(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sista dagen i Alleppey spenderades på en båt och i en öppen kajak för att utforska de små kanalerna i Kerala Backwaters. Vi hade med oss en jättetrevlig gudie som tog oss in i ett fantastiskt landskap med mycket grönska, risfält och färgglada hus som kantade kanalerna. Det är ett landskap som vi aldrig trodde att vi skulle hitta i Indien, men vi har lärt oss att Indiens landskap är så mångfacetterad och man vet aldrig vad man hittar bakom nästa krök. Vi fick också se en örn på nära håll och flera blå kungsfiskare, som även pryder flaskan på en god öl som vi bekantat oss med här i Asien. Ulrika vågade till och med ta sig ett dopp i det mörka vattnet trots sin rädsla för döda kadaver och lik, fast först efter det att Pontus hoppat i och kollat att vattnet var fritt från ovanstående saker. Det var faktiskt vårat första dopp här i Indien och efter badet var det dags att ta båten tillbaka till Alleppey. Sedan var det dags att ta farväl av det kommunistiska Kerala för att ta nattåget norrut till den betydligt  liberalare staden Bangalore som även kallas Indiens silicon valley. Tågresan gick betydligt bättre än vad vi hade förväntat oss och det gick bra att sova på britsarna som var det som erbjöds och vi fick för första gången använda oss av våra reselakan som vi släpat med oss hela resan. Det var också kul att se den anarki som rådde på tågstationen när spåren fylldes av nyanlända resenärer som tog sig mellan perrongerna genom att klättra ner på spåren istället för att använda trapporna och gångbroarna över spåren.

Vi vill också verkligen rekommendera vår fina värd Anthony som vi bodde hos i Alleppey! Han har ett litet homestay och driver ekoturism här i Alleppey och du får gärna hälsa från oss om du har vägarna förbi! Han har också en litet fint café vid en av kanalerna där vi drack fantastiskt gott kaffe!

The last day in Alleppey spent on a boat and in an open kayak to explore the small canals of the Kerala Backwaters. We had a very nice guide with us that took us into a fantastic landscape with greenery, paddy fields and colorful houses lining the canals. It is a landscape that we never thought we would find in India, but we have learned that India’s landscape is very diverse and you never know what you find behind the next bend. We also got to see an eagle up close and several blue kingfishers, which also adorns the bottle on a very good beer that we familiarized ourselves with here in Asia. Ulrika even dared to take a swim in the dark water despite her fear of dead carcasses and corpses, though only after Pontus jumped in and checked that the water was free of the above things. It was actually our first swim here in India and after the bath, it was time to take the boat back to Alleppey. Then it was time to bid farewell to the Communist Kerala to take the night train north to the much more liberal Bangalore city also known as India’s Silicon Valley. The train ride was much better than what we had expected and it was great to sleep in the bunks that was offered and for the first time we got use for our travel sheets which we dragged with us throughout the trip. It was also fun to see the anarchy that prevailed at the train station when most of the newly arrived travelers climbed down on the train tracks between the platforms instead of using the stairs and bridges over the tracks.

We would like to highly recommend our host Anthony that we stayed with in Alleppey! He has a small homestay and operates eco-tourism here in Alleppey and feel free to say hello from us if you are passing by! He also has a nice little cafe at one of the canals where we had really good coffee!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Pontus drabbades av feber och förkylning så vi tog några dagar i Alleppy så han fick vila upp sig! Pontus suffered from fever and cold so we took a few days in Alleppy so he could get better!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Ulrika var jättekapitalistisk och deltog i en frivillig byteshandel som slutade med en hårklippning för Ulrika och myggmedel för Ellie! Ulrika was truly capitalistic and participated in a voluntary barter that ended with a haircut for Ulrika and insect repellent for Ellie!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Hittade fina blommor på en rostig grind! Found nice flowers on a rusty gate!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Vår båt som skulle ta oss ut på vårt äventyr för dagen! Our boat that would take us out on our adventure for the day!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

Dags för paddling i Kerala backwaters! Time for kayaking in Kerala Backwaters!

IMG_1415IMG_1402

En örn! An eagle!

En örn! An eagle!

IMG_1422

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

Mötande trafik i kanalen! Oncoming traffic in the canal!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

fikapaus med kokosnöt! coconut break!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Vår guide Raj! Our guide Raj!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

Den blåa kungsfiskaren! The blue kingfisher!

IMG_1434

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year's graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Utmärkelsen årets graciösaste hopp från kajak i vattnet går till Pontus! The award for this year’s graceful jump from a kayak in to the water goes to Pontus!

Vårat första doppet i Indien! Our first dip in India!

Vårat första dopp i Indien! Our first dip in India!

Transport av ris! Transport of rice!

Transport av ris! Transport of rice!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

Vardag i Kerala backwaters! Everyday life in Kerala backwaters!

IMG_1454

Anthonys fina ekologiska husbåt som du sova över i! Anthony's delicate ecological houseboat you can sleep over in!

Anthonys fina ekologiska husbåt som du kan sova över i! Anthony’s nice ecological houseboat that you can sleep over in!

wpid-20151013_123345.jpg

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Kerala kryllar av kommunister och hyllningar av en mördare och pedofil ser man överallt! Kerala is full of communists and the tributes of a murderer and a pedophile can be seen everywhere!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!

Vår första övernattning på tåg i Indien! Our first night sleeping on a train in India!