A freedom-oriented lifestyle blog

Spåren efter tsunamin / Traces of the tsunami

Vi tog tåget ned till Hikkaduwa och stannade nästan en vecka! I Telwatta, som ligger några kilometer norr om Hikkaduwa, finns ett litet tsunamimuseum (blogg här och länk till tripadvisor) bestående av bilder från tiden efter att tsunamin dragit in över land och bilder ritade av barn som överlevde tsunamin. Vi kände båda att vi inte visste mycket om tsunamins effekt på Sri Lanka, då mycket av det som publicerades i svensk media handlade om Thailand och Aceh-provinsen i Indonesien, så det var oerhört intressant att komma hit och få prata med familjen som driver museét och deras upplevelse av dagen då tsunamin vällde in. De driver museumet med hjälp av donationer och samverkan med museum i Nederländerna och de tar ingen inträdesbiljett, så alla donationer är välkomna!

Den första vågen som slog mot Sri Lankas södra kust morgonen den 26:e december 2004 var ca 10-15 meter och nådde 500 meter in i landet. Den andra vågen var lika hög som kokosnötspalmerna (cirka 30 meter) och svepte in ca 1 km i landet och drog med sig allt i dess väg. Tågrälsen mellan Galle och Colombo går precis vid kusten och ett lok med flera passagerarvagnar stod på rälsen vid Peraliya och passagerarna såg människor klättra upp på vagnarnas tak för att rädda sig själva efter att första vågen svept in. När våg nummer 2 kom så hade de inte en chans och tåget sveptes med de enorma vattenmassorna som böjde tågrälsen som om det vore serpentiner.  Man uppskattar att cirka 1200-2000 människor dog enbart i tåget och att cirka 35,000 människor (officiella uppgifter) dog när tsunamin träffade Sri Lanka, men det är fortfarande väldigt många människor som saknas så dödstalet är mycket högre än vad de officiella siffrorna säger. I den lilla byn Peraliya dog cirka 2,500 och enbart 8 väggar av de 498 husen i byn stod kvar när allt var över. Ägarinnan till museet berättade att hon anade oråd när det vita skummet närmade sig kusten och hon tog sin då 2-åriga son på armen och sade åt sin då 10-åriga dotter att springa så fort benen bar henne. Hennes dotter lyckades ta sig högre upp, men ägarinnan, som inte kunde springa så fort med ett barn på armen, räddade sig själv och sonen med hjälp av ett palmträd som hon lyckades hålla sig fast i.

Nu har ett system som varnar för tsunamis satts upp med högtalare här i området med hjälp av ägaren till museet och bland annat en australiensisk sjuksköterska, Allison Thompson, som även varit en eldsjäl med att hjälpa skadade och hemlösa människor i Telwatta. Båda arbetar för organisationen CTEC (community tsunami early-warning centre) som varnar för tsunamis i Sri Lanka.
Det är ett oerhört fint museum, som du borde besöka om du har vägarna förbi!

We took the train down to Hikkaduwa and we have been here almost a week! You can find a small tsunami museum located a few kilometers north of Hikkaduwa, in Telwatta, (blog here and a link to tripadvisor) that consist of photographs from the period after the tsunami swept in over the land, and pictures drawn by children who survived the tsunami. We both felt that we didn’t know much about the tsunami’s effect on Sri Lanka, because much of what was published in Swedish media was about Thailand and the Aceh Province in Indonesia, so it was extremely interesting to come here and talk to the family that runs the museum and hear their experience of the day when the tsunami hit. The family runs the museum through donations and collaboration with a museum in the Netherlands and they take no entry fee, so all donations are welcome!

The first wave that struck Sri Lanka’s southern coast the morning of 26th December 2004, was about 10-15 meters high and reached 500 meters inland. The second wave was as high as the coconut palms here (about 30 meters) and reached about 1 km inland and swept away everything in its path. The train track between Galle and Colombo follows the coast line and one locomotive with several passenger wagons were standing on the track in a small village called Peraliya, and the passengers saw people climbing up on the wagon roofs to save themselves after the first wave. They had no chance when wave number 2 came and the train, with all its passengers, was swept away by the huge water masses that bent the train tracks as if it were serpentine’s. It is estimated that approximately 1200-2000 people died in the train alone, and that about 35,000 people (official data) died when the tsunami hit Sri Lanka, but there are still a lot of people missing so the death rate is probably much higher than what the official numbers tell you. Approximately 2,500 people died in the small village of Peraliya, and only 8 walls of the 498 houses in the village was still standing afterwards. The owner of the museum told us that she suspected that something was wrong when the white foam approached the coast and she took her then two-year-old son on the arm and told her then 10-year-old daughter to run as fast as her legs carried her. Her daughter managed to get higher up, but she could not run as fast with a child on her arm, so she managed to save herself and her son with the help of a palm tree that she held on to.

An early warning system for tsunamis has now been set up in this area with the help of the owner of the museum (among others) and an Australian nurse, Allison Thompson, who also has been a driving force to help injured and homeless people in Telwatta. Both work for the organization CTEC (community tsunami early-warning center) to warn people in Sri Lanka of tsunamis.
It is an extremely interesting museum, that we recommend you to visit if you are passing by!

Dagens mål var att ta oss ut hit! The goal of ths day was to take us out here!

Dagens mål var att ta oss ut hit! The goal of the day was to get here!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Röda markeringen visar hur mycket av Sri Lanka land som träffades av tsunamin! Red mark shows how much of Sri Lanka was hit by the tsunami!

Röda markeringen visar hur mycket av Sri Lankas landyta som träffades av tsunamin! The red marking shows how much of Sri Lanka was hit by the tsunami!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Tsunami photo museum!

Bild från staden Galle! Picture from the city of Galle!

Bild från staden Galle! Picture from the city of Galle!

Oerhört många döda människor som var fullkomligt sönderslagna av tsunamins kraft! A lot of dead people that was smashed by the force of the tsunami!

Oerhört många döda människor som var fullkomligt sönderslagna av tsunamins kraft! A lot of dead people that was smashed by the force of the tsunami!

Ulrika med museets ägare! Ulrika with the museum owners!

Ulrika med museets ägare! Ulrika with the museum owners!

Minnesmärke för offren efter tsunamin är uppsatt här i Thelwatta! A memorial for the victims of the tsunami is standing here in Thelwatta!

Minnesmärke för offren efter tsunamin är uppsatt här i Telwatta! A memorial for the victims of the tsunami is standing here in Telwatta!

Spår efter tsunamin! Traces of the tsunami!

Spår efter tsunamin! Traces of the tsunami!

Kusten i Thelwatta! The coast of Thelwatta!

Kusten i Telwatta! The coast of Telwatta!

Palmträd! Palm trees!

Palmträd! Palm trees!

4 Comments

 1. Sussi

  Helt otroligt vilken skada tsunamin gjorde där borta, men vad lite av det som rapporterades i svenska medier när fokus var på Thailand.

  Ni verkar ha hamnat på ännu en fascinerande plats på vår jord, när kommer ni åka vidare till Indien?
  Det är kul att se kontrasterna mellan er som upptäcker Asien och jag och Tobias som utforskar central-Europa på helgerna mellan varven, otroligt skilda världar men vi får alla se många vackra vyer.

  Stor kram !

  • Ulrika

   Ja, tsunamin i Sri Lanka har vi fått mycket större grepp om nu!
   Det är himla roligt att följa med er i Centraleuropa medan vi är här! Vi har kommit till Indien nu (så blogginlägg om det kommer snart! Ligger lite efter med blogginläggen tidsmässigt!) kramar

 2. paul

  I can’t imagine a museum owner here in Sweden posing topless for a photo.

  • Ulrika

   Haha, me neither! He was working that day repainting a part of the museum so that is why he did not wear a shirt on the photo 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑