(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu befinner vi oss i Gokarna, som enligt rykten är vad Goa var för trettio år sedan. Vi valde att åka hit för att Ulrika skulle få vila upp sig och för att det är lättare att åka tåg norrut längs med kusten än vad det är från inlandet. Vi kommer inte att åka till Goa och vad vi har hört om stället så är det inte en riktigt en sådan plats som vi brukar uppskatta. Till Ulrikas stora glädje så fick hon för första gången i sitt liv åka liggbuss när vi åkte från Hampi till Gokarna och hon var överlycklig (det har hon längtat efter sedan hon såg sådana bussar i Laos)! Gokarna ligger 1 timme söder om Goa och består av en liten by och flera stränder som är separerade av höga klippor. Om man läser på wikitravel om Gokarna så låter det inte som ett trevligt ställe och ser man endast till Kudle beach och Gokarna beach så är vi beredda att hålla med. Vi valde dock att åka till Om beach och här är det mycket trevligare och rena stränder, men man får vara beredd som vit kvinnlig turist att utsättas för påhopp av grupper av indiska män som vill ta kort med dig enbart för att du har en bikini på dig och som helt ogenerat frågar efter kyssar (trots att Pontus satt bredvid). Det gäller att säga nej, vänligt men bestämt till dessa individer. Om beach där vi bodde upplever vi lite som en plats för indisk charterturism blandat med västerländska turister som börjat hitta hit från Goa. Hit kommer indiska familjer med barnen för att bada och hit kommer även indiska män som dricker och ligger redlösa i vattenbrynet kl 4 på eftermiddagen  (ja, det har vi sett) och tomma whiskeyflaskor står utanför deras rum. Trots vår beskrivning så är det hemskt mysigt här och det är absolut inte stökigt även om vår beskrivning av Om beach låter så.  

Det är oerhört vackert här och det är den finaste stranden som vi sett hittills i Indien och det enda vi gör är att hänga på stranden och kolla på solen eller så sover vi. Snart kommer vi göra den längsta resan hittills landvägen och då krävs det att Ulrika blir bättre. Vi har en alldeles speciell plan och den innefattar en 170 mil lång resa på 2 dagar, men vi har stora förhoppningar att få se ytterliggare en häftig plats som ryms inom Indiens gränser innan vi lämnar vårt fantastiska Indien.

We are now in Gokarna, which according to the rumors is what Goa was thirty years ago. We chose to go here so Ulrika could get some rest and because it is easier to take the train north along the coast than it is from the inland. We will not visit Goa and what we have heard about the place, it’s not really such a place that we usually appreciate. To Ulrika’s great joy, we got onboard a sleeper bus when we went from Hampi to Gokarna and she was overjoyed (she has longed for trying them since she saw such buses in Laos)! Gokarna is 1 hour south of Goa and comprises a small village, and several beaches separated by high cliffs. If you read the wikitravel site about Gokarna it does not sound like a nice place to visit, and if you only see Kudle beach and Gokarna beach we are prepared to agree with the description of the place. However, we chose to go to Om Beach and here it is much nicer and the beach is clean. However, be prepared as a white female tourist to be exposed to groups of Indian men who want to take pictures with you just because you have a bikini, and even undisturbed ask for kisses (although Pontus sat just next to Ulrika). You have to say no, politely but firmly to these individuals. Om beach feels like a place for Indian charter tourism mixed with Western tourists that have started to come here from Goa. This is where Indian families come with children to swim and Indian men come to drink and sleep in the water next to the shore at 4 pm in the afternoon because they drank them-self under the table (yes, we have seen this), and empty whiskey bottles standing outside their rooms. Despite our description it is really nice here and it’s definitely not  as bad as our description of Om Beach sounds like.

It is incredibly beautiful here and it’s the nicest beach we have seen so far in India. The only thing we do here is hang on the beach and watch the sun go up and down or we eat or sleep. Soon we will make the longest trip so far by land which requires that Ulrika gets better. We have a special plan and it includes a 1700 kilometer long journey during 2 days, but we have high hopes of seeing yet another cool place that is within India’s borders before we leave our incredible India.

Väldigt roligt att få åka liggbuss! Very fun to go with a sleeping bus!

Väldigt roligt att få åka liggbuss! Very fun to go with a sleeper bus!

Väldigt vacker soluppgång som vi fick bevittna då vi kom till Om beach halv fem på morgonen. We got to witness a beautiful sunrise because we arrived at Om beach about half past four in the morning.

Väldigt vacker soluppgång som vi fick bevittna efter att vi kom till Om beach halv fem på morgonen. We got to witness a beautiful sunrise after arriving at Om beach half past four in the morning.

VI lyckades fånga en lysande planet på bild i skymningstimmen innan solen kommit över horisonten! We managed to catch a shining planet with our camera during the twilight hours before the sun came over the horizon!

VI lyckades fånga en lysande planet på bild i skymningstimmen innan solen kommit över horisonten! We managed to catch a shining planet with our camera during the twilight hours before the sun came over the horizon!

Om beach!

Om Beach! Stranden kallas Om beach för att den ser ut som det indiska sanskritbokstaven Om. Om beach! The beach is called Om beach, because it looks like the Indian sanskrit letter Om.

Det varnas flitigt om risken att dö här runtomkring! It is a lot of warning signs about the risk of dying around here!

Det varnas flitigt om risken att dö här runtomkring!
It is a lot of warning signs about the risk of dying around here!

Cafe Nirvana, enda stället med wifi här som fungerar! Cafe Nirvana, only place with wifi here that works!

Nirvana Café, enda stället med wifi här som fungerar! Nirvana  Cafe, only place with wifi here that works!

Nirvana Café har även en jättegod fruktsallad! Nirvana Cafe also has a delicious fruit salad!

Nirvana Café har även en jättegod fruktsallad! Nirvana Cafe also has a delicious fruit salad!

Solnedgång över Om beach! Sunset over Om Beach!

Solnedgång över Om beach! Sunset over Om Beach!