En grön park insprängd bland alla trånga gator! A green park interspersed among all the narrow streets!