(Please scroll down to the orange text for the English version)

Med trötta ögon kröp vi ur sängen kl 05.10 och 20 minuter senare klev in i vår guides rickshaw som tog oss längs slingriga vägar längs med teplantagen i den mörka svala morgonluften. Vi parkerade nedanför berget som vi skulle bestiga och såg solen gå upp över bergen innan vi började vår vandring uppåt på berget. Dagens etapp var en vandring på cirka 1000 höjdmeter till toppen av berget som ligger 2400 meter över havet. Det fanns en chans att få se vilda elefanter som bor i skogarna bland bergen, men tyvärr såg vi inga elefanter denna dag. Däremot fick vi se flera bergsgetter på lite närmare håll, de är ganska skygga och vissa människor jagar dem tyvärr. Vår guide Sami berättade att getterna inte är lika skygga för turister med färgglada kläder och ryggsäckar som för jägarna utan ryggsäckar och klädda i traditionell sarong. Dagens vandring bjöd på en spektakulär utsikt över bergskedjan i Kerala och det var gröna bergstoppar så längt ögat kunde nå. På höger sida om berget fanns bergstoppar som var täckta av teplantage och på vänster sida bredde skog och djungel ut sig över bergen. Frukosten dukades upp på 2400 meter och vi satt bara och njöt av utsikten. Det fanns en hel del moln som var fast i dalarna mellan bergen och det såg ut som om vi hade hittat molnens boplats i världen. Det blev en underbar dagstur på 6 timmar med magnifik utsikt, fina blommor och ett strålande, vackert väder och vi låter bilderna från vandringen tala för sig själva :)!

We crawled out of bed with tired eyes at 5:10 in the morning, and 20 minutes later we sat in our guide’s rickshaw that took us along winding roads between the tea plantations in the dark and cool morning air. We parked beneath the mountain that we would climb and saw the sun rise over the mountains before we started our hike up the mountain. Today’s stage was a hike of about 1000 vertical meters to the summit of the mountain which is 2400 meters above the sea level. There was a chance to see wild elephants that live in the forests of the mountains, but unfortunately we saw no elephants on this day. However, we saw several mountain goats at a distance, they are quite shy and some people are hunting them, unfortunately. Our guide Sami told us that the goats are less shy for tourists with colorful clothes and backpacks compared to the hunters without backpacks and dressed in traditional sarong. Today’s walk offered a spectacular view of the mountain chain in Kerala and it was green mountain peaks as far as the eye could reach. On the right side of the mountain the mountain peaks were covered with tea plantations and on the left side forest and jungle spread out over the mountains. The breakfast was served at 2400 meters and we just sat and enjoyed the view. There were a lot of clouds that was stuck in the valleys between the mountains and it looked as if we had found the clouds nesting place in the world. It was a wonderful day trip of 6 hours with a magnificent view, nice flowers and a brilliant, beautiful weather. We let the pictures from the hike speak for themselves :)!

God morgon Indien! Good morning India!

God morgon Indien! Good morning India!

IMG_1021IMG_1002

Vår snälla guide Sami! Our kind guide Sami!

Vår snälla guide Sami! Our kind guide Sami!

IMG_1077IMG_1101

Molnen sover här! THe clouds are sleeping here!

Molnen sover här! The clouds are sleeping here!

Det fanns en del växtlighet att forcera! There was some vegetation to force ourselves through!

Det fanns en del växtlighet att forcera! There was some vegetation to force ourselves through!

Bergsgetterna! The mountain goats!

Bergsgetterna! The mountain goats!

IMG_1080IMG_1082IMG_1044IMG_1088wpid-20150928_085337.jpgwpid-20150928_090041.jpg

En halo! A halo!

En halo! A halo!

Ensamma och njuter av utsikten! Alone and enjoying the view!

Ensamma och njuter av utsikten! Alone and enjoying the view!

wpid-20150928_083409.jpg

På väg hemåt! On our way home!

På väg hemåt! On our way home!

Kollage med blommorna vi hittade på berget! Collage of the flowers we found on the mountain!

Kollage med blommorna vi hittade på berget! Collection of the flowers we found on the mountain!