Byggnaderna är oerhört välbevarade och de har inte behövts återuppbyggas! The buildings are extremely well preserved and there was no need to rebuild them!