(Please scroll down to the orange text for the English version)

Kandy är Sri Lankas näst största stad efter huvudstaden Colombo, men den är också uppsatt på Unescos världsarvslista sedan 1988 och är en av de viktigaste heligaste platserna för buddishmen, då enligt sägnen en av buddhas tänder finns här i tandtemplet (vi valde dock inte att besöka det denna gång). Förutom tandtemplet så finns det även andra viktiga tempel inom buddhismen här som vi dock besökte. Det är viktigt att veta att Sri Lanka en gång i tiden har varit ett kungarike som hade sitt huvudsäte i Kandy och det är dessa kungar som låtit uppföra flera speciella tempel i området. Vi gjorde två vandringar i områdena runt Kandy. Den första var en kortare tur på 4 km i Udawatta Kele skogen som är en naturpark ovanför det kungliga palatset i Kandy. Här finns en rik fauna och flertalet djur. Vi såg både apor, ormar och en armé av iglar när vi gick runt där. Vi fick också se jättelianerna som växer i området!

Vår andra vandring i Kandy gjordes med vår vän Nuwan som guide och han tog oss förbi risfält, genom skog, upp för berg och trappor för att se intressanta buddhistiska tempel som stod färdiga för 700 år sedan. Denna dag vandrade vi 12 km om man räknar med de sista två km som vi gjorde inne i staden Kandy! Det första stoppet var vid Gadaladeniya templet och detta tempel som byggdes år 1344 har tydliga influenser av hinduismen. Det andra templet vi besökte var Lankathilakatemplet som en av öns kungar lät bygga åt sin indiska fru. Det var vanligt att kungarna tog sig fruar från södra indien för undvika dåliga relationer med grannen i nordväst. Det kan också vara därför som buddhismen i Sri Lanka har vissa gudar gemensamma med hinduismen, bland annat Vishnu, Ganesha och Shiva, men de har också egna gudar som Saman vilken är beskyddaren av Sri Lanka och buddhismen i landet. Det tredje templet som vi besökte var Embekke som byggdes under samma århundrade som de tidigare och detta tempel är byggt i trä med en mängd utskurna motiv! Det är också helt byggt utan spikar och visar på en avancerad ingenjörskonst från 1300-talet.

Därefter tog vi bussen till Kandy och promenerade runt sjön i Kandy för att komma till kulturcentrumet där det visades Kandyansk dans på kvällen. Väldigt häftig upplevelse där vi fick se allt från att balansera roterande plattor på pinnar, eldslukning, volter och vandring på glödande och häftigt brinnande kol.

Kandy is Sri Lanka’s second largest city after the capital Colombo. It is also on the UNESCO World Heritage list since 1988, and is one of the most important holy places for buddhism, where according to legend, one of Buddha’s teeth is preserved in the temple of tooth (we chose not to visit it this time). Beside the temple of tooth, there are also other important old temples here that we visited. Sri Lanka was once a kingdom which had its headquarters in Kandy and it is the kings who built (or ordered to build) several special temples in the area. We did two hikes in the areas around Kandy. The first was a short walk of 4 km in Udawatta Kele forest which is a nature sanctuary above the royal palace in Kandy. It has a rich fauna and numerous animals. We saw monkeys, snakes and an army of leeches when we walked around. We also got to see the giant liana that grow in the area !

Our second hike in Kandy was with our friend Nuwan as a guide and he took us past rice fields, through woods, and up hills and stairs to see interesting Buddhist temples that was finished 700 years ago. This day we walked 12 km if we count the last 2 km we walked inside the city of Kandy! The first stop was at Gadaladeniya temple, and this temple built in 1344 has clear influences of Hinduism. The second temple we visited was the Lankathilaka temple that one of the island’s kings had built for his Indian wife. It was common that the kings took their wives from South India to avoid bad relations with the neighbors to the northwest. This may also be why Buddhism in Sri Lanka has some gods in common with Hinduism, including Vishnu, Ganesha and Shiva, but they also have their own god Saman which is the protector of Sri Lanka and Buddhism in the country. The third temple we visited was Embekke built in the same century as the others, and this temple is built of wood with a variety of cut-out motifs! It is also built entirely without nails and show advanced engineering from the 1300s.

Then we took the bus to Kandy and walked around the lake in Kandy to get to the cultural center where we wathed a Kandy dance show in the evening. Very cool experience where we got to see everything from balancing rotating plates on sticks, fire-eating, somersaults and walking on glowing and also fiercely burning, coal.

Kandysjön! Lake Kandy!

Kandysjön! Lake Kandy!

Vattenvaraner finns vid Kandysjön! Vatten monitor lizards can be found at Lake Kandy!

Stora vattenvaraner finns vid Kandysjön! Huge water monitor lizards can be found at Lake Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

Kandy!

Kandy!

Vi hittade jättebambuträd i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo trees in the Udawatta Kele Forest!

Vi hittade jättebambu i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo in the Udawatta Kele Forest!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! Views of Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! View over Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Det finns apor i Udawatta Kele-skogen! There are monkeys in Udawatta Kele Forest!

Apor i Udawatta Kele-skogen! Monkeys in Udawatta Kele Forest!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built the year1344!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built year 1344!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

VI gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Vi gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturers!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturer!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-huset i Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Dalarna!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-gården i Sundborn, Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Sundborn, Dalarna!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 or the day!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 for the day!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built the year 1344!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built year 1344!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We went through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We walked through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Tempelnummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Tempel nummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and frequently visited Kandyan dance!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and popular Kandyan dance!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Kandyansk dans / Kandyan dance: