut ur tåg eller metrovagnarna. Människor knuffas och tränger sig när man ska hoppa av tåget och lämnar man en lucka så kommer en ström av människor som försöker ta sig in och är man inte förbered kan det hända att man inte tar sig ut på rätt hållplats. Det gäller att positionera sig i god tid före avstigningen för vissa stationer! Det har skett en hel del terroristattacker från olika religiösa grupperingar i Mumbai. År 2006 exploderade sju bomber på olika pendeltåg under morgonens rusningstrafik där över 200 människor dödades. Vår vän Mithun var endast 7 minuter ifrån att vara ombord på ett av tågen som bombades. Flera hotell och monument har också blivit utsatta under åren och senaste gången terroristattacker skedde i Mumbai var 2011.

I de södra delarna av Mumbai finns många imponerande koloniala byggnader från det brittiska styret. Tanken var att åka ut till ön Elephanta, men tyvärr så var templen på ön stängda denna dag, så vi vandrade runt i Colaba och tog en massa foton istället på häftiga byggnader. Vi besökte “porten till Indien”, som är ett monument som stod klart 1924. Det var via denna port som de sista brittiska trupperna lämnade Indien 1948 för att markera Indiens självständighet från Storbritannien. Vi besökte även Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) som är en häftig tågstation och som finns på Unsecos världsarvslista. CST stod klar 1888 och markerar födelsen av Indiens järnvägssystem.

We took the commuter train at rush hour in 2nd class down to south Mumbai and we got to experience the prejudices we had about India’s trains here.  However, Mumbai’s metro system is very nice and fresh! During the rush hours, it is “survival of the fittest” every time you get in and out of the train or metro wagons. People push and it is crowded when you jump off the train and if you leave a gap a stream of people will try to enter and if you are not prepared it could happen that you don’t get off at the right stop. You need to position yourself in good time to be able to get off on some of the busiest stations in Mumbai! There has been a lot of terrorist attacks from various religious groups in Mumbai. In 2006, seven bombs exploded on different commuter trains during the morning rush hour traffic where over 200 people were killed. Our friend Mithun was only 7 minutes from being aboard one of the trains that were bombed. Several hotels and monuments have also been targeted over the years and the last time a terrorist attack took place in Mumbai was 2011.

There are many impressive colonial buildings from the British ruling in the southern part of Mumbai. Our idea was to go out to the island of Elephanta, but unfortunately the temples on the island were closed on this day, so we walked around in Colaba and took a lot of photos of cool buildings instead. We visited the “Gateway of India“, which is a monument that was completed in 1924. It was through this gate that the last British troops left India in 1948 to mark India’s independence from Britain. We also visited the Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), which is a cool train station and is listed on Unseco’s World Heritage List. CST was completed in 1888 and marks the birth of India’s rail system.

Metron i Mumbai! The metro in Mumbai!

Metron i Mumbai! The metro in Mumbai!

Härligt trångt i andraklassvagnen! A wonderful, crowded second-class carriage!

Härligt trångt i andraklassvagnen! Wonderfully crowded second-class carriage!

Dagens utflyktsmål! Today's destination!

Dagens utflyktsmål! Today’s destination!

Det finns häftiga koloniala byggnader i den här delen av Mumbai! There are cool colonial buildings in this part of Mumbai!

Det finns häftiga koloniala byggnader i den här delen av Mumbai! There are cool colonial buildings in this part of Mumbai!

IMG_1930

Självklart letade vi igenom bokhögarna vi hittade! Obviously, we looked through the book stacks we found!

Självklart letade vi igenom bokhögarna vi hittade! Obviously we looked through the book stacks we found!

wpid-20151109_122435.jpgwpid-20151109_122141.jpgwpid-20151109_124208.jpg

Järnvägsstationen CST! The rail way station CST!

Järnvägsstationen CST! The rail way station CST!

Det fanns röda dubbeldäckare här också! There were red double-decker buses here too!

Det fanns röda dubbeldäckare här också! There were red double-decker buses here too!

Skönt att höra! Good to hear!

Skönt att höra! Good to hear!

Vi stannade för att äta lite färsk frukt på gatan! We stopped to eat some fresh fruit on the street!

Brilliant affärsmodell, sälja vackert uppskuren färsk frukt för billig peng! Brilliant business model, selling beautifully cut fresh fruit on the street!

Porten till Indien! Här har det också varit flera terroristattacker, så säkerheten är rätt så hög för att komma ut till monumentet! The Gateway of India! There have also been several terrorist attacks here, so the security is pretty high to get out to the monument!

Porten till Indien! Här har det också varit flera terroristattacker, så säkerheten är rätt så hög för att komma ut till monumentet! The Gateway of India! Here have also been several terrorist attacks, so the security is pretty high to get out to the monument!

Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!

Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!