(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu är vi i Sri Lanka och med det kommer en helt annan kultur och andra folkslag än vad vi har stött på hittills. Det är 80% procent buddhister i Sri Lanka och vi har fått lära oss att i deras form av buddhism dyrkas flera gudar genom av influenser från hinduism. Maten är härligt stark och vi älskar den kryddiga smaken och vi har även fått lära oss att skakningar på huvudet betyder ja och nickande betyder nej så det får vi vara uppmärksamma med!

Vårt första stopp blev huvudstaden Colombo och där möttes vi av långa människor som gjorde att vi inte längre kände oss som jättar, till skillnad från sydostasien då Ulrika ofta var lika lång som männen. Vi hade fyra intensiva dagar i Colombo och vi fick umgås med mycket trevliga människor. Vi hittade Sajana som vi bodde hos via airbnb och första kvällen fick vi följa med honom till en bar på ett hotelltak där hans band “Foreplay” spelade covers för kvällen (blandat med egna låtar). Vi fick träffa de andra medlemmarna i bandet, Sherry och Germaine, och vi fem satt och pratade massor när de inte spelade. Dagen efter mötte vi upp en indisk kille, Vats, som vi träffade i toalettkön under föregående kvällen för lite öl, shisha, och väldigt intressanta och djupa diskussioner och massor med tips om Indien. Vi har även lagt ned väldigt mycket tid under dessa dagar för att förbereda VISA-ansökan till Indien som man kan ansöka om från Colombo. Vi har nu klarat av den första delen (av tre) så vi återkommer med beskrivning hur man går till väga när vi har blivit godkända, men ett hett tips är att anlita ett företag som hjälper dig med ansökan (de ligger på samma gata som Indiens ambassad och kostar bara 400 rupee = 26 kr). Vi hittade också ett ställe där Pontus kunde trycka upp sina Bitcoin-visitkort. Vi har även blivit påhoppade av en massa bedragare. De försöker lura dig att betala massor för tuk-tuk och hävda att olika saker som ex. tågstationen är stängd för lunch (det är den inte).

Det är regnperiod på västkusten med mycket intensiva regnskurar, så vi bestämde oss för att åka över till östra sidan som har torrperiod nu och riktigt varmt. Vi valde att ta nattbussen från Colombo till Trincomalee och vi åkte med superline travels som har riktigt sköna fotöljer, samt att det är väldigt enkelt att köpa biljetter online med företaget “the bus” eller helt enkelt ringa dem. Det mindre roliga var att få se en trafikolycka involverandes en tuk-tuk och en buss på vägen under natten och tyvärr såg det inte ut att ha slutat väl för en av personerna i tuk-tuken.
Nu är vi iallafall på östra sidan och går på marken där delar av det 30-åriga kriget på 1600-talet utspelade sig, långt från europeisk mark. Mer om det i kommande blogginlägg.

We have now come to Sri Lanka and with that comes a whole different culture than what we have encountered so far. There are 80% percent Buddhists in Sri Lanka and in the form of buddhism practiced here they worship several gods due to influences from hinduism. The food is strong and we love the taste of spices, and we have also learned that we must pay attention to that shaking the head means ‘yes’ and nodding means ‘no’!

Our first stop was the capital, Colombo, where we were met by tall people and we no longer feel like giants, as opposed to Southeast Asia where Ulrika often was as tall or taller than the men. We had four intense days in Colombo and we got to hang out with very nice people. We found Sajana, whom we stayed with through airbnb, and the first night he took us to a bar on a hotel roof where his band, “Foreplay”, played covers during the evening (mixed with their own songs). We got to meet the other members of the band, Sherry and Germaine, and the five of us had very interesting discussions when they’re were not playing. The day after we met an Indian guy, Vats, that we met in the bathroom queue the previous evening. We went out in the evening for a few beers and some shisha, and we had very interesting and deep discussions and got a lot of tips about India. We also spent a lot of time during these days to prepare the VISA application to India which we needed to apply for in Colombo. We’ve completed the first part (of three) so we will give you a longer description of how to proceed when we have been approved, but a hot tip is to hire a company to help you with the first part of the application (they can be found on the same street as the Indian Embassy and costs just 400 rupees = €3). We also found a place where Pontus could print his Bitcoin business cards. We have also experienced a lot of scammers. They are trying to trick you into paying a lot for tuk-tuk’s and claim different things that isn’t true. The train station is not closed for lunch between 1-3 pm for instance.

It is the rainy season on the west coast with short, intense rainfalls, so we decided to go over to the east coast that has the dry season now and is really hot. We chose to take the night bus from Colombo to Trincomalee and we went with superline travels that have really comfortable armchairs, and it is very easy to buy tickets online with a compay called “the bus” or you can simply call them to book tickets. It was less fun to see a traffic accident during the night, where a tuk-tuk and a bus collided and it did not look to have ended well for one of the people in the tuk-tuk unfortunately.
We are  hanging out on the east side now and we’re walking around on the ground where parts of the 30-year war in the 1600’s took place far from the European soil. More on that in a future blog post.

En av de första sakerna vi gör i ett nyttland. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

En av de första sakerna vi gör i ett nytt land. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Sajana, Sherry och Germaine spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine playing at cloud café in Colombo!

Sajana, Sherry och Germaine (bandet heter foreplay) spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine (their band is called foreplay) playing at cloud café in Colombo!

Delar på en Shiska med vår nya vän Vats! Sharing a Shiska with our new friend Vats!

Delar på en Shisha med vår nya vän Vats! Sharing a Shisha with our new friend Vats!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside continent's coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside a continent’s coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!