Barnen var väldigt fascinerade av vatteninstallationen på gatan! The children were fascinated by the water installation on the street!