Vi bor på Ms Yangs homestay i distrikt 3 (i närheten av War Remnants Museum) och det är två systrar som driver ett litet homestay ihop (de bor här själva och har 2 rum som de hyr ut)! Vi har en jättemysig balkong och det är ett stort rum som vi har för oss själva.  De hjälper till med allt möjligt och man känner sig väldigt välkommen och omhändertagen!IMG_7337

Vi har varit på den lokala marknaden “Benh Thanh market” och man får räkna med att pruta 2-8 gånger av första budet och detta gäller nästan överallt i Vietnam. Sydvietnam är mer kapitalistiskt än nordvietnam, som är mer kommunisktiskt, men det betyder inte att det finns en fri marknad här. Många “företag” här i sydvietnam är fortfarande statligt ägda. I och med kommunismen så finns det mer korruption och “ scams” här och det får man var uppmärksam på (tex. riggade taxameter i taxin etc.!).

Vi kan också meddela att det är rätt lätt att komma runt blockeringarna av sociala medier i Vietnam. Gå in på det wifi-nätverk som du är uppkopplad mot och ändra DNS-inställningarna till googles namnservrar (för smartphone så ska IP-inställningen vara på statiskt). DNS 1 är 8.8.8.8 och DNS 2 är  8.8.4.4.

IMG_7336

Vägarna här är mycket bättre än Kambodja och mer skatt har gått till att smycka vägar och parker med blommor. Vietnameser är fattiga så de flesta tar sig runt med moped. Bil har man endast om man är rik, det vill säga håller sig väl med kommunistpartiet.

Vår plan är att åka uppåt i landet och det ska bli intressant att jämföra det mer “kapitalistiska” sydvietnam med det mer kommunistiska nordvietnam.

We live at Ms. Yang’s homestay in District 3 (near War Remnants Museum) and there are two sisters who is running this small homestay together (they live here themselves and have two rooms they rent out)! We have a very cozy balcony and there is a large room that we have for ourselves. They are so helpfull with everything and you feel very welcome and taken care of!

IMG_7295

Ben Thanh market

We have been in the local market “Benh Thanh market” and you should be expected to haggle 2-8 times of first offer and this applies to almost anywhere in Vietnam. South Vietnam is more “capitalistic” than North Vietnam, which is more communistic, but that does not mean it is a “free” market here. Many “business” here in South Vietnam are still state-owned. With communism, there is more corruption and “scams” here to  watch out for (eg. rigged meter in the taxi etc!).

IMG_7301

Tao Dan Park

We can also tell you that it’s pretty easy to get around the blockage of social medias in Vietnam. Go to the wifi network you are connected to and change the DNS settings to the Google name servers (for smartphones, the IP-setting should be on static). DNS 1, 8.8.8.8  and DNS 2, 8.8.4.4.

The roads here are much better than in Cambodia and more tax have gone to adorn roads and parks with flowers. Vietnamese people are poor so most people get around by scooter. Car is only owned by rich people and you can only be rich if you are a good friend to the Communist Party.

Our plan is to travel up north in the country and it will be interesting to compare the more “capitalist” South Vietnam with the more communist North Vietnam.