Ett av få husen från Mayaindianernas tid som står kvar! One of the few houses from the Maya time that still stands!